Verslavingspreventie en voorlichting door coördinator Jan Baaijens

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Deze website biedt voorlichting, verslavingspreventie, digitale hulpverlening en geestelijk herstel. In dit artikel gaat het over verslavingspreventie en ‘jongeren in de gevarenzone’. Ik geef mijn ervaringen met jongeren en verslavingen door.

Ik ben beschikbaar als preventiecoach voor jongeren, (ex-)verslaafden en ervaringsdeskundigen. Verder ben ik als vrijwilliger preventiecoördinator en medewerker bij verslavingszorg Sta Op Zorg in Vlissingen (een onderdeel van het concern De Hoop in Dordrecht).

Al meer dan drie jaar ben ik ook actief als medewerker van het inloophuis van Sta Op Zorg aan de Badhuisstraat 60. Het inloophuis is ook een portaal voor de hulpverlening. In de gesprekken kom je er achter wat ze nodig hebben op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied. Je kunt dan verwijzen naar passende hulpverlening.

We horen als straathoekwerkers en in ons inloophuis in Vlissingen wekelijks heel wat van onze gasten, die aan lager wal zijn geraakt. Het is een multicultureel gezelschap. Er zijn veel trauma’s onder de verslaafden en outcasts. De belangrijkste oorzaken liggen meestal in de onveilige kinderjaren.

Voorheen heb ik 22 jaar als bevoegd godsdienstdocent lesgegeven aan het voortgezet christelijk en reformatorisch onderwijs. In mijn vele contacten met jongeren en verslaafden heb ik al meer dan 40 jaar de oorzaken en gevolgen van verslavingen van dichtbij meegemaakt. 

Ik wil jongeren bewaren voor wat ik zie bij de onherstelbare slachtoffers die ik heb meegemaakt. Daaronder zijn (ex-)druggebruikers waar ik mee omging in mijn wilde jeugdjaren. Verschillende van hen zijn omgekomen. Ik geef mijn persoonlijke ervaringen met hen door in het artikel ‘Verhalen over verslaving’ (onder de hoofdtitel ‘Verhalen over bevrijding’).

Ik werk nu al een tijd onder verslaafden, waarbij  ik ook contact heb (gehad) met ex-leerlingen, die ik vroeger als docent godsdienst heb gegeven. Ik zie hoe ze beschadigd zijn door verkeerde keuzes van mensen om hen heen, maar ook door hun eigen vluchtgedrag. Ik zie hoe moeilijk het is om te herstellen van beschadigde emoties en een vervuild geestelijk leven. Het is onze ervaring dat je van verslaafden die zich aan ons hechten gaat houden. Een bekende stelregel is:

Je gaat van ze houden,

maar je kunt ze niet vertrouwen.

Deze stelregel geldt niet meer voor verslaafden die clean blijven. Zij willen eerlijk volhouden om niet meer te gebruiken. Het zijn meestal goede ervaringsdeskundigen, waar je op aan kunt. Ik mag ze meenemen bij de voorlichtingen op scholen en bij kerkelijke verenigingen. Gelukkig hebben we er voorhanden in Vlissingen.

De jongeren zijn bijzonder geboeid als ze de getuigenissen en levensverhalen van de (ex-)verslaafden horen

Meestal interview ik ze dan tijdens workshops op themadagen, of bij andere gelegenheden. Je kunt ons dus via Sta Op Zorg uitnodigen. Je kunt hierover contact met me opnemen via het e-mailadres: j.baaijens@staopzorg.nl 

Het inloophuis in Vlissingen

De verslaafden maak ik nu al meer dan vier jaar mee in Vlissingen, waar we vanuit Sta Op Zorg het inloophuis Het Anker van Sta Op Zorg hebben opgezet. In de ruim 3  jaar dat we open zijn op verschillende locaties in Vlissingen hebben meer dan 500 verschillende gasten ons bezocht. In de twee dagen per week dat we open zijn komen er de laatste tijd rond de 45 gasten per dag.

Het inloophuis aan de Badhuisstraat 60 was feestelijk ingepakt op 18 april 2016, vanwege de 10.000 bezoeken vanaf het begin, door meer dan 500 verschillende gasten van onze doelgroep. Inmiddels zijn er rond de 25 vrijwilligers die meehelpen. Je ziet het ingepakte inloophuis hieronder:

Het inloophuis van Sta Op Zorg was feestelijk ingepakt op 18 april 2016 vanwege de 10.000 bezoeken vanaf het begin.

