Voorkompastoraat jongeren

Copyright: Jan A. Baaijens, jongerenpastoraat.

Bescherm ze in het digitale tijdperk

Jongeren leven in de gevarenzone!

Vanaf de zestiger jaren zijn de aanvallen op de jeugd schrikbarend toegenomen. De seksuele revolutie is de bron van allerlei verleidende machten geweest. De moderne welvaart, vrije tijd en financiële middelen hebben het voor de jeugd mogelijk gemaakt om nieuwe deuren naar de wereld te openen. In 1984 heb ik in ‘Jeugd op de puinhopen’ al aangegeven hoe veel jongeren zich in de gevarenzone hebben begeven. Een behoorlijk aantal van hen is helaas op de puinhopen terechtgekomen. Toenemende vloedgolven van wereldse verleidingen hebben de jongerenwereld vanaf die tijd verder overspoeld.

Steeds meer jongeren begeven zich op glad ijs

De valkuilen van de jeugd zijn steeds moeilijker te omzeilen. Via de media en de popmuziek zijn veel jongeren in naar de gladde plaatsen gelokt. Zelfs christelijke jongeren hebben zich laten meeslepen door de massa. Je kunt dan worden losgelaten in je keuzes die je maakt. Let op wat er staat in Hos.4:17: ‘Efraïm is vergezeld met de afgoden; laat hem varen.’ In de Engelse Bijbel lezen we: ‘Ephraim is joined to idols, Let Him alone.’ Je wordt dan met rust gelaten, en niet meer tegengehouden om verder te gaan op een zondige weg. Het geweten spreekt dan niet meer. Het is heel erg als iemand zodoende in ‘het oordeel van de verharding’ valt. Asaf heeft dat opgemerkt en schrijft ons in Ps.73:18: ‘U zet hen op gladde plaatsen, U doet hen in verwoesting vallen.’ 

Heel wat ouders van de hedendaagse jeugd zijn hierdoor sterk beïnvloed. Velen van hen hebben het christelijk leven verlaten of zijn halfslachtig geworden. Anderen proberen de oude normen en waarden nog te handhaven. In 1986 heeft uitgeverij De Banier het boek ‘Verleidende machten’ uitgegeven. Ik ben toen verder doorgegaan op de machtige verleidingen via de media en popwereld. Popmuziek heeft onder de christelijke jongeren al zijn vele duizenden verslagen, maar in in het huidige digitale tijdperk worden er vele tienduizenden meer verslagen. Via de beeldschermen dringen de verleidingen zelfs de eens zo behoudende reformatorische huiskamers binnen. Het ijs is ook daar gebroken!

Door het mijden van de wereld hebben de reformatorische kerken zich tot op zekere hoogte nog kunnen handhaven. Inmiddels is bij reformatorische en evangelische christenen via de media en vooral door internet het vuile water van de wereld binnengestroomd. Op zondag lijkt het in de christelijke gemeenten nog redelijk te gaan, maar in de week is het bij veel jongeren een ander verhaal. De meeste christelijke ouders proberen te waken over het computergebruik van hun kinderen. Dit valt velen erg moeilijk. Omdat kinderen zozeer kunnen volharden in het verkeerde en het moeilijk is om consequent te blijven, houden we nogal eens gevoelens van mislukking en schuld over. Het is voor mijn gevoel gemakkelijker om een boek over opvoeding te schrijven, dan zelf kinderen op te voeden. Bij de computeropvoeding ben ik mislukt. We mogen ons verwonderen over de goedheid van God: dat Hij mislukkelingen nog wil oprapen en herstellen!

 De invloeden van media en internet 

 zijn voor veel behoudende christenen te sterk geworden

Zelfs veel ouderen zijn gaan leven in twee werelden en besmet door het wereldse denken. Je kunt door het hebben van een dubbele identiteit in het oordeel van de verharding terechtkomen. De liefde tot de wereld verblindt de harten en zinnen. In 2 Kor.4:4 lezen we: ‘Van hen geldt dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’. Als je er een dubbele identiteit op nahoudt, raak je gemakkelijk gefrustreerd (over jezelf en over anderen).

