Herstel van geestelijke gebondenheid

BOEK: OVERWINNING OP OCCULTE MACHTEN DOOR  JEZUS CHRISTUS

Copyright (C): Jan A. Baaijens, Overwinning op occulte machten door Jezus Christus

Na de afbeelding vind je de introductie en de inhoudsopgave.

Op de afbeelding zie je het geestelijk leven van een gelovige. Hij mag door genade delen in de overwinning van Jezus Christus. Zijn denken en zijn wil zijn vernieuwd (Rom.12:2, Dordtse leerregels. H.3+4, art.11-13). Hij weet en gevoelt, dat hij door Gods genade met het hart gelooft en zijn Zaligmaker liefheeft (art.13). Zijn gedachten zijn gevangen geleid door de gehoorzaamheid van Christus (2 kor.10:5).

Hij is verlangend en begerig naar het geestelijk contact met zijn Heiland en Meester (Ps.119:174 en 1 Petr.2:2-3). Zijn denken is verlicht, hij wil door de werking van de Heilige Geest geloven en zijn gevoelens worden door genade en liefde gereguleerd. Hij wil en mag het ook uitstralen naar buiten toe. Deze afbeelding komt verderop in het boek terug in een serie afbeeldingen.

Ik hoop dat je mag komen tot deze heerlijke vrijheid in de Overwinnaar Jezus Christus!

Introductie

In het boek wordt aangegeven hoe we de demonische activiteiten kunnen herkennen en bestrijden. Hierbij wordt de overwinning door Jezus Christus op de occulte machten aangetoond. Het wordt nu hoog tijd om binnen de christelijke afbrokkelende bolwerken de strijd aan te binden tegen de occulte machten!  Een gelovige hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn van de boze machten en het kwaad dat hem worden opgedrongen. Er is een geestelijke wapenrusting, die moeten aangedaan, om krachtig te kunnen zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht (Efeze 6:10-11). Daarbij zijn er ook de geestelijke genadegaven voor de gelovigen, waarover we lezen in 1 Kor.12.

We hebben ‘de gave der onderscheidingen van de geesten’ (1 Kor.12:10) nodig om  de goede geesten van de duivelse geesten onderscheiden. Volgens 1 Joh.4:1 moeten we de geesten te beproeven, of zij uit God zijn, en niet iedere geest zomaar geloven. In de Studiebijbel wordt bij deze tekst aangegeven, dat de menselijke geest ‘op tweeërlei manieren geïnspireerd kan zijn: door een demonische geest of door de Heilige Geest’.

Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief, die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12). In de Bijbel neemt de geestelijke strijd (achter de schermen) een zeer belangrijke plaats in. Als de Heere God er een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit ook te doen! Het is duidelijk dat het in onze misleidende samenleving zeker nodig is om de identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te herkennen. Zodoende kunnen we ons tijdig wapenen en goed voorbereiden in de geestelijke strijd.

De christelijke geleerde dr. Francis Schaeffer heeft het in de jaren zeventig al gezegd: ‘Dit is geen tijdperk om een slap christen te zijn.’

Nu wordt het tijd om een krachtig gelovige te zijn in de Overwinnaar Jezus Christus! Wij worden in Efeze 6:10-11 opgeroepen: ‘Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.’ Gelovigen, we staan er gelukkig niet alleen voor. We mogen door het geloof weten (wat we lezen in Rom.8:37): ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.’

Ik sluit dit voorwoord af met de aansporende en bemoedigende woorden van Paulus in 1 Kor.15:58 en 57: ‘Daarom dan, mijn geliefde broeders, Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, daar u weet, dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Maar dank aan God, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’

Inhoudsopgave

Introductie

De grote Overwinnaar 

De machtige Beschermer

Nicky Cruz, zijn ouders en de occulte machten

Jezus en de demonen

Een leger demonen

De machtspositie van Jezus

Een leeg huis voor acht demonen

De identiteit en het werk van demonen

Occulte machten

Paranormale gaven

Helderziendheid

Dick, de paragnost

Hal Lindsey en de vrouw in de Schotse rok

Spiritisme

Gods Woord wijst ons de weg… naar de Weg!

Saul bij de waarzegster van Endor

Occultisme en depressiviteit

De doemdenkers

Een wanhopige Joodse man

De emotionele genezing van Roberta Blankenship

Hypnose

Arthur in de occulte greep

De jonge dominee en de horoscoop

Magie in het heidendom

Occulte belasting bij de Zoeloes

Opwekking bij de Zoeloes

Sterker dan de demonen

Iwan, de gevangen slaaf

Slangenzaad contra Vrouwenzaad

Het occulte slangenzaad

Het zaad van verleiding

Let op de gehele mens!

Geestelijke communicatie

Word vernieuwd in je denken!

De belangrijke geestelijke wereld

Wat komt er in de akker van je hart?

Jongeren met een dubbele identiteit

Een onrein vat moet worden gereinigd

Het zaad van negatieve gedachten

Het Vrouwenzaad en het Evangelie

Het pastorale gedeelte

De weg van bevrijding en genezing

Dieptepunten

Dieptepastoraat

Uitdrijvingen van demonen

Door Jezus en Zijn discipelen

In de oudchristelijke kerk

In de Middeleeuwen

Na de Reformatie

Overwinning en opwekking in Möttlingen

Demonie en bevrijding

Demonische aanvallen op stad ‘Mensenziel’

Geest, ziel en lichaam

Word vernieuwd in je denken!

Pas op voor boze geestelijke invloeden!

Demonische invloeden op christenen

Die leiden tot geestelijke depressie…

Boze en goede ingevingen

Laat je niet bang maken!

Ernstige onderdrukking door demonische machten

Demonie en bevrijding in de kerkgeschiedenis

Luther en Calvijn

Reformerend handelen in nieuwe situaties

Heksenvervolging er daarna

Hoe reformatorische christenen worden getroffen

De kracht van het gelovig gebed

Een persoonlijke test voor Jim Cymbala

Glorie aan God!

Occulte belasting in Rotterdam

De bevrijding van Diana

Glorie aan God!

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid

(volgens Romeinen 1:16)