Preventiecoach verslavingszorg en adviseur Jan Baaijens

Ik stel mij vanuit Zeeland beschikbaar als preventiecoach en adviseur jongerenpastoraat voor hulpverleners, kerken en scholen. Ik heb 22 jaar als bevoegd docent godsdienst gewerkt in het christelijk voortgezet onderwijs.

Vanaf augustus 2012 ben ik als vrijwilliger werkzaam als preventiecoördinator en medewerker bij verslavingszorg Sta Op Zorg/De Hoop in Vlissingen. Als straathoekwerker en hulpverlener inloophuis heb ik wekelijks contact gehad met de mensen van de doelgroep. (Dit is te zien op het promotiefilmpje hieronder.)

In het inloophuis van Sta Op Zorg heb  ik al een aantal jaren samen met andere medewerkers de pastorale Sta op cursus Geestelijk herstel gegeven aan onze doelgroep. De tekst en sessies van de cursus zijn ook te vinden op mijn Geestelijk herstel, waar je ook kunt intoetsen bij Google zoeken op: Handboek Geestelijk herstel.

Verder geven we vanuit Sta Op Zorg samen met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) ook workshops, gastlessen en verslavingspreventie op scholen en (kerkelijke) verenigingen.

Over de aangeboden diensten kun u met mij contact opnemen:

E-mailadres: jabaaijensbjn@gmail.com

Nadere informatie: tel. nr. 0113-344310

      

CV en profiel Jan Baaijens

Ik ben bevoegd godsdienstdocent. Totaal heb ik 22 jaar godsdienst gegeven in het voortgezet onderwijs: 20 jaar op het reformatorische Calvijn College in Goes (1992-2012) en 2 jaar in het protestant christelijk onderwijs, op de Klarenbeek LTS in Middelburg (1990-1992), waar ik ook maatschappijleer gaf. Mijn geboortedatum is 29 juni 1956.

Vanaf augustus 2012 ben ik bij verslavingszorg Sta Op Zorg in Vlissingen als vrijwilliger werkzaam als preventiecoördinator/medewerker en PR. (Sta Op Zorg is een onderdeel van St. De Hoop in Dordrecht). Ik geef vanuit Sta Op Zorg samen met ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) workshops en verslavingspreventie op scholen. Ik heb indertijd de cursussen en weerbaarheidstrainingen No Apologies en LEV! gevolgd en No Apologies toen ook gegeven op school.

Verder heb ik gelovige ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) begeleid, die hun getuigenis hebben gegeven tijdens onze workshops op scholen. Ze kunnen vanuit eigen ervaring vertellen over geestelijke beschadigingen, ‘het gepest zijn’, gebondenheid, verslavingen aan roken, alcohol, drugs en computergames. Hun ervaringen staan op deze website. We zijn dankbaar voor het proces van herstel dat ze door het genadig ingrijpen van God hebben doormaakt.

Ik ben op zoek naar meer ervaringsdeskundigen,

die ik ook wil trainen en coachen.

Veel ex-verslaafden hebben een jarenlang proces van herstel nodig. Door de jaren heen heb ik heel wat ervaringen opgedaan met verslaafden.

Op de foto hieronder sta ik met twee mannen, die in Vlissingen via het straathoekwerk en het inloophuis van Sta Op Zorg bij De Hoop zijn terechtgekomen. Ze volgen daar het programma.

Ze zijn vele jaren verslaafd geweest.  Hun leven is toen veranderd. Bij één van hen is er later sprake van terugval. Ik sprak hen op 28 juni 2014 op de dag van De Hoop in Dordrecht. Het ging toen goed met hen op de weg naar een verslavingsvrij leven. Soms gaat dit met vallen en opstaan.

We zijn dankbaar over de leiding van God in ons leven

Hij maakt mogelijk wat wij zelf niet kunnen

Onder de hoofdtitel Verslavingspreventie kun je er meer over lezen bij de subtitel ‘Sta Op Zorg voorlichting en preventie’.

