Ons geestelijk huis

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Een pastoraal artikel met liederen en opdrachten voor Bijbelstudie

Hoe kan een leeg hart een tempel van de Heilige Geest worden?

Hoe kan een leeg hart een tempel van de Heilige Geest worden?

De Bijbel leert ons dat de Geest van God in ons kan wonen. In deze sessie gaan we er over nadenken.

Als je nog ongelukkig en eenzaam bent in het lege huis van je hart, ben je welkom in het huis van God. Hij wil je hart vervullen met Zijn aanwezigheid. Hij nodigt je uit in Zijn Woord. Zoals de verloren zoon (in Lukas 15:20) ben je van harte welkom bij de hemelse Vader. De verloren zoon werd ontvangen met open armen.

Welkom in het inloophuis

Je bent ook welkom in het inloophuis, zoals in een andere kerk of gebouw waar men God wil dienen. In het inloophuis in Vlissingen wordt de Sta op cursus Geestelijk herstel gegeven. Daarbij worden we geestelijk ook gevoed vanuit het Woord van God. Je bent hier van harte welkom. Je wordt er met open armen ontvangen. Daarom past het volgende lied er goed bij:

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen

Hieronder kun je aanklikken op de PowerPoint ‘Het geestelijk huis van de oude en nieuwe mens‘. Deze is ook te gebruiken bij sessie 30. Hierin kun je zien hoe een ongelovig hart kan worden veranderd in het vernieuwd hart, waarin de Geest van God woont.

Het nieuwe gedeelte is de nieuwe mens, die wordt geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarin staat het kruis en het geloof in Jezus Christus centraal. Daarin heersen geloof, hoop en liefde, vrede en rust. Het is gebouwd op de Rots der eeuwen. In deze ruimte ben je veilig achter het kruis. Hieronder volgt de PowerPoint:

PowerPoint Het geestelijk huis van de oude en nieuwe mens 

De Geest van God woont in een levende christelijke gemeente en ook in individuele gelovigen. Paulus schrijft in 1 Kor. 3:16 aan de gemeente van Korinthe: ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?’

Door

Door het verzoenend sterven van Jezus aan het kruis is het mogelijk dat de Geest van God in de gelovige woont als in een tempel of huis.

Een gelovige behoort bij het huisgezin van God. Je bent dan een huisgenoot van God (Efeze 2:19) en ook van andere gelovigen. In je vernieuwde huis woon je dan in het huisgezin van de hemelse Vader, hoor je bij Jezus en word je geleid door de Heilige Geest. Je bent dan geestelijk al een onderdeel van de heilige tempel van de Heere (zie Efeze 2:21-22).

Het

Het kruis staat in de binnenkamer van de gelovige centraal. Door Jezus is er een geopende toegang tot God (zie Hebr. 10:19-23).

Het is een onbevattelijk wonder dat God wil wonen in een gelovige.

Woont de Geest van God in je?

De oude, vervallen woning

Woon je geestelijk nog in je oude, vervallen woning? Daarin kan het duister, benauwd, eenzaam en koud zijn. Er heerst teveel duisternis, en er is te weinig frisse lucht. De natuurlijke mens probeert de kille leegte van zijn bestaan op te vullen, maar hij mist de warmte, liefde en veiligheid van God. Op geestelijk gebied staat zijn huis open naar de wereld toe. Allerlei invloeden kunnen zomaar naar binnen waaien. Je ziet het op de volgende afbeelding.

In de oude geestelijke woning van een ongelovige is er een innerlijke leegte en duisternis.

In de oude geestelijke woning van een ongelovige is er een innerlijke leegte en duisternis.

Bij gebrek aan beter kun je er dan misschien nog iets van proberen te maken, maar het lijkt bij de handen af te breken. Je kunt het dan voor anderen nog wat verbergen, maar je levenshuis vertoond al te veel geestelijke gebreken. Geestelijk herstel is nodig. Hoe is dat mogelijk?

Op de afbeelding hieronder zie je dat er een totale vernieuwing moet plaatsvinden. Als dit een is van de oude mens, zal er in deze persoon ook een nieuwe mens geboren moeten worden. Bij de wedergeboorte komt er een nieuw geestelijk leven bij, waarin de Heilige Geest komt wonen, werken en vernieuwen.

Deze lege ruimte lijkt op een hart zonder een warm geestelijk leven. Er is behoefte aan een nieuw leven, waarin een nieuwe Bewoner er iets moois van kan maken.

