DAGBOEK VAN HOOP deel 6 – vanaf dag 244

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Inhoud deel 6

Dag 244. Hoe word ik van eenzaamheid bevrijd?

Dag 245. Eenzaam, maar niet alleen

Dag 246. ‘Ik heb niemand.’

Dag 247. Innerlijke leegte en eenzaamheid

Dag 248. Geef mij kracht en moed

Dag 249. Hoe ga je met eenzaamheid om?

Dag 250. God zet eenzame mensen in Zijn huisgezin

Dag 251. Waarom ben ik zo eenzaam?

Dag 252. Afwijzing, vluchtgedrag en verslaving

Dag 253. De waarheid van God maakt je vrij

Dag 254. Bouw je aan een muur of aan een brug?

Dag 255. Eenzaam in een emotionele gevangenis

Dag 256. Bevrijding uit de emotionele gevangenis

Dag 257. Een angstige vogel wordt geroepen

Dag 258. Ben je als een angstige duif op de vlucht?

Dag 259. Hoe word je vrij als een vogel?

Dag 260. Heling en troost van Jezus

Dag 261. Laat je troosten en helpen

Dag 262. Denk na over de volgende stellingen

Dag 263. Nieuwe moed en kracht voor Elia

Dag 264. Wees barmhartig zoals Jezus

Dag 265. Doe goed en bemoedig elkaar!

Dag 266. Je bent welkom

Dag 267. Kerken met uitgestrekte open armen

Dag 268. Jezus geeft ons rust

Dag 269. Wat leren we van het leven van David?

Dag 270. Zelfbeschermer, zondaar en toch geliefd

Dag 271. Geef God de eer en volg Zijn weg!

Dag 272. De valkuilen van David en Saul

Dag 273. De Geest van de HEERE en de kwade geest

Dag 274. De vlucht van David voor Saul

Dag 275. Wat deed David in de strijd? Wat doen wij?

Dag 276. David te Ziklag

Dag 276. Geloven is ‘een sprong in het diepe’

Dag 277. Zware zonden en berouw

Dag 278. Ernstige gevolgen

Dag 279. Geef mij een schone start

Dag 280. David en de gezinsproblemen

Dag 281. Laat de zonde niet voortwoekeren

Dag 282. Vergeld geen kwaad met kwaad

Dag 283. De nederige vlucht van David

Dag 284. Ben je ook uitgevochten?

Dag 285. Keer terug naar de Bron

Dag 286. Leer van fouten en laat je niet misleiden

Dag 287. Misleiding of waarheid?

Dag 288. Zelfbescherming tegen pijn en afwijzing

Dag 289. Maak ons vrij

+++

Dag 244. Hoe word ik van eenzaamheid bevrijd?

Ongeveer een miljoen mensen in Nederland voelden zich voor de coronacrisis al  eenzaam, dat is gemiddeld 43% van de volwassen bevolking van ons land.

De eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Ruim de helft van alle 55-plussers voelt zich eenzaam. Het gaat daarbij vooral om mensen die geen vrienden hebben. De angst en eenzaamheid is uiteraard sterk toegenomen sinds de uitbraak van corona en de sociale beperkingen vanaf maart 2020. Er komen steeds meer alleenstaanden in Nederland. Inmiddels vormen drie miljoen mensen een eenpersoonshuishouden, dat gaat om één op de vijf huishoudens.

Koning Willem-Alexander geeft aan in zijn toespraak van 20 maart 2020, wat betreft de situatie toen: ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel! Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.’

Op 3 april 2020 werd bekendgemaakt na onderzoek, dat de helft van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar zich eenzamer voelt door de coronacrisis. Ruim een kwart van de Nederlanders tussen de 25 en 45 is single. In deze tijd van isolatie leven zij nóg meer alleen. Dit kan leiden tot psychische klachten, zoals angst en depressie.

Hoe kunnen we het eenzaamheidsvirus overwinnen?

Je kunt eenzaam raken door onder meer de volgende zaken:

– door verlies van kennissen, en door te weinig zingevende relaties,

– door verkeerde keuzes, gedrag en verslaving, waardoor je geïsoleerd raakt,

– door verkeerde (negatieve) gedachten over jezelf en over anderen,

– door pijnlijke ervaringen en afwijzing in je leven.

Daardoor kun je soms het gevoel hebben door God en mensen verlaten te zijn, terwijl je dan op jezelf teruggeworpen kunt worden.

Alleen kun je het eenzaamheidsvirus niet overwinnen. Het is wel mogelijk om het samen te doen in de Naam van Jezus. Het volgende lied uit  Johannes de Heer is nog steeds actueel. Laten we elkaar zingend aanmoedigen:

‘Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar.

Laat Eén u sterkte geven: ga tot uw Middelaar!

Er is zoveel te klagen, er is zoveel geween

en zoveel leed te dragen, ga niet alleen.’

In Psalm 25:16 richt David zich tot God met het gebed: ‘Wend U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig.’ Ellendig komt van ‘uitlandig’. Je kunt je daarbij uit de nabijheid van God en mensen verdreven voelen. In Psalm 27:9-10 geeft hij aan: ‘Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.’

+++

Dag 245. Eenzaam, maar niet alleen

Je kunt jezelf eenzaam voelen als je alleen bent, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als je jezelf door het geloof verbonden weet met God, kun je eenzaam zijn, maar dan ben je niet alleen. Hij is dan bij je en met je, ook al ervaar je Zijn nabijheid niet.

Eenzaamheid is wel pijnlijker als er anderen bij zijn. Emotioneel is er dan geen contact. Niet iedereen die alleen is, voelt zich ook eenzaam.

koningin Wilhelmina (1880-1962) regeerde van 1898-1948. Toen ze in haar ouderdom weer prinses der Nederlanden was, voltooide ze in 1955 haar boek ‘Eenzaam maar niet alleen’. Ze verklaart daarin over haar persoonlijk geloofsleven: ‘Vóór alles gaat mij de omgang in het verborgene met Christus. Deze heeft mij, zoals ik reeds mocht opmerken, in staat gesteld de taak te volbrengen, die ik bijna vijftig jaar te midden van mijn volk en staande in het volle leven heb mogen vervullen. Hoe verlossend heeft die verborgen kracht in de vele moeilijke ogenblikken van mijn leven voor mij gewerkt.’

Met God erbij ben je niet alleen!

Dat komt ontroerend dichtbij in het bekende lied van Sela: ‘Ik zal er zijn’. Het staat ook in Opwekking  770. De tekst is van Hans Maat.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer:
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(Refrein)

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

+++

Dag 246. ‘Ik heb niemand.’

In Jeruzalem was een bron, die genoemd werd het badwater van Bethesda (dat betekent: huis van medelijden). In Joh. 5:5 lezen we: ‘En daar was een man die 38 jaar ziek was.’ Men had deze verlamde 38 jaar lang laten liggen op de momenten dat hij geholpen kon worden. Er was niemand die hem hielp om bij het badwater te komen, wanneer er genezing plaatsvond. Er daalde namelijk van tijd tot tijd een engel neer in dit badwater, die het water in beweging bracht. Wie het eerst na de beweging in het water kwam, werd gezond (Joh. 5:4).

Nadat men hem 38 jaar links had laten liggen, kwam Jezus bij hem en vroeg: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke gaf aan dat hij geen mens had om hem in het badwater te werpen. In vers 8 lezen we: ‘Jezus zei tegen hem: ‘Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen.’ En meteen werd deze man gezond. (Je kunt de hele geschiedenis lezen in Joh. 5:1-18.) Laten ze je links liggen?

Heb je jezelf ook wel eens in de steek gelaten gevoeld, op de momenten dat je hulp nodig had? Laten sommige mensen je al jarenlang links liggen? Gaan ze gewoon maar aan je voorbij? Jezus komt in het Evangelie bij ons op bezoek en vraagt je: ‘Wil je gezond worden?’ Dat geldt vooral ook je geestelijke gezondheid en het behoud van je ziel. In het Evangelie komt Jezus nog steeds bij ons langs.

Leef je ook op een vierkante stoeptegel?

Wilkin van de Kamp schrijft in zijn dagboek ‘Begin je dag met God’ over een vierkante stoeptegel. Op Dag 227 schrijft hij erboven Psalm 118:5. Daar gaat erover dat God de psalmist ‘in de ruimte heeft gesteld’. In de Herziene Statenvertaling lezen we daar: ‘Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.’

Wilkin verhaald bij deze dag: ‘John vertelde mij dat hij vroeger op school gepest werd. ‘Ik had slechts twee stoeptegels, dat was mijn veilige plek op het schoolplein,’ vertrouwde hij me toe. Hij geeft verder aan: Een verdrietige samenvatting van een ongelukkige jeugd. Niemand is geschapen om te leven op een vierkante stoeptegel.’

Deze John is een triest voorbeeld van eenzaamheid en angstige isolatie. Wilkin merkt erbij op: ‘Misschien heb jij ook de nodige verwondingen in relaties opgelopen. Angst om opnieuw gekwetst te worden dwong je om muren te bouwen die de kwetsbaarheid en de weggestopte pijn af moeten schermen. De muren rondom je hart verhinderen je echter om gezonde en duurzame relaties aan te gaan. Bovendien staan muren je relatie met God in de weg. Ze beperken je om verder te groeien, brengen je in een isolement en beroven je van je vrijheid.’

+++

Dag 247. Innerlijke leegte en eenzaamheid

De Franse filosoof Blaise Pascal (1623-1662) leert ons: ‘Er ligt in het hart van ieder mens een door God gevormd vacuüm, dat door niets of niemand kan worden vervuld dan door God Zelf.’ Deze leegte is door de ongehoorzaamheid van de mens in het Paradijs ontstaan. De oplossing ligt daarom niet in het vluchten van God vandaan, maar in het vluchten naar Hem toe.

We hebben God nodig

Ten diepste hebben we God nodig! Zonder Hem in ons leven zijn mensen ‘loos van God’, en leven velen goddeloos. We zijn dan leeg en los van God, onze Maker, Die ons ook weer heel kan maken. Zijn aanwezigheid zal ons vervullen met liefde, licht, innerlijke vrede en geestelijke blijdschap. Onze leegte heeft Gods liefde nodig! De liefde van God kan ons hart weer vervullen door Jezus Christus. Jezus kan ons echt helpen en nodigt ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Bekend is de uitspraak van Augustinus: ‘U heeft ons voor Uzelf gemaakt, o Heer, en ons hart blijft rusteloos, totdat het de rust in U gevonden heeft.’

De bron van de liefde is uit God, Die zich door Jezus Christus aan behoeftige mensen heeft verbonden. Zijn licht verlicht een duister leven. Zijn liefde verwarmt en vervuld een koud en behoeftig hart. Door verbondenheid aan God kun je geestelijk groeien en herstellen.

+++

Dag 248. Geef mij kracht en moed

Door de afval van de mens in het Paradijs zijn we geestelijk ontkleed van de warme nabijheid van de hemelse Vader. Helaas is toen de goede relatie met God verbroken. Daardoor ervaren we ook geestelijke duisternis, eenzaamheid, angst en depressie .

Herken je jezelf in de tekst van het lied ‘Geef mij kracht en geef mij moed’? Wordt jouw innerlijke behoefte en verlangen hierin vertolkt? De tekst is van Marianne Busser & Ron Schröder en de muziek van Lydia Zimmer:

Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud.
Als het lijkt of er geen hoop is, en er niemand van mij houdt.

Als het leven veel te zwaar is, en ik voel me zo alleen.
Vader, wilt U mij dan troosten, leg Uw armen om mij heen.

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.
Wilt U zelf mijn tranen drogen, lieve Heer, vergeet mij niet.

Neem mij in Uw vaderarmen. Laat Uw liefde mij verwarmen.
Mag het wolkendek verdwijnen, en Uw licht weer voor mij schijnen.

Als het moeilijk lijkt en zinloos, alsof niets er nog toe doet,
wilt U dan heel dicht bij mij zijn, geef mij kracht en geef mij moed.

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.

Trouwe Vader in de hemel, geef mij kracht en geef  mij moed,
neem mij in Uw vaderarmen.

