Geestelijke bevrijding en herstel voor Denise

Copyright: Denise Rutten, via Jan A. Baaijens, pastorale hulpverlening.

Hoe een reiki master tot het geloof

in Jezus Christus is gekomen

Denise geeft ons in dit verslag haar levensverhaal door. God heeft haar uit de occulte wereld van witte magie en reiki verlost. Het was een gebondenheid die haar heeft beschadigd.  Ze verhaalt: ‘De innerlijke wonden waren diep, maar zijn genezen. Dat heeft wel jaren geduurd. Er zijn littekens.’

Ze getuigt: ‘God heeft mij gebracht in Zijn gemeente, een goede plaats, waar ik al 14 jaar mag zijn, Hem mag eren en prijzen voor wie Hij is. God heeft mij een nieuwe kans gegeven. Hij heeft mij bevrijdt en genezen.’ 

‘Hij heeft mij uit het slijk van de zonde getrokken en werkelijk een nieuw leven gegeven’ 

Haar zoon Stefan werd op 10-jarige leeftijd door een sjamane in de reiki ingewijd. Hij raakte jarenlang ernstig verslaafd aan computergames, waarbij hij te maken had met demonische invloeden.

Na haar bekering heeft Denise 13 jaar voor haar zoon gebeden. Inmiddels is hij ook tot geloof gekomen.

De liefde en waarheid van God in Jezus Christus hebben het in hun leven gewonnen. Denise verklaart:

‘Gods liefde is sterker dan wat dan ook’

Ze weet: ‘God roept me om mijn ervaringen te delen, en dat te gebruiken om mensen te waarschuwen, om de werken van de duisternis te ontmaskeren.’

    

Denise vertelt ons nu verder over haar leven: 

Mijn kinderjaren

Als kind groeide ik op in een rooms katholiek gezin. Ik was de jongste van vijf. Wij hadden thuis een boerderij en mijn ouders waren hardwerkende mensen. Elke ochtend stonden zij op om 4.00 uur om de koeien te melken en het vee te voederen.

Op zondag ging heel het gezin mee naar de kerk. Vader aan de ene kant in de rij en moeder en de kinderen aan de andere kant. Elke dienst keek ik aandachtig naar de grote beelden en schilderingen aan de muur. Maar vooral keek ik naar het grote kruis met Jezus erop. Dat hing boven het altaar.

‘Wat de pastoor zei, begreep ik niet’ 

Een Bijbel hadden we niet. Dat was niet gewoon in onze kringen.

Over geloof werd thuis niet gesproken, wel werd in mijn jongste jaren de rozenkrans gebeden, tienmaal ‘wees gegroetjes’ en eenmaal het ‘Onze Vader’. Later werd dit afgeschaft.

Emotioneel contact met vader was er niet of nauwelijks. Hij was een man van weinig woorden. Ik was erg bang voor zijn autoriteit die hij uitstraalde. Moeder was erg zorgzaam, maar veel tijd was er niet, er moest gewerkt worden op de boerderij. De dieren op de boerderij waren mijn beste vrienden.

Toen ik 8 jaar was kreeg ik, voor die tijd, een merkwaardige ziekte. Van de één op ander dag kon ik niet meer lopen. Mijn gewrichten waren pijnlijk ontstoken. Tijdens ziekenhuisopname werd er geconstateerd dat ik een agressieve vorm van jeugdreuma had. Erg pijnlijk en de ziekte ging gepaard met nier- en oogontsteking. Ik kreeg als nabehandeling nog 2 jaar elke maand een grote spuit in mijn billen.

Naar de homeopaat/paragnost

Zo rond mijn 15e kwam ik in contact met een homeopaat/paragnost. Daar gingen kennissen van ons heen en zij attendeerden ons dat het een goede arts was. Daar ik in die tijd erg moe en bleek was, werd er ook een foto van mij meegenomen. Deze man kon precies zien wat ik mankeerde, wat nog klopte ook. Zo kreeg ik mijn eerste homeopathische druppels voorgeschreven. Toch wel interessant dat iemand weet wat je mankeert van het zien van je foto.

Na het huwelijk: los van de kerk

Op mijn 19e trouwde ik en ging het huis uit. Ik ging vanaf toen niet meer naar de Roomse kerk. Daar had ik geen enkele feeling mee, en ik begreep er verder niets van. En de mensen in die kerk en om mij heen ook niet. Er werd gewoon niet over gesproken. De kerkgang beleefde ik als soort traditie. Ik leefde verder zoals ik dacht dat het hoorde. Ik deed mijn best en werkte hard, want na mijn trouwen hadden we een eigen bedrijfje opgezet en hadden we een boerderijtje gekocht. Daar moest heel wat aan verspijkerd worden.

Een levensbedreigende ontsteking

Een aantal dagen na de geboorte van onze zoon ging er iets vreselijk mis in mijn baarmoeder. Delen van de placenta waren blijven vastzitten aan de baarmoederwand. Na tien dagen was er een levensbedreigende ontsteking en bloeding opgetreden. Een spoedoperatie in de late avond volgde.

‘Ik heb toen één dag gezweefd tussen leven en dood’ 

De gynaecoloog vertelde mij achteraf dat mijn leven aan een zijden draadje had gehangen. Tja, achteraf een wonder dat ik dit had overleefd. Bij een familielid was dit ook gebeurd en zij was er aan overleden. Het hele gebeuren had diepe indruk op mij gemaakt.

Nare klachten, pijn en depressie

Op mijn 27e begon ik vast te lopen in mijzelf. Ik zat emotioneel totaal op slot. Ik had nooit geleerd om over mijn emoties te praten, dus was er bang voor ze te laten zien. Ik begon mijzelf af te wijzen en minderwaardig te voelen. Ik ontwikkelde een dwangmatig eetpatroon. Ik moest van mijzelf eten uitbraken. Dat deed ik stiekem.

Ik kreeg ook nare klachten. Pijn in mijn gewrichten, vooral nek, rug, schouders. Overal waar ik drukte op mijn lichaam, deed het pijn. Na vele onderzoeken in het ziekenhuis, kreeg ik de diagnose fybromyalgie. Dit is een soort spierreuma met allerlei neven klachten zoals moeheid, depressie, hoofdpijn.

‘Conclusie van de artsen: Geen genezing,

 je moet er maar mee leren leven

 en mogelijk zul je in een rolstoel terecht komen’ 

Levensvragen gingen door mijn hoofd… is dit nu alles? Waarom leef ik… ik kan er toch net zo goed niet meer zijn. Gedachten van zelfmoord dienden zich aan.

Alternatieve genezers

Ik begon bewust te zoeken naar meer, naar genezing.

‘Ik kwam terecht bij een groot holistisch centrum’ 

In dat centrum werkten verschillende alternatieve genezers. Ik had een afspraak gemaakt met een iriscopist/homeopathisch arts.

Toen ik op zijn spreekuur kwam gebruikte hij een apparaat waarmee hij in de irissen van ogen keek. Om een totale diagnose te stellen gebruikte hij ook de methode ‘Touch for Health’ en electro acupunctuur.

Zo kwam hij precies te weten wat ik mankeerde: Lever, nieren, darmen en ook hormonen werkten niet goed. Ik zou ook allerlei voedselallergieën hebben. Ik had teveel afvalstoffen in mijn lichaam, daardoor was ik ziek en depressief.

Ik kreeg homeopathische druppels en kruidenthee. Oh ja, ik mocht geen vlees, gluten, zout en suiker gebruiken. Dit dieet heb ik één jaar volgehouden. Maar uiteindelijk geen resultaat.

Later heb in dat centrum meegedaan aan een reinigingsweek. Een week niet eten.