Het inloophuis

Verder hebben we vanuit Sta Op Zorg een ontmoetingsplek (inloophuis) in Vlissingen, waarin we al heel wat mensen van de doelgroep hebben ontvangen. Ik heb dus samen met collega’s wekelijks contact met mensen aan de onderkant van de maatschappij, zoals verslaafden, daklozen, randgroepjongeren, drop-outs en emotioneel beschadigde mensen. Wij mogen hen in woord en daad de liefde van Jezus doorgeven.

Hieronder volgt het adres van het promotiefilmpje van Stichting Vrienden van De Hoop voor het inloophuis van Sta Op Zorg in Vlissingen:

Het inloophuis heet: Ontmoetingsplek Het Anker. Daar praten de medewerkers en vrijwilligers van Sta Op Zorg wekelijks met de tientallen gasten.

Het inloophuis wordt goed bezocht. We zijn meer dan zes  jaar open in de Badhuisstraat 60, Vlissingen.

Over de 600 verschillende gasten hebben ons in die tijd bezocht (met totaal  meer dan 20.000 bezoeken).

We hebben daar wekelijks meer dan 80 gratis maaltijden uitgedeeld voor onze gasten die veelal te kampen hebben met eenzaamheid, geestelijke (psychische) problemen en te maken hebben (gehad) met verslaving. 

Op 14 april 2014 hebben we samen met gasten en trouwe bezoekers het 1-jarig jubileum van het inloophuis in de Badhuisstraat gevierd.

Ik wil kerkelijke gemeenten ook wel adviseren bij heb opzetten van een ontmoetingsplek (inloophuis), in combinatie met praktische, diaconale hulpverlening en evangelisatiewerk.

***

Andere diensten

Hieronder bied ik ook andere diensten aan voor kerken en scholen.

Ik ben beschikbaar:

– Als adviseur en preventiecoach 

Ik heb 22 jaar als godsdienstdocent gewerkt in het voortgezet onderwijs het onderwijs, en stel mij in Zeeland beschikbaar stellen als preventiecoach en adviseur jongerenpastoraat voor hulpverleners, kerken en scholen.

U kunt mij dus vragen voor het opzetten van voorkompastoraat en het jongerenpastoraat in uw gemeente.

Daarvoor wil ik een introtraining geven van drie sessies, waarin geestelijke opvoeding, verslavingspreventie, herkenning en nazorg aan de orde kunnen komen. Daarna kunt u het met een eigen zorgteam een blijvende plaats geven in uw kerkelijke gemeente.

De onderdelen van de introtrainingscursus kunnen zijn:

1.  Voorkompastoraat en hulp bij de opvoeding:

      – Wat zijn oorzaken van verslavingsgevoeligheid, problemen  en vluchtgedrag?      

      – Vroegtijdige bescherming, acceptatie, veiligheid, hoop en perspectief.

     – Geestelijke opvoeding:       

* Opvoeden tot hulpeloosheid, opvoeden tot zelfstandigheid,   verantwoordelijkheidsgevoel,  streven naar juiste doelen, prioriteiten stellen,  karaktervorming, versterking van de wil,  opbouw historisch record, denken, gevoel, wil, structuur bieden, in balans blijven.

– Ontstaan verslavingsgevoeligheid

– hoe kunnen we vluchtgedrag voorkomen?

– Levensverhalen van ex-verslaafden (ervaringsdeskundigen), die ik dan meeneem en interview over de oorzaken en gevolgen van verslaving, maar ook over hun weg naar herstel. Dat kan gaan over alcohol- en drugsverslaving, maar ook over gameverslaving.        

2.  Het herkennen van geestelijke problemen, vluchtgedrag en verslaving

 – Geestelijke beïnvloeding door andere jongeren, uitgaansleven,

    internet en  (sociale) media, gameverslaving, roken, alcoholgebruik, druggebruik.

3.  Gezamenlijke begeleiding jongeren

      – Omgaan met pubergedrag, begeleiding verslaafde jongeren,

         ouders en opvoeders,

     – Het (kerkelijk) zorgteam, mentoren, buddy’s, herstelpastoraat, nazorg, 

        contacten met hulpverleners. 

U kunt mij ook vragen als preventiecoach voor het trainen van preventiewerkers en ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden die hun getuigenis geven op scholen e.d.).