Vader, wilt U mij troosten. Wilt U heel dicht bij mij zijn. 
Geef mij kracht en geef mij moed. Neem mij in Uw vaderarmen.

Je ziet dat veel mensen in de duisternis verlangen naar licht en troost. Ze roepen vanuit hun eenzaamheid, moedeloosheid en verdriet het uit naar God. Je hoort de noodkreten overal weerklinken vanuit het tranendal. Het aardse dal is volop bedekt met donkere wolken. Er is vaak geen doorzicht en inzicht naar ontsnappingsmogelijkheden uit troosteloosheid en depressie.

We hebben in onze ellende ‘geloof, hoop en liefde’ nodig. Het klinkt door in de tekst van het lied hierboven. Het verlangen naar God en het roepen tot Hem zijn al uitingen van geloof. Door Jezus is een weg tot het vaderhart van God geopend. Kom maar tot Hem als een kind. Leg je hand maar in Zijn uitnodigende vaderhand. Het lied heet ‘Geef mij kracht en geef mij moed’. Dat kun je inderdaad ook vinden bij God. Heb je dat al al eens ervaren?

+++

Dag 249. Hoe ga je met eenzaamheid om?

Je kunt aan eenzaam gaan lijden door alleen al te denken ‘dat je zo eenzaam bent’. De Romeinse wijsgeer Seneca heeft opgemerkt: ‘We lijden vaker in de verbeelding dan in de werkelijkheid (in het Engels: ‘We suffer more often in imagination than in reality’).

Het kan bij je gaan over emotionele eenzaamheid. Dat betekent dat je een sterk gemis ervaart van een intieme relatie en emotionele hechte steun. Je kunt ook sociale eenzaamheid ervaren, waarbij je betekenisvolle relaties met meerdere mensen mist.  Normaal gesproken hunkert iedereen naar liefde. Als je geen liefde ontvangt, kun je jezelf eenzaam gaan voelen.

Angst, schuldgevoel veroordeling, afwijzing, vernedering, schaamte en wantrouwen maken dat je jezelf gaat isoleren en verschuilen. Je wilt niet nog meer pijn, angst en afwijzing ervaren. Je wilt je niet meer hechten, omdat je bang bent dat ze je toch weer laten vallen. Ben je soms ook voor jezelf op de vlucht?

Ben je zoals Elia op de vlucht?

Je ziet dat in de Bijbel bij Elia in de woestijn. Elia voelde zó angstig en verlaten, dat hij zelfs niet meer wilde leven. De daarvoor krachtige profeet was een dagreis ver weggevlucht in een eenzame woestijn. Waardoor werd hij aangemoedigd, ontving hij nieuwe kracht en moed? Jezus werd door de duivel ook verzocht in de woestijn. Hij zoekt je op in Zijn Evangelie om je uit je ellende en eenzaamheid te halen.

De Engel van de HEERE sprak tot depressieve Elia in de eenzame woestijn in 1 Kon. 19:7: ‘Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn.’ Daar na kwam Hij bij de Horeb tot Elia in het suizen van een zachter stilte (zie 1 kon. 19:12-13).

+++

Dag 250. God zet eenzame mensen in Zijn huisgezin

We lezen over God in Ps. 68:6-7: ‘Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dat is God in Zijn heilige woning; een God Die eenzamen een thuis biedt.’ In Efeze 2 :19 wordt gezegd van de gelovigen: ‘Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.’

Dat God ons één maakt met elkaar komt naar voren in Opwekking 194 (Ned. tekst: JmeO). We zingen daarin samen:

U maakt ons één. U bracht ons tezamen, Wij eren en aanbidden U. 

Wordt uw wil gedaan, Dan bindt het ons saam,

Iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Het één zijn als in een geestelijk huisgezin van God wordt ook vertolkt in Opwekking 767. Het lijkt geïnspireerd te zijn door de tekst in Psalm 133, zoals we lezen in de verzen 1 en 3: ‘Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders eensgezind samenwonen. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.’ Dat is een gave en opgave! Hier volgt het lied van Marcel Zimmer:

Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie,
als broers en als zussen, om elkaar geven
en open en eerlijk met elkaar omgaan,
de vrede bewaren en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk wordt ons gegeven:
de zegen van God, een eindeloos leven.

+++

Dag 251. Waarom ben ik zo eenzaam?

In hoeverre herken je de eenzaamheid van deze tijd? Wat is jouw reactie daarop? Ga je jezelf verder isoleren of zie je kans om de eenzame neergaande spiraal te doorbreken? Zoals eerder aangegeven kun je eenzaam raken door door verlies van kennissen, en door te weinig zingevende relaties, door verkeerde keuzes, gedrag en verslaving, waardoor je geïsoleerd raakt en door verkeerde (negatieve) gedachten over jezelf en over anderen. Er kan ook eenzaamheid zijn vanwege pijnlijke ervaringen en afwijzing in je leven. Daardoor kun je soms het gevoel hebben door God en mensen verlaten te zijn, terwijl je dan op jezelf teruggeworpen kunt worden.

Een tiener schreef me eens: ‘Ik ben zo vol van machteloze woede en verdriet, alles is gebroken in me, iedereen keert zich tegen me. Ik kan zo niet schrijven. Als ik dan door iedereen gehaat wordt, vind ik het niet waard meer om te leven. Je denkt natuurlijk: is ze weer eens bezig met zelfmedelijden! Nou, je denkt maar. Niemand snapt me.’

Ze had me eerder geschreven: ‘Waarom moet ik altijd met complexen rondlopen? Ik verberg m’n verdriet door als een verwaande trut over straat te gaan, maar ik weet me geen houding te geven hoor! Ik denk dat iedereen me minacht en belazert waar ik bij ben. Bij niemand kan ik de ware liefde vinden, iemand die echt van me houdt om hoe ik ben. Iemand die blij is als ik kom. Waarom ben ik zo eenzaam?’

Vaak delen tieners hun problemen omdat ze aandacht willen hebben. Ze willen gezien worden. Soms komen ze zelfs met shockerende uitspraken en zaaien ze onrust en angst bij ouders en bekenden. Ze lopen maar rond met negatieve gevoelens, innerlijke problemen en complexen.

Als dit langer blijft aanhouden lijkt het wel chronisch te worden. Velen kunnen daar hun hele leven lang mee behept zijn. Hoe kom je uit die neergaande spiraal van denken en voelen?

+++

Dag 252. Afwijzing, vluchtgedrag en verslaving

Bij eenzaamheid heb je het gevoel afgewezen en uitgesloten te worden. Je voelt je dan geïsoleerd van de buitenwereld. Je kunt een partner of vrienden missen, terwijl je verlangt naar relaties. Onze diepe hunkering is: kennen en gekend worden. Daarvoor heb je liefdevolle relaties nodig. Bij het gemis hiervan kan de eenzaamheid aan je gaan knagen. Je kunt er zelfs depressief en ziek van worden.

Door angst, schuldgevoel, afwijzing, vernedering, schaamte en wantrouwen kun je jezelf gaan isoleren en verschuilen. Je kunt dan wegkruipen in de eenzaamheid, omdat je niet nog meer pijn en afwijzing wilt meemaken. Je wilt je niet meer hechten, omdat je bang bent dat ze je dan weer zullen laten vallen. Zelfmedelijden, afgunst, twijfel, boosheid en angst kunnen dan je ‘binnen praters’ worden in je  beklemmende isoleercel.

Door afwijzing kun je de neiging ontwikkelen om je eigen gang te gaan of om je terug te trekken. Je gaat je eigen gang en er komt een conflict met mensen om je heen. Vaak zijn dit mensen die om je geven. Je gaat jezelf dan verwijderen van je oude vrienden en bekenden. Zij kunnen je niet meer bereiken als de afstand te groot wordt.

Bijbelleraar en publicist Henk Herbold geeft aan: ‘Door jezelf te isoleren en terug te trekken maak je de afstand tussen jou en de mensen die om je geven steeds groter. Maar iedereen hunkert in feite naar liefde.’ Hij merkt op: ‘De eenzaamste plek is een hart wat geen liefde of genegenheid meer kan voelen van anderen.’

Door alcohol en drugs te gaan gebruiken, raak je los van mensen om je heen. Zij kunnen niet meegaan met het gebruik. Er ontstaat afstand. Door terug te trekken en een eigen leefstijl te gaan leven verwijder je jezelf van anderen. Waarom zou je wegvluchten in een wereld van verslaving?

+++

Dag 253. De waarheid van God maakt je vrij 

Evangelist Herbold leert ons: ‘Eenzaamheid zal je voor een deel zelf moeten oplossen. Je mag er om bidden en God is machtig om je te helpen, in Psalm 68:7 staat: ‘God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed.’ God wil ons helpen, maar toch zullen we ook zelf in actie moeten komen, als we willen dat er iets aan onze situatie veranderd.’

Hij geeft aan dat je niet teveel moet wegkruipen in je eigen wereldje, maar erop uit moet gaan om anderen te ontmoeten. Dat kan door mee te gaan doen met activiteiten in de kerk of met vrijwilligerswerk. Probeer om ‘uit de gevangenis van de dagelijkse gewoonte los te breken’. Hij adviseert, om vooral niet te gauw in een slachtofferrol te kruipen. Het zoeken naar contact vanuit een afhankelijk situatie mislukt meestal. Je kunt dan een te zware druk op een ander leggen, omdat je jezelf teveel aan die persoon vastklampt. Dat is te benauwend en schrikt af. In je eenzame positie kun je dan al gauw gaan denken dat iedereen je toch laat vallen.

Daarbij moet je niet in de leugens van satan geloven. Henk legt uit: ‘Het is een grote leugen dat je niet waardevol zou zijn en dat daarom mensen je mijden. Veel mensen hebben last van een negatief zelfbeeld, wat voortkomt uit hun jeugd. Je voelt je dan minderwaardig, omdat je dat vroeger is aangepraat. Je denkt dat je niet zo veel waard bent. Dat is een grote leugen van satan. De vijand wil je er depri door maken en je het gevoel geven dat je niks kan en je zo voortdurend blokkeren.’

Je bent kostbaar en waardevol in de ogen van je Schepper. Als je Zijn Evangelie hoort en gelooft, zal de waarheid je vrijmaken. Lees maar eens in Jesaja 43:1-4 hoe God over Zijn volk denkt. In Jeremia 29:11 verklaart Hij: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het Zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’ Dat is Zijn waarheid over hen die in gevangenschap zijn.

In Joh. 8:32 geeft Jezus aan naar hen die in Hem geloven: ‘U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Je zult niet eenzaam zijn als je Jezus volgt, want Hij is dan ook voor jou de Weg, de Waarheid en het Leven. Je zult niet meer verdwalen in jezelf als je gelovig op Jezus ziet. Thomas wist ook de weg niet, maar Jezus reageerde: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (in Joh. 14:6).

+++

Dag 254. Bouw je aan een muur of aan een brug?

Bouw je een muur om je heen of een brug naar anderen? Ik heb gelezen in het boekje ‘Vermoeidheid overwinnen’ van Samuel Gerber: ‘Wie zich in medelijden met het gekwetste ik baadt, verliest pas alle weerstandskracht en levensvreugde. Wanneer men zichzelf zo liefheeft, zullen anderen zo iemand hun liefde onthouden.’ De schrijver, een bijbelschooldirecteur, geeft hij verder aan: ‘Wie alleen maar ontvangen wil, verstoort de gemeenschap. Echte liefde bouwt de gemeenschap op, want zij zoekt niet het hare. Overal waar wij het onze zoeken, ontstaan muren. Overal waar wij het voordeel en welzijn van anderen zoeken, ontstaat een brug.’

Door zelfmedelijden en je afwenden van anderen ben je muren aan het optrekken. De counselor dr. Tim LaHaye verklaart: ‘De fout van iemand die al te ontvankelijk is voor depressie ligt hierin, dat zijn denkpatroon teveel op zichzelf is gericht. Alles in het leven wordt kritisch bekeken van het eigen ik uit. Vandaar dat ook de kleinste onaangenaamheid, belediging of moeilijkheid, hem een depressie bezorgd.’