In die week maakte ik kennis met energetische massage en chakra massage. Door de massage werden blokkades vrijgemaakt in mijn lichaam. Ik leerde in contact te komen met mijn gevoel.

‘Op de massagetafel schreeuwde ik het uit van pijn en wanhoop, die diep vanuit mijn hart naar boven kwamen’ 

Een paar weekjes na de reinigingsweek merkte ik opnieuw dat lege eenzame gevoel.

In de ban van paranormale ‘genezers’

Tegelijkertijd kwam ik in aanraking met andere paranormale en occulte genezers.

Ik heb vele ‘healings’ gehad, met het gevolg dat ik volledig onder de ban kwam. Ik werd emotioneel en geestelijk afhankelijk van deze genezers.

Geboeid door de bovennatuurlijke wereld

Ondertussen werd mijn honger naar het bovennatuurlijke aangewakkerd. Ik begon allerlei boeken te lezen over de bovennatuurlijke wereld, spiritisme, alternatieve geneeswijzen en oosterse religies.

Voor Jomanda

In die tijd was Jomanda het gesprek van de dag. Haar diensten trokken mensen uit heel Nederland. Tijdens de dienst werden mensen genezen en bevrijdt. Er werd verteld dat de engelen en onzichtbare spirituele werkers bezig waren de mensen te bedienen. Er werd een oproep gedaan voor een positieve instraling, en ik ging in de rij staan.

‘Toen ik voor Jomanda stond, legde zij mij de handen op en ik ervoer een bijzondere kracht door mij heen stromen’ 

Bij de Kraker en de acupuncturist

Ik kwam terecht bij een kraker. Na een aantal behandelingen was er geen verbetering, Het werd zelfs erger.

Daarna bezocht ik een goede acupuncturist. Die arts vertelde me dat ik een erg geval was. Er waren grote ‘knopen’ aanwezig in mijn energiebanen, meridianen genoemd, die moesten worden open gemaakt.

De osteopaat

De osteopaat kraakte en bewerkte mijn hele lichaam. Drukte mijn organen weer op zijn plaats en paste drukpuntmassage op mijn hoofd en voeten toe.

In de greep van reiki

Ik liep een keer in de stad. Bij de boekenwinkel in de etalage zag ik een boek met de titel “Helende Handen”. Het bleek een boek te zijn over reiki.

‘Ik dacht: dit is wat ik zoek. Ik las hoe je door middel van handoplegging jezelf kon genezen’ 

Achter in het boek stond informatie hoe je deel kon nemen aan een reiki weekend. Iedereen kon ingewijd worden voor de eerste graad. Dus ik maakte een afspraak. En zo vertrok ik naar het reiki weekend. Man en klein kind bleven thuis.

Wat ik toen beleefde was geweldig. Ik werd warm ontvangen en in de groep waren ongeveer 12 cursisten. Vol ontzag keek ik op naar de reiki masters: een echtpaar. Zij waren indrukwekkende personen en bleken ook paragnost te zijn. Dat vond ik erg interessant.

Wat zouden zij over mij kunnen “zien” en waarnemen, wat ik zelf nog niet wist? Zouden zij mijn lichamelijke en innerlijke problemen kunnen oplossen? Ik had het idee dat ze mij volkomen begrepen… ja, eindelijk.

‘Tijdens dat weekend werd ik apart genomen en vier keer ingewijd door de masters’ 

Ik moest mijn ogen sluiten en er werden geheime onzichtbare tekens geschreven op mijn hoofd, hart, buik, handen en voetzolen. Zij bliezen met hun adem op deze lichaamspunten, genaamd chakra’s. Ik werd gereed gemaakt om een open kanaal te worden waardoor de reiki energie kon gaan stromen.

Ik leerde dat reiki een universele levensenergie is, die overal aanwezig is. Als je daar dan op wordt afgestemd, heb je de beschikking over deze energie. De Japanner Mikao Usui is de grondlegger. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling.

Reiki is een intelligente energie, die door middel van handoplegging zelf haar weg zoekt in het lichaam. Het geneest en verzacht, een is ook weldadig als je niet ziek bent.

Tijdens het weekend werd er ook gewerkt met zweverige muziek, meditatie, wierrook, kristallen en tarotkaarten. Ik vond het erg spannend en mooi. Ik ging de wereld werkelijk met andere ogen bekijken.

‘Het new age denken begon mijn leven te bepalen en men vertelde dat ik mijn karma in dit leven moest uitwerken’ 

Dus wat ik doormaakte in dit leven, was de les die ik moest leren. Oké, nu begreep ik het. Ik moest dan maar goed mijn best doen, dan zou ik in het volgende leven er beter vanaf komen. Ja, ik kreeg een doel in mijn leven.

Met wat ik had geleerd op het reiki weekend, oefende ik ook op mijn familie en kind, en gaf hen reiki behandelingen. Op mijn werk gaf ik mijn collega’s in de pauze een reiki behandeling.

‘Ik voelde de kracht van de energie door mij stromen op het moment dat ik mij openstelde voor de reiki energie’ 

Mensen gingen huilen en energieblokkades werden opgeruimd. Ze werden zelfs genezen van hun kwaaltjes. Het werkte… ja, zelfs op dieren en planten paste ik het toe. En ik gaf mezelf elke dag reiki: dan legde ik mijn handen op mijn buik, voordat ik in slaap viel, want als je reiki veel zou gebruiken, zou het reiki kanaal verdiepen en zuiverder worden.

Ik was een leergierige leerlinge, en wilde al snel de tweede graad. Daar kon je zelfs op afstand mensen reiki geven. Ik zocht naar een nieuwe master, iemand met nog meer reiki kracht. Daar had ik over gelezen.

Dat was de tera-mai reiki. Deze master kon ook overleden zielen naar het licht sturen. En toevallig zat er toen bij ons eentje in huis. Ik leerde toen hoe dat in zijn werk ging. Van deze master kreeg ik tegen hoge betaling ook nog andere inwijdingen. Zoals de inwijding in de Orde van Melchizedek.

Ingewijd in de Orde van Melchizedek

Melchizedek is Hoge Priester van de Witte Broederschap en geeft leiding aan vele priesters en priesteressen van zijn eigen Orde. Via zijn inwijdingen opent hij verbindingen met de spirituele wereld van de Witte Broederschap. Deze verbindingen zijn zuiver en kunnen niet misbruikt worden.

Melchizedek vraagt toewijding aan het spirituele pad, het brengen van hemelse licht- en liefdefrequenties op aarde. Hij helpt om alle ballast los te laten en te transformeren.
De Witte Broederschap wordt gevormd door hoge Lichtwezens, waarvan vele ooit op aarde geleefd hebben. Liefde is de kern van deze kosmische Orde. Grote Lichtbrengers zoals Jezus en Boeddha zijn deel van dit genootschap.

‘Ik kreeg ook een inwijding van het Violette Vuur’ 

Het Violette Vuur is een transformerend vuur.  Pijn, trauma’s, blokkades, en andere negatieve energie (zelfs karmisch) wordt door het vuur getransformeerd tot zuivere, positieve energie.
Het Violette Vuur opent, reinigt en beschermt het energiesysteem en verbindt je daardoor ook dieper met je kern. Je kunt het Violette Vuur gebruiken voor het reinigen eigenlijk alles: van plaatsen waar negatieve energie hangt, tot stenen of ongewenste situaties in je omgeving.

Het Violette Vuur is goed te gebruiken bij healings, om alle negatieve zaken die losgelaten mogen worden, te transmuteren. De engelen die verbonden zijn met het Violette Vuur, assisteren daarbij.

