Levensverhalen verslaving en bevrijding Sta Op Zorg/De Hoop

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Het verhaal van Mimoun

over zijn verslaving, herstel en geloof

Hieronder volgt eerst het indrukwekkende levensverhaal van Mimoun over zijn verslaving en bevrijding. Hij vertelt over zijn jarenlange, zware verslaving, met de ernstige gevolgen, die hem bijna tot de dood brachten. In de verslavingszorg kon hij moeilijk tot herstel komen. Uiteindelijk is hij bij De Hoop in Dordrecht tot inkeer, geloof en bevrijding gekomen.

Mimoun voor het inloophuis van Sta Op Zorg

Mimoun voor het inloophuis van Sta Op Zorg

Daar waar medicijnen en therapieën niet voldoende konden helpen, gaven het Woord van God en het komen tot Jezus, de Bevrijder en Heler, hem het herstel dat hij nodig had.

Je ziet het genadig ingrijpen van God  zie je ook bij  van Cassie, de verpleegkundige die ernstig verslaafd was aan alcohol.

Beide mannen zijn bij De Hoop geholpen en hebben voor Sta Op Zorg al als ervaringsdeskundige hun getuigenis gegeven bij de verslavingspreventie en voorlichting.

We hopen dat nog meer te doen op scholen en bij kerkelijke verenigingen. Je kunt ons hiertoe uitnodigen!

(Het verhaal van Cassie volgt na het getuigenis van Mimoun.)  

Hier volgt het getuigenis van de eerste ervaringsdeskundige:

’Ik ben Mimoun en 45 jaar. Ik ben geboren in Noord-Marokko, waar ik tot mijn twaalfde jaar heb gewoond, terwijl ik ben opgegroeid in een gezin van 5 kinderen. Toen ik 12 was ben ik met mijn ouders, 2 zussen en een broer in Rotterdam komen wonen.

Vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs ging ik met verkeerde kinderen om, waarbij we ons bezighielden met veel spellen. Op mijn 13e jaar ben ik begonnen met roken, en kort daarop ook met blowen en alcohol. Daarbij kwam ook nog het gokken. In de pauzes speelden we dan een kaartspel. Ik deed het uit verveling en had een doelloos leven. Ik was vaak afwezig op school en werd ook vaak weggestuurd, en heb de school niet afgemaakt.

Op mijn 20e werd ik werkloos, doordat het bedrijf waar ik werkte failliet raakte. Toen was ik weer veel op straat, en kwam ik weer jongens en meisjes uit mijn jeugd tegen. Ik hield me bezig met uitgaan. Ik trok weer met ze op. Toen werd het drugs gebruiken: door snuiven, roken.

De plannen van Mimoun maakten hem ongelukkig. De hogere, bevrijdende gedachten van God geven je vrede, geluk en hoop.

De plannen van Mimoun maakten hem ongelukkig.

 

De hogere, bevrijdende gedachten van God geven je vrede, geluk en hoop.

Verslaving

Ik gebruikte coke (cocaïne) en daarna ook bruin (heroïne). Vanaf 20-jarige leeftijd was ik dus aan de alcohol, aan de coke, en niet lang daarna ook aan de heroïne. Na een aantal jaren kwam ik er achter dat ik niet kon stoppen met gebruik en helemaal verslaafd was. Jaren later kwam ik in de gevangenis terecht, waar ik daarna nog verschillende keren in ben beland.

Ik besloot om bij Bouwman GGZ hulp te vragen. Zij hadden ook een methadonprogramma voor mij. Ik ben vanwege verslaving wel 7 keer bij de Bouwman GGZ geweest, maar zonder resultaat. Alles bij elkaar hebben de tientallen keren dat ik opgenomen ben geweest bij instanties toen niet geholpen. De kortste opname duurde 5 uur en de langste in die tijd was meer dan een jaar. Toch wilde ik na deze langste periode van 1 jaar in 2005 nog terug naar Bouwman.

Ziekte en hulp

In 2011 kreeg ik een zware longinfectie, waar ik heel ziek van was. Ik heb toen 3 weken heel weinig gegeten en dacht dat ik dood zou gaan. Maar op het laatst heb ik van de huisarts een kuur van vier keer antibiotica gekregen, waardoor ik wel een beetje ben opgeknapt, maar mijn longen waren voor mijn gevoel ‘helemaal’ op. Een wonder dat ik de ziekte heb overleefd! Ik was nog wel heel erg verzwakt. Daarna werd het allemaal erger met mijn longen en de rest.

Hij was ziek, verward en wanhopig weggezakt in zijn ellendige toestand. Hij kwam maar moeizaam tot inzicht en verbetering.

Hij was ziek, verward en wanhopig weggezakt in zijn ellendige toestand.

 

Hij kwam maar moeizaam tot inzicht en verbetering.

In 2014  was ik me ervan bewust dat ik zeker dood zou gaan… ik merkte het aan alles in mij, zoals aan mijn organen.  In dat jaar besloot ik weer naar een kliniek te gaan, maar één ding wist ik zeker: ik ga niet meer naar Bouwman GGZ.

Ik kwam ergens in maart 2014 op een ochtend bij stichting Ontmoeting in Rotterdam. Daar vroeg ik of De Hoop ook Ontmoeting is, wat niet het geval is. Ik kreeg het telefoonnummer van De Hoop. De medewerker van Ontmoeting vroeg me of ik gelijk ging bellen. Uiteindelijk heb ik dat gedaan. In verband met mijn slechte gezondheid kon ik niet lang wachten, en ging vaak bellen, totdat ik uiteindelijk bij De Hoop in Dordrecht gekomen ben. Ik zat toen lichamelijk en geestelijk zwaar in de problemen.

