Verslavingspreventie Lesbrief alcohol

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Hoelang maakt alcohol ons blij?

Beperkt alcoholgebruik kan ons ontspannen. Het is gezellig, en dat hoeft niet verkeerd te zijn. Het is de overmaat die ons schaadt.

We kunnen worden gegrepen door de drank

Laat jezelf er niet door te pakken nemen. Wat blij is begonnen, kan verdrietig eindigen.

Je kunt aanklikken op de volgende Powerpoint:

Verslavingspreventie alcohol Sta Op Zorg

Na enkele glazen alcohol kun je een ontspannen en warm gevoel krijgen. Dat komt door verwijde bloedvaten en stijgende bloeddruk. Omdat natuurlijke remmingen worden verdoofd door alcohol, word je wat losser, praat je gemakkelijker en word je vrolijker. Het lijkt dat je positief wordt gestimuleerd, maar de schijn bedriegt.

 

Als je meer gaat drinken, kun je situaties minder goed beoordelen, vermindert je zelfkritiek en kun je in de war raken. Bij teveel alcohol in je bloed kun je zelfs bewusteloos raken of overlijden.
Na één keer te veel drinken kan er al een fikse ruzie ontstaan, en daarna volgt de kater. Je kunt onder invloed van alcohol een ongeluk krijgen.

Relaties met vrienden en familie kunnen stuklopen. Bij overmatig gebruik komen na verloop van tijd lichamelijke klachten.

Door het gebruik van teveel alcohol worden veel hersencellen gedood, terwijl de lever en alvleesklier onherstelbaar kunnen worden beschadigd. Het is slecht voor je maagwand. Je kunt een maagbloeding, maar ook hart- en vaatziekten krijgen.
Steeds vaker krijgen chronische alcoholisten het ongeneeslijke Korsakow-syndroom, waardoor ze kunnen vergeten waar ze zijn, welke dag het is, en wat ze gisteren hebben gedaan.

Is alcohol sterker dan vriendschap?

Je kunt door overmatig alcoholgebruik vrienden en vriendinnen verliezen. Alcohol komt als een vriend, die ons ontspannen en blij kan maken. Hij wordt echter ook ‘vijand nummer één’ genoemd.

We kunnen deze ‘vriendelijke vijand’ beter op afstand houden, voordat hij ons verdrietig maakt.

Een stoere drinker?

Voelt een jongere die wekelijks veel alcohol gebruikt, zich stoer? Denkt hij dat hij sterker is dan de drank?

Voelt hij zich vertrouwd met de fles? Vertrouwt hij erop dat de drank hem zal bemoedigen, rustiger zal maken, zal vertroosten? Voelt hij er zich veilig bij? Een ex-alcoholist zei dat hij vroeger zelfs hele verhalen tegen ‘zijn vriend’ het bierflesje vertelde.

Drinken we om ons beter te voelen?

Tegenwoordig zeggen ze: ‘Als het goed voelt voor jou, dan is het goed.’ Het gevoel is onze zwakste ingang. Het gevoel kan in combinatie met alcohol het ‘denken en willen’ uitschakelen.
Als je jong bent, heb je misschien wel het gevoel dat sterker bent dan alcohol.

LATEN WE HET UITTESTEN:
Als je regelmatig drinkt, mag je de volgende test voor jezelf invullen met ‘waar of niet waar’. Hier komen de vragen:
1. De volgende morgen weet ik nog hoeveel ik na een avond stappen heb gedronken.
2. Ik ga maar zelden over mijn eigen alcoholgrens heen.
3. Ik maak net zo gemakkelijk contact of ik nu wel of niet heb gedronken.
4. Ik kan net zo goed wel eens een paar weken helemaal geen alcohol gebruiken.
5. Bij het drinken let ik erop dat veel alcohol slecht is voor mijn gezondheid.
6. Bij het drinken zorg ik er altijd voor dat ik geen black-out krijg.
7. Ik drink minder als ik de volgende dag school heb of naar mijn werk moet.
8. Ik rijd nooit onder invloed met een voertuig (ook niet met een scooter of fiets).

