Jongerenpastoraat en de cursus geestelijk herstel

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Het digitale (cursus)materiaal op deze website gaat over voorkompastoraat, pastorale counseling voor jongeren, evangelisatie, geestelijke bevrijding en herstel, en verdere nazorg bij beschadigde emoties en geestelijke problemen.

Je wordt op de website meegenomen in een pastorale zoektocht naar de innerlijke vrijheid in Jezus Christus. Het is bedoeld voor reformatorische, Hervormde en andere Bijbelgetrouwe (evangelische) gelovigen. Daarbij worden de volgende boeken en het cursusmateriaal aangeboden voor eigen gebruik, evangelisatie en herstelpastoraat in plaatselijke gemeenten en regionaal.

Dagboek Geestelijk herstel 20 dagen op weg… Evangelisatiecursus

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er is hoop!

Dit dagboek neemt je mee op de zoektocht naar innerlijke vrede en rust. Voor herstel van afwijzing, pijnlijke herinneringen en beschadigde emoties hebben we Jezus nodig. Er is genezing door Hem. Je kunt dit gaan beseffen door een ervaring van de liefde van God.  Er is heling door geloof, hoop en liefde.

God heeft je gewild. Hij heeft een bedoeling met je leven. In Zijn Woord word je bemoedigd als je Hem zoekt. Geef je niet over aan moedeloosheid of verslaving, maar leg je leven in de handen van God. Door Jezus geeft Hij ons innerlijke vrede en rust. Dit dagboek neemt je mee op de weg naar omhoog.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In 20 dagen kun je ontdekken hoe je geestelijk kunt herstellen

De weg van het bevrijdende Evangelie brengt je aan de voet van het kruis, waar je kunt herstellen. Daar bij Jezus is de plek waar liefde heerst, waar God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Heb je licht en liefde nodig?
Heb je licht en liefde nodig?

Dit dagboek brengt je in begrijpelijke woorden, met aansprekende voorbeelden, verhaaltjes en afbeeldingen op de weg van de Bijbel. Heb je  al ontdekt dat het Woord van God je hoop en toekomst biedt?

Hoe kun je licht en liefde van God ontvangen?
Hoe kun je licht en liefde van God ontvangen?

Onder de hoofdtitel

‘Dagboek Geestelijk herstel 20 dagen op weg… Evangelisatiecursus

laat ik meer foto’s van tekst en afbeeldingen uit het boekje volgen, om de inhoud wat dichterbij te brengen.

De tekst van dit dagboek is geselecteerd uit de Sta op cursus Geestelijk herstel, die in Vlissingen is gegeven in het inloophuis van Sta Op Zorg. (Zie de cursus op deze website, onder de titels: Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 1 – en de volgnummers t/m 40.)

Het Dagboek Geestelijk herstel is op papier uitgeprint op A5 formaat, met een inhoud van 68 bladzijden, in een handige metalen ringband.

De cursus kan worden gegeven met behulp van de tekst, PowerPoints en liederen die op deze website staan onder: Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 1 (en de volgnummers). Je kunt het gemakkelijk aanklikken op internet en laten zien via een beamer en beeldscherm.

Voor meer info: 

 j.baaijens@staopzorg.nl

Sta op cursus Geestelijk herstel 

Inmiddels is uit het materiaal van de schrijver de ‘Sta op cursus Geestelijk herstel’ ontstaan. Deze pastorale evangelisatiecursus is via de auteur verkrijgbaar op papier. De vier werkboeken kunnen in een metalen ringband worden aangeleverd. Totaal zijn er 40 sessies gereed, zodat de cursus wekelijks (met tussenpozen) een jaar lang kan worden gegeven.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De auteur werkt bij Sta Op Zorg in Vlissingen onder verslaafden, daklozen, geestelijk beschadigde mensen en anderen die pastorale hulp nodig hebben. De Sta op cursus wordt vanaf het najaar 2014 gegeven in het inloophuis van Sta Op Zorg aan mensen met emotionele beschadigingen, (ex-)verslaafden, dak- en thuislozen en anderen die geestelijk herstel nodig hebben.We waren bij elkaar met gelovigen en (nog) niet-gelovigen.