Mijn toestand bij afdeling Crosspoint van De Hoop

Ik mocht op 24 juni 2014 naar Crosspoint van De Hoop. Ik kwam daar zwaar ziek binnen, lichamelijk en geestelijk, wetend dat het leven elk moment voorbij kan zijn. Deze periode van negen weken op de afdeling Crosspoint was voor mij heel zwaar. Er waren obstakels in mijn leven en machten van de duivel, die mij in de weg stonden en naar de dood voerden. Dit waren ook hindernissen voor mijn herstel. Ik noem het volgende over mijn geestelijke en lichamelijke toestand: Ik was erg achterdochtig, was bezet met kritiek, veroordeling, trots en zelfmedelijden. Mijn denken en mijn  lichaam waren zeer verontreinigd door naar de wil van de duivel in de duisternis te leven. Ik deed dit onbewust en bewust. Ik weet nu dat de duivel uit is op onze dood (geestelijk en lichamelijk).

Onze ervaringsdeskundigen Mimoun en Cassie raakten door hun verkeerde zetten in hun verslavingsgedrag uiteindelijk uitgespeeld. In de geestelijke wereld kun je zodoende een speelbal worden van demonische machten.

Onze ervaringsdeskundigen Mimoun en Cassie raakten door hun verkeerde zetten in hun verslavingsgedrag uiteindelijk uitgespeeld.

 

In de geestelijke wereld kun je zodoende een speelbal worden van demonische machten.

Door mijn lichamelijk slechte toestand in die tijd, heb ik het toen emotioneel zwaar gehad, terwijl ik het niet goed besefte dat ook veel medegasten bij De Hoop zwaar in de put zaten. Wij maakten deel uit van een groep, om ook samen de therapie te volgen in de groepsgesprekken. Ik maakte het mezelf daarbij nog moeilijker door steeds maar op alles te reageren. Ik was heel gevoelig voor alles wat ik hoorde. Dat was vreselijk.

Uiteindelijk leerde ik veel in de groep maar te slikken; daarbij moest ik ook nederig worden. Deze lessen waren doorslaggevend voor de oplossing van de problemen die ik daar had en veroorzaakte. Helaas was dit een langzaam proces van verbetering en herstel.

Mimoun heeft bij De Hoop moeten leren om te slikken. Zoals bij het eten is dat maar het beste...

Mimoun heeft bij De Hoop moeten leren om te slikken. Zoals bij het eten is dat maar het beste…

Door het afkicken was er veel onrust in mij. Ik bad toen veel voor innerlijke rust voor ziel en lichaam. Ik werd (voor mijn gevoel) ook niet geaccepteerd in de groep. Eigenlijk vond ik dit ook weer niet zo heel erg, omdat ik toch al een moeilijk leven achter de rug had.

Geraakt door het Evangelie van Jezus Christus

Ik ging vanaf het begin van mijn opname bij De Hoop elke zondag met de groep en begeleiders naar de kerkdiensten van Nehemia Ministries in Zwijndrecht. In de eerste week bij Crosspoint werd ik al in een dienst bij innerlijk door de boodschap Evangelie geraakt. De toespraken bij Nehemia brachten mij tot nadenken. Ik zag de macht van God, Die ook mijn probleem kon oplossen. In het bijzonder werd ik ontroerd onder het lied ‘Man van smarten, Lam van God’, dat tijdens de diensten die ik daar volgde werd gezongen (het staat nu in Opwekking 787, waarvan de tekst na dit levensverhaal volgt).

Ik moest na negen weken Crosspoint verlaten, al wilde ik wel langer blijven. Zwaar vermoeid en belast verliet ik deze afdeling.

Strijd en overwinning bij de Ark

Toen kwam er een nieuwe fase in mijn leven op de afdeling Ark 1 bij De Hoop. In mijn vermoeide toestand ging ik daar verder met de strijd. De zelfsturende groep mannen was daar hecht. De regelt werden strikt opgelegd door de groep. Door mijn vermoeidheid kon ik niet aan deze regels voldoen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan de groep! In mijn toestand was het moeilijk om het zware en lange programma daar te volgen. In deze zware strijd bleef ik innerlijk en uiterlijk terecht en onterecht strijden.

Bij Ark 1 spraken de 12 stappen op weg naar een nieuw leven me erg aan. Ik zag in dat dit  de weg van herstel voor mij zou kunnen zijn, en kreeg hierdoor hoop en energie. (De methode van de twaalf stappen komt van de Anonieme Alcoholisten.)

Hier staat hij bij het bemoedigende schilderij in het inloophuis van Sta Op Zorg, met het boek: In Twaalf Stappen op weg naar een nieuw leven

Hier staat hij bij het bemoedigende schilderij in het inloophuis van Sta Op Zorg,

 

met het boek: In Twaalf Stappen op weg naar een nieuw leven

   De eerste drie stappen luiden:

1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving – dat ons leven stuurloos was geworden.

2. We kwamen tot het geloof dat God ons weer geestelijk gezond kan maken.

3. Wij besloten ons over te geven in de hoede van God, zoals Hij Zich in Zijn Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard.

Vanaf het begin spraken de eerste stappen me aan. Ze zijn me tot nu toe bijgebleven.’

Hieronder volgt een stukje uitleg over de Twaalf Stappen, en hoe je tot herstel en geestelijke groei kunt komen:

Een dagboek voor Stay Clean

Binnen de Nederlandse Stay Clean groepen wordt gewerkt met het dagboek ‘In Twaalf Stappen op weg naar een nieuw leven’ van de ervaringsdeskundigen David A.Stoop en Stephen Arterburn. Het is uitgegeven door De Hoop Publishing in Dordrecht.

