Sta op cursus Geestelijk herstel

Deze Website voor jongerenpastoraat en geestelijk herstel wil hulpverleners, jongeren en mensen met innerlijke problemen helpen om beschadigingen te voorkomen, om te leiden en te helen, en de weg te wijzen naar de Heiland.

Ik heb tot nu toe regelmatig nieuwe artikelen, vernieuwde tekst en afbeeldingen op de website kunnen zetten. We hopen de digitale hulpverlening en voorlichting D.V. uit te breiden en zoeken naar samenwerking met bijbelgetrouwe evangelische en reformatorische christenen.

 

Sta op cursus Geestelijk herstel

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Het is een cursus voor gelovigen en (nog) niet-gelovigen, die zoeken naar geestelijk herstel en geloofsgroei. Je kunt gebukt gaan onder twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst of negatieve gedachten over geleden onrecht. Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God?

We willen het in Goes en Vlissingen gaan doen

We hebben de cursus vanaf september 2020 D.V. op de dinsdagavonden van de even weeknummers gepland in het nieuwe gebouw van Het Leger des Heils in Klein Frankrijk 17 te Goes. We hebben daar meer zaalruimte, zodat we een veilige afstand kunnen bewaren vanwege de coronamaatregelen. De cursusavonden in Goes beginnen om 19.00 uur, omdat we daar niet samen eten vooraf. We hebben de cursusavonden in eerste opzet op de volgende data gepland:

1 + 15 + 29 september 2020

13 + 27 oktober

10 + 24 november

8 + 22 december 2020

We kijken nog wanneer we willen beginnen in Vlissingen, met de mensen vanuit Walcheren. Het ligt aan het aantal deelnemers dat we hopen te werven.

Doe je mee met de cursus in Goes of Vlissingen?

We willen vanuit Sta Op Zorg in de Badhuisstraat 60 te Vlissingen de Sta op cursus Geestelijk herstel geven voor onze gasten en anderen die behoefte hebben aan geestelijk herstel en geloofsgroei uit Walcheren. In Goes is het dus gepland voor de deelnemers vanuit Zuid-Beveland e.o. in het gebouw van Het Leger des Heils.

We willen de cursus dus vanaf september 2020 D.V. gaan houden in Goes en wat later in Vlissingen. 

Nieuwkomers kunnen bij iedere sessie of samenkomst instromen. Er zit wel een bewuste opbouw voor geestelijk herstel in de cursus, maar de sessies kunnen ook los van elkaar worden gevolgd.

Je bent vrijblijvend welkom op elke genoemde samenkomst

Voor aanmelding en verdere informatie kun je mailen naar: 

j.baaijens@staopzorg.nl 

We willen als medewerkers met je op zoek gaan naar meer eigenwaarde, houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde en een identiteit in Jezus Christus. 

De cursus heeft ook een evangeliserend karakter en is ook geschikt voor hen die meer willen weten over God en het geloof in Jezus Christus.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Misschien staat je geloof op een laag peil, of ben je nog op zoek naar God. De cursus is goed voor je als je op zoek bent naar meer houvast, zekerheid, geloof, hoop en liefde. We zoeken samen naar hulp en hoop.

Het kan ook zijn dat je wordt achtervolgd door pijnlijke herinneringen en gevoelens van afwijzing. Er kunnen ‘waaromvragen’ zijn. Ervaringen kunnen worden gedeeld. We gaan samen op zoek naar antwoorden. We bidden voor elkaar.

Deze cursus biedt hulp en hoop

vanuit het Evangelie van Jezus Christus

Zie de sessies 1 t/m 40 op deze website. Je kunt de sessies van de deze pastorale cursus ook vinden op de website www.geestelijkherstel.nl. Ze staan daar op de titels van de 40 sessies.

De website Geestelijk herstel is ook een pastorale website voor christelijke geestelijke hulpverlening. Je wordt er gewezen op het Evangelie van Jezus Christus. Hij is de Heiland: de Bevrijder en Heler. In de weg van geloof, hoop en liefde is er vergeving en herstel mogelijk. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Hij nodigt in Mattheüs 11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ 

Dagboek Geestelijk herstel 20 dagen op weg… Evangelisatiecursus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er is hoop!

