Jongerenpastoraal en geestelijk herstel

Deze website voor jongerenpastoraat en geestelijk herstel wil hulpverleners, jongeren en mensen met innerlijke problemen helpen om beschadigingen te voorkomen, om te leiden en te helen, en de weg te wijzen naar de Heiland.

Ik heb tot nu toe regelmatig nieuwe artikelen, vernieuwde tekst en afbeeldingen op de website kunnen zetten. We hopen de digitale hulpverlening en voorlichting D.V. uit te breiden en zoeken naar samenwerking met bijbelgetrouwe evangelische en reformatorische christenen.

***

Dagboek voor jongerenpastoraat

en geestelijk herstel

Hoe kun je vrij zijn door Jezus? Ontdek het in 20 dagen.

Copyright tekst: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Gratis digitaal over te nemen

Dit dagboek met aansprekende plaatjes neemt je mee op de zoektocht naar innerlijke vrede en rust. Voor bevrijding, vergeving en heling hebben we Jezus nodig. Hij verklaart over Zichzelf in Johannes 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Hij geeft aan in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’

Je kunt de geestelijke vrijheid gaan beseffen door het geloof in Jezus Christus en een ervaring van de liefde van God.  Je hebt geloof, hoop en liefde nodig. Lees het in dit kernachtige dagboekje:

In 20 dagen kun je ontdekken in dit boekje hoe je tot geestelijke vrijheid komt door het geloof in Jezus Christus

***

Er is hoop!

God heeft je gewild. Hij heeft een bedoeling met je leven. In Zijn Woord word je bemoedigd als je Hem zoekt. Geef je niet over aan moedeloosheid of verslaving, maar leg je leven in de handen van God. Door Jezus geeft Hij ons innerlijke vrede en rust. Dit dagboek wijst je de weg naar omhoog. In 20 dagen kun je ontdekken hoe je geestelijke redding, vergeving en herstel kunt ontvangen. De weg van het bevrijdende Evangelie brengt je aan de voet van het kruis, waar je kunt herstellen. Daar bij Jezus is de plek waar liefde heerst, waar God vergeving geeft en ons aanvaardt.

Dit dagboek brengt je in begrijpelijke woorden, met aansprekende voorbeelden, verhaaltjes en afbeeldingen op de weg van de Bijbel. Heb je  al ontdekt dat het Woord van God je hoop en toekomst biedt? Het is bijzonder geschikt voor jongeren en als je op zoek bent naar het christelijk geloof.

In het dagboek zijn vragen opgenomen, zodat het ook geschikt is voor bijbelstudiegroepen en een alpha-cursus.

Het dagboek is digitaal, op word documenten en op papier beschikbaar bij de auteur. Vooralsnog is alles gratis en gericht op jongerenpastoraat, geestelijk herstel, geloofsgroei en evangelisatie.

Voor de tekst van het dagboekje ‘Hoe kun je vrij zijn door Jezus’ op word kun je aanklikken op de volgende documenten:

Kaft: titel en inhoud:

Hoe kun je vrij zijn door Jezus Ontdek het in 20 dagen

***

De tekst van de dagen 1 t/m 10:

Hoe kun je vrij zijn door Jezus Dag 1 tot en met 10

***

De tekst van de dagen 11 t/m 20:

Hoe kun je vrij zijn door Jezus Dag 11 tot en met 20

***

Hoe kun je vrij zijn door Jezus

Tekst op het achterkaft van het boekje

***

Bij gratis (digitale) overname van tekst moet het volgende copyright worden vermeld:

Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening

Je kunt het dagboekje op papier dubbelzijdig laten uitprinten op A5 formaat in een metalen ringband bij een kopieerwinkel. Je moet de word documenten met de afbeelding en tekst van voorkaft en achterkaft daar digitaal dan aanleveren. De kaften behoren steviger te zijn, met doorzichtig plastic aan de buitenkant voor bescherming.

Zo’n ringbandboekje is vrij goedkoop en kan in grotere getalen worden aangemaakt voor evangelisatie, jongerenwerk of een andere doelgroep.

Bij overname behoort dit te worden vermeld aan de auteur, via het e-mail adres hieronder. Voor verdere informatie kun je ook mailen naar:

jabaaijensbjn@gmail.com 

***

Inhoud

Dag 1. Vrijgekocht uit de kooi van de boze kweller

Dag 2.  Hoeveel ben je werkelijk waard?

Dag 3.  Hoe zie jij jezelf?

Dag 4.  Het is zonde als we het doel missen

Dag 5.  Op weg naar een betere bestemming

Dag 6.  De weg naar herstel

Dag 7.  Liefde en acceptatie

Dag 8.  Liefde of afwijzing?

Dag 9.  Zijn licht en liefde schijnen

Dag 10. Wie is Jezus voor ons?

Dag 11.  Hoor je bij Jezus?

Dag 12.  De waarheid maakt vrij

Dag 13.  Levensvernieuwing en geloof

Dag 14.  De loopbaan van het geloof

Dag 15.  Gaan op de beloften

Dag 16.  Wil je God gehoorzamen? Ben je al tot Jezus gekomen?

Dag 17.  Wanneer ben je veilig en behouden?

Dag 18.  Gelovig schuilen bij Jezus

Dag 19. Heb je een offer?

Dag 20.  Reiniging en herstel door Jezus Christus

***

DAGBOEK VAN HOOP op de weg naar geestelijk herstel

Ook in boekvorm verkrijgbaar

Inmiddels is het Dagboek van hoop in boekvorm op papier uitgegeven. De acht delen zitten in deze mooie uitgave van totaal 624 bladzijden. De inhoud bestaat uit 365 korte dagstukjes met twee vragen, waarbij in de loop van het boek aansprekende afbeeldingen zijn opgenomen. Het is als dagboek te gebruiken voor verder geestelijk herstel en geloofsgroei en als een verwerkingsboek voor geestelijke hulpverlening en pastorale zorg.

