Occulte verleidingen

Copyright (C): Jan A. Baaijens

Occulte gevaren in het mediacentrum

In Openb.12:9 lezen we dat de duivel en zijn demonen de gehele bewoonde wereld aan het verleiden is. Het staat er als een vaststaand feit en betekent dus dat je wordt verleid als je in het gezicht van de satan bent. Als hij op een min of meer verborgen wijze aanwezig is in het programma op je computerscherm, heeft hij jou in het vizier; je bent dan in zijn gezichtsveld. Op het moment dat je op zijn werkveld komt, ben je in zijn machtsgebied. 

Ik gebruik nu het voorbeeld van een occult mediacentrum. Er zijn bepaalde plaatsen en gelegenheden waar je niet moet komen. Je komt dan ook letterlijk in het machtsgebied van satan en zijn demonen. Je kunt denken aan een houseparty, een casino of plaatsen waar drugs worden verhandeld en gebruikt. Het machtsgebied van de boze verleider kan ook zijn een goddeloze en zedeloze film, een computerspel of een videogame, waar ook letterlijk demonen zijn afgebeeld en meespelen. Ik vat het even samen onder de noemer van een ‘occult mediacentrum’. Je ziet dit geïllustreerd in de volgende afbeelding.

Het opmerkelijke van dit centrum is dat je naar binnen moet gaan om te zien wat er werkelijk gebeurt en wat er zoal is te beleven. Je moet dus op verkenning uit, terwijl jouw nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Het is bewust ‘occult’ of verborgen gemaakt door de eigenaar. Het is een persoon met duistere praktijken, die zichzelf in rook en nevelen omhult. Als hij je binnen zijn bouwwerk in zijn macht heeft, kom je er pas achter wie deze mistige persoon achter de schermen is,

Bij de ingang is het niet mistig. Je kunt de grote toegang gemakkelijk openen door op de zwarte knop aan de rechterkant te drukken. De deur gaat dan automatisch open. Als je dicht bij de schuifdeuren bent, klinkt de indringende muziek je al verleidelijk in de oren. Verder hoor je ook nog allerlei andere aantrekkelijke geluiden van spel en plezier achter de toegangsdeuren.

Het gemene geheim van het gebouw is, dat er alleen maar een knop aan de buitenkant van al de deuren zit! Ben je eenmaal binnen, dat sluit de deur zich automatisch achter je… en je kunt dan niet meer terug.

Het opmerkelijke van dit centrum is dat je naar binnen moet gaan om te zien wat er werkelijk gebeurt en wat er zoal is te beleven. Je moet dus op verkenning uit, terwijl jouw nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Het is bewust ‘occult’ of verborgen gemaakt door de eigenaar. Het is een persoon met duistere praktijken, die zichzelf in rook en nevelen omhult. Als hij je binnen zijn bouwwerk in zijn macht heeft, kom je er pas achter wie deze mistige persoon achter de schermen is,

Bij de ingang is het niet mistig. Je kunt de grote toegang gemakkelijk openen door op de zwarte knop aan de rechterkant te drukken. De deur gaat dan automatisch open. Als je dicht bij de schuifdeuren bent, klinkt de indringende muziek je al verleidelijk in de oren. Verder hoor je ook nog allerlei andere aantrekkelijke geluiden van spel en plezier achter de toegangsdeuren.

Het gemene geheim van het gebouw is, dat er alleen maar een knop aan de buitenkant van al de deuren zit! Ben je eenmaal binnen, dat sluit de deur zich automatisch achter je… je kunt dan niet meer terug. Het is daarom ook gevaarlijk om alleen op verkenning uit te gaan in de gevarenzone. Als jongeren zich afzonderen en stiekem alleen uitgaan, kunnen ze ook stiekem worden verleid en ingepakt. Zorg er dus altijd voor dat je niet alleen op verkenning gaat in het domein van de slang!