Dit dagboek neemt je mee op de zoektocht naar innerlijke vrede en rust. Voor herstel van afwijzing, pijnlijke herinneringen en beschadigde emoties hebben we Jezus nodig. Er is genezing door Hem. Je kunt dit gaan beseffen door een ervaring van de liefde van God.  Er is heling door geloof, hoop en liefde.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Website voor jongerenpastoraat

Copyright (C): Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Deze Website voor jongerenpastoraat en geestelijk herstel wil hulpverleners, jongeren en mensen met innerlijke problemen helpen om beschadigingen te voorkomen, om te leiden en te helen, en de weg te wijzen naar de Heiland.

Ik heb tot nu toe regelmatig nieuwe artikelen, vernieuwde tekst en afbeeldingen op de website kunnen zetten. We hopen de digitale hulpverlening en voorlichting D.V. uit te breiden en zoeken naar samenwerking met bijbelgetrouwe evangelische en reformatorische christenen.

Copyrights

Alle tekst en de verdere inhoud op deze website is in principe gratis en heeft geen winstoogmerk. Er wordt dus niet aan de inhoud verdiend door de auteur. Bij overname van artikelen moet voor het copyright worden verwezen naar de auteur en de website. Voor te beluisteren liederen wordt verwezen naar links van YouTube. De auteurs en copyrights staan dan vermeld bij de tekst of bij de links.

Als er op deze website afbeeldingen, verwijzingen, bronnen of links onterecht zijn overgenomen of onjuist en onvolledig zijn vermeld voor het copyright, kunt u dit mailen naar j.baaijens@staopzorg.nl. Alles kan gemakkelijk worden aangepast of verwijderd. 

De digitale hulpverlening is ook gratis. De auteur doet vrijwilligerswerk in een inloophuis en in de geestelijke hulpverlening. Voor verdere geestelijke hulpverlening wordt verwezen naar stichtingen en kerkelijke gemeenten. De Sta op cursus Geestelijk herstel is ook gratis. Er wordt dus ook niets aan de cursus of geestelijke hulpverlening verdiend.

(Je kunt veel foto’s op deze website vergroten door ze aan te klikken. Via het pijltje linksboven ’terug’ kom je daarna weer op het artikel terecht.)

Hulpverlening en evangelisatie

Na 22 jaar als godsdienstdocent te hebben gewerkt op scholen in Zeeland, ben ik nu met heel wat vrijwilligers en een aantal professionele krachten bezig bij Sta Op Zorg in Vlissingen. Dat is een onderdeel van concern De Hoop voor verslavingszorg en geestelijke en psychiatrische hulpverlening. Wij werken onder verslaafden, dak- en thuislozen, emotioneel beschadigde mensen, arme, depressieve en eenzame (be)zoekers, om ze hulp en hoop te geven.

In het inloophuis mogen we wekelijks rond de 90 mensen van de doelgroep gratis eten geven en hulp bieden. We brengen ze driemaal in de week ook het Evangelie, passend bij hun situatie en geestelijke toestand. We ervaren er een geopende deur is in Vlissingen voor het Evangelie. Onze Heiland is ook in Zeeland aan het werk onder jong en oud. Vaak is er een langere weg van herstel nodig. Bezoekers worden ook al door medewerkers meegenomen naar de omliggende kerken. Ze getuigen van geloof en werken mee aan hun herstel.

Voor dit zegenrijke werk hebben we ook blijvend giften nodig, maar ook nieuwe medewerkers.

We willen het werk in Zeeland graag uitbreiden.

Wil je meehelpen? Meld je dan aan bij Sta Op Zorg…

Laat de liefde van Jezus Christus je motiveren, en laat ook de nood je roeping zijn!

 

Sta op cursus Geestelijk herstel

Daarbij geven we in Vlissingen de Sta op cursus Geestelijk herstel. De sessies 1 t/m 40 met uitgebreide informatie staan op deze website. Op de cursusavonden werken we met een korte samenvatting en gespreksvragen van een sessie. We hebben ook werkboekjes en opdrachtenbladen voor de samenkomsten.