Het is ook ‘een goede doelen boek’. Dat wil zeggen dat hulpverlenende stichtingen op pastoraal en missionair gebied het boek kunnen aanschaffen voor de drukkosten van 10 euro per stuk. (Daarbij komen wel de verzendkosten via pakketpost.) Denk hierbij aan de christelijke ggz. Dat geldt ook voor christelijke gemeenten en missionaire jongerenbewegingen die zich met onderwijs en geestelijke groei bezighouden. Verder kan het per aanvraag worden bekeken. Het kan een boek zijn om uit te delen aan hulpbehoevenden.

Het boek is te bestellen via het volgende e-mailadres:

jabaaijensbjn@gmail.com

+++

Als je aanklikt op de foto’s, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst van het dagboek.

Inleiding

Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst, negatieve gedachten en boosheid over geleden onrecht. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. Ik ga in dit dagboek samen met je op zoek naar meer eigenwaarde, houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde en een identiteit in Jezus Christus.

We hebben hulp en hoop nodig. Hoop doet leven en geeft ons weer toekomstperspectief. Er kunnen woorden van afwijzing en veroordeling over je zijn uitgesproken. Je kunt geestelijk in de put zitten door wat je is aangedaan. Meestal ontstaan emotionele beschadigingen, trauma’s en depressies al vanaf de kinderjaren. De gevolgen zijn vaak angst, boosheid, vluchtgedrag en verslavingen.

Gelukkig kan er een omkeer komen vanuit de problemen die ons innerlijk gevangen houden. Jezus verzekert ons in Johannes 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Na het neergaande pad van depressie en verslaving kan er een weg omhoog komen, met de hulp van God en mensen. Door het reddend en helend Evangelie van Jezus Christus kan ons leven worden vernieuwd. Dit dagboek neemt ons hierin mee. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).

Hoe kom je op de weg naar geestelijk herstel?

Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Hij is de Heiland: de Redder, Verlosser en Heler. We kunnen dit ervaren door de liefde van God en door het geloof in Zijn Zoon. Je leest het ook in de bemoedigende getuigenissen die zijn opgenomen in dit dagboek. Zij hebben het ervaren, wat we lezen in Jesaja 53:5:  ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ Er is herstel door de wonden van Jezus. Hij verklaart in Johannes 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

In de tekst houden we ons bezig met de oorzaken, gevolgen en het geestelijk herstel van hen, die zoeken naar oplossingen van hun innerlijke problemen. Daarbij komen bekende counselors aan het woord. Deze christelijke hulpverleners helpen ons vanuit hun pastorale praktijk. Het Woord van God richt zich op heel wat plaatsen tot hen die zoeken naar innerlijke vrede en rust.

Aandacht voor ons zelfbeeld, onze zelfwaarde en identiteit

In dit dagboek gaat het ook over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Je identiteit gaat over je zelfbeeld en eigenwaarde. Hoe zien en waarderen we onszelf? Het beeld dat je van jezelf hebt, heeft ook te maken met hen die invloed op je hebben gehad, en die vanaf de kinderjaren gezag over je hebben uitgeoefend. Als dit verkeerd is gegaan, is er geestelijk herstel nodig. Kinderen kunnen worden opgevoed tot hulpeloosheid en machteloosheid in plaats van zelfstandigheid.

Door vernederingen, afwijzing en onderwaardering kunnen je eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn gekelderd. Je kunt dan negatief over jezelf gaan denken, angstig of boos worden, depressief of agressief. Door het geloof kunnen we onze eigenwaarde in Jezus Christus ontdekken. In het Woord van God wordt aangegeven dat we waardevol zijn, omdat God ons gewild heeft en ons het leven heeft geschonken. Hoe God over je denkt, kun je lezen in Zijn Woord.

Denk je dat je het niet waard bent dat Hij naar je omkijkt? Weet je wel dat Jezus juist als de Redder van zondaren op aarde gekomen is? God kan van ons houden door wat Jezus voor ons op aarde heeft volbracht. Jezus geeft aan in Joh. 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ We zijn dus zóveel waard voor God, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. Hij zoekt ons behoud en eist daarbij geloof en bekering.

Trek je daarom niet terug in jezelf, maar kom tot Jezus. Hij is het kostbare geschenk van God. In Hem zijn we voor God pas echt waardevol. Als we in Jezus onze vernieuwde identiteit vinden, kunnen we dankbaar en vreugdevol verdergaan.

God wil je een hoopvolle toekomst geven, zoals we lezen in Jeremia 29:11: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

Want-zo-lief-heeft-God-de-wereld-gehad

Dit dagboek gaat verder ook over voortgaande bekering, geestelijke reiniging, geloofsgroei en geestelijke vervulling. We kijken daarbij onder meer naar het leven van Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, David en Petrus. Je kunt de Israëlieten volgen vanuit Egypte tot in Kanaän. Wat kun je leren van deze geschiedenissen? Er ging veel mis, maar God gaf uitkomst. Door het geloof mogen we delen in de overwinning van Jezus Christus!

God kan ook onze angst en bezorgdheid overwinnen

Ds. Richard Wurmbrand (1909-2001) heeft 14 jaar in gevangenschap gezeten vanwege zijn geloof in Jezus Christus en het uitdragen van het Evangelie. Toen hij in communistisch Roemenië werd opgepakt, overviel de angst hem. Hij vertelde later dat hij zich toen ineens herinnerde: ‘In de Bijbel heb ik 366 verzen gevonden die ons aanmoedigen om niet bang te zijn. Eén voor iedere dag van het jaar en eentje extra voor het schrikkeljaar. Toen ik geblinddoekt in de auto zat, dacht ik aan de dagtekst van die dag: Psalm 56:4. Een tekst met een oproep om niet bang te zijn.’ Het was die dag juist 29 februari: de schrikkeldag. Laten de woorden in deze tekst je ook aanmoedigen: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.’