Zorg ervoor dat je nog contact blijft houden met goede, vertrouwde bekenden, die voor je zorgen en van je houden. Als je een buddy of een mentor hebt die je in de gaten blijft houden, kun je nog uit het gevaarlijke gebied worden gehaald. Ben je met een groepje vrienden of vriendinnen bij het centrum aangekomen, terwijl sommigen voor de zekerheid nog voor de deur zijn blijven staan? Zijn er nog mensen die weten waar je (mee bezig) bent? Zij kunnen je nog tot de orde roepen, zodat je niet te ver gaat. Ze kunnen je zelfs nog weghalen uit de strikken van de boze. Buddy’s en mentoren zijn dus jouw bewakers en beschermers.

De twee andere beschermers in een wereld vol verleiding zijn de vleugels van het geloof en het gebed. Je ziet op de afbeelding hoe geloof en gebed nog met draadjes aan iemand achter de deuren zijn verbonden. Als jongeren niet geloven en niet meer bidden, zijn ze los van God geraakt (Godloos). Jongeren die zich laten meesleuren door satanische invloeden, krijgen steeds meer moeite met persoonlijk bidden. Als ze daar helemaal mee stoppen, zijn ze een willoos slachtoffer van satan geworden. Zij hebben niet meer de wil om nog terug te keren naar het min of meer beschermde gebied. Zij hebben hulp van anderen nodig.

Let erop: als je steeds weer naar iets zondigs pakt, word je er spoedig door ingepakt! Wie is er nog aan het woord als het geweten niet meer spreekt? Je moet maar eens vragen aan afdwalende jongeren of ze nog wel bidden en of ze nog wel ‘een bepaald geloof’ hebben. Als dat nog het geval is, spreekt hun geweten nog. Er is dan, in veel gevallen, nog een verbinding, een bepaalde band met hun godsdienstige verleden, hun ouderlijk huis en de kerk.  

De vleugels van geloof en gebed zijn dus van zeer groot belang, om buiten het gezichtsveld van de slang te komen en te blijven (Openb.12:14). Zorg er voor dat je niet te dicht in het gezichtsveld en machtscentrum van de slang komt! Blijf uit de buurt… Voorkomen is beter dan omkomen. Hij is het, die de gehele wereld verleidt (Openb.12:9).

Vlucht met de vleugels van geloof en gebed naar een veilige Schuilplaats! We lezen in Psalm 91:1-2: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn Toevlucht en mijn Burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’

Wat kun je nog doen als je bent verleid of in de problemen zit? Is het duister geworden in je leven? Laat het volgende lied van Bram Dingemanse dan tot je doordringen:

‘Wandel je in de duisternis, van zonde, angst of pijn? Zie je soms geen lichtpunt meer, bij Wie moet je dan zijn?

Jezus Christus is gekomen, om te zoeken, zalig te maken, wat verloren is.

Bidt en ga naar de Heere toe, vertrouw maar op Zijn Naam. Steun op Jezus, steun op God, roep Hem vrijmoedig aan.’

Als je in het geloof tot God bent teruggekeerd en Jezus Christus hebt leren kennen, mag je jezelf veilig weten en zingen:

‘U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer, met een verlossingslied; telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U, als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van de Heer.’

(You are my hiding place, Michael Ledner.)

Let op de inhoud van je winkelwagen

Ik denk dat het voorbeeld van de winkelwagen goed is te gebruiken, als het gaat over ons gaan door de mediamarkt van de verleidelijke wereld.

Je hebt vanuit jouw christelijke opvoeding al heel wat goede bagage meegekregen, die je netjes hebt opgeslagen in jouw winkelwagen. Probeer het daarin dan ook een goede plaats te geven! Je kunt je winkelwagen vergelijken met je eigen leven, waarin je de nodige  geestelijke bagage hebt opgeslagen. Daar zitten waardevolle waarden en normen bij, maar ook kennis en ervaringen. Je denken is er al door gevormd en je verlangens zijn er al enigszins door gericht. Als kind heb je misschien al een onbevangen vertrouwen in God en Zijn Woord gehad. In de puberteit kan er echter veel ondersteboven en zelfs overboord gaan. In veel gevallen hebben ouders en opvoeders al veel voor je ingevuld. Ze hebben, vaak naar hun eigen wensen, alles netjes een plaats gegeven in je leven. De belangrijkste dingen liggen op het zicht, zomaar voor het grijpen, terwijl de minder belangrijke zaken wat meer verscholen onderop liggen. In de puberteit wil je het echter zelf gaan invullen en plaatsen. Misschien haal je de inhoud van de winkelwagen van je leven dan helemaal ondersteboven. Je wilt dan zelf bepalen welke zaken er belangrijk voor je zijn en wat er minder belangrijk is. Dat is een goede zaak, wat tegelijk ook een normale gang van zaken is…

Het is wel van belang dat je de goede zaken voor je eigen bestwil in je winkelwagen houdt, en ze niet vervangt voor zaken die nadelig voor je zullen kunnen uitpakken.

