STA OP CURSUS GEESTELIJK HERSTEL

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

 Sta op cursus

Geestelijk herstel

Inleiding

De pastorale Sta op cursus is in 2014 opgezet vanuit de hulpverlening en het straathoekwerk van Sta Op Zorg in Vlissingen. Deze christelijke stichting is een onderdeel van verslavingszorg De Hoop. Wij bieden ook hulp aan emotioneel en psychisch beschadigde mensen, en eenzame en hulpbehoevende personen, die ons inloophuis wekelijks bezoeken.

 

De Sta op cursus Geestelijk herstel is er voor onze gelovige en niet-gelovige gasten, maar ook voor anderen die behoefte hebben aan geestelijk herstel vanuit emotionele verwaarlozing, trauma’s, afwijzing, depressies, e.d., maar ook aan geloofsgroei. We willen tijdens deze cursus met pastorale Bijbelstudies ingaan op de levensvragen die onder ons leven. 

Vanaf april 2013 hebben meer dan 600 verschillende mensen van de doelgroep ons inloophuis aan de Badhuisstraat 60 bezocht (totaal meer dan 18.000 bezoeken). Onze gasten krijgen gratis koffie, thee en een warme maaltijd. Per week hebben we ze rond de 90 maaltijden gegeven. Daarbij gaan we als medewerkers met hen in gesprek, om ze aandacht, hulp en hoop te bieden. Waar nodig begeleiden we ze via ons kantoor van Sta Op Zorg naar professionele hulp voor verslavingszorg en GGZ. We zijn een onderdeel van Stichting De Hoop in Dordrecht.

Al heel wat gasten en andere deelnemers uit Zeeland hebben vanaf het najaar van 2014 sessies van de cursus op dinsdagavonden gevolgd. Inclusief onze 8 medewerkers waren we per avond gemiddeld met 25 deelnemers aanwezig. We hebben zowel oudere als jongere deelnemers, die het goed met elkaar kunnen vinden. Een aantal zit al geruime tijd op de cursus voor verder geestelijk herstel en geloofsgroei.

We willen de cursus weer vervolgen vanaf 1 september 2020 in Goes voor de deelnemers uit Zuid-Beveland e.o., terwijl we kijken wanneer we het beste in Vlissingen kunnen beginnen voor de deelnemers uit Walcheren.

(Verderop vind je de planning en de opzet van de avonden.)

We hebben te maken met ex-verslaafden en deelnemers die nog kunnen lijden onder afwijzing, trauma’s en depressies uit het verleden. Het geloof speelt een belangrijke rol. We zoeken naar verdieping en blijvend herstel. We hebben zodoende de laatste jaren de cursus samen kunnen uittesten.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Het is een cursus voor gelovigen en (nog) niet-gelovigen, die zoeken naar geestelijk herstel. Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst of negatieve gedachten. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. De cursus is goed voor je als je op zoek bent naar meer houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde. We zoeken naar hulp en hoop.

Misschien wordt je er wel achtervolgd door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing. Er kunnen ‘waaromvragen’ zijn. Ervaringen kunnen worden gedeeld. We gaan samen op zoek naar antwoorden. We bidden voor elkaar.

Deze cursus biedt hulp en hoop

vanuit het Evangelie van Jezus Christus

We kunnen zoeken naar antwoorden op de volgende levensvragen:

– Waarom ben ik hier?

– Waarom is het mij overkomen?

– Waarom voel ik mij niet gelukkig?

– Is er voor mij herstel mogelijk?

– Hoe kom ik op de weg naar een eeuwig geluk?

– Waarom God?

– Waarom Jezus?

– Wat heb ik nodig?

– Hoe ontvang ik meer houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde?

Kom tevoorschijn… om te laten zien wie je echt bent

Je bent waardevol genoeg!

Hebt u interesse voor de cursus in Vlissingen?

De hele cursus kan door ons in een werkmap of boekje worden vermenigvuldigd. In overleg met ons kan de cursus ook in uw gemeente, bij uw stichting of vereniging worden gegeven. Over de voorwaarden van het geven en het gebruik van de cursus kan met ons worden gesproken.

