Traumatische ervaringen en gebedsverhoring

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Een vrouw van in de dertig is vaak in het inloophuis van Sta Op Zorg geweest. Ze kwam een periode ook op de Sta op cursus geestelijk herstel daar in Vlissingen. Ze vertelde ons haar levensverhaal en de traumatische ervaringen. Ze werd in haar kinderjaren al seksueel misbruikt. Toen ze 12 jaar was, kreeg ze een kind, waarschijnlijk van een kennis van haar vader.

De pasgeboren baby was niet in orde. Ze lag met haar kind op een zaal in het ziekenhuis, samen met andere moeders en baby’s. Haar kind was verbonden aan het apparaat dat de hartslag registreerde. Het schermpje gaf in een op en neer gaande lijn en piekjes het ritme van de hartslag aan. Toen hoorde ze een ander piepgeluid, keek naar het scherm en zag een rechte lijn; dat betekende dat de hartslag van haar baby was gestopt.

Wat een heftige ervaring van een jonge moeder van 12 jaar

Vanaf dat moment heeft ze ook op vele momenten door de jaren heen flashbacks gehad vanwege het opgelopen trauma. De flashbacks en herbelevingen begonnen dan steeds weer met het beeldschermpje van de hartslag van de baby.

Ze was al in de dertig toen ze het ons vertelde in ons klein bijbelstudiegroepje van de cursus. Ze had nog steeds de flashbacks, al meer dan 20 jaar! We waren ontroerd toen we het van haar hoorden en werden bewogen om voor haar te bidden. In de groep hebben we gebeden om bevrijding van deze flashbacks. We merkten de aanwezigheid van de Heilige Geest.

Een wonderlijke gebedsverhoring!

Ze heeft de flashbacks nog een paar keer gehad en daarna verschillende jaren niet meer. Het was een wonderlijke gebedsverhoring, waar we dankbaar op terugkijken. Op den duur verdween ze meer uit het zicht en kwam ze niet meer in het inloophuis.

Na een aantal jaren was ze er weer, samen met een nieuwe vriend, waar ze na verloop van tijd mee is getrouwd. Toen ze met haar nieuwe vriend bij ons kwam, had ze weer heel wat meegemaakt. Haar vriend was betrokken bij een woonwagenkamp, waar ze dus ook kwam. In die tijd is ze weer door een ander misbruikt. Opnieuw een traumatische ervaring.

En toen zijn de flashbacks ook weer teruggekomen  

Blijkbaar kon ze niet zonder relatie. Voor zover ik weet, heeft ze na het verliezen van haar baby, toen ze 12 jaar was, nog twee of meer kinderen gekregen, die uit huis werden geplaatst in een pleeggezin. Zelf woonde ze begeleid in een woonzorg en werkte ze op een sociale werkplaats.

Ze wilde dolgraag haar kinderen in een pleeggezin ontmoeten, wat officieel ook was toegestaan. Het was een behoorlijk lange treinreis om daar te komen. Ze had niet genoeg geld om daar te kunnen komen, terwijl ze vanuit de woonzorg organisatie het haar ook niet extra gaven. Ze is toen toch maandenlang haar kinderen gaan bezoeken met de trein, waarschijnlijk op kosten van de woonzorg.

Toen het uitkwam, is het een rechtszaak geworden. Omdat ze het niet kon terugbetalen, is ze veroordeeld toen een aantal maanden gevangenisstraf. Ook weer en traumatisch en tragisch gebeuren!

De vrouw kwam in het begin van ons contact samen met een vriend in het inloophuis. Deze man had een kamer, maar had voorheen een aantal maanden achter de dijk van het kanaal door Walcheren geslapen in een kleine tent.

Hij wist te overleven als dakloze,

ook in de vrieskou van de wintermaanden.

Zoals zij had haar vriend te kampen met traumatische ervaringen. Hij was afgewezen en getreiterd op zijn werk. Zijn baas was er op uit om hem te ontslaan, wat na jaren uiteindelijk lukte. Hij heeft dat niet goed kunnen verwerken. Hij raakte aan de drank, vooral aan de whisky. Een keer heb ik voor hem gebeden in een apart kamertje in het inloophuis. Toen ik mijn ogen even opendeed tijdens het gebed, zag ik dat hij een klein flesje met whisky terug stopte in zijn binnenzak. Hij had ervan gedronken tijdens mijn gebed. Ik gaf aan dat hij een probleem had. Hij gaf het toen toe.

Op den duur had hij ook lichamelijke problemen door het vele drankgebruik, zoals epileptische aanvallen. Ik heb hem toen naar een huisartsenpost gebracht. Bij een latere ontmoeting gaf hij aan dat het beter met hem ging.

De relatie met zijn vriendin is uiteindelijk verbroken. Het gaf teveel problemen, wat vaak voorkomt bij mensen met traumatische ervaring in een relatie. Hopelijk gaat het verder goed met hen, met meer rust en stabiliteit in hun leven. We hopen vooral ook dat het Woord van God ze is bijgebleven, met de gebeden en dat ze rust (zullen) vinden bij Jezus.

Volg het Licht der wereld!

Jezus kan meerdere malen tot ons spreken, om ons uiteindelijk te laten kiezen om Hem te blijven volgen in het licht.  We lezen in Joh.8:12: ‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

In het Evangelie kiest God voor ons,

maar wij moeten ook steeds weer voor Hem blijven kiezen,

in een weg van overgave en gehoorzaamheid.

Onze wilskracht zal sterker worden als we ons door de Wijnstok Jezus Christus blijven voeden. Als we Jezus gehoorzaam blijven volgen in het licht, zal onze levensweg worden verlicht. Dan zullen ook duistere gedachten en verslavingen geen vat meer op ons hebben.