Geestelijk herstel – Les 2. Hoeveel ben je werkelijk waard?

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe zal God over je denken?

Dat kun je lezen in Zijn Woord. Denk je dat je het niet waard bent, dat Hij naar je omkijkt? Weet je wel dat Jezus juist als de Redder van zondaren op aarde gekomen is? Door wat Jezus voor ons op aarde heeft gedaan, kan God van ons houden!

Want-zo-lief-heeft-God-de-wereld-gehad

We zijn zoveel waard voor God, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (zie Johannes 3:16). Dat is Zijn weergaloze liefde voor de van Hem vervreemde mensenwereld.  Hij zoekt ons behoud.

Trek je daarom niet terug in jezelf, maar kom tot Jezus. Hij is het kostbare geschenk van God. In Hem zijn we voor God pas echt waardevol. Als we in Hem onze identiteit vinden, kunnen we dankbaar en vreugdevol verdergaan.

Lezen: Lukas 15:11-24

Uit de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon blijkt duidelijk dat we veel waard zijn voor God. Je kunt dat lezen in Lukas 15. Jezus laat ons in vers 20 weten dat zijn vader hem zag toen hij nog ver van hem verwijderd was. Vanuit de grondtekst lezen we dat hij innig medelijden kreeg, hem tegemoet rende, hem tegen de nek viel en hartelijk kuste.

In de gelijkenis van de verloren zoon zien we de kern van het Evangelie van de liefde en genade van God tot verloren zondaren. Deze gelijkenis van Jezus is door de eeuwen heen een reddende en bemoedigende boodschap geweest voor velen.

Zie voor een diaserie over de gelijkenis:

 http://freebibleimages.org/photos/prodigal-son/

Een verloren zoon is welkom thuis

Ken je het verhaal van de zoon die zijn ouderlijk huis verliet, om zich vrij uit te kunnen leven in een wereld van genot en overdaad? De jonge man vond de toekomst met zijn ouders op de boerderij niks voor hem. Hij liet zijn liefhebbende ouders zomaar in de steek. Het meegenomen geld was bestemd om de boerderij op gang te houden. Uiteindelijk had hij alles opgemaakt. Zijn zogenaamde vrienden hadden hem verlaten. Zonder geld en plezier was hij niets waard voor hen. Ze wilden met hem lachten, niet met hem huilen.

Berooid, ontredderd  en depressief schreef hij zijn ouders een noodbrief. Hij schreef: ‘Lieve papa en mama. Ik heb gezondigd tegen jullie. En ik heb gezondigd tegen God. Ik ben het niet meer waard om jullie zoon genoemd te worden. Ik heb er alles doorgejaagd in een losbandig en zondig leven. Mijn geld voor de toekomst op de boerderij is opgemaakt. Ik zie er uit als een zwerver.

Met het laatste geld dat ik heb, wil ik naar jullie toekomen. De trein rijdt langs onze boerderij. Misschien durf ik niet uit te stappen, want ik schaam me om jullie onder ogen te komen. Heb ik het voorgoed verknoeid? Wat heb ik jullie nog te bieden? Mag ik nog wel thuis komen? Ik ben bang. Ik ga op weg, en hoop over vijf dagen langs te komen.

Willen jullie een wit laken aan de waslijn hangen als ik toch nog welkom ben? Dan kan ik het vanuit de trein zien, als ik de laatste bocht vóór het perron passeer. Als er geen laken hangt, weet ik dat ik niet meer welkom ben.’

Nadat hij de brief gepost had, ging hij op weg. Hoe dichter de trein de boerderij naderde, hoe zenuwachtiger en banger hij werd. Hij vroeg aan een man die tegenover hem zat, of hij voor hem wilde kijken uit het raam. Hij omschreef de boerderij, en vroeg hem uit te kijken naar de waslijn in de tuin, of daar een wit laken aan hing.