Stel je hoop op God en op Zijn Woord. Spreek je ziel aan, zoals we lezen in Ps. 42:12: ‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’

Rom. 15:13 geeft aan: ‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’

+++

Sta op cursus Geestelijk herstel

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Het is een cursus voor gelovigen en (nog) niet-gelovigen, die zoeken naar geestelijk herstel en geloofsgroei. Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst of negatieve gedachten over geleden onrecht. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God?

We willen het in Goes en Vlissingen gaan doen

We hebben de cursus gegeven op dinsdagavonden in het inloophuis van De Hoop in Vlissingen, Badhuisstraat 60. We hebben het ook een kortere tijd gegeven en in het gebouw van Het Leger des heils in Goes, Klein Frankrijk 17 te Goes. We kijken nog wanneer we weer willen beginnen in Vlissingen, met de mensen vanuit Walcheren.

De cursus heeft ook een evangeliserend karakter en is ook geschikt voor hen die meer willen weten over God en het geloof in Jezus Christus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. De cursus is goed voor je als je op zoek bent naar meer houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde. We zoeken samen naar hulp en hoop.

Het kan ook zijn dat je wordt achtervolgd door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing. Er kunnen ‘waaromvragen’ zijn. Ervaringen kunnen worden gedeeld. We gaan samen op zoek naar antwoorden. We bidden voor elkaar.

Deze cursus biedt hulp en hoop

vanuit het Evangelie van Jezus Christus

Zie de sessies 1 t/m 40 op deze website. Je kunt de sessies van de deze pastorale cursus ook vinden op de website www.geestelijkherstel.nl. Ze staan daar op de titels van de 40 sessies.

De website Geestelijk herstel is ook een pastorale website voor christelijke geestelijke hulpverlening. Je wordt er gewezen op het Evangelie van Jezus Christus. Hij is de Heiland: de Bevrijder en Heler. In de weg van geloof, hoop en liefde is er vergeving en herstel mogelijk. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Hij nodigt in Mattheüs 11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ 

Dagboek Geestelijk herstel 20 dagen op weg… Evangelisatiecursus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er is hoop!

Dit dagboek neemt je mee op de zoektocht naar innerlijke vrede en rust. Voor herstel van afwijzing, pijnlijke herinneringen en beschadigde emoties hebben we Jezus nodig. Er is genezing door Hem. Je kunt dit gaan beseffen door een ervaring van de liefde van God.  Er is heling door geloof, hoop en liefde.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Website voor jongerenpastoraat

Copyright (C): Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Deze Website voor jongerenpastoraat en geestelijk herstel wil hulpverleners, jongeren en mensen met innerlijke problemen helpen om beschadigingen te voorkomen, om te leiden en te helen, en de weg te wijzen naar de Heiland.

Ik heb tot nu toe regelmatig nieuwe artikelen, vernieuwde tekst en afbeeldingen op de website kunnen zetten. We hopen de digitale hulpverlening en voorlichting D.V. uit te breiden en zoeken naar samenwerking met bijbelgetrouwe evangelische en reformatorische christenen.

DAGBOEK VAN HOOP op de weg naar geestelijk herstel

Ook in boekvorm verkrijgbaar

Inmiddels is het Dagboek van hoop in boekvorm op papier uitgegeven. De acht delen zitten in deze mooie uitgave van totaal 624 bladzijden. De inhoud bestaat uit 365 korte dagstukjes met twee vragen, waarbij in de loop van het boek aansprekende afbeeldingen zijn opgenomen. Het is als dagboek te gebruiken voor verder geestelijk herstel en geloofsgroei en als een verwerkingsboek voor geestelijke hulpverlening en pastorale zorg.

Het is ook ‘een goede doelen boek’. Dat wil zeggen dat hulpverlenende stichtingen op pastoraal en missionair gebied het boek kunnen aanschaffen voor de drukkosten van 10 euro per stuk. (Daarbij komen wel de verzendkosten.) Denk hierbij aan de christelijke ggz. Dat geldt ook voor christelijke gemeenten en missionaire jongerenbewegingen die zich met onderwijs en geestelijke groei bezighouden. Verder kan het per aanvraag worden bekeken. Het kan een boek zijn om uit te delen aan hulpbehoevenden. Bij verkoopacties kan een stichting of organisatie dan 17 euro per boek vragen voor hun goede doel; dat is ook het bedrag voor de winkelverkoop.

Het boek is te bestellen via het volgende e-mailadres:

j.baaijens@dehoop.org

+++

Als je aanklikt op de foto’s, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst van het dagboek.

Inleiding

Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst, negatieve gedachten en boosheid over geleden onrecht. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. Ik ga in dit dagboek samen met je op zoek naar meer eigenwaarde, houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde en een identiteit in Jezus Christus.

We hebben hulp en hoop nodig. Hoop doet leven en geeft ons weer toekomstperspectief. Er kunnen woorden van afwijzing en veroordeling over je zijn uitgesproken. Je kunt geestelijk in de put zitten door wat je is aangedaan. Meestal ontstaan emotionele beschadigingen, trauma’s en depressies al vanaf de kinderjaren. De gevolgen zijn vaak angst, boosheid, vluchtgedrag en verslavingen.

Gelukkig kan er een omkeer komen vanuit de problemen die ons innerlijk gevangen houden. Jezus verzekert ons in Johannes 8:36: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Na het neergaande pad van depressie en verslaving kan er een weg omhoog komen, met de hulp van God en mensen. Door het reddend en helend Evangelie van Jezus Christus kan ons leven worden vernieuwd. Dit dagboek neemt ons hierin mee. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh. 14:6).