De Bijbel is in het dagboek leidend. Op het kaft wordt aangegeven: ‘De Bijbel is een boek dat gaat over gebroken mensen en gebroken relaties, genezen door de liefdevolle hand van God. Daarom wordt binnen het boek ‘In Twaalf Stappen op weg naar nieuw leven’ bij elke overdenking een verband gelegd tussen de Bijbelse waarheid en de gevechten die we moeten leveren tijdens ons herstel.’

Twaalf Stappen voor gelovigen

Het is opmerkelijk hoeveel overeenkomst er is met de strijd die (ex-)verslaafden moeten voeren tegen de verslavende machten, met de ervaringen die occult belaste en gebonden mensen hebben na een (eerste) bevrijding. Daarom zijn de Twaalf Stappen ook geschikt om te gebruiken voor achterop geraakte en aangevochten gelovigen. Volgens Gal.5:1 heeft Jezus ons ‘tot vrijheid bevrijd’. De gelovigen worden daarin letterlijk opgeroepen en aangezegd: ‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.’ Dat heeft dus ook met ‘Stay Clean’ te maken. 

De genoemde Twaalf Stappen geven ons duidelijke bijbelse richtlijnen. Ze zijn onder meer goed voor de volgende gelovigen (die ze dus ook kunnen doorlopen):

–          Gelovigen die nog (boezem)zonden aan de hand houden

–          Gelovigen die nog worden gekweld door emotionele beschadigingen

–          Gelovigen die anderen en/of zichzelf niet kunnen vergeven

–          Gelovigen die nog behept zijn met karakterzonden

–          Gelovigen die geestelijk te weinig vrucht dragen

–          Gelovigen die meer reiniging nodig hebben

–          Gelovigen die willen groeien naar het beeld en karakter van Jezus

–          Gelovigen die meer geestelijke kracht willen ontvangen

–          Gelovigen die vermoeid en belast zijn

–          Gelovigen die hulpbehoevenden willen helpen

–          Gelovigen die geestelijk volwassen willen worden

–          Gelovigen die een geschikte buddy voor een ander willen zijn

Welbeschouwd zijn deze Stappen eigenlijk wel geschikt voor alle gelovigen.

We hebben de Heiland nodig!

Een verslaafde verdooft en verdringt zijn geestelijke en emotionele pijnen met het verslavende middel. Daarmee houdt hij zich tijdelijk ‘staande’. Er zijn dus helende middelen nodig voor de pijn en beschadigingen. Jezus is de Heiland (de Bevrijder, Verlosser en Heelmeester). Wij hebben allemaal Jezus nodig! Wij hebben Hem blijvend nodig. Hij is de ware Wijnstok, waarin wij voortdurend moeten blijven voor leven, voeding, herstel, heling en kracht. Zonder Hem kunnen we geen vrucht tot eer van God en tot nut van de naasten voortbrengen.

Jezus leert ons in Joh.15:5: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’

 

Mimoun vertelt ons verder:

‘In mijn zware periode kwam er al snel bovennatuurlijke hulp door het Woord van God. Bij De Hoop kwam ik ook in aanraking met de Bijbel en het Evangelie. Er waren samenkomsten rondom de Bijbel, met dagopeningen, naast de  evangelische kerkdiensten die ik vanaf het begin al volgde. Op de derde verdieping van de Ark was er in een trainingsruimte om 6 uur ’s morgens een vrijwillige bidstond. Ik ben deze bidstonden met een klein aantal deelnemers gaan volgen. Op deze morgen in de week moesten we dan om 7 uur weer aanwezig zijn bij het dagprogramma.

Het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus sprak mij bijzonder aan. In mijn verzwakte toestand had ik het zwaar bij het afkicken en het gebruik van de medicijnen. Ik was zo hulpeloos en machteloos, dat ik geloofde wat ik hoorde en las. En zo ontdekte ik een wondermiddel voor mijn zorgen, pijn en ziekte. Halleluja!

Genezing en rust door Jezus Christus

Ik begreep dat er juist ook herstel en genezing mogelijk was door (het geloof in) Jezus. Ik had een redmiddel nodig voor herstel, en ging het van Hem verwachten. Ik werd bijzonder aangesproken voor de woorden van Jezus in Mattheüs 11:28:

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent,

en Ik zal u rust geven.’

Toen voelde ik me gedragen, en wist ik dat ik er niet meer alleen voor stond. Ik kreeg hoop… en uiteindelijk geloof.

Verdere behandeling bij De Hoop

Voor de voortgaande behandeling bij De Hoop had ik geestelijk en lichamelijk nog meer nodig om te verbeteren en tot herstel te komen. Dat heeft nog heel wat moeite en zorg heeft opgeleverd. Ik wilde in die tijd zolang mogelijk in de Ark verblijven. Elke dag was een overwinning! Ondanks mijn moeite en pijn heb ik met succes Ark 1 mogen verlaten, om bij Ark 2 te beginnen.

Afdeling Ark 2 was ook heel zwaar. In het begin was het voor mij ‘een nachtmerrie’. Het leek alsof de hele groep besloten had om mij een lesje te leren. Ik heb het overleefd met verzet, verdriet en uithoudingsvermogen. Achteraf gezien zag ik dat deze groep een goede, gemotiveerde en serieuze groep was.

Ik koos er bij de eerste dag bij De Hoop voor om niet meer naar mijn oude omgeving terug te keren. Na de laatste lange behandeling bij Bouwman geloofde ik niet meer in lange behandelingen, dus koos ik gelijk bij binnenkomst van afdeling Ark om daarna verder te zoeken naar begeleid wonen, om het hele traject niet te hoeven doen. Maar ik kwam bij MGB in Vlissingen, waar werd geëist dat ik toch het hele traject bij De Hoop van 7 maanden en 3 weken moest afmaken. Tot mijn verbazing is dat mij ook gelukt.

