Presentatie: Voorlichting alcohol Zeeland

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoelang maakt alcohol ons blij?

Beperkt alcoholgebruik kan ons ontspannen. Het is gezellig, en dat hoeft niet verkeerd te zijn. Het is de overmaat die ons schaadt.

We kunnen worden gegrepen door de drank

Laat jezelf er niet door te pakken nemen. Wat blij is begonnen, kan verdrietig eindigen.

Je kunt aanklikken op de volgende Powerpoint:

Verslavingspreventie alcohol Sta Op Zorg

Na enkele glazen alcohol kun je een ontspannen en warm gevoel krijgen. Dat komt door verwijde bloedvaten en stijgende bloeddruk. Omdat natuurlijke remmingen worden verdoofd door alcohol, word je wat losser, praat je gemakkelijker en word je vrolijker. Het lijkt dat je positief wordt gestimuleerd, maar de schijn bedriegt.

 

Als je meer gaat drinken, kun je situaties minder goed beoordelen, vermindert je zelfkritiek en kun je in de war raken. Bij teveel alcohol in je bloed kun je zelfs bewusteloos raken of overlijden.
Na één keer te veel drinken kan er al een fikse ruzie ontstaan, en daarna volgt de kater. Je kunt onder invloed van alcohol een ongeluk krijgen.

Relaties met vrienden en familie kunnen stuklopen. Bij overmatig gebruik komen na verloop van tijd lichamelijke klachten.

Door het gebruik van teveel alcohol worden veel hersencellen gedood, terwijl de lever en alvleesklier onherstelbaar kunnen worden beschadigd. Het is slecht voor je maagwand. Je kunt een maagbloeding, maar ook hart- en vaatziekten krijgen.
Steeds vaker krijgen chronische alcoholisten het ongeneeslijke Korsakow-syndroom, waardoor ze kunnen vergeten waar ze zijn, welke dag het is, en wat ze gisteren hebben gedaan.

Is alcohol sterker dan vriendschap?

Je kunt door overmatig alcoholgebruik vrienden en vriendinnen verliezen. Alcohol komt als een vriend, die ons ontspannen en blij kan maken. Hij wordt echter ook ‘vijand nummer één’ genoemd.

We kunnen deze ‘vriendelijke vijand’ beter op afstand houden, voordat hij ons verdrietig maakt.

Een stoere drinker?

Voelt een jongere die wekelijks veel alcohol gebruikt, zich stoer? Denkt hij dat hij sterker is dan de drank?

Voelt hij zich vertrouwd met de fles? Vertrouwt hij erop dat de drank hem zal bemoedigen, rustiger zal maken, zal vertroosten? Voelt hij er zich veilig bij? Een ex-alcoholist zei dat hij vroeger zelfs hele verhalen tegen ‘zijn vriend’ het bierflesje vertelde.

Drinken we om ons beter te voelen?

Tegenwoordig zeggen ze: ‘Als het goed voelt voor jou, dan is het goed.’ Het gevoel is onze zwakste ingang. Het gevoel kan in combinatie met alcohol het ‘denken en willen’ uitschakelen.

Als je jong bent, heb je misschien wel het gevoel dat sterker bent dan alcohol.

LATEN WE HET UITTESTEN:
Als je regelmatig drinkt, mag je de volgende test voor jezelf invullen met ‘waar of niet waar’. Hier komen de vragen:
1. De volgende morgen weet ik nog hoeveel ik na een avond stappen heb gedronken.
2. Ik ga maar zelden over mijn eigen alcoholgrens heen.
3. Ik maak net zo gemakkelijk contact of ik nu wel of niet heb gedronken.
4. Ik kan net zo goed wel eens een paar weken helemaal geen alcohol gebruiken.
5. Bij het drinken let ik erop dat veel alcohol slecht is voor mijn gezondheid.
6. Bij het drinken zorg ik er altijd voor dat ik geen black-out krijg.
7. Ik drink minder als ik de volgende dag school heb of naar mijn werk moet.
8. Ik rijd nooit onder invloed met een voertuig (ook niet met een scooter of fiets).

Als je 0 keer ‘niet waar’ hebt ingevuld, ben je sterker dan drank. Als je tot 3 keer ‘niet waar’ hebt ingevuld, ben je ’ meestal sterker’. Bij 4 of 5 keer ‘niet waar’ lijkt het erop dat alcohol je de baas is. Probeer dan terrein terug te winnen.