Als je 0 keer ‘niet waar’ hebt ingevuld, ben je sterker dan drank. Als je tot 3 keer ‘niet waar’ hebt ingevuld, ben je ’ meestal sterker’. Bij 4 of 5 keer ‘niet waar’ lijkt het erop dat alcohol je de baas is. Probeer dan terrein terug te winnen.

Een alcoholist noemde alcohol

 ‘een sluipmoordenaar’

Als je 6 keer of meer ‘niet waar’ hebt ingevuld, is de alcohol heel wat sterker.

Wat kan verslaving met je doen?

Verslaving en de gevolgen komen herkenbaar naar voren in het volgende animatiefilmpje (dat je kunt aanklikken):

Groepsopdracht: Wat vind je van dit tekenfilmpje? Denk er samen even over na. Hoe kun je voorkomen dat het zover komt? Is er nog een weg terug?

Als je het verslavingsprobleem niet meer in de hand hebt, kun je jezelf altijd nog laten helpen via de hulpverlening. Je kunt denken aan stichting De Hoop in Dordrecht, website:

ImageIn Zeeland kan men zich aanmelden bij een onderdeel van De Hoop, bij Sta Op Zorg in Vlissingen. Website:

Aanmelding is een sterk wilsbesluit, waardoor je de alcohol alsnog kunt overwinnen. Het voelt goed als je niet langer meer wordt geflest door alcohol! Kom op de weg van herstel, om professioneel te worden geholpen vanuit een christelijke hulpverlening.

 Opdrachten over jongeren en alcohol

1. Waarom drinken jongeren?

Kies de beste 10 redenen uit van de volgende mogelijkheden (op volgorde van belangrijkheid):

A. Je vind het lekker – B. Je maakt beter contact – C. Je voelt je vrijer – D. Je verdooft je innerlijke pijn – E. Je krijgt daardoor meer energie – F. Je baalt van veel dingen – G. Je ziet het niet meer zitten – H. Je kunt je dan beter concentreren  – I. Je hoeft dan niet meer goed na te denken – J. Je bent dan niet zo onzeker – K. Je reageert daardoor sneller – L. Je kunt dan weer eens lachen – M. Je kunt dan nieuwe vrienden maken – N. Je wilt meedoen met de groep – O. Je wilt goed overkomen – P. Je wilt verslaafd raken – R. Je wilt moedwillig de regels overtreden – S. Je wilt ruzie zoeken.

 1.          2.         3.          4.          5.            6.           7.          8.          9.         10.

A.

B.

C.

2. Waardoor kan een tiener te veel gaan drinken?

Door groepsdruk – omdat het stoer is – om de sensatie – door verkeerde voorbeelden thuis – door vrienden die drinken – om de grenzen op te zoeken: wat wel of niet mag – omdat het niet mag – om de ‘kick’ te beleven – uit nieuwsgierigheid (om het ook eens mee te maken) – om te kijken hoe ver je kunt gaan – omdat ik thuis niet weet waar ik aan toe ben (soms mag iets wel, en dan mag het weer niet) – om uit het saaie leven te kunnen komen – om de problemen te even te kunnen vergeten – omdat teveel dingen tegen zitten – om het zelfbeeld op te waarderen.

Kun je bij 3 oorzaken uitleggen waarom dit een valkuil is om te gaan gebruiken.

(Voorbeeld: Door groepsdruk: omdat je buiten de groep valt als je niet mee drinkt.)

A.

B.

C.

3. Welke invloed kunnen de volgende geestelijke en sociale problemen hebben om weg te vluchten in de drank?

A. Innerlijke onzekerheid – B. een negatief zelfbeeld – C. denken dat ze je ‘stom’ vinden – D. te worden gepest – E. te soft  F. te gevoelig – G. te zwak om niet mee te doen – H. ruzies thuis (met ouders) – I. traumatische ervaringen – J. echtscheiding van ouders – K. stress op school – L. tegenvallende schoolresultaten – M. een verbroken vriendschap of verkering

Welke oorzaken vind je de belangrijkste? Zet ze eens op een volgorde. Je kunt de rijtjes met elkaar vergelijken

1.     2.       3.      4.       5.       6.       7.       8.      9.      10.      11.     12.     13.