Hij heeft zich hierin aan God overgegeven... en ontving de moed en de wijsheid.

Hij heeft zich hierin aan God overgegeven… en ontving de moed en de wijsheid.

 Werken aan mijn conditie

Het is duidelijk dat mijn lichamelijke conditie moest verbeteren. Ik deed met pijn en moeite aan lichamelijke beweging. Dat gebeurde in het begin met een beetje hardlopen en tijdens de groepssporten. Bij Crosspoint deed ik al rondjes en oefende ik met ‘op en neer traplopen’. Ik oefende ook op de binnenplaats bij de Spuiweg. Daarbij kreeg ik veel pijn aan de onderkant van mijn zool en in mijn enkels. Ik bleef geloven in een lichaam dat kan sporten.

Na De Hoop werd dat voor mijn een belangrijke bezigheid. Mijn gewicht nam af, ik werd sterk, was snel, en kon op den duur lange afstanden afleggen. Na De Hoop ben ik in Vlissingen de eerste week gelijk al naar de grote sportschool Fitland gegaan.

De weg naar bevrijding en herstel

Ik ben in mijn periode bij De Hoop dus tot geloof gekomen, terwijl ik daarbij uiteindelijk de weg naar bevrijding en herstel heb gevonden. Door de woorden van God kreeg ik verlangens om meer van deze God te weten. Daardoor kon ik ook de verleiding om ‘verslaafd te blijven’ weerstaan. Ik wist dat het niet kon samengaan… en dat ik moest kiezen voor het licht. Ik mocht niet in de duisternis blijven. Door verveling en ‘alles proberen’ was ik verslaafd geraakt, en niet bang of lui om actief bezig te zijn in het duister. Daarna kwam ik er achter dat ik juist God nodig had om de enorme leegtes in mij te vullen, die door de verslaving waren bezet. Halleluja! Ik wilde God ontdekken, door de Heilige Geest en de Bijbel.

Ook lichamelijk is het toen wonderlijk snel verbeterd, met name ook de toestand van mijn longen. Ik raakte toen verder verlost van mijn verslavingen, zodat ik tot nu toe vrij ben van alcohol- en drugsverslaving.

Neem ter harte wat je leest in mijn getuigenis. Ik geef het je door ter bemoediging. Laten we God vragen om deze woorden van betekenis te maken voor ons persoonlijk herstel.

Leren liefhebben

Ik heb bij De Hoop veel geleerd, ook hoe je andere mensen ziet, ze waardeert en behoort lief te hebben. Het belangrijkste wat ik hierin geleerd heb is, dat je mensen moet liefhebben hoe ze zijn: wie ze zijn, ongeacht hun identiteit (zonder veroordeling). Dat ben ik nog steeds aan het leren. Ik houd van mensen zoals ze zijn, zonder voorwaarden, want dat doet God ook. Ik probeer hierin op God te lijken in Zijn eigenschappen. Ik heb geleerd dat God alleen God is. Dus daarom vergelijk ik me niet met mensen. Dat leer je hier bij De Hoop.

Ik heb geleerd mensen te waarderen en lief te hebben.

Ik heb geleerd mensen te waarderen en lief te hebben.

 Ik heb me laten behandelen, om weer mens te worden, want dat was ik niet. Mijn leven was onmenselijk, daarom was ik slaaf. De geestelijke, lichamelijke en emotionele pijn was ondragelijk.

Bij MGB te Vlissingen

Op 12 januari 2015 nam ik afscheid van De Hoop GGZ en kwam ik bij MGB (Met Gods Begeleiding) in Vlissingen. Zij hadden mijn contract voor een studio al klaar. Alles werd daar binnen enkele uren goed afgehandeld. Ik kreeg Marijke als begeleidster. De overgang is heel goed gegaan… geweldig! Na anderhalf jaar begeleiding MGB ben ik heel erg tevreden en dankbaar.

Gelukkig sta ik nu volop met plezier in het leven. Ik ben actief bezig met klusjes, maar ook met geloof, de Bijbel en de kerk. Bij Crosspoint mocht ik mijn laatste weken de kippen verzorgen. Dat vond ik heel interessant. Ik heb veel geleerd over het gedrag bij kippen en mensen. Bij MGB mag ik me met liefde bezighouden met het verzorgen van 3 kippen. Dat heb ik dus ook geleerd bij De Hoop.

Bij MGB doe ik aan dagbesteding. Elke dag doe ik vanaf 9.00 uur ’s  morgens corvee en het huishouden. Verder organiseer ik activiteiten. Ik mag mensen in mijn omgeving dienen en dat maakt mij heel gelukkig. Ik heb God lief en mijn naasten.’

Hieronder zie je het gele gebouw van MGB, met daarnaast het inloophuis van Sta Op Zorg (met de vlaggen).

Nazorg bij Sta Op Zorg

Mimoun gaat verder: ‘Op 12 januari 2015 had ik ook een afspraak bij Sta Op Zorg voor mijn verdere (deeltijd)behandeling. Verdere nazorg heb ik daar nog steeds bij een psycholoog. Op het kantoor van Sta Op Zorg heb ik individuele gesprekken in verband met  mijn behandeling verslaving. Ik heb ook op woensdagavonden Stay Clean avonden bezocht bij Sta Op Zorg. Werken met de twaalf stappen en ervaringen met anderen delen en elkaar bemoedigen, dit is ook belangrijk.