Heb je ook en muur vlak voor je eigen neus opgetrokken, zodat je geen helder zicht hebt op de werkelijkheid? Breek de stenen van zelfbeklag, wrokgevoelens, boosheid, achterdocht, overbezorgdheid, zelfbescherming en angst in je leven af!

Je kunt ook onterecht boos zijn op iemand. Onderzoeker dr. Mortimer Ostow geeft erover aan: ‘Die boosheid is gericht tegen iemand van wie men liefde heeft verwacht, maar die daarin teleurgesteld heeft.’ Gerber waarschuwt ons: ‘Ergernis over mensen die zo geheel anders zijn dan het product van onze dromen, maakt ons moe en verdrietig en tenslotte ziek.’ Mens erger je niet… en trap die muur van wrokgevoelens uit je leven weg!

Begin maar eens bruggen te slaan naar hen die het dichtst bij je staan. Kom over de brug met je belangstelling, vriendelijkheid en hulpvaardigheid. Haal  de muren van vooroordeel, achterdocht en onbegrip omlaag. Hoe kunnen ze je begrijpen als je jezelf voor hen gesloten houdt? Hoe kunnen ze je begrijpen en helpen als je jezelf voor hen hebt toegemuurd? Stel jezelf open en kom tevoorschijn! Door een open poort in je isolatiecel kun je naar buiten, terwijl anderen dan ook bij je kunnen binnenkomen. Dat is ook een oplossing voor het probleem van je eenzaamheid.

Bemoedig anderen en wees bemoedigd! Paulus roept ons op in Gal. 6:9: ‘En laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen zij oogsten, als wij niet opgeven.

+++

Dag 255. Eenzaam in een emotionele gevangenis

Met welke stenen heb jij je eenzame emotionele gevangenis opgetrokken? Waarachter heb jij jezelf verschanst? Op de afbeelding zie je de geestelijke blokkades waardoor je in een emotioneel isolement en in een staat van ernstige vereenzaming komt.

Orthopedagoog Bert Reinds omschrijft eenzaamheid als ‘een groeiend tekort aan intimiteit.’ Hij verklaart: ‘Dat wat je gehoopt en verwacht had in vriendschappen te vinden, blijkt in werkelijkheid zo tegen te vallen en in de vele activiteiten wordt oppervlakkigheid ervaren. De moderne mens leert steeds minder zich met anderen te verbinden en heeft de neiging zichzelf te isoleren.’

Bert geeft aan dat eenzaamheid nog steeds in een taboesfeer ligt en dat mensen er liever niet over praten. Hij legt uit: ‘Het is een teken van zwakte. Zwijgen is dan de meest veilige manier om niet afgewezen te worden. Maar zwijgen lost niets op. Sterker nog, het maakt je eenzaamheid en verdriet alleen maar groter.’

Ken je het eenzame gevoel: het door God en mensen verlaten te zijn, het teruggeworpen te worden op jezelf? Eenzaamheid hoeft niet altijd aan de buitenkant zichtbaar te zijn. Iemand kan ogenschijnlijk opgewekt door het leven gaan, en in het uitgaansleven met veel vrienden optrekken, maar zich toch eenzaam voelen. Een ander voelt eenzaamheid voortdurend als een zware last op zijn schouder liggen. Hij staat ermee op en gaat ermee naar bed. Waar komt die eenzaamheid eigenlijk vandaan?

Wilkin van de Kamp neemt ons mee in het leven van een eenzame, zich afschermende, schuwe eenling. Hij vertolkt: ‘Als je een kijkje neemt achter de muren van je bange hart, zie je een groot verlangen om geliefd te worden en om lief te hebben.’ Hij laat erbij weten: ‘Alleen Gods bovennatuurlijke liefde kan je verwonde hart genezen.’

+++

Dag 256. Bevrijding uit de emotionele gevangenis

Wilkin van de Kamp stelt: ‘Angst bouwt muren, hoop bouwt bruggen, maar Gods liefde haalt de muren rondom je hart neer. Hij wil je in de ruimte zetten, zodat jij je hart open gaat stellen voor Hem en voor de mensen om je heen.’ Hij haalt aan vanuit de NBG vertaling, dat Paulus ooit schreef: ‘Bij ons vinden jullie niet te weinig ruimte, maar in jullie binnenste is het te eng. Jullie moeten ook ruimer worden’ (2 Kor.  6:12-13). Wilkin adviseert: ‘Heb lief en leef met een groot hart. Alleen door liefde te geven komt er meer ruimte in je hart.’

Maak openingen in de opgebouwde gevangenismuren in je hart. Breek de negatieve emotionele stenen af en maak een deur in je koude isoleercel. Maak er een voordeur en achterdeur in. Als je jouw hart opent voor God en de mensen, komt de liefde binnen en verdwijnt de eenzaamheid door de achterdeur.  Let maar eens op de afbeelding hieronder:

Herstel de afgebroken muur met positieve geestelijke bouwstenen, zoals liefde, acceptatie, vergeving, hoop, geloof, waarheid, vreugde en alles wat God je wil geven en van je vraagt.

Met God erbij ben je niet alleen!

Annemieke Koelewijn zingt in haar mooie lied ‘Toch bent U daar’ over de aanwezigheid van God in een tijd van eenzaamheid. Ze geeft aan in het lied: ‘Er is overal een tijd van. Een tijd van samenzijn. Een tijd van bouwen aan een nieuw bestaan. Een tijd om muren af te breken.’ Ze zingt ook: ‘In mijn diepste eenzaamheid weet ik: toch bent U daar.’ ‘In een tijd van scheuren en tijden van gevaar, van huilen in de nacht of lachen in de zon. Als we los moeten laten… Weet dan, toch is Hij daar!’ Als je wilt bouwen aan een nieuw bestaan, is het tijd om je muren  af te breken.

+++

Dag 257. Een angstige vogel wordt geroepen

In Hooglied 2:13 gaat het over  een angstige, geïsoleerde vogel, die zich verscholen houdt in de kloven van een rots. We lezen in deze verzen hoe de Bruidegom deze bange vogel uit de kloof wil lokken. Je kunt jezelf ervaren als een verscholen angstige vogel, zoals de duif in de kloven van de rots (in Hoogl. 2:14). Jezus is de Liefste in het leven van de gelovige. Hij is de Bruidegom die zoekt naar je hart. In het Hooglied is Zijn Bruid (de gelovige) als een duif die zich angstig in een eenzame kloof van een rots schuilhoudt.

Ben je innerlijk als een angstige geïsoleerde en eenzame vogel? Hooglied 2:13-14 nodigt je: ‘Sta op, Mijn vriendin, en kom Mijn allermooiste! Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk.’ 
Kun je dat geloven?

Jezus is de Liefste in het leven van de gelovige. Hij is de Bruidegom die zoekt naar je hart. In het Hooglied is Zijn Bruid (de gelovige) als een duif die zich angstig in een eenzame kloof van een rots schuilhoudt.

1. Wat spreekt je aan in deze beeldspraak. Hoe kun je jezelf hierbij betrekken?

In het lied ‘Kleine vogel’ van Elly & Rikkert gaat het ook over een uit het nest gevallen vogel. Ze zingen daarin: ‘

Je bent net een kleine vogel,
gevallen uit het nest,
en het liefst kroop je meteen weer in je schulp.

En je kunt nog lang niet vliegen,
ook al doe je zo je best.
En al zwijg je nu, ik hoor – je roept om hulp.

Maar Iemand wil zich over jou ontfermen.
Toe kruip niet weg voor Hem,
wees maar niet bang.

Hier is Zijn hand – Hij zal je steeds beschermen,
Zal jou beschermen, totdat je vliegen kan.

In een ander lied zingen ze over Jezus en het werk van God: ‘Mijn last is licht en Mijn juk is zacht; Ik ben je schild en Ik ben je kracht, en Ik maak je vrij als een vogel, die vliegt zonder gewicht. Ik maak je los, van alles wat je bindt.’

+++

Dag 258. Ben je als een angstige duif op de vlucht?

In de Psalmen komen we op verschillende plaatsen de vergelijking van een duif tegen met de bange ziel van de dichter. In Psalm 55:6-7 spreekt David vanuit zijn bange ziel: ‘Vrees en beven grijpen mij aan, huiver overstelpt mij. Daarom zeg ik: O, gaf iemand mij vleugels als van een duif! Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. Zie, ik zou ver weg zwerven…’ In Psalm 74:19 klinkt de roep van de angst: ‘Geef aan de wilde dieren de ziel van Uw tortelduif niet over.’

Als je in problemen komt, zend je wel signalen uit. Door de afstand worden deze signalen niet meer opgevangen door hen die je lief waren. Ze zijn te ver bij je vandaan geraakt, of eerlijker, jij bent ver van hen vandaan geraakt door je gedrag van gebruiken of isoleren.

Laat je bemoedigen door de belofte dat angstige gelovigen bevende zullen komen als een duif… ‘Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE’ (Hos. 11:11). Psalm 68:14 geeft aan: ‘Al lag u tussen twee rijen ovenstenen, toch zult u schitteren als vleugels van een duif, overtrokken met zilver en met veren van gegraveerd geel goud.’ Wat vind je van de bemoedigende woorden uit Hosea 11 en Psalm 68 waarin angstige gelovigen kunnen ontdekken dat God hen een veilige plek voorstelt en zelfs zullen gaan schitteren als vleugels van een duif, overdekt met zilver en goud door het heldere licht vanuit de hemel.

+++

Dag 259. Hoe word je vrij als een vogel?

Ben je met je bange ziel al tot de veilige schuilplaats bij Jezus gevlucht, net als de duiven in Jes. 60:8 naar hun veilige duiventil. We lezen daar: ‘Wie zijn dezen, die daar  komen aangevlogen als een wolk als duivel naar hun til?’ Kom tot Jezus en weet je geliefd. Kom tot Jezus en voel je veilig. Laat het volgende bekende lied van Elly & Rikkert je aanmoedigen en bemoedigen. Ze zingen daarin:

Mijn last is licht en Mijn juk is zacht.
Ik ben je schild en Ik ben je kracht.
En Ik maak je vrij als een vogel, die vliegt zonder gewicht.
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 

Ik maak je los van alles wat je bindt.
Ik geef jou het kleed van een koningskind.
En Ik stel je hoog op de troon
in Mijn koninkrijk van licht.
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Kom dan bij Mij, nu is het tijd.
Spreid nu je vleugels uit en dans met Mij.
Zing en wees blij, hier ben je vrij.

Hier is je heil en je heerlijkheid. 
Want Ik til je uit boven elke pijn.
En heel de weg zal Ik bij je zijn.

En Ik voer je veilig omhoog naar een heerlijk vergezicht.
Want Zijn juk is zacht en Mijn last is licht.
En is het donker om je heen, Ik breng je in het licht.
Want Mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Dus hef je hoofd nu omhoog, hou je oog op Mij gericht.
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
En Ik maak je vrij als een vogel,
die vliegt zonder gewicht.
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Jezus wil ons helen. Hij is de Heiland (Redder, Bevrijder en Heler). Het Evangelie geeft ons echte vrijheid. Hierin worden wij uitgenodigd om tot Jezus te gaan voor onze redding en ons herstel. Jezus komt met Zijn Evangelie tot ons om ons redding, heling en rust te geven. Hij geeft aan in Matth. 11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

+++

Dag 260. Heling en troost van Jezus

Jezus  zegt van Zichzelf in Luk. 4:18-19: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’ Deze noodlijdende, eenzame mensen hebben een Heiland nodig.

Je ziet hierin dat er een rijk, bemoedigend Evangelie is voor aan mensen die geestelijk herstel nodig hebben. Dit geldt dus ook voor hen die gevangen zitten in hun verslaving, tunnelvisie en geïsoleerde denken. Door Jezus is er vrijheid en herstel mogelijk voor verslagen en verslaafde mensen, die hun innerlijke pijn willen verdoven.

De duif is ook het symbool van de Heilige Geest, Die op Jezus neerdaalde bij Zijn doop in de Jordaan. Johannes de Doper getuigt ervan in Joh. 1:32: ‘Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en Hij bleef op Hem.’ Dat is de gezalfde Zoon van God, Die met de Heilige Geest doopt (Joh. 1:33-34). Zie ook Lukas 3:21-22.

