Laat je leiden door God tot een hoger doel

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe kom je tot een hoger doel en krijgt je leven weer betekenis?

Waardoor kun je boven je problemen uitstijgen? Hoe word je bevrijd uit de blokkades van het verleden? Wie kan je oprichten uit je lage zelfbeeld? Wil je ook in vrijheid gaan zweven als een arend door de vernieuwing en kracht die God geeft?

Heb je een belangrijk doel om naar te streven? Welke betekenis en waarde ken je toe aan je eigen leven? Ben je nog op zoek naar een gezonde identiteit? Je identiteit heeft te maken met je zelfbeeld en met wat je denkt nog te kunnen bereiken. Het is van groot belang dat je leven voor jezelf weer een doel en een betekenis krijgt.

Hoe kan je kracht worden vernieuwd zoals bij een arend?

Als is je leven voor een deel mislukt en ben je verzwakt, toch kun je door de kracht van God worden vernieuwd. Het is een levensvernieuwing die je kunt vergelijken met een arend die zijn leven vernieuwd. We lezen in Psalm 103:5 over wat God kan doen in het leven van een gelovige: ‘Die uw mond verzadigd met het goede, uw jeugd vernieuwd als die van een arend.’

Het krachtige werk van God voor de gelovigen wordt als volgt verwoord in Jesaja 40:28-31: ‘Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

In Nehemia 8:11 wordt aangegeven: ‘De vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.’ Als je jezelf geliefd weet door God en Jezus volgt in het licht, krijgt je leven weer een gloedvolle en rijke betekenis. Dan weet je: ‘Jezus vol liefde, U wilt mij leiden.’ Dan verlang je van God: ‘Kom tot Uw doel met mij.’

Strek je uit naar de liefde van Jezus en de kracht van God! Kom tot een nieuwe overgave en toewijding. Volg Jezus in het licht en kom tot het doel dat God ons voorstelt in Zijn Woord. Stijg uit naar de bestemming die voor gelovigen is bedoeld. 

Een jonge adelaar bij de kippen

Ken je het verhaal van de jonge adelaar, die lange tijd niet tot de juiste bestemming kwam? Dat is een goed voorbeeld van iemand die door emotionele beschadigingen, moedeloosheid of verslavingen niet tot zijn doel komt. Je kunt dan als de gekwelde vogel op de grond liggen, met een angstig laag zelfbeeld. Je ziet het op de foto van de jonge roofvogel. Het beestje moet er niet in gaan berusten, maar een hogere bestemming gaan ontdekken. Hoe zal het verlangen daarnaar kunnen worden opgewekt?

Deze roofvogel is door een boer uit de omgeving als hulpeloos jong vogeltje gevonden in de bergen. Die heeft het eenzame diertje vervolgens bij de kippen in het grote hok opgesloten. Zodoende is de opgroeiende vogel tam geworden tussen de kippen. Het dier at mee van het kippenvoer en ging zich gedragen als de kippen. Daardoor leerde hij ook niet te vliegen of te jagen naar voedsel. Het werd de verwende vogel dagelijks voorgeschoteld.

De adelaar werd steeds groter, maar bleef innerlijk zo klein en afhankelijk als een kip. Het was geen gezicht: net een puber die met peuters in een box zit. De adelaar deed nog geen vlieg kwaad. Op den duur werd hij zelfs gepest door andere kippen.

Hij had geen ruimte om zich te ontwikkelen, en hij streefde ook niet naar een hoger doel. Hij zat duidelijk op de verkeerde plaats, waar hij zijn vleugels niet kon uitslaan. Zelfs buiten het hok gedroeg hij zich nog als de scharrelende kippen, terwijl hij vleugels had om te vliegen. Hij maakte wel onbeholpen fladderende bewegingen, maar had zijn mogelijkheden nog niet ontdekt.

Toen werd de adelaar naar de bergen gebracht, waar zijn oorsprong lag. Daar ademde hij de frisse berglucht in. Hij zag ook de uitdagende omgeving, en hoorde het roepen van andere adelaars, die in de vrijheid leefden. Zijn  bloed begon sneller te stromen, en er ging een tinteling door zijn lichaam. Hij zag de jongere adelaars van zijn leeftijd ontspannen zweven. Anderen maakten een duikvlucht voor een verse prooi. Toen strekte hij zijn vleugels uit. Probeerde en probeerde… Hij vloog op, en merkte dat hij kon vliegen.

Daarna steeg de adelaar al hoger en hoger op. Hij was in zijn element op de plaats waar hij hoorde te zijn, de plaats van zijn bestemming. En zo kwam hij tot zijn doel: een roofvogel die zichzelf zelfstandig kan voeden en ontplooien.

 Hieronder kun je aanklikken op een PowerPoint voor deze sessie:

Geestelijk herstel Dag 5 Vernieuwing van kracht op weg naar een hoger doel

Hoe kom je hogerop?