     

Ze doen aan digitaal vluchtgedrag

Door allerlei botsingen, ruzies en afwijzingen proberen gefrustreerde jongeren hun geluk en acceptatie te zoeken in de mediawereld, de popmuziek en het uitgaansleven. Ze zoeken in toenemende mate naar een escape (een vlucht uit de werkelijkheid) achter een beeldscherm, in een computergame, bij hun digitale vriendengroep op Hyves, MSN of Facebook. De vriendensite Facebook werd in 2004 op de markt gebracht als een online platform voor Amerikaanse studenten. In april 2009 telde deze enorm groeiende site nog 200 miljoen gebruikers, in september 2009 al 300 miljoen en op juli 2010 werd bekendgemaakt dat de sociale netwerksite Facebook wereldwijd een half miljard leden telde. Het gemiddelde lid heeft op deze site ongeveer 130 vrienden (zoals de contacten daarop worden genoemd). Er is een enorme vlucht ontstaan naar meer oppervlakkige contacten en digitale vriendschappen. Men wil met velen verbonden zijn, maar niet gebonden.

Ze willen wel verbonden, maar niet gebonden zijn 

Als je jezelf verbindt aan bepaalde personen, heb je ook verplichtingen. Jongeren willen zoveel mogelijk vrij zijn, zich vrijblijvend ontspannen en de controle bewaren over hun vrije leventje. Maar zijn ze eigenlijk wel in staat om goede keuzes te maken en goede contacten aan te gaan? Zijn ze al verstandig genoeg om de goede en verkeerde invloeden te herkennen en de verleidende geesten te onderscheiden? We weten dat dit bij de meesten niet het geval is. We weten ook dat er veel kapers voor de kust zijn bij jeugdland. Voor je het weet word je ingepakt! Waarom omarmen ze je zo graag als digitale vriend?

Er zijn al heel wat reformatorische tieners van 12 jaar die al meer dan 100 ‘vrienden’ hebben op Hyves. Bij pubers kan het een status zijn als je veel digitale vrienden hebt. Dan kun je aantonen dat je geliefd bent of meetelt. Zijn al deze zogenaamde vrienden wel betrouwbaar? Zullen ze je verleiden om verkeerde muziek te gaan luisteren en zondige films te gaan bekijken? Gebruiken ze stoere taal om indruk op je te maken of willen ze je helpen? Heb je wel eens een geestelijk gesprek via Hyves of is het alleen maar oppervlakkig? Is het ontspannende onzin of heb je er echt wat aan? Wat denk je van de tijd die het opslokt? De levenstijd is kostbaar! Jongeren zitten in Nederland gemiddeld al ca. 40% van hun vrije tijd achter een beeldscherm. Hoeveel stille tijd heb je nog over voor God? Jouw wijze van tijdsbesteding is bepalend voor je aards geluk en je eeuwige toekomst. Laat je daarom niet verleiden om je tijd te verknoeien. Als je verkeerde keuzes hebt gemaakt en terug wilt keren als de verloren zoon, weet dan dat God door Jezus Christus bereikbaar is! Hij wacht als de vader in de gelijkenis (Luk.15) op jouw terugkeer. Hij wacht om genadig te zijn. Ga maar biddend naar Hem toe, maar zorg wel dat je op tijd bent!

De hunkerende generatie

Het in 2011 door De Banier uitgegeven boek van drs. Els J. van Dijk geeft ons belangrijke informatie over de actuele situatie waarin de jongeren zich bewegen in het digitale tijdperk. Ze wijst ons ook de weg om de internetgeneratie op een positieve, bijbelse wijze te bereiken. In de hoofdstukken geeft ze aan dat velen van hen ‘vermoeid en verward’ zijn door de informatiemaatschappij waarin ze worden meegenomen. Ze schets daarbij hun belevingscultuur. Ze geeft aan dat we een positief verlangen moeten opwekken bij deze jongeren. Ze richt ons hierbij naar de Heere. Wij mogen op Hem vertrouwen! Ik hoop D.V. op deze website een recensie van dit boek te geven.