Waarom vind je de 3 bovenste oorzaken zo belangrijk?

A.

B.

C.

4. Alcoholgebruik op jonge leeftijd kan de volgende de volgende ernstige gevolgen hebben:

 1. De hersenen ontwikkelen zich minder tijdens de groei.
 2. Na een aantal jaren gebruik is er minder concentratie.
 3. Jongeren kunnen dan minder onthouden.
 4. Het risico om later verslaafd te raken is hoger geworden.
 5. De hoeveelheden mannelijk en groeihormoon worden verlaagd.
 6. Bij jongens remt het de botontwikkeling.
 7. Na een avond drinken wordt een goede nachtrust wordt verstoord.
 8. Het reactievermogen neemt af, waardoor er meer kans is op ongelukken.
 9. Er is een grotere kans om dader of slachtoffer te worden van agressief gedrag.
 10. Bij veel alcohol drinken in een korte tijd is er kans op een black-out.
 11. Bij regelmatige black-outs is er kans op blijvende schade aan de hersenen.
 12. Door veel in een korte tijd te drinken is er kans op een alcoholvergiftiging.
 13. Bij vergiftiging kan er na bewusteloosheid een coma optreden.

Wat vind je het meest ernstig en erg? Vul A t/m M in achter de 13 nummers in de volgorde die jij kiest.

 1.      2.        3.         4.        5.        6.       7.        8.       9.       10.       11.      12.       13.

Waarom vind je het bij de 3 meest ernstige gevolgen zo erg?

A.

B.

C.

5. Wat wil je bereiken in je leven? Hoe wil je ontwikkelen? Wie wil je worden? Vul dit voor jezelf in op de volgende levensgebieden:

Als je werkelijk positief wilt ontwikkelen, wat zal er dan moeten gebeuren met jouw

gevoel:

lichaam:

conditie:

karakter:

denken:

normbesef (besef van goed en kwaad):

reactievermogen:

concentratievermogen:

geheugen:

natuurlijke balans (dat alles in evenwicht blijft):

relaties:

leefomgeving:

studieresultaten:

imago:

eigenwaarde en zelfbeeld:

geestelijk leven:

levensdoel:

6. Welke drie ontspannende gevolgen van alcoholgebruik kun je al snel ervaren? (Zie hierbij het ‘overzicht gevolgen van alcoholgebruik op korte termijn’ na vraag 7.)

A.  

B.

C.

 

7. Welke drie schadelijke gevolgen van alcohol ondervind je al snel?

A.

B.

C.

Overzicht gevolgen van alcoholgebruik op korte termijn

Je krijgt al gauw een ontspannen en warm gevoel – verwijding bloedvaten en verhoging van bloeddruk – verdoving van natuurlijke remmingen, om je meer vrijer en ontspannen te voelen – je praat, beweegt en reageert anders –  het lijkt dat je makkelijker praat en vrolijker wordt – vermindering reactievermogen – je kunt situaties minder juist beoordelen – je kunt in de war raken – zelfkritiek kan verdwijnen – je kunt uit balans raken – het normbesef tussen goed en kwaad vervaagd – je kunt in de war raken – minder spiercoördinatie en controle over je bewegingen (lallend praten, waggelend lopen) – er is meer kans op een fikse ruzie, het aanrichten van schade of een ongeluk(je) – relaties of vriendschappen kunnen stukgaan – de giftige stof alcohol moet door je lever worden afgebroken – de lever doet ongeveer anderhalf uur over het afbreken van 12 cc alcohol (een standaardglas) – de stof die vrijkomt bij het afbreken van alcohol veroorzaakt de beruchte kater – hoe meer alcohol moet worden afgebroken, hoe erger de kater dan is – je lever moet ook voldoende suiker aanmaken – overmatig alcoholgebruik kan daardoor een laag bloedsuikergehalte veroorzaken – een goede suikertoevoer is nodig voor de hersenen en andere organen – bij meer overmatig drankgebruik: verdoving spierbewegingen – je kunt een tijdelijke hersenstoornis of black-out krijgen – er kan zelfs een hart- en ademhalingsstilstand optreden – de rem op de emoties kan door alcohol op korte termijn verdwijnen, zodat je bovenmatig boos of emotioneel kunt gaan reageren – er kunnen problemen ontstaan op het vlak van seksualiteit, relaties, angsten en andere zaken die met je emoties hebben te maken –  het vluchtgedrag leidt ook tot verzwakking van de wilskracht en het karakter. het ‘vluchtgedrag’staat een gezonde ‘vechtmentaliteit’ in de weg, die nodig is om moeilijkheden, problemen, zware opdrachten en obstakels op je weg te kunnen overwinnen.

