Liederen Geestelijk herstel 4d

Jezus is levende Woord van God

Jezus is het levende Woord van God. Hij is het vleesgeworden Woord, waardoor God tot ons spreekt. Jezus laat ons God zien, maakt Hem aan ons bekend. Hij verklaard ons Wie de Vader is. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Je kunt het lezen in Johannes 1:1-18. Het Woord van God is Zijn boodschap van redding voor ons. Dat kunnen we niet missen!

Lied 1

Het verlangen naar het spreken van God in ons hart wordt verwoord in Opwekking 689. Hieronder volgt de tekst en daarna de link om het te beluisteren.

Spreek, o Heer, door Uw heilig Woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai Uw Woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar Uw evenbeeld;
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, Uw volmaakte weg,
echte nederigheid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van Uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan Uw majesteit,
en Uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van Uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werkelijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk,
en Uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werkelijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi Uw kerk
en uw scheppingswerk tot Uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid.

Hieronder kun je aanklikken op YouTube om het lied te beluisteren:

YouTube Opw. 689 – Spreek, o Heer, door Uw heilig Woord

Tekst en muziek: Keith Getty / Stuart Townend

Lied 2

Laat ons Jezus Christus zien!

Een gelovige verlangt op Jezus Christus te zien. Hij is het Licht der wereld. In Opwekking 755 wordt verklaard: ‘Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart.’ In Psalm 119:105 geeft de dichter aan: ‘Uw Woord is een lamp voor  mijn voet en een licht op pad.’ Het Woord van God wijst ons de weg naar Jezus. Bij het Woord klinkt het gebed in het lied hieronder: ‘Laat ons zien; laat ons Christus zien.’ Kun je het ook belijden met je hart: ‘Hij is Heer!

Opwekking 755 komt van Doug Plank & Bob Kauflin, en is vertaald door Harold ten Cate. Hieronder volgt de tekst en de link naar YouTube:

Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond.
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons.
Plant Uw Woord diep in ons hart; geef het rijke vrucht.
Leid ons in Uw waarheid, Heer; geef dat twijfel vlucht.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen, wijst ons steeds Uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op. Heer, spreek tot ons vandaag.

Waar zouden wij gaan, Heer? Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.

Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Als je in Zijn licht wandelt, zal de duisternis wijken. Jezus geeft aan in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wij Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Lied 3 

Opwekking 249

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,

samen te dienen, te zien wie U bent,

want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.

Vol van uw liefde, genade en kracht,

als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,

als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Tekst en muziek: Bill Gaither. Ned. tekst: Hans Lieberton

YouTube-video Samen op weg gaan – Interne Alpha-Cursus 2015

Lied 4

Nog steeds komt Jezus bij ons op bezoek met Zijn reddend en rijk makend Evangelie. Het gaat in het Woord van God over of je voor Hem of tegen Hem kiest. En of je voor de leugen of voor de waarheid kiest. Het gaat erom of je Jezus weigert of binnenlaat in je hart en leven.

Wat denk je van de zinnen uit het lied van Elly & Rikkert ‘Wie niet voor Mij is’, die hieronder volgen? In het refrein klinkt de proclamatie: ‘Hij is de Almachtige.’

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld. Staat op: Alles in alles.

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige.

Hij is alles in al, Die was, die is en komen zal.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen wil:

Is het Jezus, of is het de duivel, één van de twee?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Wie zijn vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig,

of wie niet zijn kruis opneemt en achter Mij komt.

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

Kies dan vandaag nog waar je voor leven wilt:

Is het de waarheid, of is het de leugen, die je niet kwijt wil?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Kies dan vandaag nog wie je dienen zult:

De God van Israël, of is het de Mammon, de god van het geld?

Want wie niet voor Mij is, is tegen Mij.

***

Hij is de eerste. Hij is de laatste. Hij is de levende

Want Hij is dood geweest en Hij leeft.

Hij is Jeshua Hamashiach.

Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige

Hij is alles in al, Die was, die is en komen zal.