Laat daarom de Zoon van God je thans omhullen met Zijn liefde en Zijn Geest. Laat je door Hem vervullen. Geef Hem daarbij alles wat je vasthoudt vanuit het verleden. Er wordt verder aangegeven in Opwekking 308, dat Zijn Geest dan als een duif op je leven zal dalen met Goddelijke kracht. Hieronder volgt de tekst van het lied ‘O laat Gods Zoon je thans omhullen met Zijn liefde en Zijn Geest’. Het is van John Wimber en vertaald door Nico Vogelenzang. Hieronder volgt de tekst:

O laat Gods Zoon je thans omhullen
met Zijn liefde en Zijn Geest.
Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer.

O geef Hem alles wat je vasthoudt
en Zijn Geest zal
als een duif op je leven dalen met goddelijke kracht.

O kom en zing dit lied met blijdschap,
met een hart vol van vreugd’.
Hef je handen in aanbidding naar omhoog.
O geef Hem al je pijn en moeite en de jaren van verdriet
en nieuw leven vangt dan aan in Jezus’ naam.

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.  (2x)

Hoe kun je uitstijgen uit je isolement? Door het geloof in Jezus en de vervulling met de Heilige Geest kun je bevrijd uitvliegen. Je mag dan heengaan, vervuld met blijdschap en vrede. Geef Hem daarom (als in een heel pakket) al je pijn en moeite en de jaren van verdriet, en nieuw leven zal dan aanvangen in de naam van Jezus.

Vanuit Rom. 15:13 wil ik je daarbij als zegenbede meegeven: ‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het gelovigen, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’

+++

Dag 261. Laat je troosten en helpen

Voor eenzame, angstige en weggedreven en  zich schuilende mensen die God nodig hebben, is Jezus gekomen. Vóór Zijn sterven heeft Jezus Zijn discipelen toegezegd in Joh. 14:18: ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.’ In vers 16 had hij al aangegeven: ‘Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.’ Jezus biedt ons door de Heilige Geest troost en leiding op Zijn weg van licht. Toen de discipelen alleen overbleven na het vertrek van Jezus naar de hemel, ontvingen zij de Heilige Geest, dus ook als de Trooster.

Heb je een Advocaat, Trooster, Zaakwaarnemer en Helper nodig? De Heilige Geest wordt de Trooster genoemd in Joh. 16:7. Door Hem ontvangen de gelovigen meer waarheid, kennis, licht, geloof, hoop, liefde en eenheid. We leren God dan meer te dienen met een liefdevol, onverdeeld (oprecht) hart.

De Heilige Geest is zoals Jezus de Parakleet. Het Griekse ‘parakletos’ is vertaald: ‘advocaat’. We lezen in 1 Joh. 2:1: ’En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak (Advocaat) bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.’

De Heilige Geest is namens en vanuit Jezus een Advocaat in het hart van de gelovigen, Die hen vrijpleit van schuld tegenover de aanklagers buiten en binnen hen. De Parakleet is ook de Helper of Counselor (geestelijke Hulpverlener). Hij is ook de Zaakwaarnemer. Het gebruikte woord parakletos betekent letterlijk: ‘een erbij geroepene’.  Het is afgeleid van het werkwoord ‘parakaleo’, dat vertaald ‘te hulp roepen, erbij roepen’ is. De Heilige Geest is dus hierin de andere Parakleet, zoals Jezus is (zie Joh. 14:15-17).

Voor eenzame, geïsoleerde gelovigen is Jezus door Zijn Geest ‘een erbij geroepene’ en Helper, zodat je dan niet meer alleen bent. De Studiebijbel geeft aan bij vers 16: ‘De Vader zou de Heilige Geest geven, maar dan om voor altijd Zijn Zaakwaarnemer te zijn bij de discipelen.’ De Heilige Geest is voor de gelovigen de Zaakwaarnemer van Jezus in het hart.

Lees Joh. 16:13-15. Daarin geeft Jezus aan wat de Heilige Geest in de gelovigen doet en spreekt. In vers 14 verklaart Jezus: ‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’

1. Waarom heb je Jezus en de Heilige Geest nodig als Advocaat en Trooster?

2. Hoe ken je Ze als Helper, Zaakwaarnemer (Die erbij geroepen is)?

+++

Dag 262. Denk na over de volgende stellingen

Wat vind je van de volgende stellingen? Waarin herken je jezelf?

– Iedereen hunkert naar liefde.

– De eenzaamste plek is een hart wat geen liefde heeft.

– De verloren zoon voelde zich eenzaam bij de varkens (Lukas 15:14-17).

– Jezus werd afgewezen op aarde en was eenzaam aan het kruis, zodat jij niet zó  afgewezen en eenzaam hoeft te zijn (zie Jes. 53:2-5 + Matth. 27:46). Hij ziet je en wil je helpen.

– Door eenzaamheid zit je in een emotionele cel, met de sleutel in je hart.

– Jezus klopt in het Evangelie op de deur van je hart (zie Openb. 3:20).

– God zet eenzame mensen in Zijn huisgezin (zie Psalm 68:7 + Efeze 2:19).

– Je kunt eenzaam zijn, maar niet alleen.

+++

Dag 263. Nieuwe moed en kracht voor Elia

Lees 1 Koningen 19:1-8.

Bij de Karmel had Elia grote wonderen van God meegemaakt. Je leest het vanaf 1 Kon. 18:21. Hij toonde zich daarbij vol van vertrouwen op God en dapper naar de mensen toe. Er kwam vuur van de hemel die het offer en het altaar verteerde (vers 38). Op het gebed van Elia gaf God daarna ook een overvloedige regen na drie jaar en zes maanden droogte.  We lezen in Jak. 5:17-18 over het vurige gebed van Elia en de verhoring van God in de regen die Hij gaf.

Toen hij daarna hoorde dat Izebel hem wilde doden, vluchtte hij voor zijn leven (1 Kon. 19:3). Na een dagreis gelopen te hebben, bad hij onder een bremstruik om te mogen sterven. Hoe kon dat bij deze profeet gebeuren? Waardoor kwam de gelovige en dappere Elia tot grote moedeloosheid en eenzaamheid onder de bremstruik in de woestijn? Herken je dat?

Elia werd tweemaal door een engel gewekt, die zei: ‘Sta op, eet.’ De laatste keer voegde de engel eraan toe, want de weg zou te zwaar voor u zijn.’ In 1 Kon. 19:8 lezen we vervolgens: ‘Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.’

1. Hoe ben je zelf wel eens uit je moedeloosheid en eenzaamheid bevrijd?

Lees 1 Koningen 19:9-18. In dit tekstgedeelte zie je hoe God tot Elia komt, Zijn aanwezigheid toont en hem weer nieuwe opdrachten geeft. In de grot bij de Horeb zei God tegen hem: ‘Wat doet u hier, Elia?’ Daarna ging God hem voorbij in een storm, aardbeving en een vuur, maar daarbij openbaarde Hij Zichzelf niet aan Elia.

Na het vuur kwam er het suizen van een zachte stille wind, waarbij de aanwezigheid van God merkbaar was. De majesteit van God was overweldigend dat Elia de mantel voor zijn gezicht hield (1 Kon. 19:12-13). Hij ervoer de aanwezigheid van God en kreeg zelfs nieuwe opdrachten van God. Vanuit de aanwezigheid van God kun je een (nieuwe) roeping en missie krijgen. Herken je dat?

2. Ken je de aanwezigheid van God en waartoe Hij je roept?

+++

Dag 264. Wees barmhartig zoals Jezus

Hoe kunnen we elkaar helpen en naar de eenzame en innerlijk verwonde mensen omzien? Als je een warm hart hebt voor anderen ben je barmhartig (‘warmhartig’). Jezus leert ons in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan om ook barmhartig te zijn naar onze naaste toe. Je kunt het lezen in Luk. 10:33-37. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen over de gewonde man op de weg naar Jericho. Hij verzorgde zijn wonden en zorgde voor onderdak in een herberg. Geef vanuit een warm hart hongerige en dorstige mensen eten en drinken. Bied een thuis aan hen die dat missen.

1. Wat kunnen we van Luk. 10:25-37 leren?

Doe het voor Hem

De rechtvaardigen die het Koninkrijk van God komen, hebben hongerige en dorstige mensen te eten en te drinken gegeven. Ze hebben zieken en gevangenen bezocht. Jezus geeft in Matth. 25:35-36 aan wat ze hierdoor ook aan Hem hebben gedaan: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt  Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.’

In de Studiebijbel wordt bij Matth. 25:35 verklaard: ‘Ze hebben de Koning te eten en te drinken gegeven, Hem gehuisvest (in het Grieks ‘sun-ago’ = samenbrengen, dat wil zeggen: met de familie / in de familie opnemen).’ Er wordt verder bij opgemerkt, dat ze Hem hebben ‘gekleed, naar Hem omgezien toen Hij ziek was en Hem opgezocht toen Hij in de gevangenis zat’.

Bij het laatste, beslissende oordeel wordt uitgesproken door Koning Jezus, zoals we lezen in Matth. 25:40: ‘Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’ 

Wie een volgeling van Jezus van harte en met liefde ontvangt, ontvangt Jezus en de hemelse Vader. Jezus leert ons namelijk in Matth. 10:40: ‘Wie u ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.’ In Matth. 10:42 stelt Jezus: ‘Wie één van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.

2. Wat kun je voor Jezus doen als je om je heen kijkt?

+++

Dag 265. Doe goed en bemoedig elkaar!

Paulus geeft ons door in Galaten 6:2: ‘Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.’ In de verzen 9-10 moedigt hij ons verder aan: ‘En laten wij niet moe worden worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.

Wat kun je iemand in eenzaamheid, angst en depressie geven?  Hoe kun je er zijn voor een mens in nood? Wat kun je doen  in een tijd van isolatie, zoals in deze coronacrisis. Kun je er ook op lichamelijke afstand nog zijn voor de emotioneel en geestelijk gewonde eenling, de het uitroept: ‘Ik heb niemand!’

Wat kun je iemand in eenzaamheid, angst en depressie geven?  Hoe kun je er zijn voor een mens in nood? Wat kun je doen  in een tijd van isolatie, zoals in deze coronacrisis. Kun je er ook op lichamelijke afstand nog zijn voor de emotioneel en geestelijk gewonde eenling, de het uitroept: ‘Ik heb niemand!’

Een predikant kreeg eens een Bijbel in handen dat had toebehoord aan een meisje, dat na een lange periode van ziekte uiteindelijk was gestorven. Voorin het bijbeltje had ze een versje (uitgeknipt uit een tijdschrift) geplakt. Het voor haar zo belangrijke gedichtje bevat ongeveer de volgende zinnen:

Bemoedig en wees bemoedigd! Paulus wekt ons op in Gal. 6:9: ‘En laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen zij oogsten, als wij niet opgeven.’

+++

Dag 266. Je bent welkom

Je bent welkom in een inloophuis, kerk of gebouw waar men God en de medemensen wil dienen. Een open kerk moet juist ook een toevluchtsoord zijn voor mensen die geestelijk herstel nodig hebben. Als je afgewezen bent, en er nog steeds onder lijdt, heb je open armen nodig.

Jezus is de goede Herder. Gelovigen moeten geestelijk de open armen van de goede Herder laten zien. Openstaande kerkdeuren symboliseren de open armen van de goede Herder. Jezus zegt van Zichzelf in Johannes 10:7: ‘Ik ben de Deur voor de schapen.’ In vers 9 verklaart Hij verder: ‘Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.’

Waar zijn de schaapskooien?

We proberen in het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen een schaapskooi te zijn voor zwervende, afgewezen, weggedreven en geestelijk beschadigde schapen. Ze worden met open armen van liefde ontvangen, en kunnen vrijwillig ingaan en uitgaan. Jezus leert ons in Johannes 10:16:‘Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.’ Deze tekst ervaar ik als een persoonlijke roeping.