In 2015 ben ik voor het eerst in 25 jaar vijf weken met vakantie  in Marokko geweest (waar ik mijn familie heb ontmoet). Ik ben toen weer gaan roken. Terug in Nederland raakte ik weer verslaafd aan nicotine, waar ik het vreselijk moeilijk mee heb gehad. Ik kon toen de weg die ik had ingeslagen moeilijk terugvinden.

In de familie van het inloophuis

Ik was op die eerste dag daar buiten te vroeg voor mijn afspraak, en liep in de Badhuisstraat zo tegen het inloophuis van Sta Op Zorg aan. Binnen trof ik mensen en ook Jan Baaijens. Ik kreeg een bakje koffie aangeboden, en ging aan een tafel verbaasd om mij heen kijken. Ik leefde nog met gedachten en herinneringen die mij angst gaven voor de toekomst. Jan kwam zich bij de tafel direct al aan mij voorstellen, en gaf mij daarbij vriendelijk een hand. Hij vroeg me wie ik was, waar ik vandaan kwam en wat ik kwam doen in Vlissingen. Ik vertelde het hem. Hij hoefde niet lang na te denken en zei tegen me: ‘Het is belangrijk voor jou om een nieuwe familie te hebben hier in Vlissingen.’ Hij vertelde ook over een soortgelijke situatie van een jongen die hij in zijn  gezin had opgenomen, en die helemaal is hersteld van het verleden. Hij zei verder: ‘Jij bent ook familie van ons, en besef dat jij er ook één van ons bent.’

Ik was verbaasd en voelde me gelijk op mijn gemak. Ik had ook hoop, en het gaf mijn een soort opluchting, dat het misschien goed voor mij zou zijn, en dat ik er niet helemaal alleen voor stond… en ik voelde me geaccepteerd. Natuurlijk nam ik wel een afwachtende houding aan over wat mij door Jan was beloofd. En na anderhalf jaar is dat iets wat ik nooit zal vergeten: het was precies wat ik op dat moment nodig had als bemoediging en acceptatie. En dat ik mag komen zoals ik ben.’

 

Het inloophuis van Sta Op Zorg

In het inloophuis zien gasten innerlijk veranderen. Door de liefde worden ze ontvankelijk voor hulp en het geloof in Jezus Christus. Iedere samenkomst horen ze het Evangelie. Ze luisteren aandachtig en heel wat aanwezigen zingen al mee. We bidden samen en zien dat er geestelijk herstel komt bij gebrokenheid en emotionele beschadiging. Het is ontroerend en bemoedigend om de getuigenissen te horen. We ervaren de zegen van God in het geven van hulp en hoop.

Al meer dan 10.000 bezoeken in het inloophuis

Inloophuis Het Anker van Sta Op Zorg in Vlissingen was feestelijk ingepakt op 18 april 2016, vanwege de 10.000 bezoeken vanaf het begin. Inmiddels zijn er rond de 25 vrijwilligers die meehelpen.

Het inloophuis van Sta Op Zorg was feestelijk ingepakt op 18 april 2016 vanwege de 10.000 bezoeken vanaf het begin.

In de ruim 3  jaar dat we open zijn op verschillende locaties in Vlissingen hebben meer dan 500 verschillende gasten ons bezocht. In de twee dagen per week dat we open zijn komen er de laatste tijd rond de 45 gasten per dag.

 Hieronder kun je aanklikken op de link van het promotiefilmpje van Stichting Vrienden van De Hoop van het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen:

In de ontmoetingsplek Het Anker praten de medewerkers van Sta op zorg wekelijks met de gasten. Ze hebben geloof, hoop en liefde nodig. Naast de praktische hulp is er ook ruimte voor het Evangelie. 

Sta op cursus Geestelijk herstel

Wij proberen onze gasten, hulpbehoevenden en belangstellenden in Vlissingen verder te helpen tijdens de cursusavonden op de dinsdagavonden in het inloophuis. 

De Sta op cursus geestelijk herstel voorziet duidelijk in een behoefte. Deze is door 10 medewerkers al gegeven op de dinsdagavonden vanaf het najaar 2014. Ongeveer 30 verschillende gasten hebben sessies van deze cursus gevolgd. Iedere avond waren we met ca. 25 mensen aanwezig (inclusief medewerkers). Je kunt de sessies vinden op deze website onder ‘Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 2 of de vervolgnummers. 

Als medewerkers zien dat het een zegenrijke uitwerking heeft gehad op de gasten. En ook wij waren er goed mee. Het is heerlijk om in de dienst van onze Heiland anderen te mogen helpen. De liefde van Jezus tot het verlorene gaat ook door ons heen. Er is geen mooier werk dan het werk in de oogst van Jezus Christus.

In het inloophuis van Sta Op Zorg

Badhuisstraat 60, Vlissingen

Hieronder kun je op een PowerPoint van het inloophuis aanklikken:

Inloophuis Sta Op Zorg Vlissingen PowerPoint

Er is op 24 december 2014 een mooi verslag gepubliceerd in de Provinciale Zeeuwse Courant over het inloophuis. Op de voorkant en in de kerstbijlage kun je het verslag over Sta Op Zorg, het inloophuis en de gasten lezen. In de bijlage staat het uitgebreide, positieve artikel (dat je kunt lezen in het artikel ‘Inloophuis Sta Op Zorg’ – boven dit artikel).

Mimoun vervolgt zijn getuigenis:

‘Jan vertelde me dat er binnenkort een cursus in het inloophuis zou starten: de Sta Op cursus Geestelijk herstel. Hij vroeg me mee te doen. Ik ben vanaf het begin deze cursus gaan volgen. Tot mijn verbazing is de cursus precies voor mij op maat gemaakt. Dit was wat ik nodig had om verslavingsvrij te blijven: een passend zorgtraject. Na anderhalf jaar volg ik nog steeds deze cursus Geestelijk herstel en heb nooit één keer gemist. Amen.