Volgens sommige esoterische tradities zijn er in de kosmos zeven stralen werkzaam. De zevende straal wordt Violet Vuur genoemd. Dit is een zeer sterke kosmische kracht. Iedere straal wordt beheerd door een intelligentie. Het Violette Vuur staat onder bescherming van St. Germain, lid van de Witte Broederschap.

‘Na deze inwijding kon ik onder andere spirituele operaties te verrichten’

Ik kon een cliënt onzichtbaar opensnijden, het zieke deel eruit halen, om daarna genezende energie in te brengen, en daarna werd de wond dicht gemaakt.

Knielend voor avatar Mother Meera

Bovengenoemde reiki master vertelde ons, dat hij onlangs in Duitsland was geweest. Hij had een dienst bijgewoond van Mother Meera. Hij adviseerde ons dat ook te doen. Mother Meera is een Indiase vrouw. Er wordt van haar gezegd dat ze een avatar is: iemand die niet naar de aarde is gekomen om zelf te leren, verlichting te vinden, maar uit compassie om anderen te helpen. Avatars zijn altijd één met het geheel, met God.

Wij gingen er een weekend heen. Tijdens de diensten, waar honderden mensen bijeen waren, moest je al kruipend door het gangpad naar voren gaan en voor Mother Meera knielen. Ze nam dan je hoofd in haar handen en keek zonder een woord te zeggen in je ogen. Wat deed ze dan?

Zij keek in alle hoeken van je wezen, naar alles binnen in je, om te zien waar zij hulp, genezing en kracht kon schenken.

Tegelijkertijd gaf zij je Licht aan elk deel van je wezen, opende zij elk deel van je voor het Licht. Als je open bent, zal je dit duidelijk zien en voelen.

Tijdens de dienst werd er door niemand een woord gesproken.

‘De energie rondom Mother Meera was zo sterk, dat zij bijna tastbaar was’

Ik kwam geestelijk herboren weer terug in Nederland. Vreemd, een dienst zonder woorden en volledige stilte… wat een geweldige ervaring.

Ons gezin kwam ook in aanraking met een sjamane. Zij heeft toen mijn zoon in de reiki ingewijd. Die was toen 10 jaar. Zei ze dat hij een ‘nieuwetijdskind’ was.

Een opleiding tot chakra healer

Opnieuw ging ik op een training. Reiki was prima maar ik wilde meer. Dit was een opleiding voor chakra healer. Een cursus die bestond uit 8 weekenden. Ik leerde, aura lezen, energie blokkades te herkennen met behulp van pendelen en werd gevoelig meer voor bovennatuurlijke waarnemingen.

De cursusleiders brachten ons op het idee om een eigen praktijk te starten. Zij kregen informatie door vanuit de hogere geestelijke wereld, dat wij de geschikte personen zouden zijn. De praktijk en winkel was toen door hen pas opgestart, maar door gebrek aan financiën en inventaris stond deze te koop.

Een eigen praktijk en winkel in Vlissingen

Nou, ik wilde wel. Eindelijk kon ik van mijn interesses mijn beroep gaan maken, opnieuw beginnen, en ook nog in een nieuwe stad. Ook voor ons huwelijk zou dat een nieuwe start zijn.

Achteraf zie ik nu het spel van toverij en manipulatie. Financieel werden we volkomen om de tuin geleid. Het koste ons een vermogen. Dus wij verkochten onze mooie boerderij, inclusief bedrijf, binnen 6 weken tijd.

‘We verhuisden in 1996 naar Vlissingen’ 

We kochten daar ook nog een klein woninkje. Dat was wel wat anders dan een grote boerderij midden in de polder. Dat was even wennen. Ik had enorm veel heimwee naar mijn oude omgeving in Zeeuws Vlaanderen, de mooie boerderij en mijn familie en kennissen, mijn parttime baan. Zij begrepen er helemaal niets van.

Wat een stap, zomaar verhuizen en iets nieuws beginnen, waarvan je niet eens weet wat het gaat worden. En zij vonden het allemaal maar een zweverige materie.

Trots vertelde ik, dat ik het helemaal zag zitten. Maar diep in mijn hart was ik verdrietig en bang. Ik kon niet meer terug. Ik had A gezegd, dan ook maar B zeggen.

Een new age winkel en afschuwelijke migraines

Ik die tijd waren veel lichamelijke klachten verdwenen, maar ik kreeg andere klachten. Ik weet nog precies wanneer de migraine begon. Die dag hadden we de new age winkel gekocht. De weg terug in de auto moest ik al overgeven, en ‘s avonds lag ik doodziek op bed. Vanaf toen had ik wekelijks afschuwelijke migraines. Dan moest ik op bed, en kon alleen maar stil liggen en gal spugen.

‘De reiki en healing praktijk moest nog van de grond komen’ 

Het winkelgedeelte werd supermooi ingericht met grote mineralen, stenen en kristallen bollen, Boeddhabeelden, sieraden, amuletten, tarotkaarten, wierook, aromatische geuren, bach bloesems tincturen, pendels, dreamcathers, new age muziek en heel veel boeken. Al ons spaargeld verdween erin. Er werd hard gewerkt voor de opening.

De Oorsprong en Good Medicine

De opening van de winkel was in 1996, onder de naam ‘De Oorsprong’.

Na 2 jaar verhuisden wij naar een groter pand. Daar was genoeg ruimte voor een healingpraktijk, een zaaltje achter de winkel. Daarboven hadden we een mooie grote woonruimte. 

Na de verhuizing kreeg onze zaak een nieuwe naam: ‘Good Medicine’. Want die naam vond ik erg goed passen bij de winkel en de praktijk. Wij hadden de mensen een goed medicijn te bieden, ja zelfs het beste medicijn. Al onze producten en therapieën waren afgestemd om spiritueel te groeien en voor genezing van de hele mens, dat wil zeggen: naar geest, ziel en lichaam.

De klanten kwamen. De meeste zoekende naar nieuwe bovennatuurlijke ervaringen, zoekende naar het doel van het leven. Zoekende naar antwoorden. Maar ook gewoon uit nieuwsgierigheid, of ze kwamen gewoon een cadeautje kopen.

‘Ik ontwikkelde mij als reiki therapeute. Met de klanten kon ik uren bezig zijn en diepgaande gesprekken voeren’ 

Ook volgde ik steeds trainingen en workshop. Ik leerde tarot kaarten leggen, transcendente meditatie, visualisatie technieken, pendelen, kleur- dans- en klanktherapie.

Een zweethutceremonie

Ik nam deel aan een ‘zweethutceremonie’, vanuit de leer van het sjamanisme. Dat is een zuiveringsceremonie voor lichaam en geest. Daar leerde ik in contact komen met mijn gidsen en krachtdieren. Ik voelde me één week als herboren.

Werken met kristallen had mijn voorkeur. Ik was gefascineerd door de mooie kleuren en vormen. Voor elke kwaal kon je wel één of meerdere stenen gebruiken. Voor het stimuleren van je spirituele groei droeg je een steentje om je nek of in je broekzak.

‘We trainden met grote heldere kristallen bollen en ontvingen helderziende waarnemingen over elkaar’ 

Voor deze intensieve training reisde ik vele weekenden met de trein helemaal naar het noorden van het land. Ja, je moest er wat voor over hebben.

Later gaf ik training aan groepen. Ik leerde hen de energie te voelen van de stenen en kristallen.

Tijdens een healing werden er verschillende kristallen op je chakra’s gelegd. Zo kon de energie worden vrijgezet in je lichaam en kon er genezing en bevrijding optreden.

Regressietherapie

Een aantal keren ben ik in regressie geweest. Regressie is teruggaan in de tijd, zelfs tot voor de geboorte. Regressietherapie kan je helpen om delen van je zelf terug te vinden, trauma’s te verwerken, inzicht in je overlevingsmechanismen te krijgen. Een trauma kun je al voor je geboorte oplopen, en er nog steeds last van hebben.

