Het levensverhaal van Cassie over zijn verslaving, herstel en geloof

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hij vertelt in zijn getuigenis: ‘God alle eer dat ik nog leef’, en geeft aan: ‘Verslaving overwinnen moet je volledig willen, voor de helft gaat niet.’

Cassie op de Boulevard in Vlissingen. Hij is medewerker in het inloophuis van Sta Op Zorg.

Cassie op de Boulevard in Vlissingen. Hij is ervaringsdeskundige bij Sta Op Zorg.

In dit getuigenis vertelt Cassie (65 jaar in 2019) over zijn leven en de behandeling bij De Hoop en Sta Op Zorg, die inmiddels succesvol is afgerond. Hij is daarna ervaringsdeskundige geworden bij Sta Op Zorg. Cassie is meer dan een jaar gastheer geweest achter de balie in het inloophuis. Nu geeft hij nog als ervaringsdeskundige en ex-verslaafde zijn getuigenis bij verslavingspreventie en tijdens voorlichtingssamenkomsten vanuit Sta Op Zorg. Wij doen dit op scholen en op (kerkelijke) verenigingen.

U kunt ons uitnodigen op uw school of vereniging. Bij Sta Op Zorg hebben we genoeg ervaringsdeskundigen en gasten die hun getuigenis kunnen geven. Zij kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe ze op de weg naar herstel zijn gekomen. Zij worden dan geïnterviewd over de oorzaken, gevolgen en het herstel. Het gaat daarbij over allerlei verslavingen, trauma’s en depressies.

***

Momenteel is Cassie als werknemer in dienst bij de christelijke organisatie MGB in Vlissingen, waar hij ook (ex-)verslaafden begeleid. Hij is als ervaren verpleegkundige kundig als het gaat om lichamelijke klachten en medicijngebruik bij de cliënten die hij heeft. Bij MGB kan hij nu nuttig zijn bij de maatschappelijke dienst- en hulpverlening en opvang van mensen die dit nodig hebben.

Op zoek naar christelijke hulpverlening kwam Cassie een aantal jaren geleden terecht bij Sta Op Zorg. Hij kampte met een ernstige alcoholverslaving. Als oorzaak voor zijn verslaving geeft hij zijn echtscheiding aan, met de jarenlange afwijzing en de problemen die daaruit voort gekomen zijn. Dit is voor hem de aanleiding geweest om te gaan drinken en alles te verzachten. De meeste verslaafden willen hun emotionele pijn en geestelijke ellende verdoven. Is het verdovingsmiddel daarbij op den duur niet erger dan de kwaal?

Aan de overkant van de Westerschelde liggen Zeeuws-Vlaanderen en België, waar hij als verpleegkundige heeft gewerkt, maar ook verslaafd is geraakt aan alcohol.

Aan de overkant van de Westerschelde liggen Zeeuws-Vlaanderen en België, waar hij als verpleegkundige heeft gewerkt… maar ook verslaafd is geraakt aan alcohol.

Cassie verklaart:

‘Ik dronk nooit, maar toen ik door  iemand een klein glaasje witte wijn aangeboden kreeg, is het begonnen.’

Vanaf dat moment is hij regelmatig alcohol gaan drinken. In het begin kon hij in zijn werk als verpleegkundige goed functioneren, dit ging een aantal jaren goed, maar langzamerhand nam het alcoholgebruik steeds meer toe. Dit ging tot hij op een punt kwam dat hij besefte dat hij een probleem had.

Op een gegeven moment was het zo erg dat hij zichzelf in coma dronk. Cassie wilde hoe dan ook ophouden met drinken en heeft veel pogingen zelf gedaan om ermee te stoppen, maar alléén lukte hem dit niet.

‘Ik heb geroepen tot God:

Heere, help mij, dit komt zo niet goed!’

Cassie vervulde zijn functie als verpleegkundige terwijl hij thuis dronk. Op het werk was hij nuchter, want daar zorgde hij wel voor. Ook bij familie en vrienden dronk hij minimaal, maar eenmaal thuis dronk hij stevig door. Via patiënten op het werk hoorde hij over Sta Op Zorg. Collega’s en familie hadden het in eerste instantie ook niet in de gaten dat hij kampte met een drankprobleem, zo vertelt Cassie: ‘niemand wist het, of vermoede iets, alleen ik en God wisten het’.

Langzaam maar zeker gaat het steeds minder met Cassie. Hij gaat meer drinken, minder eten. Zijn lichamelijke verzorging ging achteruit en sociale contacten onderhoudt hij nauwelijks meer.  Prestaties op het werken gaan ook minder. Toch blijft hij proberen de schijn op te houden en te ontkennen dat er iets aan de hand was.