Samen zijn we vanaf het najaar van 2014 op dinsdagavonden bij elkaar gekomen in de sessies, met ca. 10 medewerkers en gemiddeld 15 gasten van de doelgroep. We zijn nu bezig in het seizoen 2015-2016. We hopen er mee door te kunnen gaan, samen met steeds weer nieuwe gasten uit Vlissingen en omstreken. We merken dat de cursus aanspreekt en een heilzame uitwerking heeft gehad op de meeste deelnemers. We hopen en bidden dat God deze samenkomsten verder zal zegenen!

Verder mogen we nu al wekelijks meer dan 90 gasten opvangen en gratis eten en drinken geven. (Zie verder op deze website bij Verslavingspreventie en Sta Op Zorg.)

De auteur van de cursus is godsdienstdocent Jan A. Baaijens. Hij is onder meer 20  jaar werkzaam geweest in het voortgezet reformatorisch onderwijs en schrijver van meerdere boeken voor en over de jeugd en over opwekking. Hij heeft opwekkende ervaringen opgedaan tijdens jongerensamenkomsten en (gezins)kampen, waarvan de verslagen zijn opgenomen op deze website.

Inmiddels is hij al enkele jaren als vrijwilliger werkzaam in de verslavingszorg bij Sta Op Zorg in Vlissingen, als preventiecoördinator en medewerker van het inloophuis. In de ontmoetingsplek Het Anker zijn binnen enkele jaren al meer dan 600 verschillende hulpbehoevende, beschadigde en eenzame mensen ontvangen. Het gaat onder meer over dak- en thuislozen, verslaafden en met die gebukt gaan onder trauma’s. Ze ontvangen gratis eten en drinken. 

Gelovige medewerkers vanuit verschillende kerken en richtingen gaan daarbij met hen in gesprek. We komen hen liefdevol tegemoet, luisteren naar hun levensverhaal en proberen hen te bemoedigen vanuit het Evangelie. We kunnen onze ervaringen delen, met het nodige invoelingsvermogen en respect, terwijl we letten op de verschillende achtergronden van onze gasten.

De cursus is beschikbaar

Het beschikbare cursusmateriaal, de trainingen en Bijbelstudies op de website kunnen worden uitgetest in de eigen omgeving en gemeente.

Het e-mailadres van Jan Baaijens is

Voor de cursus Geestelijke herstel, het jongerenpastoraat, de voorlichtingssamenkomsten en verdere informatie kunt u bij hem terecht.

De inhoud van de cursus Geestelijk herstel is op deze website te vinden bij de titels ‘Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 1 (en de volgnummers). De auteur kan de geprinte werkboeken op papier aanleveren (in een handige metalen ringband).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Als het niet te ver weg is wil hij D.V. deze cursus ook wel inleiden en samen met anderen geven. Er kan ook een conferentie over worden gehouden. De deelnemers kunnen de cursus dan ook later in de eigen gemeente en omgeving geven.

Zie verder onder de titels

Sta op cursus Geestelijk herstel

met de vernieuwde sessies 1 t/m 40

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

De inhoud van de website is onder meer bestemd voor pastorale begeleiders, ambtsdragers, jeugdleiders, leraren en opvoeders. Zij kunnen samen met jongeren en in gespreksgroepen pastorale counseling praktiseren. Het is geschikt voor voorkompastoraat, bescherming, zelfanalyse, persoonlijke geestelijke vorming, geloofsopbouw, bevrijding bij geestelijke problemen, herstel bij emotionele beschadigingen en verdere nazorg.

Deze website geeft inzicht in de geestelijke machten die mensen beïnvloeden en sturen. Wanneer laten wij ons beïnvloeden door geestelijke boosheden? Hoe worden wij geleid door de Heilige Geest en kunnen wij staande blijven in de geestelijke wapenrusting? (Zie Ef.6:10-18). De gave van de onderscheidingen van geesten (1 Kor.12:10) is in deze eindtijd van grote verleidingen noodzakelijk.

