Contact en info

Contact opnemen:

Over de inhoud van de website, het materiaal kun je met Jan Baaijens contact opnemen. Ik ben inmiddels met pensioen, maar nog als vrijwilliger werkzaam bij een onderdeel van De Hoop ggz en verslavingszorg in het inloophuis in Vlissingen en als voorlichter voor Zeeland.

In principe is alles op deze website gratis, zonder winstoogmerk. Er wordt door mij dus niets aan verdiend. Bij overname van artikelen dient wel het copyright van mijn tekst te worden vermeld.  Als er bij overgenomen afbeeldingen opmerkingen of bezwaren zijn, kan dit aan mij worden doorgegeven. Desgewenst kunnen afbeeldingen gelijk worden verwijderd.

E-mailadres: jabaaijensbjn@gmail.com

Persoonlijke getuigenissen

Bij een aantal artikelen zijn er getuigenissen en geestelijke ervaringen opgenomen. Het kan ons bemoedigen als we lezen hoe anderen herstel en bevrijding hebben meegemaakt. Hierin zien we dat Jezus een Heiland is voor hen die gelovig tot Hem de toevlucht nemen. Zien we de nood van de mensen om ons heen? Hoe kunnen we anderen helpen om de weg naar het geluk te vinden?

Onder bepaalde condities ben ik bereid om passende getuigenissen op te nemen onder bepaalde titels. Als je een geschikt verhaal over het helende en bevrijdende werk door Jezus Christus, mag je deze persoonlijke ervaringen naar mij mailen.

Twee voorbeelden van zulke verhalen kun je lezen onder de titels:

‘Geestelijke bevrijding en herstel voor Denise’ en ‘Gameverslaving, getuigenissen van ex-verslaafden’.

Verder kun je onder de hoofdtitel ‘Levensverhalen over geestelijke bevrijding’ heel wat levensgeschiedenissen lezen.

Verslavingszorg Sta Op Zorg/De Hoop in Vlissingen

Mijn ervaringen met (ex-)verslaafden kun je lezen onder verschillende titels van ‘Verslavingspreventie’. Je ziet hoe we met ze omgaan bij Sta Op Zorg, waar deze stichting een inloophuis heeft in Vlissingen. Het heet nu inloophuis Het Anker en hoort bij Stichting De Hoop ggz en verslavingszorg.

In de ontmoetingsplek Het Anker gaan we in gesprek met de hulpbehoevenden, eenzame en vaak ook beschadigde mensen, en met de dak- en thuislozen in Zeeland.

Het inloophuis is ook een portaal voor de hulpverlening. In de gesprekken kom je er achter wat ze nodig hebben op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied. Je kunt dan verwijzen naar passende hulpverlening.

We horen als straathoekwerkers en in ons inloophuis in Vlissingen wekelijks heel wat van onze gasten, die aan lager wal zijn geraakt. Het is een multicultureel gezelschap. Er zijn veel trauma’s onder de verslaafden en outcasts. De belangrijkste oorzaken liggen meestal in de onveilige kinderjaren. De verslaafden kunnen bij de christelijke hulpverlening van De Hoop in Vlissingen of Dordrecht terecht. Een aantal van onze gasten hebben een plek gevonden in de christelijke gemeenten in Vlissingen, waarvan er in 2013-2014 daar ook al gedoopt zijn.

Ik sprak op 28 juni 2014 Dordrecht met Joost en George (op de foto met de pet), die via Sta Op Zorg bij De Hoop het programma volgen. Het ging toen goed met hen. We zijn dankbaar over de leiding van God in ons leven. Hij maakt mogelijk wat wij zelf niet kunnen. Ook George toonde zicht dankbaar en zag er opmerkelijk goed uit.

George is inmiddels vroegtijdig teruggekeerd naar Vlissingen. Hij is toch weer gaan gebruiken. We hebben nog contact met hem, en proberen hem weer te helpen. Het gebeurd vaak dat verslaafden terugvallen als ze in hun oude omgeving terugkeren. Er moet dan snel een netwerk komen, waardoor ze worden opgevangen en begeleid. Bij een hardnekkige verslaving is het dan een zaak van vallen en opstaan.

Voor een aantal van hen is het verkeerd afgelopen. Ik ontmoet (ex-)verslaafden in Vlissingen die in de laatste 25 jaar 40-80 bekende verslaafden vroegtijdig door de dood zijn kwijtgeraakt.

Joost gaf aan dat hij veel houvast heeft aan het geloof en dat hij (kerk)diensten in de omgeving bezoekt. Hij doet nuttig werk en staat weer positief in het leven.

Het inloophuis

In de ontmoetingsplek Het Anker praten de medewerkers van Sta op zorg wekelijks met de tientallen gasten. Het inloophuis wordt goed bezocht.

We zijn al ongeveer twee jaar open op verschillende locaties in Vlissingen (het laatste jaar in de Badhuisstraat 60, Vlissingen).
Rond de 400 verschillende gasten hebben ons in die tijd bezocht (ca. 4000 bezoeken.)

Sta op cursus Geestelijk herstel

Inmiddels is uit het materiaal van deze website de ‘Sta op cursus Geestelijk herstel’ ontstaan. Deze pastorale evangelisatiecursus is via de auteur verkrijgbaar op papier. Het werkboek kan in een metalen ringband worden aangeleverd.

