Diverse artikelen

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

Je kunt ook op de foto’s aanklikken, waardoor veel foto’s kunnen worden vergroot. Met het pijltje ‘terug’ kom je dan weer op het oorspronkelijke formaat terecht.

Een selectie van korte stuktjes uit een aantal artikelen:

Jongerenevangelisatie:

Hoe brengen we jongeren bij Jezus? 

          

Hoe kunnen we de jongeren met het geloof bereiken in hun eigen denkwereld? Als we ze aanspreken, wat is er dan bij ons wat ze aanspreekt? Zien ze een liefdevol en warm hart? Is er echte belangstelling, herkenning en aansluiting? Kunnen we ons inleven in hun leefwereld? Kunnen we hen Jezus laten zien?  

Wij hebben elkaar nodig. Wij willen onze kinderen aan de voet van het kruis brengen, en mogen daarbij zelf ook opzien naar de Heiland. 

                            

In dit artikel laat ik veel jongeren aan het woord. Zelfs jonge tieners zijn aangeraakt door de liefde van Jezus. Zij hebben me gemaild wat ze hebben ervaren. Het is heerlijk om tijdens Bijbelstudies zo dicht bij de jongeren te mogen staan. We verlangen samen met hen naar de aanwezigheid van God. Ik hoop dat je bij het lezen van hun getuigenissen geestelijk zult worden verwarmd en aangeraakt. Probeer ook biddend de jongeren bij Jezus te brengen. Getuig van Hem, laat ze zien wie Hij werkelijk is, en zie wat Hij kan doen bij jongeren! Let erop: 

‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, 

voor elk die wonderen van Hem verwacht. 

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht!’  

                                              

Jezus straalt de liefde, het licht en de warmte van God uit. Gods liefde komt vanuit het Evangelie van het kruis naar je toe. Door de liefde van Jezus word je gevangen! Hij accepteert je. Als je tot Hem komt, wijst Hij je niet af. Door Zijn liefde worden de wonden van afwijzing genezen. 

We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’ 

 

Nieuw artikel onder de subtitel Herstel van pijnlijke herinneringen:

Hoe word je bevrijd van pijnlijke herinneringen? 

Kwellende herinneringen belemmeren ons

 om geestelijk volwassen te worden 

              

                          Genezing is mogelijk

Professor David A. Seamands heeft op pastoraal gebied onder meer het boek ‘Genezing van pijnlijke herinneringen’ geschreven. Op het kaft wordt aangegeven: ‘Tijd geneest niet de herinneringen aan ervaringen, die zo pijnlijk waren, dat ze diep in de gedachtewereld zijn weggeduwd. Daarbij hoort een periode van hulpverlening, een tijd van genezend gebed en een periode van nazorg. In ‘Genezing van pijnlijke herinneringen’ kunt u leren hoe Gods genezende kracht u kan bevrijden van de tirannie van pijnlijke herinneringen, die een effect hebben op uw huidige gedrag en uw christelijke groei.’ 

              

       Gevoelens van afwijzing

Werken van de bekende bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) zijn in meer dan 100 talen uitgegeven. In het boekje ‘Gods antwoord voor afwijzing’ streeft hij naar genezing voor de wonden van verwerping en schaamte. Ik denk dat ‘acceptatie’ de eerste levensbehoefte van de mens is, en daarna volgt ‘veiligheid’. Het afgewezen en niet geaccepteerd te zijn is vooral voor een jongere een diepingrijpende en uiterst negatieve ervaring. Derek Prince heeft in zijn pastorale praktijk gemerkt dat verslavingen en persoonlijke problemen in de meeste gevallen ontstaan uit afwijzing. In dit artikel geef ik een aanbeveling voor de twee volgende belangrijke boeken van hem:

              

Door afwijzing ontstaan persoonlijke problemen en verslavingen 

Ieder kind dat ter wereld komt, hunkert naar (ouderlijke) liefde, acceptatie en veiligheid. Zoals gelovigen zich veilig willen weten in Jezus’ armen, zo willen kleine kinderen zich veilig, geliefd en geaccepteerd weten in de armen van vader en moeder. Omdat in bepaalde westerse gebieden veel huwelijken eindigen in een echtscheiding, zijn er al wonden van afwijzing bij ouders zelf. Veel van deze ouders brengen gevoelens van afwijzing over op hun (jonge) kinderen. Derek denkt daarom ook ‘dat tenminste de helft van de mensen in de westerse wereld lijdt aan de één of andere vorm van afwijzing’. 

