Inloophuis Het Anker van Sta Op Zorg/De Hoop in Vlissingen

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Meer dan 30.000 bezoeken in 2023

In april 2023 bestaat het inloophuis Het Anker van De Hoop ggz in Vlissingen 10 jaar. Hieronder kun je aanklikken op twee PowerPoint reportages over het inloophuis en de gasten in deze 10 jaar:

Het eerste deel:

Presentatie 10 jaar Het Anker EERSTE DEEL

inloophuis van De Hoop in Vlissingen

Het tweede deel:

Presentatie 10 jaar Het Anker TWEEDE DEEL

inloophuis van De Hoop in Vlissingen

***

10.000 bezoeken in het inloophuis

Inloophuis Het Anker van Sta Op Zorg in Vlissingen was feestelijk ingepakt op 18 april 2016, vanwege de 10.000 bezoeken vanaf het begin, door meer dan 500 verschillende gasten van onze doelgroep. Inmiddels zijn er rond de 20 vrijwilligers die meehelpen.

Het inloophuis van Sta Op Zorg was feestelijk ingepakt op 18 april 2016 vanwege de 10.000 bezoeken vanaf het begin.

In de ruim 3  jaar dat we open zijn op verschillende locaties in Vlissingen hebben meer dan 500 verschillende gasten ons bezocht. In de twee dagen per week dat we open zijn komen er de laatste tijd rond de 45 gasten per dag.

 Hieronder kun je aanklikken op de link van het promotiefilmpje van Stichting Vrienden van De Hoop van het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen:

In de ontmoetingsplek Het Anker praten de medewerkers van Sta op zorg wekelijks met de gasten. Ze hebben geloof, hoop en liefde nodig. Naast de praktische hulp is er ook ruimte voor het Evangelie. 

Op maandag 11 april 2016 mochten we het tienduizendste bezoek noteren. We hebben dat gevierd een week daarna gevierd met gasten en een wethouder van Vlissingen, die ons toesprak. We zongen op 18 april het bekende lied ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’ (Opwekking 733). Zo willen we God danken voor Zijn leiding en gaven, om te kunnen dienen in Vlissingen

Door het Reformatorisch Dagblad (RD) en de PZC zijn interviews afgenomen. Hieronder volgt het artikel in het RD van 16 april 2016.

Artikel RD met interviews gasten inloophuis Sta Op Zorg vanwege 10.000 bezoeken in april 2016

Artikel RD met interviews gasten inloophuis Sta Op Zorg vanwege 10.000 bezoeken in april 2016

Hoe is het gegaan vanaf het begin?

We hebben gasten de eerste tijd bereikt via het straathoekwerk. Nu nemen ze ook zelf anderen mee. Rond de 25 vrijwilligers helpen al mee om te bedienen en de bezoekers aandacht, hulp en hoop te geven. Ze hebben positieve relaties nodig en komen tot herstel door geloof, hoop en liefde. We willen ze bij Jezus brengen!

Straathoekwerk Sta Op Zorg en het eerste inloophuis

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoints over het straathoekwerk en het inloophuis. Daarna volgt er verderop nog een aparte PowerPoint over het inloophuis en de gasten:

Straathoekwerk Sta Op Zorg en het eerste inloophuis

Straathoekwerk Sta Op Zorg Deel 1a

Straathoekwerk Sta Op Zorg Deel 2b

Straathoekwerk Sta Op Zorg Deel 3c

Straathoekwerk Sta Op Zorg Deel 4d

Straathoekwerk Sta Op Zorg Deel 5e

Als je eenmaal verslaafd bent, blijft het meestal je hele leven achtervolgen. Verslaving wordt daarom ook gezien als een chronische ziekte.

Meestal is het:

eenmaal verslaafd, altijd verslaafd

Als je te ver gaat, kun je op een ‘point of no return’ komen. Er is dan geen weg meer terug. Dan is er een geestelijk wonder nodig.

Hieronder zie je een kenmerkend tekenfilmpje over verslaving en de gevolgen:

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo

Voorkomen is beter dan omkomen 

Als je verslaafd bent, kun je terecht bij Sta Op Zorg, een onderdeel van  verslavingszorg en GGZ De Hoop. Er zijn al veel verslaafden geholpen, die zich gelukkig op tijd hebben laten opnemen. Je kunt er ook terecht voor christelijke psychiatrische hulpverlening.

