Levensverhaal schrijver Jan Baaijens

 Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Verlangen naar een overvloeiende bron

Ik wil graag een overvloeiende bron zijn. De liefde van God is de bron van het gelukzalige leven. Dit is de overvloeiende genade die we nodig hebben om werkelijk te kunnen leven. Bij stromend water is er groei in de natuur. Levend water hebben we van de Heilige Geest nodig om tot groei en bloei te komen. Jezus nodigt ons in Johannes 7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ Hij leert ons verder (in vers 38): ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Ik was in augustus 2017 hier in de Biesbosch

Ik was in augustus 2017 hier in de Biesbosch

Ik hoorde een tijd geleden, dat je een goot kunt zijn voor het levende water: je geeft het dan wel door, maar het vervult je niet. Daarom behoor je als gelovige ook een overstromende bron van levend water te zijn, die blijvend wordt aangevuld vanuit de Levensbron. Het sprak me aan, en daarna werd ik er herhaaldelijk bij bepaald en op aangesproken dat ik zo’n bron moest zijn of worden.

Geestelijke opwekking is als een opengebroken bron en geeft meer doorstroming en opwekking

Eigenlijk hebben we een voortdurende opwekking nodig

Geestelijke vervulling en geluk kunnen ons verheffen boven de aardse ellende. De liefde van Jezus maakt een verloren leven een gelukkig leven. Heb je dit geluk ook nodig? Het word je gratis aangeboden. Volg het Licht der wereld en de duisternis in je leven zal wijken. Jezus is de Bron van licht en leven.

We lezen in Ps.36:8-10 over de overvloeiende goedheid van God: ‘Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij U is de bron van leven; in Uw licht zien wij het licht.’

Dorst naar voortdurende opwekking

Het is goed dat we ons steeds weer laten verrijken door opwekkende lectuur. Ik werd steeds gedrongen om te lezen over wereldwijde opwekkingen uit het verleden, vanaf het begin van het christendom. Dat heeft mij ook veel inspiratie en inzichten gegeven. Daarbij heb ik zelf geestelijke oplevingen gezien en ervaren.

Hoe zal het levende water weer opnieuw kunnen gaan stromen in ons leven?

Hoe zal het levende water weer opnieuw kunnen gaan stromen in ons leven?

De liefde van Jezus Christus heeft mij steeds gedrongen en gemotiveerd om het door te geven. Overvloeiende genade zal een uitweg vinden naar de mensen om ons heen. Bij het evangelisatiewerk horen vaak ook de beproevingen, ontmoedigingen, afwijzing en tegenstand vanuit de kerk en de wereld. Ook mijn eigen tekorten en zwakheden komen in dit verslag aan de orde. Na een burn-out en een occulte belasting mag ik ook getuigen van een geestelijke bevrijding. Laat het je bemoedigen dat God zwakke vaten wil vullen vanuit Zijn Levensbron. Hij gebruikt zelfs door mensen afgekeurde middelen.

Kracht in zwakheid

De Heere heeft tegen Paulus gezegd: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Kor.12:9). Paulus reageerde: ‘Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen’ (vervolg vers 9).

Wat mijn eigen kracht betreft, ervaar ik mezelf nog steeds ‘zo zwak als water’. Zonder aanvoer vanuit de Levensbron vloeit onze kracht zo weg, en lig je geestelijk uit te drogen. Bij een vernieuwde, opwekkende toevoer is het levende water krachtig genoeg om nieuw leven te brengen en de tegenstand te overwinnen.

Stromen van levend water

Zoals eerder aangehaald, leert Jezus ons in Joh. 7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’  ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Hoe kunnen we als een overvloeiende bron het levende water doorgeven?

Hoe kunnen we als een overvloeiende bron het levende water ontvangen en doorgeven?

Het is al vele jaren mijn verlangen en zoektocht om in Hem te geloven, zoals de Schrift zegt, voor persoonlijke vervulling, en om het te kunnen doorgeven. Ga je met me mee op deze zoektocht? Zie hieronder wat ik al heb mogen ontdekken en ondervinden in mijn levensloop. Het is een blijvende zoektocht naar de Levensbron. Opdat God ook door ons zal worden verheerlijkt!

+++

Het DAGBOEK VAN HOOP is in boekvorm verkrijgbaar

Het DAGBOEK VAN HOOP is in 2022 in boekvorm op papier uitgegeven. De acht delen zitten in deze mooie uitgave van totaal 624 bladzijden. De inhoud bestaat uit 365 korte dagstukjes met twee vragen, waarbij in de loop van het boek aansprekende afbeeldingen zijn opgenomen. Het is als dagboek te gebruiken voor verder geestelijk herstel en geloofsgroei en als een verwerkingsboek voor geestelijke hulpverlening en pastorale zorg.

In het pastorale dagboek gaat het uitgebreid over geestelijk herstel, identiteit en geloofsgroei. Voor herstel van pijnlijke herinneringen, beschadigde emoties  en gevoelens van afwijzing hebben we Jezus nodig. Hij is de Heiland: de Redder, Verlosser en Heler.

Het gaat ook over voortgaande bekering, geestelijke reiniging, geloofsgroei en geestelijke vervulling. We kijken daarbij onder meer naar het leven van Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, David en Petrus. Je kunt de Israëlieten volgen vanuit Egypte tot in Kanaän. Wat kun je leren van deze geschiedenissen? Er ging veel mis, maar God gaf uitkomst. Gelovigen delen in de overwinning van Jezus Christus!

Deze mooie uitgave van totaal 624 bladzijden bestaat uit 365 korte dagstukjes met twee vragen, waarbij in de loop van het boek aansprekende afbeeldingen zijn opgenomen. Het is als dagboek te gebruiken voor verder geestelijk herstel en geloofsgroei en als een verwerkingsboek voor geestelijke hulpverlening en pastorale zorg. Het is voor een groot deel ontstaan uit de pastorale cursus Geestelijk herstel, die ik met medewerkers heb gegeven in het inloophuis van Sta Op Zorg/De Hoop in Vlissingen. Deze polikliniek is een onderdeel van De Hoop ggz en verslavingszorg. Het is dus vanuit de praktijk met onze gasten tot stand gekomen.

Aanbevelingen

Ds. Ruud van Campen schrijft erover: ‘Het dagboek biedt elke dag een prikkelend stukje dat afsluit met twee vragen. Het begeeft zich op de grens van het psycho-pastorale vlak. Het Woord van God klinkt duidelijk en begrijpelijk. Het beste is het te typeren als kort, krachtig en kernachtig. Dit dagboek reikt je veel aan wat bruikbaar is het (jeugd)pastoraat. Van harte aanbevolen. Geestelijk geeft het je een duwtje in de goede richting: namelijk naar de HEERE God, Die Heil schenkt, heelt en herstelt om Jezus wil. Hij zegene dit dagboek voor elke lezer.’ 

Drs. Lineke Karel-Blaauw is psychotherapeut en psycholoog bij de polikliniek Zeeland van De Hoop GGZ. Ze beveelt aan: ‘Met recht een dagboek van hoop. Iedere dag wordt de lezer bemoedigd met de hoop die er altijd is in Jezus Christus. Deze hoop die op zovele manieren wordt beschreven in Gods woord, wordt in dit boek aan de hand van toepasselijke en inspirerende quotes en anekdotes, als dagelijks brood en onderwijs, binnen gehaald in het leven van alledag, waardoor het toegankelijk wordt voor velen.‘

Wilkin van de Kamp merkt erover op: ‘Wat een degelijk en toegankelijk boek is dit geworden. Daar zitten heel wat uren in, weet ik uit eigen ervaring. Mijn complimenten, dat dit boek veel mensen tot zegen zal zijn.’

Drs. Jef De Vriese, directeur Centrum voor Pastorale Counseling, geeft aan: ‘Dagboek van Hoop erkent de moeizame werkelijkheid van het leven én het is een wegwijzer naar geestelijk herstel. Praktisch, toegankelijk, dicht bij je ervaring en dicht bij de liefde van God. Dat is wat je nodig hebt om elke dag een toekomstperspectief vast te houden dat je optilt tot bij de troon van God.’

Psycholoog en relatietherapeut Corine Hotting – de Ruiter: ‘Het is een mooi dagboek, we lezen het nu als gezin. Soms is het even qua context zoeken, maar het maakt de realiteit van het leven en Gods zorg zo zichtbaar, dus fijn!’

Pastoraal werker en voorganger Peter Riemens uit de protestantse gemeente Ontmoeting in Middelburg in een app naar mijn zoon Geerten over het Dagboek van hoop: ‘Hoi Geerten. Wil je even laten weten dat ik bemoedigd wordt door ’t lezen van het dagboek van je vader! Er staat ook zoveel in om door te geven.’

Voor verdere informatie over het DAGBOEK VAN HOOP en bestellingen kan worden gemaild naar:  j.baaijens@dehoop.org

Het is de bedoeling om met de verkoop van het boek christelijke hulpverlenende en missionaire stichtingen te steunen. De kostprijs zonder portokosten is dan 10 euro en de verkoopprijs 17 euro per boek.

Het boek is te bestellen via het volgende e-mailadres:

jabaaijensbjn@gmail.com of j.baaijens@dehoop.org

+++

Als je aanklikt op de foto’s, worden ze vergroot. Met het pijltje linksboven kom je dan weer terug op de tekst van het dagboek.

Het Woord vooraf met de aanbeveling is van ds. Ruud van Campen, mijn predikant van de Hervormde gemeente De Levensbron te Goes.

De volgende foto is in januari 2024 van mij genomen:

Mijn levensloop

Ik ben op 29 juni 1956 geboren in de gemeente Arnemuiden en heb altijd in Zeeland gewoond. Inmiddels woon ik al meer dan 20 jaar in Kapelle, terwijl ik lid ben van de positieve, groeiende Hervormde gemeente De Levensbron in Goes. Verder ben ik gelukkig getrouwd met Ria. We hebben 6 kinderen en 8 kleinkinderen. Eerst heb ik vanaf mijn achttiende vele jaren heb gewerkt op het kantoor bij de PZEM (nu Delta Nutsbedrijven) te Middelburg. Daarna heb ik nog 22 jaar als godsdienstdocent gewerkt in het christelijk voortgezet onderwijs in Zeeland, waarvan de laatste 20 jaar bij het reformatorische Calvijn College.