‘Ik beleefde een aantal van mijn vorige levens tijdens de sessies’

Het kind in mij moest worden genezen

Mijn innerlijke kind moest worden geheeld. Ik had in kindertijd nogal wat onverwerkte pijn opgeslagen in mijn onderbewustzijn. ‘Rebirtingtherapie’ werd aangeraden door een kennis, het zou een poort zijn naar zelfbevrijding.

Via een ademhalingstechniek kon je komen in je onderbewustzijn. Op die plek ben je dikwijls op je hart en/of ziel getrapt. De energie van die vroegere gebeurtenissen, inclusief de pijn en herinneringen, is daar ‘bevroren’.

Door deze ademtechniek werd ik staat gesteld gevoelens te verwerken en los te laten. De techniek ‘lukte’ aardig. Het kleine meisje in mij werd zogenaamd ‘genezen’.

Ik kwam ook in aanraking met de avatarleer. Dit is een effectieve bewustzijnscursus, waarin je leert van een afstandje naar je eigen leven te kijken. Je creëert een ervaring van jezelf als de bron, of schepper van je overtuigingen. De cursus werd toen alleen in Amerika gehouden en koste wel 4000 gulden (plus de reis). Na veel overleg ben ik toch maar niet gegaan.

Emotionele uitbarstingen en pijn

Ook ging ik naar een healing weekend van een grote overleden spirituele meester uit het oosten. Zijn naam weet ik niet meer. In de cursusruimte hing overal zijn foto op de muur. De cursusleidster was tijdens de sessies verbonden met de geest met haar meester. Zo gaf ze leiding aan de groep. Heel de tijd had ze haar ogen dicht, en zat heen en weer te wiegen.

Tijdens de laatste oefening moesten wij op de grond gaan liggen in de vorm van een lotusbloem. De lotusbloem symboliseert goddelijke geboorte en verlichting.

‘Er kwam een enorme emotionele kracht in mij los.

Uren heb ik keihard liggen huilen’ 

Ik was niet in staat om naar huis te rijden, maar moest eerst uren kalmeren. Ja, veel verdriet van het verleden kwam naar boven, ook het verlies van ons ongeboren kindje tijdens een miskraam.

‘Ik was nu al 8 jaar bezig in de paranormale en spirituele wereld.

Deze emotionele uitbarstingen werden steeds erger’ 

De pijn binnenin brandde. Het was een strakke band rondom mijn hart, die letterlijk heel veel pijn deed. Daarbij was de migraine niet meer draaglijk. Uren, zelfs dagen moest ik braken en gal overgeven.

Angsten en wonderlijke gebeurtenissen

Ik kreeg ook nare dromen en onverklaarbare angsten. In de nacht ging zonder redenen de koelkast rammelen en het alarm van de winkel loeien. Het kon ook zijn dat ik iets had uitgesproken… en dezelfde dag gebeurde het, of kwam ik die persoon tegen.

Ook mijn kledingstijl veranderde: Oosterse rokken, jurken en sieraden, en vaak in de kleur zwart (inclusief zwarte zonnebril).

In die tijd kwamen er eens twee mensen in de winkel, die een beetje rondliepen om de boel te bekijken. Ze vroegen me wat ik geloofde en waarom ik deze winkel was begonnen. Ik vertelde hen honderd uit over de dingen die ik had ontdekt in de new age gedachtegangen.

Ze stonden een beetje te luisteren, en toen ik was uitgeraasd kreeg ik een cd van Jezus in mijn hand gedrukt, met de woorden: ‘misschien wil je hier eens naar kijken’. De cd belandde onder de toonbank. Later tijdens het opruimen gooide ik de cd in de prullenbak – ik vond het niet de moeite waard om te bekijken.

Parapsychologen hadden mij al eerder gewezen op de tegenstellingen in de Bijbel. En ja inderdaad, voor mij was dat zo klaar als een klontje.

‘Ik had nog nooit in een Bijbel gelezen’ 

Erg frappant hè? Alle andere magische en esoterische boeken las ik, en vond ik zeer interessant. Maar de Bijbel was een stoffig en oubollig boek voor saaie terneergeslagen mensen.

In onze new age winkel stonden de Bijbels gewoon tussen boeken van de andere religieuze stromingen.

 Spanningen in het gezin

In mijn huwelijk kon ik niet of nauwelijks communiceren. Ik ging elke vorm van confrontatie uit angst uit de weg. We hadden een soort zakenrelatie ontwikkeld om het leven toch dragelijk te maken.

‘Er was een onzichtbare barrière tussen ons ontstaan’ 

We waren allebei eenzaam en van binnen kapot.

Onze zoon ervoer de spanning en kon het ook niet aarden op zijn nieuwe school, verzuimde vaak de lessen, hij had ook vaak hoofdpijn, dat uitmondde in overgeven. Hij vluchtte achter zijn computer en hield zich bezig met gamespelletjes.

‘Mijn zoon vluchtte achter de computer’ 

Een hardwerkende therapeute

Langs de andere kon ik toch heel wat en werkte ik keihard. Veel mensen zagen mij als dé therapeute, en ik kon naar de buitenwereld mijn diepe persoonlijke problemen goed verbergen. De winkel was elke week tiptop in orde, er moest worden schoongemaakt, ramen etaleren, nieuwe voorraad inkopen, boekhouding, etc.

Paranormale beurzen

In die tijd gingen we ook in het land op de paranormale beurzen staan om onze winkel en praktijk te promoten. Dat was een heel gesjouw met je spullen en toch weinig verdienste maar je leerde ondertussen heel wat “collega’s” kennen. Naar ons inzicht, de goede genezers en de slechte de kwakzalvers.

Op die beurzen liet ik door anderen mijn aura lezen, of mijn hand, of liet de kaarten leggen. Ik kreeg zo weer antwoorden, die mij bemoedigden.

Ja, onderling op de beurs werd er druk geconcureerd. In die tijd, in het midden van de jaren ‘90, schoten de reiki praktijken en spirituele centra als paddenstoelen op uit de grond. Iedereen was blijkbaar op zoek en geïnteresseerd in deze materie.

Spirituele contacten

Met een vriendin die aan sjamanisme en wicca deed, wandelden we regelmatig door de bossen en op het strand. Op zoek naar aardse materialen zoals stenen, takjes, veren, botjes, enz. Die voorwerpen gebruikten wij tijdens de sjamanistische rituelen om zo in contact te komen met de spirituele gidsen. We onderwezen daarmee onze cursisten in de groep.

Ook ging ik een keer mee met een kennis naar een bijeenkomst waar boodschappen werden doorgegeven vanuit de pleiaden. Op het moment dat het medium in contact kwam met de boodschappers van de Pleiaden veranderde haar stem totaal.

‘Er kwam een andere persoonlijkheid in haar die het overnam’ 

De stem vertelde ons belangrijke boodschappen vanuit het universum over de toekomst van de mensheid. Zeer indrukwekkend.

Een lichtkind als zoon

Die dag ervoer ik een hand op mijn schouder, een liefdevolle aanraking van hoger hand. Ja, het zat wel goed; ik was goed op weg. Ik kreeg inzicht dat onze zoon een ‘nieuwetijdskind’ moest zijn, die gestuurd is naar de aarde. Hij zou in bezit zijn van een hoge intelligentie.

Mijn zoon was dus een lichtkind, met een oude ziel, spiritueel op hoger niveau dan ik. Daarvan moest ik leren. Vanaf die dag keek ik met ander ogen naar mijn zoon, die moest toch wel een grote opdracht uitvoeren hier op aarde.