Hoe kom je op de weg naar geestelijk herstel?

Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Hij is de Heiland: de Redder, Verlosser en Heler. We kunnen dit ervaren door de liefde van God en door het geloof in Zijn Zoon. Je leest het ook in de bemoedigende getuigenissen die zijn opgenomen in dit dagboek. Zij hebben het ervaren, wat we lezen in Jesaja 53:5:  ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ Er is herstel door de wonden van Jezus. Hij verklaart in Johannes 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

In de tekst houden we ons bezig met de oorzaken, gevolgen en het geestelijk herstel van hen, die zoeken naar oplossingen van hun innerlijke problemen. Daarbij komen bekende counselors aan het woord. Deze christelijke hulpverleners helpen ons vanuit hun pastorale praktijk. Het Woord van God richt zich op heel wat plaatsen tot hen die zoeken naar innerlijke vrede en rust.

Aandacht voor ons zelfbeeld, onze zelfwaarde en identiteit

In dit dagboek gaat het ook over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Je identiteit gaat over je zelfbeeld en eigenwaarde. Hoe zien en waarderen we onszelf? Het beeld dat je van jezelf hebt, heeft ook te maken met hen die invloed op je hebben gehad, en die vanaf de kinderjaren gezag over je hebben uitgeoefend. Als dit verkeerd is gegaan, is er geestelijk herstel nodig. Kinderen kunnen worden opgevoed tot hulpeloosheid en machteloosheid in plaats van zelfstandigheid.

Door vernederingen, afwijzing en onderwaardering kunnen je eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn gekelderd. Je kunt dan negatief over jezelf gaan denken, angstig of boos worden, depressief of agressief. Door het geloof kunnen we onze eigenwaarde in Jezus Christus ontdekken. In het Woord van God wordt aangegeven dat we waardevol zijn, omdat God ons gewild heeft en ons het leven heeft geschonken. Hoe God over je denkt, kun je lezen in Zijn Woord.

Denk je dat je het niet waard bent dat Hij naar je omkijkt? Weet je wel dat Jezus juist als de Redder van zondaren op aarde gekomen is? God kan van ons houden door wat Jezus voor ons op aarde heeft volbracht. Jezus geeft aan in Joh. 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ We zijn dus zóveel waard voor God, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. Hij zoekt ons behoud en eist daarbij geloof en bekering.

Trek je daarom niet terug in jezelf, maar kom tot Jezus. Hij is het kostbare geschenk van God. In Hem zijn we voor God pas echt waardevol. Als we in Jezus onze vernieuwde identiteit vinden, kunnen we dankbaar en vreugdevol verdergaan.

God wil je een hoopvolle toekomst geven, zoals we lezen in Jeremia 29:11: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’

Want-zo-lief-heeft-God-de-wereld-gehad

Dit dagboek gaat verder ook over voortgaande bekering, geestelijke reiniging, geloofsgroei en geestelijke vervulling. We kijken daarbij onder meer naar het leven van Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, David en Petrus. Je kunt de Israëlieten volgen vanuit Egypte tot in Kanaän. Wat kun je leren van deze geschiedenissen? Er ging veel mis, maar God gaf uitkomst. Door het geloof mogen we delen in de overwinning van Jezus Christus!

God kan ook onze angst en bezorgdheid overwinnen

Ds. Richard Wurmbrand (1909-2001) heeft 14 jaar in gevangenschap gezeten vanwege zijn geloof in Jezus Christus en het uitdragen van het Evangelie. Toen hij in communistisch Roemenië werd opgepakt, overviel de angst hem. Hij vertelde later dat hij zich toen ineens herinnerde: ‘In de Bijbel heb ik 366 verzen gevonden die ons aanmoedigen om niet bang te zijn. Eén voor iedere dag van het jaar en eentje extra voor het schrikkeljaar. Toen ik geblinddoekt in de auto zat, dacht ik aan de dagtekst van die dag: Psalm 56:4. Een tekst met een oproep om niet bang te zijn.’ Het was die dag juist 29 februari: de schrikkeldag. Laten de woorden in deze tekst je ook aanmoedigen: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.’

Stel je hoop op God en op Zijn Woord. Spreek je ziel aan, zoals we lezen in Ps. 42:12: ‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’

Rom. 15:13 geeft aan: ‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’

+++

Copyrights

Alle tekst en de verdere inhoud op deze website is in principe gratis en heeft geen winstoogmerk. Er wordt dus niet aan de inhoud verdiend door de auteur. De vermelde copyright boven de artikelen betreft de tekst en de illustraties van de auteur Jan A. Baaijens en niet de tekeningen en foto’s (met teksten) van anderen. Bij overname van artikelen moet voor het copyright worden verwezen naar de auteur en de website. Voor te beluisteren liederen wordt verwezen naar links van YouTube. De auteurs en copyrights staan dan vermeld bij de tekst of bij de links.

Als er op deze website afbeeldingen, verwijzingen, bronnen of links onterecht zijn overgenomen of onjuist en onvolledig zijn vermeld voor het copyright, kunt u dit mailen naar j.baaijens@dehoop.org. Alles kan gemakkelijk worden aangepast of verwijderd. 

De digitale hulpverlening is ook gratis. De auteur doet vrijwilligerswerk in een inloophuis en in de geestelijke hulpverlening. Voor verdere geestelijke hulpverlening wordt verwezen naar stichtingen en kerkelijke gemeenten. De Sta op cursus Geestelijk herstel is ook gratis. Er wordt door de auteur niets aan de cursus of geestelijke (digitale) hulpverlening verdiend.

(Je kunt veel foto’s op deze website vergroten door ze aan te klikken. Via het pijltje linksboven ’terug’ kom je daarna weer op het artikel terecht.)