Deze lege ruimte lijkt op een hart zonder een warm geestelijk leven. Er is behoefte aan een nieuw leven, waarin een nieuwe Bewoner er iets moois van kan maken.

Je hebt behoefte aan een nieuwe Bewoner, Die een innerlijke vernieuwing zal aanbrengen in je vervallen woning. Je hebt Jezus nodig, het Licht van de wereld. Hij leert ons in Joh. 12:46: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ 

Als het Licht van de wereld binnenkomt,

zal de duisternis wijken!

Voor vernieuwing moeten we eigenlijk ‘worden als een kind’. Alleen kun je jouw geestelijk huis niet op orde krijgen. Het vuil is te hardnekkig. De wil is te zwak. De verkeerde hartstochten zijn te sterk. Voor een innerlijke vernieuwing hebben we Jezus nodig, Die de macht van de zonde aan het kruis heeft overwonnen. Door Zijn Geest kan ook het vuil in ons worden opgeruimd.

Is jouw zonde ook al aan het kruis genageld en vergeven? Door het geloof kun je dan weten. Vergeven betekent letterlijk: ‘ver-weg-geven’. Geloven wil zeggen: het niet meer zelf (kunnen) doen, maar het aan Jezus overgeven. Als we dat bedenken, zit er ook een mooie les in het eenvoudige kinderliedje van Elly & Rikkert Zuiderveld: ‘Mijn hart is net een huis’. Je kunt het hieronder lezen en via de link beluisteren:

Mijn hart is net een huis,
Met kamertjes en gangetjes
Een voordeur met een ruit
Er hangt een fris behangetje
Het ziet er keurig uit
het ziet er keurig uit

Maar dan, als Jezus aanklopt
Dan kijkt Hij in mijn keukentje
Dat is nog niet gesopt
Daar ligt een heel klein leugentje
Dat ‘k ergens had verstopt
Dat ‘k ergens had verstopt

Hij vindt een lelijk woord
Een stukje ongehoorzaamheid
En nog ene rare mop
En toch is Hij niet boos op mij
We ruimen alles op
We ruimen alles op

Jouw hart is net een huis
Met deuren en een raam ervoor
De Heer kijkt zo naar binnen
Je hoeft je niet te schamen hoor
Je mag opnieuw beginnen
Je mag opnieuw beginnen

YouTube-video Mijn Hart Is Net Een Huis – Elly & Rikkert

Ben je zoveel met jezelf bezig, dat je het kloppen op de deur niet opmerkt? Zit je maar eenzaam op de grond van je bestaan, met deprimerende gedachten, zonder hoop en weinig uitzicht? Is je deur nog gesloten voor het licht en de liefde van God?

Jezus klopt aan de deur van het hart.

Jezus klopt aan de deur van het hart.

Jezus nodigt in Openb. 3:20: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

 

Het ontstaan van de nieuwe mens

Door levensvernieuwing en wordt er een nieuw woongedeelte geopend in het hart van de gelovige. Daarin kan de Heilige Geest wonen en werken. Een gelovige heeft een nieuw geestelijk huis ontvangen, wat ook de nieuwe mens wordt genoemd. De oude, vleselijke mens in hen vervalt en sterft af, maar de nieuwe mens in hen wordt steeds meer vernieuwd tot kennis van zijn Schepper (Kol. 3:10).

Er is een geopende deur naar het nieuwe leven met God.

Er is een geopende deur naar het nieuwe leven met God.

Als je door het geloof in Christus bent, ben je zelfs een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17). Deze vernieuwing vindt vooral ook plaats in je denken en je gezindheid (Rom.12:2). Je kunt als gelovige in dit leven al iets van de heerlijke toekomst ervaren.

De oude en nieuwe mens in de gelovige

Hieronder zie je de oude en nieuwe mens uitgebeeld in een oude en nieuwe woonruimte. Het is er goed mee te vergelijken. In het nieuwe gedeelte kan er een eredienst plaatsvinden. Op het prachtige uitzichtpunt staat er een groot kruis. Wat een geweldig symbool, waar je altijd op moet blijven zien vanuit je nieuwe leven met Jezus. De Heilige Geest verheerlijkt Jezus en maakt Hem ons bekend (Joh. 16:14). Daarom moet je vanuit het geloof het oog op Hem gericht houden (Hebr. 12:2-3).