In het inloophuis houden we om de 14 dagen op dinsdagavonden de Sta op cursus Geestelijk herstel voor onze gasten en belangstellenden. We zijn en in februari 2016 weer mee gestart, met een aantal van onze medewerkers en deelnemers die verder geestelijk herstel en geloofsgroei nodig hebben. Je bent ook als belangstellende welkom, als je met ons mee wilt doen.

In het inloophuis van Sta Op Zorg

(inmiddels: De Hoop)

Badhuisstraat 60, Vlissingen

Hieronder kun je op een PowerPoint van het inloophuis aanklikken:

Inloophuis Sta Op Zorg Vlissingen PowerPoint

Zie het mooie verslag in de PZC van 24 december 2014. Op de voorkant en in de kerstbijlage kun je het verslag over Sta Op Zorg, het inloophuis en de gasten lezen. In de bijlage staat het uitgebreide, positieve artikel.

Help ons helpen!

Wij mogen nu al meer dan 90 gasten per week hulp, zorg en aandacht geven. We zijn hiervoor afhankelijk van giften en vrijwilligers.

Help de mensen van de straat

We zoeken bij Sta Op Zorg nog naar gelovige vrijwilligers voor het inloophuis, met een warm hart voor de doelgroep. (Ons telefoonnummer is 0118-411193 en het mailadres: info@staopzorg.nl – zie verder onze website: www.staopzorg.nl.)

We komen ook graag in contact met de kerken in Zeeland, voor ondersteuning en voorlichting. We kunnen praten over verslavingszorg, inloophuizen en straatwerk, nazorg en mogelijkheden op diaconaal-missionair gebied. We kunnen gasten meenemen, die hun verhaal kunnen vertellen tijdens een samenkomst op een verenigingsavond.

We zien gasten innerlijk veranderen. Door de liefde worden ze ontvankelijk voor hulp en het geloof in Jezus Christus. Iedere samenkomst horen ze het Evangelie. Ze luisteren aandachtig en heel wat aanwezigen zingen al mee. We bidden samen en zien dat er geestelijk herstel komt bij gebrokenheid en emotionele beschadiging. Het is ontroerend en bemoedigend om de getuigenissen te horen. We ervaren de zegen van God in het geven van hulp en hoop. Ondersteun deze missie in Vlissingen!

Giften voor het inloophuis

Giften voor het inloophuis kunnen worden overgemaakt ten name van Sta Op Zorg te Vlissingen (met vermelding van ‘gift inloophuis Sta Op Zorg’), naar bankrekeningnummer: IBan:
NL54INGB0653377371
BIC: INGBNL2A

We proberen het gezellig te houden

We proberen het gezellig te houden

Artikel PZC

Hierbij de inhoud van het artikel over het inloophuis, de hulpverlening en de gasten van Sta Op Zorg (deel 1). Je kunt er op aanklikken om het uit te vergroten (met het pijltje linksboven ‘terug’ kom je weer op de site:

Artikel deel 2:

Op 14 april 2014 hebben we samen met gasten en trouwe bezoekers het 1-jarig jubileum van het inloophuis in de Badhuisstraat 60 gevierd. Een wethouder van Vlissingen heeft toen de nieuwe naam ‘Ontmoetingsplek Het Anker’ onthuld.

We zijn inmiddels open op maandag en vrijdag van 10.30 uur-15.30 uur. Vanaf 12.00 is er gratis eten. We hebben gemiddeld 45 mensen per dag ontvangen.

De ca. 20 medewerkers (die er op verschillende tijden zijn) en de gasten gaan positief met elkaar om. Dak- en thuislozen, gelovigen, (ex-)verslaafden, mensen die het (financieel) moeilijk hebben, mensen die emotioneel beschadigd zijn, en zij die zoeken naar rust, vriendschap en bemoedigende gesprekken vinden bij ons een veilige en warme plek.

Vanaf 12.00 uur wordt er (voor het eten) een bemoedigend woord vanuit het Evangelie gesproken. We willen onze gasten in woord en daad hulp en hoop bieden.

We kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken, die bepaalde uren kunnen meehelpen. Als we er genoeg hebben, kunnen we meer dagen open. Verder moeten we het ook hebben van giften vanuit kerken, particulieren en ondernemers.

Belangstellenden zijn tijdens de openingstijden op maandag en vrijdag welkom in het inloophuis.