Hoe kom je er weer bovenop als het mis is gegaan? Je ziet het op de volgende PowerPoint, die je hieronder kunt aanklikken:

Hoe kom je hogerop?

Door de genade en kracht van God kun je worden opgetild boven de stormen in je leven. Het geloof mag zich vastgrijpen aan Jezus, Die de storm in je leven tot rust brengt. Dit deed Hij ook voor Zijn discipelen op het meer van Galilea.

Je kunt hoog boven de storm worden opgeheven als een adelaar. Je vindt dat verwoord in het volgende lied van Elly en Rikkert: ‘Hoog boven de storm’. Hieronder volgt de tekst en de link, die je kunt aanklikken:

Hoog Boven De Storm

Soms als het vreselijk druk om me heen is
En alles wordt me teveel
En het lijkt of de storm m’n vrede verjaagt
En ze zetten me telkens met duizend vragen
Het mes op de keel
Dan opeens besef ik weer: er is Iemand die mij draagt

Refrein:

Hoog boven de storm, als een adelaar
Hoog boven de storm
Drijf ik op de wind, als een adelaar
Hoog boven de storm, als een adelaar
Hoog boven de storm
Drijf ik op de wind, als een adelaar

Soms is het leven precies een woeste zee
Dreigend en wild
En het lijkt of ik nergens ruimte meer vind
Dan neemt een machtige sterke arm mij mee
En ik wordt opgetild
En ik zweef op de vleugels, op de vleugels van de wind

refrein:

En zo word ik niet moe als ik rust in Hem
Als ik Hem verwacht
En zo word ik niet moe als ik rust in Hem
Put ik nieuwe kracht, nieuwe kracht

refrein:

YouTube-video Hoog boven de storm

Wanneer mis je het doel van je leven?

Welk doelen had je vroeger voor ogen? Zijn je dromen in rook opgegaan? Komt het door anderen, of heb je zelf ook gefaald? Waren het gemiste kansen?

Het is zonde als je niet tot je doel of goede bestemming komt. Hoe wil je jouw levensdoel nu nog bereiken?

Het is zonde als je niet tot je doel of goede bestemming komt

Antwoorden op de diepe en pijnlijke levensvragen kunnen we vinden in de Bijbel. Eenzaamheid, verdriet, beschadiging en gemis zijn er door de zonde. Zonde betekent letterlijk: ‘Je doel missen’.

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint voor deze sessie:

PowerPoint Geestelijk herstel Het is zonde als we het doel missen

Opdrachten:

1. Hoe wil je jouw levensdoel nu nog bereiken?

Je kunt jezelf hierbij afvragen:

– Waardoor heb ik het doel gemist dat ik had kunnen bereiken?

– Waarom blijf ik nog steeds vastzitten aan mijn verleden?

– Wat kan er veranderen?

– Hoe kan ik op de weg naar herstel komen?

– Hoe kan het Evangelie van Jezus Christus mij uithelpen?

 

2. Wat denk je van de volgende zinnen uit het lied:

    ‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden…

     kom tot Uw doel met een ieder van ons’?

De volledige tekst van Hans Lieberton in Opwekking 126 luidt:

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,

dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

Zonden veroorzaken problemen.

Door aanhoudende problemen kunnen we het niet meer zien zitten en depressief worden. Je kunt dan doelloos bij de pakken neer gaan zitten. Je komt vast te zitten in een negatieve spiraal van sombere en boze gedachten.

Als je jezelf gekwetst voelt

kun je langdurig verdrietig en boos worden.

Je ziet het aan de gezichten van teleurgestelde en mistroostige mensen. Velen blijven door geleden onrecht en gemiste doelen vastzitten aan een verslaving, aan pijnlijke herinneringen, gevoelens van afwijzing, boosheid en angst.

Wat houd je nog gevangen?

Zoek naar een uitweg

Gelukkig kan er een omkeer komen vanuit de problemen die ons innerlijk gevangen houden. Als je bevrijding nodig hebt van een belasting of zondige verslaving, blijf dan niet moedeloos bij de pakken neerzitten. Zak niet verder weg in het moeras van moedeloosheid en depressie. Kom tevoorschijn met je zonden, zorgen en wonden. Erken en beken het eerlijk. Vraag om hulp en gebed.

Door Jezus Christus is er bevrijding en genezing mogelijk. Aan Zijn voeten ontvangen wij het onderwijs dat wij nodig hebben. In de liefdevolle armen van de goede Herder worden we hersteld van onze beschadigingen.

Wat je ook gedaan hebt… door Jezus is er een uitweg te vinden

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven

(Joh. 14:6)

Weet je dat er vergeving en genezing is bij God? Aan het kruis heeft Jezus alles volbracht voor zondaren zoals wij. Let op de bemoedigende woorden in het volgende lied:

YouTube-video Gerald Troost – Wat je ook gedaan hebt.

