Adviseur herstel- en bevrijdingspastoraat Jan Baaijens

Over de hieronder aangeboden diensten kun u met mij contact opnemen:

Ik ben actief (geweest) als voorlichter en voor verslavingspreventie en voor adviezen op het gebied van herstel- en bevrijdingspastoraat.

Cursus Geestelijk herstel

Ik heb mij vanuit Zeeland ingezet voor het herstelpastoraat. Ik ben in 2023 gepensioneerd, maar nog actief als vrijwilliger bij De Hoop ggz en verslavingszorg in Vlissingen.

De Sta op cursus Geestelijk herstel is online beschikbaar op deze website. Deze cursus is bedoeld voor gelovigen en nog niet-gelovigen, die zoeken naar geestelijk herstel en geloofsgroei. De interkerkelijke cursus is geschikt voor reformatorische, hervormde en bijbelgetrouwe evangelische gemeenten. Er wordt gebruikgemaakt van de Herziene Statenvertaling. Samen met medewerkers vanuit Sta Op Zorg (een onderdeel van verslavingszorg De Hoop) hebben we indertijd de cursus gegeven voor onze doelgroep in Vlissingen en ook nog in Goes.

Verderop in dit artikel kun je meer lezen over de Sta op cursus Geestelijk herstel. De uitgebreide tekst van de cursus is in te zien op deze website bij:  Sta op cursus Geestelijk herstel sessie 1 t/m 40. Er zijn werkboeken beschikbaar, die dus kunnen worden aangeschaft.

Het herstel- en bevrijdingspastoraat wordt volop uitgewerkt in de vele artikelen op deze website. Bij de opzet en de  eerste fase van het werk op deze website heb ik mij laten adviseren door dr. Mart-Jan Paul. (Ik heb twee artikelen van hem opgenomen onder de subtitel Bevrijdingspastoraat en dr. M.J. Paul, onder de hoofdtitel ‘Geestelijke bevrijding’.)

Wij zien dat deze vormen van pastoraat weer volop moeten worden gepraktiseerd in deze tijd van occulte infiltratie, ook binnen de reformatorische kerken. We dienen weer terug te keren naar de praktijk van de vroege christelijke kerk in het Romeinse rijk. Je kunt er genoeg over lezen op deze website.

Intussen heb ik zelf ook ervaringen opgedaan met herstel- en bevrijdingspastoraat. Zelf ben ik een aantal jaren geleden op het gebed bevrijd van een occulte geestelijke belasting (waar dus ook gelovigen mee behept kunnen zijn). Vanaf dat moment heb ik me verdiept in de geestelijke wereld, geestelijk herstel en bevrijding. Daardoor is ook deze website ontstaan. Ik zie hierin duidelijk de leiding van mijn Heere en Heiland.

Laten we samen opzien tot de Overwinnaar in de geestelijke strijd. Laten we samen zoeken naar de leiding van God. Laten we samen Jezus Christus als de goede Herder volgen.

DAGBOEK VAN HOOP inhoud en aanbevelingen

Vanuit de pastorale cursus en de ervaringen met de doelgroep is ook het Dagboek van hoop ontstaan. Het is geschikt voor pastorale werkers en hen die op weg zijn naar (verder) geestelijk herstel. Onder de foto’s lees je meer informatie.

Je kunt het gedrukte boek bestellen via mijn mailadres:

j.baaijens@dehoop.org

Het DAGBOEK VAN HOOP is in 2022 in boekvorm op papier uitgegeven. De acht delen zitten in deze mooie uitgave van totaal 624 bladzijden. De inhoud bestaat uit 365 korte dagstukjes met twee vragen, waarbij in de loop van het boek aansprekende afbeeldingen zijn opgenomen. Het is als dagboek te gebruiken voor verder geestelijk herstel en geloofsgroei en als een verwerkingsboek voor geestelijke hulpverlening en pastorale zorg.

In het pastorale dagboek gaat het uitgebreid over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Hij is de Heiland: de Redder, Verlosser en Heler.

Het gaat ook over voortgaande bekering, geestelijke reiniging, geloofsgroei en geestelijke vervulling. We kijken daarbij onder meer naar het leven van Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, David en Petrus. Je kunt de Israëlieten volgen vanuit Egypte tot in Kanaän. Wat kun je leren van deze geschiedenissen? Er ging veel mis, maar God gaf uitkomst. Gelovigen delen in de overwinning van Jezus Christus!