Op 26 december 2015 is er in Vlissingen een kerstsamenkomst georganiseerd voor de gasten van Sta Op Zorg. Hieronder volgt de PowerPoint voor de kersttoespraak (die verkort is gegeven):

Kerstsamenkomst 2015 Licht in de duisternis Sta Op Zorg Zuidpoort Vlissingen

We waren met rond de 100 personen aanwezig op de kerstsamenkomst in twee zalen van de Zuidpoort gemeente in Vlissingen. Er was een uitgebreid kerstdiner, waarvoor een bonnenactie was opgezet voor giftgevers. We willen graag de goede contacten met de christelijke gemeenten in de buurt onderhouden.

Het belang van inloophuizen

In onze tijd van economische crisis is het belangrijk dat we de behoeftige mensen kunnen opvangen, om ze hulp en hoop te bieden. Wij mogen dit nu al een tijdje doen in Vlissingen. Ik hoop dat de kerken naar buiten toe actiever gaan worden, in zoveel mogelijk plaatsen. Ze moeten gaan zorgen voor inloophuizen en ontmoetingsplekken, om in contact te kunnen komen met de mensen die aan rand van de samenleving verkeren.

Een inloop huis is ook een portaal voor de hulpverlening. In de gesprekken kom je er achter wat ze nodig hebben op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied. Je kunt dan verwijzen naar passende hulpverlening.

We horen als straathoekwerkers en in ons inloophuis in Vlissingen wekelijks heel wat van onze gasten, die aan lager wal zijn geraakt. Het is een multicultureel gezelschap. Er zijn veel trauma’s onder de verslaafden en outcasts. De belangrijkste oorzaken liggen meestal in de onveilige kinderjaren.

Hieronder volgt een artikel in De Hoop magazine over het inloophuis. Je kunt het vinden op pagina 8 van het blad. Daarvoor moet je de volgende link intoetsen (met het pijltje ‘terug’ linksboven kom je dan weer op de tekst van deze website):

http://issuu.com/dehoopmedia/docs/130423_de_hoop_nieuws_juli/9?e=1009582/3733411

Veel gasten worden gekweld door hun levensverhaal. Ze kunnen bij ons hun verhaal kwijt, en ontvangen hulp en hoop.

Wie wil er meehelpen?

Wie wil er in Zeeland meehelpen om hulp en hoop te brengen voor dak- en thuislozen, verslaafden, behoeftigen en eenzame mensen? We mogen nu al hulp en hoop brengen in Vlissingen. Naast de hulpverlening zijn we bezig met het  uitbouwen van een inloophuis.

Zie op de volgende PowerPoint hoe waardevol een dakloze is…

en hoe mooi het kan worden: 

PowerPoint Diana vond in 2012 haar dakloze vader bij het fotograferen

Wij proberen onze gasten, hulpbehoevenden en belangstellenden in Vlissingen verder te helpen tijdens de cursusavonden op de dinsdagavonden in het inloophuis. Lees er hieronder meer over.  Doe mee, en zie hoe mooi het kan worden …

Sta op cursus geestelijk herstel

De Sta op cursus geestelijk herstel voorziet duidelijk in een behoefte. Deze is door 10 medewerkers al gegeven op de dinsdagavonden vanaf het najaar 2014. Ongeveer 30 verschillende gasten hebben sessies van deze cursus gevolgd. Iedere avond waren we met ca. 25 mensen aanwezig (in 2015 al rond de 30, inclusief medewerkers). Je kunt de sessies vinden op deze website onder ‘Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 2 of de vervolgnummers. We hebben al meer dan 20 sessies gegeven, en willen er D.V. in de toekomst mee door blijven gaan.

Als medewerkers zien dat het een zegenrijke uitwerking heeft gehad op de gasten. En ook wij waren er goed mee. Het is heerlijk om in de dienst van onze Heiland anderen te mogen helpen. De liefde van Jezus tot het verlorene gaat ook door ons heen. Er is geen mooier werk dan het werk in de oogst van Jezus Christus.

Een lievelingslied in het inloophuis is opwekking 249. Een lied van Bill Gaither (vertaald door Hans Lieberton). Hieronder volgt de tekst:

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

We zien verder uit naar de zegen van God. Er is een mooi begin. De kansen voor het Evangelie liggen binnen handbereik. We mogen al heel wat behoeftige mensen en verslaafden een helpende hand bieden. In de oogst van Jezus Christus is er voor iedere medewerker genoeg te doen.

