Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 8

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Vernieuwing van kracht

op weg naar een hoger doel

Een jonge adelaar bij de kippen

Ken je het verhaal van de jonge adelaar, die lange tijd niet tot de juiste bestemming kwam? Dat is een goed voorbeeld van iemand die door emotionele beschadigingen, moedeloosheid of verslavingen niet tot zijn doel komt. Je kunt dan als de gekwelde vogel op de grond liggen, met een angstig laag zelfbeeld. Je ziet het op de foto van de jonge roofvogel. Het beestje moet er niet in gaan berusten, maar een hogere bestemming gaan ontdekken. Hoe zal het verlangen daarnaar kunnen worden opgewekt?

Deze roofvogel is door een boer uit de omgeving als hulpeloos jong vogeltje gevonden in de bergen. Die heeft het eenzame diertje vervolgens bij de kippen in het grote hok opgesloten. Zodoende is de opgroeiende vogel tam geworden tussen de kippen. Het dier at mee van het kippenvoer en ging zich gedragen als de kippen. Daardoor leerde hij ook niet te vliegen of te jagen naar voedsel. Het werd de verwende vogel dagelijks voorgeschoteld.

De adelaar werd steeds groter, maar bleef innerlijk zo klein en afhankelijk als een kip. Het was geen gezicht: net een puber die met peuters in een box zit. De adelaar deed nog geen vlieg kwaad. Op den duur werd hij zelfs gepest door andere kippen.

Hij had geen ruimte om zich te ontwikkelen, en hij streefde ook niet naar een hoger doel. Hij zat duidelijk op de verkeerde plaats, waar hij zijn vleugels niet kon uitslaan. Zelfs buiten het hok gedroeg hij zich nog als de scharrelende kippen, terwijl hij vleugels had om te vliegen. Hij maakte wel onbeholpen fladderende bewegingen, maar had zijn mogelijkheden nog niet ontdekt.

Toen werd de adelaar naar de bergen gebracht, waar zijn oorsprong lag. Daar ademde hij de frisse berglucht in. Hij zag ook de uitdagende omgeving, en hoorde het roepen van andere adelaars, die in de vrijheid leefden. Zijn  bloed begon sneller te stromen, en er ging een tinteling door zijn lichaam. Hij zag de jongere adelaars van zijn leeftijd ontspannen zweven. Anderen maakten een duikvlucht voor een verse prooi. Toen strekte hij zijn vleugels uit. Probeerde en probeerde… Hij vloog op, en merkte dat hij kon vliegen.

Daarna steeg de adelaar al hoger en hoger op. Hij was in zijn element op de plaats waar hij hoorde te zijn, de plaats van zijn bestemming. En zo kwam hij tot zijn doel: een roofvogel die zichzelf zelfstandig kan voeden en ontplooien.

 Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint voor deze sessie:

PowerPoint sessie 8 Vernieuwing van kracht op weg naar een hoger doel

Het Evangelie roept behoeftige mensen tot een heerlijk doel

Het Evangelie zie je dat er veel wordt beloofd aan behoeftigen met een geestelijk gebrek of gemis. Jezus is de vervulling van de beloften uit Jesaja 61:1-3. Dat ziet op een jubeljaar, een jaar van vrijlating en een vervulling van gebrek. Je kunt dan net als de adelaar worden losgelaten in vrijheid en tot een heerlijke bestemming komen.  Je leven komt dan in de lift. Je mag het hogerop gaan zoeken!

Jezus geeft meer dan een jubeljaar. Hij geeft ook genezing en herstel. Zij die gebroken zijn van hart, die geestelijk gevangen zijn, treuren en benauwd zijn, worden bemoedigend aangesproken door God, Die ons kan en wil helpen.

Er zijn rijke beloften van God in het Evangelie

Jezus  zegt van Zichzelf in Luk. 4:18-19: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’

Je ziet hierin dat er een rijk, bemoedigend Evangelie is voor aan mensen die geestelijk herstel nodig hebben. Dit geldt dus ook voor hen die gevangen zitten in hun verslaving. Door Jezus is er vrijheid en herstel mogelijk voor verslagen en verslaafde mensen, die hun innerlijke pijn willen verdoven.

Door de kracht van Gods licht en liefde worden we verlicht, verwarmd en vernieuwd.

Je kunt het beluisteren in het volgende lied:

 YouTube-video Remco Hakkert – de kracht van Uw liefde

Door de genade en kracht van God kun je worden opgetild boven de stormen in je leven. Het geloof mag zich vastgrijpen aan Jezus, Die de storm in je leven tot rust brengt. Dit deed Hij ook voor Zijn discipelen op het meer van Galilea.