De auteur werkt bij Sta Op Zorg in Vlissingen onder verslaafden, daklozen, geestelijk beschadigde mensen en anderen die pastorale hulp nodig hebben. De Sta op cursus wordt vanaf het najaar 2014 met een aantal medewerkers aan de doelgroep gegeven in het inloophuis van Sta Op Zorg. Samen zijn we al ‘s avonds bij elkaar gekomen in sessies op de cursus met ca. 10 medewerkers en 15 gasten.

We mogen nu al wekelijks meer dan 60 gasten opvangen en gratis eten en drinken geven. (Zie verder op deze website bij Verslavingspreventie en Sta Op Zorg.) Er zijn door het jongerenwerk en de geestelijke, maatschappelijke hulpverlening mooie vriendschappelijke netwerken ontstaan in Zeeland. Het is goed dat dit landelijk verder zal worden opgezet vanuit kerken en stichtingen, door gelovige vrijwilligers, die hun roeping gaan verstaan.

Laat de nood ook jouw roeping zijn!

                               

Wat kunnen we samen doen?

Hoe kunnen we samen de hulpbehoevende mensen redden, die in de kolkende maalstroom van het leven dreigen ten onder te gaan? In Spr. 24:11 worden we opgeroepen om hen te redden die al wankelen naar de dood. (Je vind de Spreuk op een wand bij De Hoop in Dordrecht.)

Red hen

die die het alleen niet meer redden!

We willen ons uitstrekken naar de mensen die wegzinken, en het hoofd nog maar met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Zijn we bereid om uit onze veilige comfortzone de rivier in te gaan, om en reddende hand te bieden? Als wij nog houvast hebben aan de Rots aller eeuwen, kunnen we ook de voorbijgangers erop wijzen. Klem je vast aan de rots, als het gevaar je bedreigt!

CV en profiel Jan Baaijens

In 2023 ben ik met pensioen gegaan

Ik ben bevoegd godsdienstdocent. Totaal heb ik 22 jaar godsdienst gegeven in het voortgezet onderwijs: 20 jaar op het reformatorische Calvijn College in Goes (1992-2012) en 2 jaar in het protestant christelijk onderwijs, op de Klarenbeek LTS in Middelburg (1990-1992). 

Vanaf augustus 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam als preventiecoördinator/medewerker en PR bij verslavingszorg Sta Op Zorg in Vlissingen (dat is een onderdeel van Stichting De Hoop in Dordrecht). Ik geef samen met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) workshops en verslavingspreventie op scholen.

Verder hebben we vanuit Sta Op Zorg een ontmoetingsplek (inloophuis) in Vlissingen, waarin we al heel wat mensen van de doelgroep hebben ontvangen. Ik heb dus samen met collega’s wekelijks contact met mensen aan de onderkant van de maatschappij, zoals verslaafden, daklozen, randgroepjongeren, drop-outs en emotioneel beschadigde mensen. Wij mogen hen in woord en daad de liefde van Jezus doorgeven.

Er is veel terugval onder de (ex-)verslaafden. Van hen die aanvankelijk clean waren, valt er waarschijnlijk meer dan 70% (tijdelijk) terug in een verslaving. Ik heb genoeg contact met hen. De berichten van deze ernstige omvang van terugval bereiken mij van verschillende kanten. Bekende oorzaken zijn: doelloosheid en eenzaamheid, maar vooral ook emotionele en geestelijke beschadigingen, die niet voldoende zijn hersteld. 

Daarom besteed ik in deze website ook veel tekst aan geestelijk herstel en bevrijdingspastoraat. Herstelpastoraat en bevrijding dienen een belangrijke plaats te gaan innemen in de christelijke gemeenten!

Je kunt ca. 40 PDF-documenten vinden op mijn naam en de website pastoralehulpverleningjongeren. Je kunt deze als E-book nu nog gratis downloaden (via Google zoeken).

Deze website www.pastoralehulpverleningjongeren.nl wordt op bepaalde onderwerpen maandelijks redelijk veel bezocht, vooral bij geestelijk herstel en geestelijke bevrijding.

Laten we samen opzien tot de Overwinnaar in de geestelijke strijd. Laten we samen zoeken naar de leiding van God. Laten we samen Jezus Christus als de goede Herder volgen in vrijheid op het pad van het Licht der wereld.

We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Als de jongeren het Evangelie horen, kunnen ze kennismaken met de Redder. Hun leven zal dan geen schipbreuk lijden. Staat onze de reddingsboot van de al gereed voor jongeren in nood?

Inhoud artikelen website:

Over de inhoud van de website en (het materiaal van) de cursussen jongerenpastoraat en geestelijk herstel kun je met Jan Baaijens contact opnemen.

Bij het overnemen van tekst moet vanwege het copyright altijd als bron worden vermeld:

Jan A. Baaijens, www.pastoralehulpverleningjongeren.nl 

De Sta op cursus Geestelijk herstel is op deze website te vinden bij ‘Cursussen jongerenpastoraat en geestelijk herstel’, onder de titels van ‘Cursus Geestelijk herstel’.

Het handboek jongerenpastoraat ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ staat op onderwerp verdeeld op PDF-documenten op deze website. De inhoud daarvan is ook te vinden in de vele artikelen, die verrijkt zijn met veel afbeeldingen.

De cursussen en artikelen zijn door de auteur geschreven vanuit de reformatorische en evangelisch Bijbelgetrouwe visie.