Je hebt in het digitale tijdperk de mogelijkheden binnen handbereik. Er rust een zware verantwoordelijkheid op je. De controle valt in onze tijd steeds meer weg. Dit is nieuw in de wereldgeschiedenis. Veel jongeren plaatsen zich in de gevarenzone door de verkeerde keuze die ze maken. Hierdoor stellen ze zich bloot aan wereldse en demonische infiltratie. Velen raken daardoor ook emotioneel beschadigd.

Daarom is het voorkompastoraat zo belangrijk is geworden!

 Wat zal er gebeuren met de komende generaties?

Ik denk dat wij de verantwoordelijkheid hebben om de komende generaties bescherming en houvast te bieden in deze digitale tijd van grote afval. Er zijn schrikbarende ontwikkelingen gaande! Satan en zijn demonen beschikken nu over de meest effectieve wapens om door verleiding en occulte infiltratie tot afval van het christelijk geloof te brengen. De aantrekkingskracht van de digitale mogelijkheden neemt jaarlijks toe. De wereld heeft ons steeds meer te bieden. We moeten echter ook leren onze voet te zetten op zaken waar anderen hun hart op zetten. Zie niet te sterk op de dingen die je kunnen verleiden. De hogere zaken uit de geestelijke, onzichtbare wereld zijn belangrijker!

Jongeren zijn in de ban geraakt van de nieuwe uitvindingen en staren reikhalzend naar de nieuwste reclames. Hun verlangens worden steeds sterker opgewekt achter de beeldschermen. Dit proces lijkt in onze samenleving niet meer te keren. Als er geen verandering en bekering komt wordt dit een ongekende afvalrace naar de afgrond. Wat is het verschil met de vorige generaties christenen? Toen luisterde 50-70% in hun jeugd naar popmuziek en een grote groep kende een uitgaansleven op zaterdagavond. Uiteindelijk zijn ze voor een groot deel na hun huwelijk weer netjes in het kerkelijk gareel gaan lopen. Nu is het anders. Ouderen zijn ook al aan het beeldscherm gekluisterd. Steeds meer ouderen doen mee aan online games en spelen computerspellen. De sociale digitale netwerken die worden opgebouwd in de jeugd, zullen wel een vervolg krijgen.

Als onze kinderen nu al zo worden gegrepen en gevormd door deze ontwikkelingen, hoe zullen onze kleinkinderen dan zijn.

Hoe zal  het dan met de komende generaties vergaan? 

Onder de titel ‘Strijden in de wapenrusting’ wordt er gekeken ‘achter de schermen’. Houd er rekening mee dat satan daar razend actief achter het toetsenbord bezig is om zijn infiltratietechnieken verder op te zetten.

Kom niet op duistere plaatsen. Verlaat de gevarenzone! Zoek de weg naar het Licht.

Je wordt in het Evangelie geroepen uit de duisternis tot het wonderbaar Licht van God. Jezus zegt tegen ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Jozua geeft ons tijdens de verbondsvernieuwing aan het einde van zijn leven in Joz.24 een goed voorbeeld van leiderschap. Ook al is onze digitale opvoeding voor ons gevoel tot nu toe mislukt, dan is het toch goed om het verbond te vernieuwen. Denk eraan bij iedere doopdienst die je meemaakt. Geef het goede voorbeeld en ga in gesprek met de (oudere) kinderen. Spreek Jozua na (in Joz.24:15: ‘Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.’ Hopelijk zullen onze kinderen ons dan hierin volgen en bekennen dat de HEERE ook hun God is, Die zo goed voor hen is geweest.