Op negentienjarige leeftijd heeft de Heere mij in 1975 op een krachtige wijze tot bekering gebracht. Daarvoor leefde ik een werelds en zondig leven, terwijl ik het goed naar mijn zin had.

Ik had in mijn jeugd geen behoefte aan verandering

en geen interesse in de zaken van het geloof

Ik was geestelijk dood in zonden en misdaden en hoorde bij ‘het langharige tuig’. Verder luisterde ik graag naar zondige popmuziek, terwijl ik een vriend had die zelfs drugs gebruikte. (In het artikel ‘Mijn omgang met verslaafden’ op deze website geef ik ook mijn ervaringen uit die tijd door. Je kunt het artikel als subtitel vinden onder de hoofdtitel ‘Verslavingspreventie’.)

Bekering in 1975

In de jaren zeventig kwamen jongeren uit een bepaald gezin uit Middelburg tot bekering. Met één van hen was ik vroeger bevriend. Met Kees Geuze heb ik jarenlang in de klas gezeten. Op de avond van 23 oktober 1975 voelde ik me innerlijk gedrongen om mijn oude vriend in Middelburg op te zoeken. Ik volgde daar in de buurt een cursus. Deze ingeving kwam ineens in me op. Wat een onverdiende genade van God!  Ik was toen nog steeds langharig tuig, die daarvoor niets met het geloof te maken wilde hebben. Het contact met hem was door een andere oorzaak al eerder verbroken. Omdat Kees tot geloof was gekomen, was ik daarvoor huiverig om hem op te zoeken.

Kees verkondigde mij in 1975 het Evangelie. Hij had het daarbij over de rijke jongeling. Ik had het goed naar mijn zin in de wereld (als een wereldse rijke jongeling), zonder dat ik een noodzaak gevoelde om te gaan geloven. Ik kende geen Psalm uit mijn hoofd, ondanks het feit dat ik in de Gereformeerde Gemeente ben opgegroeid.

Op de avond van de 23e oktober ben ik bij hem thuis toen krachtdadig tot bekering gekomen. Ik was toen dus 19 jaar oud. Hoe gebeurde het?

De levensverandering van mijn vriend

 maakte diepe indruk op mij

Ik bemerkte dat hij door de genade van God en het geloof in Jezus Christus radicaal was veranderd. De levensverandering van mijn vriend maakte diepe indruk op mij: van een ruige kerel was hij als een lam geworden, die alles gelovig in handen van zijn Heiland en Meester gaf. Het trof mij op een aangrijpende wijze. Ik besefte dat die vriend gelukkig was en ik diep ongelukkig. Hij zei mij dat ik veranderd moest worden!

De Heilige Geest raakte mij duidelijk aan. Ik ging beven door de geestelijke indrukken die over me kwamen. Een diepe ontroering kwam over me. Ik kwam in een diep gemis terecht. Ik kon het niet tegenhouden. Ik huilde op weg naar huis, terwijl ik dit zeker niet gewoon was.

Mijn zoektocht om tot geloof te komen

Daarna volgde er een periode van intens zoeken, om tot geloof te komen. Voor mijn waarneming was de tijd voor mij op… ik moest mij bekeren! Anders kon het misschien nooit meer.

Ik was daarna zoveel mogelijk tijd bezig met het heil voor mijn ziel. Ik had in die periode zelfs geen tijd meer om de krant te lezen. Ik ging trouw en oplettend de diensten in de Gereformeerde Gemeente volgen, al vond ik het in het begin nog wel moeilijk. Op den duur ging ik steeds meer geestelijke zaken in de preken ontdekken. Hoewel ik niet gewoon was om boeken te lezen (behalve stripboeken), begon ik zoveel mogelijk in de Bijbel en in geestelijke boeken te lezen. Op deze wijze heb ik voor mezelf de hele catechismusverklaring van ds. G.H. Kersten gelezen. Ik wilde weten dat ik mezelf niet bedroog, dus las ik ook ‘strenge boeken’, zoals ‘De nabij christen ontdekt’ van de Engelse puritein Mattheüs Meade. Verder ook boeken van John Bunyan, Thomas Brooks en andere Engelse puriteinen.

Kees vriend nodigde me uit om de koffiebar te komen. Ik kwam toen in de verkeerde koffiebar terecht, bij de Youth for Christ (een straat verderop). Omdat ik zoekend en missend was, beviel het me daar niet goed, want het ging daar over ‘wat gelovige mensen moesten doen’. Later op de avond ben in nog in de ‘goede koffiebar’ van de Baptisten geweest. Daar ontmoette ik hem. Ik dacht (na informatie) dat het daar wel ongeveer hetzelfde zou zijn als bij de Youth for Christ.

Ik zei hem dat ik mijn reformatorische kring wilde blijven. Mijn vriend kwam mij hierin tegemoet en heeft me toen naar een Bijbelstudiegroep gebracht van mensen uit de reformatorische richting. Hij bleef nog even meedraaien met mij in deze groep.

 

Links naar ‘Opwekkende ervaringen’

Uit deze Bijbelstudiegroep zijn later ook mensen mee gaan doen met de gezinskampen, waar een herleving plaatsvond, met name in 1993. (De opwekkende ervaringen tijdens (gezins)kampen en jongerenbijbelstudies worden verhaald in andere artikelen op deze website)

Op de PDF documenten hieronder geef ik persoonlijke verslagen door van geestelijke oplevingen onder reformatorische jongeren tijdens Bijbelstudies, gezinskampen en jongerenbijbelstudiekampen in de jaren 2008-2009 en 2010-2011. Op het laatste document vind je een verslag van de opmerkelijke geestelijke oplevingen in 1993. Daarbij zijn heel wat reformatorische jongeren en zelfs ouderen geestelijk aangeraakt en ook tot geloof gekomen.

Je kunt op een PDF documenten aanklikken, en het als gratis E-boek lezen. Met het pijltje linksboven kom je weer terug op de website.

OPWEKKENDE ERVARINGEN IN ZEELAND

Hierin is ook de voorgeschiedenis van de oplevingen en van de gezinskampen vanaf de jaren zeventig uitgebreid beschreven. 

Wat jongeren ervaren en getuigen

Een persoonlijk verslag van geestelijke ervaringen met jongeren, en hun geloofsgetuigenissen.

Opwekkende ervaringen tijdens (gezins)kampen in 1993

Een persoonlijk verslag van opwekkende ervaringen tijdens gezinskampen en jongerenkampen, hoe ze tot geloof zijn gekomen.

 

Vervolg levensverhaal:

Bemoedigingen en onderwijs

Na een tijdje ontving ik vanaf eind 1975 vanuit Gods Woord meer bemoedigingen en vertroostingen. Het licht mocht steeds weer opgaan in de duisternis.

Door mijn verandering en keuze moest en wilde ik mijn oude leven en vriendschappen vaarwel zeggen… maar ik kreeg er veel meer voor terug! In de vijf jaren die volgden heb ik Gods Woord bestudeerd en volgde ik de Cursus Godsdienstonderwijs bij de Gereformeerde Gemeenten.

Geloofszekerheid 

Daarna mocht ik de zekerheid van het geloof ontvangen. Ik denk dat ik toen al wel 26 jaar was. Ik mocht daarbij heerlijk zien op de Heere Jezus Christus, als op de verhoogde koperen slang (Joh.3:14-15). De tekst ‘Zie op Mij en wordt behouden!’ werd werkelijkheid voor mij (dit is de Engelse vertaling van ‘Wend U naar Mij toe…’ Het is trouwens ook de tekst geweest voor Spurgeon, waarvan ik veel heb gelezen.) In de Nederlandse Bijbel lezen we bij deze uitnodiging in Jes.45:22: ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God, en niemand meer. ‘

 ‘Zie op Mij en wordt behouden!’ 

Ik mocht toen volkomen geloven in de genade van de Heere Jezus Christus en dolen in Zijn liefde. In 1 Petr.1:13 lezen we daarover: ‘Hoopt volkomen op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.’

Het boekje ‘De jonge Onderzoeker’

In het boekje ‘De jonge Onderzoeker’ heb ik later hierover geschreven. Daarin komen we zinnebeeldige personen tegen, die veelal werden genoemd naar hun ‘geestelijk karakter’. Als het daar gaat over de ervaringen van Onwetend, die na zijn bekering de jonge Onderzoeker wordt, zijn dat mijn persoonlijke ervaringen. In de contacten met de andere zinnebeeldige personen zitten ook wel werkelijke gebeurtenissen verweven, maar ook ingevoegde lessen en gedachten.

‘De jonge Onderzoeker’ is in 1985 uitgegeven van De Banier in Utrecht. Ds. C. Harinck, die toen in Oostkapelle stond, heeft er een voorwoord in geschreven.

Als ik ‘De Jonge Onderzoeker’ nu globaal doorneem, zie ik dat mijn taalgebruik hoorde bij de behoudende kringen waarin ik mij bevond. Het komt nu wel ouderwets over. Mijn inzichten zijn inmiddels ook wel toegenomen en verbreed door mijn contacten met reformatorische en evangelische gelovigen. Ik denk dat ik ‘refogelisch’ ben geworden, met een bevindelijke inslag, omdat ik het ervaren van het heil in Jezus Christus heel belangrijk vind. Het gaat mij om een innige geloofsrelatie met de Heiland. Ik wil een nederige discipel blijven van mijn grote Meester. Daarom herken ik mij nog steeds in de persoon van de jonge Onderzoeker.

De oudere Onderzoeker

Eigenlijk ben ik nu de oudere Onderzoeker geworden. Door diepere levenservaringen, geloofsbeproevingen, vernederingen en de leiding van God in het leven van het geloof ben ik minder stelling en kritisch geworden. Het lijkt wel dat ik met meer kennis ook meer onwetend ben geworden. Je leert te relativeren. God is oneindig boven ons verheven. Wie kan bevatten en doorgronden hoe groot Hij is in zijn gedachten en handelen? In een nederig en eenvoudig geloof kunnen we slechts aanvaarden, dat alles wat Hij doet goed is. Zijn Woord wijst ons de weg.

