Hoe kom je tot geloof?

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat

LEVENSVERNIEUWING

Je ziet op de afbeelding dat het meisje al een kaars heeft aangestoken, om het Woord van God te bestuderen. Ze gebruikt de middelen die nodig zijn om het Licht der wereld te vinden. Ze heeft een hart dat verlangt naar het contact met God. Hij heeft Zich geopenbaard in Zijn Woord. Als je daar biddend en vertrouwend in zoekt, zul de redding in Jezus ook vinden. Dat wordt ons beloofd in het Woord van God.

Jezus is de deur naar het eeuwige geluk

Hij is de weg naar de hemelse Vader

Je kunt op aarde het Koninkrijk der hemelen al binnengaan. Er zijn twee mogelijkheden: Je bent nog buiten het Koninkrijk van God, of er al binnen.

Jezus komt nog steeds tot ons met Zijn ernstige uitnodiging: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’ (Matth.4:17). Hoe kun je dit hemels Koninkrijk binnengaan? Hoe kom je door de poort?

De uitnodiging komt van de Koning van het Koninkrijk. Hij belooft de ingangspoort te openen voor mensen die bidden, zoeken en kloppen. Lees maar eens Luk.11:9-13. In Luk.11:9 spoort Jezus ons aan: ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; Klop, en er zal voor u opengedaan worden.’ Wij moeten dit geloven en doen. De Heere zal dan voor ons doen wat wij niet kunnen, namelijk de poort openen. Hij eist van ons geloof en bekering.

Geloof je in de betrouwbare beloften in het Woord van God?

Geloof je God op Zijn Woord?

Doe dan wat Hij van je vraagt!

Ben je het Koninkrijk van God al binnengegaan?

 

Afbeeldingen over levensvernieuwing

voor een PowerPoint

Dia 1

Dia 2

 Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

Dia 9

Dia 10

Dia 11

Dia 12

Dia 14

Dia 15

Dia 16

Dia 17

Dia 18

Dia 19

 

Einde presentatie