Getuigenis Peter Dijkstra Cleansing Stream

God veranderde het leven van Peter Dijkstra

“Als God een crimineel als mij kan veranderen,

dan kan Hij dat bij iedereen.” 

Wie Peter Dijkstra vandaag ontmoet, zal niet direct vermoeden dat deze man jarenlang leefde van diefstal en drugshandel. Peter is directeur van Cleansing Stream Nederland, een organisatie voor discipelschap voor en door kerken, en zijn ogen stralen. Toch heeft Peter wel degelijk een crimineel verleden. “Het is een wonder dat God ons niet alleen onze zonden wil vergeven, maar dat Hij ons ook wil herstellen van alle ellende in ons leven. Daar kan ik uit eigen ervaring van getuigen,” zegt Peter.

Een losbandige jeugd

Als kind beleefde Peter een traumatische jeugd. Zijn vader mishandelde hem bijna dagelijks, en Peter zocht zijn heil al vroeg bij vrienden. Samen met hen experimenteerde hij onderin de berging van zijn flat met alcohol en drugs. Bovendien was Peter vindingrijk op het gebied van diefstallen en inbraken. Meer dan eens werd Peter door de politie opgepakt voor een inbraak of geweldpleging. Uiteindelijk was Peter ook thuis niet meer te handhaven. Hij kreeg een eigen woning en leefde meer ’s nachts dan overdag. Peter ging helemaal op in het uitgaansleven en begon hasj en drugs te dealen om aan geld te komen.

Occultisme en onrust

Via een bevriende dealer maakt Peter kennis met de bovennatuurlijke wereld. Peter ervaart contact met ‘de andere kant’ en ontwikkelt telepathische gaven. In het begin voelt Peter zich geliefd door de krachten uit deze andere wereld, maar na verloop van tijd verandert dit. De tarotkaarten die hij voor zichzelf legt, zijn ongunstig. Het begint te spoken in zijn huis. Ook begint zijn geweten te spreken en Peter krijgt last van nachtmerries.

Om van zijn onrust af te komen, adviseert een waarzegster hem om kruizen op te hangen in zijn huis. Een vriend adviseert iets soortgelijks: een open Bijbel in huis neerleggen, zou kwade geesten tot rust brengen… Peter besluit het uit te proberen en begint na verloop van tijd te lezen uit die opengeslagen Bijbel. Hoewel hij er weinig van begrijpt, raakt hij onder de indruk van Jezus.

Geraakt door Gods liefde

Op een dag vertelt zijn vriendin dat Peter is uitgenodigd voor een kerkdienst, maar dat zij al heeft gezegd dat Peter niet zal komen. Peter, vrijgevochten als altijd, reageert fel. Er is niemand die namens hem bepaalt wat hij wel en niet doen zal! “Zeg maar dat ik er zondag ben!” bijt hij haar toe. Die zondag wordt Peter diep geraakt door Gods liefde. “Dit was wat ik altijd had gemist,” beseft hij.

Innerlijke genezing

Er breekt een intensieve tijd aan van diepe innerlijke genezing. Een belangrijke sleutel vormt de vergeving van zijn vader. Gelukkig heeft Peter goed contact met zijn voorganger, met wie hij zijn worstelingen en vragen kan bespreken.

Steeds weer zet Peter stappen die hem dichterbij God brengen. Het zijn soms kleine, en soms radicale keuzes. Hij verhuist uit zijn oude stad, om te breken met de verleidingen van het uitgaansleven. Ook volgt hij een DTS bij Jeugd met een Opdracht. Daar ontmoet hij Jennifer, de vrouw met wie hij uiteindelijk trouwt.

Bij Cleansing Stream

Dan worden Peter en zijn vrouw Jennifer gevraagd om het werk van Cleansing Stream Nederland te leiden. Cleansing Stream is erop gericht christenen tot herstel te doen komen, tot de volle vrijheid van de Heilige Geest, zodat zij kunnen functioneren in de kerk in deze wereld.

In 2010 is Cleansing Stream geassocieerd met Rafaël Nederland. Naast de discipelschapstraining biedt Cleansing Stream een coachtraining.

Meer informatie over Cleansing Stream: 

www.cleansingstream.nl

D.V. In de loop van 2014 verschijnt het boek ‘Vallen en opstaan’,

met het getuigenis en discipelschapsprincipes

van Peter Dijkstra.