 Hieronder kun je aanklikken op de link van het promotiefilmpje van Stichting Vrienden van De Hoop van het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen:

In de ontmoetingsplek Het Anker praten de medewerkers van Sta Op Zorg wekelijks met de gasten. Ze hebben geloof, hoop en liefde nodig. Naast de praktische hulp is er ook ruimte voor het Evangelie.

Als je verslaafd bent…

Als je eenmaal verslaafd bent, blijft het meestal je hele leven achtervolgen. Verslaving wordt daarom ook gezien als een chronische ziekte.

Meestal is het:

eenmaal verslaafd, altijd verslaafd

Als je te ver gaat, kun je op een ‘point of no return’ komen. Er is dan geen weg meer terug. Dan is er een geestelijk wonder nodig.

Hieronder zie je een kenmerkend tekenfilmpje over verslaving en de gevolgen:

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo

Voorkomen is beter dan omkomen 

De jongeren moeten zien dat we Jezus aan boord hebben. Dan worden de stormen van de puberteit gestild en komen we samen in rustig vaarwater. Staat de reddingsboot van de gemeente voor de jongeren al gereed?

        

Op deze website wordt voorlichting gegeven over de actuele occulte gevaren in het nieuwe digitale tijdperk. De opvoeders worden meegenomen in de leefwereld van de jongeren.

Veel jonge tieners gaan al op verkenning in de gevarenzone. Bij de vloedlijn van verleidingen worden ze ongemerkt meegevoerd naar gevaarlijke diepten. Velen komen in een wereld van verslaving terecht. Occulte, demonische machten kunnen dan hun verdervende invloed laten gelden. Sommigen begeven zich swingend naar de afgrond.  Daarom is verslavingspreventie nodig! 

      

De principes binnen de geestelijke wereld, gevaarlijke verleidingen en verslavingen, de occulte infiltratie, de inspiratie door de Heilige Geest en de geestelijke strijd worden op deze website uitvoerig behandeld. De weg naar geestelijke bevrijding wordt aangegeven.

Steeds weer opnieuw wordt er gewezen naar de Overwinnaar, Jezus Christus. Als Hij ons levensschip bestuurt zijn we veilig onder Zijn hoede. Met Jezus aan boord zullen we zelfs in de stormen van ons leven geen schipbreuk lijden.

Verslaafde christenen

Velen voelen zich niet meer thuis in het veilige vaarwater van gezin en kerk. De wijde wereld van het World Wide Web lokt hen meer aan.

Ze vallen buiten de boot

en komen ‘in de wilde vaart’ terecht

De sluizen zijn opengezet in de behoudende kringen van reformatorische en bijbelgetrouwe evangelische christenen. De krachtige verleidingen en infiltraties worden steeds intensiever.

Inmiddels zijn de meeste christenen geboeid door internet. De jongeren worden massaal (in)gepakt door de (sociale) media en de online videogames. Zelfs christelijke jongeren en ouderen zijn regelmatig te vinden op pornosites – waarschijnlijk meer dan wij denken. De gevolgen komen steeds meer aan het licht. Hierdoor ontstaan ernstige problemen in de gezinnen.

Het alcoholgebruik bij christelijke jongeren

is in bepaalde gebieden schrikbarend hoog

Zelfs het druggebruik onder hen is alarmerend. Dit geldt ook voor reformatorische jongeren in bepaalde dorpen en op het platteland.

Verslavingen zijn zichtbare gevolgen

Verslavingen zijn vaak de zichtbare gevolgen van dieper liggende oorzaken. De meeste ‘geestelijke vluchtelingen’ zijn ergens slachtoffer van.

Verslaafden zijn vaak door problemen gaan gebruiken,

 en ze komen in de problemen als ze gebruiken 

Verslaving leidt tot toenemende problemen. 

Beschadigd in de kinderjaren

Ik ontmoet zelfs gelovige verslaafden, die nog regelmatig hun innerlijke pijn moeten ‘wegdrinken’ of verdringen door alcohol of weed. Het overgrote deel van hen is beschadigd in de kinderjaren of vroege jeugdjaren. Ze zaten midden tussen de problemen van ouders. Heel wat probleemjongeren hebben te maken gehad met een onberekenbare alcoholist als vader. Boze ouders jagen hun kinderen schrik aan. Velen worden daardoor beschadigd voor hun leven.