Voor meer informatie kunt u mailen naar:

j.baaijens@staopzorg.nl

Het is de bedoeling dat vanuit uw eigen gemeente leidinggevenden en gespreksleiders worden geïnstrueerd, en mee gaan doen met het geven van de sessies. Zodoende kan de pastorale cursus verder worden uitgezet.  

    

Inhoud van de samenkomsten:

Sessie 1. Kennismaking

Sessie 2. De weg naar herstel

Sessie 3. Bemoediging en hoop

Sessie 4. Verlangen naar acceptatie

Sessie 5. De pijn en gevolgen van de afwijzing

Sessie 6. Herstel van depressie

Sessie 7. Vergeving en genezing

Sessie 8. Op weg naar een betere bestemming

Sessie 9. Hoe waardevol is een verloren zoon?

Sessie 10. Vergeving en herstel door Jezus Christus

Sessie 11. Zijn licht en liefde schijnen

Sessie 12. Hoor je bij Jezus?

Sessie 13. Geestelijke voeding

Sessie 14. Geestelijke beïnvloeding

Sessie 15. Geestelijke vervulling of vervuiling?

Sessie 16. Het slijk van de twijfel

Sessie 17. Herstel door geestelijke vernieuwing

Sessie 18. Bevrijding van misleidende gedachten

Sessie 19. Strijden in de geestelijke wapenrusting

Sessie 20. Zelfbescherming of vrijheid in Christus?

Sessie 21. Bevrijding van geestelijke blokkades

Sessie 22. Verhinderingen voor geestelijk herstel

Sessie 23. Levensvernieuwing en geloof

Sessie 24. Herstel door begrijpen, geloven en verplaatsen

Sessie 25. De loopbaan van het geloof

Sessie 26. Zien op Jezus

Sessie 27. Gaan op de beloften

Sessie 28. Het zaaiveld van ons hart

Sessie 29 Herstel van pijnlijke herinneringen

Sessie 30. De oude en nieuwe mens in de gelovige

Sessie 31. Ons geestelijk huis

Sessie 32. Kom tot Jezus… en word gebouwd

Sessie 33. Een verloren zoon is welkom thuis

Sessie 34. Wanneer ben je veilig en behouden?

Sessie 35. Gelovig schuilen bij Jezus

Sessie 36. Heb je een offer?

Sessie 37. Reiniging en herstel door Jezus Christus

Sessie 38. Geestelijke vernieuwing, zoals bij een vlinder

Sessie 39. Geestelijke strijd, zoals bij vlinders en spinnen

Sessie 40. Wil je God gehoorzamen?

Tussen de sessies 4 en 5 is er een persoonlijke test opgenomen.

Deze kan worden gebruikt voor pastorale gesprekken en nazorg.

Voor onze doelgroep in Goes en  Vlissingen kunnen onderdelen van een sessie worden behandeld. Vooral buitenkerkelijke, eenvoudige deelnemers zijn gediend van kleinere tekstgedeelten en enkele kernachtige opdrachten per avond. We werken dan ook met aansprekende liederen en het uitbeelden van de onderwerpen. In de samenkomsten kunnen ze ook een persoonlijke keuze maken bij het bidden of bij een bepaalde activiteit.

We willen het in Goes en Vlissingen gaan doen

We hebben de cursus vanaf september 2020 D.V. op de dinsdagavonden van de even weeknummers gepland in het nieuwe gebouw van Het Leger des Heils in Klein Frankrijk 17 te Goes. We hebben daar meer zaalruimte, zodat we een veilige afstand kunnen bewaren vanwege de coronamaatregelen. We hebben de cursusavonden in eerste opzet op de volgende data gepland:

1 + 15 + 29 september 2020

13 + 27 oktober

10 + 24 november

8 + 22 december 2020

We kijken nog wanneer we willen beginnen in Vlissingen, met de mensen vanuit Walcheren. Het ligt aan het aantal deelnemers dat we hopen te werven.