Tijdens de sessies, met Bijbelstudie, heb ik veel geleerd. Ik werd tijdens deze Sta op cursus Geestelijk herstel in 2016 ook bijzonder geraakt door Opwekking 358, dat we toen samen zongen. De tekst was voor mij van toepassing en luidt:

‘Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was.

Uw heil neem ik aan, o Heer.

Uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om.

Uw heil neem ik aan, o Heer.’

Ik had toen een heerlijke geestelijke ervaring, die uitsteeg boven alle soorten drugs die ik heb gebruikt. Ik ben God dankbaar voor alles wat Hij mij heeft gegeven.

Bijbelstudies en geestelijke groei

Naast de Sta op cursus Geestelijk herstel in het inloophuis ben ik ook begonnen met de cursus Wegwijs in de Bijbel en geestelijke groei op een andere locatie.

In de loop van de anderhalf jaar ben ik verder op zoek gegaan naar mijn bestemming. Ik heb veel ontdekt sinds ik God heb toegelaten in mijn leven, om het met Hem te doen. Het is voor mij belangrijk geworden om grote en kleine dingen samen aan te pakken: de obstakels, verlangens en uitdagingen. Ik wil me hierin houden aan het Woord van God, en verlang naar overgave aan Hem. Het werk echt, als je de lasten aan God leert over te dragen. Bij De Hoop hoorde ik de woorden van Jezus: ‘Kom naar Mij toe, alleen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ (Matth. 11:28-30). Deze woorden zijn altijd in mijn gedachten gebleven. Deze tekst heeft heel veel bij mij losgemaakt. Ik geloofde het toen ik het de eerste keer hoorde – en ging er mee aan de slag.

De inzichten zijn versterkt tijdens de geestelijke groei die ik heb doormaakt. Daarbij hebben de cursussen over de Bijbel me geholpen. Ik denk hierbij aan de Bijbelstudies van Geestelijke groei (discipelschap), de samenkomsten op de woensdagochtenden bij MGB en de Sta Op cursus Geestelijk herstel op de dinsdagavonden. Dit heeft me geholpen bij het overwinnen van mijn verslaving.

Dankbaarheid

MGB, Sta Op Zorg, het inloophuis en de cursus hebben voor mij een belangrijke rol gespeeld in mijn nieuwe leven na De Hoop als familie, maar ook voor geestelijke groei en herstel. Ik kan God alleen maar bedanken en prijzen voor de mogelijkheden die ik kreeg in maatschappelijke en geestelijke hulp via MGB, Sta Op Zorg, de cursus en de mensen van het inloophuis.

Mimoun en Cassie zijn dankbaar dat God hen de weg tot herstel heeft gegeven. Zij kijken uit naar Zijn plan voor hun leven, en willen Jezus volgen in het licht....

Mimoun en Cassie zijn dankbaar dat God hen herstel heeft gegeven.

 

Zij kijken uit naar Zijn plan voor hun leven, 

en willen Jezus volgen in het licht….

Hieronder volgt de tekst in de versie van opwekking 787, een lied wat mij bijzonder heeft aangesproken en ontroerd toen ik het hoorde tijdens de diensten van Nehemia in Zwijndrecht. Ik voelde me daarbij bijzonder aangetrokken tot Jezus Christus en het offer dat Hij voor ons heeft willen brengen. Hij kwam in onze ellende, om ons eruit te verlossen en ons te brengen tot dankbaarheid. Daarom past ons dank, eer en aanbidding voor God en het Lam van God. Zo kunnen we eindigen met dankbaarheid.’

Het wordt verwoord in Opwekking 787:

Man van smarten, Lam van God, diep veracht, verguisd;
onze straf, de toorn van God, droeg Jezus aan het kruis.

Vals beschuldigd, bleef Hij stil, ondanks spot en hoon;
boog Hij voor zijn Vaders wil, droeg Hij de doornenkroon.

Refrein:
O dat ruwe kruis, mijn redding; waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja! Eer, aanbidding voor uw Naam.

Om ons te redden van de dood is Jezus afgedaald,
en zelfs voor wie Hem kruisigden heeft Hij de prijs betaald.

U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af,
door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf.
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij;
wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij!

Kijk, de steen is weggedaan. En kijk, het graf is leeg.
Halleluja, prijs zijn Naam!
Gods Zoon is opgestaan!

Eer, aanbidding voor Uw Naam.

 

Het verhaal van Cassie

over zijn verslaving, herstel en geloof

Cassie op de Boulevard in Vlissingen. Hij is medewerker in het inloophuis van Sta Op Zorg.

Cassie op de Boulevard in Vlissingen. Hij is medewerker in het inloophuis van Sta Op Zorg.

Hij vertelt in zijn getuigenis: ‘God alle eer dat ik nog leef’, en geeft aan: ‘Verslaving overwinnen moet je volledig willen, voor de helft gaat niet.’

In dit getuigenis vertelt Cassie (65 jaar in 2019) over zijn leven en de behandeling bij De Hoop en Sta Op Zorg, die inmiddels succesvol is afgerond. Hij is daarna ervaringsdeskundige geworden bij Sta Op Zorg. Cassie is meer dan een jaar gastheer geweest achter de balie in het inloophuis. Nu geeft hij nog als ervaringsdeskundige en ex-verslaafde zijn getuigenis bij verslavingspreventie en tijdens voorlichtingssamenkomsten vanuit Sta Op Zorg. Wij doen dit op scholen en op (kerkelijke) verenigingen.