De oude en nieuwe mens zie je mooi uitgebeeld in de klause boven de rivier de Saar, waar het historische erfgoed aan elkaar is verbonden op een rotsgedeelte.

De oude en nieuwe mens zie je mooi uitgebeeld in de klause boven de rivier de Saar, waar het historische erfgoed aan elkaar is verbonden op een rotsgedeelte.

Het oude woongedeelte is niet geschikt voor de eredienst. Deze ruimte is verwaarloost en onaantrekkelijk voor een gezond geestelijk leven. Dat is ook het geval met onze oude mens. Die moet je niet gaan opknappen, maar er zo weinig mogelijk aandacht aan geven.

Door de nieuwe mens  hebben we een hoopvolle toekomst. De Heilige Geest is daarin aan het werk. Het is daarom ook goed om Hem in je te laten werken. Leef zo dicht mogelijk bij het kruis. Lees Psalm 84 maar eens door. In vers 5 wordt ons voorgehouden: ‘Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Sela’

De oude en nieuwe mens uitgebeeld in de Klause aan de Saar. Het nieuwe gebouw werd vroeger beneden door vrome kluizenaars gebruikt als kerkruimte, terwijl ze er boven woonden.

Het nieuwe gebouw werd vroeger beneden door vrome kluizenaars gebruikt als kerkruimte, terwijl ze er boven woonden.

De Geest van God bereidt de gelovigen voor op de eeuwige heerlijkheid. In 2 Kor. 5:5 lezen we dat God de gelovigen ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. De Heilige Geest kan je vervullen met vrede, liefde en geestelijke vreugde. Hij leert ons gelovig te zien op Jezus. Hij geeft ook hoop, moed en geloofszekerheid, zodat we ons veilig weten in de Schuilplaats van God. Daardoor is er ook een goed vooruitzicht op een heerlijke toekomst in de hemel.

 

Hoe is het bij jou?

– Wat woont er in je hart?

– Word je innerlijk vernieuwd in je denken?

– Neemt je kennis van God toe?

– Heb je Jezus lief, en leer je Hem steeds beter kennen?

– Weet je dat je geestelijk een woning bij God hebt?

– Neem je steeds weer de toevlucht in de Schuilplaats van de Allerhoogste?

– Heb je Hem tot je woning gemaakt, een vesting om in te schuilen?

– Wat herken bij jezelf in Psalm 91?

– Heb je een gebouw van God dat niet stuk kan gaan.

– Wat is jouw toekomstperspectief?

 

Wil je geestelijk ook in vrijheid leven?

Is het ook jouw verlangen om in vrijheid te leven; niet gevangen tussen muren, die je bange hart omgeven? Weet dan dat de waarheid van God bevrijdt, en dat Zijn liefde geneest. Dat verlangen kun je beluisteren in het lied van Sela: ‘Heel mijn hart’. Na de tekst hieronder, kun je het aanklikken op YouTube:

HEEL MIJN HART

Als mijn hart niet ontwaakt
uit de nacht van verdriet;
en de zon niet meer schijnt
ik het daglicht niet zie;
Als het donker in mij blijft
en mijn hart schreeuwt om recht
om wat mij verwondde; ik verlies dit gevecht.

Als ik levenslang vecht,
met de last die ik draag;
in de greep van de angst
mezelf bitter afvraag
hoe ik verder moet leven
met mijn schaamte en schuld,
ziet U mij dan Vader;
Kom mij toch te hulp!

Heer, U kent mijn verlangen
om in vrijheid te leven;
Niet gevangen tussen muren
die mijn bange hart omgeven.
Uw waarheid bevrijdt;
uw liefde geneest,
Heel mijn hart door de Heilige Geest.

Wat mijn hart ook bezwaart,
welke pijn ik nog voel;
door de kracht van het kruis
heeft zelfs lijden een doel.
Kom ik eindelijk thuis
om bij Jezus te zijn,

die stierf voor mijn zonde,
maar ook voor mijn pijn.

YouTube-video Sela – Heel mijn hart – CD/DVD Live in Utrecht

*********

Geestelijke opbouw in volgende sessies

In volgende sessies wil ik doorgaan op onze geestelijke woning en de bouwstenen. We gaan verder dan ook leren hoe we kunnen zijn als levende bouwstenen in het huis van God. Hoe is ons geestelijk leven vanaf onze vroegste jaren opgebouwd? Is er scheefgroei? Zijn er ontbrekende stenen? Wat breekt ons (verder) af? Wat bouwt ons geestelijk op? Hoe komen we tot geestelijk herstel?