Er is geen mooiere en rijkere boodschap voor verloren en zoekende mensen dan het Evangelie van Jezus Christus! De liefde van God tot ons is de bron van leven en geluk.

Roeping om te schrijven

Vanaf het moment dat ik zo helder mocht zien op de Heere Jezus en volkomen op Zijn genade mocht hopen, werd ik gemotiveerd door de Liefde van Christus om boeken te schrijven. Binnen korte tijd mocht ik in deze heerlijke gesteldheid mijn eerste boek ‘Jeugd op de puinhopen’ schrijven, dat in 1984 is uitgegeven (met een voorwoord van mijn predikant, ds. D. Rietdijk).

In het boek ‘Verleidende machten’ (1986) heb ik gewaarschuwd voor de indringende verleidingen in de media en de popmuziek. Ik kende het wereldse leven met de verleidingen van binnenuit. Daarna ben ik zo’n vijf jaar later godsdienstleraar geworden.

Vanaf mijn bekering op 19-jarige leeftijd heb ik veel mogen lezen. Nadat ik door de genade van God tot geloof ben gekomen, heb ik steeds een innerlijke dorst  naar geestelijke kennis gehad. Ik heb veel uit de geestelijke bronnen uit de Bijbel en de kerk- en opwekkingsgeschiedenis geput. Daarbij heb ik een sterke aandrang om het ook uit te delen. Ik ervaar het duidelijk als een levensroeping om te schrijven.

Op deze Website staan een behoorlijk aantal boeken, die ik de laatste 19 jaar heb mogen typen. De boeken vóór die tijd heb ik niet in mijn computerbestand.

De vijf eerste boeken zijn uitgegeven door De Banier in Utrecht. Daarna zijn er nog vier gevolgd bij andere uitgevers. (Je komt deze verderop in de tekst tegen.)

Verlangen naar opwekking en hervorming

Ik voelde me indertijd geroepen en bewogen om een dringende oproep tot   reformatorisch Nederland te doen in het boek ‘Ontwaakt!’ (1997).

Een verdere oproep tot reformatie heb ik gedaan in het boek ‘Opwekking tot reformatie’ (1999). Deze boeken heb ik geschreven vanuit de liefde tot het behoud reformatorische christenen (waartoe ik zelf behoor). Je kunt beide boeken vinden op PDF-bestanden op deze website (bij geestelijke opwekking).

De reformatorische christenen hebben behoefte aan het reddend Evangelie van Jezus Christus (hoe ze dit dan ook ervaren of beseffen).

Ik verlang(de) naar opwekking, opbloei en geestelijke groei bij de christenen in Nederland, zodat ze ook naar buiten toe zullen gaan getuigen.

Ik heb daarin dus gezocht naar een geestelijk opleving en hervorming binnen onze reformatorische gezindte. Een deel was het er mee eens, maar een ander deel heeft me dit niet in dank afgenomen. In mijn optreden heb ik toen ook niet altijd verstandig en voorzichtig genoeg gehandeld. De weerstanden en het versterken van de standpunten waren voor mij en anderen teleurstellend. Ik vond het erg verdrietig dat mijn bedoeling door een deel van de doelgroep niet werd begrepen en juist zulke weerstanden opriep. Hierdoor raakte ik emotioneel beschadigd.

Mijn uitgeputte bron

Daarna kreeg ik een burn-out en werd ik geblokkeerd door een occulte belasting, waar ik ca. 10 jaar door werd bezwaard. Ik kon in die tijd geen langere stukken tekst meer lezen of boeken typen. Ik heb mijn werk als godsdienstdocent nog wel kunnen doen, waarbij ik veel steun had aan mijn ervaring en opgeslagen kennis. In deze periode heb ik mij nederig en afhankelijk naar de Heere toe moeten opstellen.

Mijn burn-out was een gevolg van confrontatie, afwijzing en teleurstelling. Mijn weg was geblokkeerd en ik kon de roeping, die mij zolang al voortdreef tot schrijven, niet meer voortzetten. Ik werd gedreven door een sterk verlangen naar een geestelijke opwekking en reformatie onder de reformatorische christenen. Ik zocht naar opwekking voor de jongeren. Maar er werd een grote streep door mijn werk en plannen gehaald.

Ik weet nog dat ik toen huilend in een leeg klaslokaal was en de volgende woorden uit Zach.4:6 in mijn gedachten kreeg: ‘Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heerscharen.’  Ik zag toen in hoeveel ik door mijn ‘kracht en geweld’ tot stand had willen brengen. (Ik deed het ook wel uit liefde tot God en de mensen binnen onze kringen.)

Mijn hoogmoed moest worden geknakt. God zoekt Zijn eigen eer. Ik had vernedering nodig. Daarom was ik bedroefd over mezelf, over het verkeerde in mijn hart en in mijn innerlijke houding. Toch werd ik daarna bemoedigd door het laatste deel van deze tekst: ‘Maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heerscharen.’

Daarna moest ik met een burn-out dus nederigheid en afhankelijkheid gaan leren. Ik heb toen dus nog wel mijn werk als godsdienstdocent op school verricht. Daarbij deed ik ook mee met de jongerenbijbelstudies in Zeeland, waarbij wij jarenlang veel zegen hebben mogen zien en ervaren. Ik volgde wel de pogingen die anderen nog deden met blijdschap, hopend op zegen.

Eerst was ik verdrietig over het verkeerde in mijn aandeel, maar daarna werd ik dus vertroost met het tweede deel van de tekst: ‘maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heerscharen’. Daarom ben ik ook verwachtend naar wat de HEERE zal doen en wil ik mij nederig en afhankelijk van Hem opstellen.

Het lukte mij niet om volledig te herstellen. Zo’n tien jaar lang heb ik dus een belasting ervaren, waardoor ik met moeite lange stukken tekst kon lezen.

Ik heb toen jarenlang een medicijn moeten gebruiken om goed te kunnen slapen. Er was therapie nodig om mijn spierspanning te verminderen. Het was voor mij dus geruime tijd onmogelijk om nog een boek te schrijven. Vanuit de kelder van mijn bewustzijn moet er jarenlang een geestelijke en/of psychische belasting zijn voortgekomen, die mij weerhield. Ik wilde alle negatieve, teleurstellende gedachten wel van mijn afwerpen, maar het lukte mij niet in eigen kracht.

Ik kon mezelf niet in eigen kracht bevrijden

Ik wilde innerlijk vrij zijn, om te mogen dienen in Gods Koninkrijk, maar ik kwam er vanuit mezelf niet uit. Ik was mij niet bewust van een mogelijke occulte of demonische belasting, die dus ook bij gelovigen kan voorkomen. Ik wist daar weinig of niets van. Inmiddels heb ik mij er achteraf in verdiept… en weet ik beter.

(Pas een jaar na mijn herstel kwam ik erachter dat ik belast was door een geest van angst. Je kunt het verderop lezen.)

In de Bijbel lezen we van de discipelen, dat de satan hen zeer had begeerd te ziften als de tarwe (Luk.22:31). Tegen Petrus sprak Jezus verder (in vers 32): ‘Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.’ 

De Heere liet ook toe dat ‘een engel van de satan’ Paulus met vuisten sloeg, opdat hij zich niet zou verheffen (2 Kor.12:8). Afgezien van hoe we dit moeten zien, mogen we aannemen dat de duivel of demonen negatieve invloed kunnen (en zelfs mogen) uitoefenen op gelovigen. We zien dit ook bij Job en andere Bijbelheiligen. We weten ook dat Luther bijzonder is aangevallen door de duivel.

Ik denk dat het goed is dat we als gelovigen worden gekastijd (onderwezen) en getuchtigd (geïnstrueerd). Het is nodig dat we steeds weer opnieuw worden gereinigd, om nederig en afhankelijk voor de Heere te mogen leven.

Het is goed dat gelovigen door beproevingen

 worden gereinigd en onderwezen 

Niettemin geloof ik dat ik persoonlijk behept ben geweest met een occulte belasting.  Ik denk dat dit een leerschool voor mij is geweest, om nederigheid, afhankelijkheid en ook dankbaarheid te leren… dankbaarheid over Gods leiding en over wat Hij voor mij heeft willen doen!

Ik moest nederigheid, afhankelijkheid en dankbaarheid leren

Bevrijding van een occulte belasting

Ik mag geloven en heb duidelijk ervaren dat de Heere mij op een bijzondere wijze heeft willen bevrijden uit deze belasting (wat het dan ook is geweest). Hieronder lees je hoe dit is gebeurd.

Op 30 december 2008 kreeg ik bezoek van drie broeders van stichting Heart Cry. Zij kwamen mij geestelijk bemoedigen. Aan het eind van het gesprek heeft Arjan Baan met ons en voor mij gebeden.

Ik weet inmiddels dat de Heere dit bezoek en het contact met deze mensen voor mij heeft willen zegenen. Vanaf dat moment ben ik van mijn belasting bevrijd. De belasting en de vermoeidheid na bepaalde inspanningen is van mij afgenomen. Mijn geestelijk leven is hierdoor weer opgebloeid. Ik heb het ervaren het dat de HEERE mijn jeugd heeft vernieuwd als van een arend.

De HEERE kan onze jeugd vernieuwen als van een arend 

We lezen hiervan in Jes.40:29-31: ‘Hij geeft de moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte aan die, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen zeker vallen; maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moe worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.’

In Ps.103:5 lezen we verder: ‘Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.’ Tot nu toe heb ik zaken hieruit persoonlijk mogen ervaren.

Het is onverdiende genade! 

  

Vernieuwde doorstroming

Ik heb in 2009 weer de kracht en inspiratie ontvangen om nieuwe tekst te typen en boeken te vervaardigen. Ik mag dit met dankbaarheid en geestelijke blijdschap doen.

