Publicaties op de website

Ik heb de laatste 40 jaar enkele tientallen boeken geschreven (waarvan er 9 zijn uitgegeven door verschillende uitgevers). Je kunt de laatste 4 vinden op deze website, samen met de meer dan 100 artikelen, die ik de laatste jaren heb opgesteld.

Ik ben als bevoegd godsdienstdocent 22 jaar werkzaam geweest in het voortgezet christelijk onderwijs. Nu ben ik op zoek naar tijdelijk werk of een (deeltijd)baan, passend bij mijn profiel en de zaken waarin ik me heb gespecialiseerd (dit is uitgebreid te vinden op deze website).

Je kunt ca. 40 PDF-documenten vinden op mijn naam en de website pastoralehulpverleningjongeren. Je kunt deze als E-book nu nog gratis downloaden (via Google zoeken).

Deze website biedt voorlichting, bescherming, digitale hulpverlening en geestelijk herstel. Het voorkompastoraat wordt gepromoot als een beschermend netwerk in de gemeenten. Voorkomen is beter dan omkomen.  De jongeren moeten zien dat we Jezus aan boord hebben. Dan worden de stormen van de puberteit gestild en komen we samen in rustig vaarwater. Staat de reddingsboot van de gemeente voor de jongeren al gereed?

                                     

Contact opnemen:

Over de inhoud van de website, het materiaal en de hieronder aangeboden diensten kun je met Jan Baaijens contact opnemen:

E-mailadres: jabaaijensbjn@gmail.com

         

Bij het vermenigvuldigen van de tekst moeten in ieder geval de auteur, de bron en de titel worden vermeld. De heeft te maken met het copyright. De inhoud en boodschap van de website past goed binnen reformatorische en bijbelgetrouwe (evangelische) gemeenten.

Er is belangstelling voor verschillende onderwerpen

Deze website www.pastoralehulpverleningjongeren.nl wordt op bepaalde onderwerpen maandelijks redelijk veel bezocht, vooral bij geestelijk herstel en geestelijke bevrijding. Al enkele jaren wordt de website maandelijks door meer dan 1100 verschillende bezoekers bezocht. De meeste bezoeken komen binnen via ‘Google zoeken’. De belangstellende kunnen daar via een aangeklikt onderwerp binnenkomen.

De onderwerpen die het meest worden bekeken, wil ik hierbij onder de aandacht brengen bij uitgevers. We kunnen samen nadenken over deze artikelen, die blijkbaar in de belangstelling staan. De titels bij De Geestelijke wereld, De Geestelijke strijd, Geestelijk herstel en Geestelijke bevrijding worden relatief genomen het meest bezocht. Verder zijn ook bepaalde Bijbelstudies in de belangstelling. De bij verschiilende titels opgenomen levensverhalen en getuigenissen doen het ook goed.

Uitgeven van boeken of artikelen

Het kan aantrekkelijk zijn voor christelijke uitgevers van bladen en boeken om er een selectie uit te maken voor een commerciële uitgave, op papier of als E-book.

Het kunnen kleine boekjes zijn op onderwerp, eventueel samen met andere schrijvers. Het kan ook over artikelen gaan voor in tijdschriften. Onder bepaalde voorwaarden wil ik samenwerken.

Veel illustraties

De artikelen heb ik geïllustreerd met vele afbeeldingen en foto’s, die een uitgave aantrekkelijker maken. Hieronder geef ik er voorbeelden van bij de verschillende artikelen.

– Bij de geestelijke strijd: 

Waarom moeten wij, volgens Efeze 6:10, de gehele wapenrusting van God aandoen?

 

Houd ‘de geestelijke boosheden in de lucht’ goed in het vizier. Je moet ze leren ontdekken, en hun tactieken onderkennen. Let speciaal op de invallende gedachten, die je plotseling kunnen overvallen. Een gerichte bewapening is daarbij van groot belang. 

Het gaat dus om een geestelijke strijd, die zich afspeelt in de geestelijke wereld boven ons, om ons heen en in onze gedachten. De kwade machten proberen in ons leven te infiltreren in onze gedachten.

Persoonlijke getuigenissen

Bij een aantal artikelen zijn er getuigenissen en geestelijke ervaringen opgenomen. Het kan ons bemoedigen als we lezen hoe anderen herstel en bevrijding hebben meegemaakt. Hierin zien we dat Jezus een Heiland is voor hen die gelovig tot Hem de toevlucht nemen.