We willen het in Goes en Vlissingen gaan doen

We hebben de cursus vanaf september 2020 D.V. op de dinsdagavonden van de even weeknummers gepland in het nieuwe gebouw van Het Leger des Heils in Klein Frankrijk 17 te Goes. We hebben daar meer zaalruimte, zodat we een veilige afstand kunnen bewaren vanwege de coronamaatregelen. We hebben de cursusavonden in eerste opzet op de volgende data gepland:

1 + 15 + 29 september 2020

13 + 27 oktober

10 + 24 november

8 + 22 december 2020

We kijken nog wanneer we willen beginnen in Vlissingen, met de mensen vanuit Walcheren. Het ligt aan het aantal deelnemers dat we hopen te werven.

Doe je mee met de cursus in Goes of Vlissingen?

We bieden vanuit Sta Op Zorg in de Badhuisstraat 60 te Vlissingen de Sta op cursus Geestelijk herstel aan voor onze gasten en anderen die behoefte hebben aan geestelijk herstel en geloofsgroei. We willen dit ook doen in het gebouw van Het leger des Heils in Goes, waar we met dezelfde doelgroep te maken hebben. Het is interkerkelijk wat de medewerkers en deelnemers betreffen, terwijl we ons juist ook richten op de buitenkerkelijken. Weet je welkom!

Nieuwkomers kunnen bij iedere sessie of samenkomst instromen. Er zit wel een bewuste opbouw voor geestelijk herstel in de cursus, maar de sessies kunnen ook los van elkaar worden gevolgd. De samenkomsten worden dus gehouden in Vlissingen, in de Badhuisstraat 60.

De opzet van de avond is als volgt:

We eten samen vanaf 17.45 uur. Het cursusgedeelte begint met zingen vanaf ca. 18.30 uur. Daarna volgt de inleiding met een PowerPoint over het onderwerp. De pauze is gepand om 19.45 uur. Om 20.00 uur kunnen we dan in de discussiegroepjes, waarin ook voor en met elkaar wordt gebeden. Daarna willen we de samenkomst gezamenlijk afsluiten met een lied en gebed. De samenkomst kan worden beëindigd om 21.00 uur.

Je mag ook meedoen als je een hart hebt voor de doelgroep, terwijl je zelf ook geestelijk wil leren. Het is ook een goede training voor pastorale hulpverlening en geloofsgroei.  

Je bent vrijblijvend welkom op elke genoemde samenkomst

Voor aanmelding en verdere informatie kun je mailen naar: 

j.baaijens@staopzorg.nl 

 

Sta op cursus Geestelijk herstel

Zie de sessies 1 t/m 40 op deze website. Je kunt de sessies van de deze pastorale cursus ook vinden op de website www.geestelijkherstel.nl. Ze staan daar op de titels van de 40 sessies.

De website Geestelijk herstel is ook een pastorale website voor christelijke geestelijke hulpverlening. Je wordt er gewezen op het Evangelie van Jezus Christus. Hij is de Heiland: de Bevrijder en Heler. In de weg van geloof, hoop en liefde is er vergeving en herstel mogelijk. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Hij nodigt in Mattheüs 11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ 

Posted in Uncategorized | Leave a comment | Edit

 

Er is vergeving en heling bij het kruis

We hebben elkaar hard nodig in de geestelijke strijd. We willen de jongeren en mensen met geestelijke nood brengen naar de veilige schuilplaats aan de voet van het kruis. Daar is vergeving en genezing!

Door het offer van Jezus worden wij bevrijd en door Zijn striemen worden wij genezen (zie Jes.53).

Kom uit de duisternis tot het Licht!

Een jonge gelovige is als dat kleine klimplantje.

Jezus straalt de liefde, het licht en de warmte van God uit. Gods liefde komt vanuit het Evangelie van het kruis naar je toe. Door de liefde van Jezus word je gevangen! Hij accepteert je. Als je tot Hem komt, wijst Hij je niet af. Door Zijn liefde worden de wonden van afwijzing genezen.

We lezen in Joh.3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.’

Deze liefde lokt je aan en maakt je actief. Je kruipt dan naar het licht en de warmte toe. Klimplantje Geloof heeft het hout nodig om omhoog te kunnen klimmen uit het stof. Wat is het klimplantje waard zonder licht en houvast? Je hebt houvast, licht en liefde nodig in je leven!