Mogelijke gevolgen alcoholgebruik op langere termijn 

alcohol kan elk deel van de hersenen bereiken, verstoren en beschadigen – hersenonderdelen die bij jongeren nog in ontwikkeling zijn, worden verstoord door overmatig drankgebruik – die verstoorde functie komt namelijk niet meer tot volle wasdom – je wordt dan niet wie je had kunnen zijn – alcoholgebruik in de puberjaren kan het intellect en de persoonlijkheid aantasten – bij meerdere black-outs loopt de chronische alcoholist het gevaar om het korsakovsyndroom te krijgen (een blijvend geheugenverlies) – een gezonde uitontwikkeling van de hersenen kan onherstelbaar worden verstoord door overmatig alcoholgebruik in de jeugdjaren tot 24 jaar – er kunnen blijvende gebreken ontstaan op de volgende gebieden: leren, inzicht, motoriek en coördinatie (impulsbeheersing), concentratie, geheugen, beslissingen nemen en het plannen van taken, sociaal gedrag, invoelingsvermogen (empathie), emotionele (zelf)controle en flexibiliteit – je hebt dan geen goede voorbereiding gehad om een evenwichtig volwassen persoon te worden, met een gezonde uitstraling – je komt dan niet tot het doel dat je menselijk gezien had kunnen bereiken – overmatig alcoholgebruik is niet goed voor je geestelijk welzijn – het is zonde tegenover God en jezelf – je komt geestelijk dus ook niet tot het doel dat ons in de Bijbel wordt voorgesteld.

Gebruik weer het overzicht hierboven voor het invullen van de volgende opdracht.

8. Als je voortdurend teveel alcohol gaat gebruiken, wat zal er kunnen gebeuren met jouw

gevoel:

lichaam:

conditie:

karakter:

denken:

normbesef (besef van goed en kwaad):

reactievermogen:

concentratievermogen:

geheugen:

natuurlijke balans (dat alles in evenwicht blijft):

relaties:

leefomgeving:

studieresultaten:

imago:

eigenwaarde en zelfbeeld:

geestelijk leven:

levensdoel:

9. Vergelijk nu jouw antwoorden van de opdrachten 5 en 8.

Wat denk je ervan? Welke conclusies trek je hieruit voor jezelf?

 

10. Schadelijke gevolgen op langere termijn.

(Zie hierbij het overzicht vóór vraag 8 en de tekst verderop.)

 

A.

B.

C.

11. Welke blijvende schadelijke gevolgen kun je nog meer noemen?

 

12. Hoe wil je voor jezelf proberen om zoveel mogelijke schadelijke gevolgen te voorkomen?

 

Blijvende schade door alcohol

Gevolgen voor de lever 

De lever doet er ca. anderhalf uur over om alcohol uit een standaardglas af te breken (uit het bloed te verwijderen). Als je 6 pilsjes binnen een uur drinkt, heeft de lever dus ca. 9 uur nodig om de giftige stof alcohol af te breken.

