Hoe een verwonde vrouw is bevrijd van angst

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Dit is het overlevingsverhaal van een bedreigde, beschoten vrouw en haar bevrijding van angst door de liefde van God, na jarenlange psychiatrische behandeling.

Ik kwam haar in de winter van 2017 tegen in het inloophuis van Sta Op Zorg, waar ze op een wonderlijke wijze kwam. Ze was toen al jarenlang in psychiatrische behandeling vanwege depressiviteit en angst en gebruikte veel medicijnen. De Servische vrouw leefde jarenlang vrijwel geïsoleerd en verstopt in haar woning in Vlissingen. Ze wilde niemand achter zich hebben en schermde zich zoveel mogelijk af van de mensen.

Haar angst had een zeer ernstige oorzaak. Ze heeft de pistoolschoten van haar ex-man wonderlijk overleefd. Hij beschoot haar op 19 december 2012 van achteren. Van de twaalf kogels die hij op haar heeft afgevuurd, troffen er vijf doel in haar lichaam. De 9.9 millimeter kogels troffen haar linkerbeen, hand en hoofd. Een kogel raakte haar twee millimeter van haar rugwervel.

Voordat ze wegviel bad ze:

‘Heere God, laat me nog één keer mijn kinderen zien’

Ze heeft het dus overleefd. Haar ex-man heeft er twee jaar en negen maanden voor gezeten in de gevangenis. Er volgde voor haar een lange weg om te komen tot herstel van de verschillende zware verwondingen op lichamelijk en geestelijk gebied. Operaties volgden, maar niet alles kon herstellen. Medicijnen volgden en littekens bleven.

Psychisch kwam het in die tijd niet op orde:

de angst zat er diep in en de depressies waren zwaar

Jarenlang in psychiatrische behandeling

Ze is wel 8 jaar in psychiatrische behandeling geweest. Dat begon al toen het in haar huwelijk te zwaar werd. Haar man ging haar steeds meer terroriseren.

In een GGZ instelling was ze toen (in begin 2017) al vanaf 2012 in behandeling. Er zijn door de jaren heen wel 34 verschillende medicijnen voorgeschreven.

Toen ze in 2016 op bezoek was in Servië, treurde ze daar over het verlies van drie dierbare personen, die waren overleden, waaronder twee broers. Het werd haar teveel. Ze verstopte zich in de rotsen en heeft toen een overdosis medicijnen ingenomen. Ze werd gevonden door jongens die haar naar de weg sleepten. Daar is ze meegenomen in een ziekenauto, terwijl ze haar drie keer hebben gereanimeerd. Ze was kwaad toen ze wakker werd.

Daarna is ze op het vliegtuig gezet naar Nederland, vastgebonden op een bed. Vervolgens was ze bij de psychiatrische instelling drie maanden in isolatie.

Eind 2016 gebruikte ze nog 22 medicijnen per dag

Het was de bedoeling dat ze naar een HAP woning op het terrein van GGZ instelling zou gaan, om daar onder begeleiding te blijven wonen. Dit werd besproken enkele weken voordat ze in aanraking met Sta Op Zorg kwam.

Voordat ze bij ons in het inloophuis kwam, was haar huis zoveel mogelijk afgesloten. Ze kwam vrijwel niet meer op straat. Zelfs de luxaflex waren dicht, zodat niemand naar binnen kon kijken. De angst zat haar op de hielen.

Kom mee naar Sta Op Zorg

Via ingevingen (een stem die herhaald binnen twee dagen in haar sprak) kwam het bij haar: ‘Sta op!’ Ze nam op de tweede dag van deze ingevingen het besluit: ‘Ik ga naar de winkel.’ In de stad kwam ze vervolgens een gast van het inloophuis van Sta Op Zorg tegen, een vrouw die haar uitnodigde: ‘Kom mee naar Sta Op Zorg.’

De Servische vrouw, die al vele jaren in Vlissingen woonde, had nooit eerder van deze christelijke hulpverlenende organisatie gehoord. Ze werd daar liefdevol ontvangen in het inloophuis.