In het oude centrum wonen veel buitenlandse gastarbeiders met hun gezinnen. Er is al een kinderclub. Er zijn veel dak- en thuislozen, die zelfs ook bij tijden ‘s nachts buiten moeten slapen. Verder zijn er veel verslaafden. De doelloosheid en gebrek aan toekomstperspectief houdt velen in de greep. Hoe kunnen we ze verder nog meer hulp en hoop bieden?

Het windorgel bij het water van de Westerschelde geeft geen boodschap van redding en hoop.

De reddingsbrigade moet daar dag en nacht bereikbaar zijn. Daar kunnen wij nog veel van leren. Ben je bereid om de de wacht van de Heere waar te nemen op de plaats die je mag innemen? In Vlissingen komen er nu mogelijkheden om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor onze naasten geestelijke nood. Ongelovigen beseffen nog niet dat ze geestelijke redding nodig hebben. Als ze het Evangelie horen, kunnen ze kennismaken met de Redder. Hun leven zal dan geen schipbreuk lijden. Staat onze de reddingsboot van de al gereed voor mensen in nood?

Staat onze reddingsboot al gereed? 

We zoeken naar medewerking en ondersteuning vanuit de kerken in Zeeland. Er ligt een rijke taak voor hen gereed. We kunnen medewerkers uit de verschillende protestantse, reformatorische en evangelische gemeenten gebruiken, die in eenheid en liefde willen samenwerken. We werken in de pastorale en maatschappelijke hulpverlening vanuit ons hart. We hebben een hart voor de mensen van de doelgroep. We lezen in Spreuken 24:11 het motto van De Hoop (waar wij een onderdeel van zijn): ‘Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.’ Dat betekent dat de gelovigen als reddingswerkers aan de slag kunnen binnen onze doelgroep. We hebben er al een aantal zien wegvallen door de dood, die daarvoor in het inloophuis kwamen. Het gaat dan over zelfmoord en de gevolgen van verslaving. We hebben te maken met veel geestelijke nood onder de bezoekers. We mogen ze hulp en hoop bieden vanuit het Evangelie, met daden en woorden, met aanhoudende liefde en geduld.

Kun je meedenken en meevoelen in de leefwereld van de buitenkerkelijke kinderen, jongeren en de mensen die je daar kunt ontmoeten? Het gaat om vriendschapsevangelisatie en het bouwen aan relatienetwerken.

Omgaan met verslaafden

Ik geef in dit artikel ook mijn ervaringen met verslaafden door. Ik heb zelf niet gebruikt, maar de slachtoffers vanaf mijn jeugdjaren wel van dichtbij meegemaakt. Je kunt het lezen in het artikel ‘Mijn omgang met verslaafden’.

De laatste tijd mag ik ook onder de verslaafden in Vlissingen werken. Ik spreek ze aan op straat en in het inloophuis.Velen worden gekweld door hun levensverhaal. Ze lijden onder de gevolgen. Ik hoor de verhalen aan met een bewogen hart. Samen met anderen wil ik ze graag hulp en hoop bieden.

Voor een ex-verslaafde hulpverlener kan het moeilijk zijn tussen de verslaafden; hij kan er ook letterlijk mee ‘omgaan’ (mee omver gaan). Je moet dan sterk in je schoenen staan.

Gelovige hulpverleners mogen houvast vinden door hun omgang met de Heiland (de Redder, Bevrijder, Beschermer en Heler), Die je staande houdt in een wereld vol verleiding. Hij is goed in staat om de (ex-)verslaafden op te vangen, ook als ze weer eens zijn teruggevallen.

Blijft een verslaafde altijd een verslaafde?

Na het stoppen met harddrugs, zoals speed, LSD, cocaïne en heroïne, wordt vaak doorgegaan met het gebruik van weed. Dit wordt dan als een soort medicijn gebruikt: om rust in het hoofd te krijgen, en ook om beter te kunnen slapen. Daarnaast kan ook nog alcohol (een harddrug) worden gebruikt. Verslaafden aan heroïne gaan daarna nogal eens over op methadon, zogenaamd om af te kicken. Dat is meestal een langdurig proces. We komen de genoemde gebruikers volop tegen in ons inloophuis. Daarbij zijn er maar weinig (ex-)verslaafden die na het gebruik van drugs ook stoppen met roken. Het is nog maar de vraag of je over een ex-verslaafde kunt spreken.