De mastergraad reiki 3

Reiki 3 kondigde zich aan. Ja, je wilt toch nog meer: meer kracht, meer ervaring. Ik werd door een vriendin ingewijd. Met de derde graad, de mastergraad, kun je leerlingen inwijden. Daarvoor hoefde ik niet te betalen, want in ruil daarvoor kreeg zij inwijdingen van ons. In die tijd koste zo een inwijding wel 5000 tot 20.000 gulden.

Je krijgt tijdens de inwijding de beschikking over de reiki symbolen en inwijdingstechnieken. Je derde oog wordt dan verder geopend, zodat je meer kan waarnemen vanuit de geestelijke wereld.

Overspannen dwanggedachten

Daarna werd ik zeer gespannen. De dwingende gedachten: ‘ik moest weg, ik moest weg’, dat ging maar door mijn hoofd. Ik weet nog hoe mijn rug helemaal vast kwam te zitten, ik kon niet meer uit bed en kreeg bijna geen adem meer. De reiki energie die ik toepaste op mijzelf hielp helemaal niets, en laat in de avond moest de dokter komen.

‘Ik kreeg zware pijnstillers en spierontspanners’ 

Steeds weer die dwingende gedachten door mijn hoofd: ‘ik moet scheiden, ik moet scheiden, ik moet weg’… Aan niets anders kon ik meer denken.

Scheiding

Toen kwam hoge woord eruit: ik wil scheiden. Na 19 jaar alleen verder. De scheiding was zo geregeld, ik ging even langs de notaris, niks op papier of zo. We gingen zakelijk gewoon verder. Geen probleem. Maar het snijdt diep in je leven. Je komt in een rouwproces terecht.

Het is een bekend gegeven dat de meeste huwelijken in de occulte kringen stranden, en dat daarbij gezinnen uiteenvallen. Men ziet dat niet als schadelijk, maar juist als een positieve ontwikkeling. Je hebt dan met je partner de lessen geleerd – er valt dus niets meer te leren. Om opnieuw spritueel te kunnen groeien, is het een uitdaging om je met andere partner(s) te verbinden.

Opleiding tot medium

Ik kwam erachter dat mijn innerlijk probleem nog steeds niet weg was. Ik zette mijn zoektocht voort.

Toen kwam ik in aanraking met een opleiding om een medium te worden. Een medium is een tussenpersoon, een kanaal tussen het onzichtbare en het fysieke, die over één of meerdere paranormale gaven beschikt, waardoor de geesten of zielen van overledenen via hem of haar met mensen op aarde kunnen communiceren.

Bij alternatieve genezingen kan een medium een tussenpersoon van genezende kracht zijn 

Dat leek me weer een nieuwe groeifase.

Voordat ik kon toetreden kreeg ik een reinigingsbad, waarbij ik allerlei reinigingsrituelen onderging. Achteraf zie ik hoe ik zover heen was: dat ik mij totaal overgaf aan deze personen.

‘Ik geloofde alles wat ze voor mij doorkregen vanuit de hogere geestelijke wereld’ 

Hun gidsen vertelden dat ik lesbisch zou zijn. Daar had ik nooit aan gedacht, en zelfs nooit iets van gemerkt, maar hogere gidsen gaven het door. Tja, dan ging je toch wel even twijfelen, of het waar was. Gelukkig was ik toch niet lesbisch en heb ik de training niet afgemaakt. Er kwam iets tussen!

 

Kennismaking met het christelijk geloof

Mijn vriendin kreeg een nieuwe vriend. Deze vriend was al een tijdje christen, maar zat in een periode van een terugval.

Toen hij hoorde dat wij reiki masters waren, en dat ik een new age winkel en praktijk bezat, ging zijn passie voor de Bijbel weer leven. Tijdens de verjaardag van mijn vriendin kwam de Bijbel ter sprake. Ik kreeg van hem ook een boekje mee van Derek Prince, ‘De omwisseling aan het kruis’.

‘Dat boekje zette mij aan het denken. Vooral dat Jezus de Geneesheer was, en wat Hij had gedaan aan het kruis’ 

Ik was toch op zoek gegaan naar genezing? En uiteindelijk was ik nu zelf mensen aan het genezen met reiki en andere methoden.

Bijbelstudies

We spraken af dat haar vriend de komende week bij mij thuis Bijbelstudie zou komen geven.

Ik kreeg tegelijkertijd ook een nieuwe vriend, die niet geloofde, maar voor mij al een Bijbel had gekocht om samen de Bijbelstudie te gaan doen.

Ondertussen was de winkel en praktijk nog gewoon open. Ik kreeg wel in die week een apart gevoel over me heen. De mensen die in de winkel kwamen kon ik niet meer in de ogen kijken. Als iemand tarotkaarten kwam kopen, probeerde ik dat af te raden en vertelde ik dat het niet zo goed werkte. Of als iemand een boek kocht over magie, maakte ik kenbaar dat het toch niet zo interessant was. Begon er iets te dagen?

Ik geloof dat toen iets ging beseffen, dat God tegen mij aan het spreken was, maar kon er nog niet mee uit de voeten.

Die volgende week zouden we dus met zijn vieren een Bijbelstudie gaan doen. De locatie was boven de new age winkel. Ik was daar blijven wonen.

‘Die dag had ik enorme weerstand tegen de komende Bijbelstudie’ 

Ik voelde me ziek en ellendig. Ik belde af.

Maar die persoon zei: ‘Ik kom gewoon, en we gaan Bijbelstudie doen. Geen gezeur. Elke weerstand is van de duivel.’

Oké, dat durfde ik niet tegen te spreken, en de afspraak voor de Bijbelstudie ging door. Tijdens die avond opende ik een spervuur aan kritische vragen. Maar die vriend hield vol. Hij zei: ‘Kijk, kijk… hier, hier… Het staat in de Bijbel.’

Wat moet ik geloven?

Ik geloofde op dat moment in een universele kracht, een oerbron, een kosmische energie voor iedereen beschikbaar. Met die kracht was ik verbonden.

De Bijbel heeft het over ‘de Schepper van hemel en aarde’: Gen.14:22.

God is een Vader die van je houdt. Joh 3:16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

Ik geloofde op dat moment dat ik via de universele kracht mensen kon genezen. Dat had ik gezien en ervaren. En ten slotte deed ik aan witte magie, dat was goede, liefdevolle en zuivere energie.

De Bijbel zegt: ‘Ik ben de HEERE, uw Heelmeester’ (Ex.15:26).

En: ‘Door Zijn striemen bent u genezen’ (1Petr.2:24). 

Ik geloofde op dat moment: alle wegen leiden naar die kracht, het is allemaal goed, wat je ook doet of gelooft.

De Bijbel zegt: ‘Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh. 14:6). Hij is de ENIGE weg tot God. 

Ik geloofde op dat moment niet dat ik zondaar was, ik deed toch goede dingen, ik kon zelfs mensen genezen.

De Bijbel leert ons: ‘alle mensen zijn zondaren’ (Rom. 3:23). 

Ik geloofde op dat moment in meerdere levens; ik had die ten slotte gezien en ervaren.

De Bijbel zegt: Alleen dit aardse leven, en daarna het oordeel (zie Hebr. 9:27). 

Zo ging die avond nog een poosje door. Mijn vriend was stil geworden en wit weggetrokken. 

Na een poos riep mijn vriendin, die ook net die week tot geloof was gekomen: ‘Houd er mee op!… Werp niet iedere keer een ‘ja maar’ op.’ 

Gebroken door de liefde

Toen gebeurde er iets onverklaarbaars: ik werd ‘gebroken’.

‘Ik begon te huilen als een klein kind.