Onder bepaalde condities ben ik bereid om passende getuigenissen op te nemen onder bepaalde titels. Als je een geschikt verhaal over het helende en bevrijdende werk door Jezus Christus, mag je deze persoonlijke ervaringen naar mij mailen.

Twee voorbeelden van zulke verhalen kun je lezen onder de titels:

‘Geestelijke bevrijding en herstel voor Denise’ en ‘Gameverslaving, getuigenissen van ex-verslaafden’.

De liefde en waarheid van God in Jezus Christus hebben het in hun leven gewonnen. Denise verklaart:

‘Gods liefde is sterker dan wat dan ook’

Ze weet: ‘God roept me om mijn ervaringen te delen, en dat te gebruiken om mensen te waarschuwen, om de werken van de duisternis te ontmaskeren.’

    

Ex-reiki master Denise en haar zoon Stefan vertellen ons in de artikelen over hun leven.

Verder zijn er heel wat opwekkende ervaringen van jongeren (unaniem) opgenomen bij ‘Geestelijke opwekking’.

CV en profiel Jan Baaijens

Vanaf 2023 ben ik met pensioen

Ik ben bevoegd godsdienstdocent. Totaal heb ik 22 jaar godsdienst gegeven in het voortgezet onderwijs: 20 jaar op het reformatorische Calvijn College in Goes (1992-2012) en 2 jaar in het protestant christelijk onderwijs, op de Klarenbeek LTS in Middelburg (1990-1992). 

Vanaf augustus 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam als preventiecoördinator/medewerker en PR bij verslavingszorg Sta Op Zorg in Vlissingen (dat is een onderdeel van St. De Hoop in Dordrecht). Ik geef samen met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) workshops en verslavingspreventie op scholen. Wij willen hierbij gaan samenwerken met St. Chris in Dordrecht, waar ik ook vrijwilliger ben. Chris geeft onder meer de weerbaarheidstraining LEV! Ik heb de cursussen No Apologies en LEV! zelf ook gevolgd en gegeven.

Ervaringen in het inloophuis

Verder hebben we vanuit Sta Op Zorg/De Hoop ggz en verslavingszorg een ontmoetingsplek (inloophuis) in Vlissingen, waarin we al heel wat mensen van de doelgroep hebben ontvangen. Ik heb dus samen met collega’s wekelijks contact met mensen aan de onderkant van de maatschappij, zoals verslaafden, daklozen, randgroepjongeren, drop-outs en emotioneel beschadigde mensen. Wij mogen hen in woord en daad de liefde van Jezus doorgeven.

De laatste maanden hebben meer dan 100 verschillende mensen van de doelgroep ons inloophuis al bezocht. Ik hoor van hen de aangrijpende levensverhalen, die geleid hebben tot verval en verslaving. Sommigen hebben geruime tijd op straat geleefd en in de open lucht geslapen.

Een zegenrijke ontmoetingsplek

In de ontmoetingsplek is er een heerlijke combinatie van hulpverlening en evangelisatie. We mogen samen met andere vrijwilligers de liefde van Jezus doorgeven in woord en daad.

Ik wil een kerkelijke gemeente ook wel adviseren bij heb opzetten van een ontmoetingsplek (inloophuis), in combinatie met evangelisatiewerk.

We zijn al getuige geweest van veranderingen, herstel en vernieuwing in de levens van onze gasten. Bij de doopdienst van één van onze cliënten waren ca. 20 medewerkers en gasten van het inloophuis aanwezig.

Er is veel terugval onder de (ex-)verslaafden. Van hen die aanvankelijk clean waren, valt er waarschijnlijk meer dan 70% (tijdelijk) terug in een verslaving. Ik heb genoeg contact met hen. De berichten van deze ernstige omvang van terugval bereiken mij van verschillende kanten. Bekende oorzaken zijn: doelloosheid en eenzaamheid, maar vooral ook emotionele en geestelijke beschadigingen, die niet voldoende zijn hersteld.

Daarom besteed ik in deze website ook veel tekst aan geestelijk herstel en bevrijdingspastoraat. Herstelpastoraat en bevrijding dienen een belangrijke plaats te gaan innemen in de christelijke gemeenten!