Een alcoholist noemde alcohol

 ‘een sluipmoordenaar’

Als je 6 keer of meer ‘niet waar’ hebt ingevuld, is de alcohol heel wat sterker.

Wat kan verslaving met je doen?

Verslaving en de gevolgen komen herkenbaar naar voren in het volgende animatiefilmpje (dat je kunt aanklikken):

Wat vind je van dit tekenfilmpje? Denk er samen even over na. Hoe kun je voorkomen dat het zover komt? Is er nog een weg terug?

***

Hieronder volgt een PowerPoint-presentatie van onze voorlichting:

De afbeeldingen zijn te gebruiken voor een powerpointpresentatie. Als je ze aanklikt, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je daarna weer terug, zodat je de volgende dia kunt aanklikken.

Zoek naar geestelijke vervulling!

Voor iedere maaltijd met onze gasten in het inloophuis, Badhuisstraat 60 in Vlissingen, houden we een korte toespraak vanuit de Bijbel, een aanmoedigend woord, waarbij er regelmatig ook iets wordt uitgebeeld. Daarbij zingen we ook vaak een geestelijk, opwekkend lied, met begeleiding.
Op 13 mei van een vorig jaar ging het over ‘word vervuld’. Dat past bij Pinksteren.
Daarbij werd met twee flacons uitgebeeld wat wordt geleerd in Efeze 5:18. Ik heb het daarna met een foto en tekst verwerkt, zoals je ziet op de afbeelding.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lees de teksten die op de 3 flacons staan vermeld
Waarin herken je jezelf?

Wat doet sterke drank met je? De alcoholisten en ex-verslaafden onder de aanwezigen weten dat wel.
Wat doet de vervulling met de Geest met je? Gelovige ex-verslaafden weten het grote verschil.

We zongen erbij: Opwekking 343: ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart…’ en Opwekking 256: ‘Jezus Christus, ik aanbid U (…) vul mij met Uw Geest.’
Er werd enthousiast op gereageerd.
Wat een dankbaar werk in het inloophuis!

Kom ook eens langs om gratis wat te drinken…
en te praten over het levende water!

Sta op en laat je redden

Hieronder volgt een PowerPoint-presentatie en tekst over verslaving, depressie, de weg naar herstel en het geloof in Jezus Christus.

dorst 11a kleiner

dorst 12b

dorst 13cdorst 14ddorst 15edorst 16fdorst 17g

 

Vrijgekocht uit de kooi van de boze kweller

Ken je de gelijkenis van de papegaai die door een wreedaard in een kooi was gelokt? De sadist begon vervolgens de mooie veren uit de arme vogel te plukken.

kom 24n

De wrede dierenbeul bleef maar doorgaan om het ongelukkige dier te kwellen. Op den duur verkeerde de vogel in een uiterst erbarmelijke toestand.

kom 25o

Vervolgens kwam er een dierenvriend op bezoek bij de wreedaard. Hij zag het gekwelde dier in de kooi liggen en vroeg de eigenaar of hij de vogel kon kopen. Omdat er niets meer was te plukken van de kale papegaai, en hij er toch nog wel een slaatje uit wilde slaan, gaf hij uiteindelijk toe om de vogel duur te verkopen.

kom 26p

De dierenvriend betaalde de hoge prijs en nam de vogel mee naar zijn eigen huis. Daar heeft hij de papegaai zo goed mogelijk verzorgd. Het dier is uiteindelijk helemaal hersteld. Zijn veren groeiden weer uit en de vogel kon weer vliegen. De papegaai hoefde echter niet in een kooi, maar mocht vrijuit rondvliegen, zowel binnen als buiten het huis. De dankbare vogel bleef uit liefde tot de redder zoveel mogelijk in de buurt van de goede man en leefde nog lang en gelukkig.

kom 28r

Denk na over de volgende vragen:

1. Waarom lijkt het verhaal op de boodschap van de Bijbel en het Evangelie?

2. Hoeveel heeft Jezus heeft er voor over gehad om Zijn volgelingen vrij te kopen?

3. Wat herken je ervan in je eigen leven?

4. Hoeveel ben je waard voor iemand die je geestelijk kaal plukt?

***

Zwerveling, kom naar huis!

