E-boek Laat je redden! Evangelie voor jongeren

Copyright: Jan A. Baaijens,  Laat je redden! Jongerenpastoraat.  

Laat je redden, uitgeverij De Groot Goudriaan, Kampen 1996:

 BOEK: LAAT JE REDDEN

      

Introductie  

Uit onderzoek is gebleken dat tieners de aanbieding en uitleg van het Evangelie vaak niet kunnen begrijpen. Het is onze plicht om ze de waarheid zo duidelijk mogelijk voor te stellen. Ze moeten de waarheid leren verstaan, om door de waarheid te mogen worden vrijgemaakt (zie Johannes 8:32).

In dit boek worden jongeren op een bijzondere wijze benaderd met de boodschap van het Evangelie. Zelfs de jongere tieners kunnen de vele voorbeelden en verhalen begrijpen.

In godsdienstlessen is gebleken dat de voorbeelden leerlingen van 12-14 jaar aanspreken, terwijl ze daarbij de geestelijke les veelal begrijpen. Het boek is eigenlijk geschreven voor tieners. Ouders en opvoeders kunnen met behulp van dit boek kinderen en jongeren onderwijzen in de leer van de Bijbel.

Dit confronterende boek is ook gericht tot de oudere jeugd. Het is eigenlijk bedoeld voor allen die de weg willen weten naar het eeuwige geluk. We hopen dat de Heere deze “wegwijzer” zal willen gebruiken tot Zijn eer en tot zegen van jongeren en ouderen.

J.A. Baaijens (1956) is godsdienstdocent. Eerder zijn van hem voor en over jongeren uitgegeven: Jeugd op de puinhopen, De jonge Onderzoeker, Verleidende machten, Jeugd in de branding.

Inhoudsopgave

EEN GIDS

ZOEK EEN BETROUWBARE GIDS! – LAAT JE NIET VERLEIDEN!

DE SCHATKAART

LAAT JE REDDEN!

EEN KIND IN EEN BRANDEND HUIS – DE NODIGENDE ARTS –

WELMENENDE NODIGINGEN – KOM NIET TE LAAT!

EEN GETROUW WOORD

GRATIS KRIJGEN

(VER)WACHTENDE BEDELAARS

HET WOORD, HET LEVEN EN HET LICHT

HET WOORD – DE EIGENWIJZE BERGBEKLIMMER

HET LEVEN

LEVEND WATER – STROMEN VAN ZEGEN – ONGELOOF EN

ONGEHOORZAAMHEID – HARDE EN STEENACHTIGE GROND –

VERGIFTIGDE GROND – HEILIGE WATEREN

HET LICHT

EEN SCHIJNEND LICHT AFGESCHERMD –

LAAT HET LICHT BINNENSCHIJNEN! – DE JONGEN IN DE PUT

VERSCHILLENDE BEKERINGSWEGEN

WEDERGEBOORTE – WELKE UITWERKING? – STRIJD TEGEN DE ZONDE

NIET RUSTEN BUITEN CHRISTUS!

DE KOPEREN SLANG – ROOD SAP OP DE VLOERBEDEKKING –

REINIGING VOOR RODE ZONDAREN

EVANGELIE IN SODOM

EEN REDDENDE HAND

OPOFFERENDE LIEFDE – HET OFFER VAN DE BRUGWACHTER

GEBRUIK DE ONTVANGEN TALENTEN!

LIJDELIJKHEID – EEN BEEN GEBROKEN… –

EEN FATAAL DENKBEELD – VIJF MANNEN DOOR HET IJS GEZAKT

MUITERIJ OP EEN SCHIP

DE WIL VAN GOD

EEN HUILEND KIND – EEN DISCRIMINERENDE BAAS

ALLES VERLATEN OM JEZUS TE VOLGEN!

EEN VIS IN EEN VERVUILDE VIJVER –

LOSLATEN OM GERED TE KUNNEN WORDEN! –

TE ZWARE MENSEN IN HET WATER – JE GELD OF JE LEVEN!

GOD ZOEKT HET VERLORENE

EEN BLIJDE BOODSCHAP – GOD ZOEKT ONS TE BEHOUDEN –

DOOR LICHT GAAT DE BLOEM OPEN

HET VERLOREN SCHAAP

SCHUWE SCHAPEN OP EEN EILAND – ONGEHOORZAME SCHAPEN –

EEN SCHAAP MET EEN GEBROKEN POOT – DE ZOEKENDE HERDER –

HET VOGEL­TJE DAT DE TOEVLUCHT NAM

KLOPPEND AAN DE DEUR VAN HET HART…

“GEBOEID” DOOR EEN SPANNEND BOEK – EEN LEKKENDE REGENPUT –

DE KLOPPENDE HUISBAAS – EEN DODELIJK MISVERSTAND –

EEN BLIJDE BOODSCHAP VOOR BALLINGEN

GEVONDEN!

OP EEN ROTS GEWORPEN… –

REDDING, GENEZING EN BLIJDSCHAP