Kinderen kunnen geen ‘volwassenproblemen’ aan.

Zij worden dan ‘het kind van de rekening’

Er zijn verstandige ouders nodig, die hun kinderen beschermen. Kinderen moeten zich veilig en geborgen weten in het ouderlijk nest. Ze moeten zich kunnen koesteren in een nestwarmte, die als een liefdevolle warme deken hen omringt.

 

Let op de dieren, die hun jongen zelfs met gevaar van eigen leven beschermen.

Hoe erg is het, dat kinderen zich afgewezen voelen door hun eigen ouders! Kan een moeder haar zuigeling of kwetsbare kind vergeten? Hoe ontaard kan een vader door zonde en verslaving worden?

Ik hoorde vroeger al van leerlingen die in gastgezinnen zaten, of in kinderzorg, dat ze zwaar te lijden hadden onder gevoelens van afwijzing. Een jonge puber maakte daardoor al snel ruzie met een oudere, zeker als deze hem wilde corrigeren.

Ik geef hieronder door wat ik meer dan 23 jaar geleden meemaakte met een leerlingen (voor zover ik me dit nog herinner):

Een jongen die ik godsdienst gaf, zat volgens mij al in het zoveelste gastgezin. Hij kon blijkbaar niet opletten tijdens mijn lessen, terwijl hij dan maar wat inkleurde of tekende. Hij had groene rubberlaarzen aan en stonk. Hij was eigenlijk geparkeerd op school, zodat hij van de straat was. Ik dacht na het leerjaar dat hij wel niets had opgestoken bij mij.

Achteraf sprak hij mij aan, toen ik aan het kopiëren was. Hij rookte een dun sigaartje, en stak zijn hoofd door het open raam. Ik zei hem dat het roken slecht voor zijn gezondheid is. Hij was toch al zo mager. Hij reageerde iets van: ‘Nou, en?…’ Ik zei: ‘Dan word je ziek.’ Hij weer: ‘Nou, en… en dan?’ Ik ging verder: ‘Dan kun je doodgaan.’ Hij onverschillig: ‘Nou, en dan?’

Toen vertelde ik hem waar hij na zijn leven zou kunnen zijn: behouden of verloren. Hij werd ernstig, noemde een Bijbeltekst uit zijn hoofd. Hij had dus wel opgelet tijdens mijn lessen. Hij bekende uiteindelijk: ‘Meneer, ik wil christen worden.’

Na dit ontroerende moment ging het weer mis met hem op school. Hij werd helaas van school verwijderd. Tegen de docent die met hem meeging naar huis zei hij: ‘Meneer, bid voor mij, ik kan het niet meer.’

Zou je geen medelijden met hem krijgen?

Ik wel! 

Eén van de jongens die ik toen in de klas had, gaf aan dat hij ongewenst was bij zijn moeder. Ze had weer een nieuwe vriend in huis genomen, en daarom kon ze haar zoontje er niet bij gebruiken. Ze snauwde hem toe in zinnen als: ‘Waarom ben je eigenlijk geboren, hoepel toch op.’

Ik had een lieve Marokkaanse jongen in de klas. Een ander vertelde me dat hij door zijn vader werd geslagen met een riem, zelfs in zijn gezicht. Als pa geen tijd had, moesten zijn broers hem afstraffen. Toen was hij enkele weken niet op school.

Hij moest in het ziekenhuis afkicken

vanwege televisieverslaving

Hij was het zicht op de werkelijkheid blijkbaar verloren. Hij kon de werkelijkheid in de bedreigende thuissituatie niet meer aan en ontvluchtte deze achter het televisiescherm.

Kun je begrijpen dat deze jongeren vatbaar zijn

voor opstandigheid en vluchtgedrag?

De gevoelens van afwijzing worden meestal vermengd met boosheid en angst, agressiviteit of depressiviteit.

Een gelovige verslaafde die ik ontmoette, kon de pijn uit zijn kinderjaren niet verwerken. Hij verdrong het door overmatig drankgebruik. Zijn moeder dronk ook en gebruikte pillen. Ze gaf aan dat ze zich voor de trein wilde gooien. Ze zou haar kinderen dan meenemen in de trein. Toen hij negen jaar was moest hij de ambulance bellen, omdat zijn moeder met een overdosis op straat lag. De ambulance kwam, maar reed voorbij. Ze herkenden de vrouw, en wisten blijkbaar genoeg. Denk eens na over de paniek van deze jongen!