Er is reformatorische angst

De calvinistische en reformatorische christenen hebben het lang volgehouden in hun isolement. Hun bekende uitspraak was: ‘In ons isolement ligt onze kracht.’ Dit heeft tot op zekere hoogte goed gewerkt. Al is het wel de vraag of de vermenging van wet en Evangelie bij het hypercalvinisme het heldere zicht op het geloof in Jezus Christus niet heeft verduisterd. Velen zijn een wettisch leven gaan leiden, wat vergelijkbaar is met behoudende rooms-katholieken en mohammedanen. Een wettisch leven is nog geen gered leven! Alleen genade en geloof kunnen ons behouden. Dit wordt genoegzaam uitgelegd op deze website.

Een wettisch leven kan onze jeugd niet (meer) tegenhouden in deze nieuwe tijd van ongekend hevige verleidingen. Wij moeten ons hier diep van bewust zijn! De behoudende christenen zonder geloof zullen het nu echt gaan verliezen, daar kun je op rekenen. We hebben nu juist het Evangelie van Jezus Christus nodig. Dit verandert ons van binnenuit. Door deze kracht van God tot zaligheid zullen onze jongeren overtuigd raken, veranderen en behouden worden. Daarom is de uitspraak van Groen van Prinsterer nu weer uiterst actueel geworden. Hij leert ons met profetische aandrang:

‘Tegen de revolutie het Evangelie!’ 

Je mag de demonische invloeden niet negeren!

Calvijn heeft de invloeden van boze geesten (demonen) en de occulte infiltratie willen weren door ze te negeren. Hij deed dit als reacties tegen de misstanden op het gebied van exorcisme in de rooms-katholieke kerk. Daarbij zijn de invloeden van het rationalisme en de Verlichting binnen gedrongen in de reformatorische kerken. Daardoor wilde men niet in boze geesten geloven. Binnen het humanisme, de psychologie, de psychiatrie en de psychotherapie wil men zelfs niet van een geestelijke wereld weten. We hebben hiermee helaas veel te maken binnen de seculiere hulpverlening. Dit heeft zelfs het denken binnen de christelijke hulpverlening beïnvloed. Daarom moeten we waakzaam zijn en het geestelijk pastoraat meer gaan praktiseren binnen de christelijke gemeenten.

De reformatorische angst keert zich tegen ons. Angst steekt de kop in het zand bij dreigend gevaar. Dat is struisvogelpolitiek. We hebben ons kerkelijk huis zoveel mogelijk afgeschermd en wanen ons daardoor veilig, terwijl de dieven ons huis volop doorgraven. De kwade machten komen via de internetverbindingen binnen en infiltreren in de levens van oudere en jongere christenen. Dit gevaar is niet te keren door verdere afscherming of dressuur.

We hebben levensvernieuwing nodig van binnenuit 

Door het geloof in Jezus Christus kunnen we de wereld in onszelf en buiten ons overwinnen. Door de genade en liefde van God komen we tot ‘de vreze des Heeren’, wat ons bewaart van het kwade.

Zoek naar de geestelijke gaven voor deze tijd!

We hebben nieuwe inzichten nodig in de geestelijke wereld en de Bijbelse principes. Om een wachter te kunnen zijn moeten we de dreigende gevaren leren herkennen. Na mijn bevrijding van een occulte belasting heb ik meer inzichten ontvangen in de geestelijke wereld. Toen heb ik de roeping in me gekregen om deze ontvangen inzichten ook uit te dragen. Daardoor zijn er een aantal boeken ontstaan, waarvan je de tekst kunt vinden op deze website. Ik zie de gevaren helder voor me. De nood is me opgelegd. Ik mag jullie ook de geestelijke oplossingen voorhouden.

Ik geloof dat ik de gave van de onderscheidingen van geesten (1 Kor.12:10) heb ontvangen, die we als gelovigen juist nu hard nodig hebben! Zoek naar deze gave, alsook naar de gaven van krachten, om op geestelijk gebied te kunnen helpen. Dit zijn charismata van de Heilige Geest, die bedoeld zijn voor de gelovigen en christelijke gemeenten.

