Levensverhalen over verslaving

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Blijf op een veilige afstand!

Pas op voor de verleidende kracht van satan, die je in een wurgende greep te pakken kan nemen als je in zijn gezichtsveld verkeerd. Zorg daarom dat je op veilige afstand blijft. Ik herinner me dat mijn broer vroeger tijdens een vakantiereis in Schotland graag vanaf de hoge krijtrotsen naar beneden keek. Voor mijn gevoel begaf hij zich daarbij te dicht bij de afgrond. Hij genoot echter van het geweldige uitzicht. Mijn zoon ging in Zuid-Engeland op de rand van de afgrond liggen, waar hij een prachtig uitzicht had. Ik blijf liever op veilige afstand.

Stel je voor dat er daar van de ene naar de andere plaats twee wegen bevonden: één vlak langs de afgrond van de rotsen en de andere op een veilige afstand. De laatste weg is daarbij veel saaier en eentoniger. Toch kun je dan beter kiezen voor deze weg. Je weet namelijk nooit of je vroeger of later toch een keer in de afgrond stort.

Kies voor de veilige weg dicht bij de Redder en Beschermer. Begeef je niet uit nieuwsgierigheid in de branding van de verleiding. Voor je het weet kun je worden meegesleurd. Zie niet sterk op de zaken die je kunnen verleiden! Blijf uit de buurt van de grote verleider!

Inhoud

Bij de persoonlijke ervaringen en verhalen over verslaving is er heel wat informatie over de jongerenwereld opgenomen in dit artikel. Waarom raken jongeren verslaafd? Wat zijn de geestelijke en emotionele problemen die kunnen leiden tot verslaving? Hoe komen hierdoor de occulte infiltraties in het leven van de verslaafden? Wat kunnen de verdere gevolgen zijn voor hun geestelijke gezondheid? Hoe kunnen ze worden beschermd tegen deze indringende en ernstige gevaren?

Hopelijk gaan er ogen van opvoeders en jongeren open door deze voorlichting. Laten we zoveel mogelijk zien te voorkomen dat ze in de gevarenzone komen, waar al heel wat christelijke jongeren zijn afgehaakt, beschadigd en vroegtijdig omgekomen. Vlucht met hen naar de veilige Rotssteen Jezus Christus!

We lezen ter bemoediging over Jezus Christus in Jes.32:2-4a:

‘Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden, en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan. Het hart van de onbedachtzamen zal inzicht krijgen.’  

Laat je niet verleiden!

De verleiding infiltreert als een saboterende geheimagent. De duivel komt zelfs als een engel van het licht. We hoeven maar één keer verkeerd aan te klikken en het virus van de zonde komt al langs ons flinterdunne filternet binnen. Het besmette systeem moet voortdurend worden gescand, om alle mogelijke virussen op te sporen. Zodra je het kwaad laat zitten of over het hoofd ziet, gaat het zich uitbreiden.

De zonde in ons moet worden gedood,

anders zal de zonde ons doden! 

Inmiddels zijn ook veel christelijke jongeren geïnfecteerd met het gif van satan. Zij hebben het besmettelijke virus al in zich, zonder dat ze ten diepste beseffen waar dit toe zal leiden. De verleidelijke wereldse films, de min of meer spottende komieken en de (online) computergames hebben de laatste tijd duizenden christelijke jongeren meegesleurd in het domein van de slang. Dit heeft een enorme verslavende werking. Er is in het verleden veel gewaarschuwd tegen slechte tv-programma’s. De televisie is bij veel jongeren behoorlijk buiten beeld geraakt in vergelijking met de computergames en internetmogelijkheden. Hebben we dit al door? Hebben we dit al pijnlijk ondervonden?

Hoeveel ouders worstelen biddend voor hun wegglijdende kinderen in een wereld van computerverslaving, magische invloeden en occultisme? 

Er zijn insecten die worden aangelokt door de kleur en geur van vleesetende planten. Hoe dichter ze bij de kelken komen, hoe meer ze in een bedwelmende roes geraken. Ze worden er ‘high’ van. Uiteindelijk storten ze ‘swingend en genietend’ in het verderf. Dit zien we gebeuren met druggebruikers, popmuziekliefhebbers, alcoholisten, gameverslaafden  en veel (jonge) levensgenieters die voortdurend ‘uit hun dak’ willen gaan. Satan wil als de listige slang juist ook de christenen meesleuren in zijn rivier (Openb.12:15). 

In de gevarenzone is er een sterke verslavende zuigkracht. Daardoor worden vooral jongeren gemanipuleerd en bedwelmd. Hoeveel jongeren gebruiken al op jonge leeftijd (beneden de 18 jaar) teveel alcohol, om zich maar zekerder te voelen en meer te durven? Het is echter geen wijsheid dat uit het bierflesje komt.

Pas op voor de verslavende zuigkracht van alcohol

De wilskracht wordt juist verzwakt door het gebruik van verdovende of stimulerende middelen. In de puberteit ben je nog in de periode van de karaktervorming. Het karakter wordt door het gebruik van alcohol en drugs misvormd. Door de ongezonde levensstijl verziekt hun geestelijk leven en dragen ze geen goede vrucht. De zonden van de jeugd kunnen de kwellingen van de latere jaren worden. Het verderf verwoest hun leven op de middag. Ze vallen uiteindelijk als rotte appels van de boom. Ze gaan met de wereld verloren, waar ze zelf voor hebben gekozen. Zal het berouw te laat komen? Kies daarom nu voor een nuttig en gezond leven. Kies voor de Weg, de Waarheid en het Leven!

Vluchtgedrag en risicogedrag

Door het risicogedrag komt een gebruiker sneller in de problemen. Hij verzwakt zijn karakter, conditie en veerkracht, en raakt uitgeput. Hij kan dan de druk van het leven niet meer aan en gooit het touw in het bootje. En zo laat hij zich op zijn gevoelens drijven als een kurk op het water. In zijn thuissituatie gaan steeds meer dingen mis. Er zijn veel botsingen. Hij komt zijn verantwoordelijkheden niet meer na en verzaakt zijn plichten. Dan volgen de negatieve gevoelens van angst en boosheid. Zodoende wordt hij een gemakkelijke prooi van boze geestelijke invloeden en demonische infiltratie. Daarna worden verschillende zaken in zijn leven dwangmatig en heeft hij op deze gebieden de controle verloren. Dit is een voorbeeld van een jongere die door vlucht- en risicogedrag in een negatieve spiraal is terechtgekomen. Probeer dit risicogedrag te voorkomen!