Jezus raakte mij aan’ 

Liefde, liefde, liefde, ik snakte naar liefde… liefde, die ik zo had gemist. Een Vader die van mij houdt.

De waarheid openende mijn ogen. De leugen waarin ik al die jaren had geloofd werd ontmaskerd. Ik begreep het ineens. Alsof de schellen van mijn ogen vielen. Mijn zoektocht was hier geëindigd.

‘Ik had gevonden naar wat ik zocht:

LIEFDE en WAARHEID’ 

Ook mijn vriend kwam tot geloof die avond. Tot diep in de nacht liepen we over het strand. Ik keek naar de sterren, de golven, het maanlicht, en ervoer zo Gods liefde en vrede. God had mij overtuigd. Hij was er echt.

‘Mijn bekering was eind oktober 1999.

Ik was toen 38 jaar’ 

Bekering en de gevolgen

Mijn bekering had grote gevolgen. Ik stond voor een keuze. Ja, de andere dag heb ik de winkel en praktijk verlaten. Jaren van werk en inspanning waren in één klap voorbij, maar ik wist dat ik de goede keuze had gemaakt. Hoe het verder moest, wist ik nog niet.

Mijn klanten uit de winkel vroegen mij of ik gek geworden was. Iedereen keerde zich van mij af.

Mijn zoon, die toen 13 jaar oud was, bleef op dat moment bij zijn vader wonen. Ja, dat begreep ik wel, maar het deed enorm veel pijn. Er werd iets losgescheurd in mijn hart. Het was bijna ondraaglijk.

Naar een christelijke gemeente

We zijn daarna op een wonderlijke manier in een pinkstergemeente terecht gekomen. Daarover had ik alleen maar nare verhalen gehoord: dat het zweverige types zouden zijn, die in trance zouden hallucineren.

Ik had er ook geen idee van wat zo een gemeente nu was. Maar we gingen. Hun dienst was in een klein sportzaaltje en herinner ik me nog volledig. Er waren niet meer dan 25 mensen aanwezig.

‘Maar de aanwezigheid van God was zo tastbaar. Het was alsof ik werkelijk thuis gekomen was, vermoeid en belast’ 

De zangleidster zong mooie liederen en bespeelde een gitaar. Ik ervoer Gods liefde en huilde tranen met tuiten.

Gebedsverhoringen

Er werden zelfs handen op de zieken gelegd. Ook bij mijn vriend, die zijn voet zat in het drukverband. Plotseling werd het verband eraf gehaald, en werd er voor genezing gebeden. Ik verbaasde mij toen zeer en dacht: ‘Hé, hier doen ze dat ook, hier leggen ze ook de handen op. Later begreep ik dat de duivel al deze dingen van God had ‘gestolen.’

Later kwam ik er ook achter dat christenen die bij ons in de straat woonden bijna dagelijks voor ons gezin hadden gebeden, dat de occulte en new age praktijk zou verdwijnen en dat we Jezus zouden leren kennen. 

Andere christenen legden in het voorbijgaan van de occulte winkel hun handen op de buitenmuur en baden:  ‘Het vuur van God over deze plaats’. 

Zij waren erg bemoedigd toen ze  later hoorden dat ik christen was geworden. Hun gebed was verhoord. Later trokken we met elkaar op in de kerk.

‘Ja, de kracht van het gebed gaat dwars door alles heen.

En God verhoort gebeden’ 

Evangeliseren op de paranormale beurs en het gebed

Al een aantal jaren sta ik samen met een team op de paranormale beurs met het Evangelie. Dan werken we samen met de kerken in die regio. Zij bidden tijdens de beurs en staan aan de in- en uitgang. Met ons team staan we op de beursvloer, met een evangelisatiestand tussen de occulte standhouders.

De kerken in die regio bidden al jaren voor de standhouders en bezoekers van de paranormale beurs, die daar jaarlijks wordt gehouden. Hun gebed is dat de occulte praktijken moeten wijken en mensen tot geloof zouden komen.

Ze kwamen erachter dat ik tot geloof was gekomen. Hun gebed werd verhoord, want vroeger had ik op die paranormale beurs met de reiki stand gestaan. Er werd een dankdienst gehouden in hun kerk. Daarin mocht ik getuigenis  geven wat God had gedaan. God had hun gebed verhoord. Ze werden erg bemoedigd om door te gaan met bidden.

 

Zegenrijke kerkdiensten

In de kerk werd ik zeer goed opgevangen. Ik ervoer dat God door de liederen en preken persoonlijk tot mij sprak, alsof de preek elke week voor mij was bestemd.

Geestelijke bevrijding en verbreking van banden

Ik had berouw en beleed mijn zonden. Liet mij dopen en werd vervuld met de Heilige Geest.

‘Ik moest afstand doen van mijn oude leven en van elke vorm van betrokkenheid met het occulte’ 

Banden met occulte genezers werden verbroken. Mijn bewustzijn werd gereinigd door bloed van Jezus, zodat elke herinnering werd uitgewist.

Elke vorm van paranormale begaafdheid werd verbroken.

Vele boze geesten zijn uitgegaan tijdens de diensten. Plotseling lag ik dan tussen de stoelen en kwam de kracht van God over mij heen. Maar het gebeurde ook gewoon thuis als ik aan het bidden was of christelijke muziek luisterde.

Het gebeurde wel eens dat ik na een dienst of bevrijdingsgebed de andere dag helemaal schor en hees was. We lezen in Mark 1:26: ‘En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit.’

Ik kreeg mijn eerste Bijbeltekst, toen er voor mij werd gebeden: Jes. 58:11: ‘En de HEERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult u zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.’ Wat was ik daar blij mee.

Ik leerde te vergeven

Ik leerde mensen te vergeven, ja, dat is de sleutel tot genezing.

‘Het moeilijkst vond ik mijzelf vergeven’ 

Ik had mijn gezin in de steek gelaten, mijn zoon geestelijk en emotioneel beschadigd. Ik had ook jaren mijn klanten de verkeerde weg gewezen. Ja, heel veel schuldgevoelens beukten maar in mijn gedachten.

Ik weet nog dat er tijdens een dienst voor mij werd gebeden. Een zuster zei: ‘Breng je schuld naar Jezus, breng het naar het kruis. Je hebt een keus: kies ervoor, doe er afstand van. Jezus neemt het van je af. Hij heeft het voor je gedragen, ook voor jou… je bent vrij.

‘Ik maakte toen bewust de keus:

ik gaf het aan Jezus.

Het was alsof op dat moment een zwaar juk van me werd afgenomen.

God is goed’ 

We lezen in 1 joh.1:9: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ 

Vol vuur voor Jezus

Tegelijkertijd was ik vol vuur voor Jezus. Iedereen die maar bij me in de buurt kwam, vertelde ik over mijn Verlosser, mijn grote God en over mijn nieuwe leven. Al snel liep ik elke week op straat te evangeliseren, vaak gepaard gaande met tranen.

‘Al die verloren zielen, zij moesten het toch horen?’

Familie en vrienden dachten dat ik weer was opgegaan in een nieuwe bevlieging. Ik kreeg vaak de opmerking: ‘Wat zal het volgende weer zijn?’

In mijn jonge jaren had ik veel geworsteld met verlegenheid. Maar God gaf mij veel vrijmoedigheid om het Evangelie te delen.

Paulus getuigt in Rom.1:16: ‘Voor dit Evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven.’

Zo was ik zeer kort na mijn bekering in de supermarkt. Daar ontmoette ik een dame die elke week bij mij kristallen kwam kopen voor haar praktijk. Zij was net als ik toen: paranormaal genezeres. Ze vroeg me waarom ik uit de winkel was weggegaan. Ik getuigde van mijn bekering. In de supermarkt heb ik met haar het zondarengebed gebeden. Ik ging voor in gebed, een beetje stuntelig, een paar zinnetjes, het was immers de eerste keer, maar God raakte haar aan. Ook zij heeft zich bekeerd en is in een kerk terecht gekomen.

Bijbelonderwijs

De eerste jaren heb ik Bijbelscholen gevolgd. Ik heb het ingedronken als een baby. Ik had het zo nodig om mij met het Woord van God te vullen. Oude denkpatronen moesten worden verwijderd: ‘gedelete’. Steeds gaat het proces door ‘om hervormd en vernieuwd te worden in je denken.

‘Je moet de wedloop blijven lopen.

De Bijbel is mijn dagelijks voedsel’

Ik ontdekte dat wat ik had geleerd in het occultisme een kopie was van het Woord van God. In 2 Kor. 11:14 wordt ons geleerd: ‘Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.’

Het goede nieuws voor Middelburg

Toen iemand voor mij bad op een conferentie kreeg ik een Woord van God: ‘Je zult de klokken gaan luiden in Middelburg, de toren beklimmen, het goede nieuws bekendmaken. Mensen wakker schudden voor de Waarheid.’

Vaak denk ik aan deze woorden terug. Het was een bevestiging voor mijn bewogen hart voor de mensen.

Vergeving vragen

Jaren later zag ik weer een klant vanuit de healing praktijk. Ik had hem een aantal reiki behandelingen gegeven. Ik was weer in de supermarkt. Hij liep tussen de rijen. God bepaalde mij erbij: ‘Ga na hem toe en maak schoon schip.

Ik durfde echt niet. Maar ja als God het zegt kun je maar beter gehoorzamen. Snel ben ik naar de kassa gegaan. Buiten heb ik hem opgewacht. Ik heb hem vergeving gevraagd. Hij vond het een beetje raar en helemaal niet nodig. Maar ja, wat hij ervan denkt, dat is niet van belang.

Hij heeft mij bevrijd en genezen

God heeft mij gebracht in Zijn gemeente, een goede plaats, waar ik al 14 jaar mag zijn, Hem mag eren en prijzen voor wie Hij is. God heeft mij een nieuwe kans gegeven. Hij heeft mij bevrijdt en genezen.

‘Hij heeft mij uit het slijk van de zonde getrokken en werkelijk een nieuw leven gegeven’ 

In Ps. 40:1-4 lezen we erover: ‘Vurig verwachtte ik de HEERE; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast.

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.’

Ik had het niet verdiend, maar Hij schonk mij genade, niet dat ik zo goed ben, maar om Zijn Grote Naam te verheerlijken.

Geen moment heb ik een terugval gehad, geen moment meer heb ik een verlangen gehad om terug te keren naar de paranormale of occulte wereld. Ook dat is genade.

‘Wie Jezus vrijmaakt, is waarlijk vrij.

De duivel kan geen juk meer op mij leggen.

Ik ben gekocht en betaald… ik ben van Jezus.

En Hij heeft alle macht’

Dat heb ik zeer sterk mogen ervaren, toen de boze geesten in Jezus Naam mijn lichaam moesten verlaten. Zij sidderen bij het horen van Zijn Naam.

Genezing van innerlijke wonden

De innerlijke wonden waren diep, maar zijn genezen. Dat heeft wel jaren geduurd. Er zijn littekens.

Maar Gods liefde is sterker dan wat dan ook. Terugkijken naar het verleden heeft geen enkele zin. De Bijbel zegt dat als we omkijken, we niet geschikt zijn voor het Koninkrijk van God.

God heeft alle ervaringen die ik heb beleefd in het verleden, ten goede gekeerd.

De afschuwelijke migraine heeft nog 6 jaar geduurd na mijn bekering. Er is veel voor gebeden. Daarna werd ik ervan verlost. Halleluja!

‘Gods liefde is sterker dan wat dan ook’ 

God roept me om mijn ervaringen te delen, en dat te gebruiken om mensen te waarschuwen, om de werken van de duisternis te ontmaskeren. Soms mag ik mijn getuigenis of lezingen geven over reiki of occultisme in kerken, voor jeugd- en vrouwengroepen.

Het beste medicijn

Ja, ik moet zo nog denken aan de namen die we onze winkel gaven: De Oorsprong, en later na de verhuizing: Good Medicine.

Nu weet ik beter. De oorsprong van alle leven is God. Zijn Woord is hét medicijn voor ons ganse lichaam. Jezus is het levend geworden Woord. Amen.

Laat je niet occult belasten!

Veel mensen, en ook christenen, zijn zich niet bewust van de geniepige werken van de duivel. Ze gaan onwetend of zelfs uit nieuwsgierigheid naar een homeopaat, astroloog, iriscopist, handlezer of natuurgenezer, etc. Na zo een bezoek wordt men occult belast. Hun geloofsleven zal daarna geleidelijk aan ernstig worden verstoord.

Ken je positie in Christus

Ook ervaar ik dat veel christenen bang zijn voor de vijand, omdat ze de vijand niet kennen of herkennen. En ook omdat ze hun positie in Christus niet goed weten, waardoor ze een prooi zijn voor de leugens van de duivel, die komt om te stelen, te slachten en te verdelgen.

 

Occultisme en magie via de media

Vandaag de dag worden kinderen, jongeren maar ook ouderen bestookt met occultisme en magie via de media. Er zijn tekenfilms voor kinderen, die gaan over toveren en heksen. Er zijn pretparken, zoals De Efteling, met spookhuizen, feeën, trollen en magische wezens.

Er zijn films van Harry Potter. Uri Geller en Char komen openlijk op tv.

Boeken over magie en hekserij worden als zoete broodjes verkocht.

Gothic is voor veel jongeren aantrekkelijk. 

Trancemuziek en drugs worden gebruikt

om in hoger bewustzijn te treden 

Je kunt ook gewoon even je horoscoopje lezen in de krant.

Zelfs op veel scholen doet men aan het feest Halloween. Dan mag je jezelf verkleden als heks of magere Hein.

Men denkt dat je Glaasje draaien toch wel eens moet hebben geprobeerd.

In veel wijken en straten zijn er wel die aan reiki doen.

In bepaalde ziekenhuizen zijn er zelfs verpleegkundigen die reiki gebruiken en de patiënten de handen opleggen.

Het bedrijfsleven is volop doordrenkt met new age gedachtegoed. 

God haat het occultisme

en Hij verbiedt het zelfs in Deut. 18:9-14 

Mijn zoon raakte verslaafd aan demonische games

Gevolg van de situatie was dat mijn zoon met veel problemen in aanraking is gekomen. Hij raakte verslaafd aan demonische gamespelletjes. Hij stortte zich ook vol overgave in uitgaansleven, drank en drugs, e.d.

Ik vertelde hem veel over Jezus, maar hij stond er niet voor open. Het leek wel hoe meer wij baden, hoe meer zijn leven bergafwaarts ging.

Maar God had mij een belofte gegeven vanuit Jes. 60 gegeven: ‘Je zoon zal van verre komen… Dan zult u het zien en stralen van vreugde.’

Dagelijks bad ik, vanuit Joz 24:15: ‘Maar ik en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen!’

Later toen hij bij ons  in huis kwam wonen, legden wij in geloof Bijbelteksten onder zijn matras. Ook ging ik vaak biddend op zijn bed liggen.

Na 13 jaar gebed kwam hij tot geloof

Dat is echt een gebedsverhoring. In  die tijd leerde ik te vertrouwen op Gods Woord en de  beloftes over verhoring van gebed. Als je bid voor je kinderen, is de belofte van God in Jes. 44:3b: ‘Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.’

Bijna dagelijks bad ik God beloftes uit over mijn zoon. Ik schreef deze beloftes ook op papier en legde dat onder zijn matras. Deze handelingen sterkten mij  in mijn geloof en bemoedigden mij om te volharden. Zeker toen ik constateerde dat het steeds slechter ging met Stefan.

Maar in de bijbel wordt gezegd in Hebr. 10:35-36: ‘Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.’

Het is wonderbaar dat God hem aanraakte via een prediker van Zijn Woord op YouTube… nota bene via de computer!

Toen ik die week daarna voor hem mocht bidden, werd hij in één klap verlost van zijn verslavingen. We hebben elkaar vergeving gevraagd en onze relatie werd volledig hersteld.

‘Hij werd op het gebed verlost van zijn verslavingen’ 

Stefan vertelt ons zelf: ‘Gelukkig kende ik van mijn moeder het goede evangelie dus ik wist dat Jezus centraal moest staan. Ik begon het er met mijn moeder over te hebben. Die natuurlijk dolgelukkig was. Ze had elke dag 13 jaar lang voor me gebeden!’ 

                                         

Hij geeft ons door: ‘Nadat ik tot bekering gekomen ben, is de relatie met mijn moeder op wonderlijke wijze hersteld en groeit deze nog steeds.’

 

 De jonge gelovige getuigt verder: ‘Ik ben God zo dankbaar voor wat Hij doet in mijn leven, maar bovenal ben ik dankbaar wat Hij gedaan heeft aan het kruis: dat de relatie tussen mens en God weer hersteld is door het werk van Gods Zoon, de Heere Jezus Christus.’

Hij verklaart ons: ‘Jezus is de weg en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Jezus! Wij zijn de bruid van Christus, het wonder van God, wat ons hele leven ons zal verbazen.’ 

De verslavingen zijn toen gestopt

Daarna heeft Stefan dus samen met zijn moeder gebeden voor te stoppen met roken. (Hij rookte gemiddeld anderhalf pakje per dag). Hij heeft toen alles weggegooid, en is ook gestopt met deze verslaving. Vervolgens is hij gedoopt. Vanaf dat moment is zijn leven veranderd. Zijn de genoemde verslavingen zijn gestopt.

Je kunt het verhaal van Stefan lezen op

www.pastoralehulpverleningjongeren.nl

onder de titel:

Gameverslaving, Getuigenissen van ex-verslaafden.  

Samen evangeliseren

We gaan nu samen de straat op om te evangeliseren. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Wat God in ons leven heeft gedaan, is een machtig getuigenis van Zijn grote kracht en genade. Het versterkt elkaar. Ja, wat een wonder, wat een genade!

‘God geeft ons een machtig getuigenis van Zijn grote kracht en genade’ 

Een doorgaand proces van bevrijding

Het proces gaat door, God gaat steeds dieper. Het gebeurt van tijd tot tijd, Dat er nog iets pijnlijks naar boven komt, en dat er nog ‘iets’ uitgaat.

‘Ik ontdek dat ik zonder Hem niets kan, niets ben,

en niets tot stand kan brengen’ 

Mijn verlangen is om Hem beter te leren kennen. Hem te volgen, te gehoorzamen en dicht bij Hem te blijven en Zijn Naam groot te maken, mijn grote God, Hij kan veel meer doen dan ik kan bidden of beseffen. Ik houd van Hem. Ik dank Hem, Hij is zo goed!

 

Stefans vader kwam tot geloof in 2015

Na 16 jaar is ook mijn ex-man, de vader van Stefan, tot geloof gekomen. Dat is helemaal wonderlijk. Ook voor hem is veel gebeden. Zijn relatie met Stefan is volkomen hersteld. Onze relatie is ook hersteld, we gaan vriendschappelijk met elkaar om. 

Alles is nieuw geworden

We lezen in 2 Kor. 5:17: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ 

‘Mijn verleden is ‘dood’

God zegt nadrukkelijk, dat ik mijn blik op Hem moet blijven houden, en niet achterom moet kijken. Jezus verklaart ons in Luk. 9:62: ‘Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.’

 

Een getuigenis voor de familie

Mijn moeder was ernstig ziek. Op een ochtend sprak God duidelijk; Ga naar je ouders en bid voor je moeder. Vaak had ik hun het evangelie verteld, maar ze hielden het beetje op de vlakte.

Toen ik binnen kwam, viel ik maar meteen met de deur in huis. Ik vroeg mams of ze wel zekerheid had, dat ze naar de hemel zouden gaan. Daar was ze niet zo zeker van. Nou, zei ik, dan gaan we nú bidden.

‘Samen met pa en moe mocht ik het zondarengebed bidden’ 

Onlangs is mijn moeder overleden. Ik mocht haar vóór haar sterven naar Jezus leiden.

De begrafenisdienst werd gehouden in een traditionele kerk, zo eentje waar ik vroeger in ben opgegroeid.

Er werd mij gevraagd of ik iets wilde delen tijdens die dienst. Ja, dat wilde ik wel. Zo kon ik het evangelie brengen aan mijn familieleden. Het ging over Joh. 14:1-6.

Alle familieleden zaten op de eerste rij. Ze hebben het opnieuw allemaal gehoord hoe je in de hemel komt. Niet door goede werken, of door Maria. Maar door Jezus, want Hij is de Weg, de Waarheid en het leven, en niemand komt tot de Vader dan door Hem. Hij is de enige weg naar het Vaderhuis.

Wat bijzonder, hoe God wegen zoekt om de zielen te bereiken. Nota bene tijdens de begrafenis van je eigen moeder. Dat kun je toch niet zelf bedenken? Ja, mijn moeder is in de hemel, ik zal haar weerzien.

Voor contact met Denise kan worden gemaild naar:

 j.baaijens@dehoop.org

Hoe kunnen wij worden geholpen en geheeld?

Reiki ‘heelt’ mensen, maar het gevolg is emotionele, geestelijke en lichamelijke gebondenheid. Je ziel gaat daarbij verloren voor eeuwig, afgescheiden van God.

Vele reiki masters, paranormale genezers, occultisten vervallen tot mentale ziekten, scheidingen, financiële problemen of ernstige ziektes. De Reiki Alliance International heeft een helplijn voor deze zieke reiki masters, maar reiki helpt niet.

Jezus helpt werkelijk

‘Jezus helpt wel, Hij is er altijd!

Het bewijs is geleverd in wat Hij voor mij heeft volbracht aan het kruis’

Herstel bij het kruis

Hier een gedicht dat ik jaren geleden heb geschreven:

Het kruis 

Een leven vol zonden

Sloeg in mijn leven enorme wonden

Wegen bewandeld die leidden naar de ondergang

Uitzichtloos en bang

Stuk en met pijn belast

Tastend in het duister, geen houvast

Knokken uit eigen kracht

Geen enkele weg die genezing bracht

 

Maar toen hoorde ik Zijn stem

Even twijfelend… van Hem?

Ja, Hij riep mij bij mijn naam

Vertelde mij, hoe ik in Zijn wegen kon gaan

Van vergeving en berouw

Van Zijn liefde en trouw

 

Zijn Zoon die stierf voor mij

Aan het kruis geslagen, een speer in Zijn zij

Te moeilijk dat te beseffen

Want door Zijn bloed zijn mijn wegen weer effen

Ja, het kruis, openbaring van Goddelijke Kracht

Daar waar Jezus’ dood mij leven bracht

 

Dankbaar vol vreugde over Zijn gena

Dat ik vandaag de dag verlost in het leven sta

Aan Zijn Heilige troon mag ik buigen

Vader, ik zal van Uw wonderwerken getuigen.

 

Denise