Zoals bij de eerste christenen

Vanaf het begin van het christendom hoorde het bevrijdingspastoraat bij de praktijk van het gemeenteleven. Men had de gaven van de onderscheidingen van geesten en van krachten (1 Kor.12:10). Deze waren nodig in de heidense wereld van toen (en dus ook in de tijd waarin we nu in het westen leven).

De meeste heidenen waren toen in bepaalde mate occult belast. In de Romeinse tijd had te maken met de keizercultus. Op zendingsgebieden en bij het hindoeïsme heeft men nog volop te maken met demonische infiltratie, belasting, gebondenheid en bezetenheid. Houd er rekening mee dat satan en zijn demonen wettische geesten zijn. Satan is de aanklager van de broederen, die ongezond schuldbesef wil aankweken, veroordelend bezig is en de eenheid wil verstoren in de christelijke gemeenten. Dit is een bekend verschijnsel binnen allerlei christelijke kerken en stromingen (zowel reformatorisch als evangelisch). Hierin zie je dat occulte infiltratie nog volop heeft plaatsgevonden binnen het calvinisme.

Doordat het moderne heidendom het christendom nu al sterk in de greep heeft gekregen, dienen wij terug te keren naar de praktijk van de eerste christenen. Op dit gebied kun je informatie vinden in het boek van dr. Mart-Jan Paul, Occulte machten en bevrijding’ en het boek ‘Geestelijke strijd’ (waarvan hij de redactie heeft).

We mogen de geestelijke strijd om onze jeugd niet negeren of veronachtzamen 

Demonische machten zijn bezig om ons van onze jeugd te beroven. We staan in de branding van de strijd. Hoe kunnen wij slapen in het opperste van de mast, terwijl we ons al in toenemende storm bevinden?

Wat hebben wij onze jongeren nog te bieden?

We dienen ons nog meer te verdiepen in de moderne leefwereld van onze jongeren. Hierover kun je veel informatie vinden op deze website. Deze voorlichting is ook een belangrijk doel van de website www.pastoralehulpverleningjongeren.nl.

Ik heb wel 30 jaar ervaring in het jongerenwerk, in het schrijven voor jongeren en het leiding geven aan jongeren. Daarvan heb ik als docent godsdienst ca. 20 jaar met reformatorische pubers te maken. Ik sta dus al lang in de frontlinie. Ik ben slechts een wachter op de muur en een grensrechter in de strijd om de jeugd. Ik heb mijn hoge geestelijke verplichting om te waken en de gevaren door te geven. Daarbij draag ik ook oplossingen aan, waarvan er veel in de praktijk met jongeren zijn geboren. Ik ben dankbaar dat ik heel wat geestelijke oplevingen onder jongeren heb mogen meemaken. Ze worden beschreven op de website.

Ik geef het hierbij door aan de bestuurders van de stad. Ik hoop dat belangrijke leidinggevenden en geestelijke opvoeders binnen het behoudende christelijke volksdeel hun verantwoordelijkheden nog meer zullen gaan beseffen. Jullie hebben de bevoegdheden en het gezag om iets met de signalen te doen die ik uitzend. Luister naar de wachters op de muur, die het gevaar zien en zoeken naar oplossingen!

Jongeren in de puberteit willen aandacht en verlangen naar houvast en zekerheid. Kunnen wij ze dit bieden? Hebben wij wel genoeg invoelingsvermogen (empathie) en kunnen we dit naar hen uiten? Krijgen ze bij ons het gevoel, dat we ze begrijpen? Heel wat ouders horen regelmatig: ‘Jullie begrijpen me niet.’ Hebben we nog wel het geduld om naar hen te luisteren? Of zijn ze voor ons alleen maar hinderlijk en vervelend? Veel pubers vragen negatieve aandacht. Hebben we ze dan iets positiefs te bieden?