Onze gasten krijgen daar gratis maaltijden en worden liefdevol opgevangen door de gelovige vrijwilligers. We willen de liefde van Jezus uitstralen en proberen zoveel mogelijk positieve relaties aangaan met de eenzame en hulpbehoevende gasten. Onder hen zijn heel wat (ex-)verslaafden en mensen met beschadigde emoties. Als het nodig is verwijzen we ze naar ons behandelkantoor. We kunnen ze ook laten opnemen bij De Hoop in Dordrecht, waar we een poli van zijn.

Het inloophuis was voor haar

‘een warme deken’

Het inloophuis was voor deze jarenlang in angst levende vrouw vanaf het eerste begin als ‘een warme deken’, als een thuiskomen. We hebben daar met haar gesproken. Ze gaf te kennen  over het loophuis:

‘Dit is mijn thuis’

Ze kwam al gelijk naar de Sta op cursus Geestelijk herstel, dat we toen al op de dinsdagavonden om de veertien dagen gaven. Ze ging ook mee naar een evangelische gemeente, waar verschillende medewerkers en gasten van het inloophuis ook naartoe gaan. Zo kwam ze in de Zuidpoort gemeente in Vlissingen.

Van angst bevrijd!

In de dienst Zuidpoort gemeente ervoer ze toen de aanwezigheid van God. Voorheen kon er vanwege haar angst niemand achter haar zitten. De eerste keer in de dienst zat ze al voor de massa van enkele honderden aanwezigen.

Er werd gezongen en er was blijdschap. Haar angst was weg! De vrede bleef in de tweeënhalf uur. Er was overgave aan God.

Ze heeft vanaf haar jongste jaren afwijzing moeten meemaken van haar moeder en man. Maar in 2017 kwam haar zelfwaarde terug.

Een zware vracht viel van haar af. Na de derde cursusavond in het inloophuis had ze een bezoek bij de psychiater, en vertelde ze over haar wonderlijke herstel door de ontvangen liefde van God en mensen. Hierdoor had ze de medicijnen tegen angst en depressie niet meer nodig. (Ze gebruikte 22 medicijnen per dag.) Volgens de psychiater was dit psychisch herstel niet mogelijk na vijf jaar psychiatrische behandeling zonder het gewenste resultaat. Het was ook voor andere geestelijke hulpverleners aldaar onverklaarbaar. Ze hoefde ook niet meer naar een HAP woning op het terrein van de psychiatrische inrichting.

We lezen in de Bijbel, in 1 Johannes 4:18:

‘Er is in de liefde geen vrees,

maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit’

Vanuit het liefdevol ingrijpen van God en het geloof in Jezus Christus, de Heiland, is het te verklaren dat ze op deze wijze is verlost van haar jarenlange angst en negatieve gevoelens.

Kinderjaren in Servië

Vanaf haar jonge jaren bad ze al tot God, omdat ze van huis uit Grieks Orthodox is. Haar gelovige oma heeft haar in de kinderjaren liefde gegeven. Ze heeft zelf ook houvast gekregen aan het geloof.

Haar vader was beroepsmilitair. Hij ontvluchtte het communisme, omdat hij gelovig was, en week uit naar Nederland. Zijn vader was als gelovige soldaat omgebracht door de communisten. Haar vader was daardoor veel weg uit het gezin, maar als hij thuiskwam, was hij lief naar zijn gezin. Ze verbleef dus in haar kinderjaren in Servië, bij haar moeder en twee broers.

Afwijzing en misbruik

Ze werd afgewezen door haar moeder en moest voor haar werken. Al op zes- of zevenjarige leeftijd moest ze strijken en ander werk doen. Haar moeder had intussen een uitgaansleven in het contact met pooiers en andere mannen. Ze kwamen bij haar in huis en in bed. Ze moest zich verstoppen  in een grot om de mannen te ontwijken, toen ze nog maar negen jaar was. Ze is zwaar vernederd door haar moeder en geslagen door haar broers. Haar vader was zachtaardig en werd zelfs mishandeld door haar moeder.

Naar Nederland

Ze was veertien en een half jaar oud toen ze vanuit Servië naar Nederland is gekomen. Ze heeft daarvoor wel de nodige druk moeten uitoefenen op haar vader, omdat haar toestand in Servië ernstig was. Ze dreigde zelfs om zichzelf voor de trein te werpen. Niet lang daarvoor was ze misbruikt. Toen is ze meegenomen door haar vader naar Nederland. Eigenlijk was het een soort kidnapping. Haar moeder is meegekomen.