Ik hoor van verslaafden hoe ze als kind lijfstraffen kregen, en openlijk vernederd werden door (pleeg)ouders. Anderen leefden in een sfeer van incest. Ze wisten van het misbruik van hun zus of zusjes.

Wat denk je van de kleine jongen die om drie uur ‘s nacht het huis moest uitvluchten voor zijn dronken pa. Verder vertelde het slachtoffer me dat hij daarna drie kilometer moest lopen naar zijn oma.

De verslaafde en beschadigde mensen vertellen soms maar enkele voorvallen, die ze kunnen aanvullen met verhalen over een jarenlange periode van ellende en pijn.

De zonden van het voorgeslacht

Kwetsbare kinderen moeten in een sfeer van veiligheid en geborgenheid worden opgevoed. Zij kunnen zichzelf niet beschermen tegen de wereld van grote mensen. Ze stellen zichzelf afhankelijk op, zoals jonge vogels die alles van het ouderpaar verwachten. Zij ontvangen warmte, voeding en bescherming op hun geroep.

                                 

Ouders die veel ruzie maken en scheiden moeten terdege rekening houden  met de mogelijke levenslange gevolgen bij hun kinderen en zelfs bij het verdere nageslacht. De zonden van het voorgeslacht kunnen namelijk worden vergolden tot in het derde of vierde nageslacht (Ex.20:5, Num.5:9). Ik zie dat dit waar is, als ik de verhalen van verslaafden hoor. Ik ben wekelijks met verslaafden en slachtoffers in gesprek. Ik hoor van repeterende breuken en kopieergedrag.

Geestelijke beschadigingen worden nogal eens 

door de slachtoffers gekopieerd naar hun kinderen

Het alcoholisme en de agressiviteit van het voorgeslacht zie je terugkomen bij het nageslacht. Dit geldt ook voor geestelijke problemen en depressiviteit. Dat ziet dus op generatievloeken, die gelukkig ook kunnen worden verbroken.

We lezen in Ex.20:6 en Num.5:10 dat God barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen.

Geef de liefde en barmhartigheid van God door aan het nageslacht! Zal dit dan niet worden beloond door een genadig God? Let op Zijn opdrachten en beloften!

Kinderen zijn het eigendom van de HEERE (Ps.127:3). Waar liefde woont, daar gebiedt de HEERE de zegen (Ps.133). Kennen we als ouders deze verantwoordelijkheid en deze zegen!

Voorkom de gevolgen!

Alles bij elkaar genomen is het uiterst belangrijk om de gevolgen te voorkomen.

In de gevarenzone raken velen 

geestelijk en emotioneel beschadigd 

Deze zwakke plekken en beschadigingen bieden ingangen voor de geestelijke boosheden in de lucht. Zij infiltreren in de gedachten en levens van gefrustreerde depressieve en agressieve mensen. Achteraf worden dan de reddingsboten uitgezet om deze jongeren een helpende hand te bieden.

Veel jongeren met een christelijke achtergrond komen door vluchtgedrag in een occulte, dwangmatige wereld van depressiviteit en agressiviteit terecht. Hun angst en boosheid zijn meestal gevolgen van geestelijke en emotionele beschadigingen en afwijzing in hun vroege jeugd en kinderjaren. Daarom moeten we ze niet pas achteraf laten behandelen vanaf 18-jarige leeftijd (voor een diagnose in de psychiatrie).

Het is dus duidelijk dat er eerder moet worden ingegrepen. De herkenning komt in vele gevallen te laat.

De oorzaken van de toenemende problemen liggen meestal

in de vroege jeugd en kinderjaren

Daar moeten we dus beginnen om meer liefde, vertrouwen en bescherming te bieden! Hier is voorlichting en training voor nodig. Daarvoor is een belangrijk deel van deze website deel ook bedoeld.

Voorkompastoraat en verslavingspreventie zijn nodig!

De geestelijke bescherming van onze jongeren

 moet worden uitgebreid!

Het is nu tijd om het voorkompastoraat intensiever te praktiseren in de plaatselijke christelijke gemeenten. Geestelijke bescherming en pastorale hulpverlening is een belangrijke taak voor de kerk! Dit wordt onder de andere titels van deze website uitgebreid behandeld.