De schaapskooien in de achterbuurten en armenwijken kunnen ideale plaatsen voor geestelijk herstel worden. Daardoor kan ook een plaatselijke kerk opbloeien en de kudde uitbreiden in een heerlijke eenheid onder de hoede van Jezus Christus, de goede Herder.

Kom tot rust bij Jezus, de goede Herder

De schaapskooi is eigenlijk ook een vluchtkerk. Bij de goede Herder is er een veilige schuilplaats. We willen de verloren schapen naar de goede Herder brengen. In de veilige armen van Jezus komen ze tot rust en vinden ze geestelijk herstel. Daar ontvangen ze geloof, hoop en liefde. Daar leren ze God te vertrouwen en Jezus te volgen. Dan komt er een einde aan de slavernij, de angst, onzekerheid, het vluchtgedrag en de verslavingen.

+++

Dag 267. Kerken met uitgestrekte open armen

Ik denk dat het meer dan nodig is om behoeftige mensen te helpen in deze tijd van maatschappelijke, sociale en geestelijke achteruitgang  en nood. Dit kan gebeuren door plaatselijke diaconaal-pastorale projecten, die functioneren als schaapskooien in het open veld. Dat zijn de uitgestrekte open armen van de kerken, die in eenheid en liefde naar buiten toe relaties aangaan met de buitenkerkelijke kostbare medeburgers. Het Evangelie nodigt ons uit om relaties aan te gaan! Je wordt er met open armen ontvangen. Daarbij past het volgende lied (Tekst: Antonie Fountain, Lee Ann Vermeulen)::

Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis. Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis. Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Je bent van harte welkom bij Jezus. Hij nodigt ons in Joh. 6:35: ‘Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.’ Bij Jezus wordt je geestelijk verzadigd. Hij verzekert ons in Joh. 6:37: ‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.’ God is de hoop van ons bestaan. Jezus is onze Bevrijder en Heler. Hij is de Heiland. Was je eens ook slaaf? Ben je nu vrij door de genade van God en het geloof in Jezus?

+++

Dag 268. Jezus geeft ons rust

Het Evangelie geeft ons nieuwe hoop! Hierin worden wij uitgenodigd om tot Jezus te gaan voor onze redding en ons herstel. Door Jezus Christus gaan ontdekken we ontdekken hoe kostbaar en waardevol we zijn! Jezus wijst ons de weg in Matth.11:28: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’  Verlang je naar de innerlijke rust die in het Evangelie wordt aangeboden? Het volgende bekende lied ‘Kom bij Mij’ is van Elly & Rikkert:

Als ik ‘s avonds verlang naar de nacht
als ik moe ben van ‘t vragen om kracht,
komt de stem van de Heer: Leg je zorgen toch neer.
want Ik draag ze, ‘k heb alles volbracht.

Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus,
als je moe bent en uitgeblust,
kom bij Mij met je last. ‘k Heb een juk dat je past.
Kom en volg Mij en Ik geef je rust.

Is de last van je leven te zwaar,
je gedachten vermoeid en verward,
kom dan bij Mij en kniel. Ik geef rust voor je ziel.
Kom en leer van Mij: ‘k Ben nederig van hart.

Kom bij Mij, kom bij Mij, zegt Jezus,
als je moe bent en uitgeblust.
Kom bij Mij met je last. ‘k Heb een juk dat je past.
Kom en volg Mij en Ik geef je rust,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht

+++

Dag 269. Wat leren we van het leven van David?

In de volgende dagen gaat het in dit dagboek over de door God geliefde psalmdichter en strijdbare geloofsheld David. Door de genade van God en het geloof overwon hij de reus Goliath, maar hij viel uit zwakheid in de zonde met Bathseba. Hij handelde verstandig in de strijd tegen de Filistijnen en was goed in zelfbescherming toen Saul hem wilde doden. Hoe ga je zelf met de problemen uit het verleden om? David beschermde zichzelf, maar schuilde ook bij God. Hoe hebben wij dat gedaan?

Teun Stortenbeker heeft als directeur van stichting De Hoop het boek ‘Als David je vader is’ geschreven. Hij maakt daarin het leven van David, met zijn vallen en opstaan, actueel voor onze tijd. Hij doet daarin een boekje open over de problemen rondom verslaving. Het gaat daarbij over de oorzaken, gevolgen en de weg naar herstel. We zien hoe de gevolgen van zondig handelen doorgaan in het nageslacht. Hij schrijft vanuit de praktijk en pleit voor de weg terug, ondanks alle fouten uit het verleden. Ik beveel zijn werk aan en geef zijn gedachten en visie in dit dagboek van de hoop door.

David begon goed in de dienst van God en zijn volk, maar kwam helaas door fouten en zonden op het pad van schade en schande. Hoe wijs en dom kan een gelovige zijn?

Na de zonde met Bathseba en tegen Uria, ging er veel mis in het huisgezin en bij zijn kinderen. Hij bracht zijn zondige geheimen te laat aan het licht en bouwde een slechte reputatie op. David ging verkeerd om met zijn eigen zonden en met die van zijn kinderen. Vier van zijn kinderen stierven al tijdens zijn leven.

1. Hoe ga je om met een slechte reputatie en zonden uit het verleden naar je eerdere relaties en gezinsleden toe? Hoe kan dat nog goed komen?

Aan het einde van zijn leven heeft David zijn dank aan God verwoord, zoals we lezen in 2 Sam. 22 en 23. Hij prijst de HEERE als zijn rots, burcht en Bevrijder. In 2 Sam. 23:5 geeft hij aan: ‘Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft Hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde.’

2. Heb je al houvast en rust gevonden bij God? Hoe dan wel?

+++

Dag 270. Zelfbeschermer, zondaar en toch geliefd

De jonge David vertrouwde op God en schuilde door het geloof bij Hem. Daarna moest hij voor zijn leven vluchten voor Saul. Hij hield zich met anderen schuil in de grot van Adullam. David raakte geoefend in zelfbescherming. Toen David moesten vluchten voor zijn leven, hield hij zich onder meer schuil in de grot van Adullam, waar hij de leider werd van ongeveer 400 mannen, die een schuldeiser hadden en verbitterd van gemoed waren. Hij moest zichzelf daar met deze mannen beschermen.

David had door al de levensbedreigende momenten een aantal trauma’s kunnen oplopen. Hoe is hij geestelijk staande kunnen blijven? Hoe kon hij de haat van zijn vijanden van zich afschudden?

Ik denk dat dit komt omdat hij zich ook geliefd wist door God en de Israëlieten die achter hem stonden en met hem streden. Hij was de man naar Gods hart en de liefelijke in de Psalmen. Hij vreesde God en wilde Hem gehoorzamen. Hij heeft zich geestelijk en psychisch kunnen uiten in zijn Psalmen. In de grootste noden vond hij steeds weer een schuilplaats bij zijn God. Bij Hem kon hij zijn kracht vernieuwen, zoals we lezen in Jes. 40:31: ‘Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen.’ Toen hij zichzelf niet meer kon handhaven bij zijn verbrande Ziklag, wordt er over hem vermeld in 1 Samuël 30:6: ‘David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God.’

Ondanks al het verkeerde in zijn leven was David toch nog ‘een man naar Gods hart’, die ten diepste van God hield. In de Psalmen 51 en 32 laat hij ons zijn berouw, vernedering en terugkeer tot God zien. De genade van God, Zijn barmhartigheid en vergevingsgezindheid blinken hierin uit. David bleef vertrouwen op God en schuilen bij Hem. Hij zingt in Psalm 32:7 over Zijn God: ‘U bent mijn schuilplaats, U beschermd mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.’ Herken je dat ook in je eigen leven?

+++

Dag 271. Geef God de eer en volg Zijn weg!

Teun geeft aan in zijn boek: ‘David was niet oppervlakkig, hij wilde echt afrekenen met het verleden. Het duurde alleen zo onbegrijpelijk lang voordat de geestelijke veranderingen doorwerkten in de alledaagse werkelijkheid van zijn gezin.’ Hij gaat verder: ‘De mens is gemaakt om God te dienen, om Hem eer te geven en om te spelen in Zijn tuin. Maar door de zonde in onszelf te koesteren en de ene zonde op de andere te stapelen, vernietigen we onszelf en doorkruisen we het plan dat God met ons leven heeft.’

David vraagt zelf aan God in Psalm 25:4-5: ‘HEERE, maak mij Uw wegen bekend. leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij. Want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.’ Was hij maar gebleven bij deze psalm, waarin hij aangeeft in vers 21: ‘Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht U. 

We lezen in 2 Sam. 23:1-3 opmerkelijke ‘laatste woorden’ van David. Hij is door de inspiratie van de Heilige Geest ook uitgekomen bij een profetie over Jezus. We lezen in deze teksten: 1 David, de zoon van Isaï, spreekt; de man die hoog is opgericht, spreekt, de gezalfde door de God van Jakob, en lieflijk in psalmen van Israël. 2 De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn woord is op mijn tong. 3 De God van Israël heeft gezegd, de Rots van Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods.’

We weten dat Jezus Christus de beloofde Messias is. Hij moedigt ons Zelf aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Wat David niet aan het licht bracht, heeft hem een tijd in de duisternis laten doorbrengen. Zijn beleden zonden zijn door het offer van de zondeloze Jezus vergeven. Als je Jezus als de Weg in het licht volgt, heb je een gelukkig geestelijk leven.

+++

Dag 272. De valkuilen van David en Saul

Saul was trots, ongehoorzaam en jaloers. Hij vertrouwde niet op God. Hij gaf ruimte voor een kwade geest in zijn hart. God beschermde David in de strijd en voor Saul. Koning Saul was eigenzinnig en ongehoorzaam aan het woord van de HEERE. Samuël houdt hem voor in 1 Sam. 15:23: ‘Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.’

Aanvankelijk had Saul David zeer lief en werd hij zijn wapendrager (1 Sam. 16:21). Na het verslaan van Goliath door het werk en de kracht van God, zien we dat David een strijdbaar held wordt in de dienst van Saul.

In 1 Sam. 18:7 lezen we dat de huppelende vrouwen bij beurtzang zingen dat Saul zijn duizenden heeft verslagen, maar David zijn tienduizenden. Daardoor ontstak de jaloerse Saul in woede. Saul laat zich kennen als een man die door emoties werd voortgedreven. Hij was een prooi voor demonische infiltraties, die ingangen vinden bij angst, boosheid en afgunst. Hieronder zie je hoe je in deze valkuilen door zonde dieper kunt wegzakken en een prooi kunt worden van demonische infiltraties.

Val niet in de valkuilen van Saul en David. Ontwijk deze zonden en laat je niet beheersen door het voortwoekerende kwaad.

Spijt of berouw?

Saul heeft wel een aantal keren spijt over zijn fouten en zonden, maar dat had ook met zijn eigen eergevoel en schande te maken. Spijt heeft te maken met iets wat je door eigen schuld hebt gemist en je heeft benadeeld. Je baalt ervan. We zien dat als hij zegt tegen Samuël in 1 Sam. 15:30: ‘Ik heb gezondigd; eer mij nu toch voor de oudsten van mijn volk en voor Israël.’ Later zocht hij ook de eer van zijn zoon Jonathan, als zijn troonopvolger, waarin hij David zag als rivaal en vijand, die hij wilde doden.

Later zien we dat David berouw heeft over zijn fouten en zonden. Dat is veel meer dan spijt. In het ‘berouw’ zit het woordje ‘rouw’, en dat heb je vanwege het verdriet dat je een ander hebt aangedaan. Spijt kan eindigen in wroeging. Hoe is Saul geëindigd? Berouw kan uitlopen op bekering. Bij David zie je bij zijn berouw ook bekering, vertrouwen op God en schuilen bij hem.

+++

Dag 273. De Geest van de HEERE en de kwade geest

Toen David in de plaats van Saul door Samuël tot koning werd gezalfd, lezen we in 1 Sam. 16:13: ‘De Geest van de HEERE werd vaardig over hem vanaf die dag en voortaan.’ Saul wist dit toen nog niet, maar we lezen al gelijk in vers 14: ‘De Geest van de HEERE was van Saul geweken, en een boze geest bij de HEERE vandaan joeg hem angst aan.’ Deze kwade geest kwam bij tijden op hem, waardoor hij ook in een vlaag van boosheid zijn speer heeft geworpen: verschillende malen naar David en zelfs een keer naar Jonathan. (Zie 1 Sam. 18:10, 19:9-10 en 1 Sam. 20:33.)

