Boek Ben jij ook een discipel?

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Ben jij ook een discipel? Uitgeverij Groen, Heerenveen 2000:

BOEK: BEN JIJ OOK EEN DISCIPEL 

Introductie

Hoe word je een leerling en volgeling van de Heere Jezus?

In dit boek worden jongeren op een bijzondere wijze bena­derd met de heilzame boodschap van Gods Woord. Uit ervaring is gebleken dat de vele vergelijkin­gen en voor­beeldverhalen zelfs de jongere tieners aanspreken. Er is getracht hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun leef- en denkwereld.

In dit boek wordt aan jou uitgelegd hoe je een echte discipel of leerling van de Heere Jezus Christus wordt. Je wordt uitgenodigd en opgeroepen om tot een genadig God te gaan, in de geopende weg die Hij je in Zijn Woord voorstelt. Je mag gaan op Zijn beloften, en komen zoals je bent, om door Gods genade voor eeuwig te worden gered. Achter het verzoenend bloed van Christus is er een veilige schuilplaats voor jongeren en ook ouderen – jullie worden aangespoord om door het geloof daarheen te vluch­ten…

Bij de 11 hoofdstukken zijn gespreksvragen gevoegd voor bijbelstudie en verdere doordenking.

Tekst op het kaft van de uitgave van uitgeverij Groen in 2000:

‘Volg Mij’. Zet deze uitspraak van Jezus jou ook vaak aan het denken?

‘Volg Mij’. Vind jij het moeilijk om Jezus te volgen?

‘Volg Mij’. Denk je dat Jezus ook jou roept?

In dit boek zoekt Baaijens, samen met jou, een weg in het leven. Veel voorbeelden uit het dagelijks leven zul je herkennen. De auteur zet je aan het denken over de rijkdom van het discipelschap. Daarnaast schetst hij een beeld (van het gevaar) van de zonde. Ook laat hij zien hoe veilig de weg is achter Jezus Christus aan.

De gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstuk geven een aanzet om er met anderen over te praten, om het discipel-zijn te leren en het in praktijk te brengen.

J.A. Baaijens (1956) is godsdienstdocent en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Inhoudsopgave

1. JE WORDT GENO­DIGD

    HET VULKAAN-EILAND – DE HEERE IS NOG NABIJ – EEN KIND

    DAT Z’N MOEDER NIET KON HERKENNEN –

     REAGEREN EN KOMEN – GESPREKSVRAGEN

 2. EEN UITNODIGING TOT GODS GENADEVERBOND

    REFORMATORISCHE GELOOFSLEER –

    DE ARTS EN DE HEROINE­VER­SLAAFDE – GESPREKSVRAGEN

 3. ONGEHOORZAAMHEID

    TWEE ZONEN – GEHOORZAAM OF ONGEHOORZAAM?

    – NIET ALLEEN BIDDEN OM EEN NIEUW HART

     – DE EIGENWIJZE LANDBOUWER –

    SCHADELIJKE GEVOLGEN – NEEM ER ACHT OP –

    DE SCHOONHEIDSKO­NINGIN –  GESPREKSVRAGEN

 4. DE ZON­DE

    LIEFDE TOT DE ZONDE – GENEIGD TOT HET KWADE – AFBLIJ­VEN!

    – GESPREKSVRAGEN

 5. DE VERLEIDING

    NIET OPETEN! – SLACHTOFFER!? – BESTRIJD TOEGELATEN

    ZONDEN! – SLAVERNIJ OF VRIJHEID? – STAAN IN DE RUIMTE –

    VRIJHEID IN GEBONDENHEID – INNERLIJKE STRIJD –

    ONNO DE VERSLAAFDE – GESPREKSVRAGEN

 6. OPSTAND EN ZELFHANDHAVING VERLIEZEN!

    VOOR STRAF AFGEZET IN DE WOESTIJN – ONGELOVIGE

    ZELF­HANDHA­VING – ZOEK DE HEERE VROEG! – LAAT JE

    OVER­MEES­TEREN! – DE BELEGERDE HOOFDSTAD – KOMEN IN

    GODS WEG – NAäMAN DE SYRIëR –  EEN VERNEDERENDE WEG

     – GESPREKSVRAGEN

 7. WET EN EVANGELIE

    DE WET ALS TUCHTMEESTER – IN DE HANDEN VAN

    DE HEELMEES­TER – TIJDENS DE PINKSTERDAG –

    NIET DOOR GOEDE WERKEN – DE GEBROKEN VAAS

     – GESPREKSVRAGEN

 8. ZONDEN BELIJDEN

    DE GESTOLEN SKIELERS – SPIJT OF BEROUW? – EEN HARDE

    VADER EN EEN LIEFDEVOLLE MOEDER – CHRISTUS EN ZACHEUS –

    EEN BELEDIGDE LERAAR – EXCUSES AANBIEDEN!

    – GESPREKSVRAGEN

 9. OP DE WEG VAN DE BELOFTEN

    GAAN ROND JERICHO – RACHAB EN HET RODE KOORD –

    ISRAËL VOOR DE RODE ZEE – GA UIT STAD VER­DERF! –

    DE BELOFTE VAN DE RIJKE BUURMAN – DE GOEDE LANDHEER

    EN ZIJN BOEREN – GETROUWE DIENST­KNECHTEN

     – GESPREKSVRAGEN 

10. EEN GEOPENDE WEG

    EEN GEOPEND HART – OPWEKKENDE EN OPZOEKENDE LIEFDE –

    EEN AUTO-BOTSING DOOR EEN KIND – EEN KLEINE DIEF

    – WAGEN… EN WINNEN! – EEN GOEDERTIEREN KONING

    – EEN ONS VOORGESTELDE WEG  –  OM OP TE GAAN

     – CHRISTUS IS DE WEG!  –  CHRISTUS ALLEEN

     – GESPREKSVRAGEN

11. EEN VEILIGE SCHUIL­PLAATS

    VEILIG ACHTER HET BLOED – VEILIG IN EEN RODEKRUISAUTO –

    EEN ONVEILIG SPINNEWEB – SCHUIL ACHTER EEN VEILIG SCHILD!

    EEN BOSBRAND IN AFRIKA – VEILIG DOOR HET OFFER –

    HET REINIGEND BLOED – OM ONS TE GENEZEN –

    EEN MIDDEL TEGEN HET ZONDEVIRUS – GA OP DE GOEDE WEG…

     – GESPREKSVRAGEN