Twaalf stappen op weg naar geestelijk herstel en nieuw leven

Persoonlijke praktische Bijbelse opdrachten naar aanleiding van de bekende Twaalf Stappen van Stay Clean en de Anonieme Alcoholisten

Stap 1. Erken je de machteloosheid om jezelf uit de persoonlijke problemen te helpen.

Stap 2. Zoek door het geloof in God naar bevrijding en geestelijk herstel. Kom tot Jezus als de Heiland, Die kan redden, bevrijden en helen. De waarheid maakt je vrij van leugens en slavernij aan zonden (zie Joh. 8:32-36.) Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).

Stap 3. Geef jezelf over aan de beschermende leiding van God, door Jezus te volgen op de weg naar het licht. Hij leert ons in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Stap 4. Onderzoek jezelf en je levensweg in het licht van de Bijbel. Denk daarbij na over de oorzaken en gevolgen van de geestelijke problemen, negatieve gevoelens, vluchtgedrag en keuzes die je hebt gemaakt. Bepaal daarbij de nieuwe koers die je wilt aanhouden.

Stap 5. Zonde betekent: je doel missen. Bedenk waarin je belangrijke doelen hebt gemist, waardoor je jezelf en anderen schade hebt berokkend. Erken deze zonden, overtredingen, tekortkomingen en nalatigheden tegenover God en mensen. Spr. 28:13 leert ons: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.’

Stap 6. Wees volkomen bereid om je leven door God te laten vernieuwen en veranderen door de gelovige overgave aan Jezus Christus.

Stap 7. Vraag nederig aan God om je zonden te vergeven en je in staat te stellen om Zijn wil te doen. Laat je hierbij ook bemoedigen door de beloften van God, Die hen die zich vernederen genade geeft (1 Petr. 5:5). In 1 Petr. 5:5 wordt verder aangegeven: ‘Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Stap 8. Zoek naar herstel in relaties, door goed te maken wat verkeerd is gegaan en verwijdering heeft teweeggebracht. Het is een gegeven, dat je beschadigd kunt raken door relaties, maar dat je ook weer kunt herstellen door relaties. Probeer afwijzing te veranderen in acceptatie. Laat je leiden door de vergevende liefde die God ons door Jezus leert. Wees een vredestichter en heb zelfs je vijanden lief (Matth. 5:9 en 44-45).

Stap 9. Maak alles zoveel mogelijk goed in het voordeel van anderen en jezelf. Marcel & Lydia Zimmer geven aan in hun lied: ‘Als er vergeving is, kan er genezing zijn, en de weg van herstel kan beginnen.’

Stap 10. Maak er een gewoonte van om jezelf dagelijks onder de leiding van God te onderzoeken en je misstappen meteen te belijden. In 1 Joh. 1:9 worden we aangemoedigd: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ God is licht. Hij  doorziet ons helemaal. Wandel in het licht met Jezus en in vrede met de mensen. Daarbij mag je weten, dat het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God, je reinigt van alle zonde (zie 1 Joh. 1:5-7).

Stap 11. Overdenk voortdurend met gebed het Woord van God, om het contact met God te verdiepen en Hem beter te leren kennen. Laat je door de Heilige Geest leiden om de wil van God te doen en om de kracht te ontvangen om het te kunnen volbrengen.

Stap 12. Nu God je zover geleid heeft op de weg naar herstel, wees dan bereid en beschikbaar om door Hem te worden gebruikt de levens van anderen.