Veel jongeren hebben geestelijke problemen en gaan geknakt door het leven door emotionele beschadigingen. Anderen hebben op deze jonge klimplantjes getrapt en ze kunnen daarom uit zichzelf niet meer naar het helende kruis kruipen. Schuldgevoelens, negatieve gedachten en emotionele pijnen houden ze laag aan de grond. Wij moeten ze helpen met het bevrijdende Evangelie om voor vergeving en herstel tot Jezus te komen. Hij nodigt ons in Matth.11:28: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

Afwijzing of acceptatie?

Afwijzing kan ons leven kapot maken. Veel jongeren worden er door verscheurd. Ze haken af en slaan op de vlucht. In de gevarenzone ontstaan nog meer barsten. Afwijzing kan er zijn in het gezin, in de klas en in de kerk. Afwijzing en onbegrip in de gemeente waar we bij willen horen, kan ons erg beschadigen. In ons land wordt je al gauw bekritiseerd en veroordeeld. Gevolgen van afwijzing zijn angst en boosheid. Velen worden erdoor verteerd. Deze website geeft geestelijke opvoeders voorlichting om door voorkompastoraat jongeren te beschermen en door herstelpastoraat hulp te bieden. Acceptatie is een eerste levensbehoefte. Als je jongeren accepteert zoals ze zijn, kun je ze nog sturen. Als je ze liefde geeft, willen ze bij je blijven.

Afwijzing is de belangrijkste oorzaak van problemen onder jongeren. Het kan leiden tot depressiviteit en agressiviteit. Afwijzing, angst en boosheid horen bij het negatieve, grijze denkveld en kunnen invalspoorten voor kwade machten worden. Als het gevoel van afwijzing ons blijft achtervolgen, willen we ons blijven bewijzen. Door kramp en stress komen er nog meer barsten in ons leven. Jezelf bewijzen staat tegenover het geloof dat God voor je zal zorgen. We hebben innerlijke heling nodig!

Het veilige vangnet van de gemeente

De gemeente moet het vangnet zijn waarin jongeren zich veilig weten. Als er wettische hardheid heerst, vertrekken jongeren naar plaatsen waar ze worden geaccepteerd door de liefde en warmte van het Evangelie. De godsdienst heeft Jezus veroordeeld en aan het kruis laten nagelen. Hij werd afgewezen en veracht. Ons leven kan door afwijzing zijn getekend. We moeten dan niet bij de scherven blijven treuren, maar op de Heiland zien. Door Zijn striemen is er voor ons genezing (Jes.53). Dit is de helende boodschap op de website.

Onder de titel ’Geestelijke voedingskaart’ zie je hoe je geen voeding moet geven aan gevoelens van afwijzing, afgunst, angst en boosheid. Ze kunnen geestelijk worden overwonnen door acceptatie, veiligheid, geloof, hoop, liefde en kennis vanuit Jezus. Dit is wat de goede Herder de beschadigde schapen biedt.

Blijf niet moedeloos neerliggen. Hef je hoofd omhoog en zie op naar het ruwhouten kruis! Door het zien op Jezus word je geheeld. Door Zijn striemen is er voor ons genezing! Zijn verzoenend bloed is vloeibare liefde, om jouw eenzaamheid en schuld te bedekken.

Wij vinden door het geloof vrede en rust in de liefde armen van de goede Herder. Hij wast ons innerlijk witter dan de sneeuw. Door Hem wordt ons geestelijk leven vernieuwd. Door een gelovig contact met Jezus word je vervuld met Zijn liefde en komt je geestelijk leven (weer) tot bloei.

Klem je vast aan het ruwhouten kruis, zodat je gezond kunt opgroeien tot een krachtige gelovige, die kan standhouden in de vrijheid van Jezus Christus. Als je stevig verbonden blijft aan de Wijnstok, zullen de levenssappen blijven toevloeien. Je mag dan Zijn liefde, licht en warmte ontvangen en ook uitdelen naar anderen toe.

Contact opnemen:

Over de inhoud van de website, het materiaal, Sta Op Zorg en de hieronder aangeboden diensten kun je met Jan Baaijens contact opnemen:

E-mailadres:   j.baaijens@staopzorg.nl  

Bij een aantal artikelen zijn er getuigenissen en geestelijke ervaringen opgenomen. Het kan ons bemoedigen als we lezen hoe anderen herstel en bevrijding hebben meegemaakt. Hierin zien we dat Jezus een Heiland is voor hen die gelovig tot Hem de toevlucht nemen.

