Christelijke liederen van geloof, hoop en liefde

Hieronder volgen bemoedigende liederen met tekst en links naar YouTube. Ze zijn te gebruiken bij online kerkdiensten. Ze kunnen je verder helpen op de weg van geloof, hoop en liefde. Ze wijzen je de weg tot Jezus, het Licht der wereld. Je kunt door de liederen God prijzen, danken en aanbidden.

Je kunt ze beluisteren op de weg naar (verder) geestelijk herstel en voor geloofsgroei. Ze kunnen helend werken bij  beschadigde emoties, als je de weg van God in je leven niet goed begrijpt. Je kunt de tekst en de link ook kopiëren en doorsturen, om anderen te bemoedigen.

Ze wekken je op om je vertrouwen op God te stellen in moeilijke omstandigheden, in een tijd van onzekerheid en angst. Ze wijzen je op Jezus Christus, bij Wie je gelovig mag schuilen. Je kunt erdoor worden geïnspireerd door de Heilige Geest, de Trooster, Die je wil leiden in de waarheid. Hij wijst je de weg vanuit het Woord van God en brengt je bij Jezus, het Levende Woord.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6).

We worden opgewekt in Kolossenzen 3:16:

‘Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.’ 

***

Lied 1

Een toekomst vol van Hoop

Een lied van Sela

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

***

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.

***

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

***

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.

***

U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

***

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. 

***

YouTube-video Een toekomst vol van hoop | Sela