De schrijver wil hierin ook zijn persoonlijke ervaringen in de geestelijke strijd delen. Op het gebed is hij bevrijd van een geestelijke belasting van angst, waarna hij zich intensief is gaan verdiepen in het thema.

Hij weet dat de kwade machten boven ons en in ons kunnen worden overwonnen door de almachtige Overwinnaar Jezus Christus. Laten we daarom voortdurend ons vertrouwen en onze hoop op Hem stellen!

De overwinning door Jezus Christus

 staat in de tekst centraal

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie.

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid

(volgens Romeinen 1:16)

 

Praktisch gebruik en doel van de website

Er staat heel veel tekst op de website. Het is overzichtelijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Je moet het zien als een soort digitale bibliotheek, waar je gratis gebruik van kunt maken. Kijk naar het onderwerp wat je wilt onderzoeken. De introductie onder de titel kan wel uit 10 of 20 bladzijden bestaan. Daaronder kunnen onderstreepte PDF-documenten zitten, die je kunt aanklikken. Dit zijn boeken of uitgebreide artikelen over het onderwerp. Je kunt het digitaal lezen als E-boeken of -artikelen. Je kunt het ook voor jezelf downloaden of uitprinten.

Er is bewust en nadrukkelijk gekozen voor deze vorm van digitale voorlichting en geestelijke bewapening. Via de zoekmachine van Google kunnen veel ouderen en jongeren op de verschillende onderwerpen komen. Ik zie dat ze nogal eens bovenaan staan bij de gekozen titels. Dit is ook het geval met de afbeeldingen. Je kunt overnemen wat je wilt gebruiken. 

Hulpverlening en samenwerking

 via de website

Ik wil ambtsdragers, opvoeders en hulpverleners voorlichten en gratis materiaal bieden. De vele afbeeldingen kunnen ze gratis downloaden en gebruiken in het evangelisatiewerk en het herstelwerk bij christelijke jongeren (regionaal en in hun eigen gemeente). Over het copyright van de tekst en de gebruikte afbeeldingen kun je verderop in deze tekst lezen (na het artikel over de noodzaak van de website: ‘Jongeren leven in de gevarenzone’).

De website is ook voor jongeren zelf bedoeld. Zij kunnen de geestelijke voorlichting en digitale hulpverlening voor zichzelf en andere jongeren gebruiken. Je kunt het materiaal gebruiken voor het maken van folders en werkstukken, maar ook om een ander geestelijk te helpen. 

De website is dus ook een evangelisatiesite voor behoudende christenen, die bekering, geestelijk herstel en geestelijke groei nodig hebben. Veel reformatorische christenen komen geestelijk niet tot bloei door verkeerde, vaak wettische inzichten en emotionele beschadigingen vanaf hun vroegste jeugd. Deze mensen hebben bescherming en hulp nodig! 

Deel het met elkaar 

Alles wat op dit gebied wordt gedaan kan via deze website worden gedeeld met andere gemeenten en groepen. Op deze wijze kunnen we elkaar helpen in het gevaarvolle digitale tijdperk en de ‘eeuw van de bezorgdheid’. Al zie je de noodzaak van intensievere voorzorg en hulpverlening nu nog niet in, vroeger of later zullen de ernstige gevolgen duidelijker worden. Laten we daarom nu al nuchter zijn en waken.

Wees ook een wachter op de muur!

Ik ben een ervaren wachter op de muur en zie hoever de vijandelijke machten al binnen de muren van de stad zijn.

                              

Reformatorische gemeenten houden zich veel bezig met het bewaren en bewaken van het erfgoed uit het verleden. Daardoor kunnen ze te laat de nieuwste ontwikkelingen onder ogen zien en achter het net vissen. Nu is het de tijd om wakker te worden! Laten we schouder aan schouder strijden in de geestelijke wapenrusting en geen struisvogelpolitiek bedrijven. In deze strijd om de jeugd is er eenheid aan het front geboden! Het is niet goed om te kijken naar de onderlinge verschillen terwijl de vijand aan de poort staat om onze jongeren weg te roven.

Breid het vangnet  verder uit!

Er zijn genoeg talenten aanwezig binnen de kring van de behoudende evangelische en reformatorische gemeenten. Alles wat ons helpt in de geestelijke strijd en pastorale hulpverlening is welkom.

Zodra er ernstige problemen zijn bij de hulpverlening, moeten er  ook professionele hulpverleners binnen bereik zijn. Daarom is het goed om te kunnen verwijzen naar Bijbelgetrouwe counselors en ook regionaal of plaatselijk de krachten te bundelen. Het is duidelijk dat het vangnet moet worden uitgebreid en verstevigd als er nu al zoveel jongeren tussen de mazen van het net vallen.

Op veel foto’s kun je aanklikken, waardoor ze groter worden. Met het pijltje linksboven ’terug’ kom je daarna weer op de tekst van het artikel terecht.

 

Verdere gebruiksaanwijzing website

Er bevinden zich heel wat grote PDF-documenten op deze website. Er staan ca. 15 grotere en kleinere boeken op. Bij het uitprinten moet je daarom eerst kijken uit hoeveel bladzijden het document bestaat.

