Geestelijk herstel voor jongeren deel 3

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

15. Herstel door de wonden van Jezus

Voor herstel van pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Deze innerlijke pijnen zijn nogal eens vermengd met schuldgevoelens.

Er kunnen ingrijpende zaken zijn die anderen ons hebben aangedaan, maar ook wij kunnen verkeerde keuzes hebben gemaakt.

Hoe zijn onze reacties geweest?

Koesteren wij nog boosheid, haat of wrok? Zijn we verbitterd? Laten we ons leiden door angst? Geven wij onszelf over aan zelfmedelijden? Doen we aan vluchtgedrag? Slaan we geen acht op de zegeningen die we nog ontvangen? Hoe gaan we om met de mensen die ons willen helpen? Kruipen we niet teveel in de ‘slachtofferrol’?

Afwijzing opent gevaarlijke deuren

Volgens Derek Prince opent afwijzing de deur voor verschillende andere negatieve, verwoestende krachten, om iemands leven binnen te komen. Je kunt dat lezen in zijn boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’, met de ondertitel ‘Genezing voor de wonden van verwerping en schaamte’.

Hij verklaart verder: ‘Afwijzing kan een verborgen, innerlijke houding zijn, die we met ons meedragen.’ We kunnen daarmee deuren openen voor geesten van angst, jaloezie en haat. Als je in de steek bent gelaten, kun je worden gekweld door gevoelens van geleden onrecht, verraad en schaamte. Je kunt dan bang zijn om andere mensen te ontmoeten, of om hen recht in de ogen te kijken.

Derek Prince schrijft:

‘God biedt ons volledige acceptatie aan, maar het ons realiseren van Zijn liefde wordt vaak geblokkeerd door de verstrekkende gevolgen van afwijzing, beschaamd vertrouwen en verlegenheid.’

En wat denk je van gepantserde mensen, die in hun angst en boosheid de controle willen bewaren? Door hun wantrouwen durven ze zelfs niet de controle uit handen te geven naar God toe. Al dat kwaad keert zich dan tegen jezelf en de mensen om je heen.

Volgens Prince zijn er drie soorten afgewezen mensen te noemen die negatief reageren op afwijzing:

‘Mensen die eraan toegeven,

mensen die zich goed houden, maar die het probleem bedekken

en mensen die hard terugvechten.’

Herken je het?

Geef het aan de Plaatsvervanger

We kunnen de problemen waardoor we lijden handhaven, of we kunnen ze geven aan iemand die ze wil overnemen. Wat mensen hierin niet kunnen, kan Jezus wel. Door genade en geloof kunnen zaken worden verplaatst die wij niet (meer) kunen dragen. Dat heeft te maken met plaatsvervanging door de Plaatsvervanger.

Lees Jesaja 52:13-15 en Jesaja 53

Overdenk het lijden van Jezus

In de Bijbel lezen we dat Jezus het menselijk lijden, de zonde, ellende, afwijzing, schaamte en schuld heeft geleden, gedragen en weggedragen. Je kunt het lezen in Jes.52 en 53. Hij wordt daar uitgetekent in Zijn lijden.

In Jes.52:14 lezen we over Hem: ‘Zoals velen zich over U ontzet hebben zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen.’ Vers 15 gaat verder: ‘Zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen.’ Zijn bloed is voor velen tot verzoening, reiniging en heling geworden.

De Man van smarten werd veracht

Denk eens aan de afwijzing die onze liefdevolle Heiland heeft ondervonden!  Zijn gedaante werd niet begeerd (Jes.53:2). ‘Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht’ (Jes.53:3). Vanuit de grondtekst zie je dat Hij van mensen verworpen was, en gezien werd als en verachtelijk persoon. Hij werd door hen gemeden als de onwaardigste onder de mensen. Wat betekent onze afwijzing in het licht van Zijn uiterste afwijzing? Hij is in onze diepten afgedaald, om ons met Zijn liefde op te heffen. Hij torste onze smarten. Hij heeft onze loodzware last aan pijn, zonde en ziekte op Zich genomen. Hij is er als mens aan gestorven, zodat wij er niet meer onder hoeven te bezwijken.

Hij heeft het op Zich genomen

We lezen in Jes.53:4: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen.’ De zonde is de oorzaak, pijn en ziekte zijn de gevolgen. Jezus is de Heiland: de Redder, Bevrijder en heler. Hij is ons dus ook gegeven als Heler voor onze (innerlijke) wonden. De Plaatsvervanger heeft voor een wonderlijke omwisseling gezorgd: vergeving voor onze zonden, zegen voor onze vloek, leven voor onze dood, licht voor onze duisternis en genezing voor ons gebrek, vervulling voor onze leegte.

De pijnlijke doornenkroon

Word je nog steeds gekweld door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing? Wat hebben ze je aangedaan? Wat doe je jezelf aan?

Ik laat pijnlijke herinneringen aan het woord:

‘Verdien ik deze doornenkroon,

vol van gebroken gedachten,

die ik niet kan herstellen?’

Zie je Hem in Joh.19:1-3 jouw pijn (weg)dragen? We lezen daar: ‘Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht.’

Zie op de gepijnigde en gegeselde Jezus!

Zie de Mens, zie de gekroonde Koning!

Genezing door Zijn striemen

Je hebt heling nodig. Door Zijn wonden is er voor jou genezing! We lezen in de Engelse Bijbel in Jes.53:5: ‘And by His stripes we are healed.’ Dat zijn verwondingen die naar binnen zijn geslagen, vlijmscherp door de huid heen. Daar mag je op zien als de scherpe woorden van afwijzing ‘je ziel hebben doorsneden’.

De pijnlijke doornen in het leven van gelovigen zijn in de doornenkroon gevlochten. De doornen zijn op het hoofd van de Zaligmaker gedrukt. Als je dit inziet, draagt Hij jouw pijn weg. Werp dat een intens gelovige blik op deze Zaligmaker! Er is geen andere Weg.

We lezen in Jes.53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’

Hij dronk de beker van afwijzing

Derek Prince verklaart ons: ‘Jezus dronk de beker van afwijzing tot het bittere einde.’Hij geeft aan dat Jezus op het moment van dieptste verwerping stierf… ‘aan een gebroken hart’. Wat een betekenisvolle aanduiding! Derek gaat verder: ‘Waardoor werd Zijn hart gebroken? Door afwijzing!’ Hij leert ons: ‘De afwijzing van Zijn Vader was meer dan Jezus kon verdragen. Maar prijs God, het resultaat was voor ons een directe toegangsweg tot God.’

Een geopende toegang

Het directe gevolg van het sterven van Jezus was ‘het scheuren van het voorhangsel’. We lezen ervan in Matth.27:51: ‘En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.’  Derek verklaart: ‘Het betekent dat de barrière tussen God en de mens verdwenen was. De deur was geopend voor de mens, om zonder schaamte, zonder schuld en zonder angst tot Hem te komen. Jezus droeg onze afwijzing, zodat wij Zijn acceptatie zouden kunnen ervaren.’

Helende handen voor ons

Zie dan maar op Zijn doorboorde handen, die in het Evangelie naar jou zijn uitgestrekt. Het zijn helende handen, om jouw innerlijke wonden te genezen. Zijn bloed dat reinigt ons, doet ons leven en maakt ons vrij.

Kruip dan maar tot aan de voet van het kruis. Het bloed van de verzoening druppelt naar beneden in het schuldige hart, in het lege hart en in het verdrietige hart. Het bloed blijft vloeien tot in jouw dieptepunt… en zo bereik jij het hoogtepunt!