Wachten op instructies

Niet zolang voordat de mannen van Heart Cry me kwamen opzoeken in Zeeland, sprak ik met mijn vrouw over mijn zoeken naar Gods leiding in mijn leven. Al geruime tijd werd ik bepaald bij enkele Bijbelteksten in mijn Engelse Bijbel (waar ik gewoonlijk uit lees). Ik bleef vele jaren de vervulling van de volgende teksten uit Spr. 4:12-13 verwachten, waar we lezen: ‘When you walk, your steps will not be hindered, and when you run, you will not stumble. Take firm hold of instruction, do not let go; keep her, for she is your life.’

Ik ben dus steeds weer op zoek geweest naar verdere instructies. Hieraan moet ik blijven vasthouden. Verder werd ik in die tijd bepaald bij  Ps. 119:45: ‘And I will walk at liberty, for I seek  Your precepts.’ Bij ‘at liberty’ wordt verklaard: ‘in a wide place’. Er wordt ook naar Spr. 4:12 verwezen.

Ik nam na het bezoek van de drie broeders het boek ‘Basislessen Geestelijke Groei’ (van St. Heart Cry) door en stuitte tot mijn verbazing op Box 20.1 ‘Wachten op instructies’ (blz. 217). Daarna las ik Spreuken 1, waar ik juist aan toe was in mijn Engelse Bijbel.

Leer te wachten op instructies!

Daar begint het al in de verzen 2 en 3: ‘To know wisdom and instruction, to percieve the words of understanding, to recieve the instruction of wisdom…’  Ja, wat is wijsheid? wat is leiding?’ Ik ben blijven nadenken over verdere instructies. Ik wil opmerken wat de Heere spreekt.

Tijdens een bijbelstudie in Kapelle op 6 januari 2009 werd Psalm 107 behandeld. We eindigden deze Psalm met vers 43: ‘Whoever is wise wil observe these things, and they will understand the lovingkindness of the Lord.’

Op 10 januari las ik Spr. 15:33: ‘The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility.’ Verder las ik in Spr. 16:3: ‘Commit (roll) your works to the Lord, and your thoughts will be established.’  In vers 6b lezen we vervolgens: ‘and by the fear of the Lord one departs evil.’ Vers 9 gaat verder over dit onderwerp: ‘A man’s heart plans his way, but the Lord directs his steps.’ En ook vers 17a kun je erbij betrekken: ‘The highway of the upright is to depart from evil.’ Je kunt verder ook het verband lezen.

Uiteindelijk kunnen we in Spr. 19:20-21 ook nog leren: ‘Listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. There are many plans in a man’s heart, nevertheless the Lord’s counsel – that will stand.’ 

De instructie vanuit de Spreuken is duidelijk: 

‘nederigheid gaat voor de eer’.

Verder dienen wij te leven in de vreze des Heeren, wijkende van het kwade, terwijl wij onze werken in de hand van de Heere moeten geven. We mogen onze werken en wegen op de HEERE wentelen, zoals we lezen in Ps. 37:4 en 5: ‘En verlustig u in de HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten van uw hart. Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.’ (Zie verder Ps. 37:3-7a.)

Het is heerlijk om instructies en inspiratie

 te ontvangen vanuit Gods Woord 

 Je mag hierin de aanwezigheid en leiding van de Heere ervaren. Je mag dan weten dat Gods Woord vastigheid en kracht geeft. Het vaste geloof in Jezus Christus, als onze Heer en Beschermer, geeft je een veilig gevoel tegenover de aanvallen van satan en zijn demonen.

Herstel van emotionele beschadigingen

Precies een jaar nadat ik ben bevrijd van mijn occulte belasting heb ik op 30 december 2009 tijdens een jongerenconferentie in Zeeland een toespraak mogen houden over ‘de geestelijke strijd – interne problemen en bevrijding’. Verschillende leiders hebben daar toespraken gehouden over het komen tot geloofszekerheid, de geestelijke wapenrusting en het leven in heiligmaking. Daarbij werd en veel gezongen, deden we in kleinere groepjes Bijbelstudie en waren er persoonlijke getuigenissen. Tijdens deze conferentie is er een opmerkelijk rijke zegen geweest.  Een aantal aanwezigen werd geestelijk aangeraakt. Zij mochten zien op de liefde van Jezus Christus en kwamen tot meer geloofszekerheid. Sommigen werden tijdens de conferentie verlost van boze beïnvloedingen, als gevolg van (emotionele) beschadigingen. Anderen vonden verlichting in hun gevoelens van innerlijke pijn en afwijzing. De vrijheid in Christus werd ervaren.

Ik kwam er tijdens deze conferentie achter welke occulte belasting ik voorheen heb gehad: het was een geest van angst. Sommigen op de conferentie waren bezet met een geest van boosheid, maar ook van angst. We zijn er op 30 december op doorgegaan. Emotionele beschadigingen blokkeren de vooruitgang in het geestelijk leven.

Emotionele beschadigingen blokkeren

de vooruitgang in het geestelijk leven

Geestelijke groei wordt tegengehouden door twijfel, geestelijke gebreken en psychische problemen. Als je bevrijding nodig hebt van een belasting of zondige verslaving, blijf dan niet moedeloos bij de pakken neerzitten. Erken en beken het eerlijk. Vraag om hulp en gebed. De Heere heeft mij niet hulpeloos laten varen… Hij laat niet varen de werken van Zijn handen (zie Ps.138:8). Samen in de Naam van Jezus Christus mogen we bidden en bevrijding verwachten!

Nieuwe kracht en inspiratie

Ik heb in 2009 weer de kracht en inspiratie ontvangen om nieuwe tekst te typen en boeken te vervaardigen. Ik mag dit met dankbaarheid en geestelijke blijdschap doen. Ik kreeg nieuwe inzichten in de geestelijke wereld. De gave van het onderscheiden van geesten (1 Kor.12:10) is zeker in onze tijd van groot belang. De geestelijke boosheden in de lucht (Ef.6:12) infiltreren nu ook met nieuwe digitale mogelijkheden in de gedachten van jongeren en ouderen. Daarom is het voorkompastoraat noodzakelijk geworden. De bronnen die onze jongeren via de computer aanboren zijn steeds moeilijker te controleren. Ze maken volop onvolwassen keuzes, waardoor velen in de gevarenzone terechtkomen, waar ze geestelijk en emotioneel worden beschadigd.

Ik weet uit ervaring wat het is om emotioneel beschadigd en occulte belast te zijn. Door zonden raken veel jongeren ook occult geboden. Door geestelijke beschadigingen kun je het slachtoffer van occulte belasting worden. Dit wordt uitgebreid behandeld in het handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’. (Dit boek staat in gedeelten onder verschillende titels op deze Website).

 

Wandelen en werken in vrijheid

In 2012 ben ik losgemaakt van de school, waar het mij te moeilijk en te zwaar werd. Ik had veel leerlingen op KGT-niveau van de klassen 1 t/m 4, met aanpassingen die moesten worden doorgevoerd op didactisch en methodisch gebied. Dit was teveel voor mij. Je loopt dan tegen je grenzen en beperkingen aan. Ik was al half in de vijftig.  Mijn incasseringsvermogen heeft jarenlange druk ervaren, waardoor er ‘zwakke deurtjes’ waren.  Ik kreeg gelukkig een goede regeling bij mijn vertrek.

Ik ben toen als vrijwilliger bij verslavingszorg Sta Op Zorg terechtgekomen, en ook overgegaan naar de Hervormde gemeente De Levensbron. Daar heb ik meer vreugde en vrijheid gevonden. Ik zie dat ik daar op mijn plaats ben, maatschappelijk en kerkelijk. Tussen de verslaafden, afgewezen en behoeftige mensen, dak- en thuislozen en drop-outs voel ik me thuis. We komen ze tegen in het inloophuis van Sta Op Zorg en op straat. Samen zoeken we met hen vanuit het Evangelie naar herstel en geluk. Dat is een dankbaar werk!

Hieronder volgt het adres van het promotiefilmpje van Stichting Vrienden van De Hoop voor de ontmoetingsplek Het Anker van Sta Op Zorg in Vlissingen:

Op de foto die volgt ben ik samen met twee gasten die er vanuit Sta Op Zorg zijn terechtgekomen. De foto is genomen op de dag van De Hoop in Dordrecht, op 28 juni 2014. (Zie verder op deze website onder Verslavingspreventie bij Sta Op Zorg.)

Ik mag nu in vrijheid wandelen en werken op een ruime plaats, in samenwerking met gelovigen uit verschillende richtingen. Nog steeds ervaar ik daarbij de vervulling van de beloften uit Spreuken 4:12-13, waar we lezen:

 ‘When you walk, your steps will not be hindered, and when you run, you will not stumble. Take firm hold of instruction, do not let go; keep her, for she is your life.’

Ik denk hierbij ook aan  Ps. 119:45: ‘And I will walk at liberty, for I seek  Your precepts.’ (Bij ‘at liberty’ wordt dus verklaard: ‘in a wide place’.)

Ik zie het ook nog als mijn roeping om als een wachter op de muur te staan, om onze kwetsbare jongeren te beschermen. Daartoe ben ik ook preventiecoördinator bij Sta Op Zorg.

Wie helpt mee? Ik roep je op om deel te nemen aan de reddingsactie voor de jeugd. Spr.24:11 roept ons op: ‘Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat.’

Uitgegeven boeken en reacties

De volgende boeken zijn bij uitgeverij De Banier zijn uitgegeven:

Jeugd op de puinhopen (1984):

Recensie Jeugd op de puinhopen

De schrijver geeft zijn afwijzend getuigenis over een groot aantal verschijnselen waarmee jongeren geconfronteerd worden. Naast informatie over b.v. allerlei sekten en oosterse stromingen, drugs, milieu, Marx (“satanist”), de geest van de Tijd en de massa enz., geeft de schrijver bij elk hoofdstuk een verwijzing naar de Bijbel. In het laatste gedeelte van het boek geeft hij aan hoe de Bijbel spreekt over bekering en het leven als christen in deze “wereld in de ban van de geest van de afgrond”.

