Opwekking tot geloof

 

BOEK: LAAT JE REDDEN 

Copyright (C): Jan A. Baaijens,  Laat je redden! www.pastoralehulpverleningjongeren.nl

BOEK: BEN JIJ OOK EEN DISCIPEL  

Copyright (C): Jan A. Baaijens, Ben jij ook een discipel? www.pastoralehulpverleningjongeren.nl

__________________________________________

Introductie Laat je redden! 

Uit onderzoek is gebleken dat tieners de aanbieding en uitleg van het Evangelie vaak niet kunnen begrijpen. Het is onze plicht om ze de waarheid zo duidelijk mogelijk voor te stellen. Ze moeten de waarheid leren verstaan, om door de waarheid te mogen worden vrijgemaakt (zie Johannes 8:32).

In dit boek worden jongeren op een bijzondere wijze benaderd met de boodschap van het Evangelie. Zelfs de jongere tieners kunnen de vele voorbeelden en verhalen begrijpen.

In godsdienstlessen is gebleken dat de voorbeelden leerlingen van 12-14 jaar aanspreken, terwijl ze daarbij de geestelijke les veelal begrijpen. Het boek is eigenlijk geschreven voor tieners. Ouders en opvoeders kunnen met behulp van dit boek kinderen en jongeren onderwijzen in de leer van de Bijbel.

Dit confronterende boek is ook gericht tot de oudere jeugd. Het is eigenlijk bedoeld voor allen die de weg willen weten naar het eeuwige geluk. We hopen dat de Heere deze “wegwijzer” zal willen gebruiken tot Zijn eer en tot zegen van jongeren en ouderen.

J.A. Baaijens (1956) is godsdienstdocent. Eerder zijn van hem voor en over jongeren uitgegeven: Jeugd op de puinhopen, De jonge Onderzoeker, Verleidende machten, Jeugd in de branding.

  

Inhoudsopgave Laat je redden! 

EEN GIDS

ZOEK EEN BETROUWBARE GIDS! – LAAT JE NIET VERLEIDEN!

DE SCHATKAART

LAAT JE REDDEN!

EEN KIND IN EEN BRANDEND HUIS – DE NODIGENDE ARTS –

WELMENENDE NODIGINGEN – KOM NIET TE LAAT!

EEN GETROUW WOORD

GRATIS KRIJGEN

(VER)WACHTENDE BEDELAARS

HET WOORD, HET LEVEN EN HET LICHT

HET WOORD – DE EIGENWIJZE BERGBEKLIMMER

HET LEVEN

LEVEND WATER – STROMEN VAN ZEGEN – ONGELOOF EN

ONGEHOORZAAMHEID – HARDE EN STEENACHTIGE GROND –

VERGIFTIGDE GROND – HEILIGE WATEREN

HET LICHT

EEN SCHIJNEND LICHT AFGESCHERMD –

LAAT HET LICHT BINNENSCHIJNEN! – DE JONGEN IN DE PUT 

VERSCHILLENDE BEKERINGSWEGEN

WEDERGEBOORTE – WELKE UITWERKING? – STRIJD TEGEN DE ZONDE

NIET RUSTEN BUITEN CHRISTUS!

DE KOPEREN SLANG – ROOD SAP OP DE VLOERBEDEKKING –

REINIGING VOOR RODE ZONDAREN

EVANGELIE IN SODOM

EEN REDDENDE HAND

OPOFFERENDE LIEFDE – HET OFFER VAN DE BRUGWACHTER

GEBRUIK DE ONTVANGEN TALENTEN!

LIJDELIJKHEID – EEN BEEN GEBROKEN… –

EEN FATAAL DENKBEELD – VIJF MANNEN DOOR HET IJS GEZAKT

MUITERIJ OP EEN SCHIP

DE WIL VAN GOD

EEN HUILEND KIND – EEN DISCRIMINERENDE BAAS

ALLES VERLATEN OM JEZUS TE VOLGEN!

EEN VIS IN EEN VERVUILDE VIJVER –

LOSLATEN OM GERED TE KUNNEN WORDEN! –

TE ZWARE MENSEN IN HET WATER – JE GELD OF JE LEVEN!

GOD ZOEKT HET VERLORENE

EEN BLIJDE BOODSCHAP – GOD ZOEKT ONS TE BEHOUDEN –

DOOR LICHT GAAT DE BLOEM OPEN

HET VERLOREN SCHAAP

SCHUWE SCHAPEN OP EEN EILAND – ONGEHOORZAME SCHAPEN –

EEN SCHAAP MET EEN GEBROKEN POOT – DE ZOEKENDE HERDER –

HET VOGEL­TJE DAT DE TOEVLUCHT NAM

KLOPPEND AAN DE DEUR VAN HET HART…

“GEBOEID” DOOR EEN SPANNEND BOEK – EEN LEKKENDE REGENPUT –

DE KLOPPENDE HUISBAAS – EEN DODELIJK MISVERSTAND –

EEN BLIJDE BOODSCHAP VOOR BALLINGEN

GEVONDEN!

OP EEN ROTS GEWORPEN… –

REDDING, GENEZING EN BLIJDSCHAP

__________________________________________ 

Introductie Ben je ook een discipel?

Hoe word je een leerling en volgeling van de Heere Jezus?

In dit boek worden jongeren op een bijzondere wijze bena­derd met de heilzame boodschap van Gods Woord. Uit ervaring is gebleken dat de vele vergelijkin­gen en voor­beeldverhalen zelfs de jongere tieners aanspreken. Er is getracht hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun leef- en denkwereld. 