***

Elly & Rikkert

YouTube-video Wie Niet Voor Mij Is

Lied 5 

Jezus en Zacheüs

Lees Lukas 19:1-10

1. Wat spreekt je aan in de tekst van het volgende lied van Elly & Rikkert

     over Jezus en Zacheüs?

2. Als je in dit lied voor Zacheüs je eigen naam invult, in welke zinnen

    herken je dan jezelf? En waarom dan wel?

Hieronder volgt de tekst van het lied ‘Zacheüs’:

Zacheüs, zit je daar hoog in de boom, ver boven de mensen beneden?

Zacheüs, voel je je veilig verscholen, of heb je nog altijd geen vrede?

Denk je: dat heilige is niets voor mij, ‘k Voel me nu ook niet zo slecht.

Maar vandaag komt de Koning voorbij en hoor wat Hij tegen je zegt:

***

Hé Zacheüs, kom uit de boom, ‘k Heb je toch al gezien.

Hé Zacheüs, kom uit je boom, of ben je angstig misschien?

Ben je soms bang voor je vrienden? Ben je soms bang voor je vrouw?

Bang om te geven wat je verdiende? Ik geef nog veel meer om jou.

Hé Zacheüs, kom naar beneden, kom uit je vesting omlaag.

Toe Zacheüs, kom naar beneden, ‘k wil in je huis zijn vandaag.

***

Al zeg je dat jij Me niet kent Zacheüs, toch ben je nieuwsgierig naar Mij.

En Ik weet precies wie je bent Zacheüs, daarom loop Ik jou niet voorbij.

Want ook al hou je je groot Zachëus, toch ben je klein en alleen.

Diep in je hart zie Ik nood, Zacheüs, want Ik kijk dwars door je heen.

***

Hé Zacheüs, kom uit je boom, ‘k heb je toch al gezien.

Hé Zacheüs, kom uit je droom, of wil je vluchten misschien?

Ben je nog bang om te kiezen, als iedereen om je lacht?

Ben je nog bang jezelf te verliezen? Ik geef je meer dan je dacht.

***

Hé Zacheüs, kom naar beneden. Je weet nu waar het om gaat.

Toe Zacheüs, kom naar beneden. Later is het te laat. Later is het te laat.

***

3. Je kunt jezelf veilig verscholen houden in een boom.  Je blijft dan op een veilige afstand van de mensen. Herken je dat?  Waarom doe je dat dan?

4. Je kunt jezelf ook op een zogenaamd veilige afstand van God houden. Wat betekent dat?  Is dat wijs of onwijs? Leg het eens uit.Jezus zag de zondige en verachte Zacheüs en riep hem uit de boom.

5. Hoe ben je door Jezus geroepen? Moest je ook van je verborgen hoogte tevoorschijn komen?

6. Hoe kun je in een droomwereld leven, zoals Zacheüs?

7. Jezus helpt je uit de droom. Hij roept je vanuit je schijnwereld naar het werkelijke leven, van de schijn naar de realiteit. Kun je vertellen hoe dat met jou is gebeurd?

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Elly & Rikkert

YouTube-video Zacheus

Lied 6.

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

 De kracht van Uw liefde, gezongen op de Nederland Zingtdag van 2017:

 YouTube-video De kracht van Uw liefde 

Lied 7.

Opwekking 627. Tekst en muziek: Peter van Essen:

Jezus, Licht in de duisternis. Jezus, Vaders getuigenis.

Jezus, Liefde die eeuwig is. Ik prijs U.

***

Jezus, weg die ik volgen moet. Jezus, waarheid volmaakt en goed.

Jezus, leven in overvloed. Ik prijs u.

***

Waar zou ik gaan , zonder U ? Waarom bestaan zonder U ?

Jezus, mijn hoop en mijn kracht, U bent mijn Heer, U bent mijn Heer !

***

Jezus, totdat ik bij U ben, Jezus, en u volkomen ken.

Jezus, geef ik mijn hart en stem. En ik prijs U.

***

Waar zou ik gaan, zonder U? Waarom bestaan zonder U ?