***

Hulpverlening en evangelisatie

Na 22 jaar als godsdienstdocent te hebben gewerkt op scholen in Zeeland, ben ik nu met heel wat vrijwilligers en een aantal professionele krachten bezig bij De Hoop in Vlissingen. Dat is een onderdeel van concern De Hoop voor verslavingszorg en geestelijke en psychiatrische hulpverlening. Wij werken onder verslaafden, dak- en thuislozen, emotioneel beschadigde mensen, arme, depressieve en eenzame (be)zoekers, om ze hulp en hoop te geven.

In het inloophuis mogen we wekelijks rond de 50 mensen van de doelgroep gratis eten geven en hulp bieden. We brengen ze driemaal in de week ook het Evangelie, passend bij hun situatie en geestelijke toestand. We ervaren er een geopende deur is in Vlissingen voor het Evangelie. Onze Heiland is ook in Zeeland aan het werk onder jong en oud. Vaak is er een langere weg van herstel nodig. Bezoekers worden ook al door medewerkers meegenomen naar de omliggende kerken. Ze getuigen van geloof en werken mee aan hun herstel.

Voor dit zegenrijke werk hebben we ook blijvend giften nodig, maar ook nieuwe medewerkers.

We willen het werk in Zeeland graag uitbreiden.

Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij De Hoop ggz in Vlissingen

Laat de liefde van Jezus Christus je motiveren, en laat ook de nood je roeping zijn!

 

Sta op cursus Geestelijk herstel

Daarbij geven we in Vlissingen de Sta op cursus Geestelijk herstel. De sessies 1 t/m 40 met uitgebreide informatie staan op deze website. Op de cursusavonden werken we met een korte samenvatting en gespreksvragen van een sessie. We hebben ook werkboekjes en opdrachtenbladen voor de samenkomsten. We hebben deze cursus met medewerkers een aantal jaren gegeven in het inloophuis in Vlissingen en ook een tijdje in Goes, in het gebouw van Het Leger des heils.

We kijken nog wanneer we weer willen beginnen in Vlissingen, met de mensen vanuit Walcheren. Het ligt aan het aantal deelnemers dat we hopen te werven.

Wil je D.V. in de toekomst meedoen de cursus in Vlissingen?

We willen dan de cursus vanuit het inloophuis Het Anker van De Hoop in de Badhuisstraat 60 te Vlissingen geven aan voor onze gasten en anderen die behoefte hebben aan geestelijk herstel en geloofsgroei. Het is interkerkelijk wat de medewerkers en deelnemers betreffen, terwijl we ons juist ook richten op de buitenkerkelijken. Weet je welkom!

Nieuwkomers kunnen bij iedere sessie of samenkomst instromen. Er zit wel een bewuste opbouw voor geestelijk herstel in de cursus, maar de sessies kunnen ook los van elkaar worden gevolgd. 

Voor aanmelding en verdere informatie kun je mailen naar: 

j.baaijens@dehoop.org

Sta op cursus Geestelijk herstel

Zie de sessies 1 t/m 40 op deze website. Je kunt de sessies van de deze pastorale cursus ook vinden op de website www.geestelijkherstel.nl. Ze staan daar op de titels van de 40 sessies.

De website Geestelijk herstel is ook een pastorale website voor christelijke geestelijke hulpverlening. Je wordt er gewezen op het Evangelie van Jezus Christus. Hij is de Heiland: de Bevrijder en Heler. In de weg van geloof, hoop en liefde is er vergeving en herstel mogelijk. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Hij nodigt in Mattheüs 11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ 

Het Dagboek van hoop in boekvorm op papier uitgegeven. De acht delen zitten in deze mooie uitgave van totaal 624 bladzijden. De inhoud bestaat uit 365 korte dagstukjes met twee vragen, waarbij in de loop van het boek ook aansprekende afbeeldingen zijn opgenomen. Het is ook te gebruiken als een verwerkingsboek voor geestelijke hulpverlening en pastorale zorg.

Het is ook ‘een goede doelen boek’. Dat wil zeggen dat hulpverlenende stichtingen op pastoraal en missionair gebied het boek kunnen aanschaffen voor de drukkosten van 10 euro per stuk. (Daarbij komen wel de verzendkosten.) Denk hierbij ook aan de christelijke ggz. Dat geldt ook voor christelijke gemeenten en missionaire jongerenbewegingen die zich met onderwijs en geestelijke groei bezighouden. Verder kan het per aanvraag worden bekeken. Het kan een boek zijn om uit te delen aan hulpbehoevenden.

Bij verkoopacties kan een stichting of organisatie dan 17 euro per boek vragen voor hun goede doel; dat is ook het bedrag voor de winkelverkoop.

Het boek is te bestellen via het volgende e-mailadres:

j.baaijens@dehoop.org

Posted in Uncategorized | Leave a comment | Edit

Er is vergeving en heling bij het kruis

We hebben elkaar hard nodig in de geestelijke strijd. We willen de jongeren en mensen met geestelijke nood brengen naar de veilige schuilplaats aan de voet van het kruis. Daar is vergeving en genezing!

Door het offer van Jezus worden wij bevrijd en door Zijn striemen worden wij genezen (zie Jes.53).

Kom uit de duisternis tot het Licht!

Een jonge gelovige is als dat kleine klimplantje.

Jezus straalt de liefde, het licht en de warmte van God uit. Gods liefde komt vanuit het Evangelie van het kruis naar je toe. Door de liefde van Jezus word je gevangen! Hij accepteert je. Als je tot Hem komt, wijst Hij je niet af. Door Zijn liefde worden de wonden van afwijzing genezen.