Vluchtgedrag bij verslaafden

Verslaafden worden gekenmerkt door vluchtgedrag. Ik ga wekelijks met hen om. Het is triest om te zien dat ze een chronisch verzwakte wilskracht hebben. Je vraagt je af waardoor dit is veroorzaakt. Bij verreweg de meesten heeft dit te maken met geestelijke en emotionele beschadigingen vanaf de kinderjaren.

Alcoholisten komen je tegemoet

met sterke drank en sterke verhalen

Als ze je vertrouwen komen ze ook met de echte verhalen. Het zijn nogal eens hooggevoelige mensen, met een gekwetste ziel. Ze worden gekweld door hun levensverhaal van misbruik, intimidatie en teleurstelling. Ze leven om te overleven. Ze hebben geen gezonde vechtmentaliteit overgehouden.

Onherstelbare slachtoffers

Ik heb in mijn vele contacten met jongeren en verslaafden al zo’n 40 jaar de oorzaken en gevolgen van verslavingen van dichtbij meegemaakt. Ik wil jongeren bewaren voor wat ik zie bij de onherstelbare slachtoffers die ik heb meegemaakt. Daaronder zijn ook (ex-)druggebruikers waar ik mee omging in mijn wilde jeugdjaren. Verschillende van hen zijn omgekomen.

Ik werk als vrijwilliger onder verslaafden, waar ik ook contact heb (gehad) met ex-leerlingen, die ik vroeger als docent godsdienst heb gegeven. Ik zie hoe ze beschadigd zijn door verkeerde keuzes van mensen om hen heen, maar ook door hun eigen vluchtgedrag. Ik zie hoe moeilijk het is om te herstellen van beschadigde emoties en een vervuild geestelijk leven.

Als je eenmaal verslaafd bent, blijft het meestal je hele leven achtervolgen. Verslaving wordt daarom ook gezien als een chronische ziekte.

Meestal is het:

eenmaal verslaafd, altijd verslaafd

Als je te ver gaat, kun je op een ‘point of no return’ komen. Er is dan geen weg meer terug. Dan is er een geestelijk wonder nodig.

Voorkomen is beter dan omkomen 

De jongeren moeten zien dat we Jezus aan boord hebben. Dan worden de stormen van de puberteit gestild en komen we samen in rustig vaarwater.

Zoek naar geestelijke vervulling!

Voor iedere maaltijd met onze gasten in het inloophuis in Vlissingen houden we een korte toespraak vanuit de Bijbel, een aanmoedigend woord, waarbij er regelmatig ook iets wordt uitgebeeld. Daarbij zingen we ook vaak een geestelijk, opwekkend lied, met begeleiding.
Op 13 mei ging het over ‘word vervuld’. Dat past bij Pinksteren.
Daarbij werd met twee flacons uitgebeeld wat wordt geleerd in Efeze 5:18. Ik heb het daarna met een foto en tekst verwerkt, zoals je ziet op de afbeelding.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lees de teksten die op de 3 flacons staan vermeld
Waarin herken je jezelf?

Wat doet sterke drank met je? De alcoholisten en ex-verslaafden onder de aanwezigen weten dat wel.
Wat doet de vervulling met de Geest met je? Gelovige ex-verslaafden weten het grote verschil.

We zongen erbij: Opwekking 343: ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart…’ en Opwekking 256: ‘Jezus Christus, ik aanbid U (…) vul mij met Uw Geest.’
Er werd enthousiast op gereageerd.
Wat een dankbaar werk in het inloophuis!

Kom ook eens langs om gratis wat te drinken…
en te praten over het levende water!

 

 Sta op cursus

Geestelijk herstel

Pastorale Bijbelstudies

Werkboek

In het inloophuis van De Hoop

Badhuisstraat 60, Vlissingen

Inleiding

We bieden vanuit Sta Op Zorg een nieuwe cursus aan voor onze gasten, maar ook aan anderen die behoefte hebben aan geestelijk herstel en geloofsgroei. We willen tijdens deze cursus met pastorale Bijbelstudies ingaan op de levensvragen die onder ons leven.

Misschien wordt je er wel achtervolgd door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing. Er kunnen ‘waaromvragen’ zijn. Ervaringen kunnen worden gedeeld. We gaan samen op zoek naar antwoorden. We bidden voor elkaar.

