Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 2

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

De weg naar herstel

Samen lezen Psalm 23

Opdrachten voor in de grote groep:

1. Wat spreekt je aan in deze Psalm? Waarom?

2. Beantwoord deze Psalm aan iets waar je behoefte aan hebt? Probeer dat eens om de beurt met één of enkele woorden te benoemen.

Jezus is de goede Herder

In Psalm 23 en Johannes 10 gaat het over de goede Herder, Die de vermoeide schapen accepteert en verzorgt. Beluister maar eens in het lied van Sela hoe goed het is om een schaap van de goede Herder te zijn:

YouTube-video Mijn Herder | Sela

Wat Jezus als goede herder voor ons betekent en kan doen, komt naar voren in het mooie lied van Marcel & Lydia Zimmer (in het terugkerende refrein en de coupletten):

Refrein:
De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder 

Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij

Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer 

Uw goedheid en uw liefde, Heer 
volgen mij altijd 
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid

Via de volgende link kun je het lied beluisteren:

Ben je wel geliefd?

Theo Wendt van Stichting De Hoop leert ons in het boekje ‘Wie ben je?’ over eigenwaarde: ‘De definitie van eigenwaarde is voor mij dat ik er mag zijn, dat ik geliefd ben door de ander. Voor mij is de Ander allereerst God. Hij heeft mij bij mijn naam geroepen, ik ben van Hem. Dat is voor mij het fundament van mijn leven.’  Theo vertelt verder over zichzelf: ‘Ook door mijn ouders, broers en zussen heb ik ervaren dat ik er mag zijn. Ook al ben ik dan op sommige gebieden onzeker. Ik weet wel waar mijn waarde ligt.’

Hij legt uit: ‘Iedereen heeft het nodig om geliefd te zijn, om iemand te hebben die je ziet zitten. Iemand tegen wie je kunt zeggen wat je voelt en denkt en bij wie je de ruimte krijgt om te zijn zoals je bent.’

(Bron: Wie ben je? Ontdek je eigenwaarde in Christus)

Ga nu uiteen in de kleinere discussiegroepjes

3. Opdrachten bij het lied van Marcel en Lydia Zimmer:

a. Schrijf op of onthoud wat je het meest aanspreekt in dit lied.

b. Deel het daarna met elkaar in de hele groep.

Opdrachten bij tekst Theo Wendt:

4. Wat vind je van de woorden van Theo Wendt als je kijkt naar je eigen levensverhaal?

5. Weet je daarbij wat je hebt gemist en gevonden?

Het is zonde als we het doel missen

Antwoorden op de diepe en pijnlijke levensvragen kunnen we vinden in de Bijbel. Eenzaamheid, verdriet, beschadiging en gemis zijn er door de zonde.

Zonde betekent letterlijk: ‘Je doel missen’. Welk doelen had je vroeger voor ogen? Zijn je dromen in rook opgegaan? Komt het door anderen, of heb je zelf ook gefaald? Waren het gemiste kansen?

Het is zonde als je niet tot je doel of goede bestemming komt. Hoe wil je jouw levensdoel nu nog bereiken?

6. Geef eens een reactie op de tekst over ‘je doel missen’.

Ben je een afgedwaald of verdwaald schaap?

In Psalm 119:176 wordt eerlijk toegegeven: ‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap.’

   

7. Ben je een afgedwaald en verdwaald schaap geweest?

8. Voel je jezelf een beetje als het afgewezen zwarte schaap?

Jezus zoekt ons

Jezus is als de goede Herder op zoek naar verloren schapen. We lezen over Hem in Mattheüs 9:36: ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.’ Derek Prince schrift erbij in zijn boekje over afwijzing: ‘Dat is nou precies, hoe jij je misschien op dit moment voelt: vermoeid, gekwetst, gefrustreerd, terneergeslagen, angstig, bezorgd of opgebrand. Jezus ziet jou, precies zoals Hij de scharen zag. En Zijn hart gaat naar je uit. Hij is bewogen met je en Hij verlangt ernaar je te genezen, daar waar je de diepste pijn hebt.’

9. Geef er eens een reactie op.

10. Wat denk je van de volgende zinnen uit een mooi lied?

‘Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden…

kom tot Uw doel met een ieder van ons’

Je kunt jezelf afvragen:

a. Waardoor heb ik het doel gemist dat ik had kunnen bereiken?

b. Waarom blijf ik nog steeds vastzitten aan mijn verleden?

c. Wat kan er veranderen?

d. Hoe kan ik op de weg naar herstel komen?

e.Wat leert de Bijbel mij over deze zaken?

f. Hoe kan het Evangelie van Jezus Christus mij uithelpen?

11. Welke vragen hierboven houden je wel bezig? Waarom?

 

Samen lezen  Lukas 15:1-7, Johannes 10:1-18 en 10:27-29

12. Welke vraag heb je als huiswerk opgeschreven over de tekstgedeelten?

13. Wat denk je van het verloren schaap?

14. Wat denk je van de goede Herder?

Onderling gebed

 

Afsluiting samenkomst

Laat je aanmoedigen door het volgende bemoedigende lied van Sela. De tekst hieronder is van Hans Maat. Het lied kun je beluisteren via de link.

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Mogelijkheid tot nazorg