 

Persoonlijke ervaringen

Ik zal nu persoonlijke ervaringen doorgeven vanuit mijn jongere jaren. Ik heb de verslavingen van dichtbij gezien. Op 19-jarige leeftijd ben ik op een krachtdadige wijze door de Heere stilgezet op mijn zondige levensweg. Door het getuigenis van een vroegere vriend ben ik in 1975 tot geloof gekomen. Ik was wel lid van een Gereformeerde Gemeente, maar leefde in mijn puberteit een werelds leven. Een goede vriend van mij gebruikte drugs. Ik zal nu verhalen van verslaving doorgeven. Hierbij zie je ook de gevolgen van deze verslavingen. Verslaafden moeten later vaak nog lijden aan de gevolgen, ook al zijn ze tot bekering gekomen. Vooral drugs geven openingen voor demonische infiltratie. Daarbij komt nog de occulte invloed van de popmuziek, de zondige films en bepaalde computergames. Lees het maar in ‘de verhalen over verslaving’ en de uitleg die daarop volgt.    

Verhalen over verslaving

Ik had in mijn jeugd contact met een groepje vrienden die aan de drugs waren. Een vriend waar ik toen veel mee optrok, probeerde mij zelfs te verleiden om drugs te gebruiken. Hoewel ik geen christen was, was er toch iets in me wat me weerhield om drugs te gaan gebruiken. Ik wilde er niet aan kapot gaan. Ik wilde nog langer gezond en wel leven.

Ik wilde niet kapot gaan aan druggebruik

Ik was ook bang om te vloeken. Je vraagt namelijk bij een erge vloek om je eigen verdoemenis. Ik ben wel christelijk opgevoed en ging vanaf mijn vroege jeugd met mijn ouders mee naar de kerk. Dit deed me echter vrijwel niets in mijn tienerjaren tot mijn negentiende jaar. Ik was in mijn puberteit zozeer bezet met wereldse en zondige dingen, dat ‘de god van deze eeuw‘ mijn zinnen verblindde, zodat de verlichting van het Evangelie mij niet bestraalde (zoals we lezen in 1 Kor. 4:4). 

Ik werd er dus voor bewaard om drugs te gebruiken. Ik herinner me dat mijn vriend bij ons thuis mij probeerde te verleiden tot het gebruik van drugs. We waren in de schuur van mijn vader. Hij schrapte voorzichtig iets van een bruin staafje in de tabak van een joint. Hij mocht er niet te veel in doen, omdat het spul duur was en hij geen overdosis wilde innemen. De joint werd voorzichtig dichtgemaakt met twee vloeitjes. De uiteinden van de vloeitjes maakte hij ook dicht, zodat er geen drugs  uit kon vallen. Ik wilde wel meemaken wat hij ervoer, maar weigerde zelf te roken van de joint. Enkele keren ging ik met zijn vriendengroep mee, om te zien hoe ze een ‘trip’ beleefden en ‘high’ werden.  

Ik zat tussen de druggebruikers in ‘De Beuk’

Op een keer ging ik met mijn vriend mee naar ‘De Beuk’ in het centrum van Middelburg. Ik vermoedde dat dit voor mij, als niet-druggebruiker, min of meer gevaarlijk zou kunnen zijn. Ik wilde in ieder geval niet ‘gesnapt’ worden. Vooral handelaren van harddrugs waren in de tijd op hun hoede, omdat de handel hiervan verboden was. Hopelijk zagen ze mij niet als een infiltrant van de politie. Ik was toen een langharige jongen, die niet op opviel tussen de druggebruikers. Daarbij was mijn vriend daar een bekende. De gebruikers zaten binnen in het gebouw te blowen, soms in kleine hokjes met spiegels en felle kleuren. Ze werden ‘stoned’ door de drugs en de daarbij behorende hardrockmuziek.

In het midden van het gebouw kwamen we bij een wat duistere bar en gingen daar tussen de langharige gebruikers zitten. Op een gegeven moment kwam er een uitgeholde winterpeen mijn richting uit. Deze was gevuld met een warm gemaakte geurende drab, een drugs die gezamenlijk werd gebruikt. Je moest eraan snuiven. Ik schrok, want als ik niet zou snuiven, zou het uit kunnen komen dat ik geen druggebruiker was! Gelukkig had ik kauwgom in mijn mond, wat ik als aanwensel gebruikte, dat ik al iets had. De druggebruiker die mij de holle peen aanreikte keek me even aan, terwijl ik naar mijn mond wees. Vervolgens gaf ik de drugs door aan mijn vriend, die het gewoon tot zich nam.

Daarna zijn we toch maar weggegaan, om geen ergere confrontatie te moeten meemaken. Mijn vriend vertelde me over zijn ervaringen. Hij woonde gewoon nog in een behoudend christelijk gezin. Op een zekere dag kwam ik hem in Middelburg tegen. Hij kwam angstig op mij af. Ik schrok van zijn oogopslag. Hij dacht dat hij een overdosis had ingenomen! Gelukkig kon hij zich nog op tijd laten helpen. Dit was voor mij nog meer een stimulans om geen drugs te gaan gebruiken… 

Waarom deze vrome jongeman zelfmoord pleegde

In de vriendengroep van hem kwam iemand tot inkeer. Hij woonde ook in Middelburg. Hij maakte een opzienbare, radicale verandering mee. Hij ging op zichzelf wonen en streng christelijk leven, terwijl hij zich verdiepte in oudvaders, zoals Justus Vermeer. Ik was zelfs inmiddels door Gods genade tot bekering gekomen. Ik heb hem enkele keren bezocht en met hem gepraat over het geestelijk leven.

Ik weet niet of hij zich geestelijk te veel heeft vermoeid in deze voor een ex-druggebruiker moeilijke leesstof. Er kunnen ook andere oorzaken zijn geweest. In ieder geval ging hij vreemd, overgodsdienstig gedrag vertonen, wat zelfs overging in godsdienstwaanzin. Hij vertrok vanuit Zeeland naar de Onzalige bossen op de Veluwe, waar hij als een soort kluizenaar in een caravan woonde. Hij nam uit principe geen uitkering aan, terwijl hij financieel wel door zijn vader werd geholpen.

Zeeland was te zondig voor hem geworden; hij ‘mocht’ niet meer over de Sloedam. Er was dus een godsdienstige demon in hem, die hem dwong bepaalde dingen wel of niet te doen. Zo kwam hij zelfs niet op de bruiloft van zijn zus. 