Hij verkeerde in de duistere tunnel van verslaving, op zoek naar verlichting.

Hij verkeerde in de duistere tunnel van verslaving, op zoek naar verlichting.

Dit alles gaat door tot Cassie op een dag bepaald werd door een stem die hij hoorde, en die stem zei :

‘Cassie kom met je geheim naar buiten en laat jezelf behandelen,

daarna zal jij in staat zijn om mensen met een alcoholprobleem te helpen’.

Cassie besefte dat die stem wel van God moest zijn, als antwoord op zijn hulpgeroep. Toen heeft hij besloten zijn familie, vrienden en collega’s op de hoogte te brengen.

Zijn geheim moest aan het licht komen. Toen hij eenmaal tevoorschijn kwam met zijn duistere geheim, kwam hij in het licht, en op den duur ook op de weg naar herstel.

Zijn geheim moest aan het licht komen. Toen hij eenmaal tevoorschijn kwam met zijn duistere geheim, kwam hij in het licht… en op den duur ook op de weg naar herstel.

Hij geeft aan: ‘Wat betreft mijn werk, het was einde verhaal toen ik aangaf dat ik kampte met een alcoholverslaving, daardoor kwam ik thuis te zitten en kreeg ik meer vrije  tijd. Daardoor ben ik nog meer gaan drinken.’

Hij dronk zich in een coma

In die tijd gaat het steeds minder met Cassie. Hij sloot zichzelf zoveel mogelijk op. Hij was toch al graag alleen, wat ook te maken heeft met zijn autisme. Op een dag is Cassie in het weekend in coma gevonden door zijn broer en zus. Deze waren erg geschrokken toen ze Cassie zo aantroffen, want zij dachten aanvankelijk dat hij overleden was, omdat hij niet meer bewoog en ze hem ook niet wakker konden schudden. Pas na ongeveer 30 minuten kwam er weer beweging in zijn lichaam. Vervolgens gingen alle toeters en bellen rinkelen en is hij via de H.A.P. na het weekend versneld opgenomen bij de Hoop in Dordrecht.

Cassie vertelt: ‘Ik had erg last van afkickverschijnselen, erg trillen en overal pijn door het niet meer drinken van alcohol. Mijn detox was een echte hel.’ Hij is in die tijd erg bemoedigd door de psalmen, die spreken over Gods nabijheid in benauwdheden.

Cassie raakte de goede koers in zijn leven kwijt, en dreigde te verdrinken in zijn alcohol. Gelukkig kwam de reddingsboot nog net op tijd. Die heeft hem in de veilige haven geloodst.

Cassie raakte de goede koers in zijn leven kwijt, en dreigde te verdrinken in zijn alcohol. Gelukkig kwam de reddingsboot nog net op tijd. Die heeft hem in de veilige haven geloodst.

In behandeling bij De Hoop en Sta Op Zorg

Cassie is 8 maanden opgenomen geweest bij De Hoop in Dordrecht.  Het gaat nu goed en is meer dan 5  jaar clean (in 2019). Hij kreeg aansluitend als nazorg  ambulante gesprekken bij Sta Op Zorg en nam vervolgens ook deel aan de Ambulant Plus groep. Deze groep kwam twee dagdelen in de week bij elkaar en kreeg training van een hulpverlener van Sta Op Zorg. Cassie geeft aan erg tevreden te zijn met de behandeling die hij ontvangen heeft van Sta Op Zorg.

Tijdens de behandelgesprekken, was er aandacht voor zijn autisme, persoonsvorming, assertiviteit, sociale vaardigheden, emotieregulatie, 12 stappen training en hoe om te gaan met trekmomenten, moeilijke momenten (risico situaties) e.d.  Omdat deze cursus makkelijk in praktijk te brengen is, heeft Cassie geleerd hoe hij met moeilijke situaties kan omgaan. Hij hoopt nooit meer drank aan te raken.  Hij verklaart:

‘Ik heb geleerd dat verslaving een bepaalde macht is die je beheerst.  Daarvan kun je werkelijk alleen verlost worden door de kracht van de Heere Jezus.’

Hij merkt verder op: ‘Behandeling van Sta Op Zorg gaat in vergelijking met andere organisaties dieper en is anders. Er komt meer bij kijken doordat er hulp wordt verleend vanuit een christelijke visie.’  Alles gebeurd stap voor stap en als je even een stap terug wilt doen om het bijvoorbeeld beter te begrijpen, kan dat. Cassie: ‘Tijdens de behandeling heb je ups en downs. Bij Sta Op Zorg wordt er voor je gebeden als je dat wilt en dat heb ik ervaren als erg waardevol.‘

Op dit moment heeft Cassie zelden trekmomenten en als het gebeurt kan hij er goed mee omgaan, want dat heeft hij geleerd. Hij kan in de supermarkt de schappen met wijn of andere drank passeren, zonder daar trek van te krijgen. Hij geeft aan:

‘Ik drink op dit moment helemaal geen alcohol meer

en wil dat ook zo houden.’