Aanbevelingen

Ds. Ruud van Campen schrijft erover: ‘Het dagboek biedt elke dag een prikkelend stukje dat afsluit met twee vragen. Het begeeft zich op de grens van het psycho-pastorale vlak. Het Woord van God klinkt duidelijk en begrijpelijk. Het beste is het te typeren als kort, krachtig en kernachtig. Dit dagboek reikt je veel aan wat bruikbaar is het (jeugd)pastoraat. Van harte aanbevolen. Geestelijk geeft het je een duwtje in de goede richting: namelijk naar de HEERE God, Die Heil schenkt, heelt en herstelt om Jezus wil. Hij zegene dit dagboek voor elke lezer.’

Drs. Lineke Karel-Blaauw is psychotherapeut en psycholoog bij de polikliniek Zeeland van De Hoop GGZ. Ze beveelt aan: ‘Met recht een dagboek van hoop. Iedere dag wordt de lezer bemoedigd met de hoop die er altijd is in Jezus Christus. Deze hoop die op zovele manieren wordt beschreven in Gods woord, wordt in dit boek aan de hand van toepasselijke en inspirerende quotes en anekdotes, als dagelijks brood en onderwijs, binnen gehaald in het leven van alledag, waardoor het toegankelijk wordt voor velen.‘

Wilkin van de Kamp merkt erover op: ‘Wat een degelijk en toegankelijk boek is dit geworden. Daar zitten heel wat uren in, weet ik uit eigen ervaring. Mijn complimenten, dat dit boek veel mensen tot zegen zal zijn.’

Drs. Jef De Vriese, directeur Centrum voor Pastorale Counseling, geeft aan: ‘Dagboek van Hoop erkent de moeizame werkelijkheid van het leven én het is een wegwijzer naar geestelijk herstel. Praktisch, toegankelijk, dicht bij je ervaring en dicht bij de liefde van God. Dat is wat je nodig hebt om elke dag een toekomstperspectief vast te houden dat je optilt tot bij de troon van God.’

Psycholoog en relatietherapeut Corine Hotting – de Ruiter: ‘Het is een mooi dagboek, we lezen het nu als gezin. Soms is het even qua context zoeken, maar het maakt de realiteit van het leven en Gods zorg zo zichtbaar, dus fijn!’

Pastoraal werker en voorganger Peter Riemens uit de protestantse gemeente Ontmoeting in Middelburg in een app naar mijn zoon Geerten over het Dagboek van hoop: ‘Hoi Geerten. Wil je even laten weten dat ik bemoedigd wordt door ’t lezen van het dagboek van je vader! Er staat ook zoveel in om door te geven.’

Voor verdere informatie over het DAGBOEK VAN HOOP en bestellingen kan worden gemaild naar:  j.baaijens@dehoop.org

Het is de bedoeling om met de verkoop van het boek christelijke hulpverlenende en missionaire stichtingen te steunen. De kostprijs zonder portokosten is dan 10 euro en de verkoopprijs 17 euro per boek.

Het boek is te bestellen via het volgende e-mailadres:

j.baaijens@dehoop.org

+++

Als je aanklikt op de foto’s, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst van het dagboek.

***

Profiel, CV en activiteiten Jan Baaijens

Ik ben bevoegd godsdienstdocent. Totaal heb ik 22 jaar godsdienst gegeven in het voortgezet onderwijs: 20 jaar op het reformatorische Calvijn College in Goes (1992-2012) en 2 jaar in het protestant christelijk onderwijs, op de Klarenbeek LTS in Middelburg (1990-1992), waar ik ook maatschappijleer gaf.

Vanaf augustus 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam als preventiecoördinator/medewerker en PR bij verslavingszorg Sta Op Zorg in Vlissingen (dat is een onderdeel van St. De Hoop in Dordrecht). Ik geef samen met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) workshops en verslavingspreventie op scholen.

Verder hebben we vanuit Sta Op Zorg een ontmoetingsplek (inloophuis) in Vlissingen, waarin we al heel wat mensen van de doelgroep hebben ontvangen. Ik heb dus samen met collega’s wekelijks contact met mensen aan de onderkant van de maatschappij, zoals verslaafden, daklozen, randgroepjongeren, drop-outs en emotioneel beschadigde mensen. Wij mogen hen in woord en daad de liefde van Jezus doorgeven.