Deze cursus biedt hulp en hoop

vanuit het Evangelie van Jezus Christus

We kunnen zoeken naar antwoorden op de volgende levensvragen:

– Waarom ben ik hier?

– Waarom is het mij overkomen?

– Waarom voel ik mij niet gelukkig?

– Is er voor mij herstel mogelijk?

– Hoe kom ik op de weg naar een eeuwig geluk?

– Waarom God?

– Waarom Jezus?

– Wat heb ik nodig?

– Wat zou deze ‘Sta op cursus’ mij kunnen bieden?

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Het is een cursus voor gelovigen en (nog) niet-gelovigen, die zoeken naar geestelijk herstel. Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst of negatieve gedachten. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. De cursus is goed voor je als je op zoek bent naar meer houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde. We zoeken naar hulp en hoop.

Hebt u interesse voor de cursus in Vlissingen?

Voor meer informatie kunt u mailen naar:

j.baaijens@staopzorg.nl

Ik heb voor een eerste indruk en promotie alleen maar de inhoud van de eerste twee sessies verderop in dit artikel opgenomen. De hele cursus kan door ons in een werkmap of boekje worden vermenigvuldigd. In overleg met ons kan de cursus ook in uw gemeente, bij uw stichting of vereniging worden gegeven. Over de voorwaarden van het geven en het gebruik van de cursus kan met ons worden gesproken.

Het is de bedoeling dat vanuit uw eigen gemeente leidinggevenden en gespreksleiders worden geïnstrueerd, en mee gaan doen met het geven van de sessies. Zodoende kan de pastorale cursus verder worden uitgezet.

Inhoud van de samenkomsten:

Sessie 1. Inleiding en kennismaking

Sessie 2. De weg naar herstel

Sessie 3. Bemoediging en hoop

Sessie 4. Verlangen naar acceptatie

Sessie 5. De pijn en gevolgen van de afwijzing

Sessie 6. Herstel van beschadigde emoties

Sessie 7. Evangelie voor behoeftige mensen

Sessie 8. Vergeving en herstel door Jezus Christus

Sessie 9. Zijn licht en liefde schijnen

Sessie 10. Geestelijke voeding

Tussen de sessies 4 en 5 is er een persoonlijke test opgenomen.

Deze kan worden gebruikt voor pastorale gesprekken en nazorg.

Totaal zijn er al tegen de 30 sessies gereed.

Er wordt aan nog meer opdrachtbladen gewerkt, die in enkele A4 bladen worden uitgedeeld aan de cursisten. We leren veel in de praktijk, zodat we ook de tekst kunnen aanpassen en verbeteren.

Wanneer en hoe laat?

Als de cursus draait ben je op iedere dinsdagavond welkom. Vanaf 18.00 uur is er een gratis maaltijd. De opening van de cursus begint om 19.00 uur. We willen werken met kleinere gespreksgroepjes, die worden aangestuurd door een aantal medewerkers van Sta Op Zorg. De centrale  De afsluiting is gepland om 21.00 uur, waarna er nog ruimte is voor nazorg.

Onderdelen van een samenkomst of sessie:

Samen eten (contact maken)

  • Inleiding (ontvangen)
  • Getuigenissen (delen van persoonlijke verhalen)
  • Gespreksgroepjes en gebed (verwerking)

 

We zoeken samen naar geestelijk herstel

Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Er is herstel door de wonden van Jezus. We kunnen dit gaan beseffen door een ervaring van de liefde van God, en door het geloof.

Tijdens de samenkomsten houden we ons bezig met de oorzaken, gevolgen en het geestelijk herstel van hen, die zoeken naar oplossingen van hun innerlijke problemen. Het Woord van God richt zich op heel wat plaatsen juist tot hen. Wij willen het met elkaar delen in onze zoektocht naar innerlijke vrede en rust.

Je kunt te maken hebben met gevoelens van afwijzing, gemis, leegte, onzekerheid, onveiligheid en eenzaamheid. Dit kan te maken hebben met een pijnlijk verleden, door afwijzing en/of traumatische ervaringen, misschien al vanaf de kinderjaren.

Je kunt nog steeds gebukt gaan onder woorden van afwijzing en veroordeling, die over je zijn uitgesproken. Negatieve woorden en leugens ons blijvend kunnen beschadigen.

Je hebt dan behoefte aan waarheid en liefde. Dit kun je ontvangen door bemoedigende gesprekken vanuit de Bijbel, persoonlijke aandacht en gebed. We willen je een bevrijdend Evangelie brengen, zodat je geestelijk kunt herstellen.