Onder bepaalde condities ben ik bereid om passende getuigenissen op te nemen onder bepaalde titels. Als je een geschikt verhaal over het helende en bevrijdende werk door Jezus Christus, mag je deze persoonlijke ervaringen naar mij mailen.

Twee voorbeelden van zulke verhalen kun je lezen onder de titels:

‘Geestelijke bevrijding en herstel voor Denise’ en ‘Gameverslaving, getuigenissen van ex-verslaafden’.

Verder kun je onder de hoofdtitel ‘Verhalen over geestelijke bevrijding’ heel wat levenservaringen lezen, waaronder die van Nicky Cruz en Raadj Gonesh.

Verslavingszorg Sta Op Zorg

Mijn ervaringen met (ex-)verslaafden kun je lezen onder verschillende titels van ‘Verslavingspreventie’. Je ziet hoe we met ze omgaan bij Sta Op Zorg, waar deze stichting een inloophuis heeft in Vlissingen. In de ontmoetingsplek Het Anker gaan we in gesprek met de hulpbehoevenden, eenzame en vaak ook beschadigde mensen, en met de dak- en thuislozen in Zeeland.

Het inloophuis is ook een portaal voor de hulpverlening. In de gesprekken kom je er achter wat ze nodig hebben op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied. Je kunt dan verwijzen naar passende hulpverlening.

We horen als straathoekwerkers en in ons inloophuis in Vlissingen wekelijks heel wat van onze gasten, die aan lager wal zijn geraakt. Het is een multicultureel gezelschap. Er zijn veel trauma’s onder de verslaafden en outcasts. De belangrijkste oorzaken liggen meestal in de onveilige kinderjaren. De verslaafden kunnen bij de christelijke hulpverlening van De Hoop in Vlissingen of Dordrecht terecht. Een aantal van onze gasten hebben een plek gevonden in de christelijke gemeenten in Vlissingen, waarvan er in 2013-2014 daar ook al gedoopt zijn.

Het inloophuis

In de ontmoetingsplek Het Anker praten de medewerkers van Sta op zorg wekelijks met de tientallen gasten. Het inloophuis wordt goed bezocht.

We zijn meer dan een jaar open in de Badhuisstraat 60, Vlissingen.
Rond de 400 verschillende gasten hebben ons in die tijd bezocht.

De cursus Geestelijk herstel

Inmiddels zijn we met 10 medewerkers begonnen met de Sta op cursus Geestelijk herstel, waarin we met (ex-)verslaafden, dak- en thuislozen, emotioneel beschadigde gasten, gelovigen en en anderen die zoeken naar geestelijk herstel rondom het Woord van God samenkomen. De Cursus Geestelijk herstel kun je vinden op deze website onder ‘Cursussen jongerenpastoraat en geestelijk herstel’. Deze wordt ook aangeboden aan christelijke gemeenten, verenigingen en stichtingen als evangelisatiecursus voor geestelijk herstel. Er kan een conferentie over worden georganiseerd. De cursus is ook geschikt voor geloofsgroei en discipelschapstraining. Hij is ook beschikbaar op papier.

Verdere informatie is te verkrijgen via

  j.baaijens@staopzorg.nl

Verder zijn er in de tekst van deze website heel wat opwekkende ervaringen van jongeren (anoniem) opgenomen onder de titel ‘Geestelijke opwekking’.   

Bij het overnemen  van tekst van deze website voor publiciteit moeten in ieder geval de auteur, de bron en de titel worden vermeld. Daarbij  is het van belang dat het wordt gemeld bij de auteur via het e-mailadres: j.baaijens@staopzorg.nl.  Dit heeft te maken met het copyright.

 

  CV en profiel Jan Baaijens 

Ik ben bevoegd godsdienstdocent. Totaal heb ik 22 jaar godsdienst gegeven in het voortgezet onderwijs: 20 jaar op het reformatorische Calvijn College in Goes (1992-2012) en 2 jaar in het protestant christelijk onderwijs, op de Klarenbeek LTS in Middelburg (1990-1992). 

Vanaf augustus 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam als preventiecoördinator/medewerker en PR bij verslavingszorg Sta Op Zorg in Vlissingen (dat is een onderdeel van St. De Hoop in Dordrecht). Ik geef samen met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) workshops en verslavingspreventie op scholen. Ik heb de cursus No Apologies gevolgd en gegeven op school.