Je kunt hoog boven de storm worden opgeheven als een adelaar. Je vindt dat verwoord in het volgende lied van Elly en Rikkert: ‘Hoog boven de storm’. Hieronder volgt de tekst en de link, die je kunt aanklikken:

Hoog Boven De Storm

Soms als het vreselijk druk om me heen is
En alles wordt me teveel
En het lijkt of de storm m’n vrede verjaagt
En ze zetten me telkens met duizend vragen
Het mes op de keel
Dan opeens besef ik weer: er is Iemand die mij draagt

Refrein:

Hoog boven de storm, als een adelaar
Hoog boven de storm
Drijf ik op de wind, als een adelaar
Hoog boven de storm, als een adelaar
Hoog boven de storm
Drijf ik op de wind, als een adelaar

Soms is het leven precies een woeste zee
Dreigend en wild
En het lijkt of ik nergens ruimte meer vind
Dan neemt een machtige sterke arm mij mee
En ik wordt opgetild
En ik zweef op de vleugels, op de vleugels van de wind

refrein:

En zo word ik niet moe als ik rust in Hem
Als ik Hem verwacht
En zo word ik niet moe als ik rust in Hem
Put ik nieuwe kracht, nieuwe kracht

refrein:

Herstel en geestelijke vernieuwing

Lezen Psalm 103:1-5

In Psalm 103 looft David zijn God vanwege Zijn  goede daden en genade. Hij getuigt in de verzen 3-5: ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’

Levensvernieuwing van de adelaar

Een evangeliste uit Zuid-Amerika vertelde in ons land over de vernieuwing van de jeugd van een arend of adelaar. Op latere leeftijd, als hij over de 40 jaar is, kan de snavel van het dier zover verkrommen, dat het eten steeds minder mogelijk wordt. Op deze wijze verliezen ook de nagels de nodige functies, om de prooi goed te kunnen grijpen. De oude vleugels kunnen te zwaar worden. De dikke veren kunnen gaan vastzitten aan de borst, zodat het vliegen steeds moeilijker wordt.

Het dier kan kiezen tussen omkomen of het zich op een pijnlijke wijze vernieuwen, zodat het nog tot ca. 30 jaar langer kan leven. Hij kan dan wel tot 70 jaar oud worden.

Om zijn jeugd te vernieuwen moet hij door een pijnlijk proces van verandering gaan, dat wel 150 dagen duurt. Hij moet daarvoor naar zijn nest op de bergtop gaan. Daar slaat hij zijn bek net zolang tegen een rots totdat hij deze los kan trekken. Daarna wacht hij tot er een nieuwe snavel is gegroeid, waarna hij zijn verkromde oude nagels lostrekt. Als de nieuwe nagels weer aangroeien, begint hij vervolgens zijn oude veren uit te trekken.

Na vijf maanden maakt de adelaar de beroemde vlucht van zijn vernieuwing, en kan hij dus nog wel 30 jaar leven.

Levensvernieuwing bij een gelovige

Er zit een diepe geestelijke les in dit voorbeeld van geestelijke vernieuwing. In het geloof moet je ook leren om je oude leven te verliezen, zodat de nieuwe mens in je verder kan ontwikkelen (Zie Matth. 16:24-25). De oude mens in de gelovige moet afsterven, terwijl de nieuwe mens in hem moet opstaan. Dat is de levensvernieuwing die kan worden gezien als een heerlijke voorbereiding op het eeuwige nieuwe leven in de hemels heerlijkheid. Dan kunnen we zingen: ‘Loof de HEERE… Die Uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Reken daarom af met het oude leven van zonden, verkeerde patronen en gewoonten, pijn en moeite, door het af te leggen en uit te trekken. Pas als we vrij zijn van oude lasten en zonden kunnen we de toekomst verlicht, gereinigd en verfrist tegemoet gaan.

Je ziet het verhaal op PowerPoint, die je kunt aanklikken en kopiëren naar Google zoeken: www.parousia.nl/multimedia/wedergeboorte_adelaar.pps

Je komt dan op de volgende site met de PowerPoint, dat je ook kunt aanklikken:

De wedergeboorte van de adelaar

 

In kleine groepjes verdergaan:

Opdracht 1

a. Wat kun je van dit voorbeeld van de adelaar leren als je te laag over jezelf en je mogelijkheden denkt?

b. Wat is jouw toekomstperspectief?

c. Waarom is het verlangen streven naar een hoger doel en bestemming goed voor ons?

d. Hoe zie jij voor jezelf de zinnen uit het bekende lied

‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden… kom tot Uw doel met een ieder van ons!’

Opdracht 2

Wat spreekt je aan in de woorden van Jezus in Luk. 4:18-19?

Opdracht 3

Denk samen na over Matth. 11:28-30, waar Jezus ons uitnodigt en leert:‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Opdracht 4

Wat bemoedigt je  in de teksten van Lukas en Mattheüs?

Denk na over het volgende lied:

YouTube-video Elly en Rikkert Mijn juk is zacht

Het lied past ook bij het voorbeeld van de adelaar. Er wordt in gezongen: ‘Mijn last is licht en Mijn juk is zacht; Ik ben je schild en Ik ben je kracht, en Ik maak je vrij als een vogel, die vliegt zonder gewicht… Ik maak je los, van alles wat je bindt…

Kom dan bij Mij, nu is het tijd, spreid nu je vleugels… Want Ik til je uit boven elke pijn; en heel de weg zal Ik bij je zijn, en Ik voer je veilig omhoog naar een heerlijk vergezicht…

Opdracht 5

a. Wat vind je van de hoopgevende woorden van dit lied, waarin je boven jezelf wordt uitgetild, en in vrijheid mag gaan leven?

b. Hoe kun je boven de pijn worden uitgetild?

c. Hoe wordt de acceptatie door God en de liefde van Jezus verwoord in het lied ‘Mijn juk is zacht’? Hoe komt dit bij jouw over?

