Liederen Geestelijk herstel 1a

Verzamelde liederen

 Je kunt ze aanklikken op YouTube.

1.

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488

Tekst en muziek: Geoff Bullock. Nederlandse vertaling: Mireille Schaart

 YouTube-video De kracht van Uw liefde

 De kracht van Uw liefde, gezongen op de Nederland Zingtdag van 2017:

 2.

Aan de tafel bij Jezus

Als je aan de avondmaalstafel van de Heere mag aanzitten is dat door de genade van God. Daar mogen we het verzoenend lijden en sterven van Jezus gedenken. Door het geloof mag je dan bij Jezus aan de tafel zitten. Dit komt naar voren in het volgende lied van Sela, dat we ook kunnen beluisteren in Opwekking 737 via de link naar YouTube.

AAN UW TAFEL

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Tekst: Peter Dijkstra & Hans Maat, muziek: Peter Dijkstra

YouTube-video opwekking 737

 

Aan de tafel bij Jezus wordt alles door uit genade ontvangen. De genade van God wordt gratis verkregen. Het is onverdiende goedheid en barmhartigheid. Het gaat erom wat Jezus voor ons heeft gedaan, niet wat wij voor Hem hebben gepresteerd. ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen’ (Matth.20:28).

Als je jezelf gelovig mag vastklampen aan Jezus, is God daar tevreden mee. God heeft je dan lief en het geluk lacht je daarom toe. Het gaat er om bij wie je hoort. Ben je nog van jezelf, met je lage zelfbeeld, of ben je het eigendom van jouw getrouwe Zaligmaker? Dan mag je getroost verder gaan, want jouw identiteit is dan: Jezus en jij.

Als je bij Jezus hoort ben je in de ogen van God heel veel waard. Zie dan jouw geweldige positie en roep het uit: ‘Ik hoor bij Jezus! Hij is mij alles waard!’ Weet dan dat jij Hem zoveel waard bent, dat Hij zelfs Zijn leven voor jou heeft gegeven!

3a.

Opwekking 705. Toon Mijn liefde

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
als je Mij gaat volgen

-Refrein-
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil,
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
als je Mij gaat volgen

-Refrein-

Tekst en muziek: Graham Kendrick. Ned. tekst: Peter van Essen.

3b. Welkom in Gods huis

         Met open armen wordt je ontvangen!

Een uitvoering bij Nederland Zingt

YouTube-video Met open armen – Nederland Zingt

4.  Ik zal er zijn

Opwekking – 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U,
wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus,
mijn Heer:
geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

(Refrein)

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

(Tekst: Hans Maat.)

5.

Bij het kruis

Opwekking 773

Er is een plek waar liefde heerst en nooit vergaat;

waar mijn God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw

en ik leef door U! En ik leef door U! Jezus.

Er is een plek waar zonde sterft en schande wijkt;

waar mijn hart vergeving vindt en vrede.

Genade als een waterval stroomt van Gods troon

en wast ons schoon.

Heilig is de grond waar ik hoop hervond.

Hier kniel ik neer. Hier kniel ik neer.

Armen uitgestrekt, hier waar U mij redt;

Hier kniel ik neer. Hier kniel ik.

En ik leef door U! Jezus.

Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U,

vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.

Hier kleurt liefde rood, wast mij wit als sneeuw

en ik leef door U! En ik leef door U! Jezus.

Chris Tomlin e.a. Ned. tekst: Harold ten Cate

6a. Lopen op het water

Met Jezus kan op geestelijk gebied zelfs een verlamde Mefiboseth  lopen op het water. Dat komt naar voren in de tekst van Opwekking 789 (het lied van Oceans, vertaald door Tanja Lagerström). Hieronder volgt de uitvoering bij Nederland Zingt, met kinderen erbij:

 YouTube-video Lopen op het water – Nederland Zingt

Je kunt ook aanklikken op de versie van Opwekking live op YouTube en op de link van het lied van de muziekgroep van Live@mozaiek0318 hieronder.

Een lied voor geloofsbelijdenis en proclamatie:

Lopen Op Het Water

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

(Refrein)

Bridge 4x:
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

(Refrein)

YouTube-video Lopen op het Water (Opw. 789) – Live@Mozaiek0318

Je kunt op de volgende link aanklikken op de PowerPoint over het Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof, het gaan op de beloften, en het lied Lopen  op het water:

PowerPoint Zien op Jezus in de loopbaan van het geloof

Hieronder kun je aanklikken op de live video van Opwekking 789:

YouTube-video Opwekking 789 – Lopen Op Het Water – CD40 (live video)

***

Lied 6b. Heer, wat een voorrecht: Samen op weg gaan.