Denk na over de volgende zinnen uit het lied van Gerald Troost ‘Wat je ook gedaan hebt…’

De gordijnen zijn gesloten,
in het huis waar jij nu woont.
Er brand nog wel een kaarsje,
maar het haardvuur is gedoofd.
Je verbergt je voor de mensen,
en vermijd intiem contact.
Je gevoel van eigenwaarde
is naar het dieptepunt gezakt.

De dagen worden maanden,
de jaren gaan voorbij.
Toch zit je opgesloten,
en voel je je niet vrij.
Je geweten zegt te weten,
van het leven in het licht.
God brak de grendels open.
Het duister is gezwicht.

Refrein en uitweg:

En wat je ook gedaan hebt,
en wat je ook verbergt,
er ligt vergeving voor je klaar,
er ligt genezing voor je klaar.

En waar je ook naartoe vlucht,
en wat je ook zult doen,
er ligt vergeving voor je klaar,
er ligt genezing voor je klaar.

Aan het kruis hing de man,
Die in de diepste pijn, 
de schulden op zich nam.
Kijk naar Hem, en weet:
het bloed dat daar vloeide, maakt jou vrij.

Denk eens na over de uitnodigingen in de Bijbel en het lied.

3. Wat kan een reden zijn om er niet positief op in te gaan?

4. Waarom is het goed voor je om dan toch maar tot God te komen zoals je bent, met alles wat je gedaan hebt?

5. Ben je wel eens bent bemoedigd vanuit de Bijbel? Hoe dan wel?

6. Bespreek samen Opwekking 125.

     a. Hoe wordt de uitweg en de weg naar het juiste doel hierin getoond?

     b. Wat spreekt je aan in de verschillende coupletten? Waarom?

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

c. Beluister het lied, door het hieronder aan te klikken. Waarvoor heb je gebed nodig?

YouTube-video Opwekking 125[Heer, ik kom tot U]

 ***

Wat kun je in het geloofsleven leren van de arend?

De arend of de adelaar kan van alle andere dieren op eigen kracht het hoogst in de lucht komen en daarmee het dichtst bij de zon.

Dirk van Genderen in de EO-rubriek Geloven een Bijbelstudie geschreven over de arend in de Bijbel. Hij geeft daarin aan: ‘De arend is een geweldig scheppingswonder van God. Met recht wordt hij de meest majestueuze van alle vogels genoemd. In de Bijbel komt de arend maar liefst 38 keer voor. Geen andere vogel wordt zo vaak genoemd. In de arend leren we veel over God en over onszelf.’

Deze prachtige en krachtige roofvogel wordt de koning der vogels genoemd. Sommige andere vogels zijn groter, maar de arend blinkt uit in kracht en sterkte, maar ook in de hoge en snelle vlucht. Verder kan het dier bijzonder ver en scherp zien, terwijl hij een scherpe geur heeft. Verder is ook de levensduur opvallend: zij kunnen wel tot 70 jaar oud worden (als zij hun jeugd en kracht kunnen vernieuwen, volgens Ps. 103:5 en Jes. 40:31).

De steenarend is ’s winters in heel Israël wel te vinden. Deze steenarend (goudarend of goudadelaar) is geelbruin gevederd.  In de zon schittert het dier als goud. De roofvogel is ongeveer 90 cm hoog, met twee uitgebreide vleugelen die samen ca. 230 cm lang zijn, terwijl de majestueuze vogel op de hoogste rotsen nestelt.

Ze hebben scherpe ogen die ver kunnen zien

De arend leeft niet van aas maar alleen levende dieren. Als de roofvogel hoog vliegt kan die zijn prooi van 3 km ver zien. Het dier kan een konijn zien op 2 kilometer hoogte. Hij kan de ogen instellen op voorwerpen die op een bepaalde afstand zijn.

Zoals andere vogels hebben arenden een extra ooglid, dat het derde ooglid heet. Dat is een soort knipvlies. Het oog kan ermee worden beschermd en schoongemaakt. Bij het voeden van de jongen trekken ze het vlies vaak over hun ogen (zodat ze niet per ongeluk in de ogen van de ouders kunnen pikken).

Het zijn snelle jagers

Sommige arenden kunnen 325 km per uur in een duikvlucht zijn. Ze storten zich niet altijd met grote snelheid op hun prooi, maar kunnen ook  langzaam omlaag komen zweven met gespreide vleugels, waardoor de prooi ze niet hoort aankomen.

Grote arenden kunnen erg hard toeslaan De slag van een Amerikaanse zeearend die zijn prooi toebrengt kan tweemaal zo hard aankomen als de klap van een geweerkogel.

