Discipelschapstraining 1 Leven uit de Wijnstok

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Welke vrucht draagt ons levensboom?     

Jezus leert ons in Joh.15:8: ’Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt; en u zult Mijn discipelen zijn.’

Door veel vrucht te dragen eren we de Vader, en laten we de mensen zien dat we leerlingen en volgelingen van Jezus zijn.

Binnen een bijbelstudiegroep kan geestelijke vrucht met anderen worden gedeeld. Dat is training in vrijmoedigheid. Zoals we bijvoorbeeld zachtmoedigheid en nederigheid van Jezus leren (Matth.11:29), zo kunnen we dat ook van andere toegewijde gelovigen leren.

Ontvangen, delen en uitdelen

Bij geestelijke groei door discipelschapstraining gaat het over ‘ontvangen, delen en uitdelen’. Wat we vanuit Jezus hebben ontvangen, moeten we met elkaar leren delen. Discipelen behoren elkaar ook te discipelen. Als we samen in de Naam van Jezus bij elkaar zijn, vallen we onder zegenrijke beloften (zie: Matth.18:19-20). Zo mogen we elkaar als ranken in de Wijnstok motiveren en stimuleren om meer uit Hem te gaan leven!

Door het geloof

De levenssappen komen tot ons door geloofswerkzaamheden. Geloofswerkzaamheden worden in de Bijbel verwoord door bepaalde werkwoorden, zoals: komen, aannemen, volgen, zien, vertrouwen op, blijven in. ‘In Jezus blijven’ doe je dus door het geloof.

Het komt er voor ons op aan dat we door het geloof zoveel mogelijk levensmineralen halen uit de Wijnstok. Er is genoeg levenwekkende stuwkracht in de Wijnstok. Bij Jezus Zijn er geen belemmeringen. De problemen kunnen slechts ontstaan bij de ranken. We moeten ons dus hoofdzakelijk bezighouden met de vraag: ‘Hoe zal Ik Hem ontvangen?’

En als je nog niet uit Hem leeft, wordt je ook door Jezus uitgenodigd in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

     

Bijbelstudiesamenkomst

Samen lezen: Joh.15:1-17 

Inleidende rondvragen

Ronde A

Geef in de twee ronden per vraag om de beurt antwoord in één zin. Denk er als groepslid eerst voor jezelf over na. Geef het persoonlijke antwoord dat je hebt bedacht. (Je ziet dan hoeveel er dubbel zijn en hoeveel anders.)

1. Hoe kun je leven uit Jezus? (Joh.1:16).

2. Waardoor kom je geestelijk tot bloei?

3. Wanneer draag je veel vrucht in de Wijnstok?

Conclusie in de groep: Wat is opvallend bij de beantwoording?

           

Ronde B

4. Wat kan iemand verhinderen om te leven vanuit Jezus?

5. Waardoor kom je geestelijk niet tot bloei?

6. Noem blokkades waardoor het ‘veel vrucht dragen’ wordt verhinderd.

Conclusie in de groep: Wat moeten we eerlijk toegeven?          

Is er doorstroming vanuit de Wijnstok?

Voor een geestelijke groei, herleving en vrucht hebben we een vernieuwde doorstroming nodig, om uit de volheid van Jezus ‘genade op genade’ te ontvangen (Joh.1:16). De levenssappen en mineralen komen uit de wortels en de stam. De principes van geestelijke doorstroming vinden we in de bijbelse voorbeelden van ‘de bron van levend water, de vruchtdragende bomen, en de Wijnstok en de ranken’.

Op de afbeelding zie je de geestelijke vrucht, die we vanuit het werk en leven van Jezus kunnen ontvangen. In deze vrucht dienen we overvloedig te zijn tot eer van God.  Zie op Jezus en leer van Hem! (Lees: Spr.11:30, Matth.11:28 en Gal.5:22.)

De levensboom van een gelovige

 

Hoe worden we geestelijke gevoed?

Ronde C

In de levensboom van de gelovige zie je de verschillende vrucht uit Jezus, die we door inspiratie en instructies van de Heilige Geest ontvangen.

7. Denk eerst voor jezelf na over de verschillende vrucht die je ziet in de boom. Noem daarna om de beurt één of twee van de genoemde zaken die je het meeste mist in je leven, en waar je dus meer van wilt hebben. Probeer ook te zeggen ‘waarom je dit zo ervaart’. (Is het vroeger anders geweest?)

Conclusie in de groep: Wat wordt het meeste gemist? Hoe komt dat?

Ronde D

In een kleinere groep

Zijn er blokkades?

Als we weinig vrijmoedigheid of kracht hebben, wat blokkeert dan de doorstroming? Geloven wij dan wel ‘zoals de Schrift zegt’? (zie Joh.7:38). Hoe kun je de geestelijke groei blokkeren door (zelf)misleiding?

Kennen wij de principes van vrucht dragen uit Hem? Ontvangen wij wel voldoende levensmineralen uit de Wijnstok Jezus Christus? Zijn we wel voldoende op Hem betrokken en gericht?

Onze eerste zorg moet zijn ons levend contact met onze Heiland Jezus.

Daarna volgt het dragen van meer vrucht vanzelf. Door in Hem te blijven kunnen we veel vrucht dragen! Spr.11:30 leert ons: ‘De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, en wie zielen vangt, is wijs.’ Hoe kun je zielen vangen?

8. Denk samen na over de tekst hierboven. Wat kun je erover zeggen?

                                    

Ronde E

Bestudeer in de kleinere groep samen Joh.15:1-17

Hierin staan de voorwaarden en principes die nodig zijn voor vrucht dragen tot eer van God en voor het evangelisatiewerk in de Naam van Jezus. Als wij in Jezus blijven, zorgt Hij voor Zijn vrucht in Zijn oogst.

9. Lees om de beurt een tekst. Praat er ondertussen samen over. Wat wil Jezus ons in deze teksten leren? Hoe word je aangemoedigd om te leren zien op Jezus?

10. Beantwoord nu met behulp van Joh.15:1-17 samen weer de drie eerste vragen van de training:

– 1. Hoe kun je leven uit Jezus? (Joh.1:16).

– 2. Waardoor kom je geestelijk tot bloei?

– 3. Wanneer draag je veel vrucht in de Wijnstok?

Ga samen in gebed

Als je vrijmoedigheid hebt, mag je om de beurt hardop bidden. Laat er genoeg stiltemomenten tussen zijn, zodat anderen zachtjes kunnen bidden.

Zie biddend op tot Jezus, opdat je meer doorstroming en vrucht vanuit Hem zult ontvangen!

______________________________________________________________

Huiswerk

Thuis en bij deze training kun je de volgende teksten gebruiken en bestuderen: 

Ps.1:1-3, Ps.36:8-10, Ps.92:13-16, Spr.11:30, Jes.55, Joh.1:14-16,

Joh.4:13-14, Joh.7:38, Joh.15:1-17.