Op zoek naar christelijke hulpverlening kwam Cassie een aantal jaren geleden terecht bij Sta Op Zorg. Hij kampte met een ernstige alcoholverslaving. Als oorzaak voor zijn verslaving geeft hij zijn echtscheiding aan, met de jarenlange afwijzing en de problemen die daaruit voort gekomen zijn. Dit is voor hem de aanleiding geweest om te gaan drinken en alles te verzachten. De meeste verslaafden willen hun emotionele pijn en geestelijke ellende verdoven. Is het verdovingsmiddel daarbij op den duur niet erger dan de kwaal?

Aan de overkant van de Westerschelde liggen Zeeuws-Vlaanderen en België, waar hij als verpleegkundige heeft gewerkt, maar ook verslaafd is geraakt aan alcohol.

Aan de overkant van de Westerschelde liggen Zeeuws-Vlaanderen en België,

 

waar hij als verpleegkundige heeft gewerkt… maar ook verslaafd is geraakt aan alcohol.

Cassie verklaart:

‘Ik dronk nooit, maar toen ik door  iemand een klein glaasje witte wijn aangeboden kreeg, is het begonnen.’

Vanaf dat moment is hij regelmatig alcohol gaan drinken. In het begin kon hij in zijn werk als verpleegkundige goed functioneren, dit ging een aantal jaren goed, maar langzamerhand nam het alcoholgebruik steeds meer toe. Dit ging tot hij op een punt kwam dat hij besefte dat hij een probleem had.

Op een gegeven moment was het zo erg dat hij zichzelf in coma dronk. Cassie wilde hoe dan ook ophouden met drinken en heeft veel pogingen zelf gedaan om ermee te stoppen, maar alléén lukte hem dit niet.

‘Ik heb geroepen tot God:

Heere, help mij, dit komt zo niet goed!’

Cassie vervulde zijn functie als verpleegkundige terwijl hij thuis dronk. Op het werk was hij nuchter, want daar zorgde hij wel voor. Ook bij familie en vrienden dronk hij minimaal, maar eenmaal thuis dronk hij stevig door. Via patiënten op het werk hoorde hij over Sta Op Zorg. Collega’s en familie hadden het in eerste instantie ook niet in de gaten dat hij kampte met een drankprobleem, zo vertelt Cassie: ‘niemand wist het, of vermoede iets, alleen ik en God wisten het’.

Langzaam maar zeker gaat het steeds minder met Cassie. Hij gaat meer drinken, minder eten. Zijn lichamelijke verzorging ging achteruit en sociale contacten onderhoudt hij nauwelijks meer.  Prestaties op het werken gaan ook minder. Toch blijft hij proberen de schijn op te houden en te ontkennen dat er iets aan de hand was.

Hij verkeerde in de duistere tunnel van verslaving, op zoek naar verlichting.

Hij verkeerde in de duistere tunnel van verslaving, op zoek naar verlichting.

Dit alles gaat door tot Cassie op een dag bepaald werd door een stem die hij hoorde, en die stem zei :

‘Cassie kom met je geheim naar buiten en laat jezelf behandelen,

daarna zal jij in staat zijn om mensen met een alcoholprobleem te helpen’.

Cassie besefte dat die stem wel van God moest zijn, als antwoord op zijn hulpgeroep. Toen heeft hij besloten zijn familie, vrienden en collega’s op de hoogte te brengen.

Zijn geheim moest aan het licht komen. Toen hij eenmaal tevoorschijn kwam met zijn duistere geheim, kwam hij in het licht, en op den duur ook op de weg naar herstel.

Zijn geheim moest aan het licht komen.

 

Toen hij eenmaal tevoorschijn kwam met zijn duistere geheim, kwam hij in het licht… 

en op den duur ook op de weg naar herstel.

Hij geeft aan: ‘Wat betreft mijn werk, het was einde verhaal toen ik aangaf dat ik kampte met een alcoholverslaving, daardoor kwam ik thuis te zitten en kreeg ik meer vrije  tijd. Daardoor ben ik nog meer gaan drinken.’

Hij dronk zich in een coma

In die tijd gaat het steeds minder met Cassie. Hij sloot zichzelf zoveel mogelijk op. Hij was toch al graag alleen, wat ook te maken heeft met zijn autisme. Op een dag is Cassie in het weekend in coma gevonden door zijn broer en zus. Deze waren erg geschrokken toen ze Cassie zo aantroffen, want zij dachten aanvankelijk dat hij overleden was, omdat hij niet meer bewoog en ze hem ook niet wakker konden schudden. Pas na ongeveer 30 minuten kwam er weer beweging in zijn lichaam. Vervolgens gingen alle toeters en bellen rinkelen en is hij via de H.A.P. na het weekend versneld opgenomen bij de Hoop in Dordrecht.

Cassie vertelt: ‘Ik had erg last van afkickverschijnselen, erg trillen en overal pijn door het niet meer drinken van alcohol. Mijn detox was een echte hel.’ Hij is in die tijd erg bemoedigd door de psalmen, die spreken over Gods nabijheid in benauwdheden.

Cassie raakte de goede koers in zijn leven kwijt, en dreigde te verdrinken in zijn alcohol. Gelukkig kwam de reddingsboot nog net op tijd. Die heeft hem in de veilige haven geloodst.

Cassie raakte de goede koers in zijn leven kwijt,

 

en dreigde te verdrinken in zijn alcohol.  

Gelukkig kwam de reddingsboot nog net op tijd.  

Die heeft hem in de veilige haven geloodst.