De lever (onze chemische fabriek) heeft een beperkte capaciteit, die ook andere schadelijke stoffen, zoals medicatie, afbreekt. Dit gebeurt met behulp van het stofje NAD-plus, waarmee je lichaam ook suiker aanmaakt. Overmatig alcoholgebruik kan daardoor een laag bloedsuikergehalte veroorzaken. Een goede suikertoevoer is nodig voor de hersenen en andere organen.

De lever moet voldoende gelegenheid krijgen om zich te herstellen. Als iemand meer dan 4 glazen per dag blijft drinken, gaat zijn lever door overbelasting vervetten. Bij volharding in het kwaad volgt dan verharding van de levercellen. Zij verliezen hun werking. Het littekenachtig bindweefsel dat ontstaat noemen we levercirrose, een ongeneeslijke ziekte, waaraan mensen overlijden.

Gevolgen voor de hersenen

Alcohol kan elk deel van de hersenen bereiken, verstoren en beschadigen. Het is een ernstige zaak als hersenonderdelen die bij jongeren nog in ontwikkeling zijn, worden verstoord door overmatig drankgebruik. Die verstoorde functie komt namelijk niet meer tot volle wasdom.

Je wordt niet wie je had kunnen zijn

Door alcoholgebruik in de puberjaren kan iemand zich dus niet volledig ontwikkelen tot wie hij had kunnen zijn. Wat ontbreekt, kan niet worden benut. Daarbij komt ook nog dat dan je intellect en je persoonlijkheid kunnen zijn aangetast. Je wordt dus niet meer de persoon die je had kunnen zijn op cognitief en emotioneel gebied.

De ontwikkeling van het (puber)brein

Pubers krijgen er tot 18 jaar nog dagelijks hersencellen bij. Daarna worden de essentiële verbindingen tussen de verschillende hersendelen en hersenfuncties gelegd. Dat ‘pruningproces’ gaat wel door tot in het 23e levensjaar. Ze hebben onderzocht dat pas na het 24e levensjaar de hersenen volledig zijn uitgegroeid.

Schade door alcoholgebruik

In de jeugdjaren moet het functioneel handelen zich nog verder ontwikkelen. Die ontwikkeling kan echter stoppen door alcoholgebruik. Je kunt door overmatig gebruik risicovol gaan handelen, omdat je door ‘een beneveld brein’ geen goed zicht hebt op de gevolgen van je daden.

De rem op de emoties kan door alcohol op korte termijn verdwijnen, zodat je bovenmatig boos of emotioneel kunt gaan reageren. Er kunnen dan ook problemen ontstaat op het vlak van seksualiteit, relaties, angsten en andere zaken die met de emotionele huishouding hebben te maken.

Geheugenverlies

Bij overmatig alcoholgebruik kan er (tijdelijk) geheugenverlies ontstaan. Dat kan uitmonden in een black-out. Bij meerdere black-outs kan er blijvende hersenbeschadiging optreden. Dan loopt de chronische alcoholist het gevaar om het korsakovsyndroom te krijgen (een blijvend geheugenverlies).

Tot twintig jaar geleden was de gemiddelde korsakovpatiënt in de zestig. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten is inmiddels gedaald naar begin veertig jaar. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheden drank die pubers de laatste jaren tot zich nemen. Nu zijn er al lijders aan deze ongeneeslijke ziekte van rond de dertig.

Een gezonde uitontwikkeling van de hersenen

Als allerlaatste is de ‘prefrontale cortex’ (voorste hersenkwab) aan de beurt om te worden uitontwikkeld. Dat belangrijke hersenonderdeel is juist verantwoordelijk voor het succes in je leven.

Dit is eigenlijk je harde schijf, die je cognitieve en emotionele functies bestuurt. Het cognitieve gaat daarbij over leren, inzicht, motoriek en coördinatie (impulsbeheersing), de concentratie, het geheugen, beslissingen nemen en het plannen van taken. Denk verder ook aan sociaal gedrag, invoelingsvermogen (empathie), emotionele (zelf)controle en flexibiliteit.

Dit voorste deel van de hersenen bepaalt mede ‘wie je kunt zijn’: je volwassen identiteit en je uitstraling. Daardoor ben je voorbereid voor de taak die je kunt uitoefenen en voor het maatschappelijk en sociaal niveau dat je kunt bereiken. Daarbij komt natuurlijk ook nog je geestelijk welzijn.