Nieuw artikel:

Bevrijdingspastoraat Wilkin van de Kamp 

  

In het boek Demonie & psychiatrie (december 2011) pleit Wilkin van de Kamp voor een multidisciplinaire samenwerking tussen bevrijdingspastoraat en de psychiatrische hulpverlening. In dit artikel wil ik dit belangrijke boek recenseren en aanbevelen. 

In het boek wordt nagegaan in hoeverre mensen met psychische problemen baat kunnen hebben bij bevrijdingspastoraat. In de discussie moet er helderheid komen in het grensgebied. Wanneer is geestelijke hulpverlening nodig door een pastorale werker? Wat hoort thuis bij de psychiatrie en is er psychotherapie nodig? Hoe kan er worden samengewerkt. Er is vaak een overlap bij patiënten. Wilkin stelt: ‘Bevrijdingspastoraat heeft een toegevoegde waarde, daar waar psychische en paranormale verschijnselen elkaar overlappen.’  

 

Nieuw artikel:

De hunkerende generatie  

   

Dit artikel gaat over de nieuwste ontwikkelingen in de leefwereld van de internetgeneratie. Het is een hele kunst geworden om de razendsnelle veranderingen in het digitale tijdperk bij te benen. De jongeren worden zelf ook overspoeld door de niet meer te behappen ‘overload’ aan informatie. Ze zijn in massaal ingepakt door de actuele digitale mogelijkheden en zien reikhalzen uit naar de nieuwste uitvindingen. 

De huidige cultuuromslag is ongekend en zorgwekkend. De postmoderne informatiecultuur heeft de christenen ingehaald. De grenzeloze mogelijkheden zijn niet meer buiten de deur te houden. Onze jongeren maken er volop gebruik van. Ze worden er door opgevoed en raken eraan verslaafd. De angst om er niet bij te horen, of iets te missen, veroorzaakt bij hen stress en dwangmatigheid. Ze zijn bang iets te missen van wat zich in hun vriendengroep binnen de sociale media afspeelt. 

Een aanbeveling van het boek van drs. Els van Dijk 

In dit artikel wordt het boek ‘De hunkerende generatie’ aanbevolen. Het is tegelijk een recensie van het boek van drs. Els J. van Dijk.

 

Vernieuwd artikel, met nieuwe aansprekende afbeeldingen: 

Voorkompastoraat  (hoofdtitel onderaan)

Bescherm ze in het digitale tijdperk 

Jongeren leven in de gevarenzone! 

Vernieuwd met afbeeldingen:

Bronnen (onder de hoofdtitel ‘Geestelijke opwekking):

                                              

De HEERE kan onze jeugd vernieuwen als van een arend. We lezen hiervan in Jes.40:29-31: ‘Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte aan die, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen zeker vallen; maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moe worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.’ In Ps.103:5 lezen we verder: ‘Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’ Door geestelijke opwekking en het gebruik van de goede bronnen kun je dit ook ervaren! Bij ‘Bronnen’ lees je een persoonlijke levensgeschiedenis van ‘vallen en door genade weer mogen opstaan’. Een uitgedroogde ziel komt door de Levensbron weer tot nieuw leven!   

                                       

 

Onlangs vernieuwd:

Occulte gevaren in de popmuziek (onder de hoofdtitel: Jongeren in de gevarenzone) 

Veel reformatorische jongeren worden door de media uit hun isolement gezogen. Verleidende invloeden komen bij onze jeugd binnen, zelfs via de kleinste oordopjes. Een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad heeft uitgewezen dat 38 procent van de twaalfjarigen regelmatig al naar popmuziek luistert. Bij de 14-jarigen is dit al opgelopen tot 70 procent. Het geeft ook reformatorische jongeren een kick en een happy gevoel. 

                                    

De invloed van satan is duidelijk waarneembaar in de ontwikkeling van de popmuziek. Daarbij is de massamedia het voertuig waarmee hij zich bedient. Met internet heeft satan een nog effectiever medium om de wereld onder zijn verwoestende invloed te krijgen. Zijn zuigkracht bereikt daarmee ook de christelijke huiskamers. Vanuit de popmuziek komt er een sterke massabeïnvloeding, die vooral de jeugd weet te vergiftigen met goddeloze invloeden. Satanisten willen jongeren zo snel mogelijk inpalmen en getuigen: ‘Vang ze als ze jong zijn en verbuig hun binnenste, hun gedachten.’ 

                                           

Koos de Jong van stichting Jijdaar! waarschuwt reformatorische jongeren tijdens massaal bezochte samenkomsten op een confronterende wijze voor de geestelijke gevaren van verkeerde popmuziek.