Jonge arenden en het nest

Grote arenden bouwen nesten van takken in een hoge boom of tegen een rotswand (waar de steenarend voorkeur voor heeft).

Baby’s van arenden zijn klein en hulpeloos als ze uit het ei komen, maar dat blijven ze niet lang. De ouders zorgen meestal erg goed ze en geven ze zoveel mogelijk voedsel. De jongen groeien dan ook snel. Steenarenden wegen bij hun geboorte slechts 85 gram, terwijl ze na 45 dagen al 40 maal zo zwaar kunnen wegen. Ze krijgen kleine stukjes vlees toegediend. Vanaf het moment dat ze zijn uitgekomen duurt het 65 tot 75 dagen voordat steenarenden kunnen gaan vliegen. Dan veranderd hun dons in donkere veren.

Wat kunnen we leren van de opvoeding van arenden?

De ouders leren hun jongen alles aan met het oog op het doel wat ze met hen willen bereiken: Het moeten goed getrainde, zelfstandige arenden worden, om zelf te kunnen overleven en hun jongen te kunnen opvoeden. Het gaat bij dieren om het behoud van zichzelf en de soort. Dat zit in de scheppingsorde, in de genen. Om te overleven is er ook sprake van kopieergedrag.

Ontstijg het kinderlijke gedrag

Het gaat er in het geloofsleven om hoe we het kinderlijk gedrag afleren en groeien naar de geestelijke volwassenheid. Laat het kinderlijke achter je.

De apostel Paulus schrijft over zichzelf in 1 Kor.13:11: ‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik een man ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten.’

Het Griekse woord ‘katargeo’ betekent ‘afleggen, wegdoen, buiten werking stellen, werkloos of machteloos maken; de invloed en betekenis van iets wegnemen, iemand vrij doen zijn van wat hem gebonden hield’. De bekende counselor en schrijver David Seamands verklaart: ‘Veel mensen die volgens hun jaren volwassen zijn, zijn in emotioneel en spiritueel opzicht nog altijd kinderen.’

Veel mensen zijn op volwassen leeftijd emotioneel en geestelijk

nog altijd kinderen

Let op de gedragspatronen van kinderen. Een kind reageert veel vanuit het gevoel. Het is gericht op directe bevrediging van bepaalde behoeften en kan nog weinig geduld oefenen. De sterkste verleidingen van de jeugd is wel de wellusten en de hartstochten. Ouderen gedragen zich in bepaalde situaties nog kinderlijk. Dit komt zelfs ook voor bij gelovigen. Paulus spreekt de broeders in Korinthe hierop aan (in 1 Kor.3:1-4). Door hun voorkeuren voor Paulus of Apollos, hun afgunst, twist en tweedracht gedroegen zij zich vleselijk, als kleine kinderen in Christus (vers 1). De ‘nēpioi’ (onmondige, kleine kinderen) staan in de Griekse taal tegenover de ‘teleioi’ (volmaakten, volwassenen).

Hoe gedragen de jonge arenden zich in het vervuilde nest? Je ziet hun consumptiegedrag: hoe ze in gulzigheid vreten wat ze voortdurend wordt gegeven door de ouders. Zij moeten voor hen’ dag in, dag uit’ maar vliegen en jagen. Je herkent dat bij sommige ouders die overdreven in de weer zijn om het hun kinderen maar naar de zin te maken.

Je ziet ook het speelse gedrag en de concurrentiestrijd van de jonge arenden in het nest. Ze zijn moeilijk uit hun nest te krijgen, zoals je dat ziet bij pubers die maar willen uitslapen en ontspannen.

Hoelang zullen de oude arenden deze speelse gulzigheid toelaten bij hun opgroeiende jongen? Wanneer zullen zij in het diepe worden geworpen, om de verantwoordelijkheden en taken van de ouders over te nemen? Dat zit hen ook in de genen. Ze kijken als het ware met stijgende belangstelling naar hun opvliegerige jongen in het nest. Als ze genoeg energie hebben en hun vleugels getraind zijn, moeten ze gaan uitvliegen. Misschien dat ze zelfs het nest uitgehongerd worden.

Jongeren die op zichzelf worden geworpen en loskomen van de ouders, moeten soms krauwen om rond te komen.

Ontberingen zijn soms goede leringen

Dan word je vindingrijk en probeer je uit te stijgen uit je eens zo verwende positie. Je gaat dan kijken hoe de ouderen kunnen overleven. Waar een wil is, daar is dan ook een weg. Vanuit je enge positie en doelloze leven wil je dan uitstijgen naar een hoger doel. Een intens verlangen is een voorloper van de hoop en het geloof dat je het zult kunnen bereiken.

Dan doe je wel je stinkende best

om weg te komen uit je stinkende nest

Opvoeding van de kleine arend

Dirk van Genderen legt uit hoe God voor ons zorgt, opvoedt en leert uitvliegen zoals de moederarend dit doet met haar jong.