Hebben we Jezus aan boord?

De kerk moet schip zijn waar jongeren zich veilig thuis voelen en waar ze wel bij varen. Het licht en de liefde van God in Jezus Christus geven een geweldige uitstraling. Dit moeten wij ook uitstralen aan boord. Bij deze liefde is de zegen van God. Nogmaals:

De jongeren moeten zien

dat we Jezus aan boord hebben

Dan worden de stormen in de puberteit gestild en komen we samen uiteindelijk weer in rustig vaarwater.

Een gekwelde generatie

We constateren dat occulte belasting en demonische gebondenheid hierdoor steeds meer voorkomt bij de jonge generatie. Deze eeuw wordt al ‘de eeuw van de bezorgdheid’ genoemd. In Nederland hebben wel een miljoen mensen medicatie nodig geestelijke vermoeidheid, depressiviteit en dergelijke klachten.  Er zijn al ca.  150.000 – 200.000 borderliners, vooral jonge mensen met geestelijke problemen. Na verkeersongelukken is zelfmoord de tweede doodsoorzaak bij jongeren. Al in de vorige eeuw worden drop-out jongeren ‘de gekwelde generatie’ genoemd. Deze beknelde en gekwelde jongeren kom je nog steeds veel tegen. Ze zijn agressief of depressief. Ze gaan zich afzetten, en kunnen zelfs gevaarlijk worden.

De grote tegenstander en zijn demonische kwellers hebben inmiddels meer occulte wapens in de strijd geworpen. Let erop dat het een geestelijke strijd is die boven ons en in ons wordt gestreden. Daarom worden we opgeroepen in Efeze 6:10-19 om de hele wapenrusting van God aan te doen, om zodoende ‘in de duisternis van dit tijdperk’ stand te kunnen houden. Lees dit gedeelte maar weer een voor jezelf!

Het drama in Alphen aan de Rijn 

Als christelijke jongeren zich in de gevarenzone begeven, kan dit leiden tot dramatische gevolgen. Ik laat hieronder drie bekende voorbeelden volgen. Door geestelijke problemen en innerlijke conflicten nemen steeds meer (christelijke) jongeren de toevlucht tot occulte, demonische machten. Er zijn catastrofale gevolgen te noemen:

We denken aan Tristan van der V., die op 9 april 2011 in Alphen aan de Rijn zes mensen en daarna zichzelf doodschoot. Bij de christelijk opgevoede jongen had zich een enorme haat tegen God ontwikkeld. Hij gaf aan wel veel te hebben gebeden, ‘maar was nooit verhoord’. Hij riep geesten op om mee te communiceren en was zeer betrokken bij het paranormale. Hij schreef een ‘eigen bijbel’, die hij ‘tegenwoord’ noemde. Tristan stond onder invloed van het satanisme. Tijdens zijn schietactie droeg hij een ring met het pentagram (een vijfpuntig symbool van het satanisme). In een interview in het Reformatorisch Dagblad van 12 juli 2011 reageert dr. M.J.Paul hierop. Hij geeft aan: ‘Onder invloed van het occultisme kreeg hij gaandeweg een andere visie op leven en dood.’ Tristan toonde aan dat hij in God was teleurgesteld. Hij nam daarna met zijn vragen de toevlucht tot satan. Het RD bracht naar voren: ‘Rond zijn 14e begon Van der V. zich te interesseren voor het christelijk geloof. Is het niet wrang dat uitgerekend die levensbeschouwelijke zoektocht hem in occult vaarwater heeft gebracht?

Dr. Mart-Jan Paul reageerde: ‘Dat is inderdaad bijzonder aangrijpend. Het laat zien dat een religieuze opvoeding later een totaal andere kant kan uitgaan dat de opvoeder heeft beoogd. Een duistere wereld waarvan pubers of jongvolwassenen het bestaan vanuit hun opvoeding kennen en waarvoor ze mogelijk ook zijn gewaarschuwd, wordt opeens hun toevluchtsoord.’ Verder gaf hij in het interview aan, dat het belangrijk is wat ouders hun kinderen voorleven. ‘Elk gezin beleeft wel eens moeilijke tijden. De vraag is dan: Zie kinderen dat ouders echt houvast hebben aan hun geloof?’