Hieronder volgt het adres van het promotiefilmpje van Stichting Vrienden van De Hoop voor het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen: 

In de ontmoetingsplek Het Anker praten de medewerkers van Sta op zorg wekelijks met de mensen van de doelgroep. Meer dan 500 verschillende gasten hebben ons de afgelopen 2 jaar bezocht.

Hieronder kun je op een PowerPoint van het inloophuis aanklikken:

Reportage inloophuis Sta Op Zorg Vlissingen PowerPoint

Zie hieronder het mooie verslag in de PZC van 24 december 2014.

Op de voorkant en in de kerstbijlage kun je het verslag over Sta Op Zorg, het inloophuis en de gasten lezen. In de bijlage staat het uitgebreide, positieve artikel.
Wij mogen nu al rond de 80 gasten per week gratis eten en aandacht geven. We zijn afhankelijk van giften.

Hieronder de inhoud van het artikel over het inloophuis, de hulpverlening en de gasten van Sta Op Zorg (deel 1). Je kunt er op aanklikken om het uit te vergroten (met het pijltje linksboven ‘terug’ kom je weer op de site:

Artikel deel 2:

Op 14 april 2014 hebben we samen met gasten en trouwe bezoekers het 1-jarig jubileum van het inloophuis in de Badhuisstraat 60 gevierd. Een wethouder van Vlissingen heeft toen de nieuwe naam ‘Ontmoetingsplek Het Anker’ onthuld.

Een inloop huis is ook een portaal voor de hulpverlening. In de gesprekken kom je er achter wat ze nodig hebben op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied. Je kunt dan verwijzen naar passende hulpverlening.

We horen als straathoekwerkers en in ons inloophuis in Vlissingen wekelijks heel wat van onze gasten, die aan lager wal zijn geraakt. Het is een multicultureel gezelschap. Er zijn veel trauma’s onder de verslaafden en outcasts. De belangrijkste oorzaken liggen meestal in de onveilige kinderjaren.

Ik geef nog voorlichting in kerken, op verenigingen en scholen, samen met een ervaringsdeskundige of gasten van het inloophuis. We kunnen dat ook doen in ons inloophuis in Vlissingen.

– Als adviseur en preventiecoach 

Vanaf augustus 2013 werk in niet meer vanuit het onderwijs, maar als voorlichter voor Zeeland vanuit De Hoop ggz en verslavingszorg in Vlissingen. Inmiddels ben ik ook met pensioen.

U kunt mij dus vragen voor workshops met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) jongerenpastoraat in uw gemeente.

Er is veel terugval onder de (ex-)verslaafden. Van hen die aanvankelijk clean waren, valt er waarschijnlijk meer dan 70% (tijdelijk) terug in een verslaving. Ik heb genoeg contact met hen. De berichten van deze ernstige omvang van terugval bereiken mij van verschillende kanten. Bekende oorzaken zijn: doelloosheid en eenzaamheid, maar vooral ook emotionele en geestelijke beschadigingen, die niet voldoende zijn hersteld.

Daarom besteed ik in deze website ook veel tekst aan geestelijk herstel en bevrijdingspastoraat. Herstelpastoraat en bevrijding dienen een belangrijke plaats te gaan innemen in de christelijke gemeenten!

 

Sta op cursus Geestelijk herstel

In Zeeland hebben we in Vlissingen de Sta op cursus geestelijk herstel gegeven. We hebben al goede ervaringen opgedaan vanaf het najaar van 2014. Samen met 10 medewerkers hebben we al heel wat sessies met de mensen van de doelgroep van Sta Op Zorg gehouden. Ook andere deelnemers zijn in Zeeland welkom! Het kan ook worden uitgezet naar andere kerkelijke gemeenten en verenigingen.

Voor specialistische hulp kun je verder terecht bij:

De polikliniek van De Hoop GGZ: christelijke verslavingszorg en hulpverlening in Zeeland

***

Het inloophuis Het Anker van De Hoop vind je in de Badhuisstraat 60, Vlissingen

De online cursus is geschikt voor onze gasten, maar ook voor anderen die behoefte hebben aan geestelijk herstel en geloofsgroei. Misschien wordt je er wel achtervolgd door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing. Er kunnen ‘waaromvragen’ zijn.