Opwekking 249, Heer, wat een voorrecht

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,

samen te dienen, te zien wie U bent,

want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.

Vol van uw liefde, genade en kracht,

als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

***

Samen te strijden in woord en in werk.

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,

als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

***

Tekst en muziek: Bill Gaither. Ned. tekst: Hans Lieberton

YouTube-video Samen op weg gaan – Interne Alpha-Cursus 2015

***

Een mooie uitvoering van de Nederland Zingt Dag 2015 volgt hieronder:

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015:

Heer wat een voorrecht

7.

8.

9. Jezus, licht in de duisternis

Opwekking 627

Jezus, licht in de duisternis,

Jezus, Vaders getuigenis,

Jezus, liefde die eeuwig is, Ik prijs U.

Jezus, weg die ik volgen moet,

Jezus, waarheid volmaakt en goed,

Jezus, leven in overvloed, Ik prijs U.

***

Waar zou ik gaan zonder U, Waarom bestaan zonder U?

Jezus, mijn hoop en mijn kracht,

U bent mijn Heer, U bent mijn Heer.

***

Jezus, totdat ik bij U ben, Jezus en U volkomen ken.

Jezus, geef ik mijn hart en stem en prijs U.

***

10.

Psalm 32 – The Psalm Project

Als nieuw geboren

Zo liefdevol, Heer, rust op mij Uw oog.    
U leidt mij uit de diepte weer omhoog.
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan.
Als nieuwgeboren ziet U mij nu aan

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken.
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan.        
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan.
Zwaar woog Uw hand op mij, Heer, dag en nacht.
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht.

Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U beleden;
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden.
Ben ik om omringd door storm en watervloed,
op U vertrouw ik, Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken,
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.     

 (Psalm 32 van The Psalm Project: Egbert van der Stouw en Eelco Vos)

11.

 YouTube-video Psalm 139 Heer die mij ziet zoals ik ben

12.

13.

14.

15.

16.

Psalm 72 van The Psalm Project

Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
de maan schijnt in de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.

Hij is mild zoals de regen,
het land tot zegen is,
vrede zal bloeien op alle wegen,
totdat geen maan meer is.

Hij is de redder van de armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij is met koninklijk erbarmen,
hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in angst verward,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij draagt hen in zijn hart.

Kom laten wij de naam bezingen,
van hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
zijn wonderen zijn eer,
zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
zijn wonderen zijn eer,
zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.

(Psalm 72: The Psalm Project, Wolter van der Kamp en Eelco Vos.)

 YouTube-video The Psalm Project – Psalm 72

17.

Herstel is nodig als het leven pijn doet

Geestelijke groei kan worden tegengehouden door twijfel, geestelijke gebreken en psychische problemen. Door emotionele beschadigingen kan de wil dan weer worden verzwakt en kwade machten weer nieuwe kansen krijgen om in onze gedachten te infiltreren.

Emotionele beschadigingen blokkeren

de vooruitgang in het geestelijk leven

Na een heerlijke periode van eerste liefde kunnen de  onopgeloste problemen van voorheen weer de kop op steken.

Na de acceptatie van  Jezus kan er dus nog steeds de pijn van de afwijzing door mensen aanwezig zijn. De resten van angst en boosheid uit het verleden moeten dan nog herstellen, en worden geheeld door de trouwe zorg van de goede Herder. 

Als het leven nog pijn doet, is er vaak een langer proces herstel nodig. Misschien is het volgende lied van Reni & Elisa Krijgsman herkenbaar en bemoedigend.

 YouTube-video als het leven soms pijn doet – Reni & Elisa Krijgsman

18.

Ik roep tot U

Ik roep tot God, de HEER.

Ik smeek om hulp steeds weer.

Ik stort mijn hart, HEER, voor U uit.

‘k Vertrouw  op U, alleen op U.

… 

U kent de weg, mijn pad.

Mijn geest is afgemat.

U weet de weg die ik moet gaan.

‘k Vertrouw op U, alleen op U.

refrein:

Ik roep tot U, HEER.

U bent mijn schuilplaats.

Al wat ik heb bent U,

bent U, bent U.

 …

Ik zie geen toevluchtsoord.

Geen mens die naar mij hoort.

Ik ben, o HEERE, ten einde raad.

‘k Vertrouw op U, Alleen op U.

 refrein:

Ik roep tot U, HEER.

U bent mijn schuilplaats.

Al wat ik heb bent U,

bent U, bent U.