Het boek leest goed; de schrijver heeft zich steeds gericht tot jongeren en hij wil de jongeren jaloers maken op de God van de Bijbel. De gebruikerskring moeten we zoeken bij jongeren in de rechterflank van de geref. gezindte.

Het boek geeft materiaal voor inleidingen op verenigingen en bijbelstudiekringen en voor het maken van scripties, lesthema’s, etc. bij maatschappijleer en godsdienstonderwijs. De tekst is gelardeerd met vele zwart/wit foto’s.

(NBD|Biblion recensie, I.A. Kole)

***

De jonge Onderzoeker (1985):

met een voorwoord van ds. C. Harinck

Inhoud:

In dit boekje ontmoeten we een aantal zinnebeeldige personen die veelal zijn vernoemd naar hun ‘geestelijk karakter’. Door middel van deze personificaties worden belangrijke geestelijke zaken over geloof en bekering wat dichter bij ons gebracht. Het wordt op een verhalende wijze verklaard. Het is vooral gericht tot de jongeren. De leiding van God in het geestelijk leven wordt op een begrijpelijke wijze voorgesteld. Het Woord van God is daarbij de leidraad.

***

Verleidende machten (1986):

Recensie 28 januari 1987 in het Reformatorisch Dagblad:

Verleidende machten in actueel boek ontmaskerd

Oproep tot jongeren om goede strijd te strijden

UTRECHT — Onthullend en leerzaam: zo zou ik het boek “Verleidende machten” willen typeren. Na lezing en herlezing moet ik zeggen dat ik heel dankbaar ben voor hetgeen hier geboden wordt. Het boek wil de belangrijkste verleidende machten in onze maatschappij ontmaskeren en met name de jeugd daarvoor waarschuwen.

drs. G. R. Procee

Wanneer ik de tijd probeer te typeren waarin wij leven, dan mag ik op grond van de ontwikkelingen wel stellen dat wij stormachtige tijden meemaken. De ethische en maatschapelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De zonde wordt steeds brutaler aan ons opgedrongen, tot zelfs in de zogenaamde beschermde milieus toe. Dit boek geeft een heldere doorlichting van al deze ontwikkelingen. Het wil éen appèl doen uitgaan op ouderen en met name jongeren om niet meegesleurd te worden. Het boek is verdeeld in vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden verleidende gevaren in het algemeen behandeld. Hier blijken al twee sterke punten van deze uitgave. Het eerste is dat hetgeen geboden wordt zeer actueel is. Men herkent onmiddellijk de tijd waarin wij leven. Verschillende jeugd-subculturen worden beschreven, zoals punk, disco, en subculturen waarin het uitleven van geweld en seks centraal staan. De verkeerde invloed van de tv wordt met wetenschappelijk onderbouwde argumenten aangetoond. De auteur laat vaak anderen aan het woord, met name onderzoekers uit de Verenigde Staten, die de verkeerde invloeden van de tv op het gedrag van jongeren aantonen. Frustraties en agressie onder jongeren worden doorgelicht naar ontstaan en gevolgen.

Frappant
Zeer frappant en dat is tevens het tweede sterke punt dat opvalt bij het lezen van dit boek, is de opvallende overeenkomst die de auteur, J. A. Baaijens, aantoont tussen onze maatschappij en die van de Romeinen, aan het begin van onze jaartelling en daarna. Het is werkelijk onthullend om de overeenkomst te signaleren in leefgewoonten en zeden tussen het oude Romeinse rijk en onze westerse samenleving. Hedendaagse discussies, die in de kerk gevoerd worden, met name over ethische zaken en jeugdproblematiek waren toen ook aan de orde. Dat blijkt uit talloze citaten van kerkvaders, onder anderen Tertullianus, Cyprianus en Augustinus, die in dit boek opgenomen zijn. Historische feiten uit de Romeinse, heidense samenleving worden ons aangereikt. Het tweede hoofdstuk handelt over de ontzaglijke invloeden van de popmuziek op onze cultuur. De bronnen en de gevolgen van de popmuziek worden duidelijk beschreven. De schrijver heeft een grote kennis van de hedendaagse popmuziek in al haar onderscheiden vormen. De duivelse en perverse beïnvloeding van deze muziek wordt duidelijk aangewezen uit teksten, levensbeschrijvingen en achtergronden van popmusici. Zeer actueel.

Sportverdwazing
In het derde hoofdstuk worden de gevaren van de sportverdwazing besproken. Opnieuw worden talloze citaten en feiten, nu uit de sportwereld, gebruikt waarin de ontaarding wordt aangetoond. Steeds wordt terugge- koppeld naar dezelfde situaties bij de oude Romeinen. Interessant is dat de religieuze achtergronden van de Olympische Spelen en de daarbij behorende verdwazing en geldverspilling aangetoond worden. Evenwichtig is dat de schrijver wel het onderscheid maakt tussen sport en spel.

Het vierde hoofdstuk is een appèl op jongeren om de goede strijd te strijden. De leegheid en zinloosheid van een leven zonder God en de daa rbij behorende euwige ondergang worden door Baaijens eerlijk genoemd, terwijl de vrede, troost en eeuwig geluk van een kind van God de lezer worden voorgehouden. Uitspraken van Spurgeon, Brooks en MeCheyne, speciaal gericht op jongeren, worden aangehaald.

Pastoraal
De algehele toon van het boek is pastoraal. Er spreekt bewogenheid uit met jongeren, die in de branding van het leven staan. Er worden praktische wenken gegeven voor jongeren, die gebukt gaan onder seksuele problemen. De schrijver kan zich goed in de belevingswereld van jongeren verplaatsen. Af en toe bekroop mij een ietwat onbehagelijk gevoel bij het lezen van dit boek, vanwege de afschuwelijke dingen die er in onze maatschappij gebeuren onder jongeren. De schrijver neemt terecht geen blad voor de mond. Talloze bijbelteksten staan door het gehele boek. Zo wordt er schriftuurlijk leiding gegeven aan jongeren. De auteur laat steeds Gods Woord spreken te midden van allerlei jeugdproblemen. Ook een sterk punt van het boek is dat schrijver erin geslaagd is de actualiteit van Gods Woord aan te tonen door op een profetische manier de tijd waarin wij leven te relateren aan de Bijbel. Het boek wordt aangevuld met uitgebreide bronvermeldingen en voetnoten. Al met al is dit boek een machtig appèl om de Heere Jezus Christus te volgen. Hem te dienen en de goede strijd des geloofs te strijden. Hartelijk aanbevolen bij oud en jong, bij ambtsdragers en gemeenteleden.

N.a.v. “Verleidende Machten” door J. A. Baaijens; Uitgeverij De Banier, Utrecht, 1986; 223 bladzijden, prijs 22,50 gulden.

Verder uitgegeven boeken:

De ontmaskering van de emancipatiegeest (1987):

Jeugd in de branding (1989):

Recensie Jeugd in de branding

Het boek is in eerste instantie gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. In die tijd verkeren ze in een fase waarin allerlei dingen van het leven intensief verkend worden. Omdat zich in de nieuwe elementen vele gevaren schuilhouden bevat het boek vele waarschuwingen. Vanuit een Bijbelse gezichtshoek behandelt de schrijver deze gevaren en reikt hen een verantwoorde levensstijl aan.

Door de directe schrijfwijze en de praktische inslag zal het boek bij vele jongelui binnen de doelgroep aanslaan. Daarnaast is de schrijver erin geslaagd niet prekerig te worden maar geeft hij vanuit een grondige research op duidelijke wijze argumenten die er niet om liegen.

Het boek is dan ook uitstekend geschikt voor jongeren die vanuit orthodox-christelijke levensvisie ernst met hun leven willen maken. Vanaf ca. 13 jaar.

(Biblion recensie, Ds. M.A. v.d. Vlugt.)

***

De volgende boeken staan wel op de Website: Laat je redden, uitgeverij De Groot Goudriaan, Kampen 1996:

In deze uitgave worden jongeren op een bijzondere wijze benaderd met de boodschap van het evangelie. Zelf s de jonge tieners kunnen de vele voorbeelden en verhalen begrijpen. Ouders en opvoeders kunnen met behulp van dit boek hun kinderen en jongeren onderwijzen in de leer van de Bijbel.

Recensie Laat je redden

In korte hoofdstukken behandelt de schrijver een aantal kernwoorden uit het Evangelie. Te denken valt dan aan geloof, liefde, zonde, vergeving, troost, discipline etc. De schrijver concretiseert deze abstracte gegevens door middel van praktische voorbeelden. De behandelde begrippen worden aanschouwelijk gemaakt door korte anekdoten en verhalen.

Zo is een boeiende serie studies ontstaan, zeer praktisch gericht en probleemloos toegankelijk voor jongeren. Moeilijke begrippen worden op verrassend eenvoudige wijze secuur behandeld.

De auteur is docent godsdienst in het reformatorische onderwijs en was dus in de gelegenheid, de inhoud van zijn boek in de praktijk te toetsen. Behalve voor jongeren uit reformatorische kringen, is het boek ook bedoeld als handreiking aan ouders en opvoeders. Het boek bevat geen illustraties; blauwgroen omslag. Vanaf ca. 13 jaar.

(Biblion recensie, Ds. M.A. v.d. Vlugt.)

***

 

Ontwaakt!  uitgeverij P. Boekhout, Scherpenisse 1997:

Hieronder volgt een artikel uit het Reformatorisch Dagblad. Publicatiedatum: 30 juni 1997. Het staat op Digibron:

“We moeten de weg gaan van het stervende tarwegraan”

J. A. Baaijens spreekt voor ERO over

“Opwekking in deze tijd”

NIJKERK – “Een opwekking in deze tijd is zeker mogelijk. Wij moeten dan de weg gaan van het tarwegraan; de grond in en een tweede mijl met een ander gaan. Om met Psalm 65 te spreken: het land wordt wel bezocht, maar wordt het ook begerig gemaakt?” Dat zei de Zeeuwse godsdienstleraar J. A. Baaijens zaterdag in Nijkerk op een landelijke bijeenkomst van het Evangelisch Reformatorisch Ontwaken (ERO).