Nieuwkomers kunnen bij iedere sessie of samenkomst instromen. Er zit wel een bewuste opbouw voor geestelijk herstel in de cursus, maar de sessies kunnen ook los van elkaar worden gevolgd. De samenkomsten worden dus gehouden in Vlissingen, in de Badhuisstraat 60.

De opzet van de avond is als volgt:

We eten samen vanaf 17.45 uur. Het cursusgedeelte begint met zingen vanaf ca. 18.30 uur. Daarna volgt de inleiding met een PowerPoint over het onderwerp. De pauze is gepand om 19.45 uur. Om 20.00 uur kunnen we dan in de discussiegroepjes, waarin ook voor en met elkaar wordt gebeden. Daarna willen we de samenkomst gezamenlijk afsluiten met een lied en gebed. De samenkomst kan worden beëindigd om 21.00 uur.

WERKBOEKJES OP WORD DOCUMENTEN

Van de cursus zijn werkboekjes gemaakt, die kunnen worden aangemaakt en aangeschaft. De werkboekjes bevatten de tekst en de opdrachten die nodig zijn voor de inleiding en discussiegroepjes. Dat is dus een selectie uit de tekst op deze website, met het nodige verwerkingsmateriaal.

Hieronder kun je aanklikken op de word documenten van de cursus. Ze zijn ter inzage, om de inhoud van de werkboeken te bekijken. Daarop zit copyright van de auteur, met de volgende omschrijving:

Jan A. Baaijens, www.pastoralehulpverleningjongeren.nl

De sessies of tekst uit de werkboeken mogen alleen worden overgenomen op papier met toestemming van de auteur en met vermelding van het genoemde copyright. Hiervoor kan worden gemaild naar   j.baaijens@staopzorg.nl

Nu volgt de tekst van de werkboeken, op de volgende documenten:

STA OP CURSUS GEESTELIJK HERSTEL WERKBOEK 1 SESSIE 1 TOT EN MET 10

STA OP CURSUS GEESTELIJK HERSTEL WERKBOEK 2 SESSIE 11 TOT EN MET 20

STA OP CURSUS GEESTELIJK HERSTEL WERKBOEK 3 SESSIE 21 TOT EN MET 30

STA OP CURSUS GEESTELIJK HERSTEL WERKBOEK 4 SESSIE 31 TOT EN MET 40

***

Onderdelen van een samenkomst of sessie:

Samen eten (contact maken)

  • Inleiding (ontvangen)
  • Getuigenissen (delen van persoonlijke verhalen)
  • Gespreksgroepjes en gebed (verwerking)   

 

We zoeken samen naar geestelijk herstel

Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Er is herstel door de wonden van Jezus. We kunnen dit gaan beseffen door een ervaring van de liefde van God, en door het geloof.

Tijdens de samenkomsten houden we ons bezig met de oorzaken, gevolgen en het geestelijk herstel van hen, die zoeken naar oplossingen van hun innerlijke problemen. Het Woord van God richt zich op heel wat plaatsen juist tot hen. Wij willen het met elkaar delen in onze zoektocht naar innerlijke vrede en rust.

Je kunt te maken hebben met gevoelens van afwijzing, gemis, leegte, onzekerheid, onveiligheid en eenzaamheid. Dit kan te maken hebben met een pijnlijk verleden, door afwijzing en/of traumatische ervaringen, misschien al vanaf de kinderjaren.

Je kunt nog steeds gebukt gaan onder woorden van afwijzing en veroordeling, die over je zijn uitgesproken. Negatieve woorden en leugens ons blijvend kunnen beschadigen.

Je hebt dan behoefte aan waarheid en liefde. Dit kun je ontvangen door bemoedigende gesprekken vanuit de Bijbel, persoonlijke aandacht en gebed. We willen je een bevrijdend Evangelie brengen, zodat je geestelijk kunt herstellen.

Heb je het ook ontdekt dat Gods Woord ons hoop en toekomst biedt? We lezen in Jeremia 29:11: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’ Het zou geweldig zijn als je dit tijdens de cursus (weer) zult ontdekken!

