Bevrijdingspastoraat dr. W.C. van Dam

Copyright inleiding: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat. Copyright scriptie op het PDF-document: Martijn Weststrate.

 

De hervormde predikant dr. W.C. van Dam (1926-1994) is in ons land een belangrijke pionier geweest op het gebied van geestelijke bevrijding. Bijbelgetrouwe evangelische en reformatorische christenen kunnen veel van hem leren in het bevrijdingspastoraat.

 

Martijn Weststrate heeft zijn bachelorproef ‘over demonie en bevrijding bij dr. W.C. van Dam’ afgerond in 2008. Hij deed het bij hoogleraar prof. dr. A. Baars. De meelezers waren: dr. J. Huitema, ds. L.C. Kraak en prof. dr. M.J. Paul. Ik ben Martijn dankbaar dat ik zijn scriptie op deze website heb mogen plaatsen.

Hieronder kun je deze intoetsen. Via het pijltje terug (linksboven) kun je daarna weer op deze pagina van de website terugkeren.

Bevrijdingspastoraat dr. W. C. van Dam

De scriptie van Martijn Weststrate geeft ons een helder overzicht van het werk van dr. W.C. van Dam op het gebied van de charismatische zielzorg en bevrijdingspastoraat.

Reformatorische jongeren raken occult besmet

In het nieuwe digitale tijdperk komen steeds meer christelijke jongeren in de gevarenzone terecht. Dit gaat de behoudende reformatorische gezindte zeker niet voorbij. De controle is voor een belangrijk deel weggevallen. Ik kom steeds meer reformatorische jongeren tegen die gebukt gaan onder emotionele beschadigingen en demonische plagerijen. Steeds meer gevallen van occulte infiltratie komen aan het licht. Geestelijk beschadigde jongeren nemen de toevlucht tot duistere machten achter het beeldscherm, in het uitgaansleven, in seksuele losbandigheid en in het gebruik van drugs en teveel alcohol.

Uitingen van demonische belasting en gebondenheid kom je zelfs tegen op reformatorische scholen en in de kerken. Een collega merkte op dat twee jongeren tijdens het gebed van de predikant satanische symbolen naar elkaar seinden. Ik hoorde van een jongere dat deze geen voldoende kon halen voor Engels. Na het bidden tot de duivel had hij wel een voldoende. Een docent had op een avond speciaal voor een leerlinge gebeden. Hij had niets aan verteld, maar de volgende dag zei ze boos tegen hem: ‘U hebt gisterenavond voor mij gebeden. Dat moet u niet meer doen.’ Een andere leerling had  eigen bloed afgetapt, gekookt en opgedronken. Dat is een satanisch ritueel. Een vader keek eens in de agenda van zijn dochter, en tot zijn schrik zag hij daarin de adressen van gruwelijke satanische websites. Het zijn vooral de gothics die worden geïnspireerd door deze website.

Christelijke jongeren luisteren naar satanische popmuziek

Veel christelijke jongeren luisteren naar satanische muziek. In de top 2000 van het najaar 2011 stond de popgroep Queen bovenaan met Bohemian Rhapsody, waarin wordt gezongen: ‘Beëlzebub has a devil put aside for me.’ Als nummer twee had men in ons land gekozen: Hotel California van The Eagles, waarin de eerste satanskerk wordt bezongen. In de binnenkant van de oorspronkelijke hoes zie Anton LaVey, de schrijver van de eerste satansbijbel. Er zitten jongeren op de reformatorische scholen, die deze CD thuis hebben. Dit was zelfs het geval bij een jeugdleider van een behoudende reformatorische kerk, die ik indertijd tijdens een lezing over popmuziek op zijn vereniging sprak.

Refo’s kijken naar occulte shows

Als iemand vroeger een keer een waarzegster had bezocht, kom hij al occulte belast zijn. Nu kijken heel wat reformatorische jongeren volop naar shows met occulte uitingen, zoals de Nieuwe Uri Gellershow. Bij onderzoek onder meer dan 240 reformatorische jongeren van 12-14 jaar bleek dat een derde van hen deze show  (onder meer op ‘uitzending gemist’) al eens hadden gezien.  

Reformatorisch bevrijdingspastoraat is nodig!

Uit dit alles blijkt dat occulte belasting en demonische gebondheid steeds meer zullen gaan voorkomen onder de refo’s. Daarom wordt het reformatorisch bevrijdingspastoraat noodzakelijk. We moeten daarin worden ingewijd door kennis en ervaring op te doen. Bevrijding is ook nodig voor wettisch belaste en gebonden kerkgangers. Dit wordt aangetoond onder de titels ‘Occulte belasting bij reformatorische christenen’ en reformatorisch bevrijdingspastoraat’.  Ik hoop D.V. ook nog een subtitel bij te voegen over het ‘uitoefenen van het reformatorisch bevrijdingspastoraat’.  In dit artikel en in de scriptie over het pastoraat van dr. W.C. van Dam kom je al heel wat tegen over ‘bevrijdingspastoraat in de praktijk’.

Dr. W. C. van Dam wordt omschreven als een deemoedig man, met een rustig en evenwichtig karakter. Hij was theolologisch goed gefundeerd en had waardering in brede kringen van de christenheid. Hij was veel onderweg voor Jezus, ‘om gebonden mensen te helpen en bij te staan. Daarvoor bracht hij veel persoonlijke offers. Hij had de gaven van luisteren en had een helder begrip. Zodoende kon hij de oorzaken van demonische belasting te weten komen en de nodige hulp bieden. Hij hoorde in 1964 over de dienst van bevrijding van de Duitse theoloog dr. Kurt Koch  tijdens een conferentie van predikanten. 

 

Dr. Koch heeft ook over de opwekkingsgeschiedenis van Erlo Stegen en de Zoeloes geschreven. Daarbij beschrijft hij uitvoerig de wonderen die daarbij plaatsvonden. Op deze website wordt erover geschreven onder de titel ‘Verhalen over bevrijding’.

W.C. van Dam kreeg onder meer door het lezen van een boekje van Andrew Murray een verlangen naar geestelijke vernieuwing. Hij kreeg ook meer zicht op de gaven van de Heilige Geest. Hij verlangde sterk naar meer wijsheid, meer kracht en licht door de ervaring van de Heilige Geest.

 

Vanaf 1962 maakte dr. Van Dam er een gebedszaak van. In 1965 kwam er een doorbraak van de Geest in zijn leven. Hij begon in te zien dat de dienst van bevrijding één van de charismata voor de gemeente van Jezus Christus is. Deze gave viel onder ‘de werking van krachten’ (1 Kor.12:10) om mensen van hun gebondenheden te bevrijden. Hij kwam er ook achter dat wedergeboren christenen nog demonisch belast of gebonden kunnen zijn.