Jongeren willen zich steeds maar weer ontspannen

Veel jongeren verkeren in een passieve houding ten opzichte van verplichtingen en verantwoordelijkheden. Zij willen zoveel mogelijk ontspannen en genieten van de (digitale) mediamiddelen. Ze worden snel ingepakt door de nieuwere producten en technische uitvindingen, zoals mobieltjes met de nieuwste mogelijkheden,  iPods, internettoestellen, iPhone 4, Video calls, multitasking en andere middelen waarmee ze contact kunnen hebben met vrienden en vriendinnen.

Naast de normale wereld van regels, waarden en normen, verplichtingen en verantwoordelijkheden hebben ze hun eigen wereld van ontspanning en contacten. Daarmee ontwikkelen ze een tweede leefwereld, een soort ‘second life’, een dubbele identiteit. Hun eigen gecreëerde wereld van ontspanning wordt in de meeste gevallen hun belangrijkste wereld. Zij raken daar steeds beter in thuis, terwijl de normale leefwereld op de achtergrond raakt. Ze gaan zichzelf zozeer verwennen, dat ze steeds meer kiezen voor alles wat boeit, wat leuk is, wat goed voelt en wat een kick geeft. Het geeft problemen als ze zich vervreemden van hun thuis- en schoolsituatie.

Het wordt daardoor steeds moeilijker om hun weg te vinden in de normale leefwereld van thuis, school en kerk. Voor hun gevoel wordt het in de normale wereld steeds saaier, het boeit ze steeds minder om daar nog te leven en te werken.

Voor ouders en opvoeders wordt het steeds moeilijker 

 om de wegglijdende jeugd nog te volgen 

Ze worden steeds slimmer (of sluwer) om stiekem door te gaan met hun tweede leven. Ze weten de ingangen naar het verborgen genot goed te verbergen voor de opvoeders, ‘die over hen zijn gesteld’. Zoals de boze geesten ‘achter de schermen’ op een occulte wijze te werk gaan, volgen veel jongeren hun tactieken. Ook hierin zie je de doorwerking van demonische infiltratie. De verleidende machten worden de laatste tijd steeds indringender en listiger toegepast op de naïeve jongeren. Het is duidelijk dat satan en zijn demonen zich bedienen van de moderne communicatiemiddelen. Ze zien hiermee kans om de jeugd op een effectieve wijze los te maken van hun behoudende, christelijke achtergrond.

Voorkompastoraat is nodig

De gave van de onderscheidingen van geesten (1 Kor.12:10) is in onze tijd daarom ook van groot belang. We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn gevallen engelen leren ontdekken. Zijn gedachten en listen mogen ons niet onbekend blijven, zodat we de verleidingen opmerken en kunnen weerstaan. Maar wat we ook proberen, de jeugd heeft de laatste jaren helaas genoeg mogelijkheden om eigen keuzes te maken (buiten het gezichtsveld van de opvoeders). Voorlichting en voorkompastoraat naar opvoeders en jongeren toe is dus echt wel nodig geworden!

We dienen samen met onze jongeren te ontdekken, welke gevaren ons bedreigen en hoe we de verleidingen kunnen weerstaan 

 De wereldse verleidingen en demonische infiltraties verzieken het geestelijk leven en maken jongeren al snel ongelukkig. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in de jongerenwereld.

Jongeren hebben een geestelijk houvast en een vaste koers nodig, waardoor ze gezond kunnen ontwikkelen. Een heftige puberteit moet in een rustig vaarwater de juiste richting vinden. Jongeren moeten weten wat de consequenties zijn van de keuzes die ze maken. Ze moeten leren niet alles te accepteren wat ze wordt opgedrongen door de moderne samenleving. Ze dienen al vroeg de geesten te leren onderscheiden, zodat ze het verschil tussen goed en kwaad kennen. Als hun levensschip losraakt van de veilige kade, raken ze op drift en worden ze meegezogen door de golven van wereldse verleidingen. Ze raken dan de koers kwijt, gaan de mist in en drijven op den duur als een hulpeloze kurk op het water.