Jezus, mijn hoop en mijn kracht, U bent mijn Heer, U bent mijn Heer !

***

Psalm 72 van The Psalm Project

Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
de maan schijnt in de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.

Hij is mild zoals de regen,
het land tot zegen is,
vrede zal bloeien op alle wegen,
totdat geen maan meer is.

Hij is de redder van de armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij is met koninklijk erbarmen,
hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in angst verward,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij draagt hen in zijn hart.

Kom laten wij de naam bezingen,
van hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
zijn wonderen zijn eer,
zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
zijn wonderen zijn eer,
zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.

(Psalm 72: The Psalm Project, Wolter van der Kamp en Eelco Vos.)

 YouTube-video The Psalm Project – Psalm 72

Lied 9.

Christian Verwoerd – Ik geef mijn leven aan U over

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,
Heer, ik belijd het U gewoon.
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan, 
maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U.
Vul mij, verander mij nu.
Zend Uw Geest van waarheid in mij,
zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,
als een vat, dat bruikbaar is en rein,
Geheiligd in U, ga ik op pad.
In elke storm houdt U mijn hand gevat.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

 ***

YouTube-video Ik geef mijn leven aan U over / Christian Verwoerd

Lied 10.

Matthijn Buwalda, Je draagt het niet alleen.

Voor wie zoekt maar nergens vindt;
voor wie vecht maar zo vaak niet wint,
net als ik.
Voor wie gaat maar niet bereikt;
voor wie liefde geeft maar niet krijgt,
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Voor wie gokt en steeds verliest,
wie probeert maar vaak verkeerd kiest,
net als ik.
Voor wie lacht maar niet geniet;
voor wie wel gelooft maar niet ziet,
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Raak de rug je muur, sluit de nacht je in;
kun je nergens heen, dan er tegen in,
je draagt het niet alleen. 

Zelfs als de hemel zwijgt,
als je geloof bezwijkt,
als je me niet begrijpt:
Ik zal er altijd zijn;
je draagt het niet alleen.

 Lied 11.

Gelovigen die Jezus willen volgen in het licht, willen vrij zijn van alles wat ze te veel bindt en belast op de levensweg. Je komt dit verlangen tegen in het volgende lied van Sela:

GEBED OM VRIJHEID

Maak ons vrij van de wereld Heer, van wat ons betoverd heeft.

Niet gebonden, zoals een slaaf, in de ban van geld en tijd.

Laat ons zien wat waarde heeft; een schat die niet vergaat.

Vrijheid waar Uw kind in leeft, onvoorwaardelijk aanvaard!

***

Maak ons vrij van de zorgen, Heer. van wat ons gevangen houdt.

Vreugdeloos, onder last gebukt, die ons bange hart benauwt.

Laat ons zien dat U ons kent; de zorgen, onze angst.

Dat U te vertrouwen bent: Wij zijn veilig in Uw hand!

***

Maak ons vrij van de boosheid, Heer, die het vuur van liefde dooft.

Niet verzonken in bitterheid, die van vrede ons berooft.

Laat ons zien wat liefde doet, die angst en vrees verdrijft.

Liefde die niet dwingend is, maar verzoent in kwetsbaarheid.

***

Maak ons vrij van de wereld, Heer,  van wat onrust geeft, verwart.

Voortgejaagd gaan wij onze weg, zonder stilte in ons hart.

Leer ons in uw vrijheid staan, door uw Geest geleid.

Vul ons leven, vuur ons aan, tot de wereld wordt bevrijd!

***

Hieronder kun je aanklikken op het lied:

YouTube-video gebed om vrijheid – Sela 

Tekst: Anneke van Dijk & Hans Maat, muziek: Anneke van Dijk.

Lied 12.

God komt in Zijn Woord met Zijn uitnodigende liefde tot ons. Het is Zijn genade dat ons tot Zijn heil roept. Door Zijn Woord en Geest raakt Hij ook ons hart in liefde aan, zodat wij Hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. Ook hierin is Hij de eerste.