Je mag de teksten, artikelen en afbeeldingen uitprinten, maar moet wel de auteur, het copyright en de website erbij handhaven of vermelden.
Je mag delen van de tekst en ook afbeeldingen gratis plaatsen op je website, Hyves of  een andere mogelijkheid op internet als je hiermee de boodschap van het Evangelie wilt doorgeven.
Je mag dit ook doen om anderen pastoraal te helpen of om geestelijk voor te lichten. Maak er dus voor jezelf en anderen positief gebruik van!
Het mag op deze wijze ook gratis worden geplaatst in een christelijk tijdschrift of  kerkelijk blad. 
 
Vanwege het copyright dient in al deze gevallen wel de naam van de auteur, het copyright en de website www.pastoralehulpverleningjongeren.nl te worden vermeld.
  
Dit overnemen mag het alleen worden gedaan als niet commercieel is.
Als het wel commercieel is en er financieel op wordt verdiend, zoals bij een uitgave in een boek, moet er contact worden opgenomen met de auteur en er met hem een overeenkomst worden gesloten; dan gelden de wettelijke bepalingen voor het copyright.  
  

Voor zover ik kan nagaan heb ik afbeeldingen gebruikt op deze website waar geen copyright voor gelden als het niet commercieel wordt gebruikt, of  waarvan de houder van het copyright mij (nog) niet bekend is. 

Als dit een ander wel bekend is, verneem ik dit graag. Het kan betekenen dat de auteur dan moet worden vermeld, dat de afbeelding moet worden verwijderd of dat er een regeling voor is.

De gebruikte afbeeldingen op deze website worden niet commercieel gebruikt. Er wordt niet aan de inhoud van de website verdiend. Veel afbeeldingen en foto’s heb ik zelf vervaardigd of zijn mij ter beschikking gesteld.   

In de komende tijd hoop ik D.V. steeds meer nieuwe tekst en  afbeeldingen op de website te zetten. Ik denk hierbij onder meer aan het Dagboek geestelijk herstel, het cursusmateriaal, bijbelstudies, lesbrieven en andere onderdelen, waarmee je kunt werken aan jezelf en anderen binnen je eigen kerkelijke omgeving. Zodoende kun je het jongerenpastoraat zelfstandig uitoefenen binnen de eigen kerkelijke identiteit.

Blijf daarom regelmatig op de website kijken. Voor geestelijke voorlichting en verdieping kun je terecht op de onderstreepte PDF-documenten, waarop heel veel informatie staat over de geestelijke wereld en de bijbelse principes voor overwinning in de geestelijke strijd!

Laat je inspireren door de Heilige Geest, Die op het gele veld van de nieuwe mens werkt (zie over het gele denkveld het artikel ‘Geestelijke voedingskaart’).

Daardoor word je geloof versterkt en komt er herstel en nieuwe kracht, om in de overwinning van Jezus te kunnen staan.

We moeten dienend en opbouwend bezig te zijn. De onderlinge liefde en eenheid in Jezus Christus horen bij het positieve gele veld. Daaraan kan de wereld ons herkennen: dat we volgelingen en leerlingen van Jezus Christus zijn. Vanuit dit gele veld kunnen we de liefde van Jezus uitstralen!

 

Waarvoor en voor wie is de website bedoeld?

Voor geestelijke hulpverlening

De inhoud van deze website is bedoeld voor jongeren, ouders en opvoeders, jeugdleiders en pastorale werkers, ambtsdragers, docenten en allen die zich bezig willen houden met ‘jongeren en geloof’. Het gaat in de website over geestelijke hulpverlening bij geloofsvragen, geloofsgroei, geestelijke opwekking, geestelijke problemen en herstel. Het is gericht op de praktijk van het geestelijk leven.

Voor geestelijke opleving en herstel

Veel persoonlijke getuigenissen en geestelijke ervaringen van jongeren kun je vinden op de PDF-documenten onder de verschillende titels. Een belangrijk deel van de tekst gaat over geestelijk herstel bij emotionele beschadigingen en onverwerkte pijnlijke herinneringen.

Ervaringen met reformatorische jongeren

Op de PDF-documenten zijn heel wat geloofsgetuigenissen van jongeren te vinden. De auteur heeft als jeugdleider en godsdienstdocent een jarenlange ervaring opgedaan met reformatorische jongeren. Hij heeft meer dan 28 jaar leiding mogen geven aan jongeren en geestelijke oplevingen meegemaakt tijdens gezinskampen en jongerenbijbelstudies. Meer over zijn persoonlijke ervaringen kun je vinden onder de titel ”Herstel van emotionele beschadigingen’ en ‘Opwekkende ervaringen in Zeeland’.

Voor het jongerenpastoraat, de voorlichtingssamenkomsten en verdere informatie kunt u bij de auteur hem terecht. Het cursusmateriaal en de andere PDF-documenten op de website zijn voor eigen gebruik en het pastorale gebruik. Daarmee kunt u tegelijk ook delen van het cursusmateriaal uittesten. Bij het vermenigvuldigen van de tekst moeten in ieder geval de auteur, de bron en de titel worden vermeld. De heeft te maken met het copyright.

In overleg met de auteur kan (een deel van) de cursus ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ bij hem worden aangeschaft en verder worden uitgezet en gebruikt. Er kunnen in overleg met de auteur cursussamenkomsten worden geregeld. Daarna kan een ieder in de eigen omgeving zelfstandig verder gaan. De eigen kerkelijke identiteit kan daarbij worden bewaard. De cursus past goed binnen reformatorische en bijbelgetrouwe (evangelische) gemeenten.