Van een medewerker

ERO had “christenen die bedroefd zijn over de hopeloze verdeeldheid en liefdeloosheid onder Gods volk” opgeroepen de Heere te smeken om een opwekking. De 35 aanwezigen die daaraan gehoor hadden gegeven, deden dat door middel van gemeenschappelijk schuld belijden, bidden en zingen.

Baaijens, die over “Opwekking in deze tijd” sprak, zei dat hij met zijn onlangs verschenen boekje “Ontwaakt! -een dringende oproep tot reformatorisch Nederland” een bezinning op gang heeft willen brengen. “Onze kerken zitten vol en het Evangelie wordt recht gepreekt, terwijl duizenden mensen in een afwachtende houding leven”, zei hij. “Maar maakt de prediking ook echt begerig?” vroeg hij zich af. “Vaak houden machtsmiddelen de mensen bij de kerk. Het is een soort van nieuwe religie, waardoor er mensen verloren gaan. Jongeren horen wel, maar denken diep in hun hart: “Ik blijf toch in de wereld”. De prediking maakt hen niet begerig”, aldus Baaijens.

Naastenliefde

Vervolgens stelde hij de vraag hoe wij belangstelling kunnen opwekken. “We moeten daarvoor genademiddelen gebruiken”, zei hij. Baaijens zei niet zo gelukkig te zijn met het inzetten van populaire middelen, zoals populaire muziek. Volgens hem gaat het veel meer om het betonen van naastenliefde. “In Hem blijven en in navolging van de Heere Jezus daden van liefde bewijzen. De eerste mijl gaat de Heere zelf, maar de tweede mijl moet je met de ander gaan. Daarvoor moeten we offeren en daar hebben we vaak geen tijd voor”, zei hij.

Baaijens signaleerde heel wat geschipper om het behoud van de kerk en is van mening dat door een starre prediking de kerken leeglopen. “We moeten in de middellijke weg “vuurhaarden” binnen de kerken bevorderen; als vurige kolen verlangen naar een opwekking. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig”, aldus Baaijens. Hij riep de aanwezigen op om de lege vaten klaar te zetten (2 Koningen 4). “Hij maakt ze vol! Loop Jericho maar rond, want als je niet loopt, doet de Heere niets. Klopt, en u zal opengedaan worden. Klem je vast aan de beloften van God. Ga met je schuld tot Hem”.

Heenwijzen

ERO-voorzitter ds H. J. Hegger hield een bijbelstudie over enkele verzen uit Efeze 4. “Het gaat daar om een goed zicht op Gods bedoelingen. We moeten niet alleen Gods heil uiteenzetten, maar daaraan ook consequenties verbinden. Vanuit de leer moeten we ons leven uitzetten en heenwijzen naar die ene Persoon: God de Vader en Jezus Christus als de Weg daartoe”. Het was de predikant leed, “dat wij als kinderen van de Vader zo met elkaar overhoop kunnen liggen”. “Laten wij bidden, niet om de verlichting dóór maar mét de Heilige Geest. Dan zijn wij niet samen met onze ideeën, maar met de Heilige Geest”, aldus ds. Hegger.

___________________________________________________________

Opwekking tot reformatie, uitgeverij Groen, Heerenveen 1999:

Ben jij ook een discipel?,

uitgeverij Groen, Heerenveen 2000:

Samenvatting

Ben jij ook een discipel?

In dit boek zoekt J.A,Baaijens, samen met jou, een weg in het leven. Veel voorbeelden uit het dagelijks leven zul je herkennen. De auteur zet je aan het denken over de rijkdom van het discipelschap. Daarnaast schetst hij een beeld (van het gevaar) van de zonde. Ook laat hij zien hoe veilig de weg is achter Jezus Christus aan.

De gespreksvragen aan het einde van elke hoofdstuk geven een aanzet om er met anderen over te praten, om het discipel – zijn te leren en het in praktijk te brengen.

Introductie

Hoe word je een leerling en volgeling van de Heere Jezus?

In dit boek worden jongeren op een bijzondere wijze benaderd met de heilzame boodschap van Gods Woord. Uit ervaring is gebleken dat de vele vergelijkingen en voorbeeldverhalen zelfs de jongere tieners aanspreken. Er is getracht hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun leef- en denkwereld.

In dit boek wordt aan jou uitgelegd hoe je een echte discipel of leerling van de Heere Jezus Christus wordt. Je wordt uitgenodigd en opgeroepen om tot een genadig God te gaan, in de geopende weg die Hij je in Zijn Woord voorstelt. Je mag gaan op Zijn beloften, en komen zoals je bent, om door Gods genade voor eeuwig te worden gered. Achter het verzoenend bloed van Christus is er een veilige schuilplaats voor jongeren en ook ouderen – jullie worden aangespoord om door het geloof daarheen te vluchten.

Bij de 11 hoofdstukken zijn gespreksvragen gevoegd voor Bijbelstudie en verdere doordenking.

Tekst op het kaft van de uitgave van uitgeverij Groen in 2000:

‘Volg Mij’. Zet deze uitspraak van Jezus jou ook vaak aan het denken?

‘Volg Mij’. Vind jij het moeilijk om Jezus te volgen?

‘Volg Mij’. Denk je dat Jezus ook jou roept?

In dit boek zoekt Baaijens, samen met jou, een weg in het leven. Veel voorbeelden uit het dagelijks leven zul je herkennen. De auteur zet je aan het denken over de rijkdom van het discipelschap. Daarnaast schetst hij een beeld (van het gevaar) van de zonde. Ook laat hij zien hoe veilig de weg is achter Jezus Christus aan.

De gespreksvragen aan het einde van elk hoofdstuk geven een aanzet om er met anderen over te praten, om het discipel-zijn te leren en het in praktijk te brengen.

J.A. Baaijens (1956) is godsdienstdocent en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Recensie Ben jij ook een discipel?

De auteur, godsdienstdocent, beschrijft de weg die een jong mens heeft te gaan om Gods uitnodiging discipel te worden te verstaan en te volgen in een leven van overgave. Dat is een verre van eenvoudige weg, waarop veel weerstand en verleiding je deel zijn, maar overwinning en redding ‘door het bloed van Christus’ wacht. In de uitleg van de verschillende Bijbel passages gebruikt de auteur tientallen herkenbare voorbeelden die ‘geestelijke lessen’ bevatten.

Het boek laat zich ook voor jonge mensen goed lezen, maar zinnen als ‘De Heere is goedertieren voor wederkerende zondaren’ zullen jongeren beneden de vijftien jaar en zeker buitenkerkelijke jongeren niet aanspreken en dat geldt ook voor de gespreksvragen na elk hoofdstuk. Dat maakt dat het boek, geschreven vanuit een orthodox-gereformeerde invalshoek, uitsluitend voor gespreksgroepen en catechese bruikbaar is.

(Biblion recensie, Ds. Jenno Sijtsma)

***

Info over de inhoud van de website

Deze website biedt voorlichting, bescherming, digitale hulpverlening en geestelijk herstel. Het voorkompastoraat wordt gepromoot als een beschermend netwerk in de gemeenten. Voorkomen is beter dan omkomen.  De jongeren moeten zien dat we Jezus aan boord hebben. Dan worden de stormen van de puberteit gestild en komen we samen in rustig vaarwater. Staat de reddingsboot van de gemeente voor de jongeren al gereed?

Laat de oude slang ze niet vergiftigen en ze wankelend naar de slachtbank slepen. Haal ze uit de klauwen van de briesende leeuw, die ze zoekt te verslinden! Breng ze aan de voeten van het Lam van God. Zijn bloed zal ze reinigen van het gif. Het Lam is ook de overwinnende Leeuw uit de stam van Juda! Vind ook kracht en inspiratie uit de bewogenheid voor jongeren. Jezus was innerlijk bewogen over de schare, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben (Matth.9:38). Laat de liefde van Christus ons maar voortdurend bewegen en motiveren om Zijn reddend Evangelie door te geven!

De beste inspiratiebron

Daarom heb ik vertrouwen op God en Zijn handelingen door de grote Overwinnaar, Jezus Christus! We mogen een opwekking verwachten, naar de beloften van God. Wanneer wij onszelf nederig en afhankelijk opstellen en Jezus Christus verhogen in het brengen van Zijn heerlijk Evangelie, mogen wij veel vrucht verwachten! Maar we moeten wel terdege beseffen dat het vanuit de hemel moet komen, zoals de regen neerdaalt. God zegt daarvan in Jes.55:11: ‘Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’      

Wij moeten steeds weer leren om Zijn Woord zo eerlijk en helder mogelijk door te geven. Hierbij moeten we letten op de instructies van de Heilige Geest.

We moeten afzien van eigen aspiratie (eerzucht) en het hebben van de inspiratie van de Heilige Geest

En wat zal de Heilige Geest doen? Lees dat maar in Joh.16:8-15. Jezus leert ons hierover in vers 14: ‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’ Hierin zie je duidelijk dat Jezus moet worden verhoogd en verheerlijk. Wij moeten door de inspiratie van de Heilige Geest onze Heiland en Meester Jezus Christus centraal stellen, met de verwachting dat Hij het naar Zijn beloften zal doen! Daarom had Paulus zich voorgenomen in de verkondiging niets anders te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd (1 Kor.2:2). Jezus Christus moet onze inspiratiebron en krachtbron zijn – dan kunnen wij vruchtbaar in Zijn Naam arbeiden en het ook volhouden. Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven, waardoor wij Zijn opdracht kunnen vervullen. Luister naar Zijn heerlijke belofte voor Zijn leerlingen en volgelingen in Hand.1:8: ‘Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem al in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’  ‘In de Naam van Jezus moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen van Jeruzalem.’ (in Luk.24:47).