In behandeling bij De Hoop en Sta Op Zorg

Cassie is 8 maanden opgenomen geweest bij De Hoop in Dordrecht.  Het gaat nu goed en is nu meer dan 5 jaar clean. Hij kreeg aansluitend als nazorg  ambulante gesprekken bij Sta Op Zorg en nam vervolgens ook deel aan de Ambulant Plus groep. Deze groep kwam twee dagdelen in de week bij elkaar en kreeg training van een hulpverlener van Sta Op Zorg. Cassie geeft aan erg tevreden te zijn met de behandeling die hij ontvangen heeft van Sta Op Zorg.

Tijdens de behandelgesprekken, was er aandacht voor zijn autisme, persoonsvorming, assertiviteit, sociale vaardigheden, emotieregulatie, 12 stappen training en hoe om te gaan met trekmomenten, moeilijke momenten (risico situaties) e.d.  Omdat deze cursus makkelijk in praktijk te brengen is, heeft Cassie geleerd hoe hij met moeilijke situaties kan omgaan. Hij hoopt nooit meer drank aan te raken.  Hij verklaart:

‘Ik heb geleerd dat verslaving een bepaalde macht is die je beheerst.  Daarvan kun je werkelijk alleen verlost worden door de kracht van de Heere Jezus.’

Hij merkt verder op: ‘Behandeling van Sta Op Zorg gaat in vergelijking met andere organisaties dieper en is anders. Er komt meer bij kijken doordat er hulp wordt verleend vanuit een christelijke visie.’  Alles gebeurd stap voor stap en als je even een stap terug wilt doen om het bijvoorbeeld beter te begrijpen, kan dat. Cassie: ‘Tijdens de behandeling heb je ups en downs. Bij Sta Op Zorg wordt er voor je gebeden als je dat wilt en dat heb ik ervaren als erg waardevol.‘

Op dit moment heeft Cassie zelden trekmomenten en als het gebeurt kan hij er goed mee omgaan, want dat heeft hij geleerd. Hij kan in de supermarkt de schappen met wijn of andere drank passeren, zonder daar trek van te krijgen. Hij geeft aan:

‘Ik drink op dit moment helemaal geen alcohol meer

en wil dat ook zo houden.’

Cassie is nu 2,5 jaar clean en is meer dan een jaar geleden als vrijwilliger gestart bij Sta Op Zorg. Hij werkt in het inloophuis van Sta Op Zorg, en staat daar als gastheer achter de balie.

Cassie vindt het fijn om als gastheer achter de balie te staan... om te ontvangen en uit te delen.

Cassie vindt het fijn om als gastheer achter de balie te staan… om te ontvangen en uit te delen.

Het is goed voor gelovigen om uit te delen van wat ze zelf hebben ontvangen. De laatste stap van de Stay Clean methode is stap 12, waarin de herstellende (ex-)verslaafden verklaren en proclameren:

‘Nu God ons bewust heeft gemaakt van deze principes,

maken we onszelf beschikbaar

om door Hem gebruikt te worden in de levens van anderen.’

Een belangrijk hoogtepunt van ‘clean blijven’ en volharden ligt dus in het dienstbaar zijn voor anderen. Als ervaringsdeskundige kun je daarin vreugde en voldoening vinden. Je ziet dat zeker ook bij Cassie. Hij gebruikt zijn ervaringskennis in de verpleegkunde en verslavingszorg in het helpen van noodlijdende gasten en verslaafden.

Cassie en stagiaire Leontien bij de balie van het inloophuis.

Cassie en stagiaire Leontien bij de balie van het inloophuis.

Verder geeft hij als ervaringsdeskundige zijn getuigenis tijdens preventiesamenkomsten en voorlichtingen van Sta Op Zorg op scholen, verenigingen en kerkelijke samenkomsten. Hij wil graag werken voor God in Zijn Koninkrijk. Zijn ervaringsdeskundigheid en zijn verpleegkundige achtergrondkennis wil hij inzetten om anderen te wijzen op het gevaar van alcohol en ze er  voor te beschermen.

Huib, Cassie en Erwin als ervaringsdeskundigen Sta Op Zorg en inloophuis na de voorlichting tijdens een kamp van een jeugdvereniging te Burgh-Haamstede in 2016.

Huib, Cassie en Erwin als ervaringsdeskundigen Sta Op Zorg en inloophuis na de voorlichting tijdens een kamp van een jeugdvereniging te Burgh-Haamstede in 2016.

Verder zegt Cassie: ‘Een verslaving heeft een plaats gekregen in je hart en daarom handel je ernaar. Om het uit je hart weg te krijgen moet je het gaan haten, dan zal het uiteindelijk weggaan. Dat is wat ik geleerd heb uit tal van getuigenissen van mensen die bevrijd zijn van gelijk welke verslaving.’

Hij weet aan te wijzen waar de problemen zitten bij het vluchtgedrag en de klachten. Hij kan de vinger bij de zere plek leggen.

Hij weet aan te wijzen waar de problemen zitten

 

bij het vluchtgedrag en de klachten.  

Hij kan de vinger bij de zere plek leggen.

 ‘Ik ben De Hoop in Dordrecht en Sta op Zorg in Vlissingen erg dankbaar voor alles wat ze mij hebben geleerd en wat ze voor mij hebben betekend.’ Cassie verklaart ons als ervaringsdeskundige:

Bewaar je hart boven al wat te bewaren is.

Ik kwam er zelf niet uit, alles dankzij God! 

Hij kan je als bemoedigende tekst aan je doorgeven Psalm 22:25: ‘Want hij heeft niet veracht noch versmaad de ellende van de ellendige en Zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord toen hij tot Hem riep.

In de nieuwsbrief van Sta Op Zorg van augustus 2015 stond een verslag en het getuigenis van Cassie.  Wilt u doorpraten over het verhaal van Cassie, neem dan gerust contact op met Sta Op Zorg 0118-411193