Misbruikt, afgewezen, overheerst en bedreigd

Op 14-jarige leeftijd is ze door een oudere man uit Kosovo misbruikt. Op 18-jarige leeftijd is ze met hem getrouwd. Door deze man is ze niet alleen misbruikt, maar ook afgewezen en overheerst. Het was voor haar een tiran en narcist. Ze werd door hem geïndoctrineerd, als of ze niets waard was en altijd fout. Hij schermde contacten voor haar en hun twee dochters af. De man was uit op geld. Het was voor haar ook altijd maar werken, als een slavin van hem. Er was geen wasmachine. Ze wilde wel van hem houden en voor hem zorgen, maar hij deed er alles aan om het haar moeilijk te maken.

Ze wilde het volhouden voor de kinderen – en daardoor hield ze het ook vol. Ze heeft haar dochter ook een goede opleiding kunnen geven. Ze ging ook borduren om te overleven. Ze wilde van hem weg.

Hij dreigde:

‘Je kunt niet van mij scheiden, dat wordt je dood’

Achtervolgt door agressie en angst

Hij heeft ook de drie honden van het gezin gedood. Bleef angst inboezemen.

Op een keer had hij met de remmen van de auto geknoeid, zodat zij een ongeluk zou kunnen krijgen. Doordat de remmen weigerden, kwam ze in een ernstig ongeluk met de auto onder een vrachtwagen terecht. Ze moest uit de auto worden bevrijd door het wegsnijden van het metaal. Wonder boven wonder was ze niet zwaar gewond. De potten jam die ze had gemaakt voor haar kinderen waren zelfs nog heel in de kofferbak. Zo is haar leven meerdere malen wonderlijk gespaard.

Hij zette meerdere keren het pistool op haar hoofd, terwijl de kinderen erbij waren. Als hij dan klikte, bleek de pistool niet geladen te zijn. Christa ging hem steeds meer verachten. In 2009 is ze uiteindelijk van hem gescheiden.

De agressie bleef achtervolgen. De angst steeds weer opgewekt. Er werden ook ruiten ingegooid. Er zijn wel 15 aangiftes bij de politie tegen hem geweest, maar er werden geen afdoende maatregelen getroffen.

Beschoten en zwaar gewond

Op 19 december 2012 kwam hij met de auto van hun dochter achter haar op de straat. Ze had een speciaal traditioneel gewaad aan, met een ketting om haar hals. Toen ze hem in het donker herkende, merkte ze dat hij zijn pistool geladen en wel in gereedheid bracht. Ze ging snel draaien en bewegen in haar wijde kleding, om de kogels te kunnen ontwijken. Toch werd ze getroffen door 5 kogels van de 12 afgevuurde kogels. De 9.9. kogels veroorzaken ernstige verwondingen. Toch heeft ze het overleefd.

Ze heeft de vijf kogels overleefd

Gered om te getuigen

God heeft haar verschillende keren op een wonderlijke wijze in het leven gespaard.

Ze  heeft door het geloof vrede en blijdschap gevonden bij God

Hij heeft haar geleid naar Sta Op Zorg en een gemeente waar ze zich thuis voelt. Ze wordt omringt door gelovige broeders en zusters. Deze ijverige Servische vrouw is goed in het  bereiden van eten, zoals het maken van jam en speciale koekjes. We mochten er op de pastorale cursus van meegenieten.

Ze heeft ook samen met andere ervaringsdeskundigen vanuit Sta Op Zorg een aangrijpend getuigenis gegeven voor ca. 100 eersteklassers Social Work van de Hoge School Zeeland. We zien dat ze met haar geloofsgetuigenis God mag eren en anderen kan helpen om te komen tot verder geestelijk herstel.

Om de liefde van Jezus uit te stralen

We willen samen met haar en andere gasten van Sta Op Zorg de liefde van Jezus uitstralen, zodat Zijn licht zal schijnen in een duistere wereld. De Servische vrouw is bezocht door het Licht van God, zodat de duisternis en angst uit haar leven verdwenen. Ze heeft mogen overleven door de liefde, bescherming en uitredding van God.

Ze kwam van overleven naar nieuw leven

Ze kan belijden ’Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis’ (Opwekking 595).