We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Deze liefde lokt je aan en maakt je actief. Je kruipt dan naar het licht en de warmte toe. Klimplantje Geloof heeft het hout nodig om omhoog te kunnen klimmen uit het stof. Wat is het klimplantje waard zonder licht en houvast? Je hebt houvast, licht en liefde nodig in je leven!

Veel jongeren hebben geestelijke problemen en gaan geknakt door het leven door emotionele beschadigingen. Anderen hebben op deze jonge klimplantjes getrapt en ze kunnen daarom uit zichzelf niet meer naar het helende kruis kruipen. Schuldgevoelens, negatieve gedachten en emotionele pijnen houden ze laag aan de grond. Wij moeten ze helpen met het bevrijdende Evangelie om voor vergeving en herstel tot Jezus te komen. Hij nodigt ons in Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

Afwijzing of acceptatie?

Afwijzing kan ons leven kapot maken. Veel jongeren worden er door verscheurd. Ze haken af en slaan op de vlucht. In de gevarenzone ontstaan nog meer barsten. Afwijzing kan er zijn in het gezin, in de klas en in de kerk. Afwijzing en onbegrip in de gemeente waar we bij willen horen, kan ons erg beschadigen. In ons land wordt je al gauw bekritiseerd en veroordeeld. Gevolgen van afwijzing zijn angst en boosheid. Velen worden erdoor verteerd. Deze website geeft geestelijke opvoeders voorlichting om door voorkompastoraat jongeren te beschermen en door herstelpastoraat hulp te bieden. Acceptatie is een eerste levensbehoefte. Als je jongeren accepteert zoals ze zijn, kun je ze nog sturen. Als je ze liefde geeft, willen ze bij je blijven.

Afwijzing is de belangrijkste oorzaak van problemen onder jongeren. Het kan leiden tot depressiviteit en agressiviteit. Afwijzing, angst en boosheid horen bij het negatieve, grijze denkveld en kunnen invalspoorten voor kwade machten worden. Als het gevoel van afwijzing ons blijft achtervolgen, willen we ons blijven bewijzen. Door kramp en stress komen er nog meer barsten in ons leven. Jezelf bewijzen staat tegenover het geloof dat God voor je zal zorgen. We hebben innerlijke heling nodig!

Het veilige vangnet van de gemeente

De gemeente moet het vangnet zijn waarin jongeren zich veilig weten. Als er wettische hardheid heerst, vertrekken jongeren naar plaatsen waar ze worden geaccepteerd door de liefde en warmte van het Evangelie. De godsdienst heeft Jezus veroordeeld en aan het kruis laten nagelen. Hij werd afgewezen en veracht. Ons leven kan door afwijzing zijn getekend. We moeten dan niet bij de scherven blijven treuren, maar op de Heiland zien. Door Zijn striemen is er voor ons genezing (Jes.53). Dit is de helende boodschap op de website.

Onder de titel ’Geestelijke voedingskaart’ zie je hoe je geen voeding moet geven aan gevoelens van afwijzing, afgunst, angst en boosheid. Ze kunnen geestelijk worden overwonnen door acceptatie, veiligheid, geloof, hoop, liefde en kennis vanuit Jezus. Dit is wat de goede Herder de beschadigde schapen biedt.

Blijf niet moedeloos neerliggen. Hef je hoofd omhoog en zie op naar het ruwhouten kruis! Door het zien op Jezus word je geheeld. Door Zijn striemen is er voor ons genezing! Zijn verzoenend bloed is vloeibare liefde, om jouw eenzaamheid en schuld te bedekken.

Wij vinden door het geloof vrede en rust in de liefde armen van de goede Herder. Hij wast ons innerlijk witter dan de sneeuw. Door Hem wordt ons geestelijk leven vernieuwd. Door een gelovig contact met Jezus word je vervuld met Zijn liefde en komt je geestelijk leven (weer) tot bloei.

Klem je vast aan het ruwhouten kruis, zodat je gezond kunt opgroeien tot een krachtige gelovige, die kan standhouden in de vrijheid van Jezus Christus. Als je stevig verbonden blijft aan de Wijnstok, zullen de levenssappen blijven toevloeien. Je mag dan Zijn liefde, licht en warmte ontvangen en ook uitdelen naar anderen toe.

Contact opnemen:

Over de inhoud van de website, het materiaal, Sta Op Zorg en de hieronder aangeboden diensten kun je met Jan Baaijens contact opnemen:

E-mailadres:   j.baaijens@staopzorg.nl  

Bij een aantal artikelen zijn er getuigenissen en geestelijke ervaringen opgenomen. Het kan ons bemoedigen als we lezen hoe anderen herstel en bevrijding hebben meegemaakt. Hierin zien we dat Jezus een Heiland is voor hen die gelovig tot Hem de toevlucht nemen.

Onder bepaalde condities ben ik bereid om passende getuigenissen op te nemen onder bepaalde titels. Als je een geschikt verhaal over het helende en bevrijdende werk door Jezus Christus, mag je deze persoonlijke ervaringen naar mij mailen.

Twee voorbeelden van zulke verhalen kun je lezen onder de titels:

‘Geestelijke bevrijding en herstel voor Denise’ en ‘Gameverslaving, getuigenissen van ex-verslaafden’.

Verder kun je onder de hoofdtitel ‘Verhalen over geestelijke bevrijding’ heel wat levenservaringen lezen, waaronder die van Nicky Cruz en Raadj Gonesh.

Verslavingszorg Sta Op Zorg

Mijn ervaringen met (ex-)verslaafden kun je lezen onder verschillende titels van ‘Verslavingspreventie’. Je ziet hoe we met ze omgaan bij Sta Op Zorg, waar deze stichting een inloophuis heeft in Vlissingen. In de ontmoetingsplek Het Anker gaan we in gesprek met de hulpbehoevenden, eenzame en vaak ook beschadigde mensen, en met de dak- en thuislozen in Zeeland.