Aandacht voor ons zelfbeeld, onze zelfwaarde en identiteit

Tijdens de sessies gaat het over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Je identiteit gaat over je zelfbeeld en eigenwaarde. Hoe zien en waarderen we onszelf? Het beeld dat je van jezelf hebt, heeft ook te maken met hen die invloed op je hebben gehad, en die vanaf de kinderjaren gezag over je hebben uitgeoefend. Als dit verkeerd is gegaan, is er geestelijk herstel nodig.

Door vernederingen, afwijzing en onderwaardering kunnen je eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn gekelderd. Je kunt dan negatief over jezelf gaan denken, angstig of boos worden, depressief of agressief. De meeste slachtoffers reageren dan met negatief gedrag. Ze kunnen afgunstig, kritisch, wantrouwend en opstandig worden.

Door het geloof kunnen we onze eigenwaarde in Jezus Christus ontdekken. Wat denk je hoeveel je waard bent voor God? Als we door het geloof bij Jezus horen, worden we volgens Efeze 3:6 ‘’begenadigd en aanvaard in de Geliefde’. (Engelse vertaling: ‘Accepted in the Beloved’). Dan word je pas echt geaccepteerd!

Een multifunctionele cursus

Binnen deze cursus kunnen verschillende lijnen worden uitgezet. Daardoor kan de pastorale cursus op verschillende onderdelen meerdere keren worden gegeven. Je kunt dan steeds weer een keuze maken uit de Bijbelgedeelten, voorbeelden en liederen, die bij elkaar passen. De keuzes die je hierin maken zijn dan gericht op de specifieke geestelijke behoeften van de deelnemers. Na het behandelen van één van de hieronder genoemde lijnen in tien sessies, kun je daarna een vervolgcursus geven vanuit een andere Bijbelgedeelten, voorbeelden, liederen en opdrachten.

–         Identiteit

Je kunt kiezen voor de nadruk op het herstel van eigenwaarde en het vinden van je identiteit in Jezus Christus.

–         Herstel

Je kunt de nadruk leggen op het herstel van beschadigde emoties en het samen opruimen van de blokkades die geestelijke groei in de weg staan.

–         Bijbelstudie

Je kunt de lijn van Bijbelstudie volgen voor een meer evangeliserend karakter, om samen meer te leren over het geloof en geestelijke groei.

–         Een inleiding

Je kunt ook onderdelen of sessies apart behandelen, en er meditaties en inleidingen uit houden.

–         Pastorale hulp

Je kunt onderdelen en opdrachten gebruiken voor persoonlijke pastorale hulpverlening en nazorg.

Het is handig om binnen het team steeds weer af te spreken wat je wilt behandelen en welke opdrachten je wilt doen in een bepaalde sessie. Daarna kun je samen evalueren hoe het is gegaan. Zo leren we in de praktijk.

Opzet samenkomsten

De rode draad door de onderdelen is:

Uitleg ontvangen – samen delen – samen verwerken

Dit wordt gevormd door:

  • Het ontvangen van bemoedigende woorden vanuit de Bijbel
  • De uitleg bij de inleiding
  • Het delen van persoonlijke ervaringen
  • Het verwerken van (een selectie uit) de opdrachten in gesprekgroepjes en gebed. Wat blijft liggen, kan nuttig zijn voor jezelf en nazorg

Bij de samenkomsten gaat het regelmatig over:

  • De oorzaken
  • De gevolgen
  • De weg naar herstel

Een werkblad voor de opdrachten

Voor iedere sessie kan een werkblad worden gemaakt van de (huiswerk)opdrachten, die je als team wilt behandelen. Je maakt dus van tevoren samen een keuze met het oog op de lijn die je wilt volgen, zoals: identiteit, herstel of Bijbelstudie en evangelisatie. Afbeeldingen kunnen (in een PowerPoint) digitaal worden uitvergroot. Je kunt de liederen aanklikken op YouTube, voor tekst en afbeeldingen.

De werkbladen kunnen door de deelnemers worden ingevuld en besproken. Ze kunnen ook worden gebruikt voor persoonlijke nazorg.