Dirk vertelt ons: ‘Het kleine arendje komt hoog in de bergen uit het ei. In het begin stopt moederarend het voedsel rechtstreeks in z’n open bekje. Dan komt de dag dat moederarend wel over het nest vliegt, maar geen voedsel meer bij zich heeft. De jonge arend, die er florissant uitzag, wordt magerder. Eerst was hij te vet om te vliegen, maar zijn lichaam wordt nu steeds lichter. Heel af en toe krijgt hij nog iets te eten, maar hij wil veel meer.

Dan vliegt één van de ouderarenden met een lekkere prooi rakelings langs het nest. En later nog eens. En soms zelfs tegen het nest. Het jong verliest zijn evenwicht, valt uit het nest en dreigt te pletter te vallen. Dan duikt moederarend pijlsnel onder het jong om het op te vangen op haar vleugels.’

Dirk vergelijkt: ‘Ook in ons leven komen er momenten dat we ons veilige nest moeten verlaten. Dat vinden we niet altijd prettig. De jonge arend was uitgehongerd en moest voedsel hebben om te overleven. Het jong moest zelf gaan vliegen, maar de moederarend bleef in de buurt. Zo wil en zal God ook voor ons zorgen.’

God zorgt voor ons

In het beeld van de arend zie God heeft Zijn volk Israël in de woestijn beschermd, geleid en als op arendsvleugels gedragen. Mozes geeft de woorden van God door in Exodus 19:4: ‘U hebt zelf gezien dat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.’

Hij geeft verder aan in Deut. 32:10-12a: ‘Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid…’

Leef in vrijheid

We worden opgewekt in Gal. 5:1: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft.’ De Griekse grondtekst geeft aan dat je ‘tot vrijheid bent bevrijd’. In Gal. 5:13 geeft Pauls echter wel aan: ‘Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die gelegenheid geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.’

Dirk van Genderen verklaart: ‘Arenden die in vrijheid leven, zijn de meest schone vogels, maar in gevangenschap worden ze smerig. God wil dat ons leven ook zo zal zijn. Hij wil ons leven heiligen en reinigen, zodat we het beeld van Zijn Zoon gaan vertonen. Wanneer christenen gebonden zijn aan de wereld, raken ze besmet en vuil.’

Door de genade en liefde van God kunnen wij veranderen

Aan Zijn voeten zullen trots en twijfel wijken

voor de kracht van Zijn liefde

Dit komt naar voren in Opwekking 488 van Geoff Bullock, in het Nederlands vertaald door Mireille Schaart:

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.

Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij U wil, zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

refrein: …

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

Zweven op de wind

Dirk vergelijkt verder: ‘De arend is een slimme vogel. Hij vliegt niet met zijn vleugels, maar laat zich zweven op de wind en maakt zo optimaal gebruik van de windstromen. In de Bijbel is de wind wel vaker een beeld van de Heilige Geest. Zo wil de Heilige Geest in ons werken en ons steeds dichter bij de Heere Jezus brengen.
Wanneer arenden ziek worden, zoeken ze een plekje waar ze zo veel mogelijk in de zon kunnen zitten. Door de warme zonnestralen knappen ze vaak weer op. Is dit zonlicht geen mooi beeld van de Heere Jezus, Die het licht van de wereld is?

Heel bijzonder is het dubbele stel oogleden van de arend. Hij kan daardoor recht tegen de zon invliegen. Dat doet hij wanneer hij achtervolgd wordt door een vijand. Als wij vervolgd worden, mogen we naar de Zoon van God kijken. Zijn licht verblindt de vijand.’

Overwinning  in de geestelijke strijd

In Openb. 12 lezen we dat er een hevige geestelijke strijd gaande is op de aarde. De duivel is daar met zijn engelen (demonen) op neergeworpen. Het is de oude slang, de satan, ‘die de hele bewoonde wereld misleidt'(vers 9). Hij probeert de vrouw (de gelovigen) te grijpen en om te brengen. In het zicht van de voorstellingen en in het machtsgebied van de duivel word je dus verleid of overrompeld. Hoe kun je buiten het zicht en het bereik van satan en zijn demonen komen?

Door de twee vleugels van een arend: geloof en gebed

Het geheim ligt in de twee geestelijke vleugels van een grote arend, die de gelovigen hebben ontvangen van God. We lezen erover in Openb. 12:14: ‘En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden, buiten het bereik van de slang.’

In de uitleg van deze tekst wordt aangegeven dat deze twee vleugels ‘geloof en gebed’ zijn. Daarmee vlucht je dus tot God, waar je buiten het bereik van de duivel bent.

