Bevrijdingspastoraat binnen de gereformeerde gezindte

Copyright tekst en PDF-document: Theo Ebbers.

Bevrijdingspastoraat binnen de gereformeerde gezindte

Op het onderstreepte PDF-document vind je de scriptie van Theo Ebbers over zijn onderzoek over gebondenheid en bevrijding binnen de gereformeerde gezindte. De eindscriptie is uitgebracht in 2007. Door aan te klikken op het PDF-document kun je de 60 bladzijden doornemen. Als je op het ‘pijltje terug’ intoetst kom je daarna weer op dit artikel op de website. In de scriptie vind je ook de uitwerking van interviews en een vragenlijst, waarop 48 predikanten binnen de gereformeerde gezindte hebben gereageerd. Verder zie je de uitslagen van een onderzoek onder 500 jongeren.

EbbersT

Theo Ebbers heeft een theologische opleiding genoten en is afgestudeerd op het onderwerp geestelijke strijd. Hij is werkzaam als persoonlijke coach en helpt mensen reïntegreren in de maatschappij.

De scriptie van Theo Ebbers 

Theo Ebbers beschrijft in de scriptie zelf de aanleiding voor zijn onderzoek als volgt:

‘Al geruime tijd houdt het onderwerp demonie en bevrijding mij bezig. Binnen mijn huidige werkterrein als jobcoach van mensen met psychische problematiek en cognitieve beperkingen, ben ik in aanraking gekomen met het bevrijdingspastoraat.

Doordat ik een cliënt begeleidde die zelf bevrijd is van gebondenheid door demonen, groeide mijn interesse voor dit thema. Ik heb veel met deze jongen gesproken over wie hij was voor de bevrijding en wie hij daarna is geworden. Het verleden van deze jongen kenmerkte zich door angsten, stemmen, dwanggedachten en helderziendheid. Daarbij was hij kleurenblind en kon de kerk niet bezoeken omdat hij boven de preekstoel demonen waarnam. Ná zijn bevrijding was hij vrij van geesten die eerst “achter hem aanzaten”. Hij kon, weer rustig communiceren en mensen recht in de ogen kijken. Ook kon hij alle kleuren zien, geconcentreerd in de bijbel lezen en getuigen van God en wat Jezus voor hem deed.

Dit riep bij mij verschillende vragen op zoals:

  • Onderschatten wij niet de macht van de satan, juist ook binnen de gereformeerde gezindte en daarmee ook de almacht van God?
  • Maken wij niet al te gemakkelijk gebruik van de reguliere wetenschap boven de gaven die God gegeven heeft aan zijn gemeente (gelovigen)?
  • Laten wij niet een groot deel van de genadegaven ongebruikt die God gaf (en nog geeft) om aan de wereld te laten zien dat Hij alle macht heeft en dat alles aan Hem onderworpen is?

Ik besloot mijn scriptie hierover te gaan schrijven.

In eerste instantie heb ik over een periode van verschillende maanden boeken gelezen die met dit thema te maken hebben. In diezelfde periode heb ik een conferentie van Neil Anderson bezocht, om te beluisteren hoe hij dit thema belicht. Ook heb ik een avond bijgewoond waarop dr. M.J. Paul sprak over het thema “Demonie en bevrijding”.  Het werd mij duidelijk dat hij veel praktisch ervaring heeft met dit onderwerp. Daarom heb ik er voor gekozen om hem te interviewen.

Door de conferentie van Neil Anderson werd het mij duidelijk dat er sprake is van verschillende vormen van gebondenheid. Je kunt gebonden zijn door occulte belasting. Je spreekt dan van demonie. Maar je kunt ook gebondenheid  ervaren door bijvoorbeeld zondige gedachten of gevoelens te koesteren/vast te houden, waardoor het een gebondenheid voor je gaat worden. Ook kun je gebondenheid gaan ervaren door: sex, drank, drugs, internet en andere zaken; vooral wanneer de intensiteit toeneemt en satan van bepaalde gebieden bezit neemt.’