Nu rijd je ook met je winkelwagen door de mediamarkt van deze wereld. Voorzichtig probeer je het midden te houden, om niet af te wijken rechts of links. Zo heb je dat ook geleerd. Maar overal zijn er aanlokkelijke aanbiedingen te zien! Het wordt steeds ingewikkelder om goede keuzes te maken… 

Het wordt steeds ingewikkelder om goede keuzes te maken

Bovendien kun je door te veel van buitenaf in je winkelwagen te proppen, dingen van de huidige inhoud verliezen of onnadenkend weggooien. Het is oppassen geblazen! Het is begrijpelijk dat je hier en daar voor een etalage in de mediamarkt blijft stilstaan en soms ga je ook even binnenkijken naar de mooiste en nieuwste aanbiedingen. Maar ja, kijken kan kopen worden…

Achter de schermen van de mediamarkt zijn ook de satan en zijn demonen actief! Hun verkooptactieken worden de laatste tijd steeds geraffineerder. Voor je het weet kun je er zijn ingeluisd. Let vooral op de kleine lettertjes! Er wordt namelijk veel gewerkt met kretologie, leuzen en slogans. Er is veel oppervlakkigheid te koop op de mediamarkt. Het lijkt wel of je zoveel mogelijk kunt inslaan van de occult gebakken lucht… er is schijnbaar ruimte genoeg. Het is altijd maar weer: ‘er kan nog meer bij’.

Als je steeds maar bent gericht op het inzamelen van nieuwe oppervlakkige dingen, heb je niet zo snel door dat je hierdoor langzaam maar zeker ook oude betrouwbare dingen verliest uit je winkelwagen. Zeker voor de gelovige geldt het: ‘Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen’ (Openb.3:11). 

Houd vast wat je hebt!

Onderzoek dus eerst wat je moet bewaren aan zaken die je in de toekomst zeker nodig zult hebben!

 

Er zitten misschien wel kostbare mappen vanuit je christelijke opvoeding in. Misschien zit er wel een doopbewijs in of een getuigenis van je belijdenis. Het kan zijn dat er kostbare beloften vanuit Gods Woord voor je in liggen, die je al lange tijd in je hart hebt bewaard. Ligt er niet een map van gebeden in, gebeden van je ouders en van jezelf? Zul je de Bijbel niet kwijtraken? De moorman uit Handelingen 8 nam de boekrol van Jesaja mee als een kostbare schat. Hij hield wilde hierin het geheim van van Jesaja 53 ontdekken. Hij verloor deze boekrol zeker niet uit het oog. Christen in de Christenreis mocht zijn boekrol niet verliezen. Door snel te vertrekken uit een slaperige toestand kun je die rol vergeten. Door te snel en ondoordacht te handelen in een belangrijke transactie moet je niet je ziel en zaligheid op het spel zetten.

Wie zich inlaat met demonische invloeden

 is de schuld van zijn eigen ongeluk

Er zijn zelfs mensen die hun ziel aan de duivel hebben verkocht. Wie het giftige water van satan binnenlaat, vergiftigt zijn eigen leven. Wie zich inlaat met demonische invloeden is de schuld van zijn eigen ongeluk. Als je de deur voor satan openzet, sluit je de deur naar Jezus. Wanneer je de deur naar de hel opendoet, blokkeer je de deur naar de hemel. 

Let er nu op wat jouw missie in dit leven is:

 zorg dat je veilig door de wereldse mediamarkt komt, zonder de waardevolle inhoud van je winkelwagen te verliezen.