Deze cursus biedt hulp en hoop

vanuit het Evangelie van Jezus Christus

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Het is een cursus voor gelovigen en (nog) niet-gelovigen, die zoeken naar geestelijk herstel. Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst of negatieve gedachten. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. De cursus is goed voor je als je op zoek bent naar meer houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde. We zoeken naar hulp en hoop.

Zie de uitgebreide informatie op deze website onder de titels van Sta op cursus Geestelijk herstel: Info en inhoudsopgave en de promotiefolder

De hele cursus van 40 sessie kan in 4 werkboekjes via mij worden aangeschaft.  De cursus ook in uw gemeente of vereniging worden gegeven. Deze is in Vlissingen door ons uitgetest met 10 medewerkers en onze gasten. Het is mogelijk om aan de cursus mee te doen in Vlissingen, in het inloophuis van Sta Op Zorg.

Het is de bedoeling dat vanuit uw eigen gemeente leidinggevenden en gespreksleiders worden geïnstrueerd, en mee gaan doen met het geven van de sessies. Zodoende kan de pastorale cursus verder worden uitgezet.

Onderdelen van een samenkomst of sessie:

Samen eten (contact maken)

  • Inleiding (ontvangen)
  • Getuigenissen (delen van persoonlijke verhalen)
  • Gespreksgroepjes en gebed (verwerking)

 

We zoeken samen naar geestelijk herstel

Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Er is herstel door de wonden van Jezus. We kunnen dit gaan beseffen door een ervaring van de liefde van God, en door het geloof.

Tijdens de samenkomsten houden we ons bezig met de oorzaken, gevolgen en het geestelijk herstel van hen, die zoeken naar oplossingen van hun innerlijke problemen. Het Woord van God richt zich op heel wat plaatsen juist tot hen. Wij willen het met elkaar delen in onze zoektocht naar innerlijke vrede en rust.

Je kunt te maken hebben met gevoelens van afwijzing, gemis, leegte, onzekerheid, onveiligheid en eenzaamheid. Dit kan te maken hebben met een pijnlijk verleden, door afwijzing en/of traumatische ervaringen, misschien al vanaf de kinderjaren.

Je kunt nog steeds gebukt gaan onder woorden van afwijzing en veroordeling, die over je zijn uitgesproken. Negatieve woorden en leugens ons blijvend kunnen beschadigen.

Je hebt dan behoefte aan waarheid en liefde. Dit kun je ontvangen door bemoedigende gesprekken vanuit de Bijbel, persoonlijke aandacht en gebed. We willen je een bevrijdend Evangelie brengen, zodat je geestelijk kunt herstellen.

Heb je het ook ontdekt dat Gods Woord ons hoop en toekomst biedt? We lezen in Jeremia 29:11: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’ Het zou geweldig zijn als je dit tijdens de cursus (weer) zult ontdekken!

Aandacht voor ons zelfbeeld, onze zelfwaarde en identiteit

Tijdens de sessies gaat het over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Je identiteit gaat over je zelfbeeld en eigenwaarde. Hoe zien en waarderen we onszelf? Het beeld dat je van jezelf hebt, heeft ook te maken met hen die invloed op je hebben gehad, en die vanaf de kinderjaren gezag over je hebben uitgeoefend. Als dit verkeerd is gegaan, is er geestelijk herstel nodig.

Door vernederingen, afwijzing en onderwaardering kunnen je eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn gekelderd. Je kunt dan negatief over jezelf gaan denken, angstig of boos worden, depressief of agressief. De meeste slachtoffers reageren dan met negatief gedrag. Ze kunnen afgunstig, kritisch, wantrouwend en opstandig worden.

Door het geloof kunnen we onze eigenwaarde in Jezus Christus ontdekken. Wat denk je hoeveel je waard bent voor God? Als we door het geloof bij Jezus horen, worden we volgens Efeze 3:6 ‘begenadigd en aanvaard in de Geliefde’. (Engelse vertaling: ‘Accepted in the Beloved’). Dan word je pas echt geaccepteerd!

Een multifunctionele cursus

Binnen deze cursus kunnen verschillende lijnen worden uitgezet. Daardoor kan de pastorale cursus op verschillende onderdelen meerdere keren worden gegeven. Je kunt dan steeds weer een keuze maken uit de Bijbelgedeelten, voorbeelden en liederen, die bij elkaar passen. De keuzes die je hierin maken zijn dan gericht op de specifieke geestelijke behoeften van de deelnemers. Na het behandelen van één van de hieronder genoemde lijnen in tien sessies, kun je daarna een vervolgcursus geven vanuit een andere Bijbelgedeelten, voorbeelden, liederen en opdrachten.