Jongeren in de gevarenzone

       

Jongeren begeven zich graag in de gevarenzone, omdat de uitzichten daar zo aantrekkelijk zijn. ‘Een keertje verkennen’ is niet zo gevaarlijk, maar je moet stevig in je schoenen staan als je op de rand van de afgrond blijft lopen. Zorg dat je nog houvast hebt in je vertrouwde, beschermde omgeving. Blijf in het zicht van goede bekenden. Het is nog beter om op veilige afstand te blijven.

                                      

Demonische machten bedreigen onze jeugd met een ongekende hevigheid. Het handboek bevat veel actuele gegevens over de gevaren die de jongeren bedreigen. Het beschermende jongerenpastoraat moet in de christelijke gemeenten een grotere plaats gaan innemen. 

Jongeren in het digitale tijdperk

De jongeren van nu hebben hun aandacht en ogen gericht op de aantrekkelijke internetmogelijkheden van de digitale wereld. Zij verkeren in de digitale sferen van de sociale media en vluchten uit de werkelijkheid achter een beeldscherm. Ze willen verbonden, maar niet gebonden zijn. De flitsende en spannende beelden van de online games en films zijn voor velen onweerstaanbaar geworden. Dat gaan ze steeds meer zien als de leefwereld waarin ze zich zoveel mogelijk willen ontspannen. Zodoende komen ze losser te staan van de wereld van plichten en verantwoordelijkheden binnen gezin, school en kerk. Mogen ouders nog meekijken in hun leefwereld? Zijn ze nog wel te volgen in hun zoektocht naar gevaarlijke uitzichten?

Veel naïeve jongeren worden door de boze overwonnen, omdat ze zich zo gemakkelijk op zijn terrein begeven. In de strijd om de jeugd is het voor de occulte tegenstander nogal eens een ‘thuiswedstrijd’. De jongeren komen wel naar hem toe, zodat hij ze via zijn demonen op eigen terrein kan bespelen. Voor ze het weten zijn ze verstrikt geraakt in het duistere netwerk van de vorst der duisternis en de zondige wereld.

Let er wel op dat de god van deze eeuw de gedachten van de ongelovigen verduistert en verblindt. Het Griekse woord voor eeuw is ‘aion’, en dat ziet niet alleen op een tijdperk, maar ook wel op een gedachte die in een bepaalde tijd is geïnfiltreerd en de mensen beheerst. We lezen in 2 Kor.4:4 over de ongelovigen: ‘Dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, niet zou bestralen.’

Het doel van de vorst der duisternis is dus, dat hij de gedachten van de jongeren door zijn speelgoed afstompt en verduistert, zodat het heldere licht van het Evangelie niet zal doordringen. Dit zie je dus volop gebeuren bij christelijke jongeren. Door het eenzijdig gebruik van de hersenen wordt het zelfs steeds moeilijker voor hen om zich te kunnen concentreren op langere stukken serieuze tekst. Oefen jezelf daarom voortdurend in het lezen van Gods Woord en laat je niet afstompen en verduisteren door de verleidende machten!

Jongeren laten zich nogal eens meesleuren

door verleidende machten

Ze begeven zich in het zicht van de draak

Van de grote draak (de oude slang) wordt in Openb.12:9 gezegd, dat hij de hele wereld misleidt. De sterke wapens van satan zijn verleiding en vervolging. Kom dus niet in zijn buurt. De kerk van God wordt in Openb.12:14 ‘de vrouw’ genoemd. De christenen moeten er voor zorgen dat ze buiten het gezicht van de slang blijven. Als je te dicht in zijn buurt zal hij je bijten en proberen te verslinden. Dat ziet op vervolging. Als je achter een beeldscherm of op een zondige plaats in het zicht van de slang komt, zal hij gaan verleiden. Hij verleidt immers de hele wereld. Blijf daarom op veilige afstand van de omheining.

De overwinning door Jezus Christus staat in dit boek centraal. Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie. Volgens Romeinen 1:16 is het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid. We lezen Romeinen 12:21 het belangrijke principe: ‘Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede’.