Op welke wijze zal ons levenshuis kunnen worden opgebouwd en hersteld op geestelijk, psychisch en lichamelijk gebied? Sommigen onder de cursisten weten wat dit inhoudt.

Verder willen we biddend onderzoeken hoe we als gelovigen gezond kunnen opgroeien tot een tempel van de Heere God, waarin de Heilige Geest woont en werkt.

Gemeenteleden zijn als cellen en bouwstenen van het grotere geheel. De bouwstenen van het lichaam van Jezus Christus zijn levende stenen. Dat zien we in 1 Petrus 2. In het begin van de verzen 4 en 5 lezen we: ‘En kom naar Hem toe als naar een levende steen (…), dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis… ‘ De volgende sessie wordt dit behandeld.

Een gezonde gelovige verlangt steeds meer

naar God en Jezus toe te groeien  

Dan zal ons geestelijk leven steeds meer tot bloei kunnen komen. Dan groeit ons geloofsleven. Dan zijn we op weg naar een hoopvolle toekomst. Dan komt Jezus tot Zijn doel in het leven van een ieder van ons. Dan wordt het volgende lied van Hans Lieberton steeds meer werkelijkheid:

Jezus, vol liefde, U wilt ons leiden,

wij prijzen U als onze Heer.

Kom met Uw kracht, o Heer

 en vul ons tot Uw eer,

kom tot Uw doel met ieder van ons.

Maak ons een volk, Heer, heilig en rein,

dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.’

 *********

Verlangen naar God

In Psalm 84 wordt het verlangen naar het heiligdom van God vertolkt. Verlang je ook naar de liefelijke woningen en voorhoven van God? Geestelijk kun je daar in het geloof ook nu verkeren in de nabijheid van God. In de hemel is nu het heiligdom en de troon van de genade nog aanwezig. Daar is de Hogepriester Jezus Christus er voor de gelovigen, terwijl Hij ook voor hen bidt.

Hoe kun je tot Hem naderen in het hemelse heiligdom? Lees dat maar in Hebr. 10:19-22. Waarom deze Hogepriester kan medelijden hebben met onze zwakheden kun je lezen in Hebr. 4:14-15. In vers 16 worden we vervolgens opgeroepen: ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’

Psalm 84 is in de ‘Psalmen voor nu’ mooi verwoord en uitgevoerd. De tekst is van Ria Borkent en de muziek van Cees de Vreede. Het staat in Opwekking 715. Je kunt het hieronder lezen en via YouTube beluisteren:

Wat hou ik van Uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis!

Hier volgt de link, die je kunt aanklikken:

YouTube-video opwekking 715 Wat hou ik van uw huis.avi

Woont de Geest van God al in je?

We lezen in 1 Kor. 6:17: ‘Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.’ Paulus geeft aan dat je dan ook je lichaam heilig en rein voor God moet bewaren. Hij verklaart ons in 1 Kor. 6:19-20: ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.’

Besef daarom, gelovige, dat je in een heerlijke positie bent gesteld. Verwonder je dat de Geest van God in je wil wonen als in een tempel of een huis. Paulus zegt tegen de gelovigen in Hebr. 3:6: ‘Zijn huis zijn wij’. Daarbij behoort het vasthouden van het geloof in Jezus Christus.

Het wonen in een tempel herinnert ons aan de tempel van het Oude Testament. In het Grieks wordt in 1 Kor. 3:16 en 6:19 het woord ‘naos’ gebruikt: het eigenlijke tempelhuis, het Heilige en het Heilige der heiligen. Daar zitten diepe geestelijke betekenissen in.

Hoe wordt het geestelijk huis gebouwd?

We worden door het Evangelie geroepen tot het huisgezin van God. Paulus zegt van de gelovigen in 1 Kor. 3:9: ‘Gods bouwwerk bent u.’ Als je gelovig tot God en Jezus komt, ga je deel uitmaken van het bouwwerk van God. Je wordt er een onderdeel van. Volgens Efeze 2:22 word je dan ‘gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.’ 

Samengevat leren we in de Bijbel over het huis(gezin) van God:

– Het Woord van God en het Evangelie van Jezus is het fundament

– Jezus Christus is de hoeksteen

– De gemeente van God is het huis(gezin)

– De gelovigen zijn ook de levende bouwstenen

(Over de levende bouwstenen willen we het de volgende sessie hebben.)