Hoe houden we onze jongeren vast bij Gods Woord?

Deze website biedt genoeg digitale hulp bij de opvoeding en het zoeken wegen en middelen om de jongeren te helpen. Pastorale hulpverlening doe je samen. Daarom hebben we elkaar hard nodig!  We proberen door opvoeding en begeleiding onze jongeren vast te houden bij het Woord van God. We weten dat dit het beste voor hen is; maar hebben zij dit zelf ook door? De geestelijke begeleiding moet hen tot het inzicht brengen om zelfstandig goede, gezonde keuzes voor zichzelf te maken. Als ze deze verantwoordelijkheid overnemen, zijn ze geestelijk volwassen. Er zijn mensen die, wat dat betreft, nooit volwassen worden. Ze maken steeds weer dezelfde fouten, begeven zich in gevarenzones en geven zich over aan risicogedrag. Dit hoort bij de puberteit  en onvolwassenheid. Pubers leven nog in de periode van gevoelsdrift en laten zich hierdoor gemakkelijk meesleuren. We herkennen de onzekere, onhandige en hulpeloze jongeren al spoedig aan hun stress en besluiteloosheid. Het blijkt dus dat veel postmoderne jongeren een verzwakte wil hebben. Zij kunnen wispelturig en ongedurig van de ene voedingsbron naar de andere gaan. Zij houden zich bezig met experimenteel fladdergedrag en zwerven dromerig van bloem naar bloem. Zij hebben nog geen goed ontwikkeld normbesef en kunnen nog niet helder onderscheiden tussen goed en kwaad. Daarom is voorlichting en positieve begeleiding nodig. We hebben het beste met ze voor, al hebben ze dit vaak niet door. 

Het beschermende voorkompastoraat moet er op gericht zijn om het samen met hen te doen. De cursus No Apologies van focus on the family is daar ook op gericht. Jongeren moeten het zo vroeg mogelijk gaan beseffen, dat ze keuzes moeten maken, waarvoor ze zichzelf later geen excuses hoeven aan te bieden. Ze moeten zelf de goede richting willen kiezen voor een goede toekomst. 

Niettemin hebben veel jongeren in de puberteit moeite met geestelijke begeleiding en rechtlijnige opvoeding. Ze ervaren dit als knellende banden, en onplezierige beperkingen. Hun vrijheid wordt voor hun gevoel aan banden gelegd. Het is maar hoe je het bekijkt. Kijk maar eens naar het afgebeelde jonge boompje. Het kwetsbare boompje is vastgebonden voor bescherming en ondersteuning, om onbeschadigd met kracht op te kunnen groeien. Op deze wijze word je ook me liefde omringd. We willen niet dat je op jonge leeftijd al knakt of beschadigingen oploopt.

Jongeren staan in het centrum van de belangstelling. Er is veel geld aan ze te verdienen en ze laten zich spoedig wat aanwaaien. Laat je niet meesleuren door de vele verleidingen! Jonge boompjes zijn nog gemakkelijk een bepaalde kant uit te buigen. Groei niet naar de kant van het kwaad, waar je in vast komt te zitten en wat je zal gaan kwellen.  Veel mensen gebruiken de eerste helft van hun leven om de tweede helft ongelukkig te maken. Een prediker heeft eens opgemerkt, dat de zonden van de jeugd vaak de kwellingen van de ouderdom zijn.