                             

De genadegaven geloof, hoop en liefde zullen de boosheid, haat en angst overwinnen.

‘Er is in de liefde geen angst, maar de volkomen liefde werpt de angst uit’    (1 Joh.4:18).

Persoonlijke ervaringen

Enige tijd nadat hij het boek Ontwaakt! de auteur heeft geschreven, kwam hij rond 1998 in een burn-out terecht, waarvan de nasleep ca. 10 jaar heeft geduurd. Dit had te maken met een occulte belasting van angst, waardoor hij lange tijd niet in staat was om langere stukken tekst achter elkaar te lezen of nieuwe boeken te maken. Door bemoedigingen en het gebed van een evangelist is hij in december 2008 van deze belasting bevrijd.  Hij heeft daarna de kracht en inspiratie gekregen om weer nieuwe boeken te schrijven. Daarbij heeft hij meer inzicht gekregen in de geestelijke wereld en de geestelijke strijd.

Na een aantal boeken over deze thema’s is het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ er uit voortgekomen. Dankbaar door het wonderlijk handelen van God en voor de liefde van Jezus Christus is hij gemotiveerd en gedreven om het werk voor de jongeren te doen.  (Zie verder op deze Website onder de titel ‘herstel van emotionele beschadigingen’.)

                              

Door de opgedane ervaringen is de nieuwe visie en de roeping voor het jongerenpastoraat ontstaan. Het is beter voor ze om te waken voor verkeerde keuzes en te voorkomen dat het misgaat, dan dat ze moeizaam moeten herstellen van geestelijke en emotionele beschadigingen. Het voorkompastoraat is des te meer nodig vanwege het nieuwe digitale tijdvak. Jongeren kunnen hierdoor veel moeilijker worden gecontroleerd op verkeerde keuzes en handelingen, waardoor ze zichzelf in de gevarenzone begeven. We moeten ze daarom leren, hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen verkeerde invloeden. Ze hebben daarbij een buddy nodig en een mentor of mentrix. Zulke drietallen vormen beschermende factoren om digitaal vluchtgedrag en risicogedrag te voorkomen. We moeten samen met jongeren naar een goede verbinding zoeken met Jezus Christus, Die als de Heiland redt, bevrijdt en heelt. Zijn beschermend bloed reinigt ons, doet ons leven en maakt ons vrij.

                                

De inhoud en opzet van de oorspronkelijke cursus is te vinden op het volgende PDF document:

Inhoud cursus jongerenpastoraat

In de afbeelding die volgt zie je wat de geestelijke invloeden in het hart kunnen uitwerken. Het wordt samen met geestelijke principes uitgebreid behandeld en uitgelegd in de cursus. In de cursus wordt er gewerkt aan de versterking en voeding van het positieve denkveld. Bij de gelovige gaat het om het geestelijk voeden van de nieuwe mens.

Aan de linkerkant zie je het donkere gedeelte van het negatieve denkveld. In dit veld heerst er onkunde en zijn er gevoelens van afgunst, afwijzing, angst, boosheid, twijfel en valse schuldgevoelens. (Valse schuldgevoelens voeden een negatief zelfbeeld.) De genoemde gevoelens aan de linkerkant worden gevoed door de boze geestelijke invloeden. Deze invloeden komen binnen via de gedachten en worden door het denken wel of niet geaccepteerd.

Aan de rechterzijde zie je in het gele gedeelte de gevoelens van liefde, hoop, veiligheid, acceptatie, geloof, kennis en goede schuldgevoelens. Deze worden via de gedachten en het denken gevoed door de goede geestelijke invloeden. De goede schuldgevoelens werken iets goeds uit, zeker als het hart werkelijk is vernieuwd door de Heilige Geest. Bij een gelovige is het grijze veld aan de linkerkant ‘de oude mens’, terwijl het gele veld aan de rechterkant ‘de nieuwe mens’ uitbeeldt. De Heilige Geest is bij de gelovige werkzaam via het gele veld.