 …

Psalm 142 The Psalm Project

Eelco Vos en Luca Genta

19.

Ik zie uit naar de Heer. Ik zie uit naar de Heer.

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. (2x)

Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

(Herhaling …)

Mijn ziel verlangt naar de Heer.

Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters uitzien naar de morgen. (2x)

(Herhaling …)

(Muziek: Marcel Koning/Luca Genta.)

20.

YouTube-video Opwekking 774 – Ik verlang naar Jezus – CD39 (live video)

IK VERLANG NAAR JEZUS

Oorspronkelijke titel: I desire Jesus. Tekst en muziek: Scott Ligterwood. Nederlandse tekst: Harold ten Cate

 Ik verlang naar Jezus; kostbaar Lam, dat stierf voor mij.

Aan het kruis droeg Hij mijn schuld, met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus; o mijn ziel. verhef zijn naam.

Ooit droeg Hij de doornenkrans, nu de overwinnaarskroon.

Hij verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor zijn naam!

Hij alleen verdient de hoogste eer; Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus; alles zucht, tot aan die dag

dat de aarde vol zal zijn van de glorie van uw naam.

U verdient ontzag en eerbied; alle glorie voor uw naam!

U alleen verdient de hoogste eer; U, die heerst in eeuwigheid.

(Refrein:)

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi.

U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi.

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit Heer, U bent oneindig mooi.

(Herhaling …)

Ik verlang naar Jezus; kostbaar Lam, dat stierf voor mij.

Heel mijn leven geef ik U; Heer, laat dat mijn offer zijn.

21.

22.

Uit de diepten roep ik u
HEER, mijn God.
Ik heb u nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
HEER, luister toch.

Als u niets dan zonden zag,
HEER, mijn God,
wie bleef in leven? Maar u wilt nu
juist vergeven. Dus verdient u
diep ontzag,
ons diep ontzag.

Ik blijf wachten tot u komt,
HEER, mijn God,
Ik blijf nog sterker op u wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.

Israël, hoop op de HEER,
hoop op God,
want hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!

Tekst: Rien van den Berg
Melodie: Sergej Visser

***

YouTube-video Psalm 130 – Nederland Zingt

23.

Zoals je bent

Kom hier met je tranen, hoe verdwaald je ook bent:

je hart is gebroken maar je redding begint.

Hier is genade, kom hier en kniel neer:

geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt,

geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen en schaam je niet meer,

al ben je gebroken, kijk naar je Heer.

Waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug,

dus geef Hem je hart; kom met je pijn, zoals je bent.

Hier is hoop als je hoop zoekt, verdwaald en vervreemd:

proef hier de genade, kom, eet met ons mee.

Rust is te vinden, al lijkt alles te veel:

geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.

Straks mag je weer juichen, dus stil maar,

je weet: geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt,

geen pijn op de aarde die de hemel niet heelt.

Dus kom met je zorgen en schaam je niet meer,

al ben je gebroken, kijk naar je Heer.

Waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug,

dus geef Hem je hart; kom met je pijn, zoals je bent.

Zoals je bent. Zoals je bent. Zoals je bent.

YouTube-video Opwekking 779 – Zoals je bent – CD39 (live video)

Tekst en muziek van ‘Come as you are’: Ben Glover/David Crowder/Matth Maher. Ned tekst: Menno van der Beek.

24.

Nederland Zingt 9 mei 2015, 19:05

Een muzikale impressie van de Nederland Zingt Dag 2015 met als thema ‘Levend water’.

Op zaterdag 18 april was de 14e Nederland Zingt Dag in de Jaarbeurs Utrecht. Van heinde en verre kwamen de bezoekers bijeen om met elkaar een mooie dag te beleven en vooral veel samen te zingen. Meewerkende musici waren onder anderen Marcel & Lydia Zimmer, Lucas Kramer, Elise Mannah en Sela.

http://www.eo.nl/nederlandzingt/aflevering-detail/nederland-zingt-20150509t190530/

http://www.eo.nl/nederlandzingt/aflevering-detail/nederland-zingt-20150509t190530/

Hieronder de teksten van twee liederen van deze medley:

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

**********

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen,
omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard,
omdat Hij leeft.

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen,
omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard,
omdat Hij leeft.

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen,
omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard,
omdat Hij leeft.

25.

26.

YouTube-video De Hemel zal niet wachten

27.

 YouTube-video Als het leven pijn doet

28.

YouTube-video Gebed om Zegen

29.

YouTube-video Breng ons samen | Sela

30.