Het harpspel van David kon hem weliswaar verlichting geven, maar Saul was een gevaarlijk en onberekenbaar persoon geworden. Je ziet in hem demonische bezetenheid, blinde woede en waanzinnige afgunst. Door demonische invloeden kan angst tot depressie leiden, boosheid tot agressie en afgunst tot obsessie. Uiteindelijk kan men de controle verliezen en psychisch in een wanhopige toestand terechtkomen. Je ziet het bij Saul.

De liefde van Saul tot David veranderde in waanzinnige haat. Bewaring door God en zelfbescherming spaarden het leven van David. Hij raakte getraind om te overleven.  Heeft deze slimme geloofsheld geen trauma’s opgelopen?

Saul is zelfs zover gegaan in zijn jacht op David, dat hij de priesters van de HEERE liet doden door Doëg de Edomiet. Deze doodde 85 priesters, en de inwoners en dieren te Nob. Gelukkig kon de priesterzoon Abjathar naar David vluchtten, waarbij hij de efod (het schouderkleed) van de hogepriester meenam.

+++

Dag 274. De vlucht van David voor Saul

David is voor Saul weggevlucht naar het woestijngebied van Juda en omgeving. Hij hield zich daar schuil voor Saul, die hem achtervolgde en wilde doden. We lezen in 1 Samuël 22:1-2 dat zich onder meer in de grot van Adullam ophield en dat hij de leider werd van ongeveer 400 mannen, die een schuldeiser hadden en verbitterd van gemoed waren.

De slimme strijder David moest zichzelf en zijn mannen daar dus beschermen. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij heeft zich langere tijd met 400 tot 600 man schuilgehouden in de woestijn van Juda en Engedi. Daar waren ook grotten. Saul achtervolgde hem ook tot bij de Steenbokrotsen van Engedi, zelfs met 3000 van zijn beste strijders. David gaat met list en bedrog te werk in zijn vlucht voor Saul, terwijl hij Saul wel spaart omdat hij ‘de gezalfde van de HEERE was’. Dat was moedige liefde! Hij gaf zijn rechtszaak aan God en vertrouwde toen op Hem. Hoe kun je jouw vijand, als hij je pijn doet, toch nog liefhebben? De grootste overwinning op je vijand is: dat je hem tot vriend maakt.

Hij zoekt zelfs bescherming bij de Filistijnse koning Achis, terwijl er oorlog was tussen de Filistijnen en Israël. Dan denk je: ‘Wie kan wie vertrouwen?’

Bleef David veilig door zijn eigen kracht en slimheid, met zijn sterke leger van dappere en ook verbitterde mannen? Hij verbleef daarbij een tijd met zijn mannen in het land van koning Achis van de Filistijnen te Ziklag. Was het slim om zichzelf te beschermen op vijandelijk gebied om zich daar door list en bedrog te handhaven? Je leest het in 1 Sam. 27. Hij heeft daar een jaar en vier maanden gewoond (vers 7).

+++

Dag 275. Wat deed David in de strijd? Wat doen wij?

Let er eens op hoeveel David heeft te maken gehad met levensbedreigende momenten, plotselinge agressie, afwijzing, haat en vervolging. Normaal gesproken zou je daar een aantal trauma’s van kunnen oplopen. Je karakter zou er negatief door kunnen worden gevormd. Hoe ga je om met je oude tactieken om je te verbergen in je geheime eigen grot tegen het dreigende gevaar?

De groep die zich rond leider David verzamelde was in nood, had een schuldeiser en was verbitterd.  Hij wist zich echter ook geliefd door God en de Israëlieten die achter hem stonden en met hem streden. Hij was de man naar Gods hart en de liefelijke in de Psalmen. Hij handelde verstandig in de strijd (1 Sam. 18:5), bovenal met het vertrouwen op God. Als hij zich daardoor liet leiden, ging het goed. Wanneer hij zich door emoties liet leiden, ging het ook wel verkeerd.

Als hij met list en bedrog te werk ging zoals bij het misleiden van Achis, liep hij risico’s. Toen hij zich terugtrok uit de strijd ging het mis met Bathseba. Vervolgens waren er repeterende breuken in zijn gezin en relaties, waarbij hij niet verstandig optrad. Hij liet het kwaad in het geheim voortwoekeren en bracht de verkeerde zaken niet op tijd aan het licht.

Wat doe je in tijden van gevaar, zonden en angst?

We kijken hoe David het heeft gedaan in de gevaarlijke perioden in zijn leven, toen hij moest vluchten voor Koning Saul en zijn zoon Absalom.  Daarbij vragen we onszelf af: Hoe gaan we op geestelijk de gevaren te lijf die het op onze ondergang hebben gemunt? Wat kan de angst bij ons teweegbrengen? In het Engels kent men de drie f’s: fear, fight and flight. Je angst kan daarbij twee kanten uitgaan: vechten of vluchten. Houden we dan onszelf op de been door allerlei manieren van zelfbescherming, wegvluchten en terugvechten of nemen we dan door het geloof de toevlucht tot God?

+++

Dag 276. David te Ziklag

In 1 Sam 27 zie je dat David bang was om op een dag door Saul te worden omgebracht. Uit zelfbescherming en bezorgdheid over zijn vrouwen en 600 mannen met hun gezinnen vluchtte hij toen naar koning Achis van de Filistijnen, die hem bescherming bood en hem Ziklag gaf om te wonen. Bij gebrek aan vertrouwen op God zocht David bescherming bij Achis van de Filistijnen en handhaafde zich met list en bedrog. Tot zijn Ziklag was verwoest…

David loog tegen Achis, door te zeggen dat hij ook tegen zijn volk zich had gekeerd, terwijl hij andere stammen versloeg, terwijl hij de oude volken van Kanaän aanviel, zoals de Amalekieten.

1. Lezen 1 Samuël 30:1-8 +17-19. De Amalekieten namen wraak: Ze hebben Ziklag verwoest en de vrouwen en kinderen te ontvoerd  (zie 1 Sam. 30). Daarna kwam er een groot verdriet en verbittering over de mannen van David, zodat men sprak om hem te stenigen (1 Sam. 30:4-6). De zelfbescherming viel toen bij David weg en hij schuilde bij God en vond hij kracht bij Hem. We lezen erover in 1 Sam. 30:6: ‘David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God.’

1. Ben je ook wel eens zover in de problemen geraakt dat je jezelf niet meer kon beschermen? Wat heb je toen gedaan?

2. Weet je wat het is ‘ om je te sterken in God’ ? Hoe heb je dat dan ervaren?

De zelfbescherming viel bij het verwoeste Ziklag bij David weg. Toen schuilde hij bij God. We lezen erover in 1 Sam. 30:6: ‘David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God. We lezen in Jesaja 40:31: ‘Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen.’

3. Heb je jezelf weleens gesterkt in God? Hoe ging dat bij David?

4. Kun je ook vertellen over nieuwe kracht die je van de HEERE God hebt ontvangen?

+++

Dag 276. Geloven is ‘een sprong in het diepe’

Wat herken je bij jezelf in het volgende lied van Matthijn Buwalda? Het past ook wel bij de strijd van David. Hij bleef zichzelf maar beschermen, maar kwam op de juiste hoogte als hij in het geloof weer de toevlucht nam tot God. Geloven is ook wel ‘een sprong in het diepe wagen’.

Sprong in het diepe

Ik kan nog jaren blijven kijken naar de brokstukken van toen.

Ze proberen weer te lijmen, er geen afstand meer van doen.

Ik kan wat fout ging overpeinzen, terwijl ik steeds iets slechter slaap.

En dan vol zelfmedelijden, hier mijn leven blijven staan.

Of ik kan gaan…

+++

Dit is een sprong in het diepe, met mijn ogen open.

Een stap die me uitdaagt om weer te geloven.

’t is spannend, het is eng

maar sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

+++

Ik ben een prima zelfbeschermer, maar dat heeft niets opgelost

Nooit bracht vroeger iemand verder, dus waarom laat ik niet los?

Ik heb gebeden om verandering, terwijl ik steeds hetzelfde deed.

En dan boos dat het nooit anders ging, weer gaan zwelgen in mijn leed.

Maar dat is geweest…

+++

Vaarwel aan de stemmen, die me lang regeerden

Vaarwel oude wonden, die me steeds bezeerden.

Vaarwel oude wegen, waar ik dood bleef lopen.

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit!

+++

Vaarwel aan het denken, dat me bleef beklemmen.

Vaarwel oude woorden, die mijn passie remmen.

Vaarwel aan het water, dat mijn vuur bleef blussen.

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit!

+++

En sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

+++

Dit is een sprong in het diepe  met mijn ogen open.

Een stap die me uitdaagt om weer te geloven.

’t is spannend, het is eng,

maar sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

+++

1. Wat spreekt je aan in het lied van Matthijn Buwalda? En wat herken je?

2. Hoe kun je die sprong in het diepe maken? Wil je dat wel?

+++

Dag 277. Zware zonden en berouw

David bleef niet dicht bij God, strijdbaar voor Israël en op afstand van de zonde.
In 2 Sam. 11 lezen we dat hij op het dak van zijn paleis Bathseba zag, waarna hij overspel pleegde en haar man Uria liet omkomen in de strijd. David toonde pas na maanden berouw over zijn zonden. Hoe gevaarlijk kan zelfbescherming zijn als je de zonden blijft verbergen?

Jezus leert ons in Lukas 8:17: ‘Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen.’ Daarom is het belangrijk dat je alles bij God belijdt: aan het licht brengt. Kom voor verlichting op tijd tevoorschijn met je pijnlijk geheim!

The Psalm Project vertolkt Psalm 32 van David. De makers hiervan zijn Egbert van der Stouw en Eelco Vos. Ze laten zien hoe zwaar David het had toen hij zijn zonden nog niet aan het licht had gebracht en het geheim verzweeg en niet beleed aan God. Hieronder vind je drie coupletten, waarin ook de verlossing en trouw van God worden bezongen. Ik laat ze nu onder de titel ‘Als nieuw geboren’ volgen:

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan.        
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan.
Zwaar woog Uw hand op mij, Heer, dag en nacht.
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht.

Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U beleden;
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden.
Ben ik om omringd door storm en watervloed,
op U vertrouw ik, Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken,
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.    

1. Hoe kan een zondig geheim het beste aan het licht komen?

2. Heb je er berouw over en vergeving ontvangen, zoals David?

+++

Dag 278. Ernstige gevolgen

David heeft bij Absalom te maken met de gevolgen van zijn zonden en fouten naar zijn gezin toe. Hij heeft overspel gepleegd met Bathseba, terwijl haar zoon Salomo de bestemde troonopvolger is. Vervolgens treedt hij niet goed op bij de verkrachting van de Tamar door Amnon, de zoon van David (zie de geschiedenis in 2 Sam. 13). Tamar was de knappe zuster van Absalom. Deze wilde zich op Amnon wreken. Tijdens een schaapscheerdersfeest liet Absalom Amnon doden door zijn knechten.

David had een slechte reputatie opgebouwd in zijn voorbeeldfunctie naar zijn kinderen toe, ook al toonde hij zijn berouw over de zonde met Bathseba en tegen haar man Uria. De Psalmen 51 en 32 hebben dit niet goed kunnen maken.

David ontving vergeving maar moest de gevolgen van zijn zonde in zijn verdere leven dragen. Nathan gaf hem door in 2 Sam. 12:10 dat dat het zwaard niet van zijn huis zou wijken, en in vers 11: ‘Zo zegt de HEERE: Zie, Ik breng onheil over u uit uw eigen huis.’ Absalom nam wraak op zijn broer Amnon en wilde ook zijn vader uit de weg werken. Hij sliep met de bijvrouwen van zijn vader op het dak van zijn huis in een tent, voor de ogen van de Israëlieten (2 Sam. 16:22). Zijn misdaad werd vergolden op de plaats van misdrijf. David kreeg de spiegel voorgehouden van zijn fouten als vader.