Samenkomsten met jongeren

We kunnen voorlichtingssamenkomsten en conferenties organiseren en beginnen  in Zeeland, waar genoeg ervaren jongerenwerkers, professionals en jongeren kunnen worden ingezet. Verder kan de organisatie worden uitgebreid naar andere gebieden. Naast de voorlichting door sprekers willen we dan ook geestelijke liederen zingen en muziek maken vanuit de Gele bundel van de gezinskampen.

We hebben heel wat jongeren in Zeeland die ons kunnen begeleiden op instrumenten. Het is de bedoeling dat er tijdens samenkomsten in (bijbelstudie)groepjes wordt gewerkt (met jongeren en ouderen). Op een persoonlijke wijze wordt er dan aan jezelf en anderen gewerkt. Het gaat daarbij om geestelijke groei, geestelijk herstel en de vorming in de hulpverlening van jongeren.

Samen in de Naam van Jezus

Zoals bij de bestaande jongerensamenkomsten willen we vanuit verschillende achtergronden en persoonlijke situaties samenkomen in de Naam van Jezus. Ik denk hierbij aan het lied van C.A.E. Groot:

Samen in de Naam van Jezus,

heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen

 en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

We willen ons dan laten leiden door de Heilige Geest en mogen daarbij de aanwezigheid van Jezus Christus verwachten. We zijn dan bezig rondom het Woord van God en hebben daarbij de belofte, dat waar twee of drie in de Naam van Jezus aanwezig zijn, Hij in het midden is. Denk hierbij ook aan de belofte, dat als we samen biddend iets in Zijn Naam begeren, we dat zullen ontvangen. Jezus verklaart ons Zelf in Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

 

 

Selectie uit artikelen op deze website:

Evangelisatieroeping

Een roeping voor alle gelovigen

                                .

Geroepen gelovigen worden geroepen

 om anderen tot Jezus te roepen

Alle gelovigen hebben de roeping om God te eren en loven. Het is het ambt van iedere gelovige om een getuige van Jezus te zijn en Zijn Evangelie door te geven. God geeft Zelf aan in Jes.43:21: ‘Dit volk heb Ik mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.’ Jezus geeft Zijn volgelingen de opdracht in Mark.16:15: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.’ Dit is de grote zendingsopdracht. Het gaat hier over de plicht om te evangeliseren in de Naam van Jezus. We lezen in Luk.24:47: ‘In Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden.’

ZIJN WE ZIELENWINNERS VOOR CHRISTUS?

Volgens Richard Wurmbrand heeft ‘de vervolging altijd een beter soort christenen voortgebracht, een getuigend christen, één die zielen wint’.

Wurmbrand laat ons verder weten: ‘De communistische vervolging heeft teruggeslagen en ernstige, toegewijde chris­tenen opgeleverd, zoals in vrije landen zelden worden aange­troffen. Deze christenen kunnen niet begrijpen, hoe iemand een christen kan zijn en niet zou begeren ieder die hij ontmoet voor Christus te winnen.’

De evangeliserende gemeente

Hoe worden wij een wervende gemeente?

We staan voor een confrontatie met het huidige digitale tijdperk. Zijn we bereid om de uitdaging aan te gaan? Hoe kunnen we de jongeren met het Evangelie bereiken? Wat kunnen we van anderen leren? In dit artikel komt het aan de orde. Laten we terugkeren naar de zendingspraktijk van de eerste christengemeenten. Laten we ons maar weer gaan houden aan de eenvoudige zendingsopdracht van Jezus aan Zijn volgelingen. Hij is Zelf voor ons het grote voorbeeld om na te volgen! Hij is nog steeds aan het werk. Zie hoe Hij werkt, en volg Hem gehoorzaam in Zijn oogst.

Evangelisatietraining

 

Dit artikel geeft ons een basistraining voor discipelschap en evangelisatie. Het is belangrijke voorlichting voor een evangelisatieteam. We worden geestelijk gevormd vanuit de bijbelse principes van discipelschap. Een discipel behoort een blijvende volgeling en leerling van Jezus Christus te zijn. We kunnen slechts leven door Hem en vrucht dragen uit Hem. Hij is de Levensbron waardoor we een bron van levend water kunnen zijn voor anderen. Evangeliseren is ‘doorgeven waar we zelf van leven’.

                                    

We willen in Jezus te geloven zoals de Schrift zegt. Stromen van levend water zullen dan uit ons vloeien (Joh.7:38). Dan worden we vanzelf een overvloeiende bron. De training is erop gericht om Jezus als discipel te volgen, en om Zijn heerlijk Evangelie door te geven.

Artikel: Jongerenevangelisatie:

Hoe brengen we jongeren bij Jezus?

         

Hoe kunnen we de jongeren met het geloof bereiken in hun eigen denkwereld? Als we ze aanspreken, wat is er dan bij ons wat ze aanspreekt? Zien ze een liefdevol en warm hart? Is er echte belangstelling, herkenning en aansluiting? Kunnen we ons inleven in hun leefwereld? Kunnen we hen Jezus laten zien? 

Wij hebben elkaar nodig. Wij willen onze kinderen aan de voet van het kruis brengen, en mogen daarbij zelf ook opzien naar de Heiland.