YouTube-video Jezus Alleen

Jezus alleen, ik bouw op Hem,

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik zijn stem,

dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;

dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;

klein als een kind, in kwetsbaarheid.

Oneindig veel hield Hij van mij,

leed om mijn ongerechtigheid.

door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf,

Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;

dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,

leek al zijn macht tenietgedaan.

Maar, o die dag, dat werd vervuld:

Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid

ben ik van vloek en schuld bevrijd.

Ik leef in Hem en Hij in mij;

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;

dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan

kan mij ooit roven uit zijn hand.

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;

in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

Tekst ‘In Christ alone’: Stuart Townend. Muziek: Keith Getty.

Ned. tekst: Peter van Essen

31.

YouTube-video Mijn toevlucht

32.

YouTube-video Mijn hulp is van U, Heer

33.

Hoe lang, o Heer

Naar Psalm 13

(Tekst & Muziek: Marcel Zimmer.)

Hoe lang, o Heer, vergeet U mij, alsof U mij niet meer kent?

Hoe lang, o Heer, verbergt U zich, alsof U er niet meer bent?

De angst en de onveiligheid, de moeite en de pijn,

de vragen en onzekerheid,

hoe lang zal dit nog zijn?

Maar ik vertrouw op U uw goedheid en uw liefde,

en ik juich voor U omdat U mij bevrijdt, Heer.

Ik zing voor U want U bent mijn Verlosser,

U bent goed voor mij altijd!

Hoe lang, o Heer, vergeet U mij, alsof U mij niet meer kent?

Hoe lang, o Heer, verbergt U zich, alsof U er niet meer bent?

Zie toch Heer, en antwoord mij, o God van het heelal.

Geef mij Heer, uw licht en kracht, dat ik niet sterven zal.

Opwekking 778:

Hoelang, o Heer, vergeet U mij nog,

hoelang, o Heer, wordt mijn denken nog verward,

en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?

Zie mij staan en antwoordt, o God, mijn Vader,

breng licht in het duister, dan kom ik niet ten val.

***

(Tekst en Muziek: Brain Doerksen e.a. Ned. Tekst: Harold ten Cate.)

34.

Geef mij kracht en geef mij moed

(Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder. Muziek: Lydia Zimmer)

Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud.

Als het lijkt of er geen hoop is, en er niemand van mij houdt.

Als het leven veel te zwaar is, en ik voel me zo alleen.

Vader, wilt U mij dan troosten, leg Uw armen om mij heen.

***

Neem mij in Uw vaderarmen. Laat Uw liefde mij verwarmen.

Mag het wolkendek verdwijnen, en Uw licht weer voor mij schijnen.

Wilt U altijd naast me staan. Geef mij moed om door te gaan.

***

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.

Wilt U zelf mijn tranen drogen, lieve Heer, vergeet mij niet.

Als het moeilijk lijkt en zinloos, alsof niets er nog toe doet,

wilt U dan heel dicht bij mij zijn, geef mij kracht en geef mij moed.

***

Neem mij in Uw vaderarmen…. (2x)

YouTube-video Geef mij moed en geef mij kracht

35.

YouTube-video Sela – Heel mijn hart – CD/DVD Live in Utrecht

HEEL MIJN HART

Als mijn hart niet ontwaakt
uit de nacht van verdriet;
en de zon niet meer schijnt
ik het daglicht niet zie;
Als het donker in mij blijft
en mijn hart schreeuwt om recht
om wat mij verwondde; ik verlies dit gevecht.

Als ik levenslang vecht,
met de last die ik draag;
in de greep van de angst
mezelf bitter afvraag
hoe ik verder moet leven
met mijn schaamte en schuld,
ziet U mij dan Vader;
Kom mij toch te hulp!

Heer, U kent mijn verlangen
om in vrijheid te leven;
Niet gevangen tussen muren
die mijn bange hart omgeven.
Uw waarheid bevrijdt;
uw liefde geneest,
Heel mijn hart door de Heilige Geest.

Wat mijn hart ook bezwaart,
welke pijn ik nog voel;
door de kracht van het kruis
heeft zelfs lijden een doel.
Kom ik eindelijk thuis
om bij Jezus te zijn,

die stierf voor mijn zonde,
maar ook voor mijn pijn.

YouTube-video Heel mijn hart

Gezongen door Danielle Schaap

36. Als het leven soms pijn doet

Als het leven soms pijn doet,
en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Juist op die momenten 
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.
Dat Uw armen om mij heen zijn,
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al mijn vragen,
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen,
en ik verstik in onzekerheid.