                                

Tweederde van de protestants-christelijke jongeren luistert dagelijks radio, meestal popmuziek. Zij stemmen af op popmuziek van Sky Radio en Radio 538.’ Ex-diskjockey Johan Vreugdenhil heeft Radio 538 ‘een reclamespot van de duivel’ genoemd. Hij heeft al heel wat toespraken voor reformatorische jongeren gehouden.

                                                         

Ook via de muziek wordt het Evangelie van bevrijding rijk verkondigd. Heb jij je geest laten vervuilen door verkeerde popmuziek? Laat je dan innerlijk reinigen door de heerlijke klanken van het Evangelie van Jezus Christus! Kun je het lied van Michael Christ al meezingen:

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats, in het offer dat U bracht.

En U wast mij, witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

 

Kort geleden toegevoegd (als subtitel onder de titel ‘Bevrijdende verhalen):

Verhalen over verslaving 

Bij de persoonlijke ervaringen en verhalen over verslaving is er heel wat informatie over de jongerenwereld opgenomen in dit artikel. Waarom raken jongeren verslaafd? Wat zijn de geestelijke en emotionele problemen die kunnen leiden tot verslaving? Hoe komen hierdoor de occulte infiltraties in het leven van de verslaafden? Wat kunnen de verdere gevolgen zijn voor hun geestelijke gezondheid? Hoe kunnen ze worden beschermd tegen deze indringende en ernstige gevaren?

Hopelijk gaan er ogen van opvoeders en jongeren open door deze voorlichting. Laten we zoveel mogelijk zien te voorkomen dat ze in de gevarenzone komen, waar helaas al heel wat christelijke jongeren zijn afgehaakt, beschadigd en vroegtijdig zijn omgekomen. Vlucht met hen naar de veilige Rotssteen Jezus Christus!

We lezen ter bemoediging over Jezus Christus in Jes.32:2-4a:

‘Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden, en de oren van wie horen, zullen er acht op slaan. Het hart van de onbedachtzamen zal inzicht krijgen.’ 

 

Onlangs toegevoegd:

Verhalen over gebondenheid en bevrijding

In dit artikel vind je mijn persoonlijke ervaringen met personen die occulte waren belast Vooral het eerste, recent gebeurde verhaal is voor mij een bijzonder leerzame ervaring geweest. Het doet veel met je als je de bevrijdende kracht van Jezus Christus van zo dichtbij mag meemaken. Ik wil het daarom ook graag met je delen. Bij alles wat we meemaken van het heil van onze machtige Koning komt Hem alle eer toe! Zie op de Overwinnaar Jezus Christus en leer Hem ook te volgen in de weg van de bevrijding!

                                

 

Eerder toegevoegd

Bevrijdingspastoraat binnen de gereformeerde gezindte

 (met de scriptie van Theo Ebbers).

         EbbersT                    

Zie hierin dat daadwerkelijke hulpverlening kan worden geboden  

 

Eerder toegevoegd

Vergeving en genezing 

Geestelijk herstel heeft te maken met het bekende lied

‘Als er vergeving is, zal er genezing zijn’.

Als je niet kunt vergeven zullen boosheid, wrok en bitterheid je innerlijk blijven pijnigen. In dit artikel zien we dat vergeving mogelijk is. We zien hierin hoe het bittere water van Mara in ons leven weer gezond wordt gemaakt.

 

Eerder toegevoegde titels, speciaal voor reformatorische christenen en refojongeren:

Occulte gevaren bij reformatorische christenen  (subtitel onder Geestelijke bevrijding)    

                                    

In het eerste deel van dit artikel wordt aangetoond dat er volop demonische infiltratie aanwezig is binnen de reformatorische en protestantse kringen. Door deze ontmaskering kan er gericht worden gewaakt en gestreden in de geestelijke wapenrusting. Dit kan niet buitenom het geloof in de Overwinnaar Jezus Christus. 

Het tweede deel van dit artikel gaat over de geestelijke bevrijding van de demonische machten en het bevrijdingspastoraat.

Eerder toegevoegd:

Reformatorisch bevrijdingspastoraat  

Waarom is reformatorisch bevrijdingspastoraat nodig?Zijn de gaven van de Heilige Geest al ontdekt in de reformatorische gezindte? Deze gaven zijn beslist nodig in de geestelijke strijd. Worden de charismata uit 1 Kor.12:4-11 wel ervaren en benut? Het gebruik van de gaven van de Heilige Geest is voor de opbouw en bescherming van het lichaam van Christus noodzakelijk.  

  

Reformatorische Oproep Om Samen te zoeken naar eenheid (afkorting ROOS) – een subtitel onder Contact en info.