Mijn vriend bezocht hem in de caravan. Het was al aan het eind van de morgen. De deur van de caravan hing scheef. De ex-verslaafde had een visioen gezien op een wand van de caravan. Hij heeft mijn vriend ook te kennen gegeven, dat hij daar de wederkomst afwachtte op deze afgezonderde plaats. Zag hij zichzelf als één van de laatste overgeblevenen, daar op de Veluwe? 

Zijn psychische toestand was op een gegeven moment echter van dien aard, dat men besloot in te grijpen. Ze hebben hem naar een inrichting gebracht. Daar is hij vanuit een hogere verdieping naar buiten gesprongen en omgekomen.

Hoe mijn gelovige vriend om het leven kwam 

Toen ik in de twintig was, had ik vriendschap met een gelovige jongen. Hij had al vroeg belijdenis van zijn geloof afgelegd en ging daarna aan het avondmaal. In zijn vorige periode had hij wel drugs gebruikt, maar niet vaak, of misschien wel heel weinig. Het kan jaren duren voordat de (invloed van) drugs uit je lichaam zijn verdwenen.

 We hadden fijne geestelijke gesprekken 

Ik ging samen met hem op vakantie naar Schotland. Wij hadden fijne geestelijke gesprekken. Hij was vurig van geest. Hij ging studeren, eerst voor onderwijzer en daarna ging hij verder in de theologie.

Toen ging het ineens mis. Hij kreeg, waarschijnlijk als gevolg van zijn vroegere druggebruik, een ‘badtrip’. In het ziekenhuis werd hij weer tot rust gebracht, onder meer door het gebruik van valium. Toen knapte hij weer op en ging verder studeren. Ik weet  niet of deze studie hem teveel inspanning heeft gekost. Er waren blijkbaar ook belangrijke innerlijke oorzaken, die uiteindelijk openbaar kwamen. Hij is opnieuw ingestort. Daar is hij niet meer van opgeknapt. Het bleek toen dat hij leed aan schizofrenie.

Hij woonde op den duur in een opvangcentrum in Vlissingen. Ik ben daar nog een keer bij hem op bezoek geweest. Ik bemerkte tot mijn ontsteltenis dat hij ‘een andere geest of persoonlijkheid’ in zich had. Uiterlijk was hij nog hetzelfde, maar innerlijk was hij iemand anders voor mij op dat moment. Ik heb het hier persoonlijk moeilijk mee gehad. Uiteindelijk is er brand uitgebroken in het grote gebouw, waar hij in verbleef. Hij is toen met een aantal anderen omgekomen. Ik heb hem geestelijk goed gekend en ik vertrouw er op dat God hem in Zijn genade heeft thuisgehaald in de hemelse heerlijkheid.   

De jongen die regelmatig houseparty’s bezocht

Ik heb vroeger ook twee jaar op een protestants-christelijke school lesgegeven. In de tweede klas van het voortgezet onderwijs zat daar een eenzame jongen bij mij in de les. Hij woonde bij zijn vader. Hij had geld genoeg om voor zichzelf luxeartikelen te kopen. Soms showde hij met een gameboy bij zijn klasgenoten. Een andere keer trakteerde hij hen met iets lekkers. Ik herinner me dat ze al met al toch niet zo met hem optrokken. Ik denk dat hij te saai voor hen was.

Later ben ik naar het reformatorische Calvijn College vertrokken, om daar godsdienst te geven. Mijn achterneefje zat bij hem in de klas. Deze vertelde me later dat hij regelmatig houseparty’s bezocht. Het is duidelijk dat dit zijn (psychische) gezondheid geen goed deed. Op een zekere dag had hij medicijnen gehaald voor een ziekte van zijn vader. Deze pillen heeft hij in de klas opgegeten. De klasgenoten dachten dat hij snoepjes aan het eten was. Bij de wisseling van de les stortte hij neer op de grond. Hij is snel naar het ziekenhuis gebracht, waar ze zijn maag hebben leeggepompt. Zodoende heeft hij het overleefd.

Het is nu de vraag: ‘Wilde hij eigenlijk wel zelfmoord plegen?’ Ik denk het niet. Hij deed het op een plaats waar hij nog kon worden gered. Ik denk dat het was een enorme schreeuw om aandacht was. Zijn probleem was zo groot, dat hij het niet onder woorden kon brengen. Hij heeft zijn probleem op deze wijze kenbaar gemaakt. Het is in dit voorbeeld ook weer duidelijk dat satan uit is op de vernietiging van de mens. 

Het is opmerkelijk dat satan zijn slachtoffers verdooft (vaak ook met drank en drugs) en vervolgens laat verzinken in stress en angst. Hij neemt de wil de angstige schimmen gevangen of hij wakkert de agressie aan. De meeste druggebruikers komen in een verdrietige en angstige wereld terecht. Zij worden in hun gedachten volop geïnfiltreerd door boze machten. Sommige kreten om hulp bereiken de gewone leefwereld, zoals de volgende ‘psalm’, die uit het hart van een verslaafde vrouw is geschreven: 

Een psalm van een verslaafde

Een politieagent vond eens op een papiertje de volgende ‘psalm van een verslaafde’: 

Koning Heroïne is mijn herder.

Ik heb hem steeds nodig.

Hij maakt dat ik neerlig in de goot.

Hij leidt mij langs troebele wateren.

Hij vernielt mijn ziel.

Hij leidt mij langs de paden der verdorvenheid.

om des spuits wille.

Ja, ik zal wandelen door het dal

van armoede en alle kwaad vrezen,

want gij Heroïne zijt met mij.

Uw naald en uw capsule

Trachten mij te vertroosten,

zij ontdeden de tafel

van levensmiddelen

in aanwezigheid van mijn familie.

Gij berooft mij van mijn verstand.

Mijn beker van droefenis loopt over.

Zeker, heroïneverslaving zal mij vervolgen

al de dagen van mijn leven;

en ik zal voor eeuwig wonen

in het huis der verdoemden.

 

 Je kunt er Psalm 23 zomaar naast leggen.

Doe dat maar! Het is een ontroerend verschil.

Op de achterzijde van het papiertje geeft de verslaafde ons te kennen:

‘Werkelijk, dit is mijn psalm. Ik ben een jonge vrouw van 20 jaar oud. Gedurende het laatste anderhalf jaar ben ik door de nachtmerrie van verslaving gegaan. Ik wil ophouden met het nemen van ‘dope’. Ik probeer het, maar kan het niet! De gevangenis en het ziekenhuis hielpen mij er niet vanaf. De dokter vertelde mijn familie dat het beter en inderdaad vriendelijker zou zijn geweest, wanneer de persoon die mij met verdovende middelen liet kennismaken, een pistool had genomen en mij van het leven had beroofd. Had ze het maar gedaan! O God, hoe graag zou ik willen dat ze dat had gedaan!’