Heer wilt U mij helpen,
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart !

En dat Uw armen om mij heen zijn,
en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

(Auteurs: Elisa Krijgsman/Marcel Zimmer.)

37.

YouTube-video Psalm 121

  The Psalm Project Nederland Zingt

38.

Tekst Psalm 91 van The Psalm Project:

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Koning

een schuilplaats waar hij overnacht,

beschutting in Zijn woning.

Hij die op Gods bescherming wacht,

krijgt van de hoogste Heer

een schuilplaats, waar hij overnacht,

beschutting keer op keer.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

Ik steun op God, mijn toeverlaat

in angst en in mijn pijn.

Hij waakt, waarheen mijn weg ook gaat.

Hij zal mijn redding zijn.

Ik zeg tot God: U bent mijn schild,

mijn vesting in de nood.

Op U vertrouw ik, Heer,

U bent mijn toevlucht in de dood.

(Auteurs: Eelco Vos en Egbert van der Stouw.)

39.

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

YouTube-video Ik zal er zijn | Sela

Opwekking 770 met tekst:
YouTube-video Opwekking 770 – Ik Zal Er Zijn – CD38 (live video)

40.

Je kunt het zien op het filmpje via YouTube, bij het volgende lied van Christian Verwoerd:

Christian Verwoerd – Ik geef mijn leven aan U over

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,
Heer, ik belijd het U gewoon.
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan, 
maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U.
Vul mij, verander mij nu.
Zend Uw Geest van waarheid in mij,
zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,
als een vat, dat bruikbaar is en rein,
Geheiligd in U, ga ik op pad.
In elke storm houdt U mijn hand gevat.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

41.

Sela – Zie de mens

Hier is Hij de mens de Zoon van God,

die in stilte lijdt veroordeeld wordt.
Wie verheft zijn stem, komt in opstand voor Hem,

op die dag in Jeruzalem.

Hier is Hij uw Koning zonder macht,

Hij die eens de storm tot stilte bracht.
Wie verheft zijn stem, komt in opstand voor Hem,

op die dag in Jeruzalem.

refrein:
Heer vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart.
Om met U te willen lijden waar Uw lijden ons niet verwacht.

Wie verstaat dit wonderlijk geheim,

dat niet Hij maar wij gevangen zijn.
tot ons hart begrijpt dat voor ons wordt gepleit

en beseft waarom Jezus lijdt.

refrein:
Heer vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart.
Om met U te willen lijden waar Uw lijden ons niet verwacht.

Ieder die zijn handen in onschuld wast,

heeft nog niet begrepen wie Jezus was.
Ieder die zijn hart niet aan Hem verliest

begrijpt Jezus liefde niet.

refrein:
Heer vergeef ons en behoed ons voor de onwil in ons hart.
Om met U te willen lijden waar Uw lijden ons niet verwacht.

(Tekst: Hans Maat.)

42.

43.

Opwekking 763

Ik heb U nodig

Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

refrein

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.

Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

Ned. Tekst: Gert van der Vijver

44.

45.

46.

YouTube-video Sela | Hij is Koning (CD/DVD Live in Groningen)

HIJ IS KONING

Ontzagwekkend is Gods onbegrensde macht;
zijn gezag dat de wereld regeert.
Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht;
in de Zoon overwon, triomfeert.
Zie hoe Jezus met Gods kracht bekleed,
aan het kruis elke duistere macht,
elke keten voor ons, verbroken heeft:
niets of niemand betwijfelt zijn gezag!

Heel de wereld moet weten wie Jezus is,
die de dood onderworpen heeft.
Overweldigend hoe Hij de strijd beslist;
alle machten ontwapend heeft.
Zie hoe Jezus roemrijk zegeviert
en ook ons bekleedt met zijn kracht.
Onaanzienlijk zijn wij, maar Jezus niet:
Halleluja, van Hem is alle macht!

Waar ons leven zijn schoonheid en glans verliest,
als een bloem in het veld verdort,
zijn wij niet zonder hoop; wij vrezen niet:
heel de wereld behoort aan God!
Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

Zie hoe Jezus komt in zijn majesteit:
ontzagwekkend, met glorie bekleed.
Onweerstaanbaar is Hij, die zo’n glans verspreidt:
Hij is koning, van al wat adem heeft!

48.

49.

50.

51.

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij (CD/DVD Live in Groningen)

JEZUS LIEFDE VOOR MIJ

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,

door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben,
dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta,
volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien,

laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,

geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U:

Jezus alleen.

U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U,

mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!

52.

WIJ VOLGEN U HEER

De Heer op wie mijn hart vertrouwt,

bent U die zoveel van mij houdt.

Ik ben verwonderd, sprakeloos,

dat U mij kent, dat U mij koos.

Uw kostbaar bloed verloste mij;

eens was ik slaaf, nu ben ik vrij.

O, ik was blind tot U liet zien:

het is genade, onverdiend!

***

Wij volgen U Heer, overal,

waarheen U ons ook brengen zal.

Dwars door beproeving, door de strijd,

bouwt U het hemels koninkrijk.

Ons hele leven, hier en nu,

blijft U in ons, en wij in U.

O Jezus in uw grote kracht,

wordt alles wat U wilt, volbracht!

 ***

Wij gaan op weg met goede moed,

vol van uw Geest die ons behoedt.

De vreugde die nog voor ons ligt,

houdt heel ons hart op U gericht.

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

*** 

U bent de hoop van ons bestaan;

U laat ons nooit verloren gaan!

Sterk in uw kracht, met zekerheid,

leidt U ons naar uw koninkrijk.

54.

Ruilen Met Miguel
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

Wie wil er ruilen met Miguel

Hij hoeft z’n huiswerk niet te leren
Hij woont in Rio de Janeiro
Slaapt in een steeg naast het hotel

Wie wil er ruilen met Miguel
Hij hoeft z’n bed niet op te maken
Hij heeft geen dekens en geen laken
Alleen een doos – dat moet-ie wel

Vaak als ik ‘s avonds slapen ga
Voel ik me bang en boos
Waarom zijn zoveel kinderen
Nog steeds zo hulpeloos
Dan denk ik aan Miguel
Miguel slaapt in een doos

Wie wil er ruilen met Miguel
Hij hoeft z’n voeten niet te vegen
Want schoenen heeft-ie nooit gekregen
Alleen wat vodden om z’n vel

Wie wil er ruilen met Miguel
Hij hoeft geen boodschappen te halen
Hij pikt iets mee zonder te betalen
En dan verdwijnt-ie bliksemsnel

Vaak als ik ‘s avonds slapen ga
Voel ik me bang en boos
Waarom zijn zoveel mensen toch
Zo koud en harteloos
Dan denk ik aan Miguel
Miguel slaapt in en doos

Pobre Miguel (arme Miguel)
Pequeno Miguel (kleine Miguel)
Sossegado Miguel (stille Miguel)
Carojoso Miguel (dappere Miguel)

Wie wil er ruilen met Miguel
Hij hoeft z’n bord niet leeg te eten
Hij vindt bij wat is weggesmeten
Z’n dagelijkse broodkorst wel

Vaak als ik ‘s avonds slapen ga
Voel ik me bang en boos
Maar als ik mij heb omgedraaid
Dan slaap ik als een roos

Dan droom ik van Miguel
Miguel slaapt in een doos
Dan droom ik dat-ie vleugels krijgt
En hoog boven de wolken stijgt
En wegvliegt naar de zon
En dat-ie roept: zie je me wel
Wie wil er ruilen met Miguel

55.

 Live EO uitzending

56.

De bron van ons bestaan EO Nederland Zingt Dag 2015

De schepping zucht en voelt zich door de mens bedrogen
en de tranen in haar ogen spreken van de wanhoop.
Al het onrecht in de wereld, ach waarvoor toch?
Alle honger, alle oorlog: wie heeft er een antwoord?

Maar God heeft alles in zijn handen
ook al lijkt het soms van niet.
Hij is de schepper van het leven,
de God die alles overziet.

Bij Hem komt onze hulp vandaan,
Hij kent ons komen en ons gaan. 
in ons verdriet is Hij bekend met elke traan
Hij is de bron van ons bestaan.

U bent de hoop voor deze wereld,
een waterbron in de woestijn.
Uw Geest verkwikt en geeft nieuw leven,
heelt elke wond en pijn verdwijnt.

Bij U komt onze hulp vandaan,
U kent ons komen en ons gaan. 
In ons verdriet bent U bekend met elke traan.
U bent de bron van ons bestaan. 

Tekst: Marcel Zimmer
Muziek: Oceans

57. Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Nederland Zingt dag 2018

YouTube-video Tienduizend redenen – Nederland Zingt

58.

Opwekking 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

(Tekst en muziek: Marcel Zimmer.)

59.

 Als een hert EO Nederland Zingt Dag 2015

Als een hert dat verlangt naar water,    
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild;     
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent mij tot Heer en Heiland,        
ja, U bent de vredevorst!
‘k Heb U lief meer dan enig ander,
Heer mijn God, U stilt mijn dorst

U alleen bent mijn kracht, mijn schild;     
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

(Tekst en muziek: M. Nystrom.)

