Elia, de profeet, en hoe God kan voorzien bij roeping, gebrek en depressie

Copyright tekst: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Sta je als Elia dapper in het geloof,

of ben je met hem angstig op de vlucht?

Wat kun je van deze profeet en de leiding van God in zijn leven leren? In dit artikel over het leven en de roeping van Elia zie je hoe God hem heeft beschermd en bemoedigd. Bij een roeping in de dienst van God ondervind je meestal de nodige  beproevingen. Je ziet je bij de dienaren van God in de Bijbel en ook bij zendelingen, evangelisten en predikers van het Evangelie.

Ik heb over Elia twee PowerPointpresentaties gemaakt en die laten zien tijdens korte toespraken voor de doelgroep. Hieronder volgen de uitgewerkte PowerPoint afbeeldingen met tekst. Je kunt ze uitvergroten door erop aan te klikken (Met het pijltje linksboven kom je dan weer op de tekst van dit artikel). Je kunt er zelf ook een PowerPoint over kopiëren voor op een samenkomst.

Wat kunnen we leren van het leven en de roeping van Elia?

Het begint in dit artikel bij de vlucht van Elia en de hongersnood in Israël. Hij had daarvoor het oordeel van God aan koning Achab doorgegeven. Je roeping kan ook een gevaarlijke opdracht zijn. Als je God gelovig gehoorzaamt, mag je aannemen dat Hij voor je zal zorgen. Een Naam van God is Jehovah Jireh: ‘de Heer zal voorzien’
(bij Abraham in Gen. 22). In het geloof kun je weten: God is my Provider. Durf je God ook te vertrouwen op Zijn Woord?

Door het vertrouwen in God ontvang je heldenmoed en kun je overleven. De HEERE God zal voorzien.

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Hoe Elia van overwinning naar depressie gaat

Hoe kun je van een geloofsheld een angstige, depressieve vluchteling worden, zoals Elia? Zijn er eigenlijk wel geloofshelden? Zonder de leiding en aanwezigheid van de Geest van God gaan we geestelijk de mist in. We zien verderop in dit tweede artikel over Elia hoe hij weer kracht ontvangt van God en ook een nieuwe roeping. Kan het je bemoedigen? Herken je het in je geestelijk leven? Je ziet hieronder wat de oorzaken en kenmerken van een depressie kunnen zijn. Hoe kun je daar uit worden verlost?

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++