 Zie hier de nachtmerrie van de verslaving

Deze vrouw heeft waarschijnlijk een christelijke achtergrond, omdat ze deze psalm heeft gebruikt voor haar probleem. Er zijn heel wat christelijke en ook reformatorische jongeren, die zijn uitgezworven en vervolgens in de valstrikken van satan zijn terechtgekomen.

Een predikant hield met Kerst eens een toespraak voor zwervers in het gebouw van St. Ontmoeting in Rotterdam. Daarbij kwam er een zwerver naar hem en vroeg de dominee of hij hem nog wel kende. Hij zei: ‘Ik heb nog catechisatie van u gehad’.

 Jaap, de verslaafde

C. Stam gaf eens het verhaal door van Jaap, een jonge heroïneverslaafde. Hij werd  door een rechercheur gevonden op de zolder van een kraakpand in een binnenstad. Het stonk er muf en de regen drupte door de wegrottende plankenzoldering. Jaap moest maar weer eens mee, want de buit van zijn laatste inbraak lag verspreid rond de berg vodden, die zijn bed vormden. Het jonge meisje, dat bij hem ‘inwoonde’, huilde zacht, gaf haar naam op en beloofde alles eerlijk op te biechten als ze niet mee hoefde naar het politiebureau. Ze was niet eens verliefd op Jaap, maar ze bleef uit puur medelijden bij hem. De hoop om hem nog te helpen of om iets voor hem te betekenen had zij al opgegeven, want Jaap, de 17-jarige en aanvankelijke veelbelovende zoon van een hardwerkende chef-monteur, was verslaafd aan heroïne…

Vijf maanden geleden had hij tijdens een kampweek van scholieren in een jeugdcentrum van een stadje op de Veluwe zijn eerste snufje heroïne niet willen afslaan. Hij zou niet verslaafd raken, want hij wist wel hoe gevaarlijk dat spul is… tenminste, dat dacht hij.Nu een goede week voor het kerstfeest, wenste hij slechts heroïne of doodgaan!

 Hij wenste slechts nog maar: heroïne of doodgaan!

Ze hebben geprobeerd Jaap nog te redden. Na een zwaar lijden als gevolg van pogingen om Jaap te verlossen van zijn verslaving, zagen ze hem met vele anderen in een inrichting. Hij keek met holle ogen naar zijn speelgoedbeertje en was niet in staat iets te zeggen of te herkennen. Hij is uiteindelijk vroegtijdig overleden, na te zijn weggelopen uit de inrichting. 

Drugs geven openingen voor demonische infiltratie

Bewustzijnsverruiming is mogelijk door middel van chemicaliën, met name door het gebruik van drugs. Druggebruik is echter ook slopend voor het lichamelijke, psychische en geestelijke leven (en in veel gevallen ook levensbedreigend!). Door het gebruik van bijvoorbeeld LSD gaat men hallucineren. Ouweneel legt ons uit: ‘Een hallucinatie is een soort droom, een voorstelling in de geest die in de buitenwereld geprojecteerd wordt. Dit kan een waanvoorstelling zijn, dat wil zeggen, dat er niets in de buitenwereld is dat met de inhoud van de hallucinatie correspondeert; maar het kan ook een regelrechte invalspoort voor demonische beïnvloeding zijn.’ 

Een hallucinatie kan

 een regelrechte invalspoort

 voor demonische beïnvloeding zijn

De Heilige Geest kan dus doordringen in de geest van de mens, door er geestelijk leven in te blazen. In de geest van de mens kunnen echter ook demonische invloeden binnendringen. Door de zondeval is de natuurlijke mens de duivel zelfs ‘toegevallen’. Hij is bijzonder vatbaar geworden voor de negatieve beïnvloeding van satan en zijn demonen. Daarbij is hij ook geneigd tot het kwade. Zodra de gelegenheid zich voegt bij de genegenheid, is hij zo verkocht… en komt hij tot dwaze en boze gedachten, woorden en daden. Het gaat hierbij vaak van kwaad tot erger.

Volgens dr. W.C. van Dam heeft de geest van een mens het ingeschapen vermogen om relaties te hebben met geestelijke, onzichtbare realiteiten, zowel met het rijk van God als met het rijk van de boze. Lichaam en ziel bieden de mens de mogelijkheid om te communiceren met de natuurlijke wereld, maar de geest kan contact onderhouden met de geesten van de paranormale wereld. 

Wees alert op geestelijke invloeden,

 die afkomen op ons

 denken, willen en voelen 

We moeten er dus alert op zijn, welke geestelijke invloeden afkomen op ons denken, willen en voelen. Er wordt ook heel veel opgeslagen in de kelder van ons onderbewustzijn, wat een ook grote invloed kan uitoefenen op ons denken, onze emoties, ons verlangen en het willen ervaren van geestelijke zaken. 

Dr. W.J. Ouweneel verklaart ons het zijn boek ‘Het domein van de slang’, ‘dat de mens vóór de zondeval een veel directer contact met God kon hebben dan daarna, en dat het erop lijkt dat God doelbewust het bewustzijnsspectrum van de mens sterk heeft ingeperkt’. Alleen sterke geestelijke signalen kunnen soms nog doordringen tot het bewustzijn. Door de gevolgen van de zondeval zou de mens in ernstige mate kunnen worden beheerst door demonische signalen, wat je in heidense culturen en bij demonisch bezetenen tegenkomt. 

De mens kan proberen

 kunstmatig zijn bewustzijnsspectrum

 te verruimen

Ouweneel geeft ons te kennen: ‘Het is een bewijs van Gods genade, ook jegens de ongelovige mens, dat Hij diens bewustzijn normaliter voor zulke invloeden afschermt.’ Hij voegt eraan toe: ‘De mens kan echter wel proberen kunstmatig zijn bewustzijnsspectrum te verruimen.’ Psychedelische drugs kunnen onder bepaalde omstandigheden de deur tot de ‘hogere wereld’ openzetten (psychedelisch betekent: het bewustzijn verruimend, verhelderend). Je begrijpt wel met welke paranormale wereld de druggebruiker in contact zal komen. Wat zijn de gevolgen van een ‘trip’ en van het ‘high’ worden? Ik heb de gevolgen in mijn jeugd gezien bij de jongeren, die ik van dichtbij heb meegemaakt. Ik ken er die aan de gevolgen van druggebruik zijn overleden.