Het inloophuis is ook een portaal voor de hulpverlening. In de gesprekken kom je er achter wat ze nodig hebben op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied. Je kunt dan verwijzen naar passende hulpverlening.

We horen als straathoekwerkers en in ons inloophuis in Vlissingen wekelijks heel wat van onze gasten, die aan lager wal zijn geraakt. Het is een multicultureel gezelschap. Er zijn veel trauma’s onder de verslaafden en outcasts. De belangrijkste oorzaken liggen meestal in de onveilige kinderjaren. De verslaafden kunnen bij de christelijke hulpverlening van De Hoop in Vlissingen of Dordrecht terecht. Een aantal van onze gasten hebben een plek gevonden in de christelijke gemeenten in Vlissingen, waarvan er in 2013-2014 daar ook al gedoopt zijn.

Het inloophuis

In de ontmoetingsplek Het Anker praten de medewerkers van Sta op zorg wekelijks met de tientallen gasten. Het inloophuis wordt goed bezocht.

We zijn meer dan een jaar open in de Badhuisstraat 60, Vlissingen.
Rond de 400 verschillende gasten hebben ons in die tijd bezocht.

De cursus Geestelijk herstel

Inmiddels zijn we met 10 medewerkers begonnen met de Sta op cursus Geestelijk herstel, waarin we met (ex-)verslaafden, dak- en thuislozen, emotioneel beschadigde gasten, gelovigen en en anderen die zoeken naar geestelijk herstel rondom het Woord van God samenkomen. De Cursus Geestelijk herstel kun je vinden op deze website onder ‘Cursussen jongerenpastoraat en geestelijk herstel’. Deze wordt ook aangeboden aan christelijke gemeenten, verenigingen en stichtingen als evangelisatiecursus voor geestelijk herstel. Er kan een conferentie over worden georganiseerd. De cursus is ook geschikt voor geloofsgroei en discipelschapstraining. Hij is ook beschikbaar op papier.

Verdere informatie is te verkrijgen via

  j.baaijens@staopzorg.nl

Verder zijn er in de tekst van deze website heel wat opwekkende ervaringen van jongeren (anoniem) opgenomen onder de titel ‘Geestelijke opwekking’.   

Bij het overnemen  van tekst van deze website voor publiciteit moeten in ieder geval de auteur, de bron en de titel worden vermeld. Daarbij  is het van belang dat het wordt gemeld bij de auteur via het e-mailadres: j.baaijens@staopzorg.nl.  Dit heeft te maken met het copyright.

 

  CV en profiel Jan Baaijens 

Ik ben bevoegd godsdienstdocent. Totaal heb ik 22 jaar godsdienst gegeven in het voortgezet onderwijs: 20 jaar op het reformatorische Calvijn College in Goes (1992-2012) en 2 jaar in het protestant christelijk onderwijs, op de Klarenbeek LTS in Middelburg (1990-1992). 

Vanaf augustus 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam als preventiecoördinator/medewerker en PR bij verslavingszorg Sta Op Zorg in Vlissingen (dat is een onderdeel van St. De Hoop in Dordrecht). Ik geef samen met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) workshops en verslavingspreventie op scholen. Ik heb de cursus No Apologies gevolgd en gegeven op school.

Verder hebben we vanuit Sta Op Zorg een ontmoetingsplek (inloophuis) in Vlissingen, waarin we al heel wat mensen van de doelgroep hebben ontvangen. Ik heb dus samen met collega’s wekelijks contact met mensen aan de onderkant van de maatschappij, zoals verslaafden, daklozen, randgroepjongeren, drop-outs en emotioneel beschadigde mensen. Wij mogen hen in woord en daad de liefde van Jezus doorgeven. 

Ik wil een kerkelijke gemeente wel adviseren bij heb opzetten van een ontmoetingsplek (inloophuis), in combinatie met evangelisatiewerk. 

Hieronder bied ik ook mijn andere diensten aan voor kerken en scholen.  

Ik ben beschikbaar en op zoek naar tijdelijk werk of een (deeltijd)baan op de hieronder genoemde gebieden: 

– Als adviseur en preventiecoach 

Vanaf augustus 2013 werk in niet meer vanuit het onderwijs, en stel ik mij vanuit Zeeland beschikbaar als preventiecoach en speciale adviseur jongerenpastoraat voor hulpverleners, kerken en scholen. 

U kunt mij dus vragen voor het opzetten van voorkompastoraat en het jongerenpastoraat in uw gemeente. 

Daarvoor wil ik een introtraining geven van drie sessies, waarin geestelijke opvoeding, verslavingspreventie, herkenning en nazorg aan de orde komen. Daarna kunt u het met een eigen zorgteam een blijvende plaats geven in uw kerkelijke gemeente.  

U kunt mij ook vragen als preventiecoach voor het trainen van preventiewerkers en ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden die hun getuigenis geven op scholen e.d.). 

Er is veel terugval onder de (ex-)verslaafden. Van hen die aanvankelijk clean waren, valt er waarschijnlijk meer dan 70% (tijdelijk) terug in een verslaving. Ik heb genoeg contact met hen. De berichten van deze ernstige omvang van terugval bereiken mij van verschillende kanten. Bekende oorzaken zijn: doelloosheid en eenzaamheid, maar vooral ook emotionele en geestelijke beschadigingen, die niet voldoende zijn hersteld.  

Daarom besteed ik in deze website ook veel tekst aan geestelijk herstel en bevrijdingspastoraat. Herstelpastoraat en bevrijding dienen een belangrijke plaats te gaan innemen in de christelijke gemeenten! 

– Voor discipelschap- en evangelisatietraining 

Verder kan ik woren gevraagd voor discipelschapstraining en evangelisatietraining. Je kunt zulke trainingen al vinden op deze website. 