Toen kwam de laatste bocht. De overbuurman keek uit het raam van de coupé. De spanning steeg. Ineens riep de man: ‘Kijk, kijk, de hele waslijn hangt vol witte lakens! Maar niet alleen aan de waslijn, maar ook in de boom voor het huis hangen lakens.’ Het was duidelijk genoeg: de verloren zoon was welkom thuis!

Keer terug naar een liefdevolle Vader!

Dit verhaal laat iets zien van de liefde van God voor verloren zonen en dochters, die berouwvol tot Hem terugkeren. Dit komt duidelijk naar voren in de gelijkenis van de verloren zoon in Lukas 15. Hieronder kun je een PowerPoint over dit artikel aanklikken, waarbij de afbeeldingen groter kunnen worden vertoond:

PowerPoint sessie 33 Een verloren zoon is welkom thuis

Je keert dan als berouwvolle zondaar terug naar het liefdevolle Vaderhart van God. In werkelijkheid is God een liefdevolle Vader voor Zijn kinderen. Zo maakt Hij Zichzelf bekend in de Bijbel. Zo komt Hij tot ons door Jezus Christus. Dat is het Evangelie, de blijde boodschap voor ons.

Kom als de verloren zoon tot een liefhebbende Vader

Kom als de verloren zoon tot een liefhebbende Vader

Je bent welkom zoals je bent, hoe berooid en zondig dan ook. Door de overweldigende liefde van God blijf je dan niet zoals je was.

Hij geeft je de waardigheid als kind van God en een nieuwe identiteit:

je wordt dan geaccepteerd in Zijn geliefde Zoon Jezus.

Als je God zo niet hebt leren kennen, heb je nog een verkeerd beeld van Hem. Je kunt dan bevooroordeeld zijn. Je verschilt dan nog van mening met God. Dit meningsverschil berust op een misverstand. Je bent dan misleid en hebt het verhaal van God dan nog niet goed begrepen. Als je tot geloof komt, ga je de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrij maken (Johannes 8:32).

In Psalm 32 komt naar voren hoe liefdevol en genadig God is voor een berouwvol zondaar, die tot Hem terugkeert. Je ziet daarin ook hoe zwaar het is om de zonde te verbergen, en deze niet te belijden. David heeft na zijn belijdenis ervaren hoe goed en vergevend God is. Het wordt mooi uitgebeeld en gezongen in het volgende lied van The Psalm Project, dat je hieronder kunt aanklikken:

Psalm 32 – The Psalm Project

Als nieuw geboren

Zo liefdevol, Heer, rust op mij Uw oog.    
U leidt mij uit de diepte weer omhoog.
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan.
Als nieuwgeboren ziet U mij nu aan

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken.
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan.        
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan.
Zwaar woog Uw hand op mij, Heer, dag en nacht.
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht.

Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan U beleden;
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden.
Ben ik om omringd door storm en watervloed,
op U vertrouw ik, Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door Uw trouw bewaken,
U zult mijn leven vol van vreugde maken.
Zo zal Uw weg mij wijzen waar te gaan.
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan.     

 (Psalm 32 van The Psalm Project: Egbert van der Stouw en Eelco Vos)

Weet je waarom de vader in de gelijkenis op de uitkijk stond en daarna  zijn vieze zoon zo liefdevol omhelsde?

Kom in Zijn armen met al je zorgen

Als het misverstand in je denken wordt opgelost, ga je steeds meer begrijpen dat God een liefdevolle Vader is, waar je met al je zorgen en vragen terecht kunt. Breng je nood bij Hem. Kom in Zijn vaderarmen voor troost en moed. Laat je aanmoedigen door het volgende lied:

Geef mij kracht en geef mij moed

Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud.

Als het lijkt of er geen hoop is, en er niemand van mij houdt.

Als het leven veel te zwaar is, en ik voel me zo alleen.

Vader, wilt U mij dan troosten, leg Uw armen om mij heen.