 

Er moet een einde komen aan de onderlinge verdeeldheid! In dit artikel wordt een aanzet gegeven om daadwerkelijk handelingen te verrichten om samen te komen tot meer onderlinge liefde en eenheid: Er moeten visitekaartjes komen met een afbeelding van een ROOS, een tekst en nadere gegevens. Daardoor kan er massaal een bewustzijn van verzoening en saamhorigheid worden bevorderd binnen de reformatorische gezindte. Zie in het artikel hoe hiervoor medewerking wordt gevraagd.

Eerder toegevoegd

Zoekende refojeugd bij Heart Cry en Jij daar!

Speciaal voor reformatorische jongeren wordt er vanuit de reformatorische traditie een rijk Evangelie gebracht in dit artikel. Ze kunnen hierin de rijke bronnen vanuit het verleden ontdekken. Het reformatorische Evangelie is rijker dan je denkt. Onze voorvaderen hadden een helder Evangelie, met een ruime, onvoorwaardelijke aanbieding van Jezus Christus aan alle hoorders. Dit artikel is bestemd voor zoekende reformatorische jongeren. Het is opmerkelijk dat duizenden refojongeren jaarlijks samenkomsten van Heart Cry, Jij daar! en andere grote meatings bezoeken. Wat is het geheim? Ze zoeken naar antwoorden op hun levensvragen. Dit artikel wil je daarbij helpen, om de weg te vinden naar het geluk in Jezus Christus.

Refoweb voor jongerenpastoraat (subtitel onder Contact en info)  

Voor reformatorische jongeren is er een rijk Evangelie te vinden op deze refowebsite! De schrijver zit al 30 jaar in het jongerenwerk. Hij heeft oplevingen mogen meemaken tijdens gezinskampen en jongerenbijbelstudies. Veel getuigenissen van jongeren zijn opgenomen onder de subtitels van Geestelijke opwekking. Hij heeft ook ervaren en gezien dat er bevrijding en geestelijk herstel is door Jezus Christus. Hij zoekt als de goede Herder de verloren, gewonde en behoeftige schapen op. Hij is innerlijk bewogen over ons. 

     

In Jes.53 zie je dat er door Jezus voor dwalende schapen vergeving en genezing is. 

Onder de titel Refoweb voor jongerenpastoraat is er een rijk Evangelie voor zoekende jongeren, met de (eerder uitgegeven) E-boeken ‘Laat je redden’ en ‘Ben jij ook een discipel?’. Zelfs de jonge tieners kunnen de voorbeelden en tekst in deze boeken goed volgen. Het is ook geschikt voor bijbelstudie. 

 

Eerder geplaatste nieuwe (aangevulde) artikelen met tekst en afbeeldingen:

Herstel van beschadigde emoties (bij het verslag van mijn persoonlijk herstel van een occulte belasting van angst)  

 

Het verlangen van het hart: 

   

Geestelijke strijd om Heart Cry (Een artikel over de onderlinge verdeeldheid en het zoeken naar eenheid) 

 

Belangrijke, actuele artikelen op de website met aansprekende afbeeldingen:

Jongeren in de gevarenzone (met nieuwe afbeeldingen)

De strijd om de jeugd

Voorkompastoraat (als hoofdtitel)

Strijden in de geestelijke wapenrusting (een uitgebreid, actueel artikel met mooie afbeeldingen!)

Geestelijke hulpverlening (onder de hoofdtitel Geestelijk herstel): De gevaren in de antichristelijke  psychiatrie en de noodzaak van christelijke pastorale counseling worden aangetoond. 

Toegevoegd:

onder de subtitel Geestelijke strijd in de eindtijd: 

Het merkteken van het beest: 666 (Een belangrijk actueel artikel over het herkennen van van het getal 666 en de politieke en economische ontwikkelingen. Kunnen we ontsnappen aan de microchip 666 ?) 

Nieuwe subtitel onder Geestelijke bevrijding:

Bevrijding door de waarheid (met een persoonlijke vragenlijst voor Bijbelstudie)

Bevrijding van misleidende gedachten (met pastorale vragenlijsten en gespreksvragen voor in discussiegroepjes)

 

Waargebeurde verhalen en inleidende tekst:

Verhalen over bevrijding: 

1.  Bevrijding voor Nicky Cruz en zijn ouders

        

2.  Bevrijding voor gangsters in New York

3.  Magie in het heidendom

4.  Jan Pit en geestelijke bevrijding in Laos

      

5.  Sterker dan de demonen

6.  Occulte belasting en opwekking onder de Zoeloes

       (Het verhaal van Erlo Stegen)

      

 

7. Hall Lindsey en de vrouw met de Schotse rok

      

8.  De bevrijding van Diana

9.  Bevrijding op het gebed voor Chrissy

       

10. De kracht van het gelovig gebed

11. Bevrijding voor een wanhopige Joodse man

Jezus Christus is de grote Overwinnaar!  