De Levensbron geeft ons stromen van levend water

De Levensbron is geopend te Jeruzalem. Een rijke stroom van zegeningen en opwekkingen blijft door de eeuwen heen maar doorstromen. Ga in deze stroom staan. Laat je inspireren door de Levensbron en voortstuwen door de stromen van levend water. Je mag bij Jezus komen om te drinken. Hij roept het ook ons tot in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ De opdrachten en beloften van Jezus gelden ook voor ons. Hij roept ons op: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen’ (Mark.16:15). Zie verder de heerlijke, zegenrijke gevolgen in Mark.16:16-20).

Bronnen uit het verleden

Gebruikte bronnen

Je ontvangt ook inspiratie door het lezen van goede boeken. Verdiep je in opwekkingen uit het verleden! Dat zal een verlangen naar herleving in je wakker maken. Als je een oude bron openmaakt, zal er weer water uit gaan stromen. Ik heb in 1985 veel gehad aan het boek van Nikolaj P. Chrapov, ‘Het geluk van het verloren leven’. Ik kreeg het voor mijn 29e verjaardag.

De Russische opwekkingsgeschiedenis geeft ons een helder beeld van de overwinning in de geestelijke strijd te midden van zware beproevingen. Hierin zie je dat het geestelijk leven belangrijker is dan het lichamelijk bestaan. Geestelijke vervulling en geestelijk geluk kunnen ons verheffen boven de aardse ellende. De liefde van Jezus maakt een verloren leven een gelukkig leven. Heb je dit geluk ook nodig? Het word je gratis aangeboden. Volg het Licht der wereld en de duisternis in je leven zal wijken. Jezus is de Bron van licht en leven.

We lezen in Ps.36:8-10 over de overvloeiende goedheid van God: ‘Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij U is de bron van leven; in Uw licht zien wij het licht.’ 

Geestelijke opwekking is als een opengebroken bron en geeft meer opwekking. Eigenlijk hebben we een voortdurende opwekking nodig. Daarom moeten we ons laten verrijken door opwekkende lectuur. Ik werd steeds gedrongen om te lezen over wereldwijde opwekkingen uit het verleden, vanaf het begin van het christendom. Dat heeft mij ook veel inspiratie en inzichten gegeven. Ik geef daarom de door mij gebruikte bronnen van een enkele werken op deze Website door. Je kunt ze hieronder vinden.

Het volgende handboek is voortgekomen uit het werk dat ik heb mogen maken na mijn herstel. Ik ben begin 2009 met het onderzoek begonnen. Hieronder volgen de gebruikte bronnen en de aanbevolen literatuur voor verder onderzoek. Daarna volgt een voorwoord van dr. M.J. Paul.

Handboek ‘Overwinning in de geestelijke strijd’

Bronvermelding en literatuur (voor verder onderzoek)

Anderson, Neil T., De Bevrijder, Hoornaar 1995.

Anderson, Neil T. en Joanna, Hoe overwin ik mijn… depressie, Dordrecht 2005.

Anderson, Neil T. Op weg naar vrijheid in Christus,

Centrum voor Pastorale Counseling, Heverlee 1993.

Anderson, Neil T., Vrijheid in Christus, Beverwijk 2006.

Antipsychiatrie, voor verder onderzoek over de antichristelijke leerstellingen en praktijken in de psychologie en psychologie, op de site www.antipsychiatrie.nl .

Aranza, Jacob, Verborgen verleiders in de popmuziek ontmaskerd, Amsterdam 1985.

Arnott, John, Het belang van vergeving, z.j.

Baan, Arjan en Maritz, Etienne, Basislessen geestelijke groei, Alblasserdam z.j.

Baaijens, J.A., Jeugd op de puinhopen, Utrecht 1984.

Baaijens, J.A., Verleidende machten, Utrecht 1986.

Baaijens, Jan, Jeugd in de Branding, Utrecht 1989.

Baaijens, J.A., Ontwaakt!, Scherpenisse 1997.

Baaijens, J.A., Opwekking tot reformatie, Heerenveen 1999.

Baaijens, Jan A., Geestelijke strijd in de eindtijd, Kapelle 2009.

Baaren, J.I. van, (Verborgen) gevaren in de popmuziek, Amsterdam 1984.

Boston, Thomas, De gemeenschap der Heiligen, Utrecht z.j.

Brooks, Thomas, Kostbare middelen tegen satans listen, Gorinchem z.j.

Brooks, Thomas, De hemel op aarde, in ‘Overjarig koren’, Gorinchem z.j.

Baker, Heidi, Door liefde gedreven, Harderwijk 2009.

Citizens Commission on Human Rights,

Een goddeloze aanval, psychiatrie versus religie, site www.ncrm.nl .

Chrapov, Nikolai P., Het geluk van het verloren leven, Houten 1984.

Cruz Nicky en Jamie Buckingham, Ik zal nooit meer huilen, Hoornaar z.j.

Cunningham, Loren, Is dit van U Heer?, Hoornaar 1995.

Cymbala, Jim, Frisse wind, nieuw vuur, Hoornaar 1999.

De Hoop nieuws, Vriendschappen: belangrijk voor iedereen, Dordrecht sept. 2010.

Dam, W.C. van, Demonen, eruit, in Jezus’ Naam!, Kampen 1973.

Dam, W.C. van, Fakkeldragers in Gods kerk, Den Haag 1982.

Doornenbal, R.J.A., in het boek Geestelijke strijd, Zoetermeer 2002.

Florijn, B., Onder de slip van Zijn mantel, Dordrecht, z.j.

Gerber, Samuel, Vermoeidheid overwinnen, Hoornaar z.j.

Graham, Billy, Wereld in vlam, Wageningen 1971.

Grant, Myrna, Vanya, Hij betaalde zijn geloof met de dood, Hoornaar 1976

Hughes, Selwyn, Depressiviteit, Hoe dat overwonnen kan worden, Hoornaar 1984.

Kamp, Wilkin van de, Demonie & psychiatrie, Aalten, december 2011.

Kamp, Wilkin van de, Geboren om vrij te zijn, Handboek voor bevrijding, Aalten, z.j.

Kamp, Wilkin van de, in de digitale nieuwsbrief van het bevrijdingspastoraat

‘Geboren om vrij te zijn, oktober 2010.

IVO, wetenschappelijk bureau voor onderzoek leefwijzen, verslaving, enz.,

Ontwikkelingen in het internetgebruik van Nederlandse jongeren,

Rotterdam, november 2008.

IVO, wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen, november 2009.

IVO, Videogames en Nederlandse jongeren, Rotterdam, november 2008.

Kinnear, Angus, Watchman Nee, de man die niet vluchtte, Leuven, België 1978.

Koers van 16 oktober 1987: Naar aanleiding van een enquête over kijk- en luistergedrag van HGJB-jongeren op een zomerkamp.

LaHaye, Tim, Depressief?, Laren (Engelse uitgave 1974).

Lindsey, Hal, De laatste generatie, Laren N.H.1977.

Lindsey, Hal, Satan leeft onder ons…, Laren N.H. (Engelse uitgave 1972).

Lloyd-Jones, D. Martyn, Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit,

Utrecht 1988.

Lucado, Max, Niemand is zoals jij, Amsterdam 2005.

Medema, H.P., een interview met Eddie Degand (USA) over popmuziek.

Naar House, stichting, ‘They sold their souls for Rock ‘n’ Roll’, nieuwsbrief mei 2002,

op de site: www.naarhouse.nl .

Ouweneel, W.J., Het domein van de slang, Amsterdam 1978.

Paul, M.J., Doornenbal, R.J.A., e.a., Geestelijke Strijd, Zoetermeer 2002.

Paul, M.J., Occulte machten en bevrijding, Heerenveen 2005.

Paul, M.J., De doorwerking van occultisme in kerkelijke kring en de

bevrijding daarvan, lezing en vragenbeantwoording, website Heart Cry.

Pijnacker Hordijk, W.J.A., Met de moderne muziek mee? 2002,

op de site: www.naarhouse.nl .

Pit, Jan, Nooit keer ik terug, Hoornaar 1980.

Pit, Jan, Doorbroken grenzen, Hoornaar 2009.

Ples­sis, J. du, Het leven van Andrew Murray, Kaapstad 1920.

Prince, Derek, Aan de rand van bitter water, Beverwijk 2001.

Prince, Derek, Gods antwoord voor afwijzing, Beverwijk 1997.

Prince, Derek, zegen en vloek, Hoornaar 1991.

Psychoheresy, Bobgan, Martin en Deidre, The Psychological Seduction of Christianity, boek, zie site www.psychoheresy.org , H2 vertaald via de site www.verhoevenmarc.be .

Rivière, Leen La, een uiteenzetting over popmuziek in ‘Kaf en koren’.

Seamands, David A., Genezing van pijnlijke herinneringen, Hoornaar 1987.

Seamands, David A., Groeien naar volwassenheid, Hoornaar 1986.

Stegen, Erlo, Opwekking onder de Zoeloes, Kwa Sizabantu, RSA 1989

(Nederland: St. Kwa Sizabantu, Loppersum).

Stortenbeker, Teun, Als Jozef je zoon is, st. De Hoop, Dordrecht z.j.

Studiebijbel NT, onder redactie van A.W. Zwiep, G. van den Brink en J.C. Bette,

Soest, vanaf 1986.

Studiebijbel OT, onder redactie van M.J. Paul, G. van den Brink en J.C. Bette,

Veenendaal, vanaf 2004.

Tertullianus, De openbare spelen, vert. door Christine Mohrmann,

Utrecht en Brussel 1951.

Teunisse, C. Willem, Een kroniek van twee eeuwen psychiatrie,

op de site: www.antipsychiatrie.nl .

Trimbos instituut, Borderline persoonlijkheidsstoornis, site www.trimbos.nl .

Valen, L.J. van, Stromen op het droge, uit het Engels: William Reid, Revival truth, Leiden 1992.

Velde, P.A. te, Popmuziek, Groningen 1982.

Vriese, Jef de en Lemmens, Dirk, Centrum voor Pastorale Counseling,

in: Nullens, P., Dicht bij de Bijbel, Bijbelinstituut België, Heverlee 1997.