Opdracht 6

In het lied wordt gezongen dat God je vrij maakt als een vogel, die vliegt zonder gewicht… ‘want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’. Hoe kan dat gebeuren?

Opdracht 7

a. Wat kunnen we leren van de levensvernieuwing van de adelaar?

b. Hoe kun je dat toepassen op je eigen leven?

c. Waardoor kun je vrij en blij als gelovige leven?

 

Gelovigen zijn tot vrijheid bevrijdt

Gelovigen worden opgeroepen in Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Vanuit de grondtekst staat er dat we ‘tot vrijheid zijn bevrijdt’. We worden bevrijdt door de Waarheid. Jezus is de Bevrijder.

Opdracht 8

a. Bespreek Galaten 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ 

b. Wat kan er mis gaan als je al gelooft. Hoe kun je dit (samen) voorkomen?

Er is kracht voor wie de HEERE verwachten

Bij de afsluiting kunnen we Opwekking 702 beluisteren. Dit lied gaat over Jesaja 40:28-31. Daarin worden ons de volgende woorden van de Allerhoogste doorgegeven:

‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen;

maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Het oorspronkelijke lied ‘Everlasting God’ is gemaakt door Brenton Brown en Ken Riley. Het is vertaald door Harold ten Cate. De tekst volgt hieronder. Het is via de link te beluisteren.

Er is kracht voor wie hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer,

ja, wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht als wij hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer.

ja, wij hopen op de Heer.

 

De God die troont voor eeuwig;

de hoop die onze redding is.

 

U bent de God die eeuwig leeft.

De God die eeuwig leeft.

U raakt niet moe of uitgeput,

Heer. U bent de zwakke tot

een schild. U sterkt en troost

wie lijdt. U tilt ons met

arendsvleugels.

9. Denk samen na over Jesaja 40:28-31. Wat vind je hierin bemoedigend?

10. Hoe kun je kracht putten uit deze woorden van God in dit tekstgedeelte?

11. Bespreek het lied ‘Er is kracht voor wie hopen op de Heer’.

       a. Wat spreekt je hierin aan?

       b. en wat herken je hierin voor jezelf?

 

Zijn liefde laat nooit los

Wij kunnen zwak en uitgeput zijn. God is het Die de kracht vernieuwt. Wij kunnen falen, terwijl ons geloof het niet meer kan vasthouden. Zijn liefde laat nooit los. Wat Zijn hand heeft gered, zal Hij blijven vasthouden. Gods trouw duurt tot in eeuwigheid. Laat deze waarheid de kracht in je vernieuwen.

Lezen 2 Korinthe 12:1-10

Paulus werd nederig gehouden door beproevingen, door een doorn in het vlees (zie 2 Korinthe 12:7). Hij smeekte driemaal om er van verlost te worden. De HEERE heeft toen tegen hem gezegd: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Kor. 12:9).

Paulus getuigde daarna in 2 Kor. 12:9-10: ‘Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

12. Bespreek samen 2 Korinthe 12:1-10. Wat valt je daarin op?

13. Noem op wat je persoonlijk aanspreekt in dit tekstgedeelte.

14. Hoe kunnen beproevingen, pijn en moeilijke omstandigheden een goede uitwerking hebben? Heb je dat ook meegemaakt?

15. Wat moet je in het geloof blijven vasthouden en bedenken, om bemoedigd en tevreden verder te kunnen gaan?

Denk na over het lied van Matthijn Buwalda: ‘Uw liefde laat nooit los.’ Het staat in Opwekking 714. We kunnen het bij de afsluiting beluisteren.

16. Waarom is dit lied zo bemoedigend?

17. Wat kun je erin herkennen bij jezelf?

 

Opwekking 714:

Uw liefde laat nooit los

Al laat de zon zich niet meer zien
aan ‘t einde van de nacht.
Al wordt mijn lichaam niet voorzien
van levenslust en kracht.
Al ga ik door mijn zwaarste strijd,
dan nog zing ik Uw lof.

Refrein:

Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid,
Uw liefde laat nooit los.

Al kom ik in gevangenschap
omdat ‘k in U geloof.
Al neemt men mij het leven af
en wordt mijn licht gedoofd.
Al word ik dag aan dag verleid,
U bent en blijft mijn God.

Refrein: Uw trouw…

Al is de dag gevuld met pijn
en brengt de nacht geen rust.
Al is aan ’t einde van lijn
mij heilig vuur geblust.
Mijn God ik ben U toegewijd,
U bent mij kracht, mijn rots.

Refrein: Uw trouw…

U laat mij nooit meer los. 

Onderling gebed

Afsluiting met liederen

Laat je bemoedigen door dit lied, en kom zingend tot een dankbare belijdenis, tot eer van God.

 Hieronder volgt Opwekking 714:

Mogelijkheid tot nazorg