Interviews met Jan Baaijens

Interview in CIP 29-8-2011 | auteur: Rik Bokelman | copyright: www.cip.nl

 “Occulte gevaren in digitale tijdperk bedreigen jongeren”

“Veel christelijke jongeren begeven zich geestelijk gezien in de gevarenzone. Ik merk dat wekelijks.” Dat zegt Jan Baaijens, al jaren jongerenwerker, schrijver en oprichter van www.pastoralehulpverleningjongeren.nl. “Jongeren kunnen vandaag de dag zelf bepalen wat ze tot zich nemen via internet en televisie. Ouders krijgen daar steeds minder controle op. Bovendien zijn ze zich nog te weinig bewust van de gevaren. Kinderen kunnen gemakkelijk in aanraking komen met pornografie of occulte dingen. Daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Jongeren bekijken ook vaak dingen die alleen voor volwassenen geschikt zijn. Ze kunnen het opzoeken omdat ze niet lekker in hun vel zitten of gewoon nieuwsgierig zijn. Beschadigde jongeren doen aan vluchtgedrag. Ik ervaar het als mijn roeping om de occulte gevaren in het nieuwe digitale tijdperk aan het licht te brengen en door voorkompastoraat bescherming te bieden aan de jongere generaties.”

“Ik had eens contact met een jongen die veel gewelddadige games speelde, ” vertelt Jan. “Omdat hij emotioneel was beschadigd, uitte hij zijn woede in games. Hij vocht in games tegen het kwaad, omdat hem dat in de echte wereld niet lukte. Deze jongen zat vol haat, die werd versterkt door de games die hij speelde. Hij leek in staat te zijn iemand te vermoorden. Na gebed werd deze jongen van zijn haat bevrijd en verwijderde hij zijn gewelddadige games.”

Baaijens: “Zo kan ik je meer verhalen vertellen, zoals over een meisje wat zich zelf te dik vond. Via internet kwam ze op de ‘pro anna’ website. Deze site moedigt mensen aan steeds minder te eten. Geestelijke machten gebruiken zulke websites. Het meisje geloofde in de site en raakte occult belast. Ze kreeg anorexia. Na een tijd ontmoette ze christenen die voor haar baden. Pas toen iemand spontaan aan ‘pro anna’ moest denken en daarvoor bad werd de vloek in haar leven verbroken. Zo vond ze genezing.”

“Het is een probleem dat mensen in de reformatorische gezindte zich vaak niet genoeg realiseren dat er achter internet of games demonische machten schuil kunnen gaan. In deze gezindte kunnen mensen het moeilijk vinden om geestelijke problemen en gevoelens te uiten. Daardoor kan hun geloofsleven worden belemmerd.  Veel jongeren, maar ook volwassenen, hebben te kampen met gevoelens van afwijzing en zijn emotioneel beschadigd. Er worden veel problemen stilgezwegen, terwijl juist herstelpastoraat nodig is.  Binnen het calvinisme is er altijd weinig oog geweest voor occult belaste mensen. Ik heb zelf op gebed bevrijding ontvangen. Het is belangrijk dat we er achter komen dat Jezus’ liefde elke tegenstand overwint! Er is overwinning in de geestelijke strijd!”