 

Neem mij in Uw vaderarmen. Laat Uw liefde mij verwarmen.

Mag het wolkendek verdwijnen, en Uw licht weer voor mij schijnen.

Wilt U altijd naast me staan. Geef mij moed om door te gaan.

 

Trouwe Vader in de hemel, wees bij mij in mijn verdriet.

Wilt U zelf mijn tranen drogen, lieve Heer, vergeet mij niet.

Als het moeilijk lijkt en zinloos, alsof niets er nog toe doet,

wilt U dan heel dicht bij mij zijn, geef mij kracht en geef mij moed.

Neem mij in Uw vaderarmen…. (2x)

Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder. Muziek: Lydia Zimmer

Je kunt het hieronder beluisteren via de link naar YouTube:

YouTube-video Geef mij moed en geef mij kracht

Volledige acceptatie van de verloren zoon

In vers 20 zie je het liefdevolle hart, het verlangen en de bewogenheid van de vader, in de woorden: ‘En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.’ De vader rende hem tegemoet en kuste hem hartelijk (zoals we lezen in de grondtekst).

Hij verzoende zich letterlijk met zijn zoon, en herstelde de verbroken relatie met hem. Hij werd in eer en waardigheid hersteld, met het feestgewaad en een zegelring (als blijk van vertrouwen). De sandalen wijzen erop dat hij voortaan vrij man zou zijn, en niet een slaaf (die barrevoets ging). Door het feestmaal met het gemeste kalf wilde de vader zijn huisgenoten in zijn grote vreugde laten delen.

Je kunt het zien op het filmpje via YouTube, bij het volgende lied van Christian Verwoerd:

YouTube-video Ik geef mijn leven aan U over! (Christian Verwoerd)

Christian Verwoerd – Ik geef mijn leven aan U over

Ik ben niet waard te komen voor Uw troon,
Heer, ik belijd het U gewoon.
Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan, 
maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U.
Vul mij, verander mij nu.
Zend Uw Geest van waarheid in mij,
zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn,
als een vat, dat bruikbaar is en rein,
Geheiligd in U, ga ik op pad.
In elke storm houdt U mijn hand gevat.

Ik geef mijn leven aan U over.
‘k Wil niet meer leven zonder doel.
Heer U alleen, U heb ik nodig,
want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Rembrandt heeft het uitgeschilderd

We gaan samen nadenken over de geschiedenis van de verloren zoon in Lukas 15. Op de beroemde schilderij van Rembrandt over de hartelijke ontvangst van de verloren zoon is het opmerkelijk dat hij bij de vader een vrouwenhand en mannenhand geschilderd heeft.

Hierin heeft hij uitgebeeld dat God ook meer dan een moeder troost (Jesaja 66:13a). Hij betekent meer voor ons dan een vader en moeder kunnen betekenen. David. Hij zal zijn kinderen niet in de steek laten of vergeten (Zie Jes. 49:14-16). Hij kan van ons blijven houden, wat er ook gebeurt. (Lees maar eens Psalm 27:7-10.)

Voor God ben je veel waard

De teruggekeerde verloren zoon (in Luk.15) was uiterst waardevol voor zijn vader. Zijn vader liet hem dit duidelijk merken toen hij hem omhelsde, de ring gaf en liet aankleden als een door hem geaccepteerde zoon.

Hoe je ook over jezelf denkt, voor God ben je veel waard! Hij vindt je de moeite waard om je het Evangelie te brengen. Hij heeft daar Zijn geliefde Zoon voor willen opofferen aan het kruis. Als Hij tot je komt in Zijn Woord, wil Hij iets moois van je maken.

Over de verdere liefde, acceptatie, waardering en blijdschap van de vader kun je lezen in de volgende verzen. Bij het terugvinden van het schaap, de penning en de verloren zoon lezen we over grote blijdschap. Jezus weet hoe het in de hemel is. Hij leert ons dat er blijdschap in de hemel is bij de bekering van één zondaar tot God.