                          

In dit artikel laat ik veel jongeren aan het woord. Zelfs jonge tieners zijn aangeraakt door de liefde van Jezus. Zij hebben me gemaild wat ze hebben ervaren. Het is heerlijk om tijdens Bijbelstudies zo dicht bij de jongeren te mogen staan. We verlangen samen met hen naar de aanwezigheid van God. Ik hoop dat je bij het lezen van hun getuigenissen geestelijk zult worden verwarmd en aangeraakt. Probeer ook biddend de jongeren bij Jezus te brengen. Getuig van Hem, laat ze zien wie Hij werkelijk is, en zie wat Hij kan doen bij jongeren! Let erop: 

‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,

voor elk die wonderen van Hem verwacht.

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht!’  

                                              

Jezus straalt de liefde, het licht en de warmte van God uit. Gods liefde komt vanuit het Evangelie van het kruis naar je toe. Door de liefde van Jezus word je gevangen! Hij accepteert je. Als je tot Hem komt, wijst Hij je niet af. Door Zijn liefde worden de wonden van afwijzing genezen.

We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

 

Artikel onder de subtitel Herstel van pijnlijke herinneringen:

Hoe word je bevrijd van pijnlijke herinneringen?

Kwellende herinneringen belemmeren ons

 om geestelijk volwassen te worden

             

                          Genezing is mogelijk

Professor David A. Seamands heeft op pastoraal gebied onder meer het boek ‘Genezing van pijnlijke herinneringen’ geschreven. Op het kaft wordt aangegeven: ‘Tijd geneest niet de herinneringen aan ervaringen, die zo pijnlijk waren, dat ze diep in de gedachtewereld zijn weggeduwd. Daarbij hoort een periode van hulpverlening, een tijd van genezend gebed en een periode van nazorg. In ‘Genezing van pijnlijke herinneringen’ kunt u leren hoe Gods genezende kracht u kan bevrijden van de tirannie van pijnlijke herinneringen, die een effect hebben op uw huidige gedrag en uw christelijke groei.’ 

             

       Gevoelens van afwijzing

Werken van de bekende bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) zijn in meer dan 100 talen uitgegeven. In het boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’ streeft hij naar genezing voor de wonden van verwerping en schaamte. Ik denk dat ‘acceptatie’ de eerste levensbehoefte van de mens is, en daarna volgt ‘veiligheid’. Het afgewezen en niet geaccepteerd te zijn is vooral voor een jongere een diepingrijpende en uiterst negatieve ervaring. Derek Prince heeft in zijn pastorale praktijk gemerkt dat verslavingen en persoonlijke problemen in de meeste gevallen ontstaan uit afwijzing. In dit artikel geef ik een aanbeveling voor de twee volgende belangrijke boeken van hem:

Door afwijzing ontstaan persoonlijke problemen en verslavingen 

Ieder kind dat ter wereld komt, hunkert naar (ouderlijke) liefde, acceptatie en veiligheid. Zoals gelovigen zich veilig willen weten in Jezus’ armen, zo willen kleine kinderen zich veilig, geliefd en geaccepteerd weten in de armen van vader en moeder. Omdat in bepaalde westerse gebieden veel huwelijken eindigen in een echtscheiding, zijn er al wonden van afwijzing bij ouders zelf. Veel van deze ouders brengen gevoelens van afwijzing over op hun (jonge) kinderen. Derek denkt daarom ook ‘dat tenminste de helft van de mensen in de westerse wereld lijdt aan de één of andere vorm van afwijzing’. 

Artikel:

Bevrijdingspastoraat Wilkin van de Kamp

 

In het boek Demonie & psychiatrie (december 2011) pleit Wilkin van de Kamp voor een multidisciplinaire samenwerking tussen bevrijdingspastoraat en de psychiatrische hulpverlening. In dit artikel wil ik dit belangrijke boek recenseren en aanbevelen.

In het boek wordt nagegaan in hoeverre mensen met psychische problemen baat kunnen hebben bij bevrijdingspastoraat. In de discussie moet er helderheid komen in het grensgebied. Wanneer is geestelijke hulpverlening nodig door een pastorale werker? Wat hoort thuis bij de psychiatrie en is er psychotherapie nodig? Hoe kan er worden samengewerkt. Er is vaak een overlap bij patiënten. Wilkin stelt: ‘Bevrijdingspastoraat heeft een toegevoegde waarde, daar waar psychische en paranormale verschijnselen elkaar overlappen.’

 

Artikel:

De hunkerende generatie

 

Dit artikel gaat over de nieuwste ontwikkelingen in de leefwereld van de internetgeneratie. Het is een hele kunst geworden om de razendsnelle veranderingen in het digitale tijdperk bij te benen. De jongeren worden zelf ook overspoeld door de niet meer te behappen ‘overload’ aan informatie. Ze zijn in massaal ingepakt door de actuele digitale mogelijkheden en zien reikhalzen uit naar de nieuwste uitvindingen.

De huidige cultuuromslag is ongekend en zorgwekkend. De postmoderne informatiecultuur heeft de christenen ingehaald. De grenzeloze mogelijkheden zijn niet meer buiten de deur te houden. Onze jongeren maken er volop gebruik van. Ze worden er door opgevoed en raken eraan verslaafd. De angst om er niet bij te horen, of iets te missen, veroorzaakt bij hen stress en dwangmatigheid. Ze zijn bang iets te missen van wat zich in hun vriendengroep binnen de sociale media afspeelt.