Ben je nog afgedwaald, ver van het Vaderhuis, o weet, de poort blijft openstaan. Zwerveling, kom naar huis! Ben je weer een verloren zoon of dochter geworden? Het is dan nog is het niet te laat voor jou. Ik laat nu het aangepaste lied van J. Buurman voor jou volgen (het refrein komt op het laatst):

Jij die van God bent afgedwaald, ver van ‘t Vaderhuis,

o weet, de poort blijft openstaan. Kom, o kom naar huis!

Want alzo lief had God deze aarde, dat Hij zond Zijn Zoon,

opdat een ieder die gelooft, door Hem wordt gespaard.

***

O allen, zo vermoeid, beladen Jezus geeft je rust.

Wie tot Hem komt, werpt Hij niet uit.

Kom, je moet nu gaan!

Het leven hier is slechts een zucht, in de eeuwigheid.

Als Jezus komt, dan is ‘t te laat. Kom, ‘t is nu jouw tijd!

***

Kom naar huis! Kom naar huis!

Zwerveling, kom naar huis!

Een plaats is ook voor jou bereid,

in het Vaderhuis!

***

Voorlichting en preventie Sta Op Zorg

Voor scholen, (kerkelijke) verenigingen, opvoeders en hulpverlenende organisaties in Zeeland

Sta Op Zorg biedt christelijke verslavingszorg in Zeeland. Daarnaast biedt Sta Op Zorg ook hulp aan ouders en partners. We geven voorlichting, preventie op scholen, verenigingen en kerkelijke gemeenten, om verslaving te voorkomen.

Sta Op Zorg is een onderdeel en poli van De Hoop ggz in Dordrecht. Zie voor verdere informatie: www.staopzorg.nl. 

Missie

Sta Op Zorg wil kinderen, jongeren, jeugdwerkers en opvoeders voorlichten in de verslavingspreventie en verslavingszorg. Denk hierbij aan vroegtijdige bescherming en weerbaarheidstraining, en het geven van inzicht in een gezonde opvoeding en levensstijl.

De medewerkers en professionele hulpverleners bij Sta Op Zorg streven er naar om samen met opvoeders, kerken en scholen de problemen te herkennen en te voorkomen.

Visie en samenwerking

Sta Op Zorg heeft een christelijke identiteit. Wij zoeken naar samenwerking met hulpverlenende organisaties, scholen, kerken en plaatselijke gemeenten.

Voorlichting en preventie

We geven voorlichting, presentaties en workshops op het gebied van verslavingspreventie. Denk hierbij aan media, internet, games, roken, alcohol en drugs.

De ex-verslaafden en ervaringsdeskundigen geven dan hun getuigenis.

Ze vertellen over de oorzaken en het ontstaan van hun verslaving(en), over de ernstige gevolgen en over hun herstel.

Adresgegevens: 

Sta Op Zorg

Badhuisstraat 28

4381 LS Vlissingen

www.staopzorg.nl

Tel. 0118-411193

 

Nodig ons uit

We geven in Zeeland voorlichting, workshops en preventielessen op scholen en kerkelijke verenigingen. Uit onderzoek is gebleken dat er relatief veel overmatig alcoholgebruik is onder jongeren in Zeeland, zelfs onder de jongere tieners. Daarbij komt het veelvuldig gamen, internetverslaving, het onbeschermd kijken naar porno en onverantwoorde media.

De laatste tijd komt drugs- en alcoholgebruik ook steeds meer onder de christelijke en reformatorische jongeren voor. Daarom is het nodig dat ze vroegtijdig worden gewezen op de gevaren en ernstige gevolgen van het gebruik van verslavende middelen.

We delen de zorg met de kerken en scholen. Graag willen we samen met kerkenraden en schoolleiders zoeken naar de juiste signalering en preventie.

Vaak wordt het gebruik te laat gesignaleerd. U kunt bij ons terecht voor vroegsignalering, professionele hulp en nazorg.

Door middel van voorlichting wil Sta Op Zorg opvoeders bewust maken van de leef- en belevingswereld van jongeren en informeren over verslavende middelen en het voorkomen van verslaving. U kunt ons uitnodigen op jeugdverenigingen, vrouwenverenigingen en speciale gemeentesamenkomsten.

Tijdens de voorlichtingssamenkomsten en workshops werken we met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden), die hun getuigenis geven.

Wilt u ons voor een preventiebijeenkomst of een workshop uitnodigen?

U kunt dan met ons contact opnemen via

info@staopzorg.nl of tel. 0118-411193.