Kom door geloof en gebed tot (vernieuwde) overgave aan God. Hij kan je de overwinning geven door Jezus Christus. Je leest het in Rom. 8:31-39. We lezen in vers 37: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.’

Het overwinnen van kwaad, zonde en bitterheid wordt vertolkt in Opwekking 358 van Graham Kendrick. Ned. tekst: Jan Visser:

Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was.

Uw heil neem ik aan, o Heer.

Uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om.

Uw heil neem ik aan, o Heer . 

YouTube-video Opwekking 358 – Uw tederheid genas

Het komt ook naar voren in andere teksten van liederen in deze sessie.  Wat herken je in je eigen leven van de tekst van Opwekking 695, dat je ziel ook rust gevonden heeft in God alleen. Hij kan ons boven de omstandigheden uittillen. In de storm van je leven  kun je bij Hem een schuilplaats vinden.

Door de opstandingskracht van Jezus kunnen wij ook opstaan. Dat is een vrucht van Pasen.

 De Nederlandse tekst in Opwekking 695 is van Gert van der Vijver:

verberg mij nu onder uw vleugels Heer
Houd mij vast in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
dan word ik stil; U bent mijn God.

vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
dan word ik stil; U bent mijn God.

 Je kunt het bemoedigende lied van Reuben Morgan hieronder ook beluisteren:

YouTube-video Opwekking 695 – Stil

Hieronder volgt de uitvoering van het lied ‘Stil’ tijdens de Nederland Zingt dag 2015 in de jaarbeurs te Utrecht. Het wordt meegezongen met Elise Mannah:

YouTube-video Stil – Nederland Zingt

God kan ons oprichten en opheffen

Door het volbrachte werk van Jezus op aarde en Zijn verhoging is het mogelijk dat wij geestelijk worden opgericht uit een ellendige en droevige toestand. Jezus is God en met Zijn genade, majesteit en macht overal aanwezig, waar mensen hem werkelijk nodig hebben. Hij leert ons in Johannes 12:32: ‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.’

Van onze kant is daarvoor ook geloof nodig, en een zien op Jezus. God vraagt dat absoluut van ons. Wij moeten ons overgeven aan de wil van God, om door Hem geholpen te worden. Jezus verklaart in Joh. 6:40: ‘En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.’

Blijf gelovig vasthouden

Soms moeten we lang wachten op een antwoord of een liefdevolle aanraking van God. Maar het is zeker de moeite waard. We mogen ons dan vasthouden aan de betrouwbare beloften van God in Zijn Woord, Die Hij zeker zal vervullen. Tussendoor zijn er meestal toch wel bemoedigingen, waardoor wij vertrouwen winnen, en merken dat God van ons nog vasthoudt. Soms kan er een bemoedigend contact zijn.

De vlieger van het geloof

Ik zal dat duidelijk maken door een voorbeeld: Een kleine jongen was eens aan het vliegeren tijdens stormachtig weer. Er kwamen donkere wolken aan. Zijn prachtige vlieger verdween in deze wolkenmassa. Toch bleef de dappere jongen zijn vlieger vasthouden. Hij dat mooie geschenk van zijn vader niet verliezen. Soms trok het touw heel strak, waarbij hij bang was dat het brak. De storm werd sterker. Zou hij de vlieger kunnen behouden?

Ineens werd het touw losser… hij kreeg het niet meer strak. O, was het dan toch gebroken. De tranen kwamen in zijn ogen. En… verrassend voelde hij het touw weer trekken: het zat nog steeds vast aan de vlieger. Er was nog verbinding!

De vlieger van het geloof houdt vast in de storm

Op deze wijze voelen wij aan het touw van ons geloof door het trekken van bovenaf dat er nog een verbinding met God is. Herken je dat in je leven? Hoog boven de storm laat Hij merken dat Hij er dan nog steeds voor ons is. Zijn liefde laat nooit los!

Hij richt je op… boven jezelf uit

Ben je wel eens boven jezelf uitgetild?  Het lied van Josh Groban wordt ook wel horizontaal naar voren gebracht: dat een mens een ander bemoedigt. Als je het verticaal opvat, zoals het gaat van God naar een bezwaarde en behoeftige gelovige, dat past het mooi bij deze sessie. Uiteindelijk kan God ons pas echt boven de moeilijke omstandigheden en onze mogelijkheden uittillen. Het past ook bij de genoemde tekstgedeelten uit Koningen 19 en Jesaja 40.

God kan ons oprichten boven wat we vanuit onszelf kunnen zijn, zoals gezongen wordt: ‘You raise me up to more than I can be.’ Kun je erover vertellen dat God jou zo heeft opgericht, boven jezelf en de omstandigheden uit? Hier volgt het lied van Josh Groban:

 You Raise Me Up

When I am down and, oh my soul, so weary.
When troubles come and my heart burdened be,
then I am still and wait here in the silence,
until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.