–         Identiteit

Je kunt kiezen voor de nadruk op het herstel van eigenwaarde en het vinden van je identiteit in Jezus Christus.

–         Herstel

Je kunt de nadruk leggen op het herstel van beschadigde emoties en het samen opruimen van de blokkades die geestelijke groei in de weg staan.

–         Bijbelstudie

Je kunt de lijn van Bijbelstudie volgen voor een meer evangeliserend karakter, om samen meer te leren over het geloof en geestelijke groei.

–         Een inleiding

Je kunt ook onderdelen of sessies apart behandelen, en er meditaties en inleidingen uit houden.

–         Pastorale hulp

Je kunt onderdelen en opdrachten gebruiken voor persoonlijke pastorale hulpverlening en nazorg.

Het is handig om binnen het team steeds weer af te spreken wat je wilt behandelen en welke opdrachten je wilt doen in een bepaalde sessie. Daarna kun je samen evalueren hoe het is gegaan. Zo leren we in de praktijk.

Opzet samenkomsten

De rode draad door de onderdelen is:

Uitleg ontvangen – samen delen – samen verwerken

Dit wordt gevormd door:

  • Het ontvangen van bemoedigende woorden vanuit de Bijbel
  • De uitleg bij de inleiding
  • Het delen van persoonlijke ervaringen
  • Het verwerken van (een selectie uit) de opdrachten in gesprekgroepjes en gebed. Wat blijft liggen, kan nuttig zijn voor jezelf en nazorg

Bij de samenkomsten gaat het regelmatig over:

  • De oorzaken
  • De gevolgen
  • De weg naar herstel

Een werkblad voor de opdrachten

Voor iedere sessie kan een werkblad worden gemaakt, met de tekst en opdrachten die je als team wilt behandelen. Je maakt dan van tevoren samen een keuze met het oog op de lijn die je wilt volgen, zoals: identiteit, herstel of Bijbelstudie en evangelisatie. Afbeeldingen kunnen (in een PowerPoint) digitaal worden uitvergroot. Je kunt de liederen aanklikken op YouTube, voor tekst en afbeeldingen.

De werkbladen kunnen door de deelnemers worden ingevuld en besproken. Ze kunnen ook worden gebruikt voor persoonlijke nazorg.

Promotiefolder

Sta op cursus Geestelijk herstel 

Bent u geïnteresseerd in deze cursus? voor uzelf of om te geven vanuit uw gemeente?

Uitnodiging Sta op cursus Geestelijk herstel

Uitnodiging Sta op cursus Geestelijk herstel

Deelnemers kunnen gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst, negatieve gedachten en boosheid over geleden onrecht. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God?

***

Publicaties zijn beschikbaar

Ik heb de laatste 40 jaar enkele tientallen boeken geschreven (waarvan er 10 zijn uitgegeven door verschillende uitgevers). Je kunt de laatste 4 vinden op deze website, samen met de meer dan 100 artikelen, die ik de laatste jaren heb opgesteld.

Je kunt ca. 40 PDF-documenten vinden op mijn naam en de website pastoralehulpverleningjongeren. Je kunt deze als E-book nu nog gratis downloaden (via Google zoeken).

Deze website www.pastoralehulpverleningjongeren.nl wordt op bepaalde onderwerpen maandelijks redelijk veel bezocht, vooral bij geestelijk herstel en geestelijke bevrijding.

Inhoud artikelen website:

Over de inhoud van de website en (het materiaal van) de cursus jongerenpastoraat kun je ook met mij contact opnemen.

Het handboek jongerenpastoraat ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ staat op onderwerp verdeeld op PDF-documenten op deze website. 

Het materiaal is  geschreven vanuit de reformatorische en evangelisch Bijbelgetrouwe visie. We hebben een reformatorisch-evangelisch ontwaken nodig!

Ik weet dat de kwade machten boven ons en in ons kunnen worden overwonnen door de almachtige Overwinnaar Jezus Christus. Laten we daarom voortdurend ons vertrouwen en onze hoop op Hem stellen! Bij de Heiland is bevrijding en herstel.

Jezus verzekert ons in Joh.14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Hij leert ons als gelovigen in Joh.8:31: ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’ Hij stelt in Joh.8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie.

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid

(volgens Romeinen 1:16)