Een aanbeveling van het boek van drs. Els van Dijk

In dit artikel wordt het boek ‘De hunkerende generatie’ aanbevolen. Het is tegelijk een recensie van het boek van drs. Els J. van Dijk.

Vernieuwd artikel, met nieuwe aansprekende afbeeldingen:

Voorkompastoraat  (hoofdtitel onderaan)

Bescherm ze in het digitale tijdperk

Jongeren leven in de gevarenzone!

Vernieuwd met afbeeldingen:

Bronnen (onder de hoofdtitel ‘Geestelijke opwekking):

De HEERE kan onze jeugd vernieuwen als van een arend. We lezen hiervan in Jes.40:29-31: ‘Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte aan die, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen zeker vallen; maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moe worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.’ In Ps.103:5 lezen we verder: ‘Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’ Door geestelijke opwekking en het gebruik van de goede bronnen kun je dit ook ervaren! Bij ‘Bronnen’ lees je een persoonlijke levensgeschiedenis van ‘vallen en door genade weer mogen opstaan’. Een uitgedroogde ziel komt door de Levensbron weer tot nieuw leven!  

 

Artikel:

Occulte gevaren in de popmuziek (onder de hoofdtitel: Jongeren in de gevarenzone)

Veel reformatorische jongeren worden door de media uit hun isolement gezogen. Verleidende invloeden komen bij onze jeugd binnen, zelfs via de kleinste oordopjes. Een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad heeft uitgewezen dat 38 procent van de twaalfjarigen regelmatig al naar popmuziek luistert. Bij de 14-jarigen is dit al opgelopen tot 70 procent. Het geeft ook reformatorische jongeren een kick en een happy gevoel.

                                    

De invloed van satan is duidelijk waarneembaar in de ontwikkeling van de popmuziek. Daarbij is de massamedia het voertuig waarmee hij zich bedient. Met internet heeft satan een nog effectiever medium om de wereld onder zijn verwoestende invloed te krijgen. Zijn zuigkracht bereikt daarmee ook de christelijke huiskamers. Vanuit de popmuziek komt er een sterke massabeïnvloeding, die vooral de jeugd weet te vergiftigen met goddeloze invloeden. Satanisten willen jongeren zo snel mogelijk inpalmen en getuigen: ‘Vang ze als ze jong zijn en verbuig hun binnenste, hun gedachten.’

Koos de Jong van stichting Jijdaar! waarschuwt reformatorische jongeren tijdens massaal bezochte samenkomsten op een confronterende wijze voor de geestelijke gevaren van verkeerde popmuziek.

Tweederde van de protestants-christelijke jongeren luistert dagelijks radio, meestal popmuziek. Zij stemmen af op popmuziek van Sky Radio en Radio 538.’ Ex-diskjockey Johan Vreugdenhil heeft Radio 538 ‘een reclamespot van de duivel’ genoemd. Hij heeft al heel wat toespraken voor reformatorische jongeren gehouden.

Ook via de muziek wordt het Evangelie van bevrijding rijk verkondigd. Heb jij je geest laten vervuilen door verkeerde popmuziek? Laat je dan innerlijk reinigen door de heerlijke klanken van het Evangelie van Jezus Christus! Kun je het lied van Michael Christ al meezingen:

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats, in het offer dat U bracht.

En U wast mij, witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

 

Artikel (onder de titel ‘Bevrijdende verhalen):

Verhalen over verslaving

Bij de persoonlijke ervaringen en verhalen over verslaving is er heel wat informatie over de jongerenwereld opgenomen in dit artikel. Waarom raken jongeren verslaafd? Wat zijn de geestelijke en emotionele problemen die kunnen leiden tot verslaving? Hoe komen hierdoor de occulte infiltraties in het leven van de verslaafden? Wat kunnen de verdere gevolgen zijn voor hun geestelijke gezondheid? Hoe kunnen ze worden beschermd tegen deze indringende en ernstige gevaren?

Hopelijk gaan er ogen van opvoeders en jongeren open door deze voorlichting. Laten we zoveel mogelijk zien te voorkomen dat ze in de gevarenzone komen, waar helaas al heel wat christelijke jongeren zijn afgehaakt, beschadigd en vroegtijdig zijn omgekomen. Vlucht met hen naar de veilige Rotssteen Jezus Christus!

We lezen ter bemoediging over Jezus Christus in Jes.32:2-4a:

‘Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden, en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan. Het hart van de onbedachtzamen zal inzicht krijgen.’ 

Verhalen over gebondenheid en bevrijding:

In dit artikel vind je mijn persoonlijke ervaringen met personen die occulte waren belast Vooral het eerste, recent gebeurde verhaal is voor mij een bijzonder leerzame ervaring geweest. Het doet veel met je als je de bevrijdende kracht van Jezus Christus van zo dichtbij mag meemaken. Ik wil het daarom ook graag met je delen. Bij alles wat we meemaken van het heil van onze machtige Koning komt Hem alle eer toe! Zie op de Overwinnaar Jezus Christus en leer Hem ook te volgen in de weg van de bevrijding!

                                

Artikel:

Vergeving en genezing

Geestelijk herstel heeft te maken met het bekende lied

‘Als er vergeving is, zal er genezing zijn’.

Als je niet kunt vergeven zullen boosheid, wrok en bitterheid je innerlijk blijven pijnigen. In dit artikel zien we dat vergeving mogelijk is. We zien hierin hoe het bittere water van Mara in ons leven weer gezond wordt gemaakt.