– Vraag mij als schrijver 

U kunt mij vragen als journalist of schrijver voor het maken en opstellen van artikelen voor uw tijdschrift of uitgeverij. Ik heb de laatste 30 jaar enkele tientallen boeken geschreven (waarvan er 9 zijn uitgegeven door verschillende uitgevers). Je kunt de laatste 3 vinden op deze website, samen met de meer dan 100 artikelen, die ik de laatste jaren heb opgesteld. 

Je kunt ca. 40 PDF-documenten vinden op mijn naam en de website pastoralehulpverleningjongeren. Je kunt deze als E-book nu nog gratis downloaden (via Google zoeken). 

Deze website www.pastoralehulpverleningjongeren.nl wordt op bepaalde onderwerpen maandelijks redelijk veel bezocht, vooral bij geestelijk herstel en geestelijke bevrijding. 

Het kan aantrekkelijk zijn voor christelijke uitgevers van bladen en boeken om er een selectie uit te maken voor een commerciële uitgave. Onder bepaalde voorwaarden wil ik samenwerken. 

– Voor herstel- en bevrijdingspastoraat 

Ik stel mij beschikbaar voor het opzetten van herstel- en bevrijdingspastoraat. 

Ik denk hierbij ook aan de reformatorische gemeenten. Mijn adviseur van deze website is dr. Mart-Jan Paul. Wij zien dat deze vormen van pastoraat weer volop moeten worden gepraktiseerd in deze tijd van occulte infiltratie. Wij moeten weer terug naar de praktijk van de vroege christelijke kerk in het Romeinse rijk. Je kunt er genoeg over lezen op deze website. 

Bij de titel ‘Bevrijdingspastoraat en dr. M.J. Paul’’ zijn hierover ook twee artikelen van hem opgenomen.

Inhoud artikelen deze website:

Over de inhoud van de website en (het materiaal van) de cursus jongerenpastoraat kun je met Jan Baaijens contact opnemen. Zijn e-mailadres is: j.baaijens@staopzorg.nl

Het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ staat op onderwerp verdeeld op PDF-documenten op deze website (daar zitten ook afbeeldingen bij). De volledige tekst van het handboek kun je ook vinden bij de subtitels onder de titel ‘Geestelijke voedingskaart’ op deze website.

De cursus is door mij geschreven vanuit de reformatorische en evangelisch Bijbelgetrouwe visie. We hebben een reformatorisch-evangelisch ontwaken nodig!

Intussen heb ik zelf ook ervaringen opgedaan met herstel- en bevrijdingspastoraat. Zelf ben ik een aantal jaren geleden ook op het gebed bevrijd van een occulte geestelijke belasting (waar dus ook gelovigen mee behept kunnen zijn). Vanaf dat moment heb ik me verdiept in de geestelijke wereld, geestelijk herstel en bevrijding. Daardoor is ook deze website ontstaan. Ik zie hierin duidelijk de leiding van mijn Heere en Heiland.

Ik weet dat de kwade machten boven ons en in ons kunnen worden overwonnen door de almachtige Overwinnaar Jezus Christus. Laten we daarom voortdurend ons vertrouwen en onze hoop op Hem stellen!

De overwinning door Jezus Christus

 staat in de tekst centraal

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie.

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid (volgens Romeinen 1:16)

Laten we samen opzien tot de Overwinnaar in de geestelijke strijd. Laten we samen zoeken naar de leiding van God. Laten we samen Jezus Christus als de goede Herder volgen in vrijheid op het pad van het Licht der wereld.

Laten we samen de HEERE dienen

Jozua geeft ons tijdens de verbondsvernieuwing aan het einde van zijn leven in Joz.24 een goed voorbeeld van leiderschap.  Het is altijd goed om het verbond te vernieuwen. Denk eraan bij iedere doopdienst die je meemaakt. Geef het goede voorbeeld en ga in gesprek met de kinderen. Spreek Jozua na (in Joz.24:15: ‘Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.’ Hopelijk zullen onze kinderen ons dan hierin volgen en bekennen dat de HEERE ook hun God is, Die zo goed voor hen is geweest.

Samenkomsten met jongeren

We kunnen voorlichtingssamenkomsten en conferenties organiseren en beginnen  in Zeeland, waar genoeg ervaren jongerenwerkers, professionals en jongeren kunnen worden ingezet. Verder kan de organisatie worden uitgebreid naar andere gebieden. Naast de voorlichting door sprekers willen we dan ook geestelijke liederen zingen en muziek maken vanuit de Gele bundel van de gezinskampen.

We hebben heel wat jongeren in Zeeland die ons kunnen begeleiden op instrumenten. Het is de bedoeling dat er tijdens samenkomsten in (bijbelstudie)groepjes wordt gewerkt (met jongeren en ouderen). Op een persoonlijke wijze wordt er dan aan jezelf en anderen gewerkt. Het gaat daarbij om geestelijke groei, geestelijk herstel en de vorming in de hulpverlening van jongeren.

Samen in de Naam van Jezus

Zoals bij de bestaande jongerensamenkomsten willen we vanuit verschillende achtergronden en persoonlijke situaties samenkomen in de Naam van Jezus. Ik denk hierbij aan het lied van C.A.E. Groot:

Samen in de Naam van Jezus, heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

We willen ons dan laten leiden door de Heilige Geest en mogen daarbij de aanwezigheid van Jezus Christus verwachten. We zijn dan bezig rondom het Woord van God en hebben daarbij de belofte, dat waar twee of drie in de Naam van Jezus aanwezig zijn, Hij in het midden is. Denk hierbij ook aan de belofte, dat als we samen biddend iets in Zijn Naam begeren, we dat zullen ontvangen. Jezus verklaart ons Zelf in Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen