Herstel van afwijzing en angstbanden door de liefde van Jezus

Copyright: Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Opdrachtenblad

Zorg ervoor dat er gespreksrondjes zijn bij het beantwoorden van de vragen, zodat  iedereen een kans krijgt om eigen ervaringen te delen (als die dit wil…)

Verslavingen en persoonlijke problemen in de meeste gevallen ontstaan uit afwijzing. Bijbelleraar Derek Prince (1915-2003) verklaart: ‘Afwijzing kan een verborgen, innerlijke houding zijn, die we met ons meedragen.’ Herken je dat?

Liefdesbanden of angstbanden

In het boek ‘Leven naar Gods plan’ (uitgegeven bij De Hoop) gaat het ook over Hoe kun je angstbanden veranderen in liefdesbanden. Er wordt in gesteld: ‘Naarmate we groeien en genezen, vervangen we angstbanden door liefdesbanden.’

 

Liefdesbanden komen op vanuit het vreugdecentrum (voor in de hersenen), maar angstbanden worden aangestuurd vanuit een plaats achter in de hersenen. Mensen met liefdesbanden zijn bezig met de vraag: ‘hoe kan ik mezelf zijn’. Mensen met angstbanden concentreren zich op de vraag: ‘hoe los ik mijn problemen op?’

Geestelijke groei wordt belemmerd als er angst en angstbanden zijn (naar God en mensen toe). Het is belangrijk dat je gaat ervaren en beseffen en dat een ander je waardeert en van je houdt.

1. Lees en bespreek de tekst over liefdesbanden en angstbanden. Wat herken je bij jezelf in de genoemde angstbanden en belemmeringen?

Weet je jezelf geliefd?

Voor herstel is het ook belangrijk dat je in een liefdevolle en veilige omgeving bent. Je kunt genezen binnen liefdevolle relaties. Daardoor worden wij gestimuleerd om ook liefde aan anderen te geven.

Durf je jouw echte gevoelens te uiten? en grenzen te stellen? Geloof, hoop en liefde overwinnen haat, boosheid en angst. Liefde is gericht op anderen.

Liefde wil delen. Liefde is medisch: helpend en helend. Liefde herstelt en geneest innerlijke wonden. Liefde overwint de angst. We lezen in 1 Joh.4:18: ‘Er is in de liefde geen angst, maar de volkomen liefde werpt de vrees uit.’

2. Ben je ook hersteld door liefdesbanden? Kun je uit eigen ervaring vertellen hoe angst is overwonnen door liefde?

 

Samen lezen 1 Johannes 4:7-19

De ware liefde is van God en door God. God is liefde (1 Joh.4:8). Dit is op aarde zichtbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben’ (Joh.3:16).

Gelovigen mogen weten wat we lezen in 1 Joh.4:19: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’ Hoe kun je dat weten?

God heeft Zich aan zondige mensen verbonden. Dat is pas de echte liefdesband. Gods verbond is Zijn liefdesband met mensen. Ben jij al in liefde met Hem verbonden? Als we in de liefde van Jezus blijven, zullen wij ook van mensen houden. Daarom houden we van elkaar!

3. Waaruit blijkt de liefde van God in de teksten hierboven? Wat vraagt dit van ons?

Herstel van afwijzing door de opzoekende liefde van Jezus.

Lees voor de volgende opdrachten Johannes 9

Kijk daarna samen naar de tekst hieronder:

We lezen in Johannes 9 dat Jezus de man die blindgeboren was, heeft genezen. We zien daarbij ook het  geestelijk herstel van deze afgewezen man.

Jezus kan als het Licht der wereld ook nu nog de duisternis uit ons leven verdrijven en genezen van geestelijke blindheid. Zijn barmhartigheid wint het van de veroordeling.

De buren waren verbaasd en vroegen hem: ‘Hoe zijn uw ogen geopend?’ Als iemand tot geloof komt, zal het ook zichtbaar worden voor anderen. Wat zullen ze dan aan je zien en van je horen?

De ouders werden streng ondervraagd door bang makende machthebbers, die belijders van Jezus uit de synagoge wilden werpen. Zij werkten met angstbanden. Herken je het?

De opnieuw afgewezen man sprak vrijmoedig over Jezus, die hij had ervaren. De kwade Joden zeiden: ‘U bent geheel in zonden geboren, en onderwijst u ons?’ En ze wierpen hem voor straf uit de synagoge.

Daarna zocht Jezus hem op en zei: ‘Gelooft u in de Zoon van God?’
Hij reageerde: ‘Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?’ Jezus zei tegen hem: ‘Die u gezien hebt én Die met u spreekt, Die is het.’

Opdrachten bij Johannes 9

4. Waaruit blijkt de afwijzing van de blindgeborene? Wat vind je ervan?

5. Wat lees je over de opzoekende liefde van Jezus tegenover de herhaaldelijke veroordeling van de Joden naar de blindgeboren man toe? Wat spreekt je hierin persoonlijk aan?

6.Waarin zie je de tegenstelling van een harde wettische religie tegenover een liefdevolle geloofsrelatie? Hoe ervaar je het Evangelie en het geloof in Jezus?

De door Jezus aangeraakte blinde gehoorzaamde in het geloof (zoals eens Naäman de Syriër in de Jordaan). Hij moest zich wassen en geloven.

7a. Ben je wel eens door de liefde van God geraakt?

7b. Hoe ben je toen ook geactiveerd om te doen wat Hij van je vraagt in Zijn Woord?

7c. Welke nieuwe activiteiten zijn er toen in je leven gekomen?

8a. Wat herken je van het geloof van de blindgeboren man bij jezelf? De genezen man zei tegen de kwade Joden: ‘Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie.’

Kun je dat op geestelijk gebied ook zeggen door het geloof in Jezus?

8b. We lezen in Johannes 9:38, dat de man belijdt en laat zien: ‘Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.’ Heb jij ook het licht gezien? en volg je nu het Licht der wereld?

9. De overwinning van de liefde op de angst wordt bezongen in het volgende lied van Kees Kraayenoord. Wat spreek je aan in dit lied? Wat is herkenbaar?

De liefde wint

De liefde wint. Ik voel het weer. Dit is een nieuwe dag.

Ik weet de weg verdwaal niet meer, en zie wat ik niet zag.

De liefde geeft mij zoveel kracht, verjaagt de angst uit mij.

Zij is mijn zonlicht in de nacht. Het donker is voorbij.

Geen duizend ketens houden mij bij Hem vandaan, want ik ben vrij.

Ik zie het licht en ik was blind. Dus ik geloof: De liefde wint.

De bakens zijn voorgoed verzet. Gods woord is mijn kompas.

Zijn liefde heeft mijn hart gered, dat zo verloren was.

De wereld houdt er ooit mee op,  want alles gaat voorbij.

Maar zelfs wanneer mijn leven stopt, dan bent U hier bij mij,

dan bent U nog dichtbij.

YouTube-video Kees Kraayenoord – De liefde wint

Ken je de liefde van Jezus?

Heb je de liefde van Jezus al ontdekt en ervaren? De liefde van Jezus voor mij is de drijfveer voor een leven van dankbaarheid en het volgen van Hem. Het wordt mooi verwoord in het lied van Sela. Het is indrukwekkend en opwekkend! Kun je het lied van Sela hartelijk meezingen? Je kunt het via de volgende links op YouTube beluisteren en live bekijken:

 YouTube-video Sela | Jezus liefde voor mij (CD/DVD Live in Groningen)

YouTube-video Jezus’ liefde voor mij | Sela

Tekst: Hans Maat. Muziek: Kinga Bán.

Laat de tekst van Hans Maat op je inwerken. Kun je het overnemen en proclameren:

Jezus’ liefde voor mij

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.

U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem: aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, volg ik Hem na; krijgt Hij gestalte in mij.

Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw Heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.

Heer, werk met genade in mij: dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: uw genade is mij genoeg.

Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.

U heeft mij de liefde verklaard, die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: U bent alles waar ik voor leef!

***

10. Wat spreekt je aan in dit lied van Sela? Waarom?

       Waartoe spoort het je aan?

Samen bidden