Let erop: wat je een ander aansmeert, kan op je eigen brood komen. We lezen in Galaten 6:7: ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.’ God liet Nathan aan David voorzeggen: ‘Voorzeker, u hebt in het geheim gehandeld, maar Ik zal dit doen ten aanschouwen van heel Israël en in het volle licht’ (2 Sam. 11:12).

1. Ga je nog gebukt onder fouten en verkeerde geheimen uit het verleden?

2. Hoe kun je daar het beste mee omgaan en iets verbeteren?

+++

Dag 279. Geef mij een schone start

Hoe kun je met David vergeving ontvangen en tot nieuwe bekering komen? Hoe kom je met hem tot een schone start, tot een nieuw en gereinigd begin? Het wordt mooi vertolkt in Psalm 51 van ‘Psalmen voor nu’. De tekst is van Menno van der Beek en de muziek van Niels Dolieslager. Hieronder volgt de tekst:

Een schone start

Wilt U mij nog wel zien? Ik kom bij U.

Wat ben ik vies, als U mij niet wast.

Ik denk de hele dag aan wat ik deed.

Ik weet, dat U mijn misstappen zag.

En U staat in Uw recht. Ik schaam me diep.

U hebt heel mijn ellende gezien.

+++

Het ging al mis met mij in moeders buik,

maar U hebt Uw geheimen gedeeld.

En U bent trouw geweest en houdt mij vast.

Als U mij wast, dan word ik weer wit.

Wees goed voor mij, nu ik gebroken ben,

en veeg dan al mijn misdaden weg.

+++

Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart.

U weet, dat ik niet zonder U kan.

+++

Kom alstublieft terug en maak mij blij.

Geef iedereen die spijt heeft die kans.

Mijn God, dat bloed, mijn schuld, wast U het weg?

Als U dat doet, dan zing ik voor U.

Geeft U mij nieuwe lucht en red mijn stem,

dan zult U zien hoe dankbaar ik ben.

+++

Ik geef graag iets terug, maar U bent God,

en alles wat bestaat, is van U.

Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed:

ik weet, dat U die aannemen wilt.

Als U de oude stad herschapen heeft,

dan komen wij en dan is het feest.

+++

1. Heb je ook behoefte aan een schone, nieuwe start? Waarom?

2. Wat herken je en bemoedigt je in deze versie van Psalm 51?

+++

Dag 280. David en de gezinsproblemen

De negen vrouwen van David waren: Michal, Ahinoam, Abigaïl, Maächa, Haggith, Abital, Egla, Bathseba en Abisag. David nam nog meer bijvrouwen en vrouwen uit Jeruzalem, nadat hij uit Hebron gekomen was, en bij David werden nog meer zonen en dochters geboren. Van zijn kinderen die hij te Jeruzalem had worden 13 namen genoemd. Bij Bathseba kreeg hij 5 kinderen, waarvan de eerste kort na de geboorte stierf en de tweede Salomo was: de troonopvolger.

Salomo was de 7e volwassen zoon in de rij. Hij kreeg voorrang op zes eerder geboren kinderen van David, terwijl hij de tweede zoon van Bathseba was. Wat zal dat hebben uitgewerkt in de gedachten van de andere zonen? Amnon was de oudste, de 2e was Kileab (of Chileab), de 3e Absalom en de 4e Adonia. David verloor vier kinderen tijdens zijn leven: het kind van Bathseba, Amnon, Absalom en Adonia.

Door de pijn en het verdriet vanwege het verkeerde verleden kun je jezelf gaan isoleren, beklagen en afschermen. Je wilt de confrontatie dan niet meer aangaan. Je bent zoveel met je eigen pijn bezig, dat je misschien te weinig oog hebt voor de pijn en het verdriet wat de anderen over jouw oude gedrag met zich meedragen. Hoe kan dit ooit weer goed komen? De vraag naar ons is: ‘Hoe ga je om met een slechte reputatie die je hebt opgebouwd door de zonden naar je (eerdere) relaties en gezinsleden toe?’ Daarbij kun je jezelf afvragen: ‘Op welke wijze kan het weer goed komen door vergeving en acceptatie in liefde?’

1. In hoeverre heb jij je zonden beleden en een oplossing gezocht voor de gevolgen voor jezelf en anderen? Heb je alles kunnen vergoeden en regelen?

2. Heb je anderen kunnen vergeven en ook jezelf?

+++

Dag 281. Laat de zonde niet voortwoekeren

In zijn boek ‘Als David je vader is…’ schrijft Teun Stortenbeker: ‘Ondanks al het verkeerde was David toch nog ‘een man naar Gods hart’, die ten diepste van God hield. Hij doorzag, volgens Teun, echter niet dat binnen zijn eigen gezin de geest van wellust en hebzucht was binnengedrongen.’

Als directeur van De Hoop verklaart Teun in zijn boek: ‘Dat is de tragiek van zoveel mensen die de extra pijn van de vrijwillige confrontatie uit de weg gaan. Zij blijven vaak steken in de wrok en het zelfbeklag, terwijl God juist wil dat we erdoorheen breken en werkelijk de overwinning behalen.’

Teun geeft aan: ‘We denken zo vaak: ach, de tijd geneest, de situatie verandert wel, laat het maar even rusten. En intussen woekert de zonde door, tot in het derde en vierde geslacht.’ Hij gaat verder: ‘Ik weet zelf uit ervaring dat kinderen het dagelijks gedrag van hun vader en moeder ongemerkt overnemen. Zelfs al hebben ze er een hekel aan. Ze nemen niet over wie je bent in de stilte met God, maar wat ze zien, horen en voelen. Dat is bepalend en daarop bouwen zij hun levensstijl. Ouders vermenigvuldigen zichzelf in hun kinderen.’

Teun laat ons weten dat jongeren die besluiten om drugs te gaan gebruiken, een gevoel van miskenning hebben. Het geeft aan: ‘Zij hebben het gevoel dat hun onrecht is aangedaan en zoeken een uitweg in de drugs en in het alternatieve wereldje van de druggebruikers.’ Hun leven kan dan steeds meer gaan verbitteren. Hoever kun je dat laten gebeuren? Teun verklaart ons: ‘De pijn kan alleen pijn doen wegslijten nadat dingen beleden of uitgesproken zijn. Je moet degene die jou iets heeft aangedaan, ooit weer kunnen ontmoeten zonder dat je innerlijk ontploft.’

+++

Dag 282. Vergeld geen kwaad met kwaad

Amnon heeft Tamar, de zus van zijn halfbroer Absalom, verkracht (zie 2 Sam. 13). We lezen in vers 20: ‘Daarna woonde Tamar, eenzaam, in het huis van haar broer Absalom.’ David ontstak in hevige woede toen hij het hoorde van Amnon en Tamar. Toen Absalom daarvoor Amnon liet doden, vluchtte hij en woonde hij drie jaar in ballingschap te Gesur. Joab bracht Absalom terug naar Jeruzalem, maar David wilde niet dat Absalom hem zag. Dat duurde twee jaar lang. Daarna riep David hem bij zich en kuste hem (2 Sam. 14:33). In 2 Sam. 15 lees je over de opstand van Salomo en de vlucht van David.

Zoals eerder vermeld, sliep Absalom na de vlucht van David met zijn bijvrouwen op het dak van zijn huis in een tent, voor de ogen van de Israëlieten (2 Sam. 16:22). David had vanaf zijn dak naar Bathseba gekeken en daarna overspel met haar gepleegd. Zijn misdaad werd letterlijk vergolden op de plaats van misdrijf.

Je kunt bezeten raken van haat en in deze gebondenheid via leugens de zonde gaan uitlokken. Dat zie je bij Absalom. Teun merkt erbij op: ‘Zo kan een mens die onrecht wordt aangedaan, zo’n innerlijke haat ontwikkelen dat hij een speelbal wordt van de duivel en andere mensen meeneemt in zijn val.’ Achitofel was de raadsman van David. Hij bleek een verbitterd mens te zijn, die de zonde van David met zijn kleindochter Bathseba blijkbaar nooit heeft vergeven.

Teun verklaart in zijn boekje over David, dat een mens kan omkomen in zijn eigen verdriet en dat hij zo fout is geweest, dat hij denkt dat er geen vergeving meer is voor hem. Hij geeft erbij aan: ‘Dit geldt ook voor drugsverslaafden en voor mensen die getekend zijn door afwijzing en verdringing van het verleden. Als de problemen oprecht onder ogen worden gezien en bespreekbaar worden gemaakt, dan is er altijd genezing mogelijk en opent zich een nieuwe wereld voor zo’n mens.’ Hij stelt: ‘Zolang er openheid is en de dingen bespreekbaar zijn, is er een weg omhoog.’

+++

Dag 283. De nederige vlucht van David

Vanaf 2 Sam. 15:14 lezen we hoe David te voet wegvlucht voor Absalom. Toen hij de beek Kidron overstak, ‘huilde het land’ (vers 23). David hoopte op de genade van God (vers 25). Hij gebruikte daarbij de nodige wijze listen om zich te beschermen tegen Absalom. David ging huilend met het volk de weg omhoog naar de Olijfberg (vers 30).

Raadgever Achitofel koos de zijde van Absalom. Uitleggers geven aan dat Achitofel uit Gilo de grootvader van Bathseba was (de dochter van Eliam – zie 2 Sam. 11:3 , 2 Sam. 15:12 en 2 Sam. 23 :34). Toen kwam de gemene raad van Achitofel die hij Absalom gaf, om de David te schande te maken en om te brengen. De wijze Husai wist de raad van Achitofel te verijdelen (die vervolgens zelfmoord pleegde).

Door de zonden van David zie je dus hoe hij vijanden had gemaakt, die hem daarna zelfs wilden doden. Had hij het niet goed kunnen maken met hen? Heeft hij de gevolgen van zijn zonden en de opgelopen schade en pijn bij anderen niet kunnen wegwerken? Hoe is dat bij ex-verslaafden en hun oude bekende en familieleden? Door zonden komen ook onherstelbare wonden in relaties, die niet kunnen vergeven, maar vergelding zoeken.

Davids vlucht uit Jeruzalem bracht een ommekeer in zijn leven. Teun legt uit: ‘Elf jaar had David zichzelf verwijten gemaakt en was hij de confrontatie met zijn zonen uit de weg gegaan. Maar toen hij resoluut koos voor de onderste weg, veranderde hij weer tot de man die besefte dat hij zonder God niets had. De geestelijke vervlakking, die ertoe leidde dat zijn zonen ontspoorden, had plaats gemaakt voor berouw.’

De houding van David is op zijn vlucht nederig, zacht en mild geworden. Hij was oprecht en keek schuldbewust naar zichzelf. Je ziet dat in zijn houding naar Simeï, uit het geslacht van Saul, die hem op zijn vlucht vervloekte en met steende gooide richting David. David reageert in 2 Sam. 16:11: ‘Laat hem begaan en mij vervloeken, want de HEERE heeft het hem gezegd.’ David boog onder het oordeel en het onheil dat hem vanwege zijn schuld overkwam.

Jezus geeft aan in Matth. 11:29: ‘Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor Uw ziel.’ De houding van David was op zijn vlucht schuldbewust, oprecht, nederig, zacht en mild.

1. Wanneer word je oprecht en schuldbewust?

2. Wat is er in je houding veranderd? In hoeverre ben je ook nederiger, zachter en milder geworden?

 +++

Dag 284. Ben je ook uitgevochten?

David vluchtte over de Jordaan naar het Mahanaïm (2 Sam. 17:24). Dat ligt niet ver boven de Jabbok, waar God met Jakob streed en hem de naam ‘Israël’ gaf.

In de strijd die volgde werden de mannen van Absalom massaal verslagen (er vielen onder hen 20.000 doden). Absalom vluchtte op een muildier en kwam met zijn hoofd vast te zitten in de takken van een eik ( 2 Sam. 18:9).  Van hem was van toepassing wat David heeft gedicht in Psalm 32:9: ‘Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft.’ Toen Absalom daar hing, werd hij gedood door krijgsoverste Joab. David kwam in diepe rouw en huilde: ‘Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon.’ (2 Sam 18:33).