Het drama in Urk

Jaap van der H. is in 2010 veroordeeld voor de moord op de 14-jarige Urker jongen Dirk Post. Bij hem was er een religieus-occulte motivatie aanwezig. Jaap ging destijds met twee andere jongens van 12 en 13 jaar naar het Urkerbos ‘om geesten aan te roepen’. Hij heeft na zijn veroordeling nadrukkelijk om hulp gevraagd om zijn occulte verslaving de baas te worden.

Dr. Paul doet in hetzelfde interview een pleidooi,  ’dat aan het hulpverleningsteam van dergelijke veroordeelden een gespecialiseerde pastorale medewerker wordt toegevoegd om zich te richten op de religieuze kant van de behandeling’.

Het drama rond Tim Kretschmer

Op woensdag 13 maart 2009 werden we opgeschrikt door het drama in Duitsland, waar de 17-jarige Tim Kretschmer 16 mensen in koelen bloede heeft doodgeschoten. Nadat hij door de politie werd verwond, schoot hij daarna zichzelf dood. Onder de slachtoffers waren 9 leerlingen en 3 leerkrachten van de school waarop hij had gezeten. Hij heeft gehandeld uit frustratie. Hij werd min of meer gepest of genegeerd op school, waar hij ‘een loser’ was.

Het was een in zichzelf gekeerde jongen, die men na een bepaald contact al snel kon vergeten. Tijdens catechisatie was hij volgens zijn predikant ‘een rustige, vriendelijke jongen’. Naar buiten toe was hij dus onopvallend, maar intussen had hij ook een andere identiteit. Volgens iemand die bij hem thuis kwam en met hem tafeltennis speelde, had hij thuis ‘duizenden horrorvideo’s’.

Zijn vader had heel wat wapens in huis, waar hij een wapenvergunning voor had. Van deze wapens had hij er ook wel op zijn kamer. De maanden daarvoor bracht hij veel tijd door met het spelen van gewelddadige games en het schieten met luchtdrukwapens.

De Duitse minister van binnenlandse zaken heeft gepleit op een verbod voor zogenoemde ‘killergames’. Vóór het drama had zijn vriendin had het net uitgemaakt.

Volgens een hooggeplaatste Duitser had deze jongen ‘twee identiteiten’. Is dit ook niet vaak het geval met reformatorische jongeren, die in twee werelden leven?! Wat zal er verder nog gaan gebeuren met onze jongeren, als deze wereldse, satanische invloeden zich zullen gaan intensiveren? 

Gevaarlijke beïnvloeding via de massamedia

Onze jongeren leven in een ernstige tijd vol verleiding en occulte infiltratie. Ze bewegen zich vanaf jonge leeftijd soms heel dicht aan de rand van de gevarenzone. Het is duidelijk de moderne massamedia satan steeds meer kansen biedt. De massamedia heeft zich inmiddels steeds meer uitgebreid en het is veel intensiever en indrukwekkender geworden. Je wordt er binnen de kortste tijd door gepakt en geboeid.

De informatie uit de afgrond

is nog maar een muisknop van je verwijderd

Je wordt beïnvloed voordat je het beseft. Vooral het visuele aspect correspondeert met de verbeeldingskracht van de mens. Het zichtbare onderwijs geeft meer blijvende indruk. Als in een mooie droom word je meegevoerd naar prachtige gebieden. Je verbeeldt het jezelf dat je er bij bent, dat je het zelf meemaakt… dat je eigenlijk zelf ook wel de filmheld bent, waar je jezelf aan spiegelt voor het beeldscherm.

Het is een oerbeginsel in het hart van een gevallen mens dat hij als God wil zijn. Hij wil ook heersen en blijft daarom jagen naar de macht en invloed, op alle terreinen waar hij dit maar kan verkrijgen. En als hij het niet kan bemachtigen, spiegelt hij zich wel aan de één of andere filmheld, sport- of popster.

Velen hebben echter niet in de gaten dat de demonen hen hierin misleiden en beïnvloeden. De denkwereld van veel mensen wordt bestuurd en gevormd door de massamedia, de gemeenschapsmiddelen die de massa van het volk bereiken. Hieronder verstaan we onder meer tijdschriften, kranten, radio, televisie en internetprogramma’s.