YouTube-video Als een hert 

60.

YouTube-video Ik wandel in het licht met Jezus 

 Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donkere dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is hij?

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Ik wandel in het licht met Jezus,
Geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders moet hem prijzen,
die de zonde in mij over won.

refrein: …

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met hem verrezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

refrein: …

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt termidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

(Tekst & arr. M.A. Alt.)

61.

 Link naar Samenkomst The Psalm Project in Rotterdam, maart 2016

YouTube-video The Psalm Project 27032016

62.

Opwekking 787 – Man Van Smarten:

Man van smarten, Lam van God,
diep veracht, verguisd;
onze straf, de toorn van God,
droeg Jezus aan het kruis.

Vals beschuldigd, bleef Hij stil,
ondanks spot en hoon;
boog Hij voor zijn Vaders wil,
droeg Hij de doornenkroon.

Refrein:
O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.

Om ons te redden van de dood
is Jezus afgedaald
en zelfs voor wie Hem kruisigden
heeft Hij de prijs betaald.

(Refrein)

Bridge 2x:
U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af,
door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf.
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij;
wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij!

(Refrein)

Kijk, de steen is weggedaan.
En kijk, het graf is leeg.
Halleluja, prijs zijn Naam!
Gods Zoon is opgestaan!

(Refrein 2x)

Eer, aanbidding voor uw Naam.

YouTube-video Man Of Sorrows

Man of sorrows,

van Big Valley Grace Community Church.

Opname Mark Rasmussen (RasfamilyCD): 

63.

Staak de strijd

Matthijn Buwalda

Sterke held, ik kijk naar jouw gevecht.
Je sterke rug lijkt elke dag een beetje minder recht.
Geef je hand, en geen gebalde vuist.
Ik kan niets geven, zo lang jij voor Mij je handen sluit.

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen,
al vecht je door tot aan de dood.
Je kunt er niets tegen beginnen,
dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht.
Verlies jezelf, dan win je echt.
Geef het aan Mij. Stop je verzet.

Staak de strijd, Die Ik gewonnen heb voor jou,
omdat je die nooit winnen zou.
Geef het aan Mij… en word gered.

Sterke held, geef Mij je woede maar.
Als jij je over geeft, ligt hier de overwinning klaar.
Laat het los, en geef je last aan Mij.
Ik heb gevochten aan een kruis, zodat je vrij kunt zijn. 

Als je uitgeput bent, kom tot Mij.
Als je moe gestreden bent, Ik sta aan jouw kant:
Als je stil kunt zijn en je Mij als God erkent.

65.

66.

YouTube-video Echte helden

 Elbert Smelt en Matthijn Buwalda

67.

69.

Matthijn Buwalda

Sprong in het diepe

Ik kan nog jaren blijven kijken naar de brokstukken van toen.

Ze proberen weer te lijmen, er geen afstand meer van doen.

Ik kan wat fout ging overpeinzen, terwijl ik steeds iets slechter slaap.

En dan vol zelfmedelijden, hier mijn leven blijven staan.

Of ik kan gaan…

***

Dit is een sprong in het diepe, met mijn ogen open.

Een stap die me uitdaagt om weer te geloven.

’t is spannend, het is eng

maar sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

***

Ik ben een prima zelfbeschermer, maar dat heeft niets opgelost

Nooit bracht vroeger iemand verder, dus waarom laat ik niet los?

Ik heb gebeden om verandering, terwijl ik steeds hetzelfde deed.

En dan boos dat het nooit anders ging, weer gaan zwelgen in mijn leed.

Maar dat is geweest…

***

Vaarwel aan de stemmen, die me lang regeerden

Vaarwel oude wonden, die me steeds bezeerden.

Vaarwel oude wegen, waar ik dood bleef lopen.

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit!

***

Vaarwel aan het denken, dat me bleef beklemmen.

Vaarwel oude woorden, die mijn passie remmen.

Vaarwel aan het water, dat mijn vuur bleef blussen.

Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit!

***

En sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

***

Dit is een sprong in het diepe  met mijn ogen open.

Een stap die me uitdaagt om weer te geloven.

’t is spannend, het is eng,

maar sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen?

***

YouTube-video Sprong in het diepe

***

70.

Ik ben niet langer een slaaf van angst.

YouTube-video Niet langer een slaaf Annemieke Koelewijn

71. 