Glorie aan God 

Overwinning door het Evangelie

De Overwinnaar Jezus Christus

Twee verhalen:

12. Watchman Nee en het overwinnend Evangelie

         

13. Overwinning in de Olmos gevangenis

         

Verhalen over bescherming (door engelen)

14. Wang MingDao: van bangerik naar geloofsheld

         

15. Ds. Alexander Peden ‘onder de wolk’

16. De evangelist en de terrorist

17. De Joodse prediker Jossi Ben Zvi bleef ongedeerd

         

18. De gelovige Vanya in het Russische leger

        

 

 Artikelen voor persoonlijke geestelijke groei en herstel:

Geestelijke vervulling (met leerzame eigen afbeeldingen, om te gebruiken bij onderwijs met powerpoint) Lees in de artikel hoe je persoonlijk tot geloofsgroei, herstel en geestelijke vervulling kunt komen!

Geestelijk herstel (over geestelijke doorstroming en het blijven in de Wijnstok)

Herstel van beschadigde emoties (Gelovigen kunnen gebukt gaan onder een occulte belasting, en er ook van worden verlost)

 Dagboek geestelijk herstel (geestelijke bemoedigingen en acceptatie, met mooie, aansprekende afbeeldingen) 

 

Onder de titel ‘Jongerenevangelisatie’

vind je de volgende nieuwe artikelen op deze website:

Nieuw artikel:

Evangelisatieroeping

Een roeping voor alle gelovigen 

                                .

Geroepen gelovigen worden geroepen

 om anderen tot Jezus te roepen

Alle gelovigen hebben de roeping om God te eren en loven. Het is het ambt van iedere gelovige om een getuige van Jezus te zijn en Zijn Evangelie door te geven. God geeft Zelf aan in Jes.43:21: ‘Dit volk heb Ik mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.’ Jezus geeft Zijn volgelingen de opdracht in Mark.16:15: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.’ Dit is de grote zendingsopdracht. Het gaat hier over de plicht om te evangeliseren in de Naam van Jezus. We lezen in Luk.24:47: ‘In Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden.’ 

                           

ZIJN WE ZIELENWINNERS VOOR CHRISTUS?

Volgens Richard Wurmbrand heeft ‘de vervolging altijd een beter soort christenen voortgebracht, een getuigend christen, één die zielen wint’.

                                     

Wurmbrand laat ons verder weten: ‘De communistische vervolging heeft teruggeslagen en ernstige, toegewijde chris­tenen opgeleverd, zoals in vrije landen zelden worden aange­troffen. Deze christenen kunnen niet begrijpen, hoe iemand een christen kan zijn en niet zou begeren ieder die hij ontmoet voor Christus te winnen.’

Nieuwe artikelen:

De evangeliserende gemeente

Hoe worden wij een wervende gemeente?

We staan voor een confrontatie met het huidige digitale tijdperk. Zijn we bereid om de uitdaging aan te gaan? Hoe kunnen we de jongeren met het Evangelie bereiken? Wat kunnen we van anderen leren? In dit artikel komt het aan de orde. Laten we terugkeren naar de zendingspraktijk van de eerste christengemeenten. Laten we ons maar weer gaan houden aan de eenvoudige zendingsopdracht van Jezus aan Zijn volgelingen. Hij is Zelf voor ons het grote voorbeeld om na te volgen! Hij is nog steeds aan het werk. Zie hoe Hij werkt, en volg Hem gehoorzaam in Zijn oogst. 

Evangelisatietraining

Dit artikel geeft ons een basistraining voor discipelschap en evangelisatie. Het is belangrijke voorlichting voor een evangelisatieteam.

We worden geestelijk gevormd vanuit de bijbelse principes van discipelschap. Een discipel behoort een blijvende volgeling en leerling van Jezus Christus te zijn. We kunnen slechts leven door Hem en vrucht dragen uit Hem. Hij is de Levensbron waardoor we een bron van levend water kunnen zijn voor anderen. Evangeliseren is ‘doorgeven waar we zelf van leven’.

 

We willen in Jezus te geloven zoals de Schrift zegt. Stromen van levend water zullen dan uit ons vloeien (Joh.7:38). Dan worden we vanzelf een overvloeiende bron. De training is erop gericht om Jezus als discipel te volgen, en om Zijn heerlijk Evangelie door te geven.