De massamedia stuurt en vormt

de denkwereld van velen

De online videogames hebben tegenwoordig ook veel invloed. Door gameverslaving kan iemand een verwrongen wereldbeeld krijgen. Hij kan het spel en de normale wereld zelfs door elkaar gaan halen. Bij sommige autoracespellen kun je punten scoren door slachtoffers te maken. Er zijn jongeren geweest die het spel verplaatsen naar de straat. Hier kunnen ze ook in de werkelijkheid slachtoffers maken. Zo gaat het ook met  misdaadfilms en killergames. Agressieve jongeren zijn geneigd om het in de realiteit na te spelen.

Het is aangetoond dat het een agressieve gameverslaafde

niet eens meer  interesseert wat zijn slachtoffer overkomt.

Hij ziet deze persoon dan als een figuur uit het spel.

De gevaarlijke fixatie van spel en werkelijkheid heeft al tot ernstige misdaden geleid, tot ‘het doden van leerlingen op school’ toe. Sommigen hebben bekende filmhelden in het echt nagespeeld.

Michael Ryan lijkt in augustus 1987 de film ‘First Blood’ van filmfiguur Rambo te hebben nagespeeld, en doodde in het echt 15 mensen in zijn woonplaats Hungerford, in Groot-Brittannië. Het RD van 22-8-1987 doet hier verslag van. Na een vrouw in het bos te hebben doodgeschoten, schoot hij op een benzinestation, waarna hij in zijn woonplaats Hungerford zijn moeder en 13 andere mensen vermoordde. Vervolgens stak hij zijn huis in brand en pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. In the Guardian werd toen opgemerkt, dat ‘dergelijke films de psychologische basis kunnen leggen voor toekomstig geweld’.  

Rambo-films en reformatorische jongeren

In Belgie werden enige tijd geleden baby’s gedood door een man die zich had verkleed als Batman (in een bepaalde film). Toen ik beide gevallen op een reformatorische school als waarschuwende voorbeelden aanhaalde, bleken zelfs eersteklassers (van 12 jaar) deze films al te hebben bekeken. In maart 2009 had ik een gesprek over de Rambo-films met leerlingen uit een eerste klas. Een aantal van hen had deze films gezien of in huis. Ze worden ook buiten het weten van de ouders om gedownload op de computer of hun laptop. Een leerling zei dat de eerste film van Rambo nog niet zo bloedig was, maar de vierde die hij had gezien, was veel erger. Er werd in het begin gelachen om het gevaar van deze Rambo-films. Ik heb ze daarna ernstig aangesproken. De gevaren worden helaas niet onderkend!

De nieuwe Uri Gellershow en brugklassers

In maart 2009 werd meegedeeld dat wel 2 miljoen mensen naar de Nederlandse uitzending van de nieuwe Uri Gellershow kijken. Naast goochelstrucs, occulte listigheid waren daar in bepaalde uitzendigen ook demonische machten aan het werk. Uit onderzoek is gebleken dat veel  leerlingen van het reformatorisch voortgezet onderwijs naar een uitzending van deze show hebben gekeken. In een peiling onder meer dan 250 leerlingen uit de eerste en tweede klas is ontdekt dat 30% van hen deze occulte show minstens één keer voor een deel of helemaal hadden gezien. Dat zijn dus leerlingen van 12-14 jaar! Ongeveer 19% van de brugklassers hebben meer uitzendingen van deze show of van soortgelijke shows gezien! We mogen dus ook wel aannemen dat basisschoolleerlingen al uitzendingen hebben gezien van deze occulte uitzendingen.

Al met al blijkt uit het voorgaande duidelijk dat occulte machten, zoals magie en voodoo, zijn binnengedrongen in de Westerse huiskamers.

Blijf buiten de invloedssfeer van de slang

Zie je nu welke gevaren onze jongeren bedreigen, die zich via internet volop in de gevarenzone begeven!

Dr. M.J. Paul geeft ons te kennen: ‘Wie zich op de hoogte stelt van de lectuur die de jongeren lezen, films die ze zien, let op hun muziek en vraagt naar hun ervaringen op het gebied van het occulte, zal bemerken dat ze veel meer meemaken dan ouderen (en ambtsdragers) vermoeden.

Voorkómen is altijd beter dan genezen.