Artikel:

Occulte gevaren bij reformatorische christenen  (subtitel onder Geestelijke bevrijding)    

                                    

In het eerste deel van dit artikel wordt aangetoond dat er volop demonische infiltratie aanwezig is binnen de reformatorische en protestantse kringen. Door deze ontmaskering kan er gericht worden gewaakt en gestreden in de geestelijke wapenrusting. Dit kan niet buitenom het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus.

Het tweede deel van dit artikel gaat over de geestelijke bevrijding van de demonische machten en het bevrijdingspastoraat.

Artikel:

Reformatorisch bevrijdingspastoraat

Waarom is reformatorisch bevrijdingspastoraat nodig?Zijn de gaven van de Heilige Geest al ontdekt in de reformatorische gezindte? Deze gaven zijn beslist nodig in de geestelijke strijd. Worden de charismata uit 1 Kor.12:4-11 wel ervaren en benut? Het gebruik van de gaven van de Heilige Geest is voor de opbouw en bescherming van het lichaam van Christus noodzakelijk.

 

Artikel:

Refoweb voor jongerenpastoraat (subtitel onder Contact en info) 

Voor reformatorische jongeren is er een rijk Evangelie te vinden op deze refowebsite! De schrijver zit al 30 jaar in het jongerenwerk. Hij heeft oplevingen mogen meemaken tijdens gezinskampen en jongerenbijbelstudies. Veel getuigenissen van jongeren zijn opgenomen onder de subtitels van Geestelijke opwekking. Hij heeft ook ervaren en gezien dat er bevrijding en geestelijk herstel is door Jezus Christus. Hij zoekt als de goede Herder de verloren, gewonde en behoeftige schapen op. Hij is innerlijk bewogen over ons.

   

In Jes.53 zie je dat er door Jezus voor dwalende schapen vergeving en genezing is.

Onder de titel Refoweb voor jongerenpastoraat is er een rijk Evangelie voor zoekende jongeren, met de (eerder uitgegeven) E-boeken ‘Laat je redden’ en ‘Ben jij ook een discipel?’. Zelfs de jonge tieners kunnen de voorbeelden en tekst in deze boeken goed volgen. Het is ook geschikt voor bijbelstudie.

Artikel:

Herstel van beschadigde emoties (bij het verslag van mijn persoonlijk herstel van een occulte belasting van angst)

Belangrijke, actuele artikelen op de website met aansprekende afbeeldingen:

Jongeren in de gevarenzone (met nieuwe afbeeldingen)

De strijd om de jeugd

Voorkompastoraat (als hoofdtitel)

Strijden in de geestelijke wapenrusting (een uitgebreid, actueel artikel met mooie afbeeldingen!)

Geestelijke hulpverlening (onder de hoofdtitel Geestelijk herstel): De gevaren in de antichristelijke  psychiatrie en de noodzaak van christelijke pastorale counseling worden aangetoond.

 

Waargebeurde verhalen en inleidende tekst:

Verhalen over bevrijding:

1.  Bevrijding voor Nicky Cruz en zijn ouders

2.  Bevrijding voor gangsters in New York

3.  Magie in het heidendom

4.  Jan Pit en geestelijke bevrijding in Laos

5.  Sterker dan de demonen

6.  Occulte belasting en opwekking onder de Zoeloes

       (Het verhaal van Erlo Stegen)

 

7. Hall Lindsey en de vrouw met de Schotse rok

8.  De bevrijding van Diana

9.  Bevrijding op het gebed voor Chrissy

10. De kracht van het gelovig gebed

11. Bevrijding voor een wanhopige Joodse man

Jezus Christus is de grote Overwinnaar!  

Glorie aan God 

Overwinning door het Evangelie

De Overwinnaar Jezus Christus

Twee verhalen:

12. Watchman Nee en het overwinnend Evangelie

13. Overwinning in de Olmos gevangenis

         

Verhalen over bescherming (door engelen)

14. Wang MingDao: van bangerik naar geloofsheld

15. Ds. Alexander Peden ‘onder de wolk’

16. De evangelist en de terrorist

17. De Joodse prediker Jossi Ben Zvi bleef ongedeerd

18. De gelovige Vanya in het Russische leger

 

Artikelen voor persoonlijke geestelijke groei en herstel:

Geestelijke vervulling (met leerzame eigen afbeeldingen, om te gebruiken bij onderwijs met powerpoint) Lees in de artikel hoe je persoonlijk tot geloofsgroei, herstel en geestelijke vervulling kunt komen!

Geestelijk herstel (over geestelijke doorstroming en het blijven in de Wijnstok)

Herstel van beschadigde emoties (Gelovigen kunnen gebukt gaan onder een occulte belasting, en er ook van worden verlost)

Dagboek geestelijk herstel (geestelijke bemoedigingen en acceptatie, met mooie, aansprekende afbeeldingen) 

Als je op de onderstreepte naam van het document aanklikt, kun je het gratis lezen als een E-boek. Om terug te keren naar het hoofdscherm van de website moet je op pijltje ’terug’ aanklikken. Dat is meestal een blauw (omrand) pijltje linksboven op het scherm. 

 Je kunt ook op de foto’s aanklikken, waardoor veel foto’s  kunnen worden vergroot. Met het pijltje ’terug’ kom je dan weer op het oorspronkelijke formaat terecht en kun je weer verder gaan.