Heb je het ook ontdekt dat Gods Woord ons hoop en toekomst biedt? We lezen in Jeremia 29:11: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’ Het zou geweldig zijn als je dit tijdens de cursus (weer) zult ontdekken!

Aandacht voor ons zelfbeeld, onze zelfwaarde en identiteit

Tijdens de sessies gaat het over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Je identiteit gaat over je zelfbeeld en eigenwaarde. Hoe zien en waarderen we onszelf? Het beeld dat je van jezelf hebt, heeft ook te maken met hen die invloed op je hebben gehad, en die vanaf de kinderjaren gezag over je hebben uitgeoefend. Als dit verkeerd is gegaan, is er geestelijk herstel nodig.

Door vernederingen, afwijzing en onderwaardering kunnen je eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn gekelderd. Je kunt dan negatief over jezelf gaan denken, angstig of boos worden, depressief of agressief. De meeste slachtoffers reageren dan met negatief gedrag. Ze kunnen afgunstig, kritisch, wantrouwend en opstandig worden.

Door het geloof kunnen we onze eigenwaarde in Jezus Christus ontdekken. Wat denk je hoeveel je waard bent voor God? Als we door het geloof bij Jezus horen, worden we volgens Efeze 3:6 ‘’begenadigd en aanvaard in de Geliefde’. (Engelse vertaling: ‘Accepted in the Beloved’). Dan word je pas echt geaccepteerd!

Een multifunctionele cursus

Binnen deze cursus kunnen verschillende lijnen worden uitgezet. Daardoor kan de pastorale cursus op verschillende onderdelen meerdere keren worden gegeven. Je kunt dan steeds weer een keuze maken uit de Bijbelgedeelten, voorbeelden en liederen, die bij elkaar passen. De keuzes die je hierin maken zijn dan gericht op de specifieke geestelijke behoeften van de deelnemers. Na het behandelen van één van de hieronder genoemde lijnen in tien sessies, kun je daarna een vervolgcursus geven vanuit een andere Bijbelgedeelten, voorbeelden, liederen en opdrachten.

–         Identiteit

Je kunt kiezen voor de nadruk op het herstel van eigenwaarde en het vinden van je identiteit in Jezus Christus.

–         Herstel

Je kunt de nadruk leggen op het herstel van beschadigde emoties en het samen opruimen van de blokkades die geestelijke groei in de weg staan.

–         Bijbelstudie

Je kunt de lijn van Bijbelstudie volgen voor een meer evangeliserend karakter, om samen meer te leren over het geloof en geestelijke groei.

–         Een inleiding

Je kunt ook onderdelen of sessies apart behandelen, en er meditaties en inleidingen uit houden.

–         Pastorale hulp

Je kunt onderdelen en opdrachten gebruiken voor persoonlijke pastorale hulpverlening en nazorg.

Het is handig om binnen het team steeds weer af te spreken wat je wilt behandelen en welke opdrachten je wilt doen in een bepaalde sessie. Daarna kun je samen evalueren hoe het is gegaan. Zo leren we in de praktijk.

Opzet samenkomsten

De rode draad door de onderdelen is:

Uitleg ontvangen – samen delen – samen verwerken

Dit wordt gevormd door:

  • Het ontvangen van bemoedigende woorden vanuit de Bijbel
  • De uitleg bij de inleiding
  • Het delen van persoonlijke ervaringen
  • Het verwerken van (een selectie uit) de opdrachten in gesprekgroepjes en gebed. Wat blijft liggen, kan nuttig zijn voor jezelf en nazorg

Bij de samenkomsten gaat het regelmatig over:

  • De oorzaken
  • De gevolgen
  • De weg naar herstel

Een werkblad voor de opdrachten

Voor iedere sessie kan een werkblad worden gemaakt van de (huiswerk)opdrachten, die je als team wilt behandelen. Je maakt dus van tevoren samen een keuze met het oog op de lijn die je wilt volgen, zoals: identiteit, herstel of Bijbelstudie en evangelisatie. Afbeeldingen kunnen (in een PowerPoint) digitaal worden uitvergroot. Je kunt de liederen aanklikken op YouTube, voor tekst en afbeeldingen.

De werkbladen kunnen door de deelnemers worden ingevuld en besproken. Ze kunnen ook worden gebruikt voor persoonlijke nazorg.