Deze gezonde afrondende uitontwikkeling van de hersenen kan dus onherstelbaar worden verstoord door overmatig alcoholgebruik in de jeugdjaren tot 24 jaar.

Pas op voor een vluchtmentaliteit!

Het vluchtgedrag leidt ook tot verzwakking van de wilskracht en het karakter. Het is goed om in je jeugd een gezonde ‘vechtmentaliteit’ te hebben, om moeilijkheden, zware opdrachten en obstakels op je weg te kunnen overwinnen. Velen geven zich bij tegenstand en problemen over aan een ‘vluchtmentaliteit’. Ze gooien dan het touw in het bootje, en laten zich vervolgens maar afdrijven met de stroom van alcohol mee.

Zoek naar geestelijke vervulling!

Voor iedere maaltijd met onze gasten in het inloophuis, Badhuisstraat 60 in Vlissingen, houden we een korte toespraak vanuit de Bijbel, een aanmoedigend woord, waarbij er regelmatig ook iets wordt uitgebeeld. Daarbij zingen we ook vaak een geestelijk, opwekkend lied, met begeleiding.
Op 13 mei ging het over ‘word vervuld’. Dat past bij Pinksteren.
Daarbij werd met twee flacons uitgebeeld wat wordt geleerd in Efeze 5:18. Ik heb het daarna met een foto en tekst verwerkt, zoals je ziet op de afbeelding.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lees de teksten die op de 3 flacons staan vermeld
Waarin herken je jezelf?

Wat doet sterke drank met je? De alcoholisten en ex-verslaafden onder de aanwezigen weten dat wel.
Wat doet de vervulling met de Geest met je? Gelovige ex-verslaafden weten het grote verschil.

We zongen erbij: Opwekking 343: ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart…’ en Opwekking 256: ‘Jezus Christus, ik aanbid U (…) vul mij met Uw Geest.’
Er werd enthousiast op gereageerd.
Wat een dankbaar werk in het inloophuis!

Kom ook eens langs om gratis wat te drinken…
en te praten over het levende water!

Maak een goede keuze!

Het is goed dat je dit van tevoren weet. Je kunt je dan nog bezinnen, om er dus niet mee te beginnen! Maak de juiste keuzes in vanaf je vroege jeugd. Kies voor een matig en regelmatig leven.

Kies voor het leven (pro life). Alcohol heeft al een vloek gebracht over miljoenen levens. Overmatig alcoholgebruik leidt tot gebrek, ziekte en dood.  Mozes hield het volk Israël in zijn laatste grote rede ‘het leven en de dood’ en ‘de zegen en de vloek’ voor. Hij vervolgt in Deut.30:19-20: ‘Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen…’ Deze woorden zijn ook van levensbelang voor ons.

Zijn opvolger Jozua stelde aan het einde van zijn leven het volk ook voor de keuze. Hij gaf daarbij zelf het goede voorbeeld. We lezen daarvan in Joz.24:15: ‘Kies voor u heden wie u zult dienen (…) Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!’  

Als je al overmatig bent begonnen, moet er terrein worden teruggewonnen.

Hoe word het kwade overwonnen?

We worden opgeroepen in Rom.12:21: ‘Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’

Probeer deze overwinning op de verslaving en het verwoestende kwaad niet in eigen kracht. We hebben kracht van Boven nodig om het kwade door het goede te kunnen overwinnen. We hebben het geloof in onze machtige Koning en Heiland nodig.

Jezus Christus is de grote Overwinnaar van het kwaad en de zonde. Laat je aanmoedigen om je gelovig te verlaten op Jezus, de Verlosser.

Johannes  geeft aan in 1 Joh.5:4-5: ‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?’

Over de standvastige jonge gelovigen getuigt Johannes in 1 Joh.2:14: ‘Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.’

Houd er in ieder geval rekening mee, wat we lezen in 1 Joh.2:17: ‘En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.’