In dit boek wordt aan jou uitgelegd hoe je een echte discipel of leerling van de Heere Jezus Christus wordt. Je wordt uitgenodigd en opgeroepen om tot een genadig God te gaan, in de geopende weg die Hij je in Zijn Woord voorstelt. Je mag gaan op Zijn beloften, en komen zoals je bent, om door Gods genade voor eeuwig te worden gered. Achter het verzoenend bloed van Christus is er een veilige schuilplaats voor jongeren en ook ouderen – jullie worden aangespoord om door het geloof daarheen te vluch­ten… 

Bij de 11 hoofdstukken zijn gespreksvragen gevoegd voor bijbelstudie en verdere doordenking.

Tekst op het kaft van de uitgave van uitgeverij Groen in 2000:

‘Volg Mij’. Zet deze uitspraak van Jezus jou ook vaak aan het denken?

‘Volg Mij’. Vind jij het moeilijk om Jezus te volgen?

‘Volg Mij’. Denk je dat Jezus ook jou roept?

In dit boek zoekt Baaijens, samen met jou, een weg in het leven. Veel voorbeelden uit het dagelijks leven zul je herkennen. De auteur zet je aan het denken over de rijkdom van het discipelschap. Daarnaast schetsthij een beeld (van het gevaar) van de zonde. Ook laat hij zien hoe veilig de weg is achter Jezus Christus aan.

De gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstuk geven een aanzet om er met anderen over te praten, om het discipel-zijn te leren en het in praktijk te brengen. 

J.A. Baaijens (1956) is godsdienstdocent en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

 

Inhoudsopgave Ben jij ook een discipel?

1. JE WORDT GENO­DIGD

    HET VULKAAN-EILAND – DE HEERE IS NOG NABIJ – EEN KIND

    DAT Z’N MOEDER NIET KON HERKENNEN – REAGEREN EN KOMEN –

    GESPREKSVRAGEN

 2. EEN UITNODIGING TOT GODS GENADEVERBOND

    REFORMATORISCHE GELOOFSLEER –

    DE ARTS EN DE HEROINE­VER­SLAAFDE – GESPREKSVRAGEN

 3. ONGEHOORZAAMHEID

    TWEE ZONEN – GEHOORZAAM OF ONGEHOORZAAM? – NIET ALLEEN

    BIDDEN OM EEN NIEUW HART – DE EIGENWIJZE LANDBOUWER –

    SCHADELIJKE GEVOLGEN – NEEM ER ACHT OP –

    DE SCHOONHEIDSKO­NINGIN –  GESPREKSVRAGEN

 4. DE ZON­DE

    LIEFDE TOT DE ZONDE – GENEIGD TOT HET KWADE – AFBLIJ­VEN!

    – GESPREKSVRAGEN

 5. DE VERLEIDING

    NIET OPETEN! – SLACHTOFFER!? – BESTRIJD TOEGELATEN

    ZONDEN! – SLAVERNIJ OF VRIJHEID? – STAAN IN DE RUIMTE –

    VRIJHEID IN GEBONDENHEID – INNERLIJKE STRIJD –

    ONNO DE VERSLAAFDE – GESPREKSVRAGEN

 6. OPSTAND EN ZELFHANDHAVING VERLIEZEN!

    VOOR STRAF AFGEZET IN DE WOESTIJN – ONGELOVIGE

    ZELF­HANDHA­VING – ZOEK DE HEERE VROEG! – LAAT JE

    OVER­MEES­TEREN! – DE BELEGERDE HOOFDSTAD – KOMEN IN

    GODS WEG – NAäMAN DE SYRIëR –  EEN VERNEDERENDE WEG –

    GESPREKSVRAGEN

 7. WET EN EVANGELIE

    DE WET ALS TUCHTMEESTER – IN DE HANDEN VAN

    DE HEELMEES­TER – TIJDENS DE PINKSTERDAG –

    NIET DOOR GOEDE WERKEN – DE GEBROKEN VAAS –

    GESPREKSVRAGEN

 8. ZONDEN BELIJDEN

    DE GESTOLEN SKIELERS – SPIJT OF BEROUW? – EEN HARDE

    VADER EN EEN LIEFDEVOLLE MOEDER – CHRISTUS EN ZACHEUS –

    EEN BELEDIGDE LERAAR – EXCUSES AANBIEDEN! – GESPREKSVRAGEN

 9. OP DE WEG VAN DE BELOFTEN

    GAAN ROND JERICHO – RACHAB EN HET RODE KOORD –

    ISRAëL VOOR DE RODE ZEE – GA UIT STAD VER­DERF! –

    DE BELOFTE VAN DE RIJKE BUURMAN – DE GOEDE LANDHEER

    EN ZIJN BOEREN – GETROUWE DIENST­KNECHTEN – GESPREKSVRAGEN 

10. EEN GEOPENDE WEG

    EEN GEOPEND HART – OPWEKKENDE EN OPZOEKENDE LIEFDE –

    EEN AUTO-BOTSING DOOR EEN KIND – EEN KLEINE DIEF – WAGEN… EN

    WINNEN! – EEN GOEDERTIEREN KONING – EEN ONS VOORGESTELDE WEG –

   OM OP TE GAAN – CHRISTUS IS DE WEG!- CHRISTUS ALLEEN –

   GESPREKSVRAGEN

11. EEN VEILIGE SCHUIL­PLAATS

    VEILIG ACHTER HET BLOED – VEILIG IN EEN RODEKRUISAUTO –

    EEN ONVEILIG SPINNEWEB – SCHUIL ACHTER EEN VEILIG SCHILD!

    EEN BOSBRAND IN AFRIKA – VEILIG DOOR HET OFFER –

    HET REINIGEND BLOED – OM ONS TE GENEZEN –

    EEN MIDDEL TEGEN HET ZONDEVIRUS – GA OP DE GOEDE WEG…

    – GESPREKSVRAGEN