Een dankbare terugkeer

David keerde door de genade van God dankbaar terug als koning. Hij mocht toen ook zijn goedheid bewijzen aan de kreupele Mefiboseth.

We hopen dat ex-verslaafden en andere ervaringsdeskundigen zullen kunnen uitgaan om tot zegen van anderen te zijn. Zij mogen dat doen vanuit de overwinning die Jezus Christus heeft behaald, ook in hun leven. Laat je leven niet beheerst worden door een onvoltooid verleden van onopgeloste problemen. Een mislukt verleden kan veranderen in een zegenrijke toekomst. Gelovigen zijn door de genade van God mensen met een hoopvolle toekomst.

Teun geeft aan: ‘Hoeveel christenen komen niet meer aan het front en lopen doelloos rond op het dak van hun paleis? Ze maken een keuze voor Christus, beleven een verandering, zien misschien wonderen gebeuren, maar dan treedt de vervlakking in, de gezapigheid.’ Voor de gelovigen geldt de opdracht: ‘Ga, en vertel het anderen!’

1. Hoe ga je om met fouten, zonden en teleurstellingen uit het verleden?

2. Ben je de innerlijke strijd te boven gekomen? Hoe dan wel?

+++

Dag 285. Keer terug naar de Bron

De directeur van De Hoop geeft aan het einde van zijn boekje het advies om terug te keren naar de Bron. Zijn pleidooi is ‘om te midden van ons falen alle energie te steken in communicatie’. Hij spoort aan om met elkaar te blijven praten, ‘ook al is het nog zo fout gegaan en ook al gaat het telkens weer fout’. Zelfs met de onherstelbare fouten kun je bij een genadig God terecht. Door Jezus Christus is er vergeving en verzoening, kan wat voor ons onmogelijk is, mogelijk worden gemaakt.

Teun leert ons: ‘Ieder mens is zinvol voor God en kan daarom – ook na veel ellende en verdriet – in deze wereld een levend getuige zijn van Gods goedheid en trouw.’

Door terug te keren naar de Bron, is er een nieuw leven mogelijk. Door de stromen van levend water die God ons in Jezus heeft gegeven, kan het uitgedroogde en wegkwijnende leven in ons weer opbloeien.

Teun verklaart ons: ‘David was een man naar Gods hart omdat hij telkens terugkeerde naar de Bron. Dat wil ik van hem leren. Laten ook wij daarom naar de Bron gaan en niet wachten tot ‘die ander’ de eerste stap zet. Er is maar één perfecte Vader, en Die wacht ons met open armen op.’

Herstel van David door de Zoon van David

David mocht na zijn terugkeer in Jeruzalem tot zijn dood koning blijven. Wat een onbegrijpelijke liefde en genade! Eeuwen later reed de grote Zoon van David, de Messias Jezus Christus Jeruzalem binnen. Men wuifde Hem een welkom toe met de palmtakken in de hand. De menigte die voorop liep en die volgde, riep: ‘Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna in de hoogste hemelen!’ (Matth. 21:9). Door deze Koning is het voor David nog voor eeuwig goed gekomen.

Jezus heeft geweend over Jeruzalem, waaruit David huilend vertrok. Door de grote Zoon van David mocht hij de stad van David weer binnenkomen. Wat een genade en vergeving! Door het volbrachte werk van Jezus Christus kunnen wij ook worden bevrijd van onze zonden en vergeving ontvangen. In het Evangelie komt Hij tot ons!

+++

Dag 286. Leer van fouten en laat je niet misleiden

David begon goed als jonge schaapherder, die zich afhankelijk wist van God, maar door fouten en zonden moest hem veel ellende en verdriet overkomen. Had David maar gekozen voor rust in zijn wereld. Was hij maar afhankelijk en vertrouwend op God gebleven, zoals hij was als jonge schaapherder. Was hij met zijn hart maar bij zijn eigen psalmen gebleven, zoals hij was toen Psalm 23 maakte.

Van het leven van David kunnen we leren hoe we beter kunnen omgaan met zelfmisleiding en zelfbescherming. Van fouten kun je leren. Ook van de levens en fouten van de gelovigen kunnen we leren. Zij laten ons de valkuilen zien waarin ze zijn gevallen. We zien ook hoe ze er door de genade van God uit zijn verlost. Daarbij zien  we hoe ze hun leven hebben gebeterd.

Paulus geeft aan in 2 Tim. 3:16: ‘ Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daar mee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.’

We kunnen van David, Saul en Absalom leren, dat we afstand moeten bewaren van wat ons kan verleiden tot zonden. We kunnen er spoedig door vastgegrepen worden en in verstrikt raken. David was er ook niet te goed voor. Als we zoeken naar wat werkelijk blijvende waarde heeft, zullen we niet zo snel worden verleid tot het tijdelijke speelgoed van deze wereld. Je komt erdoor in gevangenschap. Een gebed om vrijheid in Jezus Christus is zeker nodig.

1. Wat heb jij van fouten geleerd? Ben je door schade en schande wijzer geworden?

2. Ben je al beter toegerust om God en de mensen te dienen?

+++

Dag 287. Misleiding of waarheid?

Jezus is de Waarheid en Zijn waarheid bevrijdt ons van leugen en zelfmisleiding. Jouw gedachten en denken kunnen worden vernieuwd (Rom.12:2).

Een aantal boeken voor geestelijke hulpverlening van de bekende counselor Dr. Neil Anderson zijn uitgegeven door De Hoop Publishing. Anderson verklaart: ‘U kunt uw gedachten niet ogenblikkelijk vernieuwen, maar het proces zal nooit opgang komen indien u de bolwerken in uw gedachten of uw verdedigingsmechanismen, die soms vleselijke patronen worden genoemd, niet erkent.’

We gaan het weer meer persoonlijk maken. Als we met geestelijke en psychische problemen hebben te kampen, hebben we vaak geen helder beeld van de werkelijkheid. Door geestelijk en psychisch in de knel te zitten en overdreven aandacht te vragen voor onze problemen, zijn we vatbaar voor misleiding van onszelf en anderen. Laat je niet misleiden!

Je kunt jezelf dan laten meeslepen door pijnlijke herinneringen en ervaringen. Je schreeuwt dan om aandacht. Als je die niet krijgt, kun je die gaan uitvergroten door leugens en bedrog. Je wilt dan anderen shockeren en laten schrikken door de ernst van de problemen. Je geeft de boze geesten dan volop te ruimte om te infiltreren in je gedachten en gekwetste gevoelens. Op den duur ga je steeds meer geloven in je eigen leugens. Een leugengeest nestelt zich dan in je denken. Verkeerde ingevingen kunnen om je hoofd vliegen, maar je moet deze vreemde vogels dus niet laten nestelen in je denken.

Door (zelf)misleiding en bedrog worden wij ongelukkig, wantrouwend en depressief. Je kunt dan de moed steeds meer gaan opgeven, het touw in het bootje gooien en jezelf laten wegdrijven op je negatieve gevoelens. Door te wandelen in de waarheid kunnen vreugde en vrijheid weer op ons pad komen. Het is zeker de moeite waard om je in je stille tijd weer aan Jezus toe te wijden en Hem te geloven op Zijn Woord. Anderson bemoedigt: ‘God zal u kracht geven naarmate u op Hem vertrouwt.’

+++

Dag 288. Zelfbescherming tegen pijn en afwijzing

Dr. Neil Anderson noemt tien manieren waarop je jezelf misleidend en verkeerd kunt beschermen of verdedigen tegen pijn, afwijzing verwerping. Ik geef de door hem opgestelde lijst door.

1. Wat herken je bij jezelf in deze 10 manieren die hieronder volgen?

2. Hoe wil je dat dan gaan veranderen in het tegenovergestelde?

De door Anderson opgesteld lijst van verkeerde zelfverdediging:

1. Ontkenning van de werkelijkheid (bewust of onbewust).

2. Fantasie (vlucht uit de realiteit door dagdromen, TV of film kijken, luisteren naar muziek, spelen met computer of videospelletjes, misbruik van drugs, medicatie of alcohol.

3. Emotioneel isolement (zich terugtrekken van mensen of hen op afstand houden om verwerping te vermijden).

4. Regressie (zich terugtrekken in minder bedreigende tijden).

5. Misplaatste boosheid (frustraties op onschuldige mensen afreageren).

6. Projectie (aan anderen toeschrijven wat onaanvaardbaar is voor uzelf).

7. Rationalisatie (voor mijn eigen tekortkomingen excuses gebruiken).

8. Liegen (zichzelf beschermen door bedrog).

9. Uzelf en anderen beschuldigen (wanneer u of anderen niet verantwoordelijk zijn).

10. Hypocrisie (een verkeerde indruk wekken).

Door de pijn en het verdriet vanwege het verkeerde verleden kun je jezelf gaan isoleren, beklagen en afschermen. Je wilt de confrontatie dan niet meer aangaan. Je bent zoveel met je eigen pijn bezig, dat je misschien te weinig oog hebt voor de pijn en het verdriet wat de anderen over jouw oude gedrag met zich meedragen. Je blijft dan vastzitten in zelfverdediging en overlevingstactieken.

Niel Anderson leert ons: ‘De verkeerde manieren die wij hebben ontwikkeld om onszelf voor pijn en verwerping te beschermen, zijn vaak diep in ons leven vastgeroest. Misschien hebt u bijkomend discipelschap of counseling nodig om te leren Christus uw rots, burcht, bevrijder en schuilplaats te laten zijn (zie Ps. 18:1-2).’ Hij gaat verder: ‘Hoe meer u leert hoe liefdevol, machtig en beschermend God is, hoe meer u Hem zult vertrouwen. Hoe meer u zich bewust bent dat Hij u in Christus volledig aanvaardt, hoe meer u vrij zult zijn om tegenover God en anderen open, eerlijk en (op een gezonde manier) kwetsbaar te zijn.’

+++

Dag 289. Maak ons vrij

Heb je al een schuilplaats bij het kruis gevonden, waar je niet meer hoeft te vechten en waar je jezelf niet meer hoeft te beschermen? Aan de voet van het kruis kunnen we al problemen wegleggen. Aan het kruis heeft Jezus vergeving en verzoening  aangebracht. Jezus heeft voor de gelovigen gedaan, wat ze zelf niet kunnen doen. Kun je dat geloven?

Gelovigen die Jezus willen volgen in het licht, willen vrij zijn van alles wat ze te veel bindt en belast op de levensweg. Je komt dit verlangen tegen in het volgende lied van Sela (de tekst is van Anneke van Dijk en Hans Maat):

GEBED OM VRIJHEID

Maak ons vrij van de wereld Heer, van wat ons betoverd heeft.

Niet gebonden, zoals een slaaf, in de ban van geld en tijd.

Laat ons zien wat waarde heeft; een schat die niet vergaat.

Vrijheid waar Uw kind in leeft, onvoorwaardelijk aanvaard!

+++

Maak ons vrij van de zorgen, Heer. van wat ons gevangen houdt.

Vreugdeloos, onder last gebukt, die ons bange hart benauwt.

Laat ons zien dat U ons kent; de zorgen, onze angst.

Dat U te vertrouwen bent: Wij zijn veilig in Uw hand!

+++

Maak ons vrij van de boosheid, Heer, die het vuur van liefde dooft.

Niet verzonken in bitterheid, die van vrede ons berooft.

Laat ons zien wat liefde doet, die angst en vrees verdrijft.

Liefde die niet dwingend is, maar verzoent in kwetsbaarheid.

+++

Maak ons vrij van de wereld, Heer,  van wat onrust geeft, verwart.

Voortgejaagd gaan wij onze weg, zonder stilte in ons hart.

Leer ons in uw vrijheid staan, door uw Geest geleid.

Vul ons leven, vuur ons aan, tot de wereld wordt bevrijd!

+++

1. Welke zinnen in het  lied ‘Gebed om vrijheid’ passen wel bij jou?

2. Hoe kun je jouw zonden, problemen en lasten wegleggen bij God?

+++