There is no life, no life without it’s hunger.
Each restless heart beat so imperfectly.
But when you come and I am filled with wonder,
sometimes I think I glimpse eternity.

You raise me up, so I can stand on mountains.
You raise me up to walk on stormy seas.
I am strong when I am on your shoulders.
You raise me up to more than I can be.

YouTube-video You raised me up – Lyrics 

***

Herstel en geestelijke vernieuwing

Lezen Psalm 103:1-5

In Psalm 103 looft David zijn God vanwege Zijn  goede daden en genade. Hij getuigt in de verzen 3-5: ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’ 

Levensvernieuwing van de adelaar

Een evangeliste uit Zuid-Amerika vertelde in ons land over de vernieuwing van de jeugd van een arend of adelaar. Op latere leeftijd, als hij over de 40 jaar is, kan de snavel van het dier zover verkrommen, dat het eten steeds minder mogelijk wordt. Op deze wijze verliezen ook de nagels de nodige functies, om de prooi goed te kunnen grijpen. De oude vleugels kunnen te zwaar worden. De dikke veren kunnen gaan vastzitten aan de borst, zodat het vliegen steeds moeilijker wordt.

Het dier kan kiezen tussen omkomen of het zich op een pijnlijke wijze vernieuwen, zodat het nog tot ca. 30 jaar langer kan leven. Hij kan dan wel tot 70 jaar oud worden.

Om zijn jeugd te vernieuwen moet hij door een pijnlijk proces van verandering gaan, dat wel 150 dagen duurt. Hij moet daarvoor naar zijn nest op de bergtop gaan. Daar slaat hij zijn bek net zolang tegen een rots totdat hij deze los kan trekken. Daarna wacht hij tot er een nieuwe snavel is gegroeid, waarna hij zijn verkromde oude nagels lostrekt. Als de nieuwe nagels weer aangroeien, begint hij vervolgens zijn oude veren uit te trekken.

Na vijf maanden maakt de adelaar de beroemde vlucht van zijn vernieuwing, en kan hij dus nog wel 30 jaar leven.

Hieronder kun je aanklikken op een Engelstalige  YouTube filmpje met uitleg over de levensvernieuwing van de arend:

Levensvernieuwing bij een gelovige

Er zit een diepe geestelijke les in dit voorbeeld van geestelijke vernieuwing. In het geloof moet je ook leren om je oude leven te verliezen, zodat de nieuwe mens in je verder kan ontwikkelen (Zie Matth. 16:24-25). De oude mens in de gelovige moet afsterven, terwijl de nieuwe mens in hem moet opstaan. Dat is de levensvernieuwing die kan worden gezien als een heerlijke voorbereiding op het eeuwige nieuwe leven in de hemels heerlijkheid. Dan kunnen we zingen: ‘Loof de HEERE… Die Uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Reken daarom af met het oude leven van zonden, verkeerde patronen en gewoonten, pijn en moeite, door het af te leggen en uit te trekken. Pas als we vrij zijn van oude lasten en zonden kunnen we de toekomst verlicht, gereinigd en verfrist tegemoet gaan.

Je ziet het verhaal op PowerPoint, die je kunt aanklikken en kopiëren naar Google zoeken: www.parousia.nl/multimedia/wedergeboorte_adelaar.pps

Je komt dan op de volgende site met de PowerPoint, dat je ook kunt aanklikken:

De wedergeboorte van de adelaar

***

Denk eens voor jezelf na over de volgende vragen:

A. Wat kun je van de voorbeelden van het leven van een adelaar leren?

B. Wanneer ga je verlangen naar een hoger doel?

C. Wat heb je nodig uit Psalm 103:3-5? Hoe kun je zo vernieuwd worden?

D. Wat kun je leren van de levensvernieuwing van de adelaar?

***

Gedragen als op arendsvleugels

God heeft Zijn volk Israël in de woestijn beschermd, geleid en als op arendsvleugels gedragen. Mozes geeft erover door in Deut. 32:10-12a:

Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid…’

Hoe ben jij door God beschermd, geleid en gedragen? Wat kun je erover vertellen?

Iemand gaf aan bij Deut. 32:11: ‘Just like a mama eagle, God might take you down, but will never let you down.’ Zoals een moederarend haar jong uit het nest duwt, kan God je geestelijk uit je oude nest naar omlaag gooien, maar Hij zal je nooit laten vallen. Op Zijn tijd zal Hij je opvangen. Zo oefent Hij je om door het geloof te leren vliegen. Een ander erbij opgemerkt: ‘Sometimes you need to be chucked out the nest, to learn to fly.’

In Exodus 19:4 wordt aangegeven wat God voor Zijn volk Israël heeft gedaan. We lezen daar over Zijn leiding, bescherming en trouw, als Hij spreekt: ‘U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.’