Verder hebben we vanuit Sta Op Zorg een ontmoetingsplek (inloophuis) in Vlissingen, waarin we al heel wat mensen van de doelgroep hebben ontvangen. Ik heb dus samen met collega’s wekelijks contact met mensen aan de onderkant van de maatschappij, zoals verslaafden, daklozen, randgroepjongeren, drop-outs en emotioneel beschadigde mensen. Wij mogen hen in woord en daad de liefde van Jezus doorgeven. 

Ik wil een kerkelijke gemeente wel adviseren bij heb opzetten van een ontmoetingsplek (inloophuis), in combinatie met evangelisatiewerk. 

Hieronder bied ik ook mijn andere diensten aan voor kerken en scholen.  

Ik ben beschikbaar en op zoek naar tijdelijk werk of een (deeltijd)baan op de hieronder genoemde gebieden: 

– Als adviseur en preventiecoach 

Vanaf augustus 2013 werk in niet meer vanuit het onderwijs, en stel ik mij vanuit Zeeland beschikbaar als preventiecoach en speciale adviseur jongerenpastoraat voor hulpverleners, kerken en scholen. 

U kunt mij dus vragen voor het opzetten van voorkompastoraat en het jongerenpastoraat in uw gemeente. 

Daarvoor wil ik een introtraining geven van drie sessies, waarin geestelijke opvoeding, verslavingspreventie, herkenning en nazorg aan de orde komen. Daarna kunt u het met een eigen zorgteam een blijvende plaats geven in uw kerkelijke gemeente.  

U kunt mij ook vragen als preventiecoach voor het trainen van preventiewerkers en ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden die hun getuigenis geven op scholen e.d.). 

Er is veel terugval onder de (ex-)verslaafden. Van hen die aanvankelijk clean waren, valt er waarschijnlijk meer dan 70% (tijdelijk) terug in een verslaving. Ik heb genoeg contact met hen. De berichten van deze ernstige omvang van terugval bereiken mij van verschillende kanten. Bekende oorzaken zijn: doelloosheid en eenzaamheid, maar vooral ook emotionele en geestelijke beschadigingen, die niet voldoende zijn hersteld.  

Daarom besteed ik in deze website ook veel tekst aan geestelijk herstel en bevrijdingspastoraat. Herstelpastoraat en bevrijding dienen een belangrijke plaats te gaan innemen in de christelijke gemeenten! 

– Voor discipelschap- en evangelisatietraining 

Verder kan ik woren gevraagd voor discipelschapstraining en evangelisatietraining. Je kunt zulke trainingen al vinden op deze website. 

– Vraag mij als schrijver 

U kunt mij vragen als journalist of schrijver voor het maken en opstellen van artikelen voor uw tijdschrift of uitgeverij. Ik heb de laatste 30 jaar enkele tientallen boeken geschreven (waarvan er 9 zijn uitgegeven door verschillende uitgevers). Je kunt de laatste 3 vinden op deze website, samen met de meer dan 100 artikelen, die ik de laatste jaren heb opgesteld. 

Je kunt ca. 40 PDF-documenten vinden op mijn naam en de website pastoralehulpverleningjongeren. Je kunt deze als E-book nu nog gratis downloaden (via Google zoeken). 

Deze website www.pastoralehulpverleningjongeren.nl wordt op bepaalde onderwerpen maandelijks redelijk veel bezocht, vooral bij geestelijk herstel en geestelijke bevrijding. 

Het kan aantrekkelijk zijn voor christelijke uitgevers van bladen en boeken om er een selectie uit te maken voor een commerciële uitgave. Onder bepaalde voorwaarden wil ik samenwerken. 

– Voor herstel- en bevrijdingspastoraat 

Ik stel mij beschikbaar voor het opzetten van herstel- en bevrijdingspastoraat. 

Ik denk hierbij ook aan de reformatorische gemeenten. Mijn adviseur van deze website is dr. Mart-Jan Paul. Wij zien dat deze vormen van pastoraat weer volop moeten worden gepraktiseerd in deze tijd van occulte infiltratie. Wij moeten weer terug naar de praktijk van de vroege christelijke kerk in het Romeinse rijk. Je kunt er genoeg over lezen op deze website. 

