DAGBOEK VAN HOOP aanbevelingen

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Het DAGBOEK VAN HOOP is in 2022 in boekvorm op papier uitgegeven. De acht delen zitten in deze mooie uitgave van totaal 624 bladzijden. De inhoud bestaat uit 365 korte dagstukjes met twee vragen, waarbij in de loop van het boek aansprekende afbeeldingen zijn opgenomen. Het is als dagboek te gebruiken voor verder geestelijk herstel en geloofsgroei en als een verwerkingsboek voor geestelijke hulpverlening en pastorale zorg.

In het pastorale dagboek gaat het uitgebreid over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Hij is de Heiland: de Redder, Verlosser en Heler.

Het gaat ook over voortgaande bekering, geestelijke reiniging, geloofsgroei en geestelijke vervulling. We kijken daarbij onder meer naar het leven van Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, David en Petrus. Je kunt de Israëlieten volgen vanuit Egypte tot in Kanaän. Wat kun je leren van deze geschiedenissen? Er ging veel mis, maar God gaf uitkomst. Gelovigen delen in de overwinning van Jezus Christus!

Aanbevelingen

Ds. Ruud van Campen schrijft erover: ‘Het dagboek biedt elke dag een prikkelend stukje dat afsluit met twee vragen. Het begeeft zich op de grens van het psycho-pastorale vlak. Het Woord van God klinkt duidelijk en begrijpelijk. Het beste is het te typeren als kort, krachtig en kernachtig. Dit dagboek reikt je veel aan wat bruikbaar is het (jeugd)pastoraat. Van harte aanbevolen. Geestelijk geeft het je een duwtje in de goede richting: namelijk naar de HEERE God, Die Heil schenkt, heelt en herstelt om Jezus wil. Hij zegene dit dagboek voor elke lezer.’ 

Drs. Lineke Karel-Blaauw is psychotherapeut en psycholoog bij de polikliniek Zeeland van De Hoop GGZ. Ze beveelt aan: ‘Met recht een dagboek van hoop. Iedere dag wordt de lezer bemoedigd met de hoop die er altijd is in Jezus Christus. Deze hoop die op zovele manieren wordt beschreven in Gods woord, wordt in dit boek aan de hand van toepasselijke en inspirerende quotes en anekdotes, als dagelijks brood en onderwijs, binnen gehaald in het leven van alledag, waardoor het toegankelijk wordt voor velen.‘

Wilkin van de Kamp merkt erover op: ‘Wat een degelijk en toegankelijk boek is dit geworden. Daar zitten heel wat uren in, weet ik uit eigen ervaring. Mijn complimenten, dat dit boek veel mensen tot zegen zal zijn.’

Drs. Jef De Vriese, directeur Centrum voor Pastorale Counseling, geeft aan: ‘Dagboek van Hoop erkent de moeizame werkelijkheid van het leven én het is een wegwijzer naar geestelijk herstel. Praktisch, toegankelijk, dicht bij je ervaring en dicht bij de liefde van God. Dat is wat je nodig hebt om elke dag een toekomstperspectief vast te houden dat je optilt tot bij de troon van God.’

Psycholoog en relatietherapeut Corine Hotting – de Ruiter: ‘Het is een mooi dagboek, we lezen het nu als gezin. Soms is het even qua context zoeken, maar het maakt de realiteit van het leven en Gods zorg zo zichtbaar, dus fijn!’

Pastoraal werker en voorganger Peter Riemens uit de protestantse gemeente Ontmoeting in Middelburg in een app naar mijn zoon Geerten over het Dagboek van hoop: ‘Hoi Geerten. Wil je even laten weten dat ik bemoedigd wordt door ’t lezen van het dagboek van je vader! Er staat ook zoveel in om door te geven.’

Het is de bedoeling om met de verkoop van het boek christelijke hulpverlenende en missionaire stichtingen te steunen. De kostprijs zonder portokosten via pakketpost is 10 euro is per boek.

Het boek is te bestellen via het volgende e-mailadres:

jabaaijensbjn@gmail.com

+++

Als je aanklikt op de foto’s, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst van het dagboek.