De geestelijke strijd

Copyright (C): Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Wat zal er gebeuren met de komende generaties?

Ik denk dat wij de verantwoordelijkheid hebben om de komende generaties bescherming en houvast te bieden in deze digitale tijd van grote afval. Dit geldt inmiddels ook voor reformatorische christenen en andere Bijbelgetrouwe (evangelische) stromingen. Er zijn schrikbarende ontwikkelingen gaande! Satan en zijn demonen beschikken nu over de meest effectieve wapens om door verleiding en occulte infiltratie tot afval van het christelijk geloof te brengen. De aantrekkingskracht van de digitale mogelijkheden neemt jaarlijks toe. De wereld heeft ons steeds meer te bieden.

Verleidende machten

Anno 1667 werd het boek van John Milton, ‘Lost Paradise’ gepubliceerd. Hij schrijft daarin: ‘Terwijl wij slapen, maar ook wanneer we wakker zijn, trekken er miljoenen wezens uit het rijk der geesten over de aarde, zonder dat wij hen zien.’

De kwade geesten zijn als parasieten, schimmels of virussen. Zij dringen zich binnen in zwakke, zieke en onbeschermde plekken in het leven van ongelovigen en gelovigen.

                        

We moeten de infiltrerende kwade machten leren ontdekken en ze effectief blijven bestrijden. Dit kan slechts door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus.

Het wordt uitgebreid aangetoond in het boek op het PDF document, dat je hieronder kunt aanklikken. Met een pijltje linksboven kun je daarna weer terugkeren op dit artikel. 

BOEK OVERWINNING OP OCCULTE MACHTEN DOOR JEZUS CHRISTUS

In de artikelen hierover wil ik mijn ervaringen en inzichten op het gebied van de geestelijke strijd delen. Nadat ik zelf op het gebed ben bevrijd van een geest van angst, ben ik hiertoe geestelijk gemotiveerd. Ik wil graag de weg naar de overwinning aanwijzen. Dit gaat meestal met vallen en opstaan. Maar het kan, want Jezus is de weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6).

Voor een pastorale zoektocht naar bevrijding door Jezus Christus kun je terecht in het boek dat je hieronder vindt op het PDF document:

BOEK OVERWINNING IN DE GEESTELIJKE STRIJD

De duivel is niet overal tegenwoordig en moet daarom ook een netwerk van miljoenen en miljoenen demonen hebben om het verleidend en verwoestend werk te kunnen doen bij zoveel mensen tegelijk. De geestelijke boosheden in de lucht zijn de aanstokers van zonde en ziekte, agressie en depressie. Je moet de identiteit en de activiteiten van satan en de demonen (gevallen engelen) leren herkennen. Dan kun je ze door het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus beter bestrijden. Daartoe moeten wij de hele wapenrusting van God aannemen en aandoen. Bestudeer Ef.6:10-18 maar eens!

De duivelse invloeden strekken zich ook uit tot in de christelijke gemeenten (en zelfs tot in het reformatorische en refogelische volksdeel). De demonen proberen zo snel mogelijk vat te krijgen op het maatschappelijk en kerkelijk denken, op de menselijke gevoelens en op de onderlinge verhoudingen. Wij kunnen er dus niet omheen om juist in deze tijd van hevige geestelijke beïnvloeding en strijd geestelijk gewapend te worden.

‘Verleiding’ is in het Westen

 een doeltreffend wapen van satan

Je moet weten waar de gevaren op de loer liggen. Als je niet weet wat de vijand doet en hoe hij ons aanvalt, kun je hem niet goed bestrijden. Als we daarbij opmerken dat in het Westen het belangrijkste en meest doeltreffende wapen van satan ‘verleiding’ is, moeten we beseffen dat zijn aanvallen ook op onze christelijke bolwerken volop aan de gang zijn.

Jongeren zitten in Nederland gemiddeld al ca. 40% van hun vrije tijd achter een beeldscherm. Hoeveel stille tijd heb je nog over voor God? Jouw wijze van tijdsbesteding is bepalend voor je aards geluk en je eeuwige toekomst. Laat je daarom niet verleiden om je tijd te verknoeien. Als je verkeerde keuzes hebt gemaakt en terug wilt keren als de verloren zoon, weet dan dat God door Jezus Christus bereikbaar is! Hij wacht als de vader in de gelijkenis (Luk.15) op jouw terugkeer. Hij wacht om genadig te zijn. Ga maar biddend naar Hem toe, maar zorg wel dat je op tijd bent!

Onder de titel ‘Strijden in de wapenrusting’ wordt er gekeken ‘achter de schermen’. Houd er rekening mee dat satan daar razend actief achter het toetsenbord bezig is om zijn infiltratietechnieken verder op te zetten. 

Je hebt in het digitale tijdperk de mogelijkheden binnen handbereik. Er rust een zware verantwoordelijkheid op je. De controle valt in onze tijd steeds meer weg. Dit is nieuw in de wereldgeschiedenis. Veel jongeren plaatsen zich in de gevarenzone door de verkeerde keuze die ze maken. Hierdoor stellen ze zich bloot aan wereldse en demonische infiltratie. Velen raken daardoor ook emotioneel beschadigd. Dit is dus een reden waarom het voorkompastoraat zo belangrijk is geworden!

We moeten echter ook leren onze voet te zetten op zaken waar anderen hun hart op zetten. Zie niet te sterk op de dingen die je kunnen verleiden. De hogere zaken uit de geestelijke, onzichtbare wereld zijn belangrijker!

                                                                         

Jongeren zijn in de ban geraakt van de nieuwe uitvindingen en staren reikhalzend naar de nieuwste reclames. Hun verlangens worden steeds sterker opgewekt achter de beeldschermen. Dit proces lijkt in onze samenleving niet meer te keren. Als er geen verandering en bekering komt wordt dit een ongekende afvalrace naar de afgrond. Wat is het verschil met de vorige generaties christenen? Toen luisterde 50-70% in hun jeugd naar popmuziek en een grote groep kende een uitgaansleven op zaterdagavond. Uiteindelijk zijn ze voor een groot deel na hun huwelijk weer netjes in het kerkelijk gareel gaan lopen. Nu is het anders. Ouderen zijn ook al aan het beeldscherm gekluisterd. Steeds meer ouderen doen mee aan online games en spelen computerspellen. De sociale digitale netwerken die worden opgebouwd in de jeugd, zullen wel een vervolg krijgen.

Als onze kinderen nu al zo worden gegrepen en gevormd door deze ontwikkelingen, hoe zullen onze kleinkinderen dan zijn. Hoe zal  het dan met de komende generaties vergaan? 

Kom niet op duistere plaatsen. Verlaat de gevarenzone! Zoek de weg naar het Licht.

                                              

Je wordt in het Evangelie geroepen uit de duisternis tot het wonderbaar Licht van God. Jezus zegt tegen ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

 

Welke gevaren bedreigen reformatorische christenen?   

Er is een geestelijke strijd gaande boven ons en in ons. Op deze website kunnen we achter de schermen kijken en ons leren wapenen in de geestelijke strijd. We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen leren herkennen. We moeten in de geestelijke wapenrusting op de uitkijk blijven staan, zodat we in de kracht van God kunnen standhouden. Dit kan alleen door het geloof in Jezus Christus, de grote Overwinnaar!     

                           

Zoals veel andere foto’s kun je deze afbeelding vergroten door er op aan te klikken. Je krijgt dan een ver uitzicht, zodat je de buurt goed kunt verkennen. Zo kun je zien hoe een wachter op de muur alle mogelijke gevaren goed in het oog moet blijven houden. Op deze wijze moet je dus geestelijk op de hoogte blijven en biddend waakzaam  zijn om Refostad te kunnen verdedigen. Als je op het pijltje terug (linksboven) aanklikt, kom je weer terug naar de tekst.

Op het onderstreepte PDF-document kun je aanklikken. In dit E-boek kun je lezen welke verborgen gevaren vanuit de geestelijke wereld ook voor de bijbelgetrouwe christenen gelden. In dit boek vind je ook de weg naar de overwinning. 

BOEK: OCCULTE GEVAREN BIJ ORTHODOXE CHRISTENEN

Onder de laatste afbeelding zie je de inhoudsopgave van het boek.

Op de afbeelding zie je het geestelijk leven van een gelovige. Hij mag door genade delen in de overwinning van Jezus Christus. Zijn denken en zijn wil zijn vernieuwd (Rom.12:2, Dordtse leerregels. H.3+4, art.11-13). Hij weet en gevoelt, dat hij door Gods genade met het hart gelooft en zijn Zaligmaker liefheeft (art.13). Zijn gedachten zijn gevangen geleid door de gehoorzaamheid van Christus (2 kor.10:5).

Hij is verlangend en begerig naar het geestelijk contact met zijn Heiland en Meester (Ps.119:174 en 1 Petr.2:2-3). Zijn denken is verlicht, hij wil door de werking van de Heilige Geest geloven en zijn gevoelens worden door genade en liefde gereguleerd. Hij wil en mag het ook uitstralen naar buiten toe. Deze afbeelding komt verderop in het boek terug in een serie afbeeldingen.

Ik hoop dat je mag komen tot deze heerlijke vrijheid in de Overwinnaar Jezus Christus!

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Hoofdstuk 1

De grote Overwinnaar

De machtige Beschermer

Iwan, de gevangen slaaf

Hoofdstuk 2

De belangrijke geestelijke wereld

Slangenzaad en Vrouwenzaad

Het occulte slangenzaad

Occulte gevaren in het mediadomein van de slang

Het zaad van verleiding

Let op de gehele mens!

Geestelijke communicatie

Het positieve denken

Het negatieve denken

Wat komt er in de akker van je hart?

Hoofdstuk 3

Demonie en bevrijding

Demonische aanvallen op stad ‘Mensenziel’

Geest, ziel en lichaam

Word vernieuwd in je denken!

Pas op voor boze geestelijke invloeden!

Hoofdstuk 4

Demonische invloeden op christenen

Die leiden tot geestelijke depressie…

Hoofdstuk 5

Demonie en bevrijding in de kerkgeschiedenis

Luther en Calvijn

Reformerend handelen in nieuwe situaties

Heksenvervolging er daarna

Hoe reformatorische christenen worden getroffen

De kracht van het gelovig gebed

Een persoonlijke test voor Jim Cymbala

Hoofdstuk 6

Occulte gevaren in Refostad

Onderlinge verdeeldheid

Waardoor worden wij geïnspireerd?

Hoe wordt de stad bestuurd en verdedigd?

Hoofdstuk 7

Positieve begeleiding of veroordeling

Oordeelt niet!

Overwinning na veroordeling en strijd

Hoofdstuk 8

Het grijze en gele veld in je denken

Wettisch strijden of gelovig overwinnen?

Een bemoedigende reactie

Hoofdstuk 9

Hoe komen jongeren en ouderen tot geloof?

Gods uitnodiging tot Zijn genadeverbond

Reformatorische geloofsleer

De redelijke godsdienst

Wedergeboorte en het gevolg…

Hoofdstuk 10

Geloofsdaden

Het gelovig aannemen van Jezus

Actieve bidders in de oogst

Hoofdstuk 11

Een passieve of een actieve wil?

Is alles onder controle?

De waarheid maakt vrij!

Hoofdstuk 12

Een goede evangelist

De bewogenheid over verloren zielen

In het Evangelie komt Jezus bij ons op bezoek

Het Koninkrijk van God is nabij gekomen

Hoofdstuk 13

Je wordt geroepen!

Het Evangelie en het geloof

De wet is een tuchtmeester

In de handen van de Heelmeester

Tijdens de Pinksterdag

Niet door goede werken, maar door geloof

Hoofdstuk 14

Hoe ontvangen wij kracht van omhoog?

Hoofdstuk 15

Let op de inhoud van je winkelwagen!

Wat moet je bewaren?

De gelovigen worden veilig bewaard!

Bronvermelding en literatuur

Een persoonlijk getuigenis van de schrijver