Het is goed om nederig te zijn, en te weten dat je een zondaar bent, maar je moet jezelf ook als een aanvaard kind van God leren zien.

De teruggekeerde verloren zoon was uiterst waardevol voor zijn vader. Zijn vader liet hem dit duidelijk merken, toen hij hem omhelsde, de ring en kleren gaf. Hij behandelde hem als een geaccepteerde zoon.

Als God je uitnodigt en wil accepteren als Zijn kind, moet je dit gelovig leren aanvaarden, en je ook zo gaan gedragen. Gelukkig wil Hij je dit laten zien door de overtuigende kracht van de Heilige Geest.

Voor God ben je veel waard

Eigenlijk is een ongelovige een verloren waardepapier, die zijn leven heeft uitgegeven in een wereld van zonde en verderf. Hij is moedwillig uit de hand van zijn Maker weggeglipt en in het slijk gevallen. Misschien ben je wel weggegooid en is er al veel op je getrapt. Nu roept God je door Zijn Woord. Hij is de Heiland, Die naar je zoekt, om je weer op te rapen en te reinigen, zoals bij de verloren penning (Luk. 15:8-10). Dat is toch een heerlijke gedachte!

Hoe je ook over jezelf denkt, voor God ben je veel waard! Hij vindt je de moeite waard om je het Evangelie te brengen. Hij heeft daar Zijn geliefde Zoon voor willen opofferen aan het kruis. Als Hij tot je komt in Zijn Woord wil iets moois van je maken.

Hoeveel is een verkreukeld mens nog waard?

Stel je voor dat jouw briefje van 1000 euro per ongeluk in een vuilniszak terecht is gekomen. Je hoort daarna van iemand dat deze verkreukeld en vervuild op een vuilnisbelt ligt. Ga je het briefje dan niet opzoeken, oprapen en zoveel mogelijk herstellen? Voor jou is het briefje nog steeds 1000 euro waard. En zo zijn vervuilde weggelopen kinderen nog steeds veel waard voor de hemelse Vader.

Opdrachten

1. Waar ontlenen we onze waarde aan?

a. Hoe we over onszelf denken
b. Hoe anderen over ons denken, en van ons zeggen
c. Hoe God over ons denkt

2. Leg uit wat je het belangrijkste vindt bij 1.

3. Wat kan ons bij a, b of c ongelukkig of gelukkig maken? Waarom?

We zijn zoveel waard voor God, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (zie Joh. 3:16). 

4. Wat vind je van de kernboodschap van de Bijbel in Johannes 3:16 op de volgende afbeelding?

5. Hoeveel ben je waard voor God als je let op Johannes 3:16?

6. Hoeveel ben je waard voor God als je verkreukeld bent?

7. Waarom omhelsde de vader in de gelijkenis zijn vieze zoon zo liefdevol?

Denk na over de tekst van Opwekking 717. Je vind de tekst hieronder. Bij de afsluiting kan voor de grote groep worden afgespeeld.

8. Wat spreekt je persoonlijk aan in de tekst van Opwekking 717? 

9. Waar heb je juist behoefte aan, van wat genoemd wordt in dit lied?

Tekst en muziek van het lied Still, my soul, be still is van: Keith & Kristyn Getty/Stuart Townent. Ned. tekst: Harold ten Cate. Hieronder volgt de tekst:

Stil, mijn ziel, wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God,
en ik vertrouw op U,
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw een
vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil,
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Refrein:
God, U bent mijn God…

Stil, mijn ziel, wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein: 2x
God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.

10. Waar wil je graag voor laten bidden?

Onderling gebed in de kleine groepjes

 

Afsluiting samenkomst

Laat het volgende lied je bemoedigen:

 YouTube-video Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil

Mogelijkheid tot nazorg