In mijn puberjaren werden er tripfestivals gehouden, onder invloed van LSD en andere drugsoorten. In 1969 kwamen er tijdens het Woodstock popfestival ruim 400.000 mensen samen. In 1973 bij de “Summer Jam’ in de staat New York waren het er zelfs 600.000. Je had toen psychedelische popgroepen, zoals Deep Purple, Pink Floyd en Greatful Dead (weldadige dood). De laatste popgroep leefde in een ‘Dead-commune’ in San Francisco. Ze hielden ‘love-ins’ in de parken, waarbij ze gratis met LSD verrijkte limonade uitdeelden. Dat vond indertijd weer navolging, zodat er een hippiewereld ontstond.

Oosterse mystici gebruikten al vanaf antieke tijden hasjiesj ter ondersteuning van hun meditatie, om zodoende sneller in een toestand van trance en extase te kunnen komen. Ouweneel vervolgt: ‘Vandaar dat in de strategie van satan de Westerse jeugd eerst met de drugs werd vertrouwd gemaakt, om zich vervolgens open te stellen voor de niet-chemische methoden van de Oosterse mystici, zoals die in de laatste tijd op grote schaal in het Westen zijn gepropageerd.’ 

Het was een strategie van satan

 om de Westerse jeugd eerst

 met drugs vertrouwd te maken 

Het is bekend dat met name de popmusici zowel de drugs als de Oosterse mystiek in het Westen hebben ingebracht. Denk maar aan de popgroep The Beatles, die er zelfs voor naar India gingen, om zich te laten beïnvloeden door de goeroes (de verlichte meesters). Denk hierbij aan de Hare-Krishna-beweging en de Trancendente Meditatie van goeroe Maharishi Mahesh Yogi, die tot in Nederland zijn binnengedrongen.

Dr. M.J. Paul vermeldt ons in zijn boek ‘Occulte machten en bevrijding’: ‘In het najaar van 2004 heeft de goeroe Maharishi Mahesh Yogi, oprichter van de Trancendente Meditatie, de Vaalserberg opgekocht, het hoogste punt van Nederland, inclusief het drielandenpunt met Duitsland en België. Zijn beweging is gebaseerd op de veda’s, de oudste hindoegeschriften.’ Hij laat ons ook weten dat Tibetaanse monniken in april2005 inde Onze-Lieve-Vrouwetoren van Amersfoort een zandmandala aanlegden. Hij vervolgt: ‘Die toren is het hoogste punt van Amersfoort en het kadastrale middelpunt van Nederland. Het gaat hier om een occult ritueel van het Tibetaanse Boeddhisme, de meest occulte en agressieve vorm van godsdienst. Deze activiteiten lijken deel uit te maken van een strategisch offensief, gericht op controle over de hoogten van ons land. Zo kan over het gebied een demonische invloed worden uitgeoefend.’

De gekwelde generatie

De opkomst van de welvaart heeft ook op geestelijk en psychisch gebied ernstige welvaartsziekten met zich meegebracht. Innerlijke problemen spelen vooral ook bij jongeren een belangrijke rol. Velen van hen zitten midden in de identiteitscrisis en zijn behept met onzekerheid, innerlijke angst en boosheid. Het leidt vaak tot vluchtgedrag (escapisme), agressiviteit en depressiviteit. We moeten deze toenemende problemen niet onderschatten. Veel jongeren geven zich over aan overmatig gebruik van drank en drugs en verwaarlozen hun gezondheid.

Waarom letten veel jongeren niet genoeg

op hun geestelijke, psychische en lichamelijke veiligheid,

door veel alcohol en drugs te gebruiken?

Kijk in zulke gevallen maar eens terug naar wat ze hebben meegemaakt in hun gezin. (Dit is hiervoor al aangehaald uit het boek van Teun Stortenbeker.) Ik heb begrepen dat er bij meer dan 90% van hen die zijn opgenomen (geweest) bij St. De Hoop (om weer clean te worden) problemen thuis waren. 

In de vorige eeuw werd de moderne jeugd in Amerika al ‘de gekwelde generatie’ genoemd. De 21e eeuw kunnen we nu al ‘de eeuw der bezorgdheid’ noemen. In het ‘digitale ik-tijdperk’ komen er steeds meer drop-outjongeren. 

In het digitale ik-tijdperk

 komen er steeds meer drop-outjongeren

Velen hebben zich overgegeven aan doelloosheid. Ze vragen zich af: ‘Waar leef ik eigenlijk nog voor? Wat heeft het allemaal voor zin? Waarom zou ik nog mijn best doen? Heb ik wel een doel om voor te leven? Dit heeft geleid tot doemdenken. 

Jongeren uit deze vluchtwereld komen nogal eens terecht in de occulte sferen. Ze keren zich dan tot valse goden, tot de paranormale wereld van demonen, om op deze wijze macht en controle te kunnen krijgen. Maar de wereld waar je op deze wijze controle over wilt krijgen, pakt je in… en krijgt spoedig de controle over jou. Zo zie je dat velen vanuit het machteloze gevoel van afwijzing de toevlucht hebben gezocht in de wereld van duistere, occulte machten.

De toegangsdeur naar occulte machten komt vaak via de popmuziekwereld.

Vluchtgedrag naar demonische machten is levensgevaarlijk! Demonen infiltreren via de gedachten en stimuleren angst en boosheid, die leiden tot depressie en agressie. De geesten uit de afgrond brengen hun slachtoffers aan de rand van de afgrond. De catastrofale gevolgen worden de laatste tijd duidelijk zichtbaar: In 2009 was zelfdoding doodsoorzaak nummer twee onder jongeren (na verkeersongelukken). Volgens de kinderombudsman leven twee tot drie op de zes jongeren met zelfmoordgedachten. Hij geeft verder aan dat in Nederland jaarlijks  1500 mensen overlijden aan zelfdoding (waarvan 50% jonger is dan 25 jaar). Om precies te zijn: in 2008 maakten volgens het CBS 1435 mensen in Nederland een zelf eind aan hun leven. In 2009 was dit aantal gestegen naar 1525. Het aantal pogingen tot zelfmoord ligt jaarlijks op 94.000. Kenniscentrum Jeugd en Opvoeding geeft aan dat in 2007 binnen zes maanden 70.000 tieners één of meer zelfmoordpogingen deden (100.000 pogingen in totaal).

In augustus 2010 werd bekendgemaakt dat spoorbeheerder ProRail pogingen gaat ondernemen om het aantal zelfdodingen op het spoor te laten verminderen. Volgens Pro Rail geeft de ervaring aan, dat ongeveer de helft van het aantal suïcides wordt gepleegd door mensen die in behandeling zijn (geweest) bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. 