Er is veel terugval onder de (ex-)verslaafden. Van hen die aanvankelijk clean waren, valt er waarschijnlijk meer dan 70% (tijdelijk) terug in een verslaving. Ik heb genoeg contact met hen. De berichten van deze ernstige omvang van terugval bereiken mij van verschillende kanten. Bekende oorzaken zijn: doelloosheid en eenzaamheid, maar vooral ook emotionele en geestelijke beschadigingen, die niet voldoende zijn hersteld.

Daarom besteed ik in deze website ook veel tekst aan geestelijk herstel en bevrijdingspastoraat. Herstelpastoraat en bevrijding dienen een belangrijke plaats te gaan innemen in de christelijke gemeenten!

– Voor discipelschap- en evangelisatietraining

Verder kan ik worden gevraagd voor discipelschapstraining en evangelisatietraining. Je kunt zulke trainingen al vinden op deze website.

– Vraag mij als freelance schrijver

U kunt mij vragen als journalist of schrijver voor het maken en samenstellen van artikelen en getuigenissen voor uw tijdschrift of uitgeverij. Ik heb de laatste 30 jaar enkele tientallen boeken geschreven (waarvan er 9 zijn uitgegeven door verschillende uitgevers). Je kunt de laatste 3 vinden op deze website, samen met de meer dan 100 artikelen, die ik de laatste jaren heb opgesteld.

Je kunt ca. 40 PDF-documenten vinden op mijn naam en de website pastoralehulpverleningjongeren. Je kunt deze als E-book nu nog gratis downloaden (via Google zoeken).

Deze website www.pastoralehulpverleningjongeren.nl wordt op bepaalde onderwerpen maandelijks redelijk veel bezocht, vooral bij geestelijk herstel en geestelijke bevrijding.

Het kan aantrekkelijk zijn voor christelijke uitgevers van bladen en boeken om er een selectie uit te maken voor een commerciële uitgave. Onder bepaalde voorwaarden wil ik samenwerken.

– Voor herstel- en bevrijdingspastoraat

Ik stel mij beschikbaar voor het opzetten van herstel- en bevrijdingspastoraat.

Ik denk hierbij ook aan de reformatorische gemeenten. Wij zien dat deze vormen van pastoraat weer volop moeten worden gepraktiseerd in deze tijd van occulte infiltratie. Wij moeten weer terug naar de praktijk van de vroege christelijke kerk in het Romeinse rijk. Je kunt er genoeg over lezen op deze website.

Intussen heb ik zelf ook ervaringen opgedaan met herstel- en bevrijdingspastoraat. Zelf ben ik een aantal jaren geleden op het gebed bevrijd van een occulte geestelijke belasting (waar dus ook gelovigen mee behept kunnen zijn). Vanaf dat moment heb ik me verdiept in de geestelijke wereld, geestelijk herstel en bevrijding. Daardoor is ook deze website ontstaan. Ik zie hierin duidelijk de leiding van mijn Heere en Heiland.

Laten we samen opzien tot de Overwinnaar in de geestelijke strijd.

Laten we samen zoeken naar de leiding van God.

Laten we samen Jezus Christus als de goede Herder volgen in het licht .

  

Inhoud artikelen website:

Over de inhoud van de website en (het materiaal van) de cursus jongerenpastoraat kun je ook met mij, Jan Baaijens, contact opnemen,

via mijn e-mailadres:

j.baaijens@staopzorg.nl 

De tekst is door mij geschreven vanuit de reformatorische en evangelisch Bijbelgetrouwe visie. We hebben een reformatorisch-evangelisch ontwaken nodig!

De schrijver wil hierin ook zijn persoonlijke ervaringen in de geestelijke strijd delen. Op het gebed is hij bevrijd van een geestelijke belasting van angst, waarna hij zich intensief is gaan verdiepen in het thema.

Hij weet dat de kwade machten boven ons en in ons kunnen worden overwonnen door de almachtige Overwinnaar Jezus Christus. Laten we daarom voortdurend ons vertrouwen en onze hoop op Hem stellen! We hebben Hem blijvend nodig voor geestelijk herstel en hulp aan anderen.

Occulte machten en negatieve geestelijke invloeden kunnen worden overwonnen door de kracht van het Evangelie.

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid

(volgens Romeinen 1:16)