Zorg ervoor de waardepapieren die nodig zijn voor je reis naar de hemelstad, in je winkelwagen blijven liggen. Als je hier je rol verliest, is je levensrol voor een goede toekomst uitgespeeld. Als je hier je rol verliest, is je levensrol voor een goede toekomst uitgespeeld. Laat het een geweldige heldendaad voor je zijn om de waardevolle geestelijke inhoud in je winkelwagen te bewaren! Een gelovige is een held van God, die zijn geloof bewaart in een rein hart.

Wat moet je bewaren?

Wat moet een gelovige volgens Gods Woord bewaren in je leven? 

  1. De goede leer.
  2. Het Woord van Jezus
  3. De liefde van God
  4. Gods geboden
  5. Reinheid in de levenswandel
  6. Het heil in Christus

Al deze heilige zaken dienen in de winkelwagen van het leven van de gelovige te worden bewaard. Je moet ervoor waken dat je geen van deze zaken verliest of inruilt tegen minder belangrijke zaken. Al deze zaken zijn bewijzen en geestelijke kenmerken dat je bij Jezus hoort. Aan de andere kant moet je jezelf ook onbesmet bewaren van de wereld (Jak. 1:27), jezelf bewaren van de afgoden (1 Joh. 5:21). Verlies het goede niet uit je winkelwagen en laat de wereld en de afgoden er niet in komen.

We mogen dan ook biddend Gods hulp en bewaring verwachten bij onze reis door de mediamarkt van deze wereld. 

De gelovigen worden veilig bewaard!

Er zijn dus genoeg beloften van bewaring te noemen, zodat we door Gods genade en de kracht van de Heilige Geest staande kunnen blijven met de winkelwagen van ons leven. Hij zal ons zelfs voor struikelen behoeden. Hij zal de boze van ons weren, zodat hij niets uit onze winkelwagen zal kunnen stelen. Als we blijven leven in de zes genoemde zaken, leven wij op het beschermde terrein van God, waar de duivel niet bij kan komen. Demonen hebben geen vat op een heilig leven! 

Demonen hebben geen vat op een heilig leven

De zekerheid van het heil dat wij in Christus hebben geeft ons de rust en het veilige gevoel op onze tocht door de mediamarkt van de wereld. Wij weten dan dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heere (Rom.8:39).  We lezen letterlijk in Rom. 8:37-39: ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat niet de dood, ook niet het leven, of de engelen, de overheden, de krachten, ook niet tegenwoordige of toekomstige dingen, ook niet hoogte, of diepte, of enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heere.’

Als we dit tot ons laten doordringen, zien we dat onze winkelwagen in het geloof dan een overwinnende strijdwagen wordt! Niets kan onze strijdwagen laten wankelen, geen krachten en geen schepselen… Onze strijdwagen zal dan ook niet ondersteboven gaan op hoogten of in diepte, maar we mogen de toekomst dan vertrouwend tegemoet zien… door de liefde van God in de Heere Jezus Christus! Eigenlijk staan we dan met Christus in Zijn strijdwagen. De gelovigen zijn namelijk één met Christus in Zijn overwinning!

De gelovigen zijn één met Christus in Zijn overwinning

Alles overziende mogen we weten dat satan en zijn demonen ons niet kunnen hinderen en schaden in onze voortgang naar het hemels Koninkrijk. We hoeven van zijn aanbiedingen absoluut geen gebruik te maken. Hij kan ons nooit dwingen om een deal te sluiten. Als onze wil niet toestemt met iets wat de boze ons aanbiedt, is er niets aan de hand; onze winkelwagen zal dan niet worden besmet of belast met iets wat tegen de wil van God ingaat.

Laten we maar blijven in het centrum van Gods wil

Luther was zo verenigd met de wil van God, dat hij te kennen gaf: ‘Mijn wil geschiede’. Laten we dan maar blijven in het centrum van Gods wil. We zullen dan zeker niet gaan shoppen in de verleidelijke winkel van satan. We hebben daar niets te zoeken en we zullen daar ook niets vinden wat wij zoeken.

 We kijken in onze winkelwagen en getuigen:

‘Weg satan, weg schatten,

je kunt niet bevatten,

hoe rijk dat ik ben…

omdat ik het eigendom

van Jezus Christus ben!’