Kom uit je ommuurde vesting

Door vluchtgedrag kun je in een sociaal isolement komen. Je hebt anderen nodig om je uit de valkuilen van de puberteit te halen. Waak ervoor dat je het zwarte hart in je niet gaat koesteren in een donker hoekje. Velen duiken weg in hun eigen ellende. Zorg dat je geen muren om je heen bouwt, om je zodoende af te schermen voor anderen. Achter die muren van je vesting ontstaat er dan een verstikkende sfeer. De angst kan beklemmend worden in de enge ruimte die je in jezelf hebt overgehouden. Angst en boosheid moeten eruit kunnen.

Je kunt muren van zelfmedelijden en wrokgevoelens

om je heen bouwen

Binnen deze muren heerst er een enge sfeer

van eenzaamheid en leegte

Jaren geleden schreef een meisje me het volgende: ‘Ik ben zo vol van machteloze woede en verdriet, alles is gebroken in me, iedereen keert zich tegen me. Ik kan zo niet schrijven. Als ik dan door iedereen gehaat word, vind ik het niet waard meer om te leven. Je denkt natuurlijk: is ze weer bezig met zelfmedelijden! Nou, je denkt maar. Niemand snapt me.’ Een andere keer had ze me al geschreven: ‘Waarom moet ik altijd met complexen rondlopen? Ik verberg m’n verdriet door als een verwaande trut over straat te gaan, maar ik weet me geen houding te geven hoor! Ik denk dat iedereen me minacht en me belazert waar ik bij ben. Bij niemand kan ik de ware liefde vinden, iemand die ècht van me houdt, van me houdt om hoe ik ben. Iemand die blij is als ik kom. Waarom ben ik zo eenzaam?’

Inspelen op gevoelens

Veel mensen in het Westen zijn kinderen van hun tijd en geïnfiltreerd door ‘de geest van deze eeuw’. Hun eigen zondige wil is daardoor ‘wet’ geworden. Ze zijn individualistisch en postmodern in hun denken. Wat zich aandient is voor hen goed ‘als het maar goed voelt’. Eigenlijk speelt dan ‘het goede gevoel’ de overheersende rol in hun leven. De wil koppelt zich aan dit gevoel en het denken laat zich hierin meeslepen. Het gevoel is onze zwakste ingang, waardoor we het gemakkelijkste zijn te verleiden

Het gevoel is onze zwakste ingang,

 waardoor we het gemakkelijkste zijn te verleiden 

Het gevoel is oppervlakkig en neemt de zondige vrucht, omdat zij begeerlijk is.  Hierdoor is de mens ook gevallen in het paradijs. We lezen ervan in Gen.3:6: ‘En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man, en hij at.’

Het was een zeer misleidend gevoel, ingegeven door de grote misleider. En het eten heeft de mens juist onverstandig gemaakt. Waarom niet beter nagedacht! Bezin je daarom, voordat je aan de zonde begint. Na het eten van de verboden vrucht volgt er een zeer wrange nasmaak. Waak ervoor, dat je niet dezelfde fatale fout maakt! 

Het eten van een verboden vrucht

 geeft een wrange nasmaak 

 

Verzwakking van de wilskracht

Satan en zijn demonen zijn er op uit om de wilskracht bij jongeren af te zwakken. Hiervoor gebruiken zij puberteitsproblemen, wereldse verleidingen, drank- en druggebruik. Door emotionele beschadigingen en innerlijke problemen kan de wilskracht worden afgezwakt. Hierdoor wordt men vatbaar voor infiltratie door ‘de geestelijke boosheden in de lucht’ (Ef.6:12). Jongeren met een zwakke wilskracht zoeken steeds meer naar ontspanning.

Het bovenmatig kijken naar films en het spelen van games verzwakken de wilskracht en het verantwoordelijkheidsgevoel

Jongeren die in de watten worden gelegd en niet hoeven te vechten voor studie en toekomst, verliezen hierdoor hun gezonde wilskracht. Het niet (meer) werken aan een bereikbaar doel maakt jongeren zwak. Er is dan een gebrek aan toekomstperspectief. Dit is een groot probleem in onze westerse samenleving. Satan en zijn demonen zijn er op uit om de wilskracht van jongeren te verzwakken en ze hulpeloos en afhankelijk te maken.  

Als je aan het afglijden bent in de geestelijke duisternis, grijp je jezelf vast aan alles wat zich maar aandient als ‘houvast’. De boze geesten zijn er snel bij om zo’n afglijdende gelovige ‘de  zwarte hand’ te bieden. 

Boze geesten zijn er snel bij om een afglijdende jongere

 ‘de zwarte hand’ te bieden 

Bij veel jongeren wordt het lichaam uitgeput door overmatig gebruik van genotsmiddelen en sterke drank, te weinig nachtrust door media- en internetgebruik, videogames en een ongezond uitgaansleven. Het is belangrijk dat voor de werkzaamheden van de menselijke geest het lichaam en het verstand vrij zijn van spanningen.

Daarbij kan er bij bepaalde jongeren een laag zelfbeeld aanwezig zijn, met ervaringen van afwijzing. Daardoor kun je vanuit je gevoel geen objectieve en nuchtere beslissingen nemen. Zelfs de wil kan zich door negatieve gevoelens laten meeslepen in een zielig hoekje en zeggen: ‘Laat me maar met rust… ik wil niet meer, het hoeft voor mij niet meer.’

De verslapte wil heeft dus ook het verstand en het Schriftuurlijk denken nodig om de rug te rechten en stevig op de benen te gaan staan. Vanuit Hebr.12:12 kan een sukkelende gelovige met te weinig geestelijke wilskracht worden aangespoord met de woorden: ‘Daarom richt weer op de trage handen, en de slappe knieën…’ Dit mag ook wel worden gezegd tot uitgeputte jongeren, die lang moeten uitslapen door een ongezond nachtleven.

Nachtbrakers zijn vaak ook afhakers

Door schade en schande kun je wijs worden… niet door je gevoel, maar door je verstand te gebruiken. Met je gevoel kun je niet goed relativeren in nieuwe situaties. Als je jong en nog vrij bent, kunnen je wil en je gevoel verliefd worden op een ongelovig, niet-christelijk meisje. Als christen zul je dan je verstand moeten gebruiken. Je moet dan goed nadenken over de gevolgen.

Laat je niet leiden door je blinde gevoel

Je kunt iets wel willen… maar is het ook verstandig?

