Pastorale stappen twee

Stap 4  Let op de geestelijke voeding

Geestelijke voeding

We zoeken bij het programma van stap 4 naar antwoorden op de volgende vragen:

Waardoor laten we ons geestelijk voeden?

Waardoor raken jongeren geestelijk en emotioneel beschadigd?

Hoe vindt verkeerde geestelijke infiltratie via onze gedachten plaats?

Hoe ontvangen we inspiratie via ons positieve gele denkveld?

Waarom zijn goede voeding en bescherming van levensbelang?

Wil je geestelijk gezond opgroeien? 

Een gezonde gelovige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven. Jezus is de Levensbron. Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond. We lezen in Psalm 1 van de man die gedurig zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’ (Ps.1:3). Deze man overdenkt met vreugde dag en nacht de wet of de wil van God (vers 2).Op de volgende afbeelding zie je dat de boom gezond is door de voeding vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.  

Wil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je dagelijks voor goede voeding zorgen, en zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord. We lezen in Ps.92:13-16: ‘De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.’  

 

Maak geen verkeerde keuzes in je jeugd 

Veel mensen gebruiken de eerste helft van hun leven om de tweede helft ongelukkig te maken. Een prediker heeft eens opgemerkt, dat de zonden van de jeugd vaak de kwellingen van de ouderdom zijn. De keuzes die je maakt in je jonge jaren zijn erg belangrijk voor het vervolg van je leven. Dit heeft te maken met de geestelijke voeding die vanaf je vroege jeugd voortdurend tot je neemt. 

Salomo wist van verkeerde keuzes in zijn leven. Door schade en schande is hij wijzer geworden. Hij had in zijn jeugd al heel veel wijsheid, maar zondigde tegen beter weten in. Hij kwam er later achter en geeft ons verstandige levenslessen in de Spreuken en het boek Prediker. Lees Pred.11 en 12 maar eens goed door, en je ziet hoe het leven verloopt en hoe belangrijk de keuzes in je jeugd zijn. Daarom adviseert hij je in Pred.12:1, dat je moet denken aan je Schepper in de dagen van je jeugd.  

In Pred.11:3 lezen we dat een boom naar het zuiden of naar het noorden kan vallen. Dit kan een beschadigde of verdorde boom zijn geweest. Een gezonde boom kan heel wat stormen overleven, maar een verzwakte boom zal eerder vallen. Het kan zijn dat je door een verkeerde geneigdheid en keuzes de verkeerde kant uitgroeit, zeg maar: naar het koude noorden. De kant waar je naartoe groeit, bepaalt jouw (eeuwige) toekomst. Als je voor de afgang en ondergang kiest, zul je daar dus ook terechtkomen – tenzij je tot inkeer komt. Wil je dat jouw levensboom er gaat uitzien als de volgende boom?  

  

Waar haal je jouw levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Waar ben jij jezelf aan het wortelen? Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden? 

Zoek naar de Levensbron! 

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt,: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Je mag komen zoals je bent, maar niet zo blijven. Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jes.55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ 

 Er is een bron. Nu komt het nog aan op de aansluiting.

Sla de wortels uit naar deze Levensbron!

Van deze heerlijke voeding zul je nooit genoeg krijgen!