Door Jezus is Hij onze Redder. Jezus is de Zaligmaker en grote Vriend van zondaren. Hij roept ons tot geloof en raakt ons aan. Zie en hoor dat in opwekking 562:

U noemde mij bij mijn naam, Uw liefde raakte mij aan;
Nu ben ik vrij en in uw hand geborgen. 
Door uw genade gekocht,  vond ik de rust die ik zocht; 
heel dicht bij U ben ik niet bang voor morgen 

Refrein:
Jezus, mijn redder, U bent voor altijd mijn vriend
En door Uw liefde leer ik nu om te leven met U

En door Uw liefde leer ik nu Om te leven met U 

U bent mijn schild en mijn kracht, een helder licht in mijn nacht.
U bent voor mij een held, die ik bewonder.
Uw liefde beter dan wijn, maakt dat ik bij U wil zijn;
bij heel dicht bij U, want U bent zo bijzonder.

Refrein: …

Tekst en muziek: Peter van Essen.

Lied 13

Kleine vlinder

Je bent een kleine vlinder, de zon verwarmt je vleugels,

maar vliegen lukt je niet.

De wind is altijd tegen,

je naam is al vergeten en niemand die je ziet.

***

De hemel is je deken, op straat vind je te eten,

de regen spoelt je schoon.

Je hoort de moeders zingen, een liedje voor het slapen;

voor jou blijft het een droom.

 ***

Laten wij het gebeuren? Kijkt niemand naar je om?

Doet iedereen zijn ogen dicht

in de hoop dat een ander voor je zorgt?

 ***

De stad is hard en gretig,

ze neemt je hele leven en geeft je niets terug.

Je vleugels zijn versleten nog voor je hebt gevlogen

en nergens vind je rust.

***

Laten wij dit gebeuren? Kijkt niemand naar je om?

Doet iedereen zijn ogen dicht

in de hoop dat een ander voor je zorgt?

***

God ziet alles en kijkt ons aan.

Waarom zijn zoveel mensen blind

voor wat de kleinsten ondergaan?

Wie ziet ze weer als kind? Wie noemt ze bij hun naam?

 ***

U bent onze vader, en U blijft voor ons zorgen,

omdat U liefde bent. Leer ons hun namen zeggen,

want dan groeit onze liefde, en zorgen wij voor hen.

***

Tekst: Roeland Smith, Tekstbewerking: Sergej Visser Muziek: Roeland Smith

Lead vocals: Elbert Smelt

Kleine Vlinder, Kind Van God – Schrijvers Voor Gerechtigheid [met tekst]

Tekst 14

Je kunt aanklikken op de volgende YouTube link voor een opmerkelijke uitleg over de waarde van de geboortestrijd van de vlinder vanuit de cocon:

Lied 15

Kom geestelijk tot leven!

Door het Woord van God en de kracht van de Heilige Geest kom je geestelijk tot leven. Jezus Christus is als het Woord van God op de aarde gekomen (lees dat in Johannes 1:1-18). Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).

We worden aangemoedigd in Jesaja 60:1: ‘Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.’ Dat willen we in de Sta op cursus Geestelijk herstel naar voren brengen. Het wordt ook mooi vertolkt in het volgende lied van Elly & Rikkert:

Kom Tot Leven

Er klinken stemmen in de nacht.
Er wordt een nieuwe tijd verwacht.
Het hemels Koninkrijk breekt aan.
Wordt wakker, iemand roept jouw naam.

Nu is de tijd
dat de doden horen naar de stem
van de Zoon van God.
Kom tot leven.

Sta op, want je heerlijkheid komt.
Wordt verlicht, dans in het rond.
Kom tot leven.
Sta op, want je heerlijkheid komt.
Wordt verlicht, dans in het rond.
Kom tot leven,
Kom tot leven!

Er breekt een nieuwe morgen aan.
Tijd om je vleugels uit te slaan.
Slaap je nog steeds in je cocon.
Je bent geschapen voor de zon.