Bezin je, voordat je aan iets begint 

Denk na over de gevolgen van het toegeven aan gevoelens

 

Negatieve gevoelens

Wanneer iemand innerlijk is beschadigd, zich afgewezen voelt, diepe gevoelens van wrok, zelfbeklag en boosheid heeft, is dat een goede voedingsbodem voor een occulte belasting. Demonen kunnen dan fungeren als een klankbord om deze gevoelens te voeden en te verergeren. De specifieke demonen van boosheid, haat, zelfbeklag en afwijzing kunnen zich als bacteriën vestigen op de zieke en zwakke plekken, om te kwellen en het verder te verzieken tot vergaande agressie, depressie en zelfs wanhoop. 

We lezen in Spr.15:13: ‘Een vrolijk hart zal het aangezicht blij maken; maar door de smart van het hart wordt de geest verslagen.’ Negatieve gevoelens kunnen leiden tot psychische problemen en zware depressies. 

Negatieve gevoelens kunnen leiden tot

 psychische problemen en zware depressies

 

Karaktervorming en wilskracht

Je karakter wordt beproefd in de verdrukkingen. De bouwstenen van je karakter worden vanaf je vroege jeugd geplaatst, opgebouwd en versterkt. Het geloof behoort bij de genadegaven, die ook bouwstenen zijn voor het karakter. Door de zonde en de boze machten horen tegenslagen en problemen bij het leven. Dit zal het karakter vormen. Je kunt deze werkelijkheid onder ogen zien of willen ontlopen door vluchtgedrag. Door problemen en zorgen kunnen in de levens van mensen twee zaken ontstaan: een ‘vechtmentaliteit’ of een ‘vluchtmentaliteit’. Bij een vechtmentaliteit hoort een sterke wilskracht, om te kunnen volharden. Een sterke wilskracht behoort al jong te worden aangekweekt.

Heb je een ‘vechtmentaliteit’of een ‘vluchtmentaliteit’?

We hebben tegenwoordig te maken met verwende generaties (spoiled generations) in het Westen. Na een ‘spoiled generation’ volgt vaak een ‘drop-out generation’. 

Een jongere met een zwakke wil

is een gemakkelijke prooi voor kwade machten 

 

Onzekerheid, stress en besluiteloosheid

Jongeren met een verzwakte wil zijn passief en hulpeloos als er gehandeld moet worden. Op den duur kunnen ze in de zaken van het dagelijks leven moeilijk keuzes meer maken of initiatieven ondernemen. Dit het gevolg van het steeds weer ontlopen van verantwoordelijkheden en het wegvluchten in hun digitale wereld. Onzekerheid, sociale angst en onhandigheid houden hen in een passieve toestand. Anderen moeten dan voor hen kiezen, handelen, leiden en besluiten. Ze willen de controle over zichzelf en hun handelen nog wel bewaren, maar ze lijken het spoor bijster in de normale leven van plichten en verantwoordelijkheden.

Door het misleide verstand en de afgezwakte wilskracht kunnen jongeren komen tot onoplettendheid, gebrek aan concentratie en beoordelingsvermogen, aarzeling en besluiteloosheid. Besluiteloosheid is één van de belangrijkste oorzaken van stress. 

Besluiteloosheid

 is één van de belangrijkste oorzaken van stress  

De onzekerheid, onkunde en onhandigheid leidt tot angst als ze moeten handelen en besluiten. Ze zijn dan bang om de controle te verliezen (die ze eigenlijk al uit handen hebben gegeven aan verleidende machten).

Daarbij komt nog het probleem van koppigheid en stelligheid, omdat ze denken het allemaal toch wel goed door te hebben en te weten. Het is vaak slechts een denkbeeldig machtsgevoel, wat in de praktijk geen handen en voeten heeft. Ze willen niet dat een ouderwets opvoeder hun gaat vertellen hoe ze het moeten doen. Dan gaan ze liever naar de jonge raadgevers (zoals koning Rehabeam deed), die dus ook met dubieuze adviezen komen. Volgens hen moet je ervoor zorgen, dat je zelf ‘de macht in handen houdt’. ‘Zorg ervoor dat je zelf de controle bewaart.’ Als je het eigenlijk zelf niet kunt, en toch niet wilt afgaan, kun je naar middelen gaan grijpen, die je zullen gaan uitputten en verwoesten.

Schadelijke gevolgen door familieproblemen

Een jongere met een zwakke wil is een gemakkelijke prooi voor verleidingen en infiltraties door boze machten. In de vroege kindertijd kan iemand al emotioneel en geestelijk zijn beschadigd, waardoor de wilskracht ernstig is verzwakt. Door een slechte opvoeding, waarin een kind meer is ontmoedigd dan bemoedigd en aangemoedigd, kan er een afhankelijke wil zijn ontstaan. Met heeft het bij een bepaalde verkeerde opvoeding zelfs over ‘aangeleerde hulpeloosheid’. 

Teun Stortenbeker is directeur van het centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening Stichting De Hoop. Hij heeft het leerzame boek ‘Als Jozef je zoon is…’ (over bevrijding uit familiepatronen, toen en nu) geschreven.

Hij verklaart ons al in de inleiding, dat ‘verslaving niet meer is dan een uiterlijk verschijnsel. Een brutale uiting van het kwade dat mensen innerlijk verscheurt sinds de eerste zonde in het paradijs’. Teun geeft ons te kennen: ‘Bijna iedere gast die bij De Hoop verblijft vertegenwoordigt een complexe familiegeschiedenis, inclusief intriges, overspel, bedrog, afwijzing, verwennerij, ruzies, familievetes, ziekte en dood. Geen verslaafde die bij ons komt, staat los van z’n familie-erfenis. Niet zelden is behandeling in de Hoop de aanleiding dat familieproblemen bespreekbaar worden. Dat kan een geweldige zegen en bevrijding betekenen voor de familie en een doorbraak in een probleem dat soms generaties oud is. Incest, onreinheid, criminaliteit, vrome schijn, het zijn slechts enkele van de vele familieziektes die de ontwikkeling van individuele familieleden kunnen stagneren.’ 

Als we de zwakke en zieke plekken op gaan sporen en aan de orde willen en stellen, kunnen we niet om deze ontdekking van oorzaken heen

Je ziet dit probleem dus ook in de familie van Jakob. Dat er boze geestelijke parasieten aan het werk zijn in families is inmiddels wel duidelijk.