Maar er zijn steeds meer mensen, waaronder ook jonge kinderen en tieners, die in aanraking gekomen zijn met duivelse machten. Je kunt zeggen dat zij, door te spelen met het occulte, de deur voor hen hebben opengezet. Veel mensen hebben dan last van nachtmerries of angsten, zij horen ‘stemmen’, zien ‘gezichten’, hebben speciale ‘gevoelens’ over wat er gaat gebeuren, enzovoort (vgl. Matzken, 1991, 139). Ik denk terug aan een catechisante die in haar houding voortdurend onverschillig was. Niets van de godsdienst interesseerde haar. Later bleek dat ze zich bezighield met occulte zaken, waardoor ze bijna onbereikbaar was geworden voor de boodschap van de Bijbel.’

Uit recent onderzoek is gebleken dat een derde van de Nederlandse jeugd zich al heeft beziggehouden met occulte praktijken.

Onderzoeker psycholoog F. Mathijsen geeft aan in het RD van 15 juli 2011: ‘We leven in een maatschappij waaruit de christelijke zingeving nagenoeg is verdwenen. Vaak voelen jongeren zich door volwassenen onbegrepen en gaan ze op eigen houtje op zoek naar antwoorden in het bovennatuurlijke. Aanvankelijk zijn ze aangetrokken door het bizarre van het paranormale en op zoek naar een manier om met hun angsten om te gaan. Maar wat onschuldig als een spel begint, wordt al gauw een obsessie en daarna een afglijden naar occulte praktijken.’ Jongeren worden door de ‘antwoorden’ een poosje gesust, ‘maar de meesten krijgen kort daarop last van nog grotere angsten. En jaren later blijven ze getekend door hun ervaring.’

Een overwinnend Evangelie is nodig!

Het is goed om te weten wat ons bedreigt. Wereldse machten willen ons van onze jeugd beroven! We dienen daarom nuchter te zijn en te waken in de gebeden (1 Petr.4:7b). We worden in 1 Petr.5:8 vermaand en gewaarschuwd: ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’.

De duivel gaat rond als de boze, verleidende tijdgeest. Hij bedient zich van de massamedia… achter de schermen is hij bezig. Het is nu de tijd voor de geestelijke oorlogsvoering! Jezus is de Overwinnaar, en in Zijn Naam en door Zijn kracht mogen de gelovigen krachtige daden verrichten.

 Tegen de satanische infiltratie

 is de kracht van het Evangelie nodig!

Tegen deze satanische infiltratie is misschien wel meer dan ooit de kracht van het Evangelie nodig! Wat hebben we in deze gevaarlijke tijd nog aan een Evangelie, dat afgezwakt en voorwaardelijk wordt gebracht? Wij mogen de ingang van het Koninkrijk der hemelen niet nauw maken, als de wereld zich breed maakt om ons van onze jeugd te beroven… ‘Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid!’ (Rom 1:16).

Heb je houvast en hoop?

Als wij het eigendom van Jezus zijn, bewaart Hij ons in Zijn liefde. Door het geloof moeten we op Hem blijven vertrouwen. Hij bepaalt dan onze veilige koers. Als we bij Hem de toevlucht hebben genomen, hebben we het anker van onze hoop uitgeworpen tot in het binnenste heiligdom (zie Hebr.6:18-20).                                          

Door wereldse verleidingen en occulte infiltratie komen tegenwoordig veel mensen in een angstige wereld van onzekerheid terecht. Ze hebben geen houvast in hun leven en krijgen hun leven niet meer op orde. We lezen in Jes.47:20-21: ‘Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!’ 

De HEERE geeft ziet liefdevol neer op de gelovigen. Als je tot Hem de toevlucht neemt, zal Hij je Zijn vrede geven! Als je emotioneel beschadigd bent, kan Hij je geestelijk herstellen. De weg tot geestelijk herstel wordt uitgebreid op deze website behandeld. Door de striemen van Jezus is er voor ons genezing gekomen (Jes.53:5). In al je verdriet mag je bij Jezus schuilen.

Voor de gelovige zijn de beloften van God, zoals we lezen in Jes.57:18: ‘Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden.’

Laat je voorlichten en kom op de weg van de vrede! 

Laten we door Gods genade gebruikmaken van het krachtige Evangelie, om verloren jongeren te mogen redden!

Laat het Evangelie zijn zoals het is, namelijk als een krachtig  scherpsnijdend zwaard in de hand van

de Overwinnaar Jezus Christus!

Laat Jezus maar aan het woord… door Zijn Woord door te geven.