De keuzes die je maakt in je jonge jaren zijn erg belangrijk voor het vervolg van je leven. Dit heeft te maken met de geestelijke voeding die vanaf je vroege jeugd voortdurend tot je neemt. Salomo wist van verkeerde keuzes in zijn leven. Door schade en schande is hij wijzer geworden. Hij had in zijn jeugd al heel veel wijsheid, maar zondigde tegen beter weten in. Hij kwam er later achter en geeft ons verstandige levenslessen in de Spreuken en het boek Prediker. Lees Pred.11 en 12 maar eens goed door, en je ziet hoe het leven verloopt hoe belangrijk de keuzes in je jeugd zijn. Daarom adviseert hij je in 12:1, dat je moet denken aan je Schepper in de dagen van je jeugd.

 

In Pred.11:3 lezen we dat een boom naar het zuiden of naar het noorden kan vallen. Dit kan een beschadigde of verdorde boom zijn geweest. Gezonde bomen kunnen heel wat stormen overleven. Gezonde gelovigen kunnen ook veel betekenen voor zwakkere gelovigen. Zij zijn de voorbeelden van moed en trouw voor de jongeren. Zijn vormen samen een beschermend vangnet, waar de jongeren zich aan kunnen optrekken. Iedere gemeente heeft steunpilaren nodig. Samen vormen we een mooi geheel. Samen mogen we ons verblijden in de Schepper en Zijn licht zien wij het Licht. Gelovigen bidden en zingen:

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen,

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons …

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Verzwakte bomen zullen door ongunstige omstandigheden eerder vallen. Het kan zijn dat je door een verkeerde geneigdheid en keuzes de verkeerde kant uitgroeit, zeg maar: naar het koude noorden. De kant waar je naartoe groeit, bepaalt jouw (eeuwige) toekomst. Als je voor de afgang en ondergang kiest, zul je daar dus ook terechtkomen – tenzij je tot inkeer komt. Wil je dat jouw levensboom er gaat uitzien als de volgende boom?

Waar haal je jouw levensmineralen (geestelijke vitaminen) vandaan? Waar ben jij jezelf aan het wortelen? Heb je de weg naar de Levensbron al gevonden?  Op de afbeelding zie je dat de boom gezond is doordat deze voeding krijgt vanuit een verborgen waterstroom. Zo is het ook als je op de Levensbron bent aangesloten.

Een gezonde gelovige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Hij heeft een verborgen bron in zijn leven. Jezus is de Levensbron. Als we door het geloof voortdurend geestelijke voeding van Hem ontvangen en er geen beschadigingen of gebreken zijn, blijven wij geestelijk gezond. Zelfs al zijn we beschadigd, dan kunnen we nog herstellen en overleven door het levende water uit de Bron. Al kunnen er innerlijke beschadigingen blijven en zijn de littekens nog zichtbaar als de volgende boom.

We lezen in Psalm 1 van de man die gedurig zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE: ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken’ (Ps.1:3). Deze man overdenkt met vreugde dag en nacht de wet of de wil van God (vers 2).

Als een gelovige lang goede voeding heeft gehad, zal hij steeds sterker worden en heel wat beproevingen kunnen doorstaan. Er zijn geloofshelden en martelaren die staande zijn gebleven in de kracht van God. Zij zijn als de volgende goed gewortelde reuzenboom, die is doorboord in het hart en toch onwrikbaar blijft staan en nog vol leven is.

We lezen over de gezonde gelovige inPs.92:13-16: ‘De rechtvaardige  zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn Rots en in Hem is geen onrecht.’

Wil je geestelijk gezond opgroeien?

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je ervoor zorgen dat je dicht bij de Levensbron leeft. Wil je op deze wijze ook geestelijk gezond opgroeien? Dan moet je er voor zorgen dat je dagelijks goede voeding tot je neemt. Dan zijn er rijke beloften voor je in Gods Woord.

Jezus nodigt ons ook uit in Joh.7:37-38: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Je mag komen zoals je bent, maar niet zo blijven. Je wordt uitgenodigd tot het heil, vanuit Jes.55:1-2: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ 

Er is een Bron van levend water. Nu komt het nog aan op de aansluiting. Sla de wortels uit naar deze Levensbron! Van deze heerlijke voeding zul je nooit genoeg krijgen!