Cassie is nu 2,5 jaar clean en is meer dan een jaar geleden als vrijwilliger gestart bij Sta Op Zorg. Hij werkt in het inloophuis van Sta Op Zorg, en staat daar als gastheer achter de balie.

Cassie vindt het fijn om als gastheer achter de balie te staan... om te ontvangen en uit te delen.

Cassie vindt het fijn om als gastheer achter de balie te staan… om te ontvangen en uit te delen.

Het is goed voor gelovigen om uit te delen van wat ze zelf hebben ontvangen. De laatste stap van de Stay Clean methode is stap 12, waarin de herstellende (ex-)verslaafden verklaren en proclameren:

‘Nu God ons bewust heeft gemaakt van deze principes,

maken we onszelf beschikbaar

om door Hem gebruikt te worden in de levens van anderen.’

Een belangrijk hoogtepunt van ‘clean blijven’ en volharden ligt dus in het dienstbaar zijn voor anderen. Als ervaringsdeskundige kun je daarin vreugde en voldoening vinden. Je ziet dat zeker ook bij Cassie. Hij gebruikt zijn ervaringskennis in de verpleegkunde en verslavingszorg in het helpen van noodlijdende gasten en verslaafden.

Cassie en stagiaire Leontien bij de balie van het inloophuis.

Cassie en stagiaire Leontien bij de balie van het inloophuis.

Verder geeft hij als ervaringsdeskundige zijn getuigenis tijdens preventiesamenkomsten en voorlichtingen van Sta Op Zorg op scholen, verenigingen en kerkelijke samenkomsten. Hij wil graag werken voor God in Zijn Koninkrijk. Zijn ervaringsdeskundigheid en zijn verpleegkundige achtergrondkennis wil hij inzetten om anderen te wijzen op het gevaar van alcohol en ze er  voor te beschermen.

Huib, Cassie en Erwin als ervaringsdeskundigen Sta Op Zorg en inloophuis na de voorlichting tijdens een kamp van een jeugdvereniging te Burgh-Haamstede in 2016.

Huib, Cassie en Erwin als ervaringsdeskundigen Sta Op Zorg en inloophuis na de voorlichting tijdens een kamp van een jeugdvereniging te Burgh-Haamstede in 2016.

Verder zegt Cassie: ‘Een verslaving heeft een plaats gekregen in je hart en daarom handel je ernaar. Om het uit je hart weg te krijgen moet je het gaan haten, dan zal het uiteindelijk weggaan. Dat is wat ik geleerd heb uit tal van getuigenissen van mensen die bevrijd zijn van gelijk welke verslaving.’

Hij weet aan te wijzen waar de problemen zitten bij het vluchtgedrag en de klachten. Hij kan de vinger bij de zere plek leggen.

Hij weet aan te wijzen waar de problemen zitten bij het vluchtgedrag en de klachten. Hij kan de vinger bij de zere plek leggen.

‘Ik ben De Hoop in Dordrecht en Sta op Zorg in Vlissingen erg dankbaar voor alles wat ze mij hebben geleerd en wat ze voor mij hebben betekend.’ Cassie verklaart ons als ervaringsdeskundige:

Bewaar je hart boven al wat te bewaren is.

Ik kwam er zelf niet uit, alles dankzij God! 

Hij kan je als bemoedigende tekst aan je doorgeven Psalm 22:25: ‘Want hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende van de ellendige en Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord toen hij tot Hem riep.’

In de nieuwsbrief van Sta Op Zorg van augustus 2015 stond een verslag en het getuigenis van Cassie.  Wilt u doorpraten over het verhaal van Cassie, neem dan gerust contact op met Sta Op Zorg 0118-411193.

***

In het verhaal van Cassie zie je wat de opname en behandeling bij verslavingszorg en De Hoop GGZ  in Dordrecht onder de zegen van God kan uitwerken.  

Cassie is geruime tijd in behandeling geweest bij De Hoop. Daarna is hij in de ambulante nazorg bij Sta Op Zorg en ook door de geestelijke en pastorale hulp verder geholpen op de weg naar herstel en geloofsgroei.

Info en aanmelding Sta Op Zorg

Voor verdere info en aanmelding kunt u bij Sta Op Zorg terecht via telefoonnummer  0118-411193 of info@staopzorg.nl. Zie verder: www.staopzorg.nl.