Breng ons samen – Sela

 YouTube-video Nederland Zingt: Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Lied van Sela – Tekst: Hans Maat. Muziek: Frans Korpershoek.

72.

Het lied ‘God van licht’ van Lev is een mooi, bemoedigend lied. Na de wonderbare spijziging (in Mark. 6) komen de discipelen op het meer in een storm terecht. Jezus was aan het bidden op de berg. Hij zag dat Zijn leerlingen veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Hij kwam later in de nacht lopend op het water naar hen toe. In hun angst en verwarring, ook omdat ze Hem eerst niet herkenden, bemoedigde Hij hen met de woorden: ‘Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.’ Vervolgens klom Hij bij hen in het schip en de wind ging liggen.’

Klik aan op het lied met toepasselijke afbeeldingen en tekst:

YouTube-video God van Licht Opwekking 807

***

Hieronder kun je aanklikken op een andere  versie van Opwekking 807 met tekst:

Hier volgt de uitvoering van de Nederland Zingt Dag van 2019:

YouTube-video God van Licht – Nederland Zingt

In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. (2x)

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. (2x)

Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee. (2x)

U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker
veilig naar de kust. Waar U woont.

Lied: My Lighthouse, Rend Collective
Ned. tekst: Harold ten Cate Het is een lied van Lev en staat in Opwekking 807.

Hieronder kun je aanklikken op het lied van Lev, gezongen bij Nederland Zingt:

YouTube-video Nederland Zingt: God van licht

 

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Psalm 32 – The Psalm Project

Als nieuw geboren

Zo liefdevol, Heer, rust op mij Uw oog.    
U leidt mij uit de diepte weer omhoog.
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan.
Als nieuwgeboren ziet U mij nu aan

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken.
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan.        
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan.
Zwaar woog Uw hand op mij, Heer, dag en nacht.
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht.

Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U beleden;
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden.
Ben ik om omringd door storm en watervloed,
op U vertrouw ik, Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken,
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.     

 (Psalm 32 van The Psalm Project: Egbert van der Stouw en Eelco Vos)

81.

The Psalm Project, Wacht op de Heer. Psalm 27

***

God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,

ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.

Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,

Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.

***

Refrein:

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,

te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,

die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,

wacht op de Heer mijn hart, ja wacht, houd moed.

***

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,

wees mij een gids die veilig mij geleidt.

Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,

U die voor mij de weg al hebt bereid.

***

Refrein: 3x:

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,

te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,

die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,

wacht op de Heer mijn hart,  ja wacht, houd moed.

***

YouTube-video Nederland Zingt: Psalm 27 Wacht op de Heer

 82.

Matthijn Buwalda, Je draagt het niet alleen.

Voor wie zoekt maar nergens vindt;
voor wie vecht maar zo vaak niet wint,
net als ik.
Voor wie gaat maar niet bereikt;
voor wie liefde geeft maar niet krijgt,
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Voor wie gokt en steeds verliest,
wie probeert maar vaak verkeerd kiest,
net als ik.
Voor wie lacht maar niet geniet;
voor wie wel gelooft maar niet ziet,
weet dit: je draagt het niet alleen. 

Raak de rug je muur, sluit de nacht je in;
kun je nergens heen, dan er tegen in,
je draagt het niet alleen. 

Zelfs als de hemel zwijgt,
als je geloof bezwijkt,
als je me niet begrijpt:
Ik zal er altijd zijn;
je draagt het niet alleen.

***

83.

Opwekking 818. Op die dag

YouTube-video Opwekking 818 – Op die dag – CD42 (live video)

***

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.

Eenmaal heelt U iedere wond,

heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.

Eenmaal zal het duidelijk zijn,

alle zorg en wanhoop verdwijnt; de angst voorbij.

***

Refrein:

Op die dag, in de hemel, wat een dag,

wat een vreugde zal dat zijn,

dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied.

***

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.

Eenmaal is het vechten voorbij,

dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag.

(Refrein 2x)

***

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,

kan genade heerlijker zijn?

En U maakt ons anders en nieuw.

Ja, U maakt ons anders en nieuw.

U maakt ons anders en nieuw op die dag.

(Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

***

2 Thessalonicenzen 4:13-17, 1 Korintiërs 15:50-57

Oorspr. titel: One day (when we all get to heaven)

Eliza Hewitt, Matt Redman e.a. Ned. tekst: Menno van der Beek

***

Lied 84. De Rivier

Nederland Zingt Dag 2015. Met Marcel & Lydia Zimmer

YouTube-video Nederland Zingt Dag 2015: De rivier