Bij de titel ‘Bevrijdingspastoraat en dr. M.J. Paul’’ zijn hierover ook twee artikelen van hem opgenomen.

Inhoud artikelen deze website:

Over de inhoud van de website en (het materiaal van) de cursus jongerenpastoraat kun je met Jan Baaijens contact opnemen. Zijn e-mailadres is: j.baaijens@staopzorg.nl

Het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’ staat op onderwerp verdeeld op PDF-documenten op deze website (daar zitten ook afbeeldingen bij). De volledige tekst van het handboek kun je ook vinden bij de subtitels onder de titel ‘Geestelijke voedingskaart’ op deze website.

De cursus is door mij geschreven vanuit de reformatorische en evangelisch Bijbelgetrouwe visie. We hebben een reformatorisch-evangelisch ontwaken nodig!

Intussen heb ik zelf ook ervaringen opgedaan met herstel- en bevrijdingspastoraat. Zelf ben ik een aantal jaren geleden ook op het gebed bevrijd van een occulte geestelijke belasting (waar dus ook gelovigen mee behept kunnen zijn). Vanaf dat moment heb ik me verdiept in de geestelijke wereld, geestelijk herstel en bevrijding. Daardoor is ook deze website ontstaan. Ik zie hierin duidelijk de leiding van mijn Heere en Heiland.

Ik weet dat de kwade machten boven ons en in ons kunnen worden overwonnen door de almachtige Overwinnaar Jezus Christus. Laten we daarom voortdurend ons vertrouwen en onze hoop op Hem stellen!

De overwinning door Jezus Christus

 staat in de tekst centraal

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie.

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid (volgens Romeinen 1:16)

Laten we samen opzien tot de Overwinnaar in de geestelijke strijd. Laten we samen zoeken naar de leiding van God. Laten we samen Jezus Christus als de goede Herder volgen in vrijheid op het pad van het Licht der wereld.

Laten we samen de HEERE dienen

Jozua geeft ons tijdens de verbondsvernieuwing aan het einde van zijn leven in Joz.24 een goed voorbeeld van leiderschap.  Het is altijd goed om het verbond te vernieuwen. Denk eraan bij iedere doopdienst die je meemaakt. Geef het goede voorbeeld en ga in gesprek met de kinderen. Spreek Jozua na (in Joz.24:15: ‘Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.’ Hopelijk zullen onze kinderen ons dan hierin volgen en bekennen dat de HEERE ook hun God is, Die zo goed voor hen is geweest.

Samenkomsten met jongeren

We kunnen voorlichtingssamenkomsten en conferenties organiseren en beginnen  in Zeeland, waar genoeg ervaren jongerenwerkers, professionals en jongeren kunnen worden ingezet. Verder kan de organisatie worden uitgebreid naar andere gebieden. Naast de voorlichting door sprekers willen we dan ook geestelijke liederen zingen en muziek maken vanuit de Gele bundel van de gezinskampen.

We hebben heel wat jongeren in Zeeland die ons kunnen begeleiden op instrumenten. Het is de bedoeling dat er tijdens samenkomsten in (bijbelstudie)groepjes wordt gewerkt (met jongeren en ouderen). Op een persoonlijke wijze wordt er dan aan jezelf en anderen gewerkt. Het gaat daarbij om geestelijke groei, geestelijk herstel en de vorming in de hulpverlening van jongeren.

Samen in de Naam van Jezus

Zoals bij de bestaande jongerensamenkomsten willen we vanuit verschillende achtergronden en persoonlijke situaties samenkomen in de Naam van Jezus. Ik denk hierbij aan het lied van C.A.E. Groot:

Samen in de Naam van Jezus, heffen wij een loflied aan.

Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

We willen ons dan laten leiden door de Heilige Geest en mogen daarbij de aanwezigheid van Jezus Christus verwachten. We zijn dan bezig rondom het Woord van God en hebben daarbij de belofte, dat waar twee of drie in de Naam van Jezus aanwezig zijn, Hij in het midden is. Denk hierbij ook aan de belofte, dat als we samen biddend iets in Zijn Naam begeren, we dat zullen ontvangen. Jezus verklaart ons Zelf in Matth.18:19-20: ‘Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen