Pastorale workshop over geloofsvragen

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Kom maar met je vragen!

Tijdens deze workshop kun je jouw persoonlijke vragen kwijt. Met welke geloofsvragen blijf je steeds maar weer zitten? Het kan je blokkeren op de weg naar Jezus. Je kunt achterop raken, moedeloos worden of gaan twijfelen. We willen er samen over nadenken en er samen voor bidden. Het wordt dus een vragenrondje, waarbij we de vragen met elkaar delen. 

Kom ook met je vragen op andere momenten

Als je met één of meer vragen zit of worstelt, kun je ze ook tijdens een Bijbelstudiesamenkomst of jongerenkamp stellen aan één van de leidinggevenden. Er zijn meestal wel aparte ruimtes voor een pastoraal gesprek en gebed.

Als je antwoorden hebt (gekregen), kun je er ook anderen mee helpen en ze bemoedigen. Je kunt daar dus ook de vragenlijst voor gebruiken. 

De workshop

Hieronder komen vragen die ook bij jou kunnen leven. Sommige kunnen verkeerd zijn gesteld. Waarom dan wel? 

– In de eerste ronde mag je een vraag uitzoeken die bij je past.

– Daarna kunnen de eigen vragen worden gesteld.

   Daar kun je thuis alvast over nadenken!

– Als er tijd over is, kunnen we nog meer vragen uit de lijst bekijken,

   ook de verkeerd gestelde vragen.

Doelstelling 

Voor het uitgangspunt en het doel van deze workshop kun je denken aan het volgende lied van Hans Lieberton: 

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden,

wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht o Heer, en vul ons tot Uw eer.

Kom tot Uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, heilig en rein,

dat U Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn.

  

Nu komen de vragen: 

     Mijn doel tot eer van God

1.  Waardoor komt God tot Zijn eer in mijn leven?

2.  Hoe kan ik mijn liefde tot Jezus laten blijken?

3.  Wanneer draag ik geestelijk veel vrucht?

4.  Hoe herken en volg ik de leiding van God voor mij?

5.  Waardoor komt mijn leven tot het doel van Jezus? 

     Mijn geloof en zekerheid

6.  Mag ik geloven zonder dat ik het voel?

7.  Wat moet ik voelen om te weten dat ik gered ben?

8.  Wat moet je weten van de Bijbel om gered te kunnen worden?

9.  Is het niet gevaarlijk als je zeker weet dat je gered bent?

10.  Hoe kom ik tot zekerheid van mijn geloof?

11.  Wat moet ik doen als ik mijn geloof ben kwijtgeraakt? 

      Mijn twijfels en problemen

12. Waarom blijf ik steeds maar weer twijfelen?

13. Waarom ervaar ik zo weinig van de liefde van Jezus?

14. Waarom heb ik zoveel tegenstrijdige gevoelens?

15. Waarom heb ik zoveel pech in mijn leven?

16. Ik zoek al zolang naar God, maar kan Hem niet vinden. Wat doe ik verkeerd?

17. Wanneer bedrieg ik mezelf als ik Jezus aanneem als mijn Verlosser? 

      Mijn zonden en vergeving

18. Hoe komt het dat zonden terugkeren die zijn beleden en vergeven?

19. Waarom doe ik steeds weer verkeerd, terwijl ik het beter wil doen?

20. Als er veel dingen misgaan bij mij, is God dan boos op me?

21. Wil God het mij wel blijven vergeven als ik steeds weer zondig?

22. Waarom blijven bepaalde zonden zo sterk aanwezig?

23. Kan het geloof wel alle zonden in mij overwinnen? 

      Mijn gebed en de beloften

24. Hoe luistert God naar mijn gebeden? Wanneer zal Hij verhoren?

25. Waarom krijg ik geen antwoord op sommige gebeden?

26. Hoe weet ik dat God mij in Zijn genade ook wil hebben?

27. Hoe moet ik (biddend) met de beloften van God werken?

28. Ik word bemoedigd door een belofte. Hoe weet ik dat deze zal uitkomen? 

      Mijn eigen vraag:

  

 Afsluitend groepsgebed

De workshop kan het beste worden afgesloten met gezamenlijk gebed.

– Besef dat Jezus in het midden is als er twee of meer in Zijn Naam bijeen zijn.

– Weet ook dat God heeft beloofd te daarbij verhoring te zullen  geven (zie Matth.18:19-20).

– Laat vooral Jezus centraal staan! De Heilige Geest leidt ons in de waarheid en verheerlijkt daarbij Jezus. Hij neemt het uit Jezus en verkondigt het ons (zie Joh.16:13-15).

– Eén persoon of meerderen kunnen hardop bidden. 

– Laat het vrij voor anderen om hardop of stil in zichzelf te bidden.

– Tussendoor is het belangrijk dat er stiltemomenten zijn, zodat een ieder stil voor zichzelf de eigen vragen voor God kan neerleggen.

– Aan het begin en het einde van de gebeden moet er ruimte zijn voor dankbaarheid, en vooral voor lofprijzing tot eer van God.

– Laat blijken dat je dankbaar bent voor wat God al heeft gedaan in Jezus Christus, en wat Hij belooft te zullen doen.

– Zorg ervoor dat er op het einde ook ruimte is voor persoonlijke geloofsovergave, dankbaarheid en lofprijzing tot eer van God.

 

Woorden van Jezus

Joh.16:13-15: ‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.’

Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun  midden.’