***

Opdrachten en Bijbelstudie pastorale cursus  

1. Hoe wil je jouw levensdoel nu nog bereiken? Praat er samen over.

Je kunt jezelf hierbij afvragen:

– Waardoor heb ik het doel gemist dat ik had kunnen bereiken?

– Waarom blijf ik nog steeds vastzitten aan mijn verleden?

–Wanneer ga je verlangen naar een hoger doel?

– Hoe kan het Evangelie van Jezus Christus je daarbij helpen?

2. Wat denk je van de volgende zinnen uit Opwekking 126: 

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer, en vul ons tot uw eer,

kom tot uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,

dat U Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

***

3. Ben je wel eens bent bemoedigd vanuit de Bijbel? Hoe dan wel?

4. Denk samen na over Jesaja 40:29-31. Wat vind je hierin bemoedigend?

We lezen over het krachtige werk van God in Jesaja 40:28-31:

‘Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

5. Bespreek samen het lied Opwekking 488:

    ‘Heer, ik kom tot U, neem mijn hart verander mij.’

– Is er verlangen en herkenning in de tekst van dit bekende lied?

6a. Wat denk je van de voorbeelden uit het leven van een adelaar?

6b. En wat kun je leren van de levensvernieuwing van de adelaar

      als je leest in Ps. 103:5: Die ‘uw jeugd vernieuwt als die van een arend’?

God heeft Zijn volk Israël in de woestijn beschermd, geleid en als op arendsvleugels gedragen. Mozes geeft de woorden van God door in Exodus 19:4: ‘U hebt zelf gezien dat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.’

Hij geeft verder aan in Deut. 32:10-12a: ‘Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid…’

7a. Wat denk je van de teksten hierboven over de leiding van God?

7b. Hoe ben jij door God beschermd, geleid en gedragen?

       Wat kun je erover vertellen?

Samen danken en bidden

***

Liederen

Kom tot vrijheid in het Koninkrijk van God

God bouwt Zijn Koninkrijk uit op deze aarde. Jezus is de machtige Overwinnaar. Het lied dat volgt is een gebed voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God, ook in ons hart. Dan zullen wij in de vrijheid kunnen. Is dat ook jouw verlangen. Zing dan maar mee met de uitvoering van Opwekking 769 tijdens een Jijdaar! samenkomst in De Levensbron te Goes. Hieronder kun je het beluisteren:

Door de kracht van Zijn liefde

Hieronder volgt een uitvoering van Opwekking 488, van het lied ‘Heer ik kom tot U’, tijdens een Nederland Zingt dag. Een samenzang met Marcel en Lydia Zimmer.

Als je hogerop ga je God meer prijzen in liederen

Heb je ook een nieuw lied in je hart gekregen toen je op de hoogte kwam van de liefde van God? Dan kan ook een oud lied nieuw worden. Ken je Glorieklokken 6 nog, die hieronder volgt? Het is getiteld: Ik heb een nieuw lied:

YouTube-video Lied: Ik heb een nieuw lied

 In Jes. 40  worden ons de volgende woorden van God doorgegeven:

‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Opwekking 702 begint met de zin: ‘Er is kracht voor wie hopen op de Heer.’ Het oorspronkelijke lied ‘Everlasting God’ is gemaakt door Brenton Brown en Ken Riley. Het is vertaald door Harold ten Cate. De tekst volgt hieronder.

Er is kracht voor wie hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer,

ja, wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht als wij hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer.

ja, wij hopen op de Heer.

De God die troont voor eeuwig;

de hoop die onze redding is.

U bent de God die eeuwig leeft.

De God die eeuwig leeft.

U raakt niet moe of uitgeput,

Heer. U bent de zwakke tot

een schild. U sterkt en troost

wie lijdt. U tilt ons met

arendsvleugels.

***

Hieronder kun je het lied beluisteren:

***

Wij kunnen zwak en uitgeput zijn. God is het Die de kracht vernieuwt. Wij kunnen falen, terwijl ons geloof het niet meer kan vasthouden. Zijn liefde laat nooit los. Wat Zijn hand heeft gered, zal Hij blijven vasthouden. Gods trouw duurt tot in eeuwigheid. Laat deze waarheid de kracht in je vernieuwen.

Blijf wandelen in het licht met Jezus

Dan zal je geestelijke kracht voortdurend worden vernieuwd. Met Hem ben je als gelovige verrezen tot nieuw leven. Blijf Hem daarom volgen in het licht, zodat je het volgende lied dankbaar kunt blijven zingen. Het staat ook in Opwekking 214:

YouTube-video Ik wandel in het licht met Jezus 

 Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donkere dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is hij?

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders moet hem prijzen,
die de zonde in mij over won.

refrein: …

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met hem verrezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

refrein: …

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

(Tekst & arr. M.A. Alt.)