Leer te belijden

De familiebeerput moet worden opengemaakt, voordat er weer een kalf in de put verdrinkt! Als er zonden voortwoekeren in het hart, dient dit hart op geestelijke wijze te worden opengesneden; daarna moeten de zonden berouwvol worden beleden. Belijden is ‘aan het licht brengen’. Het licht van de Heilige Geest is hiervoor en hierbij nodig. We zingen immers: 

‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,

levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.

Schijn in mij, schijn door mij.’

                                                   (Graham Kendrick) 

 

Maak gebruik van goede voorlichting

De cursus ‘No Apologies’ van Focus on the Family biedt jongeren een helpende hand, opdat ze vroegtijdig zullen kiezen voor een gezonde levensstijl. Denk vooraf na, zodat je jezelf later geen excuses zult moeten aanbieden, omdat je verkeerde keuzes hebt gemaakt in je puberteit.

Leer te vergeven

Stortenbeker leert ons: ‘Belijden, vergeving ontvangen en anderen vergeving schenken zijn net zo belangrijk als ademhalen, eten en drinken. Een mens wordt pas mens als de geestelijke versperringen zijn opgeruimd, die een vrije doorgang op de levensweg belemmeren.’ Verderop in het boek vertelt hij ons: ‘Ik ken heel wat mensen die verkeerde geheimen met zich meedroegen. Langzaam vernietigde het hun leven, want een belastend geheim is als een kwaadaardig gezwel. Mensen die een geheim met zich meedragen, worden nooit gelukkig. Het is een loodzwaar verbond dat, in tegenstelling tot het verbond met de Here en het geheimenis van de omgang met God, mensen gevangen houdt in slavernij.’ 

Leer te vertrouwen

Vertrouwen op God maakt je wilskracht sterk, omdat je weer hoop en moed in je leven hebt. Je hebt dan ook een goed doel en een heerlijke toekomst voor ogen. In Ps.27:7 berijmd geeft de dichter ons door:

 ‘Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.’

Hierin zie je hoeveel hoop en moed het geloof je kan geven

Je mag je dan verlaten op de Heere

Vertrouwen op God maakt je wilskracht sterk  

 

Maak gebruik van je gezonde verstand

Je gevoel is de gemakkelijkste ingang voor negatieve beïnvloeding. Dit kan dus leiden tot zonde, zwakte en angst. De boze geesten zoeken naar zwakke ingangen, om te kunnen infiltreren. Ze zijn de aanstokers van zonde, ziekte en verderf. Als we ons door het gevoel laten drijven, kunnen we gemakkelijk worden misleid. Het gevoel werkt niet met de ogen van het verstand, maar tast als het ware in het duister. We moeten onze keuzes niet laten bepalen door of het ‘goed of slecht aanvoelt’. Onze wil moet zich niet laten voortstuwen door zondige verleidingen, angstig, boosheid of opstandigheid. Dat is allemaal verkeerde brandstof voor de wilskracht. Laat je niet teveel leiden door het blinde gevoel, maar gebruik je heldere verstand. 

 

 Spelers in het grote spel

Satan is de grote bespeler en de spelleider van het wereldspel. Het grote spel wordt gespeeld. Jij wordt bespeeld en je speelt zelf mee. Je bent een pion op het spel, maar bent zelf verantwoordelijk voor de stappen die je zet. Satan en zijn onderdanen zullen je zoveel mogelijk trachten te beïnvloeden, te manipuleren en te indoctrineren, maar jij bent de speler die steeds weer aan de zet is.

In de laatste decennia zien we een ontwikkeling dat jongeren steeds meer speelruimte krijgen om eigen keuzes te kunnen maken, buitenom het gezicht van de opvoeders. Dit heeft te maken met de media en de internetontwikkelingen. Ouders en opvoeders hebben steeds minder zicht op wat jongeren doen achter de computer en waar ze mee bezig zijn.

Jij moet de keuzes maken en de zetten doen

Je wordt dus steeds meer op jezelf aangewezen. Je eigen verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Jij moet de keuzes maken en de zetten doen. Er wordt eigenlijk steeds minder controle op je uitgeoefend, omdat de materie steeds ondoorzichtiger en ingewikkelder wordt voor ouderen. Je kunt de onkundige ouders wellicht steeds meer buiten spel zetten (buiten jouw spel), maar ze moeten toch nog een belangrijke rol blijven spelen in jouw leven! Verlies het contact met je veilige thuisbasis niet, waar je ook heen wilt zwerven op het World wide web. Als je omvalt met je nieuwe providers, moet je kunnen terugvallen op je ouders en opvoeders. Ten diepste weet je wat je aan ze hebt en dat ze (hopelijk) echt om je geven… en dat moet je nog maar afwachten wat betreft de nieuwe (tegen)spelers in je leven. Voor de wereld ben jij een nieuwe aanwinst… maar wat zal deze transfer jezelf opleveren?

Let wel op: de grotere speelruimte die je krijgt is een onveilige, verleidelijke, verraderlijke en gevaarlijke ruimte. In deze ruimte kun je gemakkelijk de mist ingaan en worden overvallen door de machten van de duisternis. In deze speelruimte ligt er van alles op de loer. Daar zijn personen aanwezig die hun eigen ziel al aan satan hebben verkocht en die zieltjes willen winnen voor hun boze meester. Als je argeloos hun terreinen verkent, ben jij één van deze zieltjes, waar ze op loeren.

In deze speelruimte zijn er gemene spelers, die vals spelen, die zaken tegen elkaar uitspelen, die jou bespelen, jouw goede kanten wegspelen… net zolang totdat je jouw ziel hebt verspeeld.

Door de vrijheden die jongeren pakken, raken velen van hen geestelijk en psychisch in de knel. Op het terrein van de wereldheerser raak je gemakkelijk in de problemen. Om hun problemen op te lossen zetten sommige jongelui zelf hun lichamelijke gezondheid op het spel, door het grijpen naar geestverruimende, verdovende en stimuleren middelen. Door het gebruiken van ‘speed’ kom je op de verkeerde weg, vlieg je gemakkelijk uit de bocht. Je brandt je vingers aan het spelen met vuur.

En je leven is geen spel, wat je nog een keer over kunt spelen. Je leven is een harde werkelijkheid, wat goed moet worden geleefd! Je mag je eigen keuzes maken, maar dan wel in gebondenheid aan Gods Woord en binnen Zijn beschermende regels.

Let er wel op:

als je geen rekening houdt met Gods woord en wil,

ga je de mist in.

Verspeel en verspil je kostbare genadetijd niet.

Leer te lopen in de loopbaan van het geloof,

ziende op Jezus,

de overste Leidsman en Voleinder van het geloof

(zie verder Hebr. 12:1-13).