Vooruitzicht op een hemelse woning

Paulus heeft het over een aardse tent en een huis in de hemel. De aardse tent is ons lichaam. De gelovigen hebben ook een gebouw van God, een huis in de hemel. Paulus schrijft erover in 2 Kor. 5:1: ‘Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.’

Heb je ook een gebouw van God?

In de volgende verzen lees je dat je het zwaar en moeilijk kunt hebben in je aardse tent. Op geestelijke wijze wilde Paulus graag bij de Heere inwonen. Hij werd bemoedigd door de Geest van God. In 2 Kor. 4:16 geeft hij ons door:‘Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.’

Als je dit leest, zie je dat gelovigen een geweldig toekomstperspectief hebben. Hun lichamelijke toestand kan vol gebrek zijn. Ze kunnen psychische problemen hebben. Hun aardse tent kan beschadigd zijn. Het tentdoek kan alle kanten uit waaien. Ze hebben moeite om overeind te blijven. Ze kunnen zelfs vanuit hun geestelijk leven zuchten onder moeilijkheden en verdrukkingen. Daar tegenover hebben ze een gebouw van God, dat niet stuk kan gaan.

De huisgenoten van het geloof

hebben een heerlijk vooruitzicht!

Uiteindelijk hebben alle gelovigen een heerlijke toekomst. Zij hebben vanuit hun aardse woning een uitzicht op de hemelse verblijfplaats, waar hun Hoofd, Jezus Christus al aanwezig is. Hij heeft daar een plaats voor hen bereid. Hij sprak er over op aarde tot Zijn discipelen, in Joh. 14:2-3: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’ 

 

Opdrachten

1. Wat betekent het dat een gelovige een tempel van de Heilige Geest is? (Zie 1 Korinthe 6:17, 19-20.)

2. Hoe kun je weten dat de Geest van God in je woont?

3. Wat is kenmerkend bij mensen die geestelijk nog zonder God in hun oude woning leven?

4. Waardoor zal de duisternis in je leven kunnen veranderen?

5. Welke lichtpuntjes heb je bij jezelf al ontdekt?

6. Wat herken je in de vragen en het plaatje?

Ben je innerlijk nog in een opgesloten ruimte met jezelf bezig, terwijl je er maar niet uitkomt? Zit je maar eenzaam op de grond van je bestaan, met deprimerende gedachten, zonder hoop en weinig uitzicht? Is je deur nog gesloten voor het licht en de liefde van God?

Jezus klopt aan de deur van het hart.

Jezus klopt aan de deur van het hart.

7. Hoe komt de volgende tekst bij je over?

Jezus nodigt in Openbaring 3:20:

‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’

8. Wat vind je persoonlijk van de volgende stelling:

‘Door vernieuwing van je geestelijke woning

ga je een stralende toekomst tegemoet.’

9. Kun je vertellen hoe jouw geestelijk leven is vernieuwd?

10. Lees samen Psalm 84. Hierin kijk je in het hart een gelovige.

     a. Waar verlangt deze gelovige naar?

     b. Wat herken je erin bij jezelf?

     c. Wat wordt in deze psalm over God gezegd?

      d. Hoe kun je geestelijk dicht bij God leven en wonen?

11. Denk samen na over Psalm 84, zoals het is verwoord in Opwekking 715:

Wat hou ik van Uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis!

      a. Wat spreekt je aan in de tekst van dit lied? Waarom?

      b. Hoe kun je bij God ‘onder de pannen zijn’? Wat ervaar je dan?

      c. Waarom is het beter bij de drempel van het huis van God dan in een duistere tent?

12. Waarin bestaat het geluk dat je bij de HEERE vindt?

      a. zoals je dat leest in Psalm 84,

      b. als je let op 2 Korinthe 5:1 en 4:16,

      c.  en als je nadenkt over de woorden van Jezus in Johannes 14:1-3.

Gezamenlijk gebed in de groepjes

Afsluiting met een lied

Afsluiting in de grote groep met een lied, gebed en proclamatie naar aanleiding van de bevrijdende Psalm 91, in de Schuilplaats van de Allerhoogste. (De tekst kan worden doorgenomen, waarbij hardop het geloofsvertrouwen kan worden geproclameerd.)

Tekst Psalm 91 van The Psalm Project:

***

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

***

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

***

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

***

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

(Auteurs: Eelco Vos en Egbert van der Stouw.)