Interview met Jan Baaijens in Bij de bron 2024

De interviewster geeft aan: Jan is 67 jaar in januari 2024 en echtgenoot van Ria. Vader van zes kinderen en dertien kleinkinderen. Vrijwillig werkzaam als voorlichter bij De Hoop in Zeeland en pastoraal actief bij het Anker, Inloophuis voor verslaafden, daklozen en behoeftige mensen te Vlissingen. Voorheen 20 jaar godsdienstdocent bij het Calvijn College. Er zijn foto’s en er is tekst (in het blauw) toegevoegd.

De interviewster stelt de komende vragen.

Jan, wie zit er tegenover mij?

Iemand die wordt voortgedreven door een sterke roeping. Nadat ik op mijn negentiende tot geloof kwam, werd ik krachtig bepaald bij de tekst ‘Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen…’ (Joh 10:16). Dit is altijd bij me gebleven en ook steeds weer naar me toegekomen. Opnieuw toen ik bij De Hoop ging werken. ‘Want het moet worden één kudde en één Herder.’  Dus ik word gedreven door een passie en een missie.

Wat is bij deze roeping uw passie?

De liefde van Christus dringt me, motiveert me. Dat is een drive die van binnenuit komt. Ik kan het niet negeren. ‘Wee als ik het niet uitdraag.’ Op mijn zesentwintigste werd ik, na een lange geestelijke zoektocht, bepaald bij psalm 73: ‘Ik Zal dan gedurig bij U zijn, in al mijn noden, angst en pijn, omdat U mijn rechterhand gevat hebt.’ Een onvergetelijk moment. Daar kwam zóveel vreugde en liefde in mee. Dat heeft uren geduurd. Ik werd vervuld met de Heilige Geest. Nadien werd mijn hele geestelijke leven anders. De blijde boodschap kon ik niet meer voor mezelf houden. Maar dat is wel langs een moeilijke weg van afwijzingen gegaan. Mijn verlangen werd vervuld bij de jongerenbijbelstudies en de godsdienstlessen.

Die blijde boodschap uitdragen werd uw levenstaak, terwijl u hierin ook werd afgewezen. Een beproeving?

 Ja… Maar ik moest het uitdragen. Ik ging boeken schrijven, samen met andere gelovigen gezinskampen organiseren en de jongerenbijbelstudies van ‘Wees een licht!’ leiden. Daar hebben we wonderlijke werkingen van de Heilige Geest gezien, opwekkingen.

Bij Het Anker is er een code: niemand afwijzen of veroordelen. Dat spreekt me bijzonder aan! Want die afwijzing zit er bij mij ook in. Er kwam eens een gast argwanend naar mij toe: ‘Wat doe jij hier?’ Ik antwoordde: ‘Ik ben afgewezen.’ De gast keek mij aan en zij: ‘Oké, dan hoor je er ook bij.’

Hieronder zie je hem in gesprek met twee gasten uit het inloophuis. André en Kees hebben hun alcoholverslaving kunnen overwinnen. Ze komen nu onder het Evangelie en weten dat bidden helpt. Jan: ‘Ik heb meer dan 11 jaar geleden bij het straathoekwerk met hen gebeden op de glooiing van deze boulevard in Vlissingen.’

Bij de meeste gevallen in het inloophuis is er sprake van ernstige afwijzing in de jeugd. Je moet in de huid van die gasten zien te kruipen om ze te leren kennen. Het gevoel herkennen van afgewezen te worden. Jezus is daarin een voorbeeld voor ons. Hij is mens geworden, in alles verzocht geweest, maar zonder zonde (zie Hebr.2:17-18, 4:15-16). Het is hoopvol dat Hij een medelijdende Hogepriester is.

U vertelt over Het Anker. Een anker is het symbool van de hoop.

Wat houdt hoop volgens u in?

Er is licht te zien aan de horizon. Een plaats waar je naartoe kunt. Een weg om uit je verloren leven te komen, perspectief.

‘De hoop beschaamt niet omdat de Liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, welke ons is gegeven’ (Rom. 5:5).

‘Ik immer, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE, het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven’ (Jer. 29:11). Deze tekst is het motto van Het Anker.

We hadden een zoekend meisje op Bijbelstudie. Ze kon geen houvast vinden in het Woord. Toen werd haar uitgelegd wat je doet als een schip in de golven is, je hoop vergaat en roept: ‘Ik kom om!’ Als je het anker in het ruim gooit, helpt dat niets. Dat is als je op jezelf blijft kijken, het van je eigen kenmerken en geschiktheid voor God blijft verwachten.

Nee, dat anker moet buiten het schip. De zaligheid moet je zoeken buiten jezelf. In een Ander. En daar vind je houvast. Het meisje kwam tot licht. Haar anker werd buiten haar eigen ervaringen geplaatst!

Er staat nergens in Gods woord dat je tot gevoel moet komen. We moeten tot geloof komen. Hoop doet leven! We moeten niet in religie verzanden. Jezus wil een ontmoeting met ons, een relatie.

Jan, u geeft veel, deelt veel, schrijft veel… altijd aan de gevende kant.

Hoe vult u uw eigen bron?

De hoop trekt je vooruit. Het vasthouden van de hoop komt ook door het team van Het Anker: twintig medewerkers uit allerlei kerkverbanden. Samen bidden, over het geloof praten. Bidden voor de problemen die opdoemen – er zijn zoveel beschadigde mensen. Alleen daarvoor zou ik geen dag willen missen. Soms bidden we apart met gasten die het nodig hebben. Er zijn gebedsverhoringen. Gasten ervaren liefde en we worden samen bemoedigd vanuit het Evangelie. Door deze ervaringen wordt mijn eigen bron weer gevuld.

Welke hoopvolle boodschap wilt u iedereen die dit leest meegeven?

‘Hoop volkomen op de genade van onze Heere Jezus Christus’ (zie 1 Petr. 1:13). Zodra je Hem aanroept in de nood, is er een geopende deur! Hij staat aan de deur en Hij klopt. Als je Zijn stem hoort en de deur zult opendoen, zal Hij bij je binnenkomen. Als je doorhebt dat Hij klopt, mag je opendoen (zie Openb.3:20).

Zodra je Hem zoekt, ben je al door Hem gevonden!

+++

De poli van De Hoop ggz is gevestigd in Vlissingen. Zij is een onderdeel van concern De Hoop in Dordrecht ( www.dehoop.org ) en biedt in Zeeland verslavingszorg, voorlichting en preventie.

We zijn in contact met (ex-)verslaafden in Vlissingen en geven voorlichting met ervaringsdeskundigen.

Voorlichting kun je aanvragen via de volgende mailadressen:

j.baaijens@dehoop.org of jabaaijensbjn@gmail.com

+++

Wil je meer weten Jan Baaijens, zijn passie en missie?

Kijk dan op:

Levensverhaal schrijver Jan Baaijens

Mijn omgang met verslaafden en mensen met problemen

Of lees:

Dagboek van hoop op de weg naar geestelijk herstel, door Jan Baaijens.

Te bestellen bij  j.baaijens@dehoop.org of jabaaijensbjn@gmail.com