Weststrate Martijn, In Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven,

Over demonie en bevrijding bij dr. W.C. van Dam, bachelorproef 2008.

Winkel, J.D. te, Onder een bloedrode hemel, hoop en wanhoop in de pop,

’s-Gravenhage 1984.

Winkel, Jan te, Kom mee in ’t ritme, werken met pop, ’s-Gravenhage 1988.

Zevenbergen, R.A., Gothic, een Nieuwe Religieuze Beweging? Scriptie godsdienstwetenschappen aan de vrije universiteit te Amsterdam, mei 2004.

De tekst van dit handboek is onder meer verzameld uit een aantal boeken, die de schrijver in 2009 heeft vervaardigd. Deze boeken zijn (nog) niet uitgegeven. Bij de eerste versie van ‘Occulte machten en de overwinning van Jezus Christus’ heeft dr. Mart-Jan Paul het volgende voorwoord geschreven. Van dit boek laat ik de introductie volgen, waarin het ook gaat over de inhoud van dit handboek.

Woord vooraf 

In reformatorische kring is het gebied van het occulte lange tijd veronachtzaamd, alsof alleen ‘de wereld’ zich met die zaken bezig zou houden. Inmiddels zijn er echter heel wat kerkelijke jongeren zich verdiepen in het occulte via boeken, films, computerspelen en internet. Sommige wenden zich teleurgesteld van de kerk en het christelijke geloof af en roepen in noodsituaties geesten en demonen aan om hulp.

Velen in onze kring wanen zich min of meer veilig in de eigen kerk en scholen. Er is een boze buitenwereld, maar in onze gelederen valt het nog wel mee. De schrijver van dit boek heeft jarenlang veel contacten met jongeren en komt echter tot een andere conclusie. Hij geeft een dringende waarschuwing om alert te zijn. Als wij denken ‘ vrede en geen gevaar’ (vgl. 1 Thess. 5:3) zoeken we ook geen oplossing. Op de voorkant van dit boek is een afbeelding geplaatst van een strijdtoneel, maar ook van het Lam met de overwinningsbanier. Er is een geestelijke strijd gaande!

De vurige pijlen van de boze worden op ons afgevuurd en we zijn alleen veilig als we de geestelijke wapenrusting van Efeze 6 aandoen.  De schrijver luidt de alarmklok en hij voert een veelheid van voorbeelden en argumenten aan. Het is hem meer te doen om de totale indruk dan om het uitdiepen van bepaalde onderwerpen. Het is zijn bedoeling later nog verder op diverse aspecten in te gaan. Het is nu aan de lezer om het totaal op zich te laten inwerken. Dat betekent soms best wel schrikken. De vijand is dichterbij dan wij beseffen, maar we zijn niet machteloos! Luther wist het in zijn vele bestrijdingen door de satan: ‘Ons staat een sterke Held terzij!’

Als we het eens zijn met de diagnose in dit boek, gaan we ook een geestelijke oplossing zoeken. Die wordt gelukkig ook genoemd! Het is gevaarlijk om ons te verdiepen in het werk van satan zonder kennis van Christus. Vanuit het geloof is het echter onze plicht de eigen tijd geestelijk te verstaan. Een van de belangrijkste geestelijke gaven die wij nodig hebben, is ‘het onderscheiden van de geesten’. Slechts dan kunnen we van de satan zeggen ‘want zijn gedachten zijn ons niet onbekend’ (2 Kor. 2:11).

Het is opvallend dat de vroegchristelijke kerk zich uitgebreid met dit onderwerp bezig hield. De nood was groot: allerlei mensen werden gekweld door geesten, innerlijke stemmen en angsten. In de naam van de Heere Jezus Christus werden toen dagelijks demonen uitgedreven. Heeft de kerk die volmacht nog steeds, of zijn we dit verleerd?

Wat moet iemand doen die zich bewust op het terrein van satan begeven heeft en daar allerlei nachtmerries en angsten aan over heeft gehouden? Is er een weg terug voor hen die gevangen zitten in het web van het occulte? Gelukkig wel! Want hiertoe is de Heere Jezus geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Joh. 3:8).

De laatste jaren ben ik veel in contact gekomen met kerkelijke mensen die verstrikt zijn geraakt in het occulte. Vaak vloeiden daar problemen uit voort op psychisch en maatschappelijk gebied. Wat is het geweldig om in die situaties te mogen wijzen op het werk van de Heere Jezus Christus, de grote Overwinnaar. Heel wat mensen mogen getuigen van de bevrijding die door Hem gekomen is.

Het onderwerp van dit boek is niet gemakkelijk of rustgevend, maar wie zich wil verdiepen in het geestelijke strijdtoneel van onze tijd zal onder de indruk komen. Het hoeft niet te leiden tot moedeloosheid, maar is bedoeld om naar Christus te leiden. Juist op dit terrein mogen we ervaren een levende Heiland te hebben die ook in onze tijd en in onze cultuur werkt!

Dr. M.J. Paul

Hieronder volgt de bronvermelding van het boek

Opwekking tot Reformatie

BRONVERMELDING EN LITERATUUR 

Enny IJskes-Kooger, Een lied in de morgen, Amsterdam 1979.

De Nadere Reformatie, ‘s-Gravenha­ge, 1986.

Dr. L. Praamsma, De kerk van alle tijden, Franeker, 1980-1981.

Dr. A. Neander, Geschiedenis der christelijke godsdienst en kerk,

vertaald door ds. W.C. Mauve, Rotterdam 1852.

Dr. H. Bavinck, De zekerheid des geloofs, Kampen z.j.

Johannes Wallmann, Philipp Jakob Spener und die Anfä­nge des Pietismus, Tübingen, 1986.

Ds. C.W. van der Pot, in: Geschiedenis der christe­lijke kerk in tafereelen, vijfde deel, Amsterdam 1859.

P.M. Legêne, Graaf von Zinzendorf, de man die maar één passie had, DEN HAAG.

P.M. Legêne, Zinzendorf, Zeist, inleidend woord: 1938.

J.W. Kieboom, NAFTALI en DUDAIM, Werkendam 1978.

Prof. F.J. Domela Nieuwenhuis, in: Geschiedenis der christe­lijke kerk in tafereelen, vijfde deel, Amsterdam 1859.

Thomas Brooks, Gouden’ appelen voor Jongh-Mans ende

Jonge-Dochters, Uytrecht 1667.

Dr. A. Neander, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van het christelijk leven, vertaald door ds. V.F.J. Boonacker,

Rotterdam 1847.

Bruce Olson,  Om dit kruis zal ik je doden, Hoornaar z.j.

Ds. Richard Wurmbrand, De ondergrondse kerk, Gemarteld

om Christus’ wil, Utrecht z.j.

Ds. Richard Wurmbrand, Christus in de communistische gevangenissen, Utrecht 1970.

Geschiedenis der christelijke kerk, uitga­ve der Z.-A. Chr. Boekvereeniging 1863, Herzien door prof. J.I. Marais,

Kaapstad 1913.

Dr. Andrew Murray, De sleutel tot het zendingsvraagstuk,

Den Haag z.j.

Dr. C.A. van der Sluijs, Charles Haddon Spurgeon, een Baptist tussen Hypercalvinisme en Modernisme, proefschrift, verdedigd 1987, Kampen.

Horatius Bonar, Ware godsdienstige oplevingen en mensen,

die God gebruikt, Gorinchem 1989.

L. Janse, Een strijder voor de ere Gods,

Het leven van Johan­nes Calvijn, Hendrik Ido Ambacht 1980.

Charles G. Finney, Autobiografie

(een Nederlandse vertaling in de twintigste eeuw van de oor­spronkelijke grote uitgave van 1876), Frank­furt z.j.

Dirk van Genderen, Peter Töpfer: van gangster tot evangelist,

‘Toen voelde ik: de zware last was weg’, EO-Visie,

Opinie 8 t/m 14 juni 1997.

J.C. Ryle, Een jaar lezen in Johannes, Bijbels dagboek,

Leiden 1991

Dr. O. Norel, John Wesley, de vader van het methodisme,

DEN HAAG, MCMXXXVI.

Ds. D.G. Molenaar, De doop met de Heilige Geest, Kampen 1963.

Dr. D. Martyn Lloyd-Jones, Toon mij nu Uw heerlijkheid!

Leiden 1992.

L.J. van Valen, Zijn akker was de wereld, George Whitefield en de ‘Great Awakening’, Leiden, 1995.

Arnold A. Dallimore, George Whitefield,

Evangelist of the 18th-Century Revival, London 1990.

Dr. J.A. Hebly, Protestanten in Rusland, de honderdjarige

weg van strijd en lijden, Kampen 1973.

Dr. S.D. van Veen, Het stundisme, Baarn 1908.

Dr. S.D. van Veen, Eene eeuw van worsteling, Groningen 1904.

The Mennonite Encyclopedia, Editors: Harold S. Bender, Dr.theol., C. Henry Smith, Ph.D., e.a.,  Hillsboro en Newton, Kansas en Scottda­le,  Pennsyl­vania z.j.

Walter Sawatsky, Soviet Evangelicals since World War II,

Kitchener, Ontario en Scottdale, Pennsyl­vania, 1981.

Prof.dr. G. Kuypers, Rusland, in de christelijke encyclope­die, Kampen 1960.

Ds. A.B.W.M. Kok, stundisten, in de christelijke encyclope­die,

Kampen 1961.

Drs. Rufo Petri, Groot is Uw trouw: de geschiedenis van de niet-geregistreerde evangeliechristenen-baptisten

in de voor­malige Sovjet-Unie, Houten 1994.

Nikolaj Petrovitsj Chrapov, Het geluk van het verloren leven,

Houten 1984.

Sidney Heitman, The Soviet Germans in the USSR Today,

Berichte des Bundesinstituts für ostwissen­schaftliche und internationale studien, 1980.

Johann Jundt, Opdat wij zouden leven, Het verhaal van een

Rusland-Duitser, st. “De ondergrondse kerk”, Werkendam z.j.

Jakob Esau, in het boek “In de Schuilplaats van de Allerhoogste”, Groede z.j.