Nu is de tijd
dat je kunt geloven in de Naam
van de Zoon van God.
Kom tot leven.

Sta op, want je heerlijkheid komt.
Wordt verlicht, dans in het rond.
Kom tot leven.
Sta op, want je heerlijkheid komt.
Wordt verlicht, dans in het rond
Kom tot leven!

Je kunt het beluisteren via de volgende link:

Ik geef je hieronder een link naar een YouTube filmpje van Vrij Zijn TV. Je hoort en ziet daar de uitleg van Wilkin van de Kamp in aflevering 13: In Christus ben je opnieuw geboren. Het gaat daarin ook over de vergelijking van de verandering van rups naar vlinder met de geestelijke wedergeboorte van de mens. De video sluit af met de veelbetekenende uitspraak:

‘Je bent niet geschapen om als een rups door het leven te gaan. Het is jouw bestemming om als een vlinder te zijn.’

Op de volgende link kun je aanklikken:

YouTube-video In Christus ben je opnieuw geboren (13)

 Lied 17

Elly & Rikkert

Ik was hongerig. Met afbeeldingen van st. Hands & Feet.

***

Lied 18

 Nederland Zingt van 5 januari 2019 o.a. uit Psalmen voor nu.

Met Suzanne van der Velde o.a. de drie volgende liederen n.a.v.:

Psalm 84: Wat hou ik van Uw huis. (op ca. 2.14 min.)

Psalm 51: Geef mij een schone start, mijn God (op ca. 7.52 min.)

Psalm 23 Uw rust in mijn wereld (op ca. 14.39 min.)

Psalmen voor nu – Psalm 84

Wat hou ik van Uw huis

***

Wat hou ik van Uw huis, Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de HEER.

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

**

Een vogel is er thuis, HEER van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

***

Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn,

Zelfs in het dorre bomendal zien zij bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,

naar God, Die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach, hoor en kijk naar mij, HEER van de hemelse legers.

Ja, liever één dag dichtbij U, dan duizend dagen zonder U.

***

Liever bij U aan de drempel,

dan binnen te zijn in een duistere tent.

De HEER beveiligt ons. Eer en geluk zal hij geven.

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg.

HEER van de hemelse legers,

Gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

***

Wat hou ik van uw huis….

***

Psalmen voor nu – Psalm 51

Een schone start

Wilt U mij nog wel zien? Ik kom bij U.

Wat ben ik vies, als U mij niet wast.

Ik denk de hele dag aan wat ik deed.

Ik weet, dat U mijn misstappen zag.

En U staat in Uw recht. Ik schaam me diep.

U hebt heel mijn ellende gezien.

***

Het ging al mis met mij in moeders buik,

maar U hebt Uw geheimen gedeeld.

En U bent trouw geweest en houdt mij vast.

Als U mij wast, dan word ik weer wit.

Wees goed voor mij, nu ik gebroken ben,

en veeg dan al mijn misdaden weg.

***

Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart.

U weet, dat ik niet zonder U kan.

***

Kom alstublieft terug en maak mij blij.

Geef iedereen die spijt heeft die kans.

Mijn God, dat bloed, mijn schuld, wast U het weg?

Als U dat doet, dan zing ik voor U.

Geeft U mij nieuwe lucht en red mijn stem,

dan zult U zien hoe dankbaar ik ben.

***

Ik geef graag iets terug, maar U bent God,

en alles wat bestaat, is van U.

Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed:

ik weet, dat U die aannemen wilt.

Als U de oude stad herschapen heeft,

dan komen wij en dan is het feest.

***

https://www.npostart.nl/nederland-zingt/05-01-2019/VPWON_1300380

Psalmen voor nu – Psalm 23

Uw rust in mijn wereld

***

De HEER is mijn Herder, en ik zal Zijn schaap zijn,

Tevreden en veilig, want Hij zorgt voor alles.

Hij weet waar het gras groeit,

en Hij laat me slapen aan rimpelloos water.

Daar kom ik tot rust.

***

Ik durf Hem te volgen: de paden zijn veilig,

zoals Hij beloofd heeft, omdat Hij de weg weet.

***

Hoe diep en hoe donker het dal is, U redt mij;

Uw herdersstaf troost mij. Ik ben niet alleen.

 ***

Ik zit aan uw tafel, persoonlijk genodigd.

Ik zie voor het raam de jaloerse gezichten,

terwijl U mijn glas vult, mijn lichaam verzorgt met

veel meer dan ik ooit had gehoopt of verwacht.

***

Met mij zal het goed gaan.

Zolang ik zal leven wilt U van Uw heerlijke liefde mij geven,

en altijd een plek met Uw rust in mijn wereld,

omdat ik Uw huis weet te vinden, mijn HEER

***

Heer Uw rust in mijn wereld.  (2x)

En altijd een plek met uw rust in mijn wereld,

omdat ik Uw huis weet te vinden, mijn HEER.

***

Lied 19

Psalmen voor nu, Nederland Zingt, Psalm 16:

https://www.youtube.com/watch?v=wtmFelxuLoI

***

Lied 20 

The Psalm Project. Psalm 27 Wacht op de Heer. Bij Nederland Zingt.

Een lied van The Psalm Project

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 27 Wacht op de Heer

***

Lied 21

Nederland Zingt, met Miranda de Vlieger. God van liefde, God van trouw. Een lied van The Psalm Project.

YouTube-video Nederland Zingt: God van liefde, God van trouw

***

Lied 22

Nederland Zingt. Psalm 113 van The Psalm Project.

***

Lied 23

 Nederland Zingt. Met Kinga Ban. Mijn Herder van Sela

YouTube-video Nederland Zingt: Mijn Herder

 ***

Lied 24

Psalmen voor nu. Nederland Zingt.

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 130

***

Lied 25

Psalmen voor nu. Nederland  Zingt. Psalm 145. Met Sergej Visser.

***

God ik adem om van U te zingen. Alle dagen zing ik dank op dank.

Groter bent u dan in duizend levens een mens bevatten kan.

***

Wat U doet, gaat elke taal te boven,

maar erover zwijgen wil ik niet.

Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,

Uw goedheid met dit lied, dit lied.

***

Hij vergeeft, hij vergeeft, veegt weg wat wij verkeerd doen.

In zijn liefde blijft hij dichtbij,  dicht bij al zijn mensen,

dicht bij alles wat hij leven gaf.

***

Al wat adem kreeg en levenskrachten,

dankt U dat het U als koning kent.

Laten alle landen van de aarde beseffen wie U bent.

***

En als iemand valt of door het leven,

krom gebogen wordt, dan helpt de Heer.

Alle mensen die hem kennen,

weten God is er altijd weer, steeds weer.

***

Wat hij doet, wat hij doet, toont ons zijn grote liefde.

Roep hem, roep maar, Hij zal er zijn.

Hij geeft antwoord, hij beschermt je. Pak zijn hand, dan val je niet.

***

Van zijn liefde zal ik blijven zingen,

alle dagen zing ik hem mijn dank.

God, ik adem om van u te zingen. Ik zing mijn leven lang.

***

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 145

***

Lied 26

Nederland Zingt Dag 2015: Welk een vriend is onze Jezus

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: Welk een vriend is onze Jezus

***

Lied 27

Nederland Zingt Dag 2015: Heer, wijs mij Uw weg

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: Heer, wijs mij Uw weg

***

Lied 28

Nederland Zingt Dag 2015. Bij Uw rivier wil ik komen, o Heer.

Met Marcel & Lydia Zimmer

***

Lied 29

Nederland Zingt Dag 2015: Heer wat een voorrecht.

Met Marcel & Lydia Zimmer

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: Heer wat een voorrecht

***

Lied 30

Nederland Zingt Dag 2015: Omdat Hij leeft

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: Omdat Hij leeft

***

Lied 31

Opwekking 624 – Wees genadig

Gezongen door Annemieke Koelewijn

Voorbeeld van YouTube-video Wees Genadig