Positiebepaling

Pastorale vragenlijsten op Word om in te vullen

 

 

 

Laat je helpen als een kind

Jongeren voelen zich vaak te groot om te worden geholpen. Daardoor kan het van kwaad tot erger worden. Op geestelijk gebied hoef je jezelf er niet voor te schamen. Geloof heeft te maken met ‘geholpen willen worden’. Letterlijk betekent geloven: je doen dragen. David getuigt in Ps.54:6: ‘God is mijn Helper.’ In Hebr.13:5 lezen we dat God Zelf heeft gezegd: ‘Ik zal u zeker niet loslaten en Ik zal u zeker niet prijsgeven.’ Daarom moet je jezelf niet schamen om volledig om Hem te vertrouwen. Mensen kunnen je pijn doen en laten vallen, maar als je op God vertrouwt, zal Hij je vasthouden. De gelovige schrijver verklaart verder in vers 6: ‘Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?’ Wij veranderen en mensen stellen ons nogal eens teleur, maar op God kun je altijd aan. Hebr.13:8 leert ons: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.’

Voor iemand die gelooft, is de Helper beloofd. We lezen in Joh.14:16 dat de Heilige Geest als Trooster aan de discipelen en de gelovigen is gegeven. In het Grieks staat er paraklēton’, letterlijk vertaald: ‘Helper’. Het is afgeleid van het werkwoord ‘parakaleō’, dat ‘te hulp roepen’ of ‘erbij roepen’ betekent. De letterlijke betekenis van ‘paraklētos’ is: ‘een erbij geroepene’. In andere vertalingen lezen we voor de Helper: ‘Voorspraak, Advocate, Trooster, Counselor’. Pleitbezorgers en pastorale counselors doen daarom ook bemoedigend geestelijk werk en mogen hierbij de inspiratie en hulp van de Heilige Geest verwachten. De Geest van de Waarheid verheerlijkt Jezus en neemt het uit Hem om het ons te verkondigen (Joh.16:14). Als je vanuit Jezus Christus wil worden geholpen en bedient, moet je bereid zijn om je te laten helpen. Daarbij moet je worden als een kind. Laat je als een afhankelijk kind helpen! Als je het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zul je daarin